System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Cegielski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 72 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Iterative methods for fixed point problems in Hilbert spaces, 2012. Andrzej Cegielski, Berlin : Springer-Verlag 318 s. (Lecture Notes in Mathematics Vol. 2057), ISBN: 9783642309007, bibliogr. il. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 83 [11-01-2021]
[WZ-11090] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Programowanie liniowe, 2002. Andrzej Cegielski . Cz. 1 : Programowanie matematyczne, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 172 s. , ISBN: 8389321114, bibliogr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Metody relaksacyjne w problemach optymalizacji wypukłej, 1993. Andrzej Cegielski, Zielona Góra : Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej 124 s. (Monografie 67) bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8271] [data modyf: 21-01-2008 14:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Landweber-type operator and its properties, Andrzej Cegielski
// W: A panorama of mathematics: pure and applied : conference mathematics and its applications, 2016. / ed. C. M. da Fonseca, D. Van Huynh, S. Kirkland, V. K. Tuan, Providence : American Mathematical Society (Contemporary Mathematics 658), s. 139--148, ISBN: 9781470416683
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1090/conm/658/13139   (pkt: 5)
[WZCZ-17667] [data modyf: 10-03-2016 09:39]
[2] Opial-type theorems and the common fixed point problem, Andrzej Cegielski, Yair Censor
// W: Fixed-point algorithms for inverse problems in science and engineering, 2011. / ed. H. H. Bauschke et al., New York : Springer Science+Business Media (Springer Optimization and Its Applications Vol. 49), s. 155--183, ISBN: 9781441995681    DOI: 10.1007/978-1-4419-9569-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 23 [11-01-2021]
[WZCZ-14291] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Generalized relaxations of nonexpansive operators and convex feasibility problems, Andrzej Cegielski
// W: Nonlinear analysis and optimization I : nonlinear analysis : a conference in celebration of Alex loffe's 70th and Simeon Reich's 60th birthdays, 2010. / eds. A. Leizarowitz, B. S. Mordukhovich, I. Shafir, A. J. Zaslavski, Providence : American Mathematical Society (Contemporary Mathematics : Israel Mathematical Conference Proceedings 513), s. 111--123, ISBN: 9780821848340
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12317] [data modyf: 26-10-2010 11:20]
[4] Variable target subgradient method of projection onto an acute cone in convex minimalization, Andrzej Cegielski
// W: Operations research proceedings 1995, 1996. , Berlin : Springer-Verlag, s. 19--24, ISBN: 3540608060
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5771] [data modyf: 23-05-2003 12:44]
[5] Projection onto an acute cone and convex feasibility problems, Andrzej Cegielski
// W: System modelling and optimization : proceedings of the 16th IFIP-TC7 conference, 1994. / ed. J. Henry, j. P. Yvon, Berlin : Springer-Verlag, s. 187--194, ISBN: 3540198938
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9647] [data modyf: 22-01-2008 10:13]
[6] A convergence acceleration of the relaxation algorithm in convex minimization, Andrzej Cegielski
// W: Operations research '92, 1993. / ed. A. Karmann, K. Mosler, M. Schader, G. Uebe, Heidelberg : Physica-Verlag, s. 173--176, ISBN: 379080679X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9646] [data modyf: 22-01-2008 09:00]
[7] A subgradient projection method in linear programming, Andrzej Cegielski
// W: Operations research '91 : extended abstracts of the 16th Symposium on Operations Research, 1992. / ed. P. Gritzman, R. Hettich, R. Horst, E. Sachs, Heidelberg : Physica-Verlag, s. 71--74, ISBN: 3790806080
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Silent duel with accuracies less than 1, Andrzej Cegielski
// W: Selected topics in operations research and mathematical economics, 1984. / ed. G. Hammer, D. Pallaschke, Berlin : Springer-Verlag (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 226), s. 245--251, ISBN: 3540129189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Outer Approximation Methods for Solving Variational Inequalities Defined over the Solution Set of a Split Convex Feasibility Problem / Andrzej Cegielski, Aviv Gibali, Simeon Reich, Rafał Zalas, 2020. Numerical Functional Analysis and Optimization, 1--20, ISSN: 0163-0563, , eISSN: 1532-2467, bibliogr.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/01630563.2020.1737938         Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-25054] [data modyf: 23-03-2020 14:12]
[35] [0,5]
[2] Extrapolated cyclic subgradient projection methods for the convex feasibility problems and their numerical behaviour / Andrzej Cegielski, Nimit Nimana, 2019. Optimization Vol. 68, no. 1, 145--161, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: convex feasibility problem, cyclic projections, extrapolated methods, subgradient projection
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/02331934.2018.1509214         Cytowania wg Scopus: 2 [11-01-2021]
[AWCZ-23003] [data modyf: 07-10-2019 14:02]
[49,5] [0,71]
[3] Weak, strong and linear convergence of the CQ-method via the regularity of Landweber operators / Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas, 2019. Optimization, 1--32, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CQ-method, linear rate, split feasibility problem
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/02331934.2019.1598407         Cytowania wg Scopus: 4 [11-01-2021]
[AWCZ-23973] [data modyf: 07-10-2019 14:17]
[40,41] [0,58]
[4] Regular sequences of quasi-nonexpansive operators and their applications / Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas, 2018. SIAM Journal on Optimization Vol. 28, no. 2, 1508--1532, ISSN: 1052-6234, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: convex feasibility problem, demi-closed operator, linear rate of convergence, metric projection, regular family of sets, subgradient projection, variational inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1137/17M1134986         Cytowania wg Scopus: 6 [11-01-2021]
[AWCZ-22820] [data modyf: 04-06-2018 14:18]
[50] [1]
[5] Superiorization with level control / Andrzej Cegielski, Fadhel Al-Musallam, 2017. Inverse Problems Vol. 33, 1--17, ISSN: 0266-5611, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: convex feasibility problem, convex minimization, quasi-nonexpansive operator, subgradient projection, superiorization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1088/1361-6420/aa5d79         Cytowania wg Scopus: 3 [11-01-2021]
[AWCZ-20999] [data modyf: 03-03-2017 10:51]
[45] [1]
[6] Simultaneous control of regularization, discretization and projected gradient steps for variational inequality problems / Fadhel Al-Musallam, Andrzej Cegielski, Christian Grossmann, 2016. Journal of Nonlinear and Convex Analysis Vol. 17, no. 2, 349--364, ISSN: 1345-4773 , , eISSN: 1880-5221, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fixed points, iteration-discretization, monotone variational inequalities, regularization, truncated contractions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-19934] [data modyf: 22-03-2016 10:09]
[7] Strong convergence of a hybrid steepest descent method for the split common fixed point problem / Andrzej Cegielski, Fadhel Al-Musallam, 2016. Optimization Vol. 65, iss. 7, 1--15, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Landweber-type operator, Variational inequality problem, approximately shrinking operator, fixed point, quasi-nonexpansive operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2016.1147038         Cytowania wg Scopus: 14 [11-01-2021]
[AWCZ-19858] [data modyf: 23-02-2017 13:11]
[8] Application of quasi-nonexpansive operators to an iterative method for variational inequality / Andrzej Cegielski, 2015. SIAM Journal on Optimization Vol. 25, no. 4, 2165--2181, ISSN: 1052-6234,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1137/15M1012438         Cytowania wg Scopus: 17 [11-01-2021]
[AWCZ-19526] [data modyf: 17-11-2015 12:20]
[9] General method for solving the split common fixed point problem / Andrzej Cegielski, 2015. Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 165, no. 2, 385--404, ISSN: 0022-3239, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Block-iterative procedure, Demi-closedness principle, Quasi-nonexpansive operators, Split common fixed point problem, Split feasibility problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s10957-014-0662-z         Cytowania wg Scopus: 52 [11-01-2021]
[AWCZ-18526] [data modyf: 20-08-2015 14:52]
[10] Projection methods: an annotated bibliography of books and reviews / Yair Censor, Andrzej Cegielski, 2015. Optimization: a journal of mathematical programming and operations research Vol. 64, no. 11, 2343--2358, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: annotated bibliography, convex feasibility, projection methods, variational inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2014.957701         Cytowania wg Scopus: 29 [11-01-2021]
[AWCZ-18529] [data modyf: 05-01-2016 18:44]
[11] Contraction behaviour of iteration-discretization based on gradient type projections / Fadhel Al-Musallam, Andrzej Cegielski, Christian Grossmann, 2014. Optimization Vol. 64, iss. 1, 25--39, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fixed point sets, iteration-discretization, quasi-nonexpansive mappings, truncated contractions, variational inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2014.938073         Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-18408] [data modyf: 28-02-2017 14:42]
[12] Extrapolated simultaneous subgradient projection method for variational inequality over the intersection of convex subsets / Andrzej Cegielski, 2014. Journal of Nonlinear and Convex Analysis Vol. 15, 211--218, ISSN: 1345-4773, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fixed point, hybrid steepest descent method, quasi-nonexpansive operator, subgradient projection, variational inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 3 [11-01-2021]
[AWCZ-17963] [data modyf: 20-08-2015 14:42]
[13] Properties of a class of approximately shrinking operators and their applications / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas, 2014. Fixed Point Theory Vol. 15, no. 2, 399--426, ISSN: 1583-5022, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: fixed point, hybrid steepest descent method, quasi-nonexpansive operator, string-averaging, variatonal inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 20 [11-01-2021]
[AWCZ-17537] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[14] An algorithm for solving the variational inequality problem over the fixed point set of a quasi-nonexpansive operator in euclidean space / Andrzej Cegielski, Aviv Gibali, Simeon Reich, Rafał Zalas, 2013. Numerical Functional Analysis and Optimization Vol. 34, no. 10, 1067--1096, ISSN: 0163-0563, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: fixed point, quasi-nonexpansive operator, variational inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/01630563.2013.771656         Cytowania wg Scopus: 16 [11-01-2021]
[AWCZ-17480] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[15] Iteration-discretization methods for variational inequalities over fixed point sets / Andrzej Cegielski, Christian Grossmann, 2013. Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications Vol. 85, 31--42, ISSN: 0362-546X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: finite element discretization, fixed point sets, quasi-nonexpansive mappings, variational inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2013.02.012         Cytowania wg Scopus: 1 [11-01-2021]
[AWCZ-17255] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[16] Methods for variational inequality problem over the intersection of fixed point sets of quasi-nonexpansive operators / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas, 2013. Numerical Functional Analysis and Optimization Vol. 34, no. 3, 255--283, ISSN: 0163-0563,
Słowa kluczowe: fixed point, quasi-nonexpansive operator, variational inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/01630563.2012.716807         Cytowania wg Scopus: 31 [11-01-2021]
[AWCZ-16548] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[17] Extrapolation and local acceleration of an iterative process for common fixed point problems / Andrzej Cegielski, Yair Censor, 2012. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 394, no 2, 809--818, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: common fixed point, cutter operator, cyclic projection method, dos Santos local acceleration, quasi-nonexpansive operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2012.04.072         Cytowania wg Scopus: 9 [11-01-2021]
[AWCZ-16451] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Variable target value relaxed alternating projection method / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski, 2010. Computational Optimization and Applications Vol. 47, no 3, 455--476, ISSN: 0926-6003, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alternating projection method, relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1007/s10589-009-9233-x         Cytowania wg Scopus: 6 [11-01-2021]
[AWCZ-13557] [data modyf: 20-01-2011 09:31]
[19] Incomplete alternating projection method for large inconsistent linear systems / Andrzej Cegielski, Agnieszka Suchocka, 2008. Linear Algebra and its Applications Vol. 428, no 5-6, 1313--1324, ISSN: 0024-3795, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [11-01-2021]
[AWCZ-12686] [data modyf: 29-01-2008 10:13]
[20] Projection methods for the linear split feasibility problems / Andrzej Cegielski, 2008. Optimization Vol. 57, no 4, 491--504, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: fejér motonicity property, projected surrogate constraints method, projection methods, split feasibility problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/02331930601
[AWCZ-13044] [data modyf: 18-02-2009 09:39]
[21] Relaxed alternating projection methods / Andrzej Cegielski, Agnieszka Suchocka, 2008. SIAM Journal on Optimization Vol. 19, iss. 3, 1093--1106 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Fejer monotonicity, alternating projection methods, weak convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1137/070698750         Cytowania wg Scopus: 21 [11-01-2021]
[AWCZ-13397] [data modyf: 24-11-2008 15:39]
[22] A generalization of the Opial's theorem / Andrzej Cegielski, 2007. Control and Cybernetics Vol. 36, no. 3, 601--610, ISSN: 0324-8569, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: asymptotically regular operators, fixed points, nonexpansive operators, weak convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [11-01-2021]
[AWCZ-12654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Convergence of the projected surrogate constraints method for the linear split feasibility problems / Andrzej Cegielski, 2007. Journal of Convex Analysis Vol. 14, no 1, 169--183 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fejér monotonicity, convergence, split feasibility problem, surrogate constraints
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [11-01-2021]
[AWCZ-12063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Properties of projection and penalty methods for discretized elliptic control problems / Andrzej Cegielski, Christian Grossmann, 2007. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 27, no 1, 23--41, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: control of PDE, convex programming, penalty methods, projection methods
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Analiza możliwości optymalizowania wsadu żeliwnego z udziałem ocynkowanych blach / M. Grzybowska, Andrzej Cegielski, Adam Bydałek, 2006. Archiwum Odlewnictwa R. 6, nr 18 (1/2), 523--528 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cast-iron, optimum chemical composition, zinc influenece on iron
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Residual selection in a projection method for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski, 2003. Optimization Vol. 52, no 2, 211--220, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr.
Słowa kluczowe: convex minimization, long steps, projection method, residual selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [11-01-2021]
[AWCZ-8979] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Selection strategies in projection methods for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski, 2002. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 22, no 1, 97--123, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: convex minimization, long steps, obtuse cone selection, projection method, residual selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Obtuse cones and Gram matrices with non-negative inverse / Andrzej Cegielski, 2001. Linear Algebra and its Applications, no 335, 167--181, ISSN: 0024-3795, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8190] [data modyf: 28-03-2002 09:39]
[29] A method of projection onto an acute cone with level control in convex minimization / Andrzej Cegielski, 1999. Mathematical Programming, no 85, 469--490 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: acute cone, convex nondifferentiable minimization, obtuse cone, projection method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 18 [11-01-2021]
[AWCZ-3921] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Geometrically convergent projection method in matrix games / Andrzej Cegielski, 1995. Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 85, no 2, 249--264, ISSN: 0022-3239, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: geometric convergence, matrix games, optimal solutions, projection methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-8975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] The Polyak subgradient projection method in matrix games / Andrzej Cegielski, 1993. Discussiones Mathematicae Vol. 13, 155--166, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Ellipsoid projection method in matrix games / Andrzej Cegielski, 1992. Optimization Vol. 23, 117--123, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: convex optimization, ellipsoid method, matrix game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [11-01-2021]
[AWCZ-12658] [data modyf: 21-01-2008 13:06]
[33] A subgradient projection method in matrix games / Andrzej Cegielski, 1991. Discussiones Mathematicae Vol. 11, 143--149, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12656] [data modyf: 21-01-2008 12:58]
[34] Approximation of some zero-sum non-continuus game by a matrix game / Andrzej Cegielski, 1991. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 30, 261--267, ISSN: 0373-8299, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12657] [data modyf: 28-04-2009 13:12]
[35] TOEPLITZ type theorems for double sequences and their applications to some iterative process in zero-sum continous games / Andrzej Cegielski, 1990. Optimization Vol. 21, no 3, 433--443, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: TOEPLITZ theorem, zero-sum game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12655] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Game of timing with uncertain number of shots / Andrzej Cegielski, 1986. Mathematica Japonica Vol. 31, no 4, 503--532 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12663] [data modyf: 22-01-2008 13:58]
[37] Tactical problems involving uncertain actions / Andrzej Cegielski, 1986. Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 49, no 1, 81--105, ISSN: 0022-3239, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: games of timing, optimal strategies, silent duels
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [11-01-2021]
[AWCZ-12661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Mieszana gra czasowa 1 x 1 z niepewnymi akcjami / Andrzej Cegielski, 1980. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria III : Matematyka Stosowana Vol. 16, 99--106 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Approximately shrinking operators and their applications to variational inequalities, 2013. Rafał Zalas, Andrzej Cegielski // W: International Conference on Continous Optimization - ICCOPT 2013. Lisboa, Portugalia [B.m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 95
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20982] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[2] Iterative methods for solving variational inequalities in Hilbert spaces, 2013. Rafał Zalas, Andrzej Cegielski // W: 16th French - German - Polish Conference on Optimization. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2013, s. 104
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20984] [data modyf: 04-09-2015 12:06]
[3] Generalized hybrid steepest descent method for variational inequality problem over the finite intersection of fixed point sets, 2012. Rafał Zalas, Andrzej Cegielski // W: 10th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications - ICFPTA-2012. Cluj-Napoca, Rumunia [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 88--89 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20486] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Methods for variational inequality problem over the intersection of fixed point sets of quasi-nonexpansive operators, 2012. Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // W: 10th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications - ICFPTA-2012. Cluj-Napoca, Rumunia [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 20--21 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20485] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Generalized hybrid steepest descent methods for somo variational inequality problem, 2011. Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // W: Fifth German Polish Conference on Optimization. Methods and Applications (GPCO5). Dobczyce, Polska Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, s. 50 [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20181] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Methods for variational inequality problem over the fixed point set of a quasi-nonexpansive operator, 2011. Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // W: Fifth German Polish Conference on Optimization. Methods and Applications (GPCO5). Dobczyce, Polska Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, s. 5 [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20179] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Generalized relaxations of nonexpansive operators with applications to convex optimization problems, 2009. Andrzej Cegielski // W: Fourth German Polish Conference on Optimization - GPCO-2009 : methods and applications with special emphasis on smooth and non nonsmooth optimization, variational problems, optimal control. Moritzburg, Niemcy Dresden : [brak wydawcy], 2009, s. 6 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19113] [data modyf: 03-04-2009 13:13]
[8] Convergence of relaxed alternating projection methods, 2007. Andrzej Cegielski // W: 23rd IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization : book of abstracts. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 2007, s. 356--357
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] A modification of the alternating projection method, 2005. Andrzej Cegielski, Agnieszka Rajzer // W: Conference on Optimization - Methods and Applications : Third German-Polish : abstracts. Będlewo, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18174] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Metody ograniczeń zastępczych dla problemu dopuszczalności liniowej, 2004. Andrzej Cegielski, Renata Dudek // W: Ogólnopolskie seminarium z teorii zagadnień ekstremalnych. Łódź, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19115] [data modyf: 03-04-2009 14:40]
[11] Selekcja residualna w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej, 2004. Robert Dylewski, Andrzej Cegielski // W: Ogólnopolskie seminarium z teorii zagadnień ekstremalnych. Łódź, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19116] [data modyf: 03-04-2009 14:42]
[12] Numerical behavior of projection methods with residual selection for convex minimization problems, 2002. Robert Dylewski, Andrzej Cegielski // W: Conference on Optimization : French-German-Polish : abstracts. Cottbus, Niemcy Cottbus : BTU, 2002, s. 10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Residual selection in projection methods for convex minimization problems, 2002. Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Conference on Optimization : French-German-Polish : abstracts. Cottbus, Niemcy Cottbus : BTU, 2002, s. 4
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] A method of projection onto an acute cone in convex minimization and its numerical behavior, 1999. Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Conference on Optimization - Methods and Applications : German-Polish : abstracts. Żagań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Numerical behavior of the projection method onto an acute cone in convex minimization, 1999. Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Stäbilität und Sensitivität von Optimierungs - und Steuerungsproblemen : Workshop. Burg, Niemcy Burg : [brak wydawcy], 1999, s. [22]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Projection methods in convex minimization, 1996. Andrzej Cegielski // W: 12. Konferenz über Variationsrechnung, Optimale Steuerung und Anwendungen. Trassenheide, Niemcy [B.m.] : [brak wydawcy], 1996, s. 10--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15554] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Methods of the projection onto an acute cone in convex minimization, 1994. Andrzej Cegielski // W: 7th French-German Conference on Optimization. Dijon, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 1994, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] A method of projection onto an acute cone in convex feasibility problems, 1993. Andrzej Cegielski // W: 16th IFIP Conference in System Modelling and Optimization. Compiegne, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1993, s. 429--432 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] On some subgradient and ellipsoid methods in matrix games, 1989. Andrzej Cegielski // W: XIV International Conference on Mathematical Optimization - Theory and Applications. Eisenach, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 1989, s. 28--31 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18631] [data modyf: 22-01-2008 13:49]
[20] An iterative process in zero-sum continuous games, 1986. Andrzej Cegielski // W: Differential equations and optimal control. Żagań, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1986, Section : Differential equations, s. 7--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18633] [data modyf: 23-01-2008 10:52]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Numerical aspects in applied mathematics : minisemester / (Red.) Andrzej Cegielski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2007, 207 s. .- ISBN: 9788374810746
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4362] [data modyf: 20-06-2007 10:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] On a relaxation algorithm in convex optimization problems / Andrzej Cegielski .- The Higher College of Engineering in Zielona Góra : Institute of Mathematics Higher College of Engineering, 1995 ; 19s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Gry czasowe z niepełną informacją / Andrzej Cegielski .- Technical University of Wrocław : Institute of Mathematics, 1981 ; 1s. Raport: nr 18
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski