System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Cegielski
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 255 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 250 (35,71)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

31,88 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
230 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 225 (32,14)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

28,75 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Iterative methods for fixed point problems in Hilbert spaces / Andrzej Cegielski .- Berlin : Springer-Verlag, 2012 .- 318 s. : bibliogr.il.summ. - (Lecture Notes in Mathematics ; Vol. 2057) .- ISBN: 9783642309007
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 54 [20-05-2019]
[WZ-11090] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Programowanie liniowe / Andrzej Cegielski . Cz. 1 : Programowanie matematyczne .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 .- 172 s. : bibliogr. .- ISBN: 8389321114
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Metody relaksacyjne w problemach optymalizacji wypukłej / Andrzej Cegielski .- Zielona Góra : Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 .- 124 s. : bibliogr.rys.tab. - (Monografie ; 67)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8271] [data modyf: 21-01-2008 14:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Landweber-type operator and its properties / Andrzej Cegielski
// W: A panorama of mathematics: pure and applied : conference mathematics and its applications / ed. C. M. da Fonseca, D. Van Huynh, S. Kirkland, V. K. Tuan .- Providence : American Mathematical Society, 2016 - (Contemporary Mathematics ; 658) - s. 139--148 .- ISBN: 9781470416683
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1090/conm/658/13139   (pkt: 5)
[WZCZ-17667] [data modyf: 10-03-2016 09:39]
[2] Opial-type theorems and the common fixed point problem / Andrzej Cegielski, Yair Censor
// W: Fixed-point algorithms for inverse problems in science and engineering / ed. H. H. Bauschke et al. .- New York : Springer Science+Business Media, 2011 - (Springer Optimization and Its Applications ; Vol. 49) - s. 155--183 .- ISBN: 9781441995681    DOI: 10.1007/978-1-4419-9569-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 21 [20-05-2019]
[WZCZ-14291] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Generalized relaxations of nonexpansive operators and convex feasibility problems / Andrzej Cegielski
// W: Nonlinear analysis and optimization I : nonlinear analysis : a conference in celebration of Alex loffe's 70th and Simeon Reich's 60th birthdays / eds. A. Leizarowitz, B. S. Mordukhovich, I. Shafir, A. J. Zaslavski .- Providence : American Mathematical Society, 2010 - (Contemporary Mathematics : Israel Mathematical Conference Proceedings ; 513) - s. 111--123 .- ISBN: 9780821848340
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12317] [data modyf: 26-10-2010 11:20]
[4] Variable target subgradient method of projection onto an acute cone in convex minimalization / Andrzej Cegielski
// W: Operations research proceedings 1995 .- Berlin : Springer-Verlag, 1996 - s. 19--24 .- ISBN: 3540608060
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5771] [data modyf: 23-05-2003 12:44]
[5] Projection onto an acute cone and convex feasibility problems / Andrzej Cegielski
// W: System modelling and optimization : proceedings of the 16th IFIP-TC7 conference / ed. J. Henry, j. P. Yvon .- Berlin : Springer-Verlag, 1994 - s. 187--194 .- ISBN: 3540198938
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9647] [data modyf: 22-01-2008 10:13]
[6] A convergence acceleration of the relaxation algorithm in convex minimization / Andrzej Cegielski
// W: Operations research '92 / ed. A. Karmann, K. Mosler, M. Schader, G. Uebe .- Heidelberg : Physica-Verlag, 1993 - s. 173--176 .- ISBN: 379080679X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9646] [data modyf: 22-01-2008 09:00]
[7] A subgradient projection method in linear programming / Andrzej Cegielski
// W: Operations research '91 : extended abstracts of the 16th Symposium on Operations Research / ed. P. Gritzman, R. Hettich, R. Horst, E. Sachs .- Heidelberg : Physica-Verlag, 1992 - s. 71--74 .- ISBN: 3790806080
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Silent duel with accuracies less than 1 / Andrzej Cegielski
// W: Selected topics in operations research and mathematical economics / ed. G. Hammer, D. Pallaschke .- Berlin : Springer-Verlag, 1984 - (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 226) - s. 245--251 .- ISBN: 3540129189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Extrapolated cyclic subgradient projection methods for the convex feasibility problems and their numerical behaviour / Andrzej Cegielski, Nimit Nimana // Optimization .- 2019, Vol. 68, no. 1, s. 145--161, ISSN: 0233-1934, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: convex feasibility problem, cyclic projections, extrapolated methods, subgradient projection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2018.1509214         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-23003] [data modyf: 21-01-2019 13:01]
[2] Weak, strong and linear convergence of the CQ-method via the regularity of Landweber operators / Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas // Optimization .- 2019, s. 1--32, ISSN: 0233-1934, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: CQ-method, linear rate, split feasibility problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2019.1598407         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-23973] [data modyf: 01-04-2019 08:30]
[3] Regular sequences of quasi-nonexpansive operators and their applications / Andrzej Cegielski, Simeon Reich, Rafał Zalas // SIAM Journal on Optimization .- 2018, Vol. 28, no. 2, s. 1508--1532, ISSN: 1052-6234, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: convex feasibility problem, demi-closed operator, linear rate of convergence, metric projection, regular family of sets, subgradient projection, variational inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1137/17M1134986         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-22820] [data modyf: 04-06-2018 14:18]
[4] Superiorization with level control / Andrzej Cegielski, Fadhel Al-Musallam // Inverse Problems .- 2017, Vol. 33, s. 1--17, ISSN: 0266-5611, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: convex feasibility problem, convex minimization, quasi-nonexpansive operator, subgradient projection, superiorization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1088/1361-6420/aa5d79         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-20999] [data modyf: 03-03-2017 10:51]
[5] Simultaneous control of regularization, discretization and projected gradient steps for variational inequality problems / Fadhel Al-Musallam, Andrzej Cegielski, Christian Grossmann // Journal of Nonlinear and Convex Analysis .- 2016, Vol. 17, no. 2, s. 349--364, ISSN: 1345-4773 , , eISSN: 1880-5221, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fixed points, iteration-discretization, monotone variational inequalities, regularization, truncated contractions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-19934] [data modyf: 22-03-2016 10:09]
[6] Strong convergence of a hybrid steepest descent method for the split common fixed point problem / Andrzej Cegielski, Fadhel Al-Musallam // Optimization .- 2016, Vol. 65, iss. 7, s. 1--15, ISSN: 0233-1934, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Landweber-type operator, Variational inequality problem, approximately shrinking operator, fixed point, quasi-nonexpansive operator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2016.1147038         Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-19858] [data modyf: 23-02-2017 13:11]
[7] Application of quasi-nonexpansive operators to an iterative method for variational inequality / Andrzej Cegielski // SIAM Journal on Optimization .- 2015, Vol. 25, no. 4, s. 2165--2181, ISSN: 1052-6234,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1137/15M1012438         Cytowania wg Scopus: 10 [20-05-2019]
[AWCZ-19526] [data modyf: 17-11-2015 12:20]
[8] General method for solving the split common fixed point problem / Andrzej Cegielski // Journal of Optimization Theory and Applications .- 2015, Vol. 165, no. 2, s. 385--404, ISSN: 0022-3239, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Block-iterative procedure, Demi-closedness principle, Quasi-nonexpansive operators, Split common fixed point problem, Split feasibility problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s10957-014-0662-z         Cytowania wg Scopus: 34 [20-05-2019]
[AWCZ-18526] [data modyf: 20-08-2015 14:52]
[9] Projection methods: an annotated bibliography of books and reviews / Yair Censor, Andrzej Cegielski // Optimization: a journal of mathematical programming and operations research .- 2015, Vol. 64, no. 11, s. 2343--2358, ISSN: 0233-1934, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: annotated bibliography, convex feasibility, projection methods, variational inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2014.957701         Cytowania wg Scopus: 22 [20-05-2019]
[AWCZ-18529] [data modyf: 05-01-2016 18:44]
[10] Contraction behaviour of iteration-discretization based on gradient type projections / Fadhel Al-Musallam, Andrzej Cegielski, Christian Grossmann // Optimization .- 2014, Vol. 64, iss. 1, s. 25--39, ISSN: 0233-1934, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fixed point sets, iteration-discretization, quasi-nonexpansive mappings, truncated contractions, variational inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2014.938073         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-18408] [data modyf: 28-02-2017 14:42]
[11] Extrapolated simultaneous subgradient projection method for variational inequality over the intersection of convex subsets / Andrzej Cegielski // Journal of Nonlinear and Convex Analysis .- 2014, Vol. 15, s. 211--218, ISSN: 1345-4773, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fixed point, hybrid steepest descent method, quasi-nonexpansive operator, subgradient projection, variational inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-17963] [data modyf: 20-08-2015 14:42]
[12] Properties of a class of approximately shrinking operators and their applications / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // Fixed Point Theory .- 2014, Vol. 15, no. 2, s. 399--426, ISSN: 1583-5022, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: fixed point, hybrid steepest descent method, quasi-nonexpansive operator, string-averaging, variatonal inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 17 [20-05-2019]
[AWCZ-17537] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[13] An algorithm for solving the variational inequality problem over the fixed point set of a quasi-nonexpansive operator in euclidean space / Andrzej Cegielski, Aviv Gibali, Simeon Reich, Rafał Zalas // Numerical Functional Analysis and Optimization .- 2013, Vol. 34, no. 10, s. 1067--1096, ISSN: 0163-0563, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: fixed point, quasi-nonexpansive operator, variational inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/01630563.2013.771656         Cytowania wg Scopus: 14 [20-05-2019]
[AWCZ-17480] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[14] Iteration-discretization methods for variational inequalities over fixed point sets / Andrzej Cegielski, Christian Grossmann // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2013, Vol. 85, s. 31--42, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: finite element discretization, fixed point sets, quasi-nonexpansive mappings, variational inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2013.02.012         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-17255] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[15] Methods for variational inequality problem over the intersection of fixed point sets of quasi-nonexpansive operators / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // Numerical Functional Analysis and Optimization .- 2013, Vol. 34, no. 3, s. 255--283, ISSN: 0163-0563,
Słowa kluczowe: fixed point, quasi-nonexpansive operator, variational inequality problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/01630563.2012.716807         Cytowania wg Scopus: 29 [20-05-2019]
[AWCZ-16548] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[16] Extrapolation and local acceleration of an iterative process for common fixed point problems / Andrzej Cegielski, Yair Censor // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2012, Vol. 394, no 2, s. 809--818, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: common fixed point, cutter operator, cyclic projection method, dos Santos local acceleration, quasi-nonexpansive operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2012.04.072         Cytowania wg Scopus: 8 [20-05-2019]
[AWCZ-16451] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Variable target value relaxed alternating projection method / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // Computational Optimization and Applications .- 2010, Vol. 47, no 3, s. 455--476, ISSN: 0926-6003, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alternating projection method, relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1007/s10589-009-9233-x         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-13557] [data modyf: 20-01-2011 09:31]
[18] Incomplete alternating projection method for large inconsistent linear systems / Andrzej Cegielski, Agnieszka Suchocka // Linear Algebra and its Applications .- 2008, Vol. 428, no 5-6, s. 1313--1324, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-12686] [data modyf: 29-01-2008 10:13]
[19] Projection methods for the linear split feasibility problems / Andrzej Cegielski // Optimization .- 2008, Vol. 57, no 4, s. 491--504 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: fejér motonicity property, projected surrogate constraints method, projection methods, split feasibility problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/02331930601
[AWCZ-13044] [data modyf: 18-02-2009 09:39]
[20] Relaxed alternating projection methods / Andrzej Cegielski, Agnieszka Suchocka // SIAM Journal on Optimization .- 2008, Vol. 19, iss. 3, s. 1093--1106 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Fejer monotonicity, alternating projection methods, weak convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1137/070698750         Cytowania wg Scopus: 20 [20-05-2019]
[AWCZ-13397] [data modyf: 24-11-2008 15:39]
[21] A generalization of the Opial's theorem / Andrzej Cegielski // Control and Cybernetics .- 2007, Vol. 36, no. 3, s. 601--610, ISSN: 0324-8569, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: asymptotically regular operators, fixed points, nonexpansive operators, weak convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-12654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Convergence of the projected surrogate constraints method for the linear split feasibility problems / Andrzej Cegielski // Journal of Convex Analysis .- 2007, Vol. 14, no 1, s. 169--183 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fejér monotonicity, convergence, split feasibility problem, surrogate constraints
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-12063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Properties of projection and penalty methods for discretized elliptic control problems / Andrzej Cegielski, Christian Grossmann // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2007, Vol. 27, no 1, s. 23--41, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: control of PDE, convex programming, penalty methods, projection methods
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Analiza możliwości optymalizowania wsadu żeliwnego z udziałem ocynkowanych blach / M. Grzybowska, Andrzej Cegielski, Adam Bydałek // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 18 (1/2), s. 523--528 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast-iron, optimum chemical composition, zinc influenece on iron
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Residual selection in a projection method for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // Optimization .- 2003, Vol. 52, no 2, s. 211--220 : bibliogr.
Słowa kluczowe: convex minimization, long steps, projection method, residual selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-8979] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Selection strategies in projection methods for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2002, Vol. 22, no 1, s. 97--123, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: convex minimization, long steps, obtuse cone selection, projection method, residual selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Obtuse cones and Gram matrices with non-negative inverse / Andrzej Cegielski // Linear Algebra and its Applications .- 2001, no 335, s. 167--181, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8190] [data modyf: 28-03-2002 09:39]
[28] A method of projection onto an acute cone with level control in convex minimization / Andrzej Cegielski // Mathematical Programming .- 1999, no 85, s. 469--490 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: acute cone, convex nondifferentiable minimization, obtuse cone, projection method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [20-05-2019]
[AWCZ-3921] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Geometrically convergent projection method in matrix games / Andrzej Cegielski // Journal of Optimization Theory and Applications .- 1995, Vol. 85, no 2, s. 249--264, ISSN: 0022-3239, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: geometric convergence, matrix games, optimal solutions, projection methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-8975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] The Polyak subgradient projection method in matrix games / Andrzej Cegielski // Discussiones Mathematicae .- 1993, Vol. 13, s. 155--166, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Ellipsoid projection method in matrix games / Andrzej Cegielski // Optimization .- 1992, Vol. 23, s. 117--123 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: convex optimization, ellipsoid method, matrix game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-12658] [data modyf: 21-01-2008 13:06]
[32] A subgradient projection method in matrix games / Andrzej Cegielski // Discussiones Mathematicae .- 1991, Vol. 11, s. 143--149, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12656] [data modyf: 21-01-2008 12:58]
[33] Approximation of some zero-sum non-continuus game by a matrix game / Andrzej Cegielski // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1991, Vol. 30, s. 261--267, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12657] [data modyf: 28-04-2009 13:12]
[34] TOEPLITZ type theorems for double sequences and their applications to some iterative process in zero-sum continous games / Andrzej Cegielski // Optimization .- 1990, Vol. 21, no 3, s. 433--443 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: TOEPLITZ theorem, zero-sum game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12655] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Game of timing with uncertain number of shots / Andrzej Cegielski // Mathematica Japonica .- 1986, Vol. 31, no 4, s. 503--532 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12663] [data modyf: 22-01-2008 13:58]
[36] Tactical problems involving uncertain actions / Andrzej Cegielski // Journal of Optimization Theory and Applications .- 1986, Vol. 49, no 1, s. 81--105, ISSN: 0022-3239, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: games of timing, optimal strategies, silent duels
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [20-05-2019]
[AWCZ-12661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Mieszana gra czasowa 1 x 1 z niepewnymi akcjami / Andrzej Cegielski // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria III : Matematyka Stosowana .- 1980, Vol. 16, s. 99--106 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Approximately shrinking operators and their applications to variational inequalities / Rafał Zalas, Andrzej Cegielski // W: International Conference on Continous Optimization - ICCOPT 2013. Lisboa, Portugalia, 2013 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 95
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20982] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[2] Iterative methods for solving variational inequalities in Hilbert spaces / Rafał Zalas, Andrzej Cegielski // W: 16th French - German - Polish Conference on Optimization. Kraków, Polska, 2013 .- Kraków : [brak wydawcy], 2013, s. 104
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20984] [data modyf: 04-09-2015 12:06]
[3] Generalized hybrid steepest descent method for variational inequality problem over the finite intersection of fixed point sets / Rafał Zalas, Andrzej Cegielski // W: 10th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications - ICFPTA-2012. Cluj-Napoca, Rumunia, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 88--89 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20486] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Methods for variational inequality problem over the intersection of fixed point sets of quasi-nonexpansive operators / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // W: 10th International Conference on Fixed Point Theory and its Applications - ICFPTA-2012. Cluj-Napoca, Rumunia, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 20--21 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20485] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Generalized hybrid steepest descent methods for somo variational inequality problem / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // W: Fifth German Polish Conference on Optimization. Methods and Applications (GPCO5). Dobczyce, Polska, 2011 .- Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, s. 50 [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20181] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Methods for variational inequality problem over the fixed point set of a quasi-nonexpansive operator / Andrzej Cegielski, Rafał Zalas // W: Fifth German Polish Conference on Optimization. Methods and Applications (GPCO5). Dobczyce, Polska, 2011 .- Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, s. 5 [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20179] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Generalized relaxations of nonexpansive operators with applications to convex optimization problems / Andrzej Cegielski // W: Fourth German Polish Conference on Optimization - GPCO-2009 : methods and applications with special emphasis on smooth and non nonsmooth optimization, variational problems, optimal control. Moritzburg, Niemcy, 2009 .- Dresden : [brak wydawcy], 2009, s. 6 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19113] [data modyf: 03-04-2009 13:13]
[8] Convergence of relaxed alternating projection methods / Andrzej Cegielski // W: 23rd IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization : book of abstracts. Cracow, Polska, 2007 .- Cracow : [brak wydawcy], 2007, s. 356--357
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] A modification of the alternating projection method / Andrzej Cegielski, Agnieszka Rajzer // W: Conference on Optimization - Methods and Applications : Third German-Polish : abstracts. Będlewo, Polska, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 12
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18174] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Metody ograniczeń zastępczych dla problemu dopuszczalności liniowej / Andrzej Cegielski, Renata Dudek // W: Ogólnopolskie seminarium z teorii zagadnień ekstremalnych. Łódź, Polska, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19115] [data modyf: 03-04-2009 14:40]
[11] Selekcja residualna w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej / Robert Dylewski, Andrzej Cegielski // W: Ogólnopolskie seminarium z teorii zagadnień ekstremalnych. Łódź, Polska, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19116] [data modyf: 03-04-2009 14:42]
[12] Numerical behavior of projection methods with residual selection for convex minimization problems / Robert Dylewski, Andrzej Cegielski // W: Conference on Optimization : French-German-Polish : abstracts. Cottbus, Niemcy, 2002 .- Cottbus : BTU, 2002, s. 10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Residual selection in projection methods for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Conference on Optimization : French-German-Polish : abstracts. Cottbus, Niemcy, 2002 .- Cottbus : BTU, 2002, s. 4
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] A method of projection onto an acute cone in convex minimization and its numerical behavior / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Conference on Optimization - Methods and Applications : German-Polish : abstracts. Żagań, Polska, 1999 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Numerical behavior of the projection method onto an acute cone in convex minimization / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Stäbilität und Sensitivität von Optimierungs - und Steuerungsproblemen : Workshop. Burg, Niemcy, 1999 .- Burg : [brak wydawcy], 1999, s. [22]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Projection methods in convex minimization / Andrzej Cegielski // W: 12. Konferenz über Variationsrechnung, Optimale Steuerung und Anwendungen. Trassenheide, Niemcy, 1996 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1996, s. 10--11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15554] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Methods of the projection onto an acute cone in convex minimization / Andrzej Cegielski // W: 7th French-German Conference on Optimization. Dijon, Francja, 1994 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1994, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] A method of projection onto an acute cone in convex feasibility problems / Andrzej Cegielski // W: 16th IFIP Conference in System Modelling and Optimization. Compiegne, Polska, 1993 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1993, s. 429--432 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] On some subgradient and ellipsoid methods in matrix games / Andrzej Cegielski // W: XIV International Conference on Mathematical Optimization - Theory and Applications. Eisenach, Niemcy, 1989 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1989, s. 28--31 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18631] [data modyf: 22-01-2008 13:49]
[20] An iterative process in zero-sum continuous games / Andrzej Cegielski // W: Differential equations and optimal control. Żagań, Polska, 1986 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1986 .- Section : Differential equations, s. 7--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18633] [data modyf: 23-01-2008 10:52]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Numerical aspects in applied mathematics : minisemester / (Red.) Andrzej Cegielski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2007, 207 s. .- ISBN: 9788374810746
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4362] [data modyf: 20-06-2007 10:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] On a relaxation algorithm in convex optimization problems / Andrzej Cegielski .- The Higher College of Engineering in Zielona Góra : Institute of Mathematics Higher College of Engineering, 1995 ; 19s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Gry czasowe z niepełną informacją / Andrzej Cegielski .- Technical University of Wrocław : Institute of Mathematics, 1981 ; 1s. Raport: nr 18
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski