System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Alina Szelecka
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strong perfectness of the generalized Cartesian product of graphs / Maria Kwaśnik, Alina Szelecka // Discrete Mathematics .- 1997, Vol. 164, s. 213--220, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-5809] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] A note on strong and co-strong perfectness of the X-join graphs / Alina Szelecka, Andrzej Włoch // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1996, Vol. 16, no 2, s. 151--155, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: co-strongly perfect graphs, strongly perfect graphs, the X-join of graphs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5177] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] One-factorizations of the generalized Cartesian product and of the X-join of regular graphs / Mieczysław Borowiecki, Alina Szelecka // Discussiones Mathematicae .- 1993, Vol. 13, s. 15--19, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski