System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Teresa Nowak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ogólna charakterystyka miasta / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Teresa Nowak
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 11--66 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17757] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
[2] Renowacje istniejącego odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 405--411 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak // Materiały Budowlane .- 2009, nr 2, s. 39--40, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13850] [data modyf: 20-05-2009 15:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bezpieczeństwo energetyczne Polski / Piotr Ziembicki, Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 25--36, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, ciepłownictwo, energia odnawialna, energy mix, energy safety, heating industry, mix energetyczny, renewable energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10472] [data modyf: 28-02-2017 16:13]
[2] Dobór materiału przewodów do budowy instalacji wewnętrznych / Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 67--72 : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Studnie kanalizacyjne / Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 73--77 : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2428] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Opory przepływu wody w stalowych rurach perforowanych / Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 4) .- 1988, nr 84, s. 123--130 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7335] [data modyf: 10-04-2006 12:52]
[5] Przepływ cieczy w rurach perforowanych w świetle dotychczasowych badań / Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 21--33 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7340] [data modyf: 10-04-2006 14:21]
[6] Stanowisko do badań oprności hydraulicznej rur perforowanych szczelinowo / Teresa Nowak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, nr 74, s. 13--20 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nowoczesne studnie kanalizacyjne - tworzywo sztuczne czy beton ? / Teresa Nowak // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Konferencja Międzynarodowa. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 519--522
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6262] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] System rur do instalacji wody zimnej i ciepłej / Teresa Nowak // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku III : Konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 55--59
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski