System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Uniqueness Problems for Some Classes of Nonlinear Volterra Equations / Wojciech Okrasiński
// W: Integral and integrodifferential equations : theory, methods and applications .- Amsterdam : Gordon and Breach Science Publishers, 2000 - (Mathematical Analysis and Applications ; 2) - s. 259--267 .- ISBN: 905699221X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1420] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Blow-up time for solutions to somenonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2010, Vol. 366, no 1, s. 372--384, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Volterra equation, blow-up time, nonlinear integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.01.030         Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-14575] [data modyf: 23-03-2010 10:41]
[2] Conditions for blow-up of solutions of some nonlinear Volterra integral equations / Tomasz Małolepszy, Wojciech Okrasiński // Journal of Computational and Applied Mathematics .- 2007, Vol. 205, no 2, s. 744--750 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra, blow-up, nonlinear integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-12223] [data modyf: 19-06-2007 09:56]
[3] A note on Volterra integral equations with power nonlinearity / Maciej Niedziela, Wojciech Okrasiński // Journal of Integral Equations and Applications .- 2006, Vol. 18, no 4, s. 509--519 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: existence of nontrivial solutions, nonlinear Volterra integral equation, power nonlinearity
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-11557] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Workshop in Bedlewo, Poland / Wojciech Okrasiński // ECMI Newsletter (Seria: Mathematics & Industry) .- 2006, no 40, s. 13--14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11347] [data modyf: 24-01-2007 14:37]
[5] A nonlinear system of Volterra integral equations with convolution kernels / Wojciech Mydlarczyk, Wojciech Okrasiński // Dynamic Systems and Applications .- 2005, Vol. 14, no 1, s. 111--120, ISSN: 1056-2176, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: a system of nonlinear Volterra integral equations, the blow-up solution, the existence of nontrivial solutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-10277] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Blow-up solutions to a system of nonlinear Volterra equations / Wojciech Mydlarczyk, Wojciech Okrasiński, C. A. Roberts // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2005, Vol. 301, s. 208--218, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Volterra, asymptotic behavior, blow-up time, explosion, system of integral equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-10070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Nonlinear Volterra integral equations with convolution kernels / Wojciech Mydlarczyk, Wojciech Okrasiński // Bulletin of the London Mathematical Society .- 2003, Vol. 35, no 4, s. 484--490 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-9291] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Technomathematics studies in Zielona Góra (Poland) / Wojciech Okrasiński // ECMI Newsletter .- 2003, no 33, s. 12--13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] VLE molecular thermodynamics of non-polar fluids and their mixtures / Francisco Cuadros, A. Mulero, Wojciech Okrasiński, C. A. Faundez, M.I. Parra // Reviews in Chemical Engineering .- 2003, Vol. 19, no 4, s. 387--429 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[AWCZ-9388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Dni Modelowania Matematycznego dla Przemysłu w Zielonej Górze / Wojciech Okrasiński // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego : Wiadomości Matematyczne .- 2002, R. 38, s. 215--221 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8703] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Industry Days in Zielona Góra (Poland) on june 25-26, 2001 / Wojciech Okrasiński // ECMI Newsletter .- 2002, no 32, s. 16--18
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8637] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] A new numerical procedure to determine the VLE curve / Wojciech Okrasiński, M.I. Parra, Francisco Cuadros // Computers and Chemistry .- 2001, no 25, s. 483--488, ISSN: 0097-8485, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: EOS, MATHEMATICA, VLE curve, nonlinear differential equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-5588] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Mathematical modeling of the VLE curve of Lennard-Jones fluids. Application to calcuting the vapour pressure / Wojciech Okrasiński, M.I. Parra, Francisco Cuadros // Physics Letters A .- 2001, no 282, s. 36--42, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lennard-Jones fluids, VLE curve, differential equations and vapour pressure, mathematical analytic model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-5568] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Modeling evaporation using a nonlinear diffusion equation / Wojciech Okrasiński, M.I. Parra, Francisco Cuadros // Journal of Mathematical Chemistry .- 2001, Vol. 30, no 2, s. 195--202 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Stefan problem, diffusion, evaporation, interface, mathematical modeling, nonlinear model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-8051] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Positive solutions to a nonlinear Abel-type integral equation on the whole line / Wojciech Mydlarczyk, Wojciech Okrasiński // Computers and Mathematics with Applications .- 2001, no 41, s. 835--842, ISSN: 0898-1221, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: blow-up solution, nonlinear Volterra integral equations, trivial solutions, uniqueness of the solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-5608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Felix Klein prekursorem matematyki przemysłowej / Wojciech Okrasiński // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego : Wiadomości Matematyczne .- 2000, R. 36, s. 61--63 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5612] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] On a Generalization of the Osogood Condition / Wojciech Mydlarczyk, Wojciech Okrasiński // Journal of Inequalities and Applications .- 2000, Vol. 5, s. 497--504, ISSN: 1029-242X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Generalized Osgood condition, Nonlinear integral equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-2462] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Approximations of solutions to some second order nonlinear differential equations / Wojciech Okrasiński, S. Vila // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 1999, Vol. 35, s. 1061--1072, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Approximations of solutions, Nonlinear ordinary differential equation of second order
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-2500] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Determination of the Interface Position for Some Nonlinear Diffusion Problems / Wojciech Okrasiński, S. Vila // Applied Mathematics Letters .- 1998, Vol. 11, no 4, s. 85--89, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Interface front determination, Nonlinear diffusion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-2501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Modelling of 3D Radial Distribution Functions with the Program Mathematica / Francisco Cuadros, Wojciech Okrasiński, M. Sanchez-Sanchez // Molecular Simulation .- 1998, Vol. 20, s. 223--237 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 3D simple fluids, WCA theory, program Mathematica, radial distribution function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-2461] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Existence, uniqueness, and approximation of solutions to some nonlinear diffusion problems / Juan J. Nieto, Wojciech Okrasiński // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 1997, Vol. 210, s. 231--240, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[AWCZ-5668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Fits of the thermodynamic phase plane / Francisco Cuadros, Wojciech Okrasiński, Waldo Ahumada // Molecular Simulation .- 1997, Vol. 19, s. 131--137 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lennard-Jones fluids, Weeks-Chandler-Andersen theory, computer simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-5629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Thermodynamic shift from three- to two-dimensional systems / Francisco Cuadros, A. Mulero, Wojciech Okrasiński // Chemical Physics .- 1997, no 218, s. 235--241 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: shift, simple fluids, thermodynamic properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-5628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Thermodynamiks of simple fluids following the Weeks-Chandler-Andersen picture / Francisco Cuadros, A. Mulero, Wojciech Okrasiński, Waldo Ahumada // International Reviews in Physical Chemistry .- 1997, Vol. 16, no 2, s. 141--153 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Temperature stabilisation during the casting process / Christopher Halse, Vegard Kippe, Alexander Pönitz, Benjamin Seibold, Wojciech Okrasiński // W: Proceedings of the 16th ECMI Modelling Week. Kaiserslautern, Niemcy, 2002 .- Kaiserlautern : Universität Kaiserlautern, 2002, s. 3--27 .- ISBN: 3936890005
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15416] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski