System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Robert Dylewski
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 103 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 261 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 261 (23,73)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

18,64 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
150 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 150 (13,64)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10,71 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 154 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378420538
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11407] [data modyf: 21-02-2013 13:56]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Life cycle assessment (LCA) of building thermal insulation materials / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk
// W: Eco-efficient construction and building materials : life cycle assessment (LCA), eco-labelling and case studies / ed. by F. Pacheco-Torgal, L. F. Cabeza, J. Labrincha, A. de Magalhaes .- Cambridge : Woodhead Publishing Limited, 2014 - (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering ; No. 49) - s. 267--283 .- ISBN: 9780857097675
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15860] [data modyf: 27-08-2015 09:41]
[2] Ocena wpływu lokalizacji budynku na zapotrzebowanie na energię / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : jakość i bezpieczeństwo / red. J. Sitko, B. Szczęśniak .- Gliwice : Publishetr PA NOVA SA., 2014 - s. 60--73 .- ISBN: 9788394015015
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16245] [data modyf: 04-08-2015 09:32]
[3] Znaczenie lokalnych punktów gromadzenia odpadów w systemie gospodarki odpadami budowlanymi / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : środowisko i bezpieczeństwo w inżynierii produkcji / red. W. Biały, A. Kuboszek .- Gliwice : Wydaw. PA NOVA, 2013 - s. 9--16 .- ISBN: 9788393784523
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15798] [data modyf: 26-08-2015 14:11]
[4] Analiza i ocena Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w zakresie odpadów budowlanych / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji / red. W. Biały, J. Każmierczak .- Gliwice : Wydaw. PKJS, 2012 - s. 49--55 .- ISBN: 97883062652358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14712] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Efektywność ekologiczna wykorzystania wełny celulozowej z recyklingu / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk
// W: Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych / red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth .- Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2011 - s. 97--105 .- ISBN: 9788360195796
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13740] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Minimization of delay costs in the realization of production orders in two-machine system / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch, Oliver Dworak // Management Systems in Production Engineering .- 2018, Vol. 26, iss. 1, s. 14--22, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: flexible manufacturing system, minimal costs of delays, scheduling of orders, two-machine flow system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/mspe-2018-0002         Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-22252] [data modyf: 25-01-2018 12:01]
[2] Analysis of the sensitivity of the ecological effects for the investment based on the thermal insulation of the building: A Polish case study / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Journal of Cleaner Production .- 2017, Vol. 162, s. 856--864, ISSN: 0959-6526, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ecological effects, life cycle assessment, thermal insulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.06.123         Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-21493] [data modyf: 23-08-2017 11:17]
[3] Changes in heat transfer coefficients in Poland and their impact on energy demand - an environmental and economic assessment / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Renewable and Sustainable Energy Reviews .- 2017, Vol. 78, s. 530--538, ISSN: 1364-0321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Economic benefits, Environmental benefits, Life cycle assessment, Thermal energy savings, Thermal insulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2017.04.091         Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-21350] [data modyf: 11-05-2017 09:40]
[4] Determining the minimum sum of production order delays in a two-machine system / Andrzej Jardzioch, Robert Dylewski // Management and Production Engineering Review .- 2017, Vol. 8, no. 3, s. 31--39, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: job scheduling, minimum delay times, two-machine flow system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/mper-2017-0026         Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-21715] [data modyf: 26-09-2017 09:19]
[5] Ekonomiczne i ekologiczne koszty ogrzewania oraz optymalna grubość termoizolacji / Robert Dylewski // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2017, Vol. 6, iss. 7, s. 68--83, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ecological cost of heating, economic cost of heating, ekologiczne koszty ogrzewania, ekonomiczne koszty ogrzewania, optimum thickness of thermal insulation, optymalna grubość termoizolacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21610] [data modyf: 23-08-2017 11:25]
[6] The impact of thermal insulation investments on sustainability in the construction sector / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Renewable and Sustainable Energy Reviews .- 2017, Vol. 80, s. 421--429, ISSN: 1364-0321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Economic benefits, Environmental benefits, Social benefits, Sustainable construction, Thermal insulation investment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.173         Cytowania wg Scopus: 5 [27-05-2019]
[AWCZ-21448] [data modyf: 05-06-2017 12:25]
[7] Ocena efektów ekologicznych termoizolacji budynków / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2016, No. 2(14), s. 86--94, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: efekty ekologiczne, environmental effects, life cycle assessment (LCA), ocena cyklu życia (LCA), termoizolacja budynku, thermal insulation of the building
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20379] [data modyf: 25-10-2016 14:05]
[8] Study on ecological cost-effectiveness for the thermal insulation ob building external vertical walls in Poland / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Journal of Cleaner Production .- 2016, Vol. 133, s. 467--478, ISSN: 0959-6526, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cost-effectiveness, energy efficiency, environmental benefits, life cycle assessment, thermal insulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.05.155         Cytowania wg Scopus: 6 [27-05-2019]
[AWCZ-20131] [data modyf: 10-06-2016 09:05]
[9] The environmental impacts of thermal insulation of buildings including the categories of damage: A Polish case study / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Journal of Cleaner Production .- 2016, Vol. 137, s. 878--887, ISSN: 0959-6526, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Damage categories, Eco-indicator 99, Energy savings, Environmental benefits, Life cycle assessment, Thermal insulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.172         Cytowania wg Scopus: 7 [27-05-2019]
[AWCZ-20297] [data modyf: 09-08-2016 09:53]
[10] The optimal sequence of production orders, taking into account the cost of delays / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch, Irene Krebs // Management and Production Engineering Review .- 2016, Vol. 7, no. 2, s. 21--28, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: minimum cost of delays, production control, scheduling algorithms, single-machine processing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/mper-2016-0013         Cytowania wg Scopus: 4 [27-05-2019]
[AWCZ-20179] [data modyf: 21-06-2016 15:05]
[11] Korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze zmian normowych wartości współczynników przenikania ciepła w budynkach / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji: Jakość i Bezpieczeństwo .- 2015, z. 3(12), s. 40--53, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.summ. http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz5/konfer/wyd_2015_3.aspx
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21161] [data modyf: 15-03-2017 16:10]
[12] Scheduling production orders, taking into account delays and waste / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch // Management and Production Engineering Review .- 2014, Vol. 5, no. 3, s. 3--8, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: flexible manufacturing systems, production control, scheduling algorithms
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/mper-2014-0021
[AWCZ-18383] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[13] The comparison of thermal insulation types of plaster with cement plaster / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Journal of Cleaner Production .- 2014, Vol. 83, s. 256--262, ISSN: 0959-6526, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cement plaster, Economic benefits, Energy savings, Life cycle assessment, Net ecological effects, Thermal insulation plaster
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.07.042         Cytowania wg Scopus: 13 [27-05-2019]
[AWCZ-18345] [data modyf: 21-08-2015 09:20]
[14] Assigning the cover of Petri nets with subnets of the automatic type / Robert Dylewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 11, s. 285--289, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-invariants, P-inwarianty, cover of Petri nets, linear programming, pokrycie sieci Petriego, programowanie liniowe, sekwencyjne składowe automatowe, state machine components
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-17667] [data modyf: 20-08-2015 09:57]
[15] Implementacja zagadnień proekologicznych w kształceniu menedżerów XXI wieku na przykładzie Uniwesytetu Zielonogórskiego / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // General and Professional Education .- 2013, nr 2, s. 44--50, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ISO 9000 Quality Management System, LCA-Life Cycle Assessment, ecological awareness, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17338] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[16] Economic and ecological indicators for thermal insulating building investments / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Energy and Buildings .- 2012, Vol. 54, s. 88--95, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ecological indicators, economic indicators, life cycle assessment, thermo insulating investment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.07.021         Cytowania wg Scopus: 27 [27-05-2019]
[AWCZ-16577] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Gospodarka odpadami budowlanymi w woj. lubuskim / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 994--1004 [CD-ROM], ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16522] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Optymalizacja kolejności zleceń produkcyjnych ze względu na minimalną sumę opóźnień / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 527--529, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dynamiczne środowisko produkcyjne, minimalizacja sumy opóźnień, sterowanie systemami produkcyjnymi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16646] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Selekcja residualna w metodach rzutowych dla problemów dopuszczalności liniowej / Robert Dylewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 6, s. 524--526, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.summ. .- [afiliacja również PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Słowa kluczowe: metoda rzutowa, problem dopuszczalności liniowej, selekcja residualna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16645] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] System gospodarowania odpadami budowlanymi w Polsce na przykładzie województwa lubuskiego / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 982--993 [CD-ROM], ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16521] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Szybkie mnożenie modulo 2k-1 / Janusz Jabłoński, Robert Dylewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 145--147, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: CSA, Wallace tree, drzewo Wallace, iloczyny częściowe, mnożenie modulo, modulo multiplier, partial products
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16687] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] Wyznaczanie P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego z wykorzystaniem programowania liniowego / Robert Dylewski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 3a, s. 165--169, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-invariants, P-inwarianty, Petri net, Petri net cover, SM-dekomponowana sieć Petriego, linear programming, pokrycie sieci Petriego, programowanie liniowe, sieć Petriego, state machine decomposable net
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16337] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Economic and environmental benefits of thermal insulation of building external walls / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Building and Environment .- 2011, Vol. 46, no 12, s. 2615--2623, ISSN: 0360-1323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: economic benefits, environmental benefits, optimum thickness of thermal insulation, thermal insulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.06.023         Cytowania wg Scopus: 79 [27-05-2019]
[AWCZ-15771] [data modyf: 13-09-2011 11:35]
[24] Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w woj. lubuskim / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [online] = Archives of Waste Management and Environmental Protection .- 2011, Vol. 13, no 1, s. [8], ISSN: 1733-4381, , eISSN: 1733-4381, : bibliogr.wykr.summ. .- http://awmep.org/index.php/ago/ [dostęp: 13-09-2011]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15824] [data modyf: 13-09-2011 14:37]
[25] Uogólnienie metody rzutowania naprzemiennego / Robert Dylewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 679--682, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: alternating projection method, level control, metoda rzutowania naprzemiennego, sterowanie poziomem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15882] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego / Robert Dylewski, Marian Adamski, Janusz Jabłoński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 159--163, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-inwariant, Petri net, SM-components, integer linear programming, programowanie liniowe całkowitoliczbowe, reconfigurable logic controllers, rekonfigurowalny sterownik logiczny, sieć Petriego
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16014] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Analiza ekologicznej efektywności kosztowej termoizolacji = Analysis of ecological cost-effectiveness of thermal insulation / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2010, nr 4, s. 122--126, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14720] [data modyf: 04-05-2010 13:06]
[28] Aspekty ekonomiczne i ekologiczne ogrzewania gazem = Economic and ecological aspects of gas heating / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2010, nr 3, s. 75--79, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LCA, Life Cycle Assessment, building materials, gas boiler, kocioł gazowy, materiały budowlane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14588] [data modyf: 01-04-2010 13:36]
[29] Efektywność kosztowa termoizolacji budynku / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 1, s. 34--37, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14408] [data modyf: 22-01-2010 08:56]
[30] Ocena korzyści termoizolacji / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2010, nr 4, s. [11] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15062] [data modyf: 08-10-2010 11:20]
[31] Projection method with level control in convex minimization / Robert Dylewski // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2010, Vol. 30, s. 101--120, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14735] [data modyf: 18-05-2010 14:24]
[32] Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development .- 2010, Vol. 5, no 2, s. 125--131, ISSN: 1895-6912, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14981] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[33] Sterowanie poziomem w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej / Robert Dylewski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 9, s. 141--144, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15012] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[34] Variable target value relaxed alternating projection method / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // Computational Optimization and Applications .- 2010, Vol. 47, no 3, s. 455--476, ISSN: 0926-6003, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alternating projection method, relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1007/s10589-009-9233-x         Cytowania wg Scopus: 6 [27-05-2019]
[AWCZ-13557] [data modyf: 20-01-2011 09:31]
[35] Zastosowanie metod projekcyjnych w optymalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej / Robert Dylewski // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 2, s. 15--22, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: nondifferentiable optimization, projection method
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15209] [data modyf: 30-11-2010 12:00]
[36] Analiza ekologiczna i ekonomiczna wykorzystania ekofibru do termoizolacji / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Ekonomia i Środowisko .- 2009, nr 1, s. 142--151, ISSN: 0867-8898, : tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LCA, construction building materials, eco-fibre, thermo-insulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14160] [data modyf: 19-11-2009 11:33]
[37] Korzyści ekonomiczne i środowiskowe termomodernizacji w zależności od stosowanego źródła ciepła / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2009, nr 6, s. 5--8, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13945] [data modyf: 17-07-2009 13:45]
[38] Ocena ryzyka inwestycji w termoizolację / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2009, nr 12, s. 21--27, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14369] [data modyf: 11-01-2010 12:18]
[39] Optymalizacja dwukryterialna termoizolacji / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Ekonomia i Środowisko .- 2009, nr 2, s. 103--113, ISSN: 0867-8898, : tab.summ.
Słowa kluczowe: LCA, NPV, energy saving, environmental benefit, thermal insulation, two-criterion optimization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14484] [data modyf: 22-02-2010 11:48]
[40] Optymalizacja ekonomiczno-środowiskowa budynku na przykładzie zewnętrznej przegrody budowlanej / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // Przegląd Budowlany .- 2009, nr 1, s. 43--48, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13547] [data modyf: 03-02-2009 12:57]
[41] Management of thermal energy in buildings by selecting heat sources and choosing the optimal thermal-insulation thickness / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Management .- 2008, Vol. 12, no 1, s. 255--266, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13195] [data modyf: 02-09-2008 14:42]
[42] Wpływ kosztów ogrzewania na dobór termoizolacji / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2008, nr 6, s. 20--23, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13129] [data modyf: 17-07-2008 12:17]
[43] Ocena materiałów termoizolacyjnych przy wycenie energetycznej budynków i mieszkań / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // Przegląd Budowlany .- 2007, nr 10, s. 49--53, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12458] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Projection method with residual selection for linear feasibility problems / Robert Dylewski // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2007, Vol. 27, no 1, s. 43--50, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: linear feasibility, projection method, residual selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Zagospodarowywanie ocynkowanych blach w procesach topienia żeliwa / M. Grzybowska, Adam Bydałek, Robert Dylewski // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 20, s. 123--128 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cast-iron, optimum chemical composition, zinc influence on iron
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Residual selection in a projection method for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // Optimization .- 2003, Vol. 52, no 2, s. 211--220 : bibliogr.
Słowa kluczowe: convex minimization, long steps, projection method, residual selection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [27-05-2019]
[AWCZ-8979] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Selection strategies in projection methods for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2002, Vol. 22, no 1, s. 97--123, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: convex minimization, long steps, obtuse cone selection, projection method, residual selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Numerical behavior of the method of projection onto an acute cone with level control in convex minimization / Robert Dylewski // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2000, Vol. 20, no 2, s. 147--158, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: acute cone, convex nondifferentiable minimization, obtuse cone, projection method, subgradient method
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2921] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The ecological and economic analysis of using Thermopor plaster for thermal insulation / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2013, Nr 34 (163), s. 5--11, ISSN: 1733-8670, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ecological benefits, economic benefits, life cycle assessment, plaster, thermal insulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9684] [data modyf: 24-08-2015 14:53]
[2] Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2012, Nr 31 (103), s. 67--72, ISSN: 1733-8670, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ecological benefits, energy saving, life cycle assessment, thermo insulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9467] [data modyf: 10-01-2013 13:26]
[3] Ecological indicators of construction investment / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2011, Nr 27(99) z. 1, s. 47--51, ISSN: 1733-8670, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: LCA, environmental and economic evaluation, ocena ekonomiczna i ekologiczna, termoizolacja, thermal insulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9050] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Gospodarowanie odpadami komunalnymi biodegradowalnymi w województwie lubuskim / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2011, nr 40, s. 5--14, ISSN: 1732-324X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bio waste, biodegradable waste, bioodpady, gospodarowanie odpadami, odpady biodegradowalne, waste managing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9043] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Ocena efektywności projektu inwestycyjnego w budownictwie na przykładzie termoizolacji / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą(nr 37) .- 2011, s. 66--75, ISSN: 1732-324X, : bibliogr.tab.summ. .- ISSN 1732-324X
Słowa kluczowe: LCA, efekty ekologiczne, efekty ekonomiczne, termoizolacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9133] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wpływ inwestycji termoizolacyjnej na środowisko / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2011, nr 45, s. 97--109, ISSN: 1732-324X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: economic and ecological benefits, korzyści ekonomiczne i ekologiczne, life cycle assessment, ocena cyklu życia, termoizolacja, thermal insulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9081] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Ekologiczna efektywność termoizolacji / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Poradnik Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i Inwestora .- 2010, nr 11, s. 28--35 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8792] [data modyf: 21-12-2010 14:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Optimization of thermal insulation for ecological reasons depending on the degree-days of heating period / Robert Dylewski // W: Proceedings of the International Conference on Innovative Applied Energy - IAPE' 19. Oxford, Wielka Brytania, 2019 .- Oxford : --, 2019, s. 1 .- ISBN: 9781912532056
Słowa kluczowe: ecological cost of heating, ecological net present value, life cycle assessment, optimum thickness of thermal insulation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23411] [data modyf: 20-03-2019 08:30]
[2] Optimum Thickness of the Thermal Insulation Layer from the Economic and Ecological Perspective / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Proceedings of the 4th International Conference on Building Energy & Environment - COBEE 2018. Melborune, Australia, 2018 .- Melbourne : Conference on Building Energy & Environment - COBEE2018, 2018, s. 91--96 .- ISBN: 9780646982137
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22922] [data modyf: 14-02-2018 14:52]
[3] Minimalizacja kosztów opóźnień obróbki zleceń produkcyjnych w systemie dwumaszynowym / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch, Oliver Dworak // W: Systems supporting in production engineering : 14th international conference. Horni Lomna, Czechy, 2017 .- [B. m.] : [B. w.], 2017, s. 1 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22813] [data modyf: 08-11-2017 12:29]
[4] Economic and environemntal benefits resulting from the changes of standard for the values of heat transfer coefficients in buildings / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Systems supporting in production engineering. Suwałki - Vilnius, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21833] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[5] Ocena wpływu lokalizacji budynku na zapotrzebowanie na energię / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : XI międzynarodowa konferencja. Nove Zamky, Słowacja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 18 .- [prezentacja]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21487] [data modyf: 07-09-2015 16:57]
[6] Implementacja zagadnień proekologicznych w kształceniu menadżerów XXI wieku na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Technologie edukacyjne = Educational technologies : I międzynarodowa konferencja naukowa. Świnoujście, Polska, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--8
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21194] [data modyf: 07-09-2015 14:51]
[7] The ecological and economic analysis of using Thermopor plaster for thermal insulation / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XII/IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Szczecin, Polska, 2013 .- - : [brak wydawcy], 2013, s. 1--15
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21195] [data modyf: 02-05-2019 14:43]
[8] The optimization of parallel multiplication / Janusz Jabłoński, Robert Dylewski // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 187--191 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: discrete event-system design

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00050   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[KONF-21047] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[9] Znaczenie Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów w systemie gospodarki odpadami budowlanymi / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : X międzynarodowa konferencja. Przemyśl-Lwów, Polska, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--8
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21192] [data modyf: 07-09-2015 14:51]
[10] Analiza i ocena wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie odpadów budowlanych / Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : IX międzynarodowa konferencja. Blansko-Wiedeń, Czechy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [19]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21198] [data modyf: 03-10-2014 10:31]
[11] Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XI/VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Szczecin, Polska, 2012 .- - : [brak wydawcy], 2012, s. [15]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21196] [data modyf: 24-02-2014 13:11]
[12] Optymalizacja kolejności zleceń produkcyjnych ze względu na minimalną sumę opóźnień / Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic manufacturing environment, dynamiczne środowisko produkcyjne, manufacturing system control, minimalizacja sumy opóźnień, minimum delay, sterowanie systemami produkcyjnymi

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20384] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Szybkie mnożenie modulo 2k-1 / Janusz Jabłoński, Robert Dylewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: CSA, RNS, Wallace'a tree, matryca mnożąca, mnożenie modulo, multiplication

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20387] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Zastosowanie selekcji residualnej w metodach rzutowych dla problemów dopuszczalności liniowej / Robert Dylewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: linear feasibility problem, metoda rzutowa, problem dopuszczalności liniowej, projection method, residual selection, selekcja residualna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20388] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Level control in projection methods for convex minimization / Robert Dylewski // W: Fifth German Polish Conference on Optimization. Methods and Applications (GPCO5). Dobczyce, Polska, 2011 .- Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011, s. 9 [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20180] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[16] The ecological effectiveness of using cellulose wool from recycling / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk // W: Sustainable production and consumption of mineral resources - integrating the EU's social agenda and resource efficiency : the international conference. Wrocław, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [1] abstr.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20239] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Uogólnienie metody rzutowania naprzemiennego / Robert Dylewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 141--144
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20028] [data modyf: 20-06-2011 13:01]
[18] Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego / Robert Dylewski, Marian Adamski, Janusz Jabłoński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 267--273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20048] [data modyf: 20-06-2011 14:39]
[19] Sterowanie poziomem w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej / Robert Dylewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 193--196
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19683] [data modyf: 19-07-2010 15:12]
[20] Zastosowanie metod projekcyjnych w optymalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej / Robert Dylewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 197--200
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19684] [data modyf: 19-07-2010 15:12]
[21] Variable target value relaxed alternating projection method / Robert Dylewski // W: Fourth German Polish Conference on Optimization - GPCO-2009 : methods and applications with special emphasis on smooth and non nonsmooth optimization, variational problems, optimal control. Moritzburg, Niemcy, 2009 .- Dresden : [brak wydawcy], 2009, s. 7 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19114] [data modyf: 03-04-2009 13:14]
[22] Projection method with residual selection for linear feasibility problem / Robert Dylewski // W: German-Polish Workshop for Young Researches in Numerical and Applied Linear Algebra. Będlewo, Polska, 2006 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 13 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18859] [data modyf: 06-08-2008 12:43]
[23] Residual selection model for convex optimization problems / Robert Dylewski // W: Conference on Optimization - Methods and Applications : Third German-Polish : abstracts. Będlewo, Polska, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 15
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18176] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Selekcja residualna w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej / Robert Dylewski, Andrzej Cegielski // W: Ogólnopolskie seminarium z teorii zagadnień ekstremalnych. Łódź, Polska, 2004 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19116] [data modyf: 03-04-2009 14:42]
[25] Numerical behavior of projection methods with residual selection for convex minimization problems / Robert Dylewski, Andrzej Cegielski // W: Conference on Optimization : French-German-Polish : abstracts. Cottbus, Niemcy, 2002 .- Cottbus : BTU, 2002, s. 10
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Residual selection in projection methods for convex minimization problems / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Conference on Optimization : French-German-Polish : abstracts. Cottbus, Niemcy, 2002 .- Cottbus : BTU, 2002, s. 4
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] A method of projection onto an acute cone in convex minimization and its numerical behavior / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Conference on Optimization - Methods and Applications : German-Polish : abstracts. Żagań, Polska, 1999 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 11
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Numerical behavior of the projection method onto an acute cone in convex minimization / Andrzej Cegielski, Robert Dylewski // W: Stäbilität und Sensitivität von Optimierungs - und Steuerungsproblemen : Workshop. Burg, Niemcy, 1999 .- Burg : [brak wydawcy], 1999, s. [22]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Fraktale i algorytmy ich wizualizacji / Robert Dylewski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 3 : Informatyka, s. 72--77
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Metody projekcyjne w problemach minimalizacji wypukłej / Robert Dylewski // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 4 : Informatyka, s. 35--42
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15935] [data modyf: 30-10-2003 12:15]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza finansowa i ekonomiczna dla projektu pn.: "Remont Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim w Łęknicy" / Tomasz Piersiak, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2010 ; 21s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Analiza finansowa i ekonomiczna dla projektu pn.; "Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej, połączony ze wzmocnieniem ofert w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze" / Tomasz Piersiak, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2010 ; 19s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Analiza finansowa i ekonomiczna dla projektu pn.: "Rozbudowa transgranicznych połączeń drogowych w Żarach i Weisswasser" / Tomasz Piersiak, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2010 ; 18s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Analiza finansowa i ekonomiczna dla projektu pn.; "Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Piramidy w Parku Branitz w Cottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze" / Tomasz Piersiak, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2010 ; 21s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Studium wykonalności dla projektu pn.: "Przebudowa ciągu ulic: Górnośląska - Zwycięzców - Katowicka w Żarach (modernizacja publicznej infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i transgranicznym podnosząca atrakcyjność inwestycyjną województwa lubuskiego)" / Tomasz Piersiak, Anna Pluskota, Marta Mossetty, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2010 ; 57s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Analiza finansowa i ekonomiczna dla projektu pn.: "Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii" / Tomasz Piersiak, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2009 ; 26s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Studium wykonalności dla projektu pn.: "Budowa nawierzchni dróg łączących drogi - krajową 27, wojewódzką 289, powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim" / Tomasz Piersiak, Marlena Iwanowska, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2009 ; 42s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Studium wykonalności dla projektu pn. "Modernizacja bazy edukacyjnej na potrzeby rozwoju innowacyjnych kierunków kształcenia w województwie lubuskim" / Tomasz Piersiak, Anna Pluskota, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2009 ; 67s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Studium wykonalności dla projektu pn.: "Rewitalizacja starego miasta w Nowym Miasteczku" / Tomasz Piersiak, Anna Pluskota, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2009 ; 78s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Studium wykonalności dla projektu pn.: "Rewitalizacja Starówki w Żarach" / Tomasz Piersiak, Marlena Iwanowska, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o., 2009 ; 79s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Studium wykonalności dla projektu pn.: "Wzmocnienie regionalnego systemu transportu - budowa drogi dojazdowej do terenów K-SSSE" / Tomasz Piersiak, Marlena Iwanowska, Robert Dylewski .- - : Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o. o. - Zielona Góra, 2009 ; 94s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Selekcja linearyzacji w metodach projekcyjnych dla problemów optymalizacji wypukłej / Robert Dylewski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Matematyki, 2003 .- 118 s. / Promotor: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski