System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ewa Drgas-Burchardt
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Improper sum-list colouring of 2-trees / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek // Discrete Applied Mathematics .- 2019, Vol. 267, s. 73--84, ISSN: 0166-218X, , eISSN: 1872-6771, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: 2-trees, Hereditary classes of graphs, Sum-list colouring
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.dam.2019.07.004         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24315] [data modyf: 30-08-2019 08:35]
[2] Equitable List Vertex Colourability and Arboricity of Grids / Ewa Drgas-Burchardt, Janusz Dybizbański, Hanna Furmańczyk, Elżbieta Sidorowicz // Filomat .- 2018, Vol. 32, no. 18, s. 1--31, ISSN: 0354-5180, , eISSN: 2406-0933,
Słowa kluczowe: equitable choosability, equitable list vertex arboricity, grids
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2298/FIL1818353D         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23598] [data modyf: 29-01-2019 14:14]
[3] P-apex graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2018, Vol. 38, s. 323--349, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: forbidden subgraphs, hypergraphs, induced hereditary classes of graphs, transversal number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.2041         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-22526] [data modyf: 04-07-2018 14:16]
[4] Acyclic sum-list-colouring of grids and other classes of graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek // Opuscula Mathematica .- 2017, Vol. 37, no. 4, s. 535--556, ISSN: 1232-9274, , eISSN: 2300-6919, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: acyclic colouring, generalized Petersen graphs, grids, sum-list colouring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7494/OpMath.2017.37.4.535         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-21495] [data modyf: 22-06-2017 14:08]
[5] Forbidden structures for planar perfect consecutively colourable graphs / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2017, Vol. 37, no. 2, s. 315--336, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Sevastjanov graph, consecutive (interval) colouring, deficiency, edge colouring, forbidden graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.1958         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21184] [data modyf: 04-07-2018 14:16]
[6] Harmonious colourings of graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Katarzyna Gibek // Discrete Applied Mathematics .- 2017, Vol. 217, s. 175--184, ISSN: 0166-218X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Graph polynomials, Harmonious colourings, Nordhaus-Gaddum type theorem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2016.09.017         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-20893] [data modyf: 20-01-2017 10:32]
[7] General and acyclic sum-list-colouring of graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek // Applicable Analysis and Discrete Mathematics .- 2016, Vol. 10, iss. 1, s. 479--500, ISSN: 1452-8630, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: acyclic colourings, bipartite graphs, induced hereditary graph classes, sum-list chromatic number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.2298/AADM161011026D         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-20586] [data modyf: 16-11-2016 12:45]
[8] On the structure and deficiency of k-tress with bounded degree / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt, Mariusz Hałuszczak // Discrete Applied Mathematics .- 2016, Vol. 201, s. 24--37, ISSN: 0166-218X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chromatic index, consecutive (interval) colouring, deficiency, edge colouring, k-tree
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2015.08.008         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-19574] [data modyf: 20-01-2017 10:22]
[9] Some properties of vertex-oblique graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Kamila Kowalska, Jerzy Michael, Zsolt Tuza // Discrete Mathematics .- 2016, Vol. 339, no. 1, s. 95--102, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: independence number, irregular graphs, lexicographic product, vertex-oblique graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.disc.2015.07.012         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-19238] [data modyf: 03-09-2015 10:07]
[10] The deficiency of all generalized Hertz graphs and minimal consecutively non-colourable graphs in this class / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 2016, Vol. 339, iss. 7, s. 1892--1908, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: consecutive (interval) colouring, deficiency, edge colouring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.disc.2015.12.028         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-19771] [data modyf: 19-09-2016 11:32]
[11] The number of stable matchings in models of the Gale-Shapley type with preferences given by partial orders / Ewa Drgas-Burchardt // Operations Research and Decisions .- 2015, No. 1, s. 5--15, ISSN: 2081-8858, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Gale?Shapley model, combinatorial problems, stable matching
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.5277/ord150101
[AWCZ-18981] [data modyf: 24-08-2015 13:22]
[12] A feedback vertex set of 2-degenerate graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz // Theoretical Computer Science .- 2014, Vol. 557, s. 50--58, ISSN: 0304-3975, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 2-Degenerate graphs, Decycling set, Feedback vertex set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.tcs.2014.08.016         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18535] [data modyf: 21-08-2015 09:53]
[13] Forbidden graphs for classes of split-like graphs / Ewa Drgas-Burchardt // European Journal of Combinatorics .- 2014, Vol. 39, s. 68--79, ISSN: 0195-6698, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ejc.2013.12.004         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-17870] [data modyf: 19-08-2015 14:34]
[14] A note on the uniqueness of stable marriage matching / Ewa Drgas-Burchardt // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2013, Vol. 33, no. 1, s. 49--55, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley model, stable matching, stable perfect matching
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.7151/dmgt.1667         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-17104] [data modyf: 20-08-2015 09:55]
[15] A number of stable matchings in models of the Gale-Shapley type / Ewa Drgas-Burchardt, Zbigniew Świtalski // Discrete Applied Mathematics .- 2013, Vol. 161, no. 18, s. 2932--2936, ISSN: 0166-218X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gale-Shapley model, stable matching
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2013.06.031         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-17657] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[16] Acyclic homomorphisms to stars of graph Cartesian products and chordal bipartite graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 2012, Vol. 312, no 14, s. 2146--2152, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cartesian product, chordal bipartite graph, feedback vertex set, graph homomorphism, hypercube
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2011.08.030         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16473] [data modyf: 27-08-2015 10:46]
[17] Unique factorization of compositive hereditary graph properties / Izak Broere, Ewa Drgas-Burchardt // Acta Mathematica Sinica, English Series .- 2012, Vol. 28, no 2, s. 267--280, ISSN: 1439-8516, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: compositive property, graph property, hereditary, minimal forbidden graphs, reducibility, unique factorization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10114-011-0111-y         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16230] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] On prime inductive classes of graphs / Ewa Drgas-Burchardt // European Journal of Combinatorics .- 2011, Vol. 32, no 8, s. 1317--1328, ISSN: 0195-6698, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ejc.2011.05.001         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-15906] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Minimal forbidden graphs of reducible additive hereditary graph properties / Ewa Drgas-Burchardt, Mariusz Hałuszczak, Peter Mihok // Ars Combinatoria .- 2010, Vol. 95, s. 487--497, ISSN: 0381-7032, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-14733] [data modyf: 26-05-2010 09:17]
[20] Cardinality of a minimal forbidden graph family for reducible additive hereditary graph properties / Ewa Drgas-Burchardt // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2009, Vol. 29, no 2, s. 263--274, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-13990] [data modyf: 07-09-2009 10:32]
[21] On 3-chromatically unique and 3-chromatically equivalent hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt // Ars Combinatoria .- 2009, Vol. 93, s. 409--415, ISSN: 0381-7032, : bibliogr.
Słowa kluczowe: chromatic polynomials of hypergraphs, chromatic uniqueness and equivalence, colorings of hypergraphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-14368] [data modyf: 11-01-2010 12:07]
[22] On uniqueness of a general factorization of graph properties / Ewa Drgas-Burchardt // Journal of Graph Theory .- 2009, Vol. 62, no 1, s. 48--64, ISSN: 0364-9024,
Słowa kluczowe: generalized coloring of graphs, reducibility of graph properties, unique factorization theorems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1002/jgt.20409         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-13987] [data modyf: 04-09-2009 12:49]
[23] Chromatic polynomials of hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt, Ewa Łazuka // Applied Mathematics Letters .- 2007, Vol. 20, no 12, s. 1250--1254, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: chromatic coefficients, chromatic polynomials of hypergraphs, colourings, hypergraphs, partitions in hypergraphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-12466] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Cost colourings of hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt, Anna Fiedorowicz // Discrete Mathematics .- 2007, Vol. 307, iss. 11-12, s. 1298--1305, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-12216] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] A note on joins of additive hereditary graph properties / Ewa Drgas-Burchardt // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2006, Vol. 26, no 3, s. 413--418, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hereditary property, join in the lattice, lattice of additive hereditary graph properties, minimal forbidden subgraph family
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] On chromatic polynomials of hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt, Ewa Łazuka // Electronic Notes in Discrete Mathematics .- 2006, Vol. 24, s. 105--110 : bibliogr.summ. .- http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/681020/description#description, [dostęp: 25-10-2006]
Słowa kluczowe: chromatic polynomials of hypergraphs, colourings of hypergraphs
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-11184] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] On k-chromatically unique and k-chromatically equivalent hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt // Electronic Notes in Discrete Mathematics .- 2006, Vol. 24, s. 57--60 : bibliogr.summ. .- http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/681020/description#description/, [dostęp: 25-10-2006]
Słowa kluczowe: chromatic polynomials of hypergraphs, chromatically equivalence, colourings of hypergraphs
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-11183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Maximal hypergraphs with respect to the bounded cost hereditary property / Ewa Drgas-Burchardt, Anna Fiedorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2005, Vol. 25, no 1-2, s. 67--77, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cost colouring, hereditary property, maximal hypergraphs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10273] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A note on a list colouring of hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt // Opuscula Mathematica .- 2004, Vol. 24, no 2, s. 171--175, ISSN: 1232-9274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hypergraph, list colouring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Minimal vertex Ramsey graphs and minimal forbidden subgraphs / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt, Peter Mihok // Discrete Mathematics .- 2004, Vol. 286, no 1-2, s. 31--36, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: generalized vertex colouring, hereditary properties and minimal forbidden subgraphs, vertex Ramsey minimal graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-9686] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Generalized list colourings of graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Peter Mihok // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1995, Vol. 15, no 2, s. 185--193, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hereditary property of graphs, list colouring, vertex partition number
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5176] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Classes of chromatically unique graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 1993, Vol. 111, no 1-3, s. 71--75, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-9932] [data modyf: 06-12-2004 13:47]
[33] Classes of chromatically unique or equivalent graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 1993, Vol. 121, s. 11--18, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-9931] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] An extension of Catlin's theorem / Ewa Drgas-Burchardt // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej .- 1993, nr 121, s. 5--9 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6751] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Additive hereditary properties of hypergraphs based on chromatic sums of hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt, Anna Fiedorowicz // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 21 [abstr.] .- ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: additive hereditary property, chromatic sum, hypergraph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16131] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] On panchromatic colorings of hypergraphs / Ewa Drgas-Burchardt, Ewa Łazuka // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 22 [abstr.] .- ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: chromatic polynomial of a hypergraph, panchromatic coloring of a hypergraph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16132] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski