System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Stefan Zontek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On admissibility of linear estimators in models with finitely generated parameter space / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // Kybernetika .- 2016, Vol. 52, no. 5, s. 724--734, ISSN: 0023-5954, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: admissibility, admissibility among an affine set, linear estimation, linear model, linear prediction, locally best estimator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.14736/kyb-2016-5-0724         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20757] [data modyf: 21-12-2016 11:52]
[2] Robust estimation in the multivariate normal model / Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2016, Vol. 36, no. 1-2, s. 53--66, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Fisher consistency, Fréchet differentiability, asymptotic normality, multivariate normal model, statistical functional
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.7151/dmps.1184
[AWCZ-20712] [data modyf: 16-12-2016 12:06]
[3] Robust estimation in the multivariate normal model with variance components / Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek // Statistics .- 2015, Vol. 49, no. 4, s. 766--780, ISSN: 0233-1888, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1080/02331888.2014.932793         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-19061] [data modyf: 20-08-2015 14:28]
[4] On optimality of the orthogonal block design / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2012, Vol. 32, no. 1-2, s. 59--68, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: A-optimality, D-optimality, experimental design, maximum likelihood estimator, orthogonal block design, robust estimator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7151/dmps.1144
[AWCZ-17296] [data modyf: 22-05-2013 14:28]
[5] A characterization of admissible linear estimators of fixed and random effects in linear models / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // Metrika .- 2008, Vol. 68, s. 157--172 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: admissibility, admissibility among an affine set, linear estimation, linear model, linear prediction, locally best estimator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])    DOI: 10.1007/s00184-007-0149-0         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-13314] [data modyf: 27-10-2008 13:00]
[6] On geometry of the set of admissible quadratic estimators of quadratic functions of normal parameters / Konrad Neumann, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2006, Vol. 26, no 2, s. 109--125, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bayesian quadratic estimator, admissibility, linear estimator, quadratic estimator, quadratic loss function, quadratic subspace
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12167] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] On geometry of the set of admissible invariant quadratic estimators in balanced two variance components model / Konrad Neumann, Stefan Zontek // Statistical Papers .- 2004, Vol. 45, s. 67--80 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-9330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Robust M-estimator of parameters in variance components model / Roman Zmyślony, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2002, Vol. 22, no 1,2, s. 61--71, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fisher consistency, Frechet differentiability, maximum likelihood estimator, robust estimator, statistical functional
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] On construction of admissible quadratic estimators / Leszek Wojtasik, Stefan Zontek // Metrika .- 2000, Vol. 50, no 3, s. 205--209 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Random linear model, quadratic admissible estimation, quadratic subspace
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-1540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Robust estimation in linear model for spatially located sensors and random input / Stefan Zontek // Tatra Mountains Mathematical Publications .- 1999, Vol. 17, s. 301--310 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Fischer consistency, Frechet differentiability, maximum likelihood estimator, robust estimator, von Mises functional ( statistical functional )
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1541] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Multivariate robust estimation in linear model for spatially located sensors and random input / Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1998, Vol. 18, no 2, s. 196--206, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Fisher consistency, Frechet differentiability, maximum likelihood estimator, robust estimator, von Mises functional (statistical functional)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2726] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Robust estimation in two-way classification mixed model / Roman Zmyślony, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1996, Vol. 16, no 2, s. 215--226, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: robust estimation, two-way classification model, von Mises calculus
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5248] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] On robust estimation of variance components via von mises functionals / Tadeusz Bednarski, Roman Zmyślony, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1995, Vol. 15, no 2, s. 349--362, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: components of variation, interlaboratory study, robust estimation, von Mises calculus
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] On admissibility of linear estimators in models with finitely generated parameter space / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // W: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, s. 163--164 .- ISBN: 9788379861965
Słowa kluczowe: Admissibility among an affine set, Balanced random linear models, Linear estimation, Linear prediction, Locally best estimator

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23114] [data modyf: 27-08-2018 14:25]
[2] Odporna estymacja parametrów w wielowymiarowym modelu normalnym / Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek // W: Czterdziesta druga ogólnopolska konferencja zastosowań matematyki. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2013 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2013, s. 31
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20959] [data modyf: 04-09-2015 12:04]
[3] O dopuszczalnej predykcji w modelu z dwoma komponentami / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 65 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15311] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] O odpornej estymacji parametrów w modelach liniowych / Stefan Zontek // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 72 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15313] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski