System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Jerzy Motyl
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 73 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 65 (21,67)    RED: 8 (2)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10,43 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
73 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 65 (21,67)    RED: 8 (2)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10,43 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Stochastic inclusions with a non-Lipschitz right hand side / Mariusz Michta, Jerzy Motyl
// W: Stochastic differential equations / ed. N. Halidias .- New York : Nova Science Publishers, Inc., 2011 - s. 189--232 .- ISBN: 9781613242780
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [27-05-2019]
[WZCZ-14189] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Selection theorems for set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, Jerzy Motyl // Stochastic Analysis and Applications .- 2019, Vol. 37, iss. 2, s. 243--270, ISSN: 0736-2994, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: decomposable sets, set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/07362994.2018.1551142
[AWCZ-24051] [data modyf: 30-04-2019 10:25]
[2] Carathéodory-convex selections of multifunctions and their applications / Jerzy Motyl // Journal of Nonlinear and Convex Analysis .- 2017, Vol. 18, no. 3, s. 535--551, ISSN: 1345-4773, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach lattice, Carathéodory selection, order convex selection, upper separated multifunction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-21347] [data modyf: 09-05-2017 15:54]
[3] Upper separated multifunctions in deterministic and stochastic optimal control / Jerzy Motyl // Applied Mathematics and Nonlinear Sciences .- 2017, Vol. 2, no. 2, s. 479--484, ISSN: 2444-8656, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach lattice, convex selection, differential inclusion, optimal control, upper separated multifunction
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21993] [data modyf: 22-11-2017 14:04]
[4] Stochastic retarded inslusion with Carathéodory-upper separated multifunctions / Jerzy Motyl // Set-Valued and Variational Analysis .- 2016, Vol. 24, no. 2, s. 191--205, ISSN: 1877-0533, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach lattice, Carathéodory selection, Order convex selection, Stochastic inclusion, Upper separated set-valued function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11228-015-0324-9         Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-20056] [data modyf: 16-05-2016 11:55]
[5] Carathéodory convex selections of set-valued functions in Banach lattices / Jerzy Motyl // Topological Methods in Nonlinear Analysis .- 2014, Vol. 43, no. 1, s. 1--10, ISSN: 1230-3429, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach lattice, Carathéodory selection, convex selection, upper separated multifunction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-18081] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[6] Stochastic Itô inclusion with upper separated multifunctions / Jerzy Motyl // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2013, Vol. 400, iss. 2, s. 505--509, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Carathéodory condition, Order convex selection, Set-valued function, Stochastic inclusion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2012.11.005         Cytowania wg Scopus: 5 [27-05-2019]
[AWCZ-16918] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[7] Existence of solutions of functional stochastic inclusion / Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2012, Vol. 21, s. 331--338, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-16449] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Selection property of Stratonovich set-valued integral / Jerzy Motyl, Joachim Syga // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: Series A: Mathematical Analysis) .- 2010, Vol. 17, no 3, s. 431--443 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Stratonovich inclusion, backward and symmetric integral, decomposable process, forward, set-valued stochastic integral, time-reversible process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-14712] [data modyf: 29-04-2010 10:21]
[9] Locally Lipschitz selections in Banach lattices / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2009, Vol. 71, no 5-6, s. 2335--2342, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Legendre-Fenchel transform, differential inclusion, order complete Banach lattice, stochastic differential inclusion, upper separated multifunction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)        Cytowania wg Scopus: 6 [27-05-2019]
[AWCZ-13853] [data modyf: 21-05-2009 12:08]
[10] Martingale problem to Stratonovich stochastic inclusion / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2009, Vol. 71, s. e1307--e1311, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hukuhara differential, Stratonovich stochastic inclusion, martingale problem, selection of a set-valued map, weak solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.na.2009.01.157         Cytowania wg Scopus: 2 [27-05-2019]
[AWCZ-13988] [data modyf: 19-11-2009 15:39]
[11] Stratonovich stochastic inclusion / Anna Góralczyk, Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2009, Vol. 18, s. 191--204, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-13848] [data modyf: 20-05-2009 14:43]
[12] Compactness of solutions to second order stochastic dynamical systems / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: Series A: Mathematical Analysis) .- 2007, Vol. 14, no 4, s. 525--544
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-12298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Differentiable selections of multifunctions and their applications / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2007, Vol. 66, no 2, s. 536--545, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Hukuhara differential, Stratonovich stochastic inclusion, selection of a set-valued map, weak solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [27-05-2019]
[AWCZ-11247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Set valued Stratonovich integral and Stratonovich type stochastic inclusion / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2007, Vol. 16, no 1, s. 141--154, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 13 [27-05-2019]
[AWCZ-11629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Convex selections of multifunctions and their applications / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Optimization .- 2006, Vol. 55, no 1-2, s. 91--99 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Legendre-Fenchel transform, differential and stochastic inclusion, upper separated multifunction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [27-05-2019]
[AWCZ-11051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Properties of set-valued stochastic integrals / Jerzy Motyl, Joachim Syga // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2006, Vol. 26, no 1, s. 83--103, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hausdorff metric, decomposable set, predictable set-valued process, semimartingale, square-integrable martingale
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11032] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Second order stochastic equations and inclusions / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2006, Vol. 15, no 2, s. 301--314, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 7 [27-05-2019]
[AWCZ-10901] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Set-valued Stratonovich integral / Anna Góralczyk, Jerzy Motyl // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2006, Vol. 26, no 1, s. 63--81, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hukuhara differential, Stratonovich integral, selection of a set-valued map, semimartingale, set-valued function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] High order stochastic inclusions and their applications / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Stochastic Analysis and Applications .- 2005, Vol. 23, no 2, s. 401--420 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Martingale problem, asset prices, existence of weak solution, optimal control, se-valued function, semimartingale, stichastic inclusion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [27-05-2019]
[AWCZ-10239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Weak solutions to a stochastic inclusion with multivalued integrators / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2005, Vol. 14, no 2, s. 323--334, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 8 [27-05-2019]
[AWCZ-10521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Second order stochastic Inclusion / Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Stochastic Analysis and Applications .- 2004, Vol. 22, no 3, s. 701--720 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 7 [27-05-2019]
[AWCZ-9597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Set valued approach to stochastic control : Part I (existence and regularity properties) / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2003, Vol. 12, no 3-4, s. 405--431, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Set valued approach to stochastic control : Part II (viability and semimartingale issues) / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, Jerzy Motyl // Dynamic Systems and Applications .- 2003, Vol. 12, no 3-4, s. 433--466, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9402] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Monotone operators in stochastic set-valued equations / Jerzy Motyl // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2001, Vol. 47, s. 49--55, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Ito equation, dissipative set-valued function, stochastic contingent set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-8316] [data modyf: 20-02-2007 11:07]
[25] Viable solutions of set-valued stochastic equation / Jerzy Motyl // Optimization .- 2000, Vol. 48, s. 157--176 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hammerstein integral operator, Ito equation, Yosida approximation, dissipative set-valued function, stochastic contingent set, viable solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [27-05-2019]
[AWCZ-1402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Viability of Set-valued Ito Equation / Jerzy Motyl // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1999, Vol. 47, no 1, s. 91--103, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Yosida approximation, dissipative set-valued function, stochastic contingent set, stochastic monotone function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Existence of Solution of Set-valued Ito Equation / Jerzy Motyl // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1998, Vol. 46, no 4, s. 419--430, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Ito formula, Yosida approximation, dissipative set-valued function, measurable selector, predictable process, semimartingale, stochastic integral
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Stability problem for stochastic inclusion / Jerzy Motyl // Stochastic Analysis and Applications .- 1998, Vol. 16, no 5, s. 933--944 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Ito formula, dissipative set-valued function, stochastic inclusion, stochastic integral
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [27-05-2019]
[AWCZ-1382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Stochastic functional inclusion driven by semimartingale / Jerzy Motyl // Stochastic Analysis and Applications .- 1998, Vol. 16, no 3, s. 517--532 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hausdorff metric, M-integrable selector, predictable set-valued function, semimartingale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 21 [27-05-2019]
[AWCZ-1381] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[30] Note on strong solutions of a stochastic inclusion / Jerzy Motyl // Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis .- 1995, Vol. 8, no 3, s. 291--297 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hausdorff metric, M-integrable selector, predictable set-valued function, semimartingale
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 3 [27-05-2019]
[AWCZ-13841] [data modyf: 20-05-2009 13:46]
[31] On the solution of stochastic differential inclusion / Jerzy Motyl // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 1995, Vol. 192, s. 117--132, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-13847] [data modyf: 20-05-2009 14:32]
[32] The infinitesimal generator of the solution semigroup of the inclusion x(t) \epsilon F(xt) / Jerzy Motyl // Discussiones Mathematicae .- 1992, Vol. 12, s. 75--84, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13845] [data modyf: 20-05-2009 14:26]
[33] Existence of solutions of boundary value problems of differential inclusions / Michał Kisielewicz, Jerzy Motyl // Applied Mathematics and Computer Science .- 1991, Vol. 1, no 1, s. 117--126 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13763] [data modyf: 28-04-2009 11:27]
[34] On the minimal solution property of neutral functional-differential inclusion / Jerzy Motyl // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 1991, Vol. 157, no 1, s. 34--47, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-13846] [data modyf: 20-05-2009 14:29]
[35] Controllability of the neutral functional-differential inclusion with - M-dissipative right hand side / Jerzy Motyl, Michał Kisielewicz // Demonstratio Mathematica .- 1990, Vol. 23, no 2, s. 425--433, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13760] [data modyf: 14-05-2009 11:46]
[36] Existence and uniqueness of solution of neutral functional-differential inclusions via dissipativity / Jerzy Motyl // Demonstratio Mathematica .- 1990, Vol. 23, no 1, s. 87--100, ISSN: 0420-1213, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13844] [data modyf: 20-05-2009 13:58]
[37] On the property of integral dissipativity / Jerzy Motyl // Discussiones Mathematicae .- 1990, Vol. 10, s. 131--137, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13168] [data modyf: 05-08-2008 15:04]
[38] On the approximation of maximal monotone multifunctions / Jerzy Motyl // Discussiones Mathematicae .- 1986, Vol. 8, s. 93--100, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13843] [data modyf: 20-05-2009 13:52]
[39] On compact operators in Orlicz spaces / Jerzy Motyl // Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici .- 1984, Vol. 14, s. 123--131 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13842] [data modyf: 20-05-2009 13:50]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] On the minimal solution property of neutral functional-differential inclusion / Jerzy Motyl // W: Differential equations and optimal control : proceedings of the seventh regional scientific session of mathematicians. Kalsk, Polska, 1988 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1989 .- Section : Differential equations, s. 25--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19158] [data modyf: 21-05-2009 12:53]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2018, Vol. 38, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5765] [data modyf: 08-11-2018 14:16]
[2] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2017, Vol. 37, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5700] [data modyf: 22-03-2018 12:13]
[3] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016, Vol. 36, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5699] [data modyf: 22-03-2018 12:11]
[4] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 35, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5442] [data modyf: 25-04-2016 14:29]
[5] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 34, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5345] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[6] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2013, Vol. 33, no. 1, 109 s. .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5130] [data modyf: 11-09-2015 11:25]
[7] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 32 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5067] [data modyf: 07-02-2013 12:40]
[8] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 31, no 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4904] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Jerzy Motyl .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2010, Vol. 30, no 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4766] [data modyf: 12-01-2011 15:44]
[10] Dynamic Systems and Applications : Special Issue / (Red.) Mariusz Michta, Jerzy Motyl .- Atlanta : Dynamic Publishers, 2007, no 1 .- ISSN: 1056-2176 .- ISBN: Vol.16
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski