System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Andrzej Greinert
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 223 pozycji bibliograficznych
59 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] 40-lecie Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze / Andrzej Jędrczak, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 214 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393761982
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14265] [data modyf: 24-05-2019 14:28]
[2] Ogólna koncepcja kształtowania terenów zieleni przydrożnej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zielonej Góry / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*) .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 170 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393761951
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13280] [data modyf: 23-03-2018 09:28]
[3] Kobalt w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym / Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 132 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374814379
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10676] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy / Henryk Greinert, Michał Drab, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 170 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374812207
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9161] [data modyf: 07-09-2009 11:42]
[5] Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry / Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 .- 167 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8389321386
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6647] [data modyf: 17-10-2003 13:50]
[6] Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych / Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 216 s. : bibliogr.fot.plany.rys.tab. - (Monografie ; 97) .- ISBN: 838591112X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1800] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[7] Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego / Henryk Greinert, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- 326 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. - (Monografie ; 92) .- ISBN: 8385911901
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb / Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- 225 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1242] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Anthropogenic Materials as Bedrock of Urban Technosols / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress / eds. V. Vasenev [et. al.] .- Berlin : Springer International Publishing AG, 2019 - s. 11--20 .- ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-3   (pkt: 20)
[WZCZ-20188] [data modyf: 24-05-2019 16:17]
[2] Influence of Technic Surfaces on the Selected Properties of Ekranic Technosols / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert
// W: Urbanization : Challenge and Opportunity for Soil Functions and Ecosystem Services : Proceedings of the 9th SUITMA Congress / eds. V. Vasenev [et. al.] .- Berlin : Springer International Publishing AG, 2019 - s. 21--30 .- ISBN: 9783319896014
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-89602-1-4   (pkt: 20)
[WZCZ-20189] [data modyf: 24-05-2019 16:19]
[3] Functions of soils in the urban environment / Andrzej Greinert
// W: Soils within Cities. Global approaches to their sustainable management / eds. M. J. Levin et al. .- Stuttgart : Schweizerbat Science Publishers, 2017 - s. 43--52 .- ISBN: 9783510654116
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18741] [data modyf: 03-06-2019 14:58]
[4] Ewidencja zieleni w mieście / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*)
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 67--182 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17758] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[5] Geopark europejski i światowy "Łuk Mużakowa" / Andrzej Greinert, Marek Maciantowicz, Andrzej Kraiński
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 326--335 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17180] [data modyf: 01-10-2015 14:33]
[6] Lokalizacja i podział administracyjny regoinu lubuskiego / Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 28--35 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17176] [data modyf: 01-10-2015 14:21]
[7] Ogólna charakterystyka miasta / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Teresa Nowak
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 11--66 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17757] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[8] Rekultywacja leśna terenów KWB "Przyjaźń Narodów" w rejonie Nowych Czapli / Michał Drab, Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 210--229 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17165] [data modyf: 01-10-2015 14:25]
[9] Rekultywacja leśna terenów KWB "Sieniawa". Wprowadzenie / Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 245--251 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17178] [data modyf: 01-10-2015 14:28]
[10] Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Greinert, Marta Skiba
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 275--287 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17163] [data modyf: 02-10-2015 13:49]
[11] Strategia rozwoju zieleni w mieście / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Michał Ćwiąkała, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 257--304 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17760] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[12] System terenów zieleni w Zielonej Górze / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Krzysztof Lisowski, Dominik Osyczka, Dorota Szaban
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 183--255 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17759] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[13] Wzrost sosny zwyczajnej na rekultywowanych terenach pokopalnianych w rejonie Łuku Mużakowa (woj. lubuskie) / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz
// W: Problemy leśnictwa w górach i regionach przemysłowych / pod red. S. Orła .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015 - s. 55--71 .- ISBN: 9788364758188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17640] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[14] Zarys zagospodarowania przestrzennego regionu lubuskiego / Andrzej Greinert
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 53--67 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17177] [data modyf: 01-10-2015 14:23]
[15] Post-mining soils in Łęknica region / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska
// W: Technogenic soils of Poland / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013 - s. 233--253 .- ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15562] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[16] Technogenic soils in Zielona Góra / Andrzej Greinert
// W: Technogenic soils atlas / ed. by P. Charzyński, M. Markiewicz, M. Świtoniak .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013 - s. 141--167 .- ISBN: 9788393409624
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15560] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[17] Urban soils in Zielona Góra / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki
// W: Technogenic soils of Poland / ed. by P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013 - s. 31--54 .- ISBN: 9788393409617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15561] [data modyf: 26-08-2015 14:08]
[18] Ekosystemy terenów zabudowanych / Andrzej Greinert
// W: Rośliny do zadań specjalnych / red. nauk. E. Drozdek .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011 - (Zieleń Miast i Wsi. Współczesna i Zabytkowa) - s. 283--302 .- ISBN: 9788360792179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12834] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra / Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010 / red. Z. Lewicki, K. Damczyk .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 - (Biblioteka Monitoringu Środowiska) - s. 25--37
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[20] Gleby / Andrzej Greinert
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010 / red. Z. Lewicki, K. Damczyk .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 - (Biblioteka Monitoringu Środowiska) - s. 105--113
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12545] [data modyf: 11-01-2011 12:12]
[21] Przekształcenia północnej strefy przemysłowej Zielonej Góry na przestrzeni dziejów wyzwaniem planistycznym dnia dzisiejszego / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 165--174 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10968] [data modyf: 10-11-2009 14:58]
[22] Normy zawartości metali ciężkich w glebach w Polsce i UE w kontekście ich mobilności w warunkach presji urbanistycznej / Andrzej Greinert
// W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska / red. B. Kołwzan, K. Grabas .- [Wrocław] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, 2008 - s. 121--128 .- ISBN: 9788392116783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10573] [data modyf: 03-11-2008 11:49]
[23] Sorpcja zanieczyszczeń przez roślinność przydrożną / Andrzej Greinert
// W: Od promenady do autostrady : komunikacja z naturą / red. A. Greinert, M. E. Drozdek .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 - (Zieleń Miast i Wsi. Współczesna i Zabytkowa) - s. 96--107 .- ISBN: 9788360792117
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10575] [data modyf: 03-11-2008 12:56]
[24] Gleby / Andrzej Greinert
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2005 - s. 105--116 .- ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7998] [data modyf: 10-02-2006 11:39]
[25] Rekultywacja leśna zwałowisk piasków mioceńskich - cz. I : wpływ nawożenia mineralnego na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) / Michał Drab, Andrzej Greinert, Henryk Greinert
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 203--210 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Rekultywacja leśna zwałowisk piasków mioceńskich - cz. II : zmiany właściwości materiału glebowego / Michał Drab, Andrzej Greinert, Henryk Greinert
// W: II Kongres Inżynierii Środowiska / red. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski . T. 2 .- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBERO DUO s.c., 2005 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 33) - s. 211--218 .- ISBN: 8389293161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Gleby / Andrzej Greinert, Barbara Kończak-Konarkowska
// W: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003 .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 2004 - s. 65--76 .- ISBN: 837217251X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Gleby / Andrzej Greinert, Barbara Kończak-Konarkowska
// W: Stan środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2000-2001 .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2002 - s. 104--109 .- ISBN: 8372171610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Gleby / Andrzej Greinert, Barbara Kończak-Konarkowska
// W: Stan środowiska w województwie lubuskim w 2001 roku .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2002 - s. 104--114 .- ISBN: 8372171769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5373] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Gleby i grunty miejskie / Andrzej Greinert
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 1999 roku .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2000 - s. 107--117 .- ISBN: 8372170967
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Clays as substances limiting phytotoxic influence of Pb, Zn and Cd in sandy soil / Andrzej Greinert
// W: Contaminated Soil '95 : Proceedings of the Fifth International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, 30 October-3 November 1995, Maastricht, The Nitherlands / ed. by W.J.van den Brink, R. Bosman, F. Arendt . Vol. 2 .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1995 - (Soil and Environment ; 5) - s. 1223--1225 .- ISBN: 0792338197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Polish Soil Classification, 6th edition - principles, classification / Cezary Kabała, Przemysław Charzyński, Jacek Chodorowski, Marek Drewnik, Bartłomiej Glina, Andrzej Greinert, Piotr Hulisz, Michał Jankowski, Jerzy Jonczak, Beata Łabaz, Andrzej Łachacz, -- [...] // Soil Science Annual .- 2019, Vol. 70, no. 2, s. 71--97, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Soil Taxonomy, World Reference Base, geneza gleb, rząd gleb, soil classification, soil order, soil origin, soil type, systematyka gleb, typ gleb
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.2478/ssa-2019-0009
[AWCZ-24359] [data modyf: 11-10-2019 15:00]
[2] Study on the Possibilities of Natural Use of Ash Granulate Obtained from the Combustion of Pellets from Plant Biomass / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner // Energies .- 2019, Vol. 12, iss. 13, s. 1--19, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ash granulation, biomasa, combustion of biomass pellets, use of ash
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/en12132569         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24225] [data modyf: 04-07-2019 13:27]
[3] The history of viticultural land use as a determinant of contemporary regional development in Western Poland / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Yuliya Vystavna // Land Use Policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use .- 2019, Vol. 85, s. 249--258, ISSN: 0264-8377, , eISSN: 1873-5754, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, tourism, vineyards, viticulture, wine
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.04.010         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24021] [data modyf: 18-04-2019 18:25]
[4] The Use of Waste Biomass from the Wood Industry and Municipal Sources for Energy Production / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner // Sustainability .- 2019, Vol. 11, no. 11, s. 1--19, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy from biomass, municipal waste, pellets, wood waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11113083         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24126] [data modyf: 04-06-2019 09:42]
[5] Storage capacity of organic carbon in the reclaimed post-mining technosols / Andrzej Greinert, Michał Drab, Agnieszka Śliwińska // Environment Protection Engineering .- 2018, Vol. 44, no. 1, s. 117--127, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/epe180109
[AWCZ-22663] [data modyf: 17-04-2018 09:21]
[6] Urban soil resources of medium-sized cities in Poland: a comparative case study of Toruń and Zielona Góra / Piotr Hulisz, Przemysław Charzyński, Andrzej Greinert // Journal of Soils and Sediments .- 2018, Vol. 18, iss. 2, s. 358--372, ISSN: 1439-0108, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: SUITMAs, human impact, medium-sized city, technogenic materials, technosols, urban soils
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11368-016-1596-x         Cytowania wg Scopus: 15 [14-10-2019]
[AWCZ-20583] [data modyf: 01-02-2018 12:37]
[7] Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka(*), Róża Wasylewicz // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura .- 2017, Vol. 16, nr 1, s. 65--77, ISSN: 1644-0633, : bibliogr.rys.summ. .- afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"
Słowa kluczowe: deindustrializacja, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, tereny zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.07
[AWCZ-21329] [data modyf: 23-03-2018 09:01]
[8] Aleje w krajobrazie otwartym - skarb czy utrapienie / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2016, nr 5, s. 86--88, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20082] [data modyf: 23-03-2018 09:55]
[9] Gospodarka wodna gleb miejskich a utrzymanie zieleni w lecie / Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2016, nr 7, s. 8--11, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20291] [data modyf: 08-08-2016 10:08]
[10] Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Aleksander Widuch, Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2016, nr 6, s. 84--93, ISSN: 1730-0703, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: ground, hydraulic stabilization, road
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20144] [data modyf: 10-06-2016 13:30]
[11] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // Environment and Ecology Research .- 2015, Vol. 3, no. 4, s. 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, : bibliogr.fot.mapy.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[12] Spatial distribution of heavy metals in the topsoil on roundabouts in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Róża Wasylewicz, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources .- 2015, Vol. 26, no. 2, s. 1--8, ISSN: 1230-7831,
Słowa kluczowe: geo-accumulation index, heavy metal, indeks geo-akumulacji, metale ciężkie, roadside, ronda, roundabout, tereny przydrożne, traffic pollution, zanieczyszczenia komunikacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19149] [data modyf: 04-09-2015 10:11]
[13] The content of lead in soils of allotment gardens in Zielona Góra, Poland / Barbara Walczak, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, Tomasz Lassota, Andrzej Greinert, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 41--46, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19809] [data modyf: 16-03-2017 17:12]
[14] The heterogeneity of urban soils in the light of their properties / Andrzej Greinert // Journal of Soils and Sediments .- 2015, Vol. 15, iss. 8, s. 1725--1737, ISSN: 1439-0108, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: soil diversity, technosols, urban soils
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11368-014-1054-6         Cytowania wg Scopus: 31 [14-10-2019]
[AWCZ-18717] [data modyf: 16-11-2016 09:57]
[15] The state of soil contaminated with nickel in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik // Polish Journal of Soil Science .- 2015, Vol. 48, no. 1, s. 13--20, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19808] [data modyf: 16-03-2017 17:11]
[16] The total content of nitrogen in leaves and wood of trees growing in the area affected by the Głogów Copper Smelter / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Mariola Szafraniec, Grzegorz Stodulski, Maciej Wypych // Journal of Elementology .- 2015, Vol. 1, s. 137--148, ISSN: 1644-2296,
Słowa kluczowe: copper, copper smelter, industrial pollution, lead, nitrogen
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18697] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[17] Zieleń miejska jako zadanie własne samorządu / Andrzej Greinert, Agnieszka Szczecińska // Przegląd Komunalny .- 2015, nr 7, s. 8--12, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19178] [data modyf: 27-07-2015 13:23]
[18] Sorption of nickel in soils of an area affected by the metal industry / Róża Wasylewicz, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Michał Drab // Polish Journal of Soil Science .- 2014, Vol. 47, no. 2, s. 101--108, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18935] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[19] Classification of technogenic soils according to WRB system / Przemysław Charzyński, Renata Bednarek, Andrzej Greinert, Piotr Hulisz, Łukasz Uzarowicz // Soil Science Annual .- 2013, Vol. 64, no. 4, s. 145--150, ISSN: 2300-4967, , eISSN: 2300-4975, : bibliogr.tab.summ. .- dawniej "Roczniki Gleboznawcze"
Słowa kluczowe: gleby technogeniczne, klasyfikacja gleb, soil classification, technogenic soils, technosols
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17941] [data modyf: 25-04-2019 15:32]
[20] Koncepcja rekultywacji i zagospodarowania części terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka" w Sosnowcu / Anna Maria Kozińska, Andrzej Greinert // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 82--85, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17235] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[21] Possibilities of heavy metals available for plants determination in the soil of an industrial zone / Andrzej Greinert, Róża Fruzińska, Jakub Kostecki, Karolina Bednarz // Ecological Chemistry and Engineering. A .- 2013, Vol. 20, no. 2, s. 251--260, ISSN: 1898-6188, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: available form of heavy metals, heavy metals extraction, industrial soil
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17400] [data modyf: 27-02-2017 18:12]
[22] Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Joanna Korzeniowska, Paweł Tarasewicz // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12, nr 3, s. 129--136, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: drogi lokalne, mieszanki gruntowo-spoinowe, nosność gruntów, popioły lotne, ulepszanie gruntów rodzimych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17684] [data modyf: 28-07-2015 12:51]
[23] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, K. Bednarz // Proceedings of ECOpole .- 2012, Vol. 6, no. 1, s. 105--111, ISSN: 1898-617X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)014
[AWCZ-16915] [data modyf: 14-01-2013 17:27]
[24] Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego / Andrzej Greinert // Węgiel brunatny: kwartalny biuletyn informacyjny .- 2012, nr 3/80, s. [3] : bibliogr.fot.summ. http://www.ppwb.org.pl/wb/80/4.php
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16788] [data modyf: 06-08-2015 12:47]
[25] Zasobność gleb i podłoży : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2012, nr 1, s. 72--74, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16257] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Odczyn gleb i możliwości jego korekty : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2011, nr 10, s. 60--63, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16066] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Podłoża do uprawy roślin : przygotowanie terenów pod zieleń miejską / Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2011, nr 9, s. 62--66, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15894] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[28] Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji / Michał Drab, Andrzej Greinert // Roczniki Gleboznawcze .- 2011, T. 62, nr 2, s. 61--68, ISSN: 0080-3642, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: grunty pokopalniane, post-mining soils, soil sorption, sorpcja glebowa, sorption properties, właściwości sorpcyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15758] [data modyf: 06-07-2011 14:02]
[29] Wpływ geomechanicznych przekształceń gleb miejskich obszarów komunikacyjnych na ich właściwości fizyczno-chemiczne / Barbara Walczak, Andrzej Greinert, Łukasz Gosk, Kinga Górka // Roczniki Gleboznawcze .- 2011, T. 62, nr 2, s. 412--419, ISSN: 0080-3642, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: communication areas, gleby miejskie, physico-chemical properties, tereny komunikacyjne, urban soils, właściwości fizyczno-chemiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15759] [data modyf: 06-07-2011 14:08]
[30] Zasolenie gleb : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2011, nr 11, s. 86--90, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16067] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[31] Złożona materia gleb obszarów miejskich : przygotowanie terenów pod zieleń / Andrzej Greinert // Przegląd Komunalny .- 2011, nr 8, s. 44--47, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15815] [data modyf: 26-08-2011 13:00]
[32] Selected heavy metals and their behaviour in urban soils versus soil quality standards / Andrzej Greinert // Environment Protection Engineering .- 2010, Vol. 36, no 1, s. 45--53, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-14584] [data modyf: 14-04-2011 09:22]
[33] Zmiany w zarządzaniu zielenią miejską / Andrzej Greinert // Zieleń Miejska .- 2010, nr 1 (34), s. 32--33, ISSN: 1896-5326, : fot.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14443] [data modyf: 04-02-2010 11:55]
[34] Phytotoxic effects of sewage sludges on decorative plants / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2009, Vol. 6, s. 41--48, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bedding and coniferous plants fertilisation, sewage sludge utilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13924] [data modyf: 25-06-2009 13:51]
[35] Poprawa właściwości sorpcyjnych gleb jako warunek utrzymania w dobrym stanie terenów zieleni miejskiej / Andrzej Greinert // Roczniki Gleboznawcze .- 2009, T. 60, nr 3, s. 75--83, ISSN: 0080-3642, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: rekultywacja, sorpcja glebowa, tereny zieleni miejskiej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14384] [data modyf: 16-01-2010 09:54]
[36] The response of selected deciduous trees and bushes to sludge fertilization / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // Polish Journal of Environmental Studies (Seria: Series of Monographs) .- 2009, Vol. 6, s. 35--40, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decorative plants, utilisation of sludges
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13923] [data modyf: 25-06-2009 13:48]
[37] 2. Międzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja trenów Dorzecza Odry. Dychów k. Zielonej Góry, 21-22.06.2001 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert // Przegląd Geologiczny .- 2001, T. 49, nr 9, s. 752--753, ISSN: 0033-2151,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Soils of the Zielona Góra urban forest parks as an example of anthropogenic transformations of natural forest soils / Andrzej Greinert // Acta Agrophysica .- 2001, R. 51, s. 57--66, ISSN: 1234-4125, : bibliogr.plany.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8286] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Sprawozdanie z 1. międzynarodowej konferencji "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r. " - Zielona Góra, 15-16.09.1998 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert // Przegląd Geologiczny .- 1999, T. 47, nr 1, s. 22--23, ISSN: 0033-2151,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10960] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The possibility to use modified flight ash as a neutralizer in the acid soils reclamation processes / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Leszek Rafalski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 88--104, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aktywator magnetyczny, fly ash, magnetic activator, neutralizacja gleb, pył lotny, reclamation, rekultywacja, soil neutralization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0053
[AWI-10729] [data modyf: 03-01-2019 14:24]
[2] The influence of technical infrastructure on the roundabout areas development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Ewelina Owoc // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 89--101, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hard infrastructure, infrastruktura techniczna, kształtowanie terenu, land development, landform, rondo, roundabout, zagospodarowanie przyrodnicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0054
[AWI-10462] [data modyf: 10-02-2017 12:07]
[3] Chemical soil degradation in the area of the Głogów copper smelter protective forest / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 61--71, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper, heavy metal, industrial areas, lead, soil pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0022
[AWI-10226] [data modyf: 26-10-2015 15:39]
[4] Węgiel brunatny - czy będzie polskim surowcem energetycznym XXI wieku? / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 154 (34), s. 87--102, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: węgiel brunatny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10001] [data modyf: 29-07-2015 11:12]
[5] Efekty glebotwórcze rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica .- 2013, 302 (25), s. 25--34, ISSN: 2081-1284, : bibliogr.fot.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic soils, forest reclamation, gleby antropogeniczne, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9568] [data modyf: 28-07-2015 13:08]
[6] Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica .- 2013, 302 (25), s. 35--43, ISSN: 2081-1284, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cu in soils, Zn in soils, cynk w glebach, forest reclamation, miedź w glebach, rekultywacja leśna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9569] [data modyf: 28-07-2015 13:08]
[7] Budżet gmin Brody i Gubin na tle polskich gmin związanych z wydobyciem węgla brunatnego / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 148 (28), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9488] [data modyf: 15-01-2013 17:07]
[8] Nowa industrializacja województwa lubuskiego ? Czy nie przegapimy szansy? / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 147 (27), s. 95--105, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9478] [data modyf: 11-01-2013 19:03]
[9] Komunikacja rowerowa na terenie Zielonej Góry / Sebastian Fórmanowicz, Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 44--53, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bicycle paths, bicycle transport, gospodarka komunalna, komunikacja rowerowa, public utilities, ścieżki rowerowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9151] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Seed germination of selected plants under the influence of heavy metals / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Monika Grzechnik // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 47--57, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Ścieżki rowerowe jako element przestrzeni miejskiej - główne problemy lokalizacji i konstrukcji / Andrzej Greinert, Sebastian Fórmanowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 141 (21), s. 28--41, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bike paths, drogi miejskie, gospodarka komunalna, municipal economy, urban roads, ścieżki rowerowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9142] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Calcium content in post-mining grounds in the Łęknica Region / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 46--57, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: calcium, post-mining areas reclamation, soil,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8707] [data modyf: 23-07-2010 12:12]
[13] Changes in the quantity of potassium marked in post-mining grounds in the Łęknica Region / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 19--28, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, former mining areas, potassium in soils,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8706] [data modyf: 23-07-2010 12:00]
[14] Gleby obszarów zurbanizowanych - nowe podejście na nowe czasy / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 13--27, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: definicja gleby, ekologia miast, gleby miejskie, normy prawne wobec gleb,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8658] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[15] Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 135--144, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chemical degradation of soil, degradacja chemiczna gleb, heavy metals, metale ciężkie, osady ściekowe, sewage sludge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8556] [data modyf: 24-02-2010 10:36]
[16] Trawniki jako element zieleni miejskiej na przykładzie miasta Zielona Góra / Andrzej Greinert, Marta Stackiewicz // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni ; nr 3) .- 2009, s. 81--91 : bibliogr.fot.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8681] [data modyf: 09-06-2010 12:24]
[17] Wspomnienie o profesorze : prof. dr hab. inż. Henryk Greinert 02.10.1934 - 25.11.2009 / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 7--12, ISSN: 1895-7323, : fot.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8679] [data modyf: 23-07-2010 10:36]
[18] Zmiany zawartości form fosforu oznaczonych w gruntach pokopalnianych z rejonu Łeknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 28--36, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8659] [data modyf: 08-06-2010 11:04]
[19] Zmiany zawartości węgla organicznego, oraz ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2009, Z. 537, s. 67--73, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ogólny i przyswajalny fosfor w glebie, organic carbon, osady ściekowe, sewage sludge, total and available phosphorus in soils, węgiel organiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8555] [data modyf: 24-02-2010 10:25]
[20] Gleby obszarów zurbanizowanych na przykładzie Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. / Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2008, nr 2, s. 175--190 : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8300] [data modyf: 16-02-2009 13:35]
[21] Erozja zwałowisk pokopalnianych w rejonie Łęknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 138--146, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: erozja wodna, post-mining heaps, water erosion, zwałowiska pokopalniane,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Mikroelementy w pokopalnianych gruntach w rejonie Łęknicy / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 147--153, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, microelements, mikroelementy, post-mining dumps, rekultywacja leśna, zwałowiska pokopalniane,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów organicznych i roślin uprawianych na zanieczyszczonych glebach Środkowego Nadodrza / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 46--54 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: contaminated grounds, grunty skażone, industrial plants, odpady organiczne, organic wastes, rośliny przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Planowanie przestrzenne niezbędnym elementem skutecznej strategii rekultywacyjnej / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 131--137, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: areas reclamation, planowanie przestrzenne, rekultywacja terenów, spatial planning,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7857] [data modyf: 19-10-2009 14:30]
[25] Rekultywacja gleb leśnych zdegradowanych przez wypływ solanki w okolicach Głogowa / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 73--85 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: detoksykacja gleb, gleby leśne, skażenie gleb, zasolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wpływ wylewu słonych wód poprodukcyjnych na gleby leśne w okolicach Głogowa / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 15) .- 2007, nr 135, s. 55--72 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: gleby leśne, skażenie gleb, zasolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Koncepcja wstępna rekultywacji i zagospodarowania doliny Gęśnika w Zielonej Górze / Robert Hawryluk, Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2006, nr 1, s. 69--80 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7993] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Obudowa zielenią miejskich arterii komunikacyjnych na przykładzie odcinka ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze / Małgorzata Wasilewska, Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2006, nr 1, s. 123--140 : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Osiedlowe place zabaw dla dzieci - wyzwanie dla planistów, specjalistów kształtowania terenów zieleni i administratorów miast / Marta Smola, Andrzej Greinert // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2006, nr 1, s. 97--108 : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Reakcja sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na nawożenie mineralne NPK na zrekultywowanych zwałowiskach pokopalnianych / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2006, Z. 512, cz. 1, s. 139--145, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ osadu ściekowego na wzrost roślin i zawartość makroelementów w berberysie zwyczajnym (Berberis vulgaris L.) / Sebastian Węclewski, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 2006, Z. 512, cz. 2, s. 619--626, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Dekontaminacja gleb jako integralna część inżynierii środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 372--377 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dekontaminacja gleb, inżynieria środowiska, rekultywacja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] 70-lecie profesora dr. hab. inż. Henryka Greinerta / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 15--18 : fot.summ.
Słowa kluczowe: 70-lecie, Henryk Greinert, profesor,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6588] [data modyf: 22-09-2004 10:35]
[34] Efekt rekultywacji leśnej składowiska kory w okolicy Olbrachtowa k. Żar / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 127--132, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: forest reclamation, odpady przemysłu drzewnego, rekultywacja leśna, wastes utilization, wood industry wastes, zagospodarowanie odpadów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Liczby graniczne zanieczyszczenia gleb w polityce proekologicznej państwa / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 113--120, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: environment quality, liczby graniczne, soil quality, stan gleb, stan środowiska, threshold values,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Metale ciężkie w glebach miast średniej wielkości na przykładzie Zielonej Góry / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 547--554 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degradacja gleb, gleby miejskie, metale ciężkie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Organiczne i próchniczne poziomy gleb jako surowiec w kształtowaniu terenów zieleni / Andrzej Greinert, Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 121--126, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: humus, kształtowanie terenów zieleni, peat, próchnica glebowa, torfy, urban green areas,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Wpływ akcji zimowego utrzymania dróg na zasolenie gleb i stan roślinności przydrożnej w Zielonej Górze / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 355--361 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degradacja gleb, gleby miejskie, zasolenie gleb, zieleń przydrożna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6611] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Miasto ekologiczne? Perspektywy rozwoju miast w odniesieniu do ogólnej zasady zrównoważonego rozwoju / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 485--489 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ekologia miast, obszary miejskie, prawo ochrony środowiska,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6180] [data modyf: 24-09-2003 12:52]
[40] Miejskie tereny zielone jako element polityki proekologicznej miast / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 53--58 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cechy terenów miejskich, ekologia miast, miejskie tereny zielone,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5688] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Znaczenie map kompleksów glebowo-rolniczych dla rolnictwa i ochrony środowiska / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Natura .- 2002, z. 7, s. 15--19 : bibliogr.fot.plany.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5926] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Antropogeniczne materiały macierzyste gleb miejskich Zielonej Góry / Andrzej Greinert, Barbara Walczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 99--104 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3406] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Die Schlammverwertung als dünger für die Rabatte-Zierpflanzen / Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 211--216 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, osady ściekowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3380] [data modyf: 21-01-2003 10:02]
[44] Podatność erozyjna gleb miejskich w świetle ich właściwości / Andrzej Greinert // W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - (Agricultura ; 87) .- 2001, nr 217, s. 49--54 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: gleby miejskie, podatność erozyjna gleb, właściwości gleb,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-3809] [data modyf: 19-02-2008 11:50]
[45] Zabezpieczenia przeciwerozyjne gleb miejskich terenów zielonych położonych na stokach / Andrzej Greinert // W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - (Agricultura ; 87) .- 2001, nr 217, s. 55--60 : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: erozja gleb, gleby miejskie, zabezpieczenia przeciwerozyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-3810] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Zasolenie i zakwaszenie gleb i gruntów miejskich w świetle ochrony ekosystemów w dolinach rzecznych / Andrzej Greinert, Iwona Juszczak, Małgorzata Urbanowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 91--98 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Gleby leśne zielonogórskich lasów komunalnych jako przykład antropogenizacji środowisk wokół-miejskich / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 115--124 : bibliogr.fot.plany.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2433] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Zawartość części szkieletowych w powierzchniowych warstwach gleb miejskich jako wskaźnik ich stopnia antropogenicznego przekształcenia na przykładzie miasta Zielona Góra / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 107--114 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2432] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[49] Efekty związane ze stosowaniem wysokich dawek wapna odpadowego i nawozów mineralnych w rekultywacji silnie kwaśnych utworów mioceńskich / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 1998, z. 456, s. 329--334, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1140] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[50] Sprawozdanie z 1. Międzynarodowej Konferencji "Ochrona i Rekultywacja terenów dorzecza Odry" / Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 3--11
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Stan użytków rolnych i leśnych na Środkowym Nadodrzu rok po powodzi 1997 roku / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 42--45 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2720] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] The tasks of forestal promotion complex "Bory Lubuskie" in the forestry of Middle-Odra-Land forming / Henryk Greinert, Andrzej Greinert // W: Studia i Materiały .- 1998, T. 16, nr 1-2, s. 60--67 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: environment protection, forestal promotion complex, forestes,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Der Einfluss der Zugaben verschiedener Tone zum Sandboden auf die Schwermetallsorption / Andrzej Greinert, Henryk Greinert, A. Koćmit // W: Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft .- 1995, Bd. 76, s. 269--272 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7469] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Wpływ dodatku iłów do gleby piaskowej na plonowanie roślin oraz sorpcję i przyswajalność Pb, Cd i Zn / Andrzej Greinert // W: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych .- 1995, z. 418 cz. 2, s. 685--690, ISSN: 0084-5477, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Contamination of trees of the former copper smelter protective zone / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Biochemistry - the scientific basis for sustainable development and protection of human heatlth : in two volumes : Proceedings of the XI internatiopnal biochemical school, devoted to 120-anniversary from the birthday of Victor V. Kovalsky. Tula, Rosja, 2019 .- Tula : TSPU, 2019 .- Vol. 1, s. 147--151 .- ISBN: 9785604245002 .- tytuł okładkowy, spis treści, wstęp w j. ros.
Słowa kluczowe: environmental pollution, heavy metals, industrial emission, soil pollution

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23473] [data modyf: 27-06-2019 15:07]
[2] The possibility of soil remediation by Populus nigra / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Krystyna Walińska // W: Molod' i postup biologii : XV mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv prisvâčena 135 ričnici vid dnâ narodžennâ Â. Parnasa. L'viv, Ukraina, 2019 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2019, s. 187--188 .- ISBN: 9786171005129
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23498] [data modyf: 09-09-2019 11:54]
[3] Historical and contemporary soil pollution in the city / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Contaminated Sites 2018. Banska Bystrica, Słowacja, 2018 .- [b. m.] : --, 2018, s. 25--29
Słowa kluczowe: SUITMA's, Technosols, heavy metals, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23258] [data modyf: 31-10-2018 10:54]
[4] Impact of factors shaping urban ecosystems on structure and functionality of urban green areas / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: International Conference Smart and Sustainable Cities - SSC 2018 : green technologies and infrastructure to enhance urban ecosystem services. Moscov, Rosja, 2018 .- [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23035] [data modyf: 01-06-2018 09:25]
[5] Influence of technogenic material deposits on the properties of urban Technosols / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23033] [data modyf: 01-06-2018 09:12]
[6] Properties of the ekranic technosols of Zielona Gora / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: 9th International Congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas - SUITMA 9 : urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services. Moscov, Rosja, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23034] [data modyf: 01-06-2018 09:15]
[7] Organic carbon in soils of the urban parks - review / Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, Barbara Walczak, E. Śmiotała, M. Szewczyk // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22556] [data modyf: 02-03-2017 13:53]
[8] Soil organic matter of urban park / Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Michał Drab, E. Śmiotała, M. Szewczyk, M. Bylica, M. Kozłowska, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 212 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22298] [data modyf: 17-10-2016 12:44]
[9] Soil sealing in a context of urban soils properties development / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[10] The selected properties of soils of the former railroads in Zielona Góra / Barbara Walczak, Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22555] [data modyf: 02-03-2017 13:51]
[11] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska, 2016 .- Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134 .- ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[12] Urban sprawl as a factor of soil degradation / Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska, 2016 .- Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[13] Zapečatyvanie počvy - problema sovremennyh gorodov / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert // W: Počva - Zerkalo Landšafta : material'i meždunarodnoj naučnoj konferencii : XIX Dokučaevskie molodežnye čmeniâ posvâscennoj 170-letiu so dnâ roždeniâ V. V. Dokučaeva. Sankt-Peterburg, Rosja, 2016 .- Sankt-Peterburg : Izdatel'skij Dom S.-Peterburskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2016, s. 76--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22092] [data modyf: 10-03-2016 10:20]
[14] Antropogeniczne materiały macierzyste Technosoli / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 117 .- ISBN: 9788393409655 .- streszcz. w j. ang. str. 316.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21839] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[15] Construction debris as the anthropogenic bedrock of Technosols / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja, 2015 .- [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 100--104 .- ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: Technosols, rubble, urban soils, wastes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21956] [data modyf: 05-11-2015 16:36]
[16] Impact of the anthropogenic deposits on properties of the urban soils / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: International Congress on Soil Science in International Year of Soils 2015. Sochi, Rosja, 2015 .- [B. m.] : Soil Science Society of Turkey, 2015, s. 96--99 .- ISBN: 9785446508075
Słowa kluczowe: anthropogenic additives, anthropogenic soils, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21955] [data modyf: 05-11-2015 16:15]
[17] Następcze efekty rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie Łęknicy / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki // W: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój : Proceedings of the 29th Congress of Polish Soil resources and sustainable development. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2015, s. 118 .- ISBN: 9788393409655 .- streszczenie w j. ang. str. 318
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21840] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[18] The possibility of the hybrid poplar use in the soil phytoremediation process / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: International Conference Contaminated Sites - Bratislava 2015. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : [brak wydawcy], 2015, s. 190--191
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21754] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[19] Wpływ odległości od zabudowań na zmianę odczynu gleby / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Dagmara Wiech, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 78 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: domieszki antropogeniczne, materiały budowlane, odczyn gleby, ph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21793] [data modyf: 17-07-2015 11:18]
[20] Zawartość miedzi w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze / Barbara Walczak, Radosław Gawda, Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 159 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: miedź, tereny kolejowe, zanieczyszczenie gleby

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21808] [data modyf: 17-07-2015 10:34]
[21] Odpady budowlane jako macierzysty materiał technosoli / Andrzej Greinert, Michał Drab, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska, 2014 .- Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 99 .- ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gruz budowlany, skały technogenne, technosole

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21379] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[22] Pedogeneza na rekultywowanych hałdach pokopalnianych w okolicy Łęknicy / Michał Drab, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Ocena gleb użytkowanych rolniczo : konferencja naukowa : organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach. Puławy, Polska, 2014 .- Puławy : IUNG-PIB, 2014, s. 91 .- ISBN: 9788375621631
Słowa kluczowe: gleby inicjalne, rekultywacja, technosole, tereny pokopalniane

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21378] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[23] Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na rekultywowanych terenach powydobywczych w rejonie zachodniopomorskim / Andrzej Greinert // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 47--48
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21615] [data modyf: 02-09-2015 12:39]
[24] Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie topoli niekłańskiej (Populus x canadensis 'Robusta') narazonej na imisje przemysłowe / Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: Forestry in the mountains and industrial regions : 2nd International Scientific Conference : on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 187--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21616] [data modyf: 02-09-2015 12:40]
[25] Heterogeneity of urban soils - fact or myth? / Andrzej Greinert // W: Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas - SUITMA 7. Toruń, Polska, 2013 .- Toruń : Polish Society of Soil Science, 2013, s. 13 .- ISBN: 9788393409631
Słowa kluczowe: Technosols, urban planning, urban soils

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20968] [data modyf: 04-09-2015 12:04]
[26] The advantage of virgin soil in rural service road constructions / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Joanna Korzeniowska, Paweł Tarasewicz // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska, 2013 .- Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: fly ashes, service roads, soil-cement compounds, soil?s capacity, virgin soil enhancement

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21520] [data modyf: 07-09-2015 15:12]
[27] Zanieczyszczenie terenów przydrożnych na przykładzie rond w Zielonej Górze / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Roksana Adam, Bartłomiej Garbera, Przemysław Knap, Maciej Ostapkowicz, Bartosz Stanisławiak // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20986] [data modyf: 04-09-2015 12:13]
[28] Trees in areas contaminated with copper and lead as a factor of effective erosion protection / Jakub Kostecki, Róża Fruzińska, Andrzej Greinert, Michał Drab // W: The use of vegetation to improve slope stability : 3rd international conference on soil bio- and eco-engineering. Vancouver, Kanada, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.] .- [conference poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20987] [data modyf: 16-10-2013 13:27]
[29] Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego / Andrzej Greinert // W: Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku. [konferencja w Senacie RP], Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [9] http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,471,konferencja-rola-i-miejsce-wegla-brunatnego-w-krajowej-energetyce-xxi-wieku.html .- [dostęp: 31.05.2012]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20356] [data modyf: 06-08-2015 13:22]
[30] Efekty rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy = Results of post-mining areas forest reclamation in the Łęknica locality / Andrzej Greinert, Michał Drab // W: Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy. Toruń, Polska, 2011 .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011, s. 52 [abstr.] .- ISBN: 9788391933145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20120] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Mobility and phytoavailability of lead in urban soils / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz, K. Bednarz // W: Central European Conference ECOpole '11. Zakopane, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [br.] .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20160] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy = Copper and zinc content in post-mining grounds in the Łęknica locality / Michał Drab, Andrzej Greinert // W: Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy. Toruń, Polska, 2011 .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2011, s. 48 [abstr.] .- ISBN: 9788391933145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20119] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] Funkcje jakie powinna pełnić zieleń miejska w dzisiejszym świecie - Polska i Europa / Andrzej Greinert // W: Zieleń miejska. Utrzymanie i funkcje zieleni miejskiej : IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa. Szczecin, Polska, 2010 .- Poznań : ABRYS Sp. z o.o., 2010, s. 75--86 .- ISBN: 8389018403
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19649] [data modyf: 09-07-2010 11:07]
[34] Ryzyko chemicznego zanieczyszczenia gleb nawożonych osadami ściekowymi / Andrzej Greinert, Michał Drab, Sebastian Węclewski // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 33 [abstr.] .- ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19337] [data modyf: 08-10-2009 09:40]
[35] Zmiany zawartości ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym / Michał Drab, Andrzej Greinert, Sebastian Węclewski // W: Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Szczecin, Polska, 2009 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. 23 [abstr.] .- ISBN: 9788375181791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19336] [data modyf: 08-10-2009 09:38]
[36] Efekty antropopresji urbanistycznej wobec terenów zieleni / Andrzej Greinert // W: Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa : [konferencja]. Kalsk, Polska, 2007 .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007 .- T. 1 : ochrona, pielęgnacja, projektowanie, T. 2 : tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku, s. 73--82 .- ISBN: 9788360792025
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Böden Urbanisierter Räume am Beispel von Zielona Góra und Gorzów Wlkp. / Andrzej Greinert // W: Grund und Bodenverunreinigung sowie deren Ausmass und Möglichkeiten der Beseitigung : IV Deutsch-Polnisches Symposium. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, s. 85--102 .- ISBN: 8390516721 .- Materiały również w jęz. polskim
Słowa kluczowe: Bodenumgestaltung, Stadtboden, Stadtökologie

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15218] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Ekologia, a urbanistyka : VI. Trawniki - podstawowy rodzaj miejskiego terenu zielonego / Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 2000 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 296--300
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, metale ciężkie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Ekologia, a urbanistyka : VII. Tereny zieleni miejskiej w świetle prawa polskiego / Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 2000 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 163--166
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, prawo ochrony środowiska

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Soils of the Zielona Góra urban area. Transformation of the soils as a result of urbanization processes / Andrzej Greinert // W: First International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas : Proceedings. Essen, Niemcy, 2000 .- Essen : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 1 : The Unknown Urban Soil, Detection, Resources and Faces, s. 33--38
Słowa kluczowe: soil taxonomy, soil transformations, urban soils

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3241] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[41] Die Verbesserung der biochemischen Eigenschaften im Tagebaugebiet Muskauer Faltenbogen / Andrzej Greinert // W: Bodenschutz in der Grenzregion Polen - Sachsen - Tschechien : 3. Sächsische Bodenschutztage. Görlitz, Niemcy, 1999 .- Dresden : [brak wydawcy], 1999, s. 183--194
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Ekologia, a urbanistyka : IV. Niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich w roślinach miejskich terenów zielonych / Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 83--87
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, metale ciężkie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Ekologia a urbanistyka. : V. Ekstradycja zanieczyszczeń z gleb-metoda pro-czy antyekologiczna / Andrzej Greinert, Aneta Woźniak // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 63--67
Słowa kluczowe: ekstrakcja metali ciężkich "pranie gleby", remediacja in situ/ex-situ

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Charakterystyka zasobów wodnych i zagrożenia dla ich czystości w Polsce / Jerzy Wira, Krzysztof Tarnowski, Andrzej Greinert // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 397--400
Słowa kluczowe: zasoby wodne, ścieki

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5946] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Ekologia, a urbanistyka : II. Źródła zanieczyszczeń gleb i gruntów Zielonej Góry / Andrzej Greinert, Piotr Błaszczyk // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 85--90
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, emisja zanieczyszczeń, gleby miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Ekologia, a urbanistyka : III. Zanieczyszczenia zielonogórskich gleb i gruntów. Sytuacja na tle innych miast Polski / Andrzej Greinert, Piotr Błaszczyk // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 97--101
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, emisja zanieczyszczeń, gleby miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Ekologia, a urbanistyka : I. Przekształcenia gleb i gruntów miasta Zielonej Góry / Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 76--81
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, gleby miejskie, rekultywacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Ocena wpływu drogi E-65 na zanieczyszczenie metalami ciężkimi przyległych do niej pól uprawnych / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Mariusz Ogrodnik // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 102--108
Słowa kluczowe: ekologia terenów zurbanizowanych, emisja zanieczyszczeń, gleby miejskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2983] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Rolnicze zagospodarowanie dolin rzecznych w województwie zielonogórskim w świetle skutków powodzi w 1997 roku / Andrzej Greinert, Henryk Greinert // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 235--241
Słowa kluczowe: gospodarka rolna w dolinach rzecznych, mady

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5944] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] The course and effects of the 1997 overflow in the Middle-Odra-land / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk // W: 1. International Odra Research Conference : International Odra Project : abstracts book. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : [brak wydawcy], 1998, s. 53--55
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17854] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Agricultural using of waste clay materials as a method of plants yield increasing / Andrzej Greinert // W: 6th International Conference on Agrophysics : book of abstracts. Lublin, Polska, 1997 .- Lublin : [Instytut Agrofizyki PAN], 1997 .- vol. 2, s. 236
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Ecological problems in agricultural functionality of sandy soils and the ways of improvement of this situation / Andrzej Greinert // W: Environment : Technology : Resources : Proceedings of the 1st International Conference. Rezekne, Litwa, 1997 .- Rezekne : [brak wydawcy], 1997, s. 59 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Improvement of polluted soils in the urban areas by waste clay materials addition / Andrzej Greinert // W: 6th International Conference on Agrophysics : book of abstracts. Lublin, Polska, 1997 .- Lublin : [Instytut Agrofizyki PAN], 1997 .- vol. 2, s. 236--237
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] The possibility of detoxication of sandy soils polluted with heavy metals by waste clay materials addition / Andrzej Greinert // W: Environment : Technology : Resources : Proceedings of the 1st International Conference. Rezekne, Litwa, 1997 .- Rezekne : [brak wydawcy], 1997, s. 60 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Wniesienie odpadowych glin i iłów do gleb piaszczystych jako ekologiczna metoda zmniejszenia przyswajalności dla roślin metali ciężkich / Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1997 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 204--209
Słowa kluczowe: iłowanie gleb, iłowy materiał odpadowy, metale ciężkie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10778] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[56] Zastosowanie odpadowych materiałów iłowych do poprawy żyzności i produktywności lekkich gleb piaszczystych / Andrzej Greinert // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1997 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 217--221
Słowa kluczowe: iłowanie gleb, iłowy materiał odpadowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10779] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Stan czystości powietrza w 1995 roku przy granicy polsko-niemieckiej w świetle badań WIOŚ w Zielonej Górze / Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Dariusz Kycia // W: Ekologia Pogranicza : Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 1996 .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. IBEN, 1996, s. 71--77 .- ISBN: 8390380811
Słowa kluczowe: NO2, SO2, ozon, stan atmosfery, zapylenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16116] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, Nr 166 (44) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5608] [data modyf: 06-07-2017 11:59]
[2] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, Nr 161(41) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5462] [data modyf: 01-07-2016 14:25]
[3] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, Nr 157(37) - 160(40) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5357] [data modyf: 22-02-2016 15:14]
[4] Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 350 s. .- ISBN: 9788393761920
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5361] [data modyf: 01-10-2015 13:24]
[5] "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra / (Red.) Andrzej Greinert, Monika Edyta Drozdek .- Zielona Góra : --, 2015, 370 s. .- ISBN: 9788393761944
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5420] [data modyf: 11-04-2016 12:30]
[6] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 153 (33) - 156 (36) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5217] [data modyf: 13-09-2016 11:07]
[7] Civil and Environmental Engineering Reports : Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska / (Red.) Mieczysław Kuczma, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2013, no. 10-11 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5223] [data modyf: 11-09-2015 11:28]
[8] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, Nr 149(29) - 152(32) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5115] [data modyf: 22-02-2016 15:11]
[9] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Mieczysław Kuczma, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, No. 8-9 .- ISSN: 2080-5187
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5177] [data modyf: 24-02-2014 14:47]
[10] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, nr 145(25) - 148(28) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5050] [data modyf: 18-03-2014 16:32]
[11] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2011, nr 141(21) - 144(24) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4958] [data modyf: 18-03-2014 16:32]
[12] Civil and Environmental Engineering Reports / (Red.) Romuald Świtka, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, no 4 .- ISBN: 9788374813471
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4768] [data modyf: 16-06-2011 11:20]
[13] Zeszyt Naukowy Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie / (Red.) Andrzej Greinert .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, Nr 4 .- ISSN: 1895-3999
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4864] [data modyf: 06-04-2011 13:43]
[14] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, nr 139 (19) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4760] [data modyf: 22-09-2010 12:59]
[15] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, nr 137, 138, 140 .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4765] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[16] Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie : Kształtowanie terenów zieleni / (Red.) Andrzej Greinert .- Sulechów : Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, nr 3 .- ISSN: 1895-3999
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4746] [data modyf: 23-07-2010 10:12]
[17] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, nr 136 (16), 216 s. .- ISBN: 9788374813044
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4742] [data modyf: 22-09-2010 13:02]
[18] Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie / (Red.) Andrzej Greinert .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 .- ISSN: 1895-3999
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4575] [data modyf: 17-02-2009 09:45]
[19] Od promenady do autostrady / (Red.) Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*) .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, 327 s. .- ISBN: 9788360792117
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4537] [data modyf: 23-03-2018 09:22]
[20] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 13 / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 133 .- ISBN: 9788374810821
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 15 / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 135 .- ISBN: 9788374811255
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Przewodnik terenowy : 4. międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych" / (Red.) Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 32 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4757] [data modyf: 07-07-2010 12:54]
[23] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 12 / (Red.) Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, nr 131, 413 s. .- ISBN: 8389321955
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4058] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska ; 11 / (Red.) Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, nr 125 .- ISSN: 1508-4450
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku / (Red.) Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, 462 s. .- ISBN: 8390516748
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria środowiska ; 8 / (Red.) Henryk Greinert, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1998, nr 118, 188 s. .- ISSN: 0209-0635
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3961] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Pelety na bázi splaškových kalu a zpusob jejich výroby / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : D18102875 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- zgłaszający: EXPETO sp. z o.o. spółka komandytowa
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Pellet na bazie osadów ściekowych / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : 005812757 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- Zarejestrowanie wzoru wspólnotowego (ZWW) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[3] Pellet na bazie osadów ściekowych oraz sposób jego wytwarzania / Andrzej Greinert, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Wojciech Szefner .- Numer : P.427593 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- EXPETO spółka z o.o. sp. komandytowa, Zielona Góra.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Manufacturing of energy fuel based on sewage sluge / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058416 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Sluge processing systems / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : PCT/IB2018/058417 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- Zgłoszenie do World Intellectual Property Organization. The International Patent System. Zgł.:BIOGAZOWNIA KLĘPINA Sp. z o.o.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Znak graficzny opakowanie paliwa energetycznego / Andrzej Greinert, Wojciech Szefner, Angelika Olkowicz, Radosław Grech .- Numer : 00581031 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018 .- BIOGAZOWNIA KLĘPINA sp. z o.o.; Zgłoszenie wzoru przemysłowego - logo : Urząd Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej (EUIPO)
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski