System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Nowak
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 64 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 320 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (5)    CZASOP: 310 (31)
(w nawiasach ¶rednia ilo¶ć punktów pracownika w ramach danej kategorii)

26,67 (¶rednia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
227,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (5)    CZASOP: 217,5 (21,75)
(w nawiasach ¶rednia ilo¶ć punktów pracownika w ramach danej kategorii)

18,96 (¶rednia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Non-Zero-Sum Stochastic Games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak
// W: Handbook of Dynamic Game Theory / ed. T. Basar, G. Zaccour .- Berlin : Springer International Publishing, 2016 - s. 1--64 .- ISBN: 9783319273358
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-27335-8_33-1   (pkt: 5)
[WZCZ-18937] [data modyf: 18-04-2017 15:10]
[2] Zero-Sum Stochastic Games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak
// W: Handbook of Dynamic Game Theory / ed. T. Basar, G. Zaccour .- Berlin : Springer International Publishing, 2016 - s. 1--65 .- ISBN: 9783319273358
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-27335-8_8-1   (pkt: 5)
[WZCZ-18722] [data modyf: 02-10-2018 13:22]
[3] Robust Markov perfect equilibria in a dynamic choice model with quasi-hyperbolic discounting / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak
// W: Dynamic games in economics / eds. J. Haunschmied, V. M. Veliov, S. Wrzaczek .- Berlin : Springer, 2014 - (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance) - s. 1--22 .- ISBN: 9783642542473
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15995] [data modyf: 27-08-2015 09:56]
[4] Notes on risk-sensitive Nash equilibria / Andrzej Nowak
// W: Advances in dynamic games : application to economics, finance, optimization, and stochastic control / ed. A. S. Nowak, K. Szajowski .- Boston : Birkhäuser, 2005 - (Annals of the International Society of Dynamic Games ; Vol. 7) - s. 95--109 .- ISBN: 0817643621
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[WZCZ-7060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] N-person stochastic games : extensions of the finite state space case and correlation / Andrzej Nowak
// W: Stochastic games and applications / ed.: A. Neyman, S. Sorin .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003 - (Mathematical and Physical Sciences ; vol. 570) - s. 93--106 .- ISBN: 1402014929
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6142] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Zero-sum stochastic games with Borel state spaces / Andrzej Nowak
// W: Stochastic games and applications / ed.: A. Neyman, S. Sorin .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003 - (Mathematical and Physical Sciences ; vol. 570) - s. 77--91 .- ISBN: 1402014929
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6141] [data modyf: 24-11-2003 14:57]
[7] Nonzero-sum stochastic games / Andrzej Nowak, Krzysztof Szajowski
// W: Stochastic and differential games : theory and numerical methods .- Boston : Birkhäuser, 1999 - (Annals of the International Society of Dynamic Games ; Vol. 4) - s. 297--342 .- ISBN: 0817640290
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[WZCZ-5745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Equilibria in Altruistic Economic Growth Models / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Dynamic Games and Applications .- 2019, s. 1--18, ISSN: 2153-0785, : bibliogr.summ. .- [First Online]
Słowa kluczowe: Altruistic growth models, Intergenerational game, Markov perfect equilibrium, Stochastic game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s13235-019-00305-3
[AWCZ-23919] [data modyf: 15-03-2019 09:58]
[2] On a generalization of the Dvoretzky-Wald-Wolfowitz theorem with an application to a robust optimization problem / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2019, Vol. 469, iss. 1, s. 126--135, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Maxmin decision model, Purification of decision functions, Robust constrained optimization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.09.002         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-23158] [data modyf: 01-10-2018 14:11]
[3] Markov perfect equilibria in a dynamic decision model with quasi-hyperbolic discounting / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Annals of Operations Research .- 2018, s. 1--19, ISSN: 0254-5330, : bibliogr.summ. .- j. Matkowski - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Markov perfect equilibrium, Non-atomic transition probability, Quasi-hyperbolic discounting, Stochastic game, Uncountable state space
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10479-018-2778-2         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-22344] [data modyf: 09-02-2018 13:52]
[4] On symmetric stochastic games of resource extraction with weakly continuous transitions / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // TOP : an Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research .- 2018, Vol. 26, s. 239--256, ISSN: 1134-5764, , eISSN: 1863-8279, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Resource extraction game, Stationary Markov perfect equilibrium, Stochastic game, Weakly continuous transition probability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11750-017-0465-0         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-22342] [data modyf: 06-07-2018 09:09]
[5] A note on Markov perfect equilibria in a class of non-stationary stochastic bequest games / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak, Łukasz WoĽny // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2017, Vol. 456, iss. 1, s. 394--401, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov perfect equilibrium, Non-stationary bequest game, Stochastic game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.07.018         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-21599] [data modyf: 10-08-2017 09:26]
[6] Non-paternalistic intergenerational altruism revisited / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Economics .- 2016, Vol. 63, s. 27--33, ISSN: 0304-4068, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Non-paternalistic intergenerational altruism, Stationary equilibrium, Stochastic economic growth, Stochastic game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.jmateco.2015.12.002         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-19709] [data modyf: 15-01-2016 14:50]
[7] Stationary almost Markov perfect equilibria in discounted stochastic games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Mathematics of Operations Research .- 2016, Vol. 41, no. 2, s. 430--441, ISSN: 0364-765X , , eISSN: 1526-5471, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nash equilibrium, discounted stochastic game; stationary, dynamic Cournot game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1287/moor.2015.0734         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-19710] [data modyf: 06-05-2016 14:09]
[8] Bequest games with unbounded utility functions / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2015, Vol. 427, s. 515--524, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bequest game, Economic growth model, Stationary Markov perfect equilibrium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2015.02.062         Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-18869] [data modyf: 24-08-2015 13:21]
[9] Existence of stationary Markov perfect equilibria in stochastic altruistic growth economies / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Optimization Theory and Applications .- 2015, Vol. 165, no. 1, s. 295--315, ISSN: 0022-3239, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov perfect equilibrium, intergenerational stochastic game, stochastic economic growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s10957-014-0555-1         Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-18080] [data modyf: 24-08-2015 13:09]
[10] On pure stationary almost Markov Nash equilibria in nonzero-sum ARAT stochastic games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 2015, Vol. 81, s. 169--179, ISSN: 1432-2994, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, additive nonatomic transition probability, additive reward, nonzero-sum stochastic game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00186-014-0491-8         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-18746] [data modyf: 13-03-2017 10:26]
[11] Stochastic bequest games / Łukasz Balbus, Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Games and Economic Behavior .- 2015, Vol. 90, s. 247--256, ISSN: 0899-8256, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bequest game, Entropic risk measure, Stationary Markov perfect equilibrium, Stochastic game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.geb.2015.02.017         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-18899] [data modyf: 24-08-2015 13:09]
[12] Stochastic games of resource extraction / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Automatica .- 2015, Vol. 54, s. 310--316, ISSN: 0005-1098, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Resource extraction, Stationary Markov perfect equilibrium, Stochastic games
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.automatica.2015.01.028         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-18854] [data modyf: 24-08-2015 13:14]
[13] Generalised discounting in dynamic programming with unbounded returns / Anna Ja¶kiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Operations Research Letters .- 2014, Vol. 42, iss. 3, s. 231--233, ISSN: 0167-6377, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bellman equation, discount functions, dynamic programming, economic growth, unbounded returns
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.orl.2014.03.004         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-18076] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[14] On variable discounting in dynamic programming: applications to resource extraction and other economic models / Anna Ja¶kiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Annals of Operations Research .- 2014, Vol. 220, no. 1, s. 263--278, ISSN: 0254-5330, : bibliogr.summ. .- j. Matkowski - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: bellman equation, dynamic programming, growth theory, resource extraction, variable discounting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10479-011-0931-2         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-16069] [data modyf: 22-02-2017 14:23]
[15] Robust Markov control process / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2014, Vol. 420, no. 2, s. 1337--1353, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fatou's lemma, a generalised Tauberian relation, optimality equation, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2014.06.028         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-18331] [data modyf: 21-08-2015 09:54]
[16] Robust Markov perfect equilibria / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2014, 419, s. 1322--1332, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov decision model, non-randomised Markov perfect equilibrium, quasi-hyperbolic discounting, robust equilibrium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-18291] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[17] Stationary Markov perfect equilibria in risk sensitive stochastic overlapping generations models / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Economic Theory .- 2014, Vol. 151, s. 411--447, ISSN: 0022-0531, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: intergenerational stochastic game, overlapping generations model, risk sensitive optimisation, stationary Markov perfect equilibrium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jet.2013.01.005
[AWCZ-18068] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
[18] Persistently optimal policies in stochastic dynamic programming with generalized discounting / Anna Ja¶kiewicz, Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Mathematics of Operations Research .- 2013, Vol. 38, no. 1, s. 108--121, ISSN: 0364-765X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bellman equation, growth theory, persistently optimal policies, resource extraction, stochastic dynamic programming, variable discounting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-17210] [data modyf: 20-08-2015 11:34]
[19] Preface: Special issue on stochastic games / Andrzej Nowak, Eilon Solan, Sylvain Sorin // Dynamic Games and Applications .- 2013, Vol. 3, iss. 2, s. 125--127, ISSN: 2153-0785, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/s13235-013-0076-9         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-17454] [data modyf: 02-09-2015 11:49]
[20] Discounted dynamic programming with unbounded returns: Application to economic models / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2011, Vol. 378, no 2, s. 450--462, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bellman equation, stochastic dynamic programming, stochastic optimal growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.08.073         Cytowania wg Scopus: 12 [20-05-2019]
[AWCZ-15521] [data modyf: 14-12-2011 11:18]
[21] On discounted dynamic programming with unbounded returns / Janusz Matkowski, Andrzej Nowak // Economic Theory .- 2011, Vol. 46, no 3, s. 455--474, ISSN: 0938-2259, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00199-010-0522-5         Cytowania wg Scopus: 14 [20-05-2019]
[AWCZ-15035] [data modyf: 19-04-2011 08:56]
[22] Stochastic games with unbounded payoffs: applications to robust control in economics / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Dynamic Games and Applications .- 2011, Vol. 1, no 2, s. 253--279, ISSN: 2153-0785, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: macroeconomic dynamics, optimal growth theory, robust control, zero-sum stochastic games
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)    DOI: 10.1007/s13235-011-0013-8         Cytowania wg Scopus: 21 [20-05-2019]
[AWCZ-15719] [data modyf: 07-01-2013 15:34]
[23] On a noncooperative stochastic game played by internally cooperating generations / Andrzej Nowak // Journal of Optimization Theory and Applications .- 2010, Vol. 144, no 1, s. 88--106, ISSN: 0022-3239, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: altruistic economy of growth, hyperbolic discounting, intergenerational stochastic games, perfect equilibria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1007/s10957-009-9588-2         Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-14414] [data modyf: 26-01-2010 09:20]
[24] On measurable minimax selectors / Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2010, Vol. 366, no 1, s. 385--388, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: measurable selectors, minimax stochastic optimization, stochastic games
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.01.009         Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-14574] [data modyf: 23-03-2010 10:37]
[25] Equilibrium in a dynamic game of capital accumulation with the overtaking criterion / Andrzej Nowak // Economics Letters .- 2008, Vol. 99, no 2, s. 233--237 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Growth model, dynamic game of capital accumulation, overtaking equilibrium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-12991] [data modyf: 13-05-2008 14:48]
[26] Existence of perfect equilibria in a class of multigenerational stochastic games of capital accumulation / Łukasz Balbus, Andrzej Nowak // Automatica .- 2008, Vol. 44, no 6, s. 1471--1479, ISSN: 0005-1098, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: altruistic economy of growth, capital accumulation, hyperbolic discounting, multigenerational stochastic game, perfect equilibrium
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.automatica.2008.03.001         Cytowania wg Scopus: 24 [20-05-2019]
[AWCZ-13145] [data modyf: 18-12-2012 14:14]
[27] Nash equilibria in unconstrained stochastic games of resource extraction / Łukasz Balbus, Andrzej Nowak // International Game Theory Review .- 2008, Vol. 10, no 1, s. 25--35, ISSN: 0219-1989, , eISSN: 1793-6675, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Nash equilibrium, capital accumulation problems, nonzero-sum stochastic games, resource extraction games
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1142/S0219198908001753         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-13042] [data modyf: 18-12-2012 14:14]
[28] Average optimality for semi-Markov control processes / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Morfismos .- 2007, Vol. 11, no 1, s. 15--36 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, the average cost optimality equation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13043] [data modyf: 05-06-2008 12:13]
[29] On Nikaido-Isoda type theorems for discounted stochastic games / Andrzej Nowak, Piotr Więcek // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2007, Vol. 332, no 2, s. 1109--1118, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-12149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] On stochastic games in economics / Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 2007, Vol. 66, no 3, s. 513--530 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: games with complementarities, stationary equilibria, stochastic games, supermodular games
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 33 [20-05-2019]
[AWCZ-12521] [data modyf: 03-12-2007 10:28]
[31] A multigenerational dynamic game of resource extraction / Andrzej Nowak // Mathematical Social Sciences .- 2006, Vol. 51, no 3, s. 327--336 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov subgame perfect equilibrium, hyperbolic discounting, multigenerational dynamic game, quasi-geometric discounting, resource extraction, time-consistent equilibrium, tragedy of the commons
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 12 [20-05-2019]
[AWCZ-10841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] A note on an equilibrium in the great fish war game / Andrzej Nowak // Economics Bulletin .- 2006, Vol. 17, s. [1--11] : bibliogr.summ. .- www.economicsbulletin.uiuc.edu/
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-10805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Approximation of noncooperative semi-Markov games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Optimization Theory and Applications .- 2006, Vol. 131, no 1, s. 115--134, ISSN: 0022-3239, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nash equilibria, Noncooperative semi-Markov games, approximation of dynamic games
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [20-05-2019]
[AWCZ-11292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] On perfect equilibria in stochastic models of growth with intergenerational altruism / Andrzej Nowak // Economic Theory .- 2006, Vol. 28, no 1, s. 73--83, ISSN: 0938-2259, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: intergenerational game, perfect equilibrium, stochastic model of growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 23 [20-05-2019]
[AWCZ-10406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] On the optimality equation for average cost Markov control processes with Feller transition probabilities / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2006, Vol. 316, s. 495--509, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, average cost, average cost optimal policies, discrete-time Markov control processes, dynamic programming, optimality equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 18 [20-05-2019]
[AWCZ-10583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Optimality in Feller semi-Markov controll processes / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Operations Research Letters .- 2006, Vol. 34, no 6, s. 713--718 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, Semi-Markov control models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Remarks on sensitive equilibria in stochastic games with additive reward and transition structure / Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 2006, Vol. 64, no 3, s. 481--494 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, nash equilibrium, nonzero-sum stochastic game, sensitive equilibria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 5 [20-05-2019]
[AWCZ-11251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Zero-sum ergodic stochastic games with Feller transition probabilities / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // SIAM Journal on Control and Optimization .- 2006, Vol. 45, no 3, s. 773--789, ISSN: 0363-0129, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel stste space average optimal strategies, discrete-time zero-sum stochastic games, optimality equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 29 [20-05-2019]
[AWCZ-10964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Nonzero-sum semi-Markov games with the expected average payoffs / Andrzej Nowak, Anna Ja¶kiewicz // Mathematical Methods of Operations Research .- 2005, Vol. 62, no 1, s. 23--40 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, average payoff criteria, correlated equilibrium, nash equilibrium, nonzero-sum semi-markov game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 10 [20-05-2019]
[AWCZ-10407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Construction of Nash equilibria in symmetric stochastic games of capital accumulation / Łukasz Balbus, Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 2004, Vol. 60, no 2, s. 267--277 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nash equilibria, capital accumulation problems, iterative methods in game theory, nonzero-sum stochastic games, resource extraction games
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 15 [20-05-2019]
[AWCZ-9820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] On a new class of nonzero-sum discounted stochastic games having stationary Nash equilibrium points / Andrzej Nowak // International Journal of Game Theory .- 2003, Vol. 32, no 1, s. 121--132, ISSN: 0020-7276, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 44 [20-05-2019]
[AWCZ-9287] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Epsilon-equilibria for stochastic games with uncountable state space and unbounded costs / Andrzej Nowak, Eitan Altman // SIAM Journal on Control and Optimization .- 2002, Vol. 40, no 6, s. 1821--1839, ISSN: 0363-0129, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] On the optimality equation for zero-sum ergodic stochastic games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 2001, no 54, s. 291--301 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, average optimal strategies, discrete-time zero-sum stochastic games, the optimality equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-6269] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] An alternative characterization of the weighted Banzhaf value / Andrzej Nowak, Tadeusz Radzik // International Journal of Game Theory .- 2000, Vol. 29, no 1, s. 127--132, ISSN: 0020-7276, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banzhaf value, Cooperative games, weighted value
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-2000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Some remarks on equilibria in semi-Markov games / Andrzej Nowak // Applicationes Mathematicae .- 2000, Vol. 27, no 4, s. 385--394, ISSN: 1233-7234, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2400] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] A counterexample on overtaking optimality / Andrzej Nowak, Oscar Vega-Amaya // Mathematical Methods of Operations Research .- 1999, Vol. 49, s. 435--439 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov decision chains, overtaking optimality criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 8 [20-05-2019]
[AWCZ-2020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] A note on strong 1-optimal policies in Markov decision chains with unbounded costs / Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 1999, Vol. 49, s. 475--482 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov decision chains, countable state space, sensitive optimality, unbounded costs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 5 [20-05-2019]
[AWCZ-2060] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] On approximations of nonzero-sum uniformly continuous ergodic stochastic games / Andrzej Nowak // Applicationes Mathematicae .- 1999, Vol. 26, no 2, s. 221--228, ISSN: 1233-7234, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2100] [data modyf: 26-02-2007 10:18]
[49] Optimal strategies in a class of zero-sum ergodic stochastic games / Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 1999, Vol. 50, s. 399--419 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Borel state space, Discrete-time zero-sum ergodic stochastic games, average optimal strategies, overtaking optimal strategies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 27 [20-05-2019]
[AWCZ-2080] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[50] Sensitive equilibria for ergodic stochastic games with countable state spaces / Andrzej Nowak // Mathematical Methods of Operations Research .- 1999, Vol. 50, s. 65--76 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Stochastic games, countable state space, sensitive optimality, unbounded payoffs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 14 [20-05-2019]
[AWCZ-2040] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] A generalization of Ueno's inequality for n-step transition probabilities / Andrzej Nowak // Applicationes Mathematicae .- 1998, Vol. 25, no 3, s. 295--299, ISSN: 1233-7234, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2101] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] On an axiomatization of the Benzhaf value without the additivity axiom / Andrzej Nowak // International Journal of Game Theory .- 1997, Vol. 26, no 1, s. 137--141, ISSN: 0020-7276, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Weighted Banzhaf values / Tadeusz Radzik, Andrzej Nowak, Theo S. H. Driessen // Mathematical Methods of Operations Research .- 1997, Vol. 45, no 1, s. 109--118 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banzhaf values, cooperative transferable utility games, nonsymmetric values
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-8193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] On convex combinations of two values / Andrzej Nowak, Tadeusz Radzik // Applicationes Mathematicae .- 1996, Vol. 24, no 1, s. 47--56, ISSN: 1233-7234, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8962] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ci±głych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] On Nash equilibria in stochastic games of capital accumulation / Andrzej Nowak, Piotr Szajowski // W: Game Theory and Applications .- 2003, Vol. 9, s. 118--129 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zero-sum ergodic stochastic games / Anna Ja¶kiewicz, Andrzej Nowak // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[KONF-17574] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Advances in dynamic games : applications to economics, finance, optimization, and stochastic control / (Red.) Andrzej Nowak, Krzysztof Szajowski .- Boston : Birkhäuser, 2005, 679 s. .- ISBN: 0817643621
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4083] [data modyf: 05-01-2005 12:57]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski