System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Magda Hudak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wstępna analiza środowiska koncepcji rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E70 w rejonie Dolnej Warty / Magda Hudak
// W: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska / pod red. A. Magnuszewskiego . T. 2 .- Warszawa : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2010 - (Monografie ; nr 69) - s. 149--158 .- ISBN: 9788389293947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12296] [data modyf: 19-10-2010 16:41]
[2] Analiza porównawcza wybranych metod określania współczynnika filtracji / Magda Hudak
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3. / red. Z. Sadecka i in. .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 265--270 .- ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11231] [data modyf: 06-08-2009 14:48]
[3] Analiza porównawcza wybranych metod określania współczynnika filtracji gruntów / Magda Hudak
// W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych / pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza .- Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2009 - s. 425--429 .- ISBN: 9788361314844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11627] [data modyf: 16-01-2010 10:38]
[4] Wpływ warunków gruntowych na jakość wód pojezierza antropogenicznego w okolicach Łęknicy / Magda Hudak
// W: Antropogeniczne oddziaływania i ich wpływ na środowisko wodne .- Warszawa : Wydawnictwo IMGW, 2009 - (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) - s. 8--12 .- ISBN: 9788361102205
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11292] [data modyf: 23-09-2009 12:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza warunków filtracji wody / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński // Gospodarka Wodna .- 2017, nr 12, s. 402--406, ISSN: 0017-2448, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22174] [data modyf: 08-01-2018 12:39]
[2] Ocena stanu obiektów hydrotechnicznych rzeki Ołobok na obszarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (System 600) / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk // Gospodarka Wodna .- 2017, nr 12, s. 413--418, ISSN: 0017-2448, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22175] [data modyf: 08-01-2018 12:42]
[3] Statistical analysis mineral soils in the Odra valley / Magda Hudak, Arkadiusz Rojna // Studia Geotechnica et Mechanica .- 2012, Vol. 34, nr 2, s. 33--40, ISSN: 0137-6365, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 105277/sgm021203
[AWCZ-16984] [data modyf: 28-01-2013 15:27]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice / Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 54--63, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dry polder, flood polder, flood protection, ochrona przeciwpowodziowa, poldery zalewowe, suche poldery,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0005
[AWI-10676] [data modyf: 14-05-2018 10:51]
[2] The analysis of the degree of flood risk in the middle Bobr valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 68--75, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dolina rzeki Bóbr, flood in Poland, flood risk, valley of the Bobr River, zagrożenie powodziowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0019
[AWI-10695] [data modyf: 11-09-2018 13:59]
[3] Hydrologia zlewni rzeki Kowaniec / Urszula Kołodziejczyk, Magda Hudak, Dawid Golik, Mateusz Migda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 5--19, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bilans wodny, water balance, watershed, zlewnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10385] [data modyf: 12-07-2016 10:12]
[4] Zmiany stosunków wodnych w zlewni rzeki Ołobok / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Michał Maciąg // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 19--28, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.mapy.rys.summ.
Słowa kluczowe: basin, hydrotechnical facilities, obiekty hydrotechniczne, stosunki wodne, water relations, zlewnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10402] [data modyf: 09-09-2016 09:07]
[5] Implementacja prawa w ochronie przeciwpowodziowej / Magda Hudak, Marta Żebrowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 157 (37), s. 5--13, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Floods Directive, dyrektywa powodziowa, flood protection, ochrona przeciwpowodziowa, polish legislation, prawo wodne, ramowa dyrektywa wodna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10244] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[6] Agresywność chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym / Urszula Kołodziejczyk, Marta Gortych, Magda Hudak, David Komarnicki, Aleksandra Szumańska, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Międzyrzecki Rejon Umocniony, agresywność wód powierzchniowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10086] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[7] Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy / Magda Hudak, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk, Karolina Łankowska, Ilona Osysko, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.tab.
Słowa kluczowe: stan ekologiczny, turystyka wodna, wody powierzchniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10145] [data modyf: 07-09-2015 13:47]
[8] Analiza porównawcza zagrożenia wodnego w wybranych kopalniach soli / Magda Hudak, Łukasz Szmaj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 86--95, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: kopalnie soli, zagrożenie wodne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9284] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] The tourist infrastructure of the waterway in a segment of the lower Warta River / Magda Hudak, A. Paczkowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 147--153, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: objects of infrastructure, water tourism,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9250] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Wybrane turystyczne szlaki wodne a obszary Natura 2000 i inne obszary chronione w woj. lubuskim / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 109--119, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Natura 2000 areas, areas of conservation, inland waterway, obszary Natura 2000, obszary chronione, turystyka wodna, waterway,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9155] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Odrzański turystyczny szlak wodny a obszary Natura 2000 i inne obszary chronione w województwie lubuskim / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 74--82, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Natura 2000 areas, areas of conservation, inland waterway, obszary Natura 2000, obszary chronione, turystyka wodna, waterway,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8985] [data modyf: 07-07-2011 12:55]
[12] Wpływ rodzaju gruntu na warunki eksploatacji w od podziemnych / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 23--31, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: sufozja, ujęcie wód podziemnych, warunki gruntowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8698] [data modyf: 23-07-2010 11:08]
[13] Klasyfikacja obiektów międzynarodowej drogi wodnej E70 dla potrzeb analizy środowiskowej / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 146--156, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: droga wodna, obszary Natura 2000, obszary chronione, żegluga śródlądowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8670] [data modyf: 08-06-2010 11:46]
[14] The phenomenon of soil suffusionability in the area of the central water intake in Zawada near Zielona Góra / Magda Hudak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2009, no 3, s. 37--43, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: grain-size distribution, hydraulic conductivity, suffusion, wells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8523] [data modyf: 12-02-2010 10:28]
[15] Ocena filtrów zastosowanych na centralnym ujęciu wody w Zawadzie k. Zielonej Góry / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 173--180, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: filters, filtry, studnie, ujęcia wody, water intake, wells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zmiana wydajności studni głębinowych na przykładzie centralnego ujęcia wody dla Zielonej Góry / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 135 (15), s. 115--121, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ageing of wells, efficiency, starzenie sie studni, studnia, wells, wydajność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8030] [data modyf: 19-10-2009 14:23]
[17] Zmienność litologiczna gruntów w wybranym profilu badawczym zlokalizowanych w obrębie zbiorników pokopalnianych w rejonie Łęknicy / Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 135 (15), s. 106--114, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lake, contents of organic substance, pojezierze antropogeniczne, rodzaj gruntów, types of grounds, zawartość substancji organicznej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8029] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zmienność litologiczna gruntów występujących w obrębie pojezierza antropogenicznego w Łęknicy / Urszula Kołodziejczyk, Magda Hudak, Anna Asani // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 237--246, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lake, contents of organic substance, pojezierze antropogeniczne, rodzaj gruntów, types of grounds, zawartość substancji organicznej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ czasu eksploatacji studni na ich wydajność / Tadeusz Chrzan, Magda Hudak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej. Inżynieria Środowiska(10) .- 2000, nr 124, s. 59--65 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-2426] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 40 .- [book of abstracts]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23360] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[2] Geoengineering conditions of the environmental protection facilities in the centre of the Oder River / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--6 .- eISSN 2267-1242
Słowa kluczowe: flood embankment, flood protection, floodplain, floodwall

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500023   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23082] [data modyf: 31-01-2019 12:01]
[3] Geometric parameters of the plants on the spur dykes in a selected section of the Odra river / Magda Hudak // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 39 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: hydraulic resistance, plant density, spur dykes

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23081] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[4] The geometric parameters of the plants on the spur dykes in a selected section of the Odra River / Magda Hudak // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--6 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500110   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23356] [data modyf: 01-02-2019 11:27]
[5] Analysis of flood hazards in the Middle Bóbr Valley / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Ireneusz Nowogoński, Marta Żebrowska // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 47 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22754] [data modyf: 11-10-2017 09:50]
[6] Charakterystyka środowiskowa regionu / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 132--144 .- ISBN: 9788393761968
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22770] [data modyf: 11-10-2017 10:28]
[7] Flood protection of the Nowa Sól-Cigacice stretch of the Odra River / Magda Hudak, Czesław Karczmar, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 46 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22753] [data modyf: 11-10-2017 09:48]
[8] Analiza statystyczna gruntów mineralnych w dolinie Odry / Magda Hudak, Arkadiusz Rojna // W: Modelowanie procesów hydrologicznych : II ogólnopolska konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2011 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 38--39 [abstr.] .- ISBN: 9788374936392
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20157] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Próba wyznaczenia optymalnego czasu pracy studni głębinowych / Magda Hudak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Warunki geologiczne i hydrogeologiczne pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim / Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Historia ujęcia i skutki renowacji studni na centralnym ujęciu wody w Zawadzie k. Zielonej Góry / Tadeusz Chrzan, Magda Hudak // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : XVI Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 2000 .- Poznań : [brak wydawcy], 2000, s. 169--176
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wpływ renowacji studni wierconych na ich wydajność / Magda Hudak // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 27--36
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8483] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski