System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Konrad Neumann
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On geometry of the set of admissible quadratic estimators of quadratic functions of normal parameters / Konrad Neumann, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2006, Vol. 26, no 2, s. 109--125, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bayesian quadratic estimator, admissibility, linear estimator, quadratic estimator, quadratic loss function, quadratic subspace
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12167] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] On admissible quadratic estimation in a special linear model / Konrad Neumann // Probability and Mathematical Statistics .- 2005, Vol. 25, no 2, s. 257--265 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: admissibility, linear estimator, locally best estimator, quadratic estimator, quadratic subspace
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10913] [data modyf: 14-06-2006 13:17]
[3] On geometry of the set of admissible invariant quadratic estimators in balanced two variance components model / Konrad Neumann, Stefan Zontek // Statistical Papers .- 2004, Vol. 45, s. 67--80 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-9330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Konstrukcja dopuszczalnych kwadratowych estymatorów w modelach mieszanych / Konrad Neumann // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 56 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15310] [data modyf: 12-02-2003 13:52]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski