System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Bartłomiej Najbar
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Nauk Biologicznych Bartłomiej Najbar
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 100 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Biologia i ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w zachodniej Polsce / Bartłomiej Najbar .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 162 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374812252
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8912] [data modyf: 03-02-2009 14:05]
[2] Wąż Eskulapa : Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich / Bartłomiej Najbar .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004 .- 140 s. : bibliogr.fot.il.rys. .- ISBN: 8389712415
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7088] [data modyf: 03-02-2005 13:27]
[3] Wąż Eskulapa / Bartłomiej Najbar .- Świebodzin : Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2004 .- 104 s. : bibliogr.fot.rys.summ. - (Monografie Przyrodnicze ; 13) .- ISBN: 8387846341
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ochrona węży i ich siedlisk / Bartłomiej Najbar .- Świebodzin : Wydaw. Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2002 .- 78 s. : bibliogr.fot.rys. .- ISBN: 8387846201
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6113] [data modyf: 07-05-2002 14:48]
[5] Gniewosz plamisty / Bartłomiej Najbar .- Świebodzin : Wydaw. Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2000 .- 64 s. : fot.rys.tab.summ. - (Monografie Przyrodnicze ; Nr 5) .- ISBN: 8387846082
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wody Środkowego Nadodrza (wędkarstwo,przyroda,turystyka) / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski .- Wyd. 2 uaktual. .- Zielona Góra : B-ART-EK, 1999 .- 167 s. : fot.rys. .- ISBN: 8390698722
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Walory turystyczne Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Bartłomiej Najbar, 1998 .- 124 s. : fot.rys. .- ISBN: 8390698714
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Walory turystyczne województwa zielonogórskiego / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, 1997 .- 88 s. : fot.rys. .- ISBN: 8390698706
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Przyroda województwa zielonogórskiego / Bartłomiej Najbar, Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Wydaw. Liga Ochrony Przyrody, 1996 .- 83 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8390440415
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Płazy i gady Polski / Bartłomiej Najbar .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższa Szkoła Inżynierska, 1995 .- 119 s. : bibliogr.fot.rys. .- ISBN: 8385911103
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lacerta viridis meridionalis Cyrén, 1933 / Bartłomiej Najbar
// W: Gatunki obce w Polsce [online] .- Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2011 - s. [4]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13747] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra / Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010 / red. Z. Lewicki, K. Damczyk .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 - (Biblioteka Monitoringu Środowiska) - s. 25--37
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[3] Płazy i gady okolic Sławy / Bartłomiej Najbar
// W: Przyroda gminy Sława / red. L. Jerzak, A. Rösler .- Sława : Urząd Miejski w Sławie, 2010 - s. 83--92 .- ISBN: 9788392010036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12194] [data modyf: 10-09-2010 11:59]
[4] Polish population of Emys orbicularis - genetic variability and implications for the species protection / Beata Prusak, Tomasz Grzybowski, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, Grzegorz Grzybowski
// W: Restoration of endangered and extinct animals / ed. by R. Słomski .- Poznań : Poznań University of Life Sciences, 2010 - s. 210 .- ISBN: 9788371605840
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12501] [data modyf: 30-12-2010 10:55]
[5] Gady / Bartłomiej Najbar
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego / red. L. Jerzak .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2008 - s. 165--175 .- ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10810] [data modyf: 19-01-2009 11:31]
[6] Płazy i gady / Bartłomiej Najbar
// W: Przyroda Ziemi Lubuskiej / red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz .- Świebodzin : Wydaw. Klubu Przyrodników, 2005 - s. 187--197 .- ISBN: 838784652X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Płazy i gady / Bartłomiej Najbar
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2005 - s. 29--31 .- ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8195] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] New locality record for the Agile Frog (Rana dalmatina) from an Odra River meander in southern Poland / Bartłomiej Najbar, Petr Vlček, Jiří Šuhaj // Herpetology Notes .- 2011, Vol. 4, s. 63--65, ISSN: 2071-5773, : bibliogr.rys. .- http://www.herpetologynotes.seh-herpetology.org/<=/a> [dostęp: 28.11.2011]
Kod:
CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16034] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] First records of the Dice Snake (Natrix tessellata) from the North-Eastern part of the Czech Republic and Poland : publication of the Sociatas Europaea Herpetologica / Petr Vlček, Bartłomiej Najbar, Daniel Jablonski // Herpetology Notes .- 2010, Vol. 3, s. 23--26, ISSN: 2071-5773, : bibliogr.fot.summ. .- http://www.seh-herpetology.org/herpetologynotes/contents3.html [dostęp: 30.12.2010 r.]
Słowa kluczowe: Natrix tessellata, Poland, Silesia, czech Republic, new distribution records, range extention
Kod:
CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15278] [data modyf: 30-12-2010 14:54]
[3] Łowca ryb w wężowej skórze / Petr Vlček, Bartłomiej Najbar, Daniel Jablonski // Salamandra : magazyn przyrodniczy .- 2010, nr 1, s. 20--22 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15275] [data modyf: 30-12-2010 14:58]
[4] The occurrence of amphibians in Zielona Góra in 2005-2008 / Bartłomiej Najbar // Fragmenta Faunistica .- 2010, Vol. 53, s. 181--194, ISSN: 0015-9301,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16035] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Pożyteczny nieznajomy / Bartłomiej Najbar // Salamandra : magazyn przyrodniczy .- 2008, nr 2, s. 24--27 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13550] [data modyf: 03-02-2009 14:13]
[6] Food habits of Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) (Reptilia: Serpentes: Colubridae) in Bieszczady (south-eastern Poland) / Bartłomiej Najbar // Vertebrate Zoology .- 2007, Vol. 57, no 1, s. 73--77 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Aesculapian snake, Bieszczady, Colubridae, Poland, Reptilia, Serpentes, Zamenis longissimus, food habits
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12323] [data modyf: 11-09-2007 14:15]
[7] Kolektor ściekowy pułapką dla płazów / Bartłomiej Najbar, Magdalena Salej, Ewa Szuszkiewicz // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 2007, R. 63, z. 2, s. 74--83, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Nest-site fidelity of the European pond turtle Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) (Testudines: Emydidae) in western Poland / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // Acta Zoologica Cracoviensia .- 2007, Vol. 50A, no 1-2, s. 1--8 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emydidae, Emys orbicularis, Lubuskie province, Reptilia, Testudines, nest-site fidelity, western Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Spostrzeżenia dotyczące zachowań samic żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) na lęgowisku w dolinie Ilanki (Ziemia Lubuska) / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // Przegląd Zoologiczny .- 2007, R. 51, nr 3-4, s. 179--182 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Stan zdrowotny żółwia błotnego Emys orbicularis w rzece Ilance (województwo lubuskie) / Bartłomiej Najbar, Ł. M. Kołodziejczyk // Wszechświat .- 2007, T. 108, nr 10-12, s. 266--270 : il.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Interesujący przypadek zachowania samicy żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) na lęgowisku w zachodniej Polsce / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // Przegląd Zoologiczny .- 2006, R. 50, nr 1-2, s. 35--36 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Śmiertelność płazów na odcinku drogi w rejonie Zielonej Góry w latach 2003-2004 / Bartłomiej Najbar, Anna Najbar, Magdalena Maruchniak-Pasiuk, Ewa Szuszkiewicz // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 2006, R. 62, z. 2, s. 64--71, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11170] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Śmiertelność wybranych grup kręgowców na drogach w rejonie Zielonej Góry / Bartłomiej Najbar, Anna Najbar, Ewa Szuszkiewicz // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 2006, R. 62, z. 6, s. 56--66, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11283] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] The morphometrics and colouration of the European pond turtle Emys orbicularis in Lubuskie province (West Poland) / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // Biologia .- 2006, Vol. 61, no 5, s. 585--592, ISSN: 0006-3088, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emys orbicularis, Poland, colouration, morphology, population
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-11285] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] The occurence and the charasteristics of Coronella austriaca austriaca (Laurenti, 1768) (Serpentes: Colubridae) in western Poland / Bartłomiej Najbar // Acta Zoologica Cracoviensia .- 2006, Vol. 49A, no 1-2, s. 33--40 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Colubridae, Coronella a. austriaca, Reptilia, Serpentes, population, smooth snake, western Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Aktywna ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) na Ziemi Lubuskiej w latach 1998-2004 / Bartłomiej Najbar // Przegląd Zoologiczny .- 2005, R. 49, nr 1-2, s. 61--69 : bibliogr.fot.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Oddziaływanie otwartego kanału ściekowego na lokalną faunę okolic Zielonej Góry / Bartłomiej Najbar, Janusz Rejowski, Ewa Szuszkiewicz // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 2005, R. 61, z. 5, s. 71--76, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Płazy Zielonej Góry i zanikanie ich siedlisk w granicach administracyjnych miasta w latach 1974-2004 / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Tomasz Pietruszka // Przegląd Zoologiczny .- 2005, R. 49, nr 3-4, s. 155--166 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10721] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Reproductive ecology of the European pond turtle Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) (Testudines: Emydidae) in western Poland / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // Acta Zoologica Cracoviensia .- 2005, Vol. 48A, no 1-2, s. 11--19 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emys orbicularis, Lubuskie Province, ecology, emydidae, predation, reproduction, reptilia, testudines, western Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10556] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] W poszukiwaniu środkowoeuropejskiego reliktu / Bartłomiej Najbar // Salamandra : magazyn przyrodniczy .- 2005, nr 1, s. 11--14 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Distribution and active conservation of Emys orbicularis in Lubuskie province (West Poland) / Marek Maciantowicz, Bartłomiej Najbar // Biologia .- 2004, Vol. 59, Suppl. no 14, s. 177--183, ISSN: 0006-3088, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emys orbicularis, Lubuskie province, Poland, conservation, distribution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Reproduction of Coronella austriaca Laur., 1768 in the Lubuskie region (western Poland) in the years 1995 - 2000 / Bartłomiej Najbar // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences .- 2001, Vol. 49, no 1, s. 25--31, ISSN: 0239-751X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Coronella austriaca, Lubuskie region, Poland, Reptilia, Serpentes, Smooth snake
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4442] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[23] The diet of Coronella austriaca Laur., 1768 in the Lubuskie region (western Poland) / Bartłomiej Najbar // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences .- 2001, Vol. 49, no 1, s. 33--39, ISSN: 0239-751X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Coronella austriaca, Poland, Reptilia, Serpentes, the Lubuskie region, the Smooth snake
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] The distribution of the European Pond Turtle Emys orbicularis (L.) in the Lubuskie Region (western Poland) and the initiative to reconstruct and supply the present sites of this species in the Middle Odra Region / Bartłomiej Najbar, Marek Maciantowicz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences .- 2001, Vol. 49, no 2, s. 127--136, ISSN: 0239-751X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Emys orbicularis, active protection, distribution, reptilia, western Poland
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4564] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[25] Żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) w województwie lubuskim (zachodnia Polska) / Bartłomiej Najbar // Przegląd Zoologiczny .- 2001, R. 45, nr 1-2, s. 103--109 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4544] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Chrońmy węże / Bartłomiej Najbar // Bociek : Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników .- 2000, nr 2, s. 18--20, ISSN: 1426-3904, : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Chrońmy węże / Andrzej Jermaczek, Bartłomiej Najbar // Bociek : Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników .- 2000, nr 1, s. 9--10, ISSN: 1426-3904,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Dwumetrowe gady na wymarciu / Bartłomiej Najbar // National Geographic. Polska .- 2000, nr 10, s. [2] : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10579] [data modyf: 05-01-2006 11:26]
[29] The Aesculapian snake Elaphe l. longissima (Laurenti, 1768) Population in Bieszczady (Poland) between 1990-1998 / Bartłomiej Najbar // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences .- 2000, Vol. 48, no 1, s. 41--51, ISSN: 0239-751X, : bibliogr.mapy.wykr.summ.
Słowa kluczowe: "Polish Red Data Book of Animals", Colubridae, Elaphe longissima, Reptilia, Serpentes, the Aesculapian snake
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4483] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] The State of the Aesculapian snake Elaphe l. longissima (Laurenti, 1768) Population in Poland / Bartłomiej Najbar // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Biological Sciences .- 2000, Vol. 48, no 1, s. 53--62, ISSN: 0239-751X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: "Polish Red Data Book of Animals", Colubridae, Elaphe longissima, Reptilia, Serpentes, the Aesculapian snake
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4441] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Występowanie i zagrożenia lokalnych populacji gniewosza plamistego Coronella austriaca w województwie lubuskim / Bartłomiej Najbar // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 2000, R. 56, z. 6, s. 29--36, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4422] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Występowanie żółwia błotnego Emys orbicularis Linnaeus, 1758 na terenie województwa Lubuskiego / Marek Maciantowicz, Bartłomiej Najbar // Przegląd Zoologiczny .- 2000, R. 44, nr 3-4, s. 178--191 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4462] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Biologia rozrodu węża Eskulapa Elaphe longissima longissima (Laurenti) w Bieszczadach Zachodnich / Bartłomiej Najbar // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1999, R. 55, z. 2, s. 5--20, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Płazy w zbiornikach powyrobiskowych "pojezierza antropogenicznego" w Łuku Mużakowskim / Bartłomiej Najbar // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1999, R. 55, z. 5, s. 54--67, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4402] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[35] Skład pokarmu węża Eskulapa Elaphe longissima longissima (Laurenti) w Bieszczadach Zachodnich / Bartłomiej Najbar // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1999, R. 55, z. 2, s. 21--33, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4404] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[36] Dwugłowa jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara Jacquin / Bartłomiej Najbar // Przegląd Przyrodniczy .- 1998, T. 9, z. 3, s. 114--117 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4463] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Kózkowate (Coleoptera: Cerambicidae) Ziemi Lubuskiej / Bartłomiej Najbar // Przegląd Przyrodniczy .- 1998, T. 9, z. 4, s. 49--75 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Cerambycidae, Coleoptera, W Poland, distribution, insetcs, longhorn beetles
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4423] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[38] Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca na Środkowym Nadodrzu / Bartłomiej Najbar // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1997, R. 53, z. 3, s. 41--46, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Żmija zygzakowata / Bartłomiej Najbar // Terra Sana : pismo poświęcone parkom krajobrazowym .- 1994, nr 4, s. 14--16 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12664] [data modyf: 23-01-2008 15:30]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mikrobiologiczna charakterystyka siedlisk żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) w zachodniej Polsce (badania wstępne) / Bich Loc Nguyen Thi, Bartłomiej Najbar // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 401--405 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Emys orbicularis, mikroorganizmy, zachodnia Polska, żółw błotny,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7084] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] The growth of the european pond turtle Emys orbicularis (L.) in artificial rearing condition / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // W: Scientific Papers of Agricultural University of Poznań. Animal Science .- 2005, Vol. 7, s. 29--36 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emys orbicularis, Lubuskie Province, West Poland, growth in captivity, method of rearing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Odtwarzanie i zasilanie stanowisk żółwia błotnego Emys orbicularis L. w pasie Środkowej Odry / Bartłomiej Najbar, Marek Maciantowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 245--252 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3442] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[4] Fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne stratyfikacje w wybranych zbiornikach "Pojezierza antropogenicznego" / Bartłomiej Najbar // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 23--46 : bibliogr.mapy.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Organizmy strefy pelagicznej, litoralnej i głębinowej wybranych zbiorników powyrobiskowych w Łuku Mużakowskim / Bartłomiej Najbar // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 159--179 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2724] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[6] Stopień zeutrofizowania wód zbiorników "Pojezierza antropogenicznego" / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 19--37 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zmiany fizyczno-chemicznych cech wód największego zbiornika meromiktycznego na pojezierzu antropogenicznym w okresie kilkunastu lat / Andrzej Jędrczak, Barbara Jachimko, Bartłomiej Najbar // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 5--18 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Czynna ochrona węża Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti 1768) w 2009 roku w Bieszczadach Zachodnich / K. Kurek, Bartłomiej Najbar, S. Bury, G. Baś // W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : X ogólnopolska konferencja herpetologiczna. Kraków, Polska, 2010 .- Kraków : [brak wydawcy], 2010, s. 60--65 .- ISBN: 9788372716255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19846] [data modyf: 05-01-2011 09:00]
[2] Różnorodność patogenów i pasożytów żółwia błotnego (Emys orbicularis) w rzece Ilance, (województwo lubuskie) / Bartłomiej Najbar, Ł. M. Kołodziejczyk // W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : IX ogólnopolska konferencja herpetologiczna. Kraków, Polska, 2008 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, s. 70--73 .- ISBN: 9788372715029
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19056] [data modyf: 03-02-2009 14:32]
[3] Wierny żółw / Bartłomiej Najbar // W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : IX ogólnopolska konferencja herpetologiczna. Kraków, Polska, 2008 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008, s. 74--80 .- ISBN: 9788372715029
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19057] [data modyf: 03-02-2009 14:33]
[4] Żółw błotny (Emys orbicularis) w dolinie rzeki Ilanki i jego ochrona / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // W: Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny : VIII ogólnopolska konferencja herpetologiczna. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 77--79 .- ISBN: 8372713944
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Przypadki nieregularności otarczowania pancerzy żółwi błotnych Emys orbicularis w populacji z rejonu Słubic (zachodnia Polska) / Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz // W: Zoologia na progu XXI wieku : streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiej konferencji. Toruń, Polska, 2003 .- Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 2003, s. 200--201 .- ISBN: 8391804704
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Physico-chemical features of waters and biocoenosis of a meromictic reservoir in the years 1981-1998 in the Leknica region (western Poland) / Bartłomiej Najbar // W: Vide. Technologija. Resursi : III starptautiskas zinatniski praktiskas konferences materiali. Rezekne, Litwa, 2001 .- Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2001, s. 106--115 .- ISBN: 9984585360
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15144] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Środowisko życia i zagrożenia populacji gniewosza plamistego (Coronella austriaca L.) na Ziemi Lubuskiej / Bartłomiej Najbar // W: Biologia płazów i gadów : V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków, Polska, 2000 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000, s. 85--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Występowanie żółwia błotnego (Emys orbicularis L.) w Polsce Zachodniej / M. Rybacki, P. Guzikowski, Marek Maciantowicz, Bartłomiej Najbar // W: Biologia płazów i gadów : V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków, Polska, 2000 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000, s. 111--113
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10310] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Deformations and damage to carapaces of the european pond turle- Emys Orbicularis (L.) in western Poland / Bartłomiej Najbar, Marek Maciantowicz // W: 2nd International Symposium on Emys orbicularis : Proceedings. Le Blanc, Francja, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 88--94
Słowa kluczowe: Emydidae, Emys orbicularis, Lubuski Region, Poland, Testudines, anomalies, damages, deformations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Environmental protection in the project "Balanced development in the Spree-Neisse-Bober Euroregion" / Ewa Szuszkiewicz, Bartłomiej Najbar // W: Vide. Technologija. Resursi : II starptautiskas zinatniski praktiskas konferences materiali. Rezekne, Litwa, 1999 .- Rezekne : Rezeknes Augstskola, 1999, s. 196--205
Słowa kluczowe: Association of the Polish Communes, European Union, balanced development, environmental protection, the Spree-Nysa-Bober Euroregion

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10312] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Physical, chemical and biological characteristics of post-mining water reservoirs in Łuk Mużakowski (Western Poland) / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy, 1999 .- Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [136]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17835] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Physico-chemical features of waters and biocoenosis of a meromictic reservoir in the years 1981-1998 in the Łęknica region / Bartłomiej Najbar, Andrzej Jędrczak // W: Ecology of Post - Mining Landscapes - EcoPol '99 : International Symosium. Abstracts. Cottbus, Niemcy, 1999 .- Cottbus : BTU Cottbus, 1999, s. [137]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zagrożenia dla Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego w przypadku podjęcia eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego / Ewa Szuszkiewicz, Bartłomiej Najbar // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 102--100
Słowa kluczowe: Gryżyński Park Krajobrazowy, Województwo Lubuskie, gatunki chronione, przemysł wydobywczy, zagrożenia środowiska naturalnego, środowisko przyrodnicze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9613] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Występowanie płazów ( Amphibia ) i gadów ( Reptilia ) w dolinie rzeki Odry, na obszarze województwa zielonogórskiego przed i po lipcowej powodzi 1997 roku / Bartłomiej Najbar // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 425--434
Słowa kluczowe: Dolina Środkowej Odry, gady, płazy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Trichoferus pallidus (Olivier 1970) (Col. Cerambycidae) na Środkowym Nadodrzu / Bartłomiej Najbar // W: Ochrona przyrody na Środkowym Nadodrzu : Polsko-Niemieckie Sympozjum : referaty i postery. Zielona Góra, Polska, 1994 .- - : [brak wydawcy], 1994, s. 101--105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Żółw błotny / (Red.) Bartłomiej Najbar .- Świebodzin : Wydaw. Lubuskiego Klubu Przyrodników, 2001, 135 s. .- ISBN: 8387846163
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2142] [data modyf: 13-02-2008 09:33]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Haplotypy żółwia błotnego Emys orbicularis L. zidentyfikowane w regionie obejmującym geny: ND4, tRNA-His, tRNA-Ser, tRNA-Leu / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681923
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Haplotypy żółwia błotnego Emys orbicularis L. zidentyfikowane w regionie obejmującym geny: ND4, tRNA-His, tRNA-Ser, tRNA-Leu / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681921
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Haplotypy żółwia błotnego Emys orbicularis L. zidentyfikowane w regionie obejmującym geny: ND4, tRNA-His, tRNA-Ser, tRNA-Leu / Beata Prusak, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Grzegorz Górecki, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681922
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Haplotypy żółwia błotnego Emys orbicularis L. zidentyfikowane w regionie obejmującym geny: ND4, tRNA-His, tRNA-Ser, tRNA-Leu / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681924
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681918
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681917
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681916
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681910
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681913
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681911
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681914
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681909
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681912
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Mitochondrial DNA variation in Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681915
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681919
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Polish populations of Emys orbicularis / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681920
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Sequence of mitochondrial gene 12S rRNA in Emys orbicularis orbicularis from Poland / Beata Prusak, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2010 ; nlb.s. Raport: HQ681908
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Sequence of mitochondrial gene 12S rRNA in Emys orbicularis orbicularis from Poland / Beata Prusak, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2010 ; nlb.s. Raport: HQ681907
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Sequence of mitochondrial gene 12S rRNA in Emys orbicularis orbicularis from Poland [on line] / Beata Prusak, Bartłomiej Najbar, Sławomir Mitrus, Tomasz Grzybowski, Adam Hryniewicz, Grzegorz Górecki, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2008 ; nlb.s. Raport: FJ170114 ; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/205364407/ [dostęp: 04-01-2011]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Żółw błotny Emys orbicularis. Projekt raportu z wyników monitoringu żółwia błotnego 1220 Emys orbicularis zgodnie z artykułem 11 Dyrektywy Siedliskowej, w regionie biogeograficznym kontynentalnym / Bartłomiej Najbar .- Polska Akademia Nauk : Instytut Ochrony Przyrody, 2007 ; 320--324s. Raport: 1220 ; www.iop.krakow.pl\files\gc\monitoring\projekty_raportow, [dostęp: 2007-11-08]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Biologiczne i chemiczne wskaźniki stopnia zeutrofizowania wód zbiorników powstałych po eksploatacji węgla brunatnego w okolicach Łęknicy, Trzebiela i Tuplic / Bartłomiej Najbar .- Politechnika Zielonogórska : Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej, 1996 .- 73 s. / Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski