System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Andrzej Kisielewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rigid polyboxes and Keller's conjecture / Andrzej Kisielewicz // Advances in Geometry .- 2017, Vol. 17, iss. 2, s. 203--230, ISSN: 1615-715X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Keller's conjecture, box, cube tiling, rigidity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/advgeom-2017-0004         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-21463] [data modyf: 09-06-2017 12:14]
[2] Continous \epsilon-selection theorems for almost lower semicontinous multifunctions and applications / Andrzej Kisielewicz, Michał Kisielewicz // Optimization .- 2015, Vol. 64, no. 8, s. 1725--1737, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2014.926360         Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-18252] [data modyf: 20-08-2015 13:56]
[3] On Keller's conjecture in dimension seven / Andrzej Kisielewicz, Magdalena Łysakowska // Electronic Journal of Combinatorics .- 2015, Vol. 22, no. 1, s. 1--44, ISSN: 1077-8926, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Keller's conjecture, box, cube tiling, rigidity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-18797] [data modyf: 04-09-2015 10:07]
[4] Partitions and balanced matchings of an n-dimensional cube / Andrzej Kisielewicz // European Journal of Combinatorics .- 2014, Vol. 40, s. 93--107, ISSN: 0195-6698, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ejc.2014.02.05
[AWCZ-18153] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[5] Some binomial identities arising from a partition of an n-dimensional cube / Andrzej Kisielewicz // Fibonacci Quarterly .- 2014, Vol. 52, no. 4, s. 324--330, ISSN: 0015-0517, : summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-18834] [data modyf: 21-08-2015 09:36]
[6] On the structure of cube tilings of R3 and R4 / Andrzej Kisielewicz // Journal of Combinatorial Theory, Series A .- 2013, Vol. 120, no 1, s. 1--10, ISSN: 0097-3165, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Block, Cube tiling, Geometric tomography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jcta.2012.06.007         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-16655] [data modyf: 20-08-2015 08:45]
[7] Rigidity and the chessboard theorem for cube packings / Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // European Journal of Combinatorics .- 2012, Vol. 33, no 6, s. 1113--1119, ISSN: 0195-6698, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ejc.2012.01.006         Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-16542] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] The coin exchange problem and the structure of cube tilings / Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // Electronic Journal of Combinatorics .- 2012, Vol. 19, no 2, s. [4], ISSN: 1077-8926, : rys.summ. .- http://www.combinatorics.org/, [dostęp: 18.04.2007]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-16541] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] The structure of cube tilings under symmetry conditions / Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // Discrete and Computational Geometry .- 2012, Vol. 48, s. 777--782, ISSN: 0179-5376, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Cube tiling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s00454-012-9438-0         Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[AWCZ-16654] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Polyboxes, cube tilings and rigidity / Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // Discrete and Computational Geometry .- 2008, Vol. 40, no 1, s. 1--30, ISSN: 0179-5376, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: additive mapping, binary code, box, cube tiling, dichotomous boxes, genome, index, polybox, rigidity, word
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [09-12-2019]
[AWCZ-13232] [data modyf: 22-09-2008 12:52]
[11] On the number of minimal partitions of a box into boxes / Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // Discrete Mathematics .- 2006, Vol. 306, no 8-9, s. 843--846, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: box, minimal partitions, orbit, stabilizer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-11365] [data modyf: 01-02-2007 12:46]
[12] Minimal partitions of a box into boxes / Jarosław Grytczuk, Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // Combinatorica .- 2004, Vol. 24, no 4, s. 605--614, ISSN: 0209-9683, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [09-12-2019]
[AWCZ-10050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Continuous selection theorems for nonlower semicontinuous multifunctions / Andrzej Kisielewicz // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2003, Vol. 286, no 1, s. 160--167, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[AWCZ-9363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Relaxation theorem for-set valued functions with decomposable values / Andrzej Kisielewicz // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions .- 1996, Vol. 16, no 1, s. 91--97, ISSN: 1234-3072, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: continuous selection, decomposability, fixed point, set-valued function, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5269] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Selection theorems for set-valued functions with decomposable values / Andrzej Kisielewicz // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae (Seria: Series I) .- 1994, Vol. 34, s. 123--135, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: continuous selection, decomposability, nonatomic probability measure, separable measure space, set-valued function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16540] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hipoteza podziałowa Kellera / Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski // W: Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie .- 2005, nr 35, s. 10--16 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski