System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Roman Zmyślony
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Neoplasmatic disease incidence in Opole Province : an assessment of possible demographic and environmental risk factors / Kazimierz Drosik, Andrzej Michalski, Stanisław Sadowski, Andrzej Tukiendorf, Roman Zmyślony .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1998 .- 155 s. : bibliogr.plany.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8387635278
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2140] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Binary operations on Jordan algebras: an application to statistical inference in linear models / Ricardo Covas, Roman Zmyślony, Francisco Carvalho
// W: Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012 .- New York : American Institute of Physics, 2012 - (AIP Conference Proceedings ; 1479) - s. 1701--1703
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4756498   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[WZCZ-14865] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Inference for the interclass correlation in familial data using small sample asymptotics / Miguel Fonseca, Thomas Mathew, Roman Zmyślony
// W: Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012 .- New York : American Institute of Physics, 2012 - (AIP Conference Proceedings ; 1479) - s. 1704--1706
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4756499   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[WZCZ-14866] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Confidence intervals for mixed log-normal models / Miguel Fonseca, Thomas Mathew, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony
// W: Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2011 .- New York : American Institute of Physics, 2011 - (AIP Conference Proceedings ; 1389) - s. 1623--1626 .- ISBN: 9780735409569
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3636919   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[WZCZ-15237] [data modyf: 08-04-2013 14:21]
[4] Metoda najmniejszych kwadratów dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji / Jacek Bojarski, Roman Zmyślony
// W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008 / red. P. Chrzan, E. Dziwok .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009 - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach) - s. 451--461 .- ISBN: 9788372464774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11846] [data modyf: 29-03-2010 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Simultaneous hypotheses testing in models with blocked compound symmetric covariance structure / Roman Zmyślony, Arkadiusz Kozioł // Communications in Statistics - Simulation and Computation .- 2019, s. 1--7, ISSN: 0361-0918, , eISSN: 1532-4141, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: best unbiased estimator, structure of covariance metries, structure of mean vector, testing hypotheses
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/03610918.2019.1634205         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-24234] [data modyf: 09-07-2019 10:14]
[2] Testing hypotheses about structure of parameters in models with block compound symmetric covariance structure / Roman Zmyślony, Arkadiusz Kozioł // Statistics in Transition new series .- 2019, Vol. 20, no. 2, s. 139--153, ISSN: 1234-7655, , eISSN: 2450-0291,
Słowa kluczowe: Jordan algebra, best unbiased estimators, block compound symmetric covariance structure, coordinate-free approach, multivariate model, testing independence of block variables, testing structure of mean vector
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.21307/stattrans-2019-019         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-24224] [data modyf: 04-07-2019 11:31]
[3] Application of Jordan Algebra for testing hypotheses about structure of mean vector in model with block compound symmetric covariance structure / Roman Zmyślony, Ivan Zezula, Arkadiusz Kozioł // Electronic Journal of Linear Algebra: International Conference on Matrix Analysis and its Applications, MAT TRIAD 2017 .- 2018, Vol. 33, s. 41--52, ISSN: 1537-9582, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: best unbiased estimator,, blocked compound symmetric covariance structure, coordinate free approach, doubly multivariate data, testing structured mean vector, unstructured mean vector
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.13001/1081-3810, 1537-9582.3748
[AWCZ-22978] [data modyf: 09-08-2018 13:32]
[4] Free-coordinate estimation for doubly multivariate data / Arkadiusz Kozioł, Anuradha Roy, Roman Zmyślony, Ricardo Leiva, Miguel Fonseca // Linear Algebra and its Applications .- 2018, Vol. 547C, s. 217--239, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Best unbiased estimator, Block compound symmetric covariance structure, Coordinate free approach, Doubly multivariate data, Structured mean vector
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.laa.2018.02.019         Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[AWCZ-22516] [data modyf: 20-03-2018 13:18]
[5] Testing hypotheses of covariance structure in multivariate data / Miguel Fonseca, Arkadiusz Kozioł, Roman Zmyślony // Electronic Journal of Linear Algebra: International Conference on Matrix Analysis and its Applications, MAT TRIAD 2017 .- 2018, Vol. 33, s. 53--62, ISSN: 1537-9582, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Block compound symmetric covariance structure, Double multivariate data, Positive and negative part of estimator, Quadratic subspace, Structure of covariance matrices, Testing hypotheses
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.13001/1081-3810, 1537-9582.3743
[AWCZ-22979] [data modyf: 10-08-2018 10:46]
[6] Best unbiased estimates for parameters of three-level multivariate data with doubly exchangeable covariance structure / Arkadiusz Kozioł, Anuradha Roy, Roman Zmyślony, Ricardo Leiva, Miguel Fonseca // Linear Algebra and its Applications .- 2017, Vol. 535, s. 87--104, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Best unbiased estimator, Doubly exchangeable covariance structure, Three-level multivariate data
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.laa.2017.08.005         Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[AWCZ-21695] [data modyf: 22-09-2017 12:16]
[7] Mean driven balance and uniformly best linear unbiased estimators / Roman Zmyślony, Joăo Tiago Mexia, Francisco Carvalho, Ines J. Sequiera // Statistical Papers .- 2016, Vol. 57, iss.1, s. 43--53, ISSN: 0932-5026, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Kruskal condition, OLSE, UBLUE, orthogonal block structure models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00362-014-0638-y         Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-19051] [data modyf: 28-02-2017 15:17]
[8] Normal models with Orthogonal Block Structure / Francisco Carvalho, Roman Zmyślony, Joăo Tiago Mexia // International Journal of Mathematical and Computational Methods .- 2016, Vol. 1, s. 159--164, ISSN: 2367-895X, : bibliogr.summ. http://www.iaras.org/iaras/journals/ijmcm
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20585] [data modyf: 16-11-2016 12:26]
[9] Optimal estimation for doubly multivariate data in blocked compound symmetric covariance structure / Anuradha Roy, Roman Zmyślony, Miguel Fonseca, Ricardo Leiva // Journal of Multivariate Analysis .- 2016, Vol. 144, s. 81--90, ISSN: 0047-259X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.mva.2015.11.001
[AWCZ-19609] [data modyf: 09-12-2015 18:21]
[10] Likelihood ratio tests in linear models with linear inequality restrictions on regression coefficients / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Bimal K. Sinha, Roman Zmyślony // REVSTAT - Statistical Journal .- 2015, Vol. 13, no. 2, s. 103--118, ISSN: 1645-6726, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: likelihood ratio tests, linear constrains, regression models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[AWCZ-19366] [data modyf: 05-10-2015 16:03]
[11] Lattices of Jordan algebras / Ricardo Covas, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Linear Algebra and its Applications .- 2010, Vol. 432, no 10, s. 2679--2690, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kronecker matrix product, binary operations, commutative Jordan algebra, lattice, projectors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1016/j.laa.2009.12.010         Cytowania wg Scopus: 4 [21-10-2019]
[AWCZ-15332] [data modyf: 21-01-2011 11:26]
[12] Least squares and generalized least squares in models with orthogonal block structure / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Journal of Statistical Planning and Inference .- 2010, Vol. 140, no 5, s. 1346--1352, ISSN: 0378-3758, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: inference, linear mixed models, orthogonal block structure, variance components
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.jspi.2009.12.007         Cytowania wg Scopus: 7 [21-10-2019]
[AWCZ-14457] [data modyf: 09-02-2010 15:35]
[13] Binary operations and canonical forms for factorial and related models / Vera De Jesus, Joăo Tiago Mexia, Miguel Fonseca, Roman Zmyślony // Linear Algebra and its Applications .- 2009, Vol. 430, no 10, s. 2781--2797, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aggregation, binary operations, commutative Jordan algebras, disaggregation, factorial models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.laa.2009.01.013         Cytowania wg Scopus: 7 [21-10-2019]
[AWCZ-13870] [data modyf: 09-06-2009 10:51]
[14] L models and multiple regressions designs / Elsa Moreira, Joăo Tiago Mexia, Miguel Fonseca, Roman Zmyślony // Statistical Papers .- 2009, Vol. 50, no 4, s. 869--885, ISSN: 0932-5026, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: L models, commutative Jordan algebras, cross-nested models, multiple regression models, orthogonal models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/s00362-009-0255-3         Cytowania wg Scopus: 7 [21-10-2019]
[AWCZ-14456] [data modyf: 09-02-2010 15:17]
[15] Inference in normal models with commutative orthogonal block structure / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica .- 2008, Vol. 12, s. 3--16 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13560] [data modyf: 11-02-2009 09:36]
[16] Jordan algebras, generating pivot variables and orthogonal normal models / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Journal of Interdisciplinary Mathematics .- 2007, Vol. 10, no 2, s. 305--326, ISSN: 0972-0502, , eISSN: 2169-012X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jordan algebras, Monte Carlo methods, Pivot variables, UNVUE, mixed models
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 19 [21-10-2019]
[AWCZ-12163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Tolerance intervals in a two-way nested model with mixed or random effects / Miguel Fonseca, Thomas Mathew, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Statistics .- 2007, Vol. 41, no 4, s. 289--300 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: confidence level, content, generalized confidence interval, generalized pivot statistic, one-sided tolerance interval
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [21-10-2019]
[AWCZ-12347] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Binary operations on Jordan algebras and orthogonal normal models / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Linear Algebra and its Applications .- 2006, Vol. 417, no 1, s. 75--86, ISSN: 0024-3795, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kronecker matrix product, UMVUE, binary operations, commutative Jordan algebras, linear models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 35 [21-10-2019]
[AWCZ-11077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Estimating and testing of variance components : an application to a grapevine experiment / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Listy Biometryczne .- 2003, Vol. 40, no 1, s. 1--7 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: genetic homogeneity, grapevine, linear nested random model, uniformly minimum variance unbiased estimators (UMVUE), variance components
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Estimation of the crossproduct of two mean vectors / Heinz Neudecker, Roman Zmyślony, Götz Trenkler // International Journal of Mathematical Education in Science and Technology .- 2003, Vol. 34, no 6, s. 928--935 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9376] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Estimators and tests for variance components in cross nested orthogonal designs / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2003, Vol. 23, no 2, s. 175--201, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adaptative test, generalized F distribution, hypothesis testing, nested orthogonal designs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9750] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Exact distribution for the generalized F tests / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2002, Vol. 22, no 1,2, s. 37--51, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: adaptative test, exact distribution theory, generalized F distribution, hypothesis testing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8906] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Robust M-estimator of parameters in variance components model / Roman Zmyślony, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2002, Vol. 22, no 1,2, s. 61--71, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fisher consistency, Frechet differentiability, maximum likelihood estimator, robust estimator, statistical functional
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Tests of independence of normal random variables with known and unknown variance ratio / Edward Gąsiorek, Andrzej Michalski, Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2000, Vol. 20, no 2, s. 233--247, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: confidence intervals, correlation, mixed linear models, quadratic unbiased estimation, testing hypotheses, variance components
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3161] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Testing hypotheses for linear functions of parameters in mixed linear models / Andrzej Michalski, Roman Zmyślony // Tatra Mountains Mathematical Publications .- 1999, Vol. 17, s. 103--110 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-2723] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Nonnegative bayesian estimators for nonnegative parametric functions in linear models / Jacek Bojarski, Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1998, Vol. 18, no 2, s. 187--193, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bayesian analysis, risc function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2725] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] On D-minimax optimal design / Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1998, Vol. 18, no 2, s. 207--214, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: D-optimality, nonhomogenous variances
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2727] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Nonnegative maximum likelihood estimation in a linear model of variance components / Stanisław Gnot, Agnieszka Urbańska-Motyka, Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1997, Vol. 17, no 2, s. 215--224, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: nonnegative maximum likelihood estimation, random linear model, variance components
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5389] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Robust estimation in two-way classification mixed model / Roman Zmyślony, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1996, Vol. 16, no 2, s. 215--226, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: robust estimation, two-way classification model, von Mises calculus
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5248] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] On robust estimation of variance components via von mises functionals / Tadeusz Bednarski, Roman Zmyślony, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1995, Vol. 15, no 2, s. 349--362, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: components of variation, interlaboratory study, robust estimation, von Mises calculus
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of infidence measure based on the crude incidence rate, standarized incidence rate and empirical Bayes estimate of neoplastmatic disease in Opole province / Andrzej Michalski, Andrzej Tukiendorf, Roman Zmyślony // W: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - (Rolnictwo ; 59) .- 2000, nr 328, s. 43--54 : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: correlation coefficient, crude incidence rate, empirical Bayes estimate, standarized incidence rate,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Testing hypotheses about structure of mean vector in some multivariate models / Roman Zmyślony, Ivan Žežula, Arkadiusz Kozioł // W: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, s. 154--155 .- ISBN: 9788379861965
Słowa kluczowe: Best unbiased estimator, Blocked compound symmetric covariance structure, Coordinate free approach, Doubly multivariate data, Testing structured mean vector, Unstructured mean vector

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23116] [data modyf: 27-08-2018 14:33]
[2] Testing hypotheses of covariance structure in multivariate data / Miguel Fonseca, Arkadiusz Kozioł, Roman Zmyślony // W: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, s. 101--102 .- ISBN: 9788379861965
Słowa kluczowe: Block compound symmetric covariance structure, Double multivariate data, Positive and negative part of estimator, Quadratic subspace, Structure of covariance matrices, Testing hypotheses

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [21-10-2019]
[KONF-23115] [data modyf: 27-08-2018 14:29]
[3] Wnioskowanie statystyczne o współczynniku korelacji międzygrupowej dla małych prób / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Thomas Mathew, Roman Zmyślony // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2012 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 82 .- [abstrakt] [podwójna afiliacja
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20459] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] COBS: segregation, matching, crossing and nesting / Joăo Tiago Mexia, Rui Vaquinhas, Miguel Fonseca, Roman Zmyślony // W: Latest Trends on Applied Mathematics, Simulation, Modelling - ASM '10 : 4th international conference. Corfu Island, Grecja, 2010 .- [B. m.] : WSEAS Press, 2010, s. 249--255 .- ISBN: 9789604742103
Słowa kluczowe: commutative Jordan algebras, inference, linear models, orthogonal block structure, variance components

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [21-10-2019]
[KONF-19887] [data modyf: 21-01-2011 11:52]
[5] Estimators and tests for variance components in cross nested orthogonal designs / Miguel Fonseca, Joăo Tiago Mexia, Roman Zmyślony // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 30--31 [abstr.] .- ISBN: 8389321580
Słowa kluczowe: generalized F tests, mixed linear models, proper sub-models, variance components

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16063] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Testowanie hipotez w mieszanych modelach liniowych / Roman Zmyślony // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 71 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15312] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Empirical Bayes Estimators of Cancer Incidence Ratio for Mapping Disease / Andrzej Michalski, Andrzej Tukiendorf, Roman Zmyślony // W: Biometria - teoria i praktyka : Materiały XLV Sesji Biometrycznej. Poznań, Polska, 1998 .- Poznań : [brak wydawcy], 1998, s. 71--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5924] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2017, Vol. 37, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5701] [data modyf: 22-03-2018 12:17]
[2] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016, Vol. 36, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5520] [data modyf: 16-12-2016 12:12]
[3] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 35, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5417] [data modyf: 17-02-2016 12:52]
[4] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 34, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5347] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[5] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2013, Vol. 33, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5346] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[6] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 32, no. 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5099] [data modyf: 17-05-2013 12:15]
[7] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 31, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5011] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[8] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2010, Vol. 30, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4786] [data modyf: 22-02-2011 09:36]
[9] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, Vol. 29, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4679] [data modyf: 12-05-2010 11:25]
[10] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 28, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4522] [data modyf: 16-04-2009 11:16]
[11] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2007, Vol. 27, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 26, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, Vol. 25, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, Vol. 24, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4044] [data modyf: 06-02-2009 12:06]
[15] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 23, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4000] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2002, Vol. 22, no 1,2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-3923] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2001, Vol. 21, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-3834] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics / (Red.) Roman Zmyślony .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, Vol. 20, no 1-2 .- ISSN: 1509-9423
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego / / Mirosław Krzyśko .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 2009 (Rec.) Roman Zmyślony // Wiadomości Matematyczne .- 2011, T. 47, nr 1, s. 145--146
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski