System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Skowronek-Kaziów
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 25 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 25 (25)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
25 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 25 (25)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Matroids and Incidence Structures / Joanna Skowronek-Kaziów
// W: General Algebra and Applications : proceedings of the 59th Workshop on General Algebra, 15th Conference for Young Algebraists Potsdam 2000 .- Aachen : Shaker Verlag, 2000 - (Berichte aus der Mathematik) - s. 193--202 .- ISBN: 3826579836
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1545] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Remarks on an algebraic realizationn of closure operators / Kazimierz Głazek, Jarosław Grytczuk, Joanna Skowronek-Kaziów
// W: Contributions to general algebra 11 : proceedings of the Olomouc Workshop '98 on General Algebra .- Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1999 - s. 85--100 .- ISBN: 3853669263
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1901] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Graphs with multiplicative vertex-coloring 2-edge-weightings / Joanna Skowronek-Kaziów // Journal of Combinatorial Optimization .- 2017, Vol. 33, iss. 1, s. 333--338, ISSN: 1382-6905, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 1-2-3 Conjecture, Edge weighting, Vertex coloring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10878-015-9966-7         Cytowania wg Scopus: 1 [18-02-2019]
[AWCZ-19538] [data modyf: 28-02-2017 14:03]
[2] Multiplicative vertex-colouring weightings of graphs / Joanna Skowronek-Kaziów // Information Processing Letters .- 2012, Vol. 112, no 3, s. 191--194, ISSN: 0020-0190, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Edge-weighting, Graph algorithms, Total weighting, Vertex-colouring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ipl.2011.11.009         Cytowania wg Scopus: 9 [18-02-2019]
[AWCZ-16119] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Properties of digraphs connected with some congurence relations / Joanna Skowronek-Kaziów // Czechoslovak Mathematical Journal .- 2009, Vol. 59, no 1, s. 39--49, ISSN: 0011-4642, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Carmichael \lambda-function, Chinese remainder theorem, digraphs, group theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13674] [data modyf: 30-03-2009 11:53]
[4] 1,2 Conjecture - the multiplicative version : note / Joanna Skowronek-Kaziów // Information Processing Letters .- 2008, Vol. 107, no 3-4, s. 93--95, ISSN: 0020-0190, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])    DOI: 10.1016/j.ipl.2008.01.006         Cytowania wg Scopus: 12 [18-02-2019]
[AWCZ-13133] [data modyf: 24-10-2008 12:08]
[5] Some digraphs arising from number theory and remarks on the zero-divisor graph of the ring Zn / Joanna Skowronek-Kaziów // Information Processing Letters .- 2008, Vol. 108, no 3, s. 165--169, ISSN: 0020-0190, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Carmichael \lambda-function, Chinese remainder theorem, Digraph, Graph algorithms, Group theory, Zero-divisor graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])    DOI: 10.1016/j.pl.2008.05.002
[AWCZ-13282] [data modyf: 07-10-2008 12:44]
[6] Gimnazjalistom matma nie straszna ... / Joanna Skowronek-Kaziów // NiM + TI : Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna .- 2007, nr 62, s. 4--5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12402] [data modyf: 24-10-2007 09:44]
[7] n-distributivity and n-modularity in lattices / Joanna Skowronek-Kaziów // Ukrains'kij matematicnij visnik .- 2004, T. 1, no 2, s. 273--278 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Boolean lattice, dually n-distributive lattice, dually n-modular lattice, n-distributive lattice, n-modular lattice
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Closure operators, related algebras and contexts / Joanna Skowronek-Kaziów // W: Studia i Materiały - (Miscellanea Algebraicae) .- 2001, no 2, s. 73--80 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] n-Distributivity and n-modularity in lattices / Joanna Skowronek-Kaziów // W: Algebraicni metodi diskretnoi matematiki (teorija ta metodologija) : Laboratorija teoreticnich ta prikladnich problem matematiki. Luganc'k, Ukraina, 2002 .- Lugans'k : Vydavnictvo "Alta Mater", 2002, s. 55--57 .- ISBN: 9666171120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15216] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Pewne algebraiczne i kombinatoryczne aspekty operatorów domknięcia / Joanna Skowronek-Kaziów .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Matematyki, 2003 .- 72 s. / Promotor: dr hab. Kazimierz Głazek
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski