System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marlena Piontek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 95 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 .- 174 s. : bibliogr.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8389712202
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Grzyby pleśniowe : Atlas / Marlena Piontek .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- 73 s. : bibliogr.fot.rys. .- ISBN: 8390771055
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Niebezpieczny grzyb pleśniowy Stachybotrys chartarum hughes w budownictwie / Marlena Piontek, Marek Dankowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. W. Skowroński .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019 - (Monografia ; 15) - s. 169--174 .- ISBN: 9788374930956
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21110] [data modyf: 02-10-2019 13:35]
[2] Grzyby domowe w obiektach budowlanych / Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2017 - (Monografia ; 13) - s. 115--123 .- ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19311] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[3] Nalot biologiczny na elewacji kościoła świętego Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze / Hanna Lechów, Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2017 - (Monografia ; 13) - s. 103--113 .- ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19310] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[4] Biodeteriogenny nalot na figurze Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie / Marlena Piontek, Jakub Marcinowski, Hanna Lechów
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. W. Skowroński . T. 13 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015 - (Monografia ; 11) - s. 204--214 .- ISBN: 9788394083007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17247] [data modyf: 17-10-2015 11:57]
[5] Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, Anna Szuszkiewicz, Wanda Czyżewska
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 28--35 .- ISBN: 9788393525836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16421] [data modyf: 04-09-2015 14:59]
[6] Zastosowanie płytek kontaktowych do określenia zagrożenia mikologicznego na elewacjach zewnętrznych w budownictwie (JTK/100 CM2, CFU/CM2 / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną / red. W. Skowroński . T. 12 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013 - (Monografia ; 9) - s. 241--250 .- ISBN: 9788392451273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15545] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[7] Thermal modernization and biodeterioration of prefabricated elements of buildings - a case study / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Łuszczyńska
// W: Management of indoor air quality / ed. M. R. Dudzińska .- London : Taylor & Francis Group, 2011 - s. 109--122 .- ISBN: 9780415672665
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-13026] [data modyf: 26-07-2011 13:56]
[8] Ocena biologiczna wody i osadów dennych w kanale portowym / Marlena Piontek, Wanda Grochowiecka
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. nauk. Z. Sadecka i in. . Tom 2 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 203--210 .- ISBN: 9788374811699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10248] [data modyf: 23-06-2008 16:08]
[9] Stała kontrola stanu fizjologicznego bioindykatorów w badaniach toksykologicznych. Test kondycyjny / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar
// W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska / red. B. Kołwzan, K. Grabas .- [Wrocław] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, 2008 - s. 313--318 .- ISBN: 9788392116783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10574] [data modyf: 25-01-2011 09:40]
[10] Toksyczność zakwitów sinic / Marlena Piontek, Wanda Grochowiecka
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych / red. Z. Sadecka, S. Myszograj .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 201--208 .- ISBN: 9788374810852
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Toxicity of water extracts of hazardous waste / E. S. Kempa, Andrzej Jędrczak, Marlena Piontek, Adam Solski
// W: The future for water quality in Europe - WATERSHED 89 : Proceedings of the IAWPRC Conference .- Oxford : Pergamon Press, 1989 - s. 297--305
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-6206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Problemy rekultywacji zwałowisk i wyrobisk byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy / Henryk Greinert, Marlena Piontek
// W: Prace badawcze : wydano z okazji X-lecia Oddziału .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Ziemi Lubuskiej, 1985 - s. 22--24
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Effciency of Microstrainers Filtration in the Process of Removing Phytoplankton with Special Consideration of Cyanobacteria / Wanda Czyżewska, Marlena Piontek // Toxins .- 2019, Vol. 11, iss. 5, s. 1--13, ISSN: 2072-6651, , eISSN: 2072-6651, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cyanobacteria removal, microcystins, microstrainers, particle filtration, water treatment
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/toxins11050285         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24097] [data modyf: 23-05-2019 11:12]
[2] The Occurence of Cyanobacteria Blooms in the Obrzyca River Catchment Area (Poland), a Source of Drinking Water / Marlena Piontek, Wanda Czyżewska, Joanna Mankiewicz-Boczek // Polish Journal of Environmental Studies .- 2017, Vol. 26, no. 3, s. 1191--1201, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cyanobacterial bloom, microcystins, toxigenic genotypes, water treatment plant
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15244/pjoes/66851         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-21447] [data modyf: 02-06-2017 12:57]
[3] Occurrence of the Toxin-Producing Aspergillus versicolor Tiraboschi in Residential Buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2016, Vol. 13, no. 9, s. 1--12, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: Aspergillus versicolor, biotests, moulds, residential buildings, sterigmatocystin (ST)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/ijerph13090862         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-20321] [data modyf: 05-09-2016 14:11]
[4] Efficiency of drinking water treatment processes. Removal of phytoplankton with special consideration for cyanobacteria and improving physical and chemical parameters / Marlena Piontek, Wanda Czyżewska // Polish Journal of Environmental Studies .- 2012, Vol. 21, no 6, s. 1797--1805, ISSN: 1230-1485, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cyanobacteria blooms, cyanotoxins, drinking water intakes, surface water, water quality, water treatment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-17056] [data modyf: 11-02-2013 15:59]
[5] Miedź, kadm i cynk w pyle drogowym miast oraz określenie toksyczności związków tych metali metodą biologiczną / Marlena Piontek, Barbara Walczak, Wanda Czyżewska, Hanna Lechów // KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2012, T. 61, nr 3, s. 409--415, ISSN: 0023-4249, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16747] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Ocena skuteczności biocydów w zastosowaniach zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Hanna Lechów // Ochrona Przed Korozją .- 2012, nr 9s/A, s. 273--278, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2012
Słowa kluczowe: biocydy, biokorozja materiałów budowlanych, elewacje zewnętrzne w budownictwie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16712] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów, Anna Szuszkiewicz, Wanda Czyżewska // Ochrona Przed Korozją .- 2012, Vol. 55, nr 1, s. 2--7, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biocides, elewacje zewnętrzne, external facades, microbial deterioration, organizmy deteriogenne, preparaty biobójcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16295] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Grzyby plaśniowe przyczyną biodeterioracji powłok syntetycznych stosowanych w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // Ochrona Przed Korozją .- 2011, nr 1, s. 15--18, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, farby akrylowe, grzyby pleśniowe, tynki akrylowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15467] [data modyf: 22-02-2011 11:12]
[9] Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // Ochrona Przed Korozją .- 2010, nr 1, s. 8--13, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, moisture content of walls, mostki termiczne, moulds, technological defects, thermal bridges, wady technologiczne, wilgotność ścian
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14477] [data modyf: 25-01-2011 09:45]
[10] Use of planarian Dugesia tigrina Girard bioassay for assessing the toxicity of sterigmatocystin produced by Aspergillus versicolor Tiraboschi / Marlena Piontek // Environment Protection Engineering .- 2010, Vol. 36, no 1, s. 65--71, ISSN: 0324-8828, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14591] [data modyf: 14-04-2011 09:22]
[11] Wybór badań toksykologicznych na podstawie hydrobiologicznej analizy sinic na ujęciach wody / Marlena Piontek, Wanda Grochowiecka // Przemysł Chemiczny .- 2008, T. 87, nr 5, s. 546--550, ISSN: 0033-2496, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-13125] [data modyf: 08-07-2008 14:37]
[12] Strains of Aspergillus versicolor Tiraboschi synthesizing sterigmatocystin and the differentiation of mycotoxic risk dependent on their productivity in housing buildings / Marlena Piontek // Mycotoxin Research .- 2007, Vol. 23, no 1, s. 34--38 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Aspergillus versicolor, buildings, mycotoxins, risk estimation, sterigmatocystin
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1007/BF02946022         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-12172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] TPZ - toksyczna powierzchnia zapleśnienia jako kryterium oceny mikotoksycznego zagrożenia w budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek // Ochrona Przed Korozją .- 2006, nr 9s/A, s. 180--183, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wzrost liczby zapleśniałych obiektów budowlanych przez występowanie grzybów pleśniowych w nowym budownictwie z nowoczesnymi technologiami / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // Ochrona Przed Korozją .- 2006, nr 9s/A, s. 184--187, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Moulds occurring in buildings of the Lubuskie province, Poland / Marlena Piontek // International Biodeterioration & Biodegradation .- 2004, Vol. 53, no 3, s. 185 [abstr.], ISSN: 0964-8305,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9576] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] The effect of sewage sludge composting on the quantitative state of some groups of bacteria and fungi / Marlena Piontek, Bich Loc Nguyen Thi // Acta Microbiologica Polonica .- 2000, Vol. 49, nr 1, s. s. 88--93 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-3761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Aktywność enzymatyczna gruntów poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim w województwie zielonogórskim / Michał Drab, Marlena Piontek // Archiwum Ochrony Środowiska .- 1999, Vol. 25, no 4, s. 81--88 : bibliogr.plany.tab.summ.
Słowa kluczowe: enzymatic activity, reclamation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-2160] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[18] Use of a planarian Dugesia tigrina Girard in the studies of acute toxicity of organic substances / Marlena Piontek // Polskie Archiwum Hydrobiologii .- 1999, Vol. 46, nr 3-4, s. 331--338 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-2580] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Use of the planarian Dugesia tigrina Girard in studies of acute intoxication / Marlena Piontek // Polskie Archiwum Hydrobiologii .- 1999, Vol. 46, nr 1, s. 41--48 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-2561] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Application of Dugesia tigrina Girard in troxicological studies of aquatic environments / Marlena Piontek // Polskie Archiwum Hydrobiologii .- 1998, Vol. 45, nr 4, s. 565--572 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-2560] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] The use the planarian Dugesia tigrina Girard for the assessment of chronic intoxications / Adam Solski, Marlena Piontek // Polskie Archiwum Hydrobiologii .- 1987, Vol. 34, no 4, s. 543--550 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9326] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] The regenerative ability of the planarian Dugesia tigrina (Girard) and the possibility of its use in reproduction of this species / Marlena Piontek // Acta Hydrobiologica .- 1984, Vol. 25-26, no 1, s. 81--88 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: planarians, regeneration
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9514] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Biodeterioration due to improper exploitation of external facades / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 145--154, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, biodeterioration, budynki, buildings, deposits, eksploatacja elewacji, elewacje, facade exploitation, facades, nalot, stains, zacieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0042
[AWI-10724] [data modyf: 02-01-2019 14:25]
[2] Technological moisture as a cause of moulds on building partitions / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 76--84, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, biodeterioration, grzyby pleśniowe, mould in the building, moulds, pleśń w budynku, technological moisture, wilgoć technologiczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0020
[AWI-10696] [data modyf: 06-11-2018 09:48]
[3] Aspergilli on building partitions infested with moulds in residential housing and public utility premises / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 91--104, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: Aspergillus species, budownictwo, mikotoksyny, mycotoxins, residential housing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10647] [data modyf: 21-02-2018 11:42]
[4] Biodeterioracja szkła wywołana przez zarodniki grzybów pleśniowych / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 25--35, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.il.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja szkła, biodeterioration of glass, biological corrosion, korozja biologiczna, microorganisms, mikroorganizmy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10628] [data modyf: 24-11-2017 15:03]
[5] Influence of cyanobacterial bloom on freshwater biocenosis. Use of bioassays for cyanobacterial microcystins toxicity assessment / Marlena Piontek, Wanda Czyżewska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 47--68, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bioassays, biotesty, cyanobacteria, cyanotoxins toxicity, sinice, toksyczność cyjanotoksyny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0004
[AWI-10513] [data modyf: 19-06-2017 12:21]
[6] Examination of deteriogenic biofilms on building facades with scanning electron microscopy / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Ewa Paradowska, Marta Nycz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 79--88, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioracja, biodeterioration, biofilm, biokorozja, elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), elewacje, facade, nalot biologiczny, scanning electron microscope (SEM),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0008
[AWI-10364] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[7] Existence of mould spores in biofilm on the building fasade of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 163 (43), s. 39--52, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioration, biokorozja, elewacje zewnętrzne, exterior facades, fungi, grzyby pleśniowe, moulds, nalot biologiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10403] [data modyf: 09-09-2016 09:21]
[8] Aerophytic cyanobacteria as a factor in the biodegradation of technical materials on external building walls / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aerophytic cyanobacteria, biocorrosion, biofilm, external building wall,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/ceer-2014-0019
[AWI-10002] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
[9] Toksyczność miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych / Marlena Piontek, Zuzanna Fedyczak, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 70--83, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biologiczne testy toksyczności, metale śladowe, metody bioindykacyjne, toksyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10089] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[10] Deterioracja elewacji zewnętrznych wywołana biofilmem / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 77--85, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9690] [data modyf: 28-07-2015 13:12]
[11] Produkty biobójcze stosowane w ochronie elewacji przed korozją biologiczną / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 86--95, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9691] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[12] The complexes of antibiotics with trace metals / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Zuzanna Fedyczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 47--59, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza instrumentalna, antibiotics, antybiotyki, complexes of trace metals, instrumental analysis, kompleksy metali śladowych, metale śladowe, trace metals,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9815] [data modyf: 03-03-2014 14:18]
[13] The occurence of mites (acari) on walls infested with moulds in dwelling houses / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Krzysztof Solarz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 163--172, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: domestic mites, dwelling buildings, human diseases, moulds,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9203] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Biodeteriogenne grzyby w kopalniach węgla kamiennego / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 138 (18), s. 57--64, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, kopalnie węgla kamiennego, organizmy biodeteriogenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8701] [data modyf: 25-01-2011 09:41]
[15] Plankton jako wskaźnik klasy czystości wody / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Aurelia Awińska-Więckowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 50--73, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biological analysis of water quality class based of plankton samples, eutrofizacja, plankton jako wskaźnik czystości wody, porównanie analizy fizykochemicznej i biologicznej, trofia składników wodnych, trophy and eurtophication of water reservoirs,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8984] [data modyf: 07-07-2011 10:22]
[16] Aspergillus niger van Tieghem as toxic and allergenic mould in dwelling buildings after floods / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 135 (15), s. 156--165, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, flood, grzyby pleśniowe, housing buildings, moulds, powódź,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Grzyby pleśniowe w obiektach budowlanych po powodziach / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 372--381, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, flood, grzyby pleśniowe, housing buildings, moulds, powódź,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zbiorowiska roślinne na polu odłogowanym przez 10 lat na terenie przekształconym przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim / Ignacy Kutyna, Marlena Piontek, Michał Drab // W: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - (Agricultura ; 93) .- 2004, nr 234, s. 187--195 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: odłogowanie gleb, zbiorowiska roślinne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zagrożenia dla ludzi i zwierząt wywołane występowaniem sinic w ekosystemach wodnych / Marlena Piontek, Radosław Piontek // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 79--93 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cjanobakterie, cjanotoksyny, ekologia, zakwity wody, zatrucia,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6154] [data modyf: 22-09-2003 13:49]
[20] Toksyczny wpływ trzech związków ołowiu na Daphnia magna Straus i Dugesia tigrina Girard / Marlena Piontek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 285--292 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3443] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[21] Stan ilościowy niektórych bakterii i grzybów w osadach ściekowych / Bich Loc Nguyen Thi, Marlena Piontek // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie .- 2000, nr 211 (84), s. 341--346 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bakterie i grzyby, osady ściekowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1500] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Grzyby pleśniowe w budownictwie na tle warunków fizyczno-chemicznych podłoża / Marlena Piontek, Izabela Żurek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 139--146 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Osuszanie i odgrzybianie obiektów budowlanych "metodą hydrofobową" / Marlena Piontek, Aleksander De'Ville // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 8) .- 1998, nr 118, s. 180--184 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2725] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Wystepowanie grzybów pleśniowych w budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 127--137 : bibliogr.fot.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2080] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Ocena stopnia toksyczności wybranych związków chemicznych na podstawie testów z Daphnia magna Straus / Marlena Piontek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 5) .- 1997, nr 111, s. 49--59 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3649] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[26] Rozwój biologicznych metod oceny stopnia toksyczności trucizn w środowisku wodnym / Marlena Piontek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 5) .- 1997, nr 111, s. 31--47 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Ocena toksycznego działania substancji wyługowanych z ziemi skażonej odpadami przemysłowymi na wybrane organizmy wodne w aspekcie wymogów stawianych przy ich składowaniu / Henryk Greinert, Marlena Piontek, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Inżynieria Środowiska ; 3) .- 1985, z. 74, s. 144--151 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6347] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biodeterioration in non-commissioned buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 85--86 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22762] [data modyf: 11-10-2017 10:14]
[2] Biological methods for purifying river water of biogenic substances / Wanda Czyżewska, Marlena Piontek // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 32--33 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22752] [data modyf: 11-10-2017 09:46]
[3] Survival kinetics of coliform bacteria for different top-layer substrate materials in vertical flow constructed wetland / Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj, Marlena Piontek, Anna Dziugieł // W: Inaugural International Conference on Natural and Constructed Wetlands - NCW 2016. Galway, Irlandia, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22214] [data modyf: 01-07-2016 10:18]
[4] Badanie deteriogennych nalotów biologicznych na elewacjach budynków metodą elektronowej mikroskopii skaningowej / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 141--142
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21728] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[5] Collecting Aspergillus versicolor Tiraboschi biomasses for toxicological study / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. Lodz, Polska, 2014 .- Łódź : [brak wydawcy], 2014, s. 92
Słowa kluczowe: bio-toxicological study, biomasses, moulds

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21479] [data modyf: 07-09-2015 16:04]
[6] Efficiency of the micro-sieve process towards the removal of phytoplankton organisms including cyanobacteria / Marlena Piontek, Wanda Czyżewska // W: XXXIIIth International Conference of the Polish Phycological Society : book of abstracts. Gdynia - Cetniewo, Polska, 2014 .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 35 .- ISBN: 9788378652229
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21435] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[7] Influence of cyanobacterial bloom on water biocenosis / Marlena Piontek, Wanda Czyżewska // W: XXXIIIth International Conference of the Polish Phycological Society : book of abstracts. Gdynia - Cetniewo, Polska, 2014 .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 36 .- ISBN: 9788378652229
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21436] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[8] The occurrence of moulds on glass materials / Katarzyna Łuszczyńska, Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. Lodz, Polska, 2014 .- Łódź : [brak wydawcy], 2014, s. 16
Słowa kluczowe: biodeterioration of glass, biofilm, moulds

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21478] [data modyf: 07-09-2015 16:04]
[9] New mould - Chromelosporium sp. in dwelling building in Lubuskie Province / Marlena Piontek, Katarzyna Łuszczyńska // W: Mikotoksyny i grzyby pleśniowe = Mycotoxinus and moulds : X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa : abstracts book. Bydgoszcz, Polska, 2013 .- Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "ArtStudio", 2013, s. 23--24 .- ISBN: 9788393606009 .- [streszczenie również w j. pol. ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20915] [data modyf: 29-07-2015 11:21]
[10] Skażenie miast metalami Cu, Cd, Zn i ich toksyczność określona metodą fizykochemiczną i biologiczną : streszczenie / Marlena Piontek, Barbara Walczak, Wanda Czyżewska // W: II Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne : Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny toksyczności środowiska i substancji chemicznych. Konstantynów Łódzki, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [1 s.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20340] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Sealing flats cause of moulds = Uszczelnienie mieszkań przyczyną występowania grzybów pleśniowych / Marlena Piontek // W: Mikotoksyny i grzyby pleśniowe = Mycotoxinus and moulds : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Bydgoszcz, Polska, 2010 .- Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University. Institute of Experimental Biology, 2010, s. 29--30 [abstr.] .- ISBN: 9788370967550
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19813] [data modyf: 12-01-2011 10:23]
[12] The influence of partial thermal modernization renovations on the appearance of the process of biodeterioration in buildings built of prefabricated elements / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // W: Management of indoor air quality : workshop. Kazimierz Dolny, Polska, 2010 .- Lublin : [brak wydawcy], 2010, s. 37--38 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19735] [data modyf: 25-01-2011 09:43]
[13] Wady technologiczne przyczyną występowania grzybów pleśniowych w budownictwie / Marlena Piontek, Marzena Jasiewicz, Katarzyna Bednar // W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : V Konferencja Naukowa. Łódź, Polska, 2009 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. 115 [abstr.] .- ISBN: 9788392796246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19303] [data modyf: 25-01-2011 09:43]
[14] Mycosis risk caused by occurrence of Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bain. in housing buildings / Marlena Piontek // W: Mycotoxins and moulds : 8th international conference. Bydgoszcz, Polska, 2008 .- Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz, 2008, s. 16 [abstr.] .- ISBN: 9788370966645
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18915] [data modyf: 09-09-2008 14:09]
[15] Application of the Dugesia tigrina Girard bioassay in mycotoxicological investigation. Sterigmatocistin (ST) / Marlena Piontek // W: 29th Mycotoxin-Workshop. Fellbach, Niemcy, 2007 .- Stuttgart : [brak wydawcy], 2007, s. 130 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18372] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Micotoxicity of alergenic moulds in dwelling buildings / Marlena Piontek, Katarzyna Bednar // W: 28. Mykotoxin Workshop. Bydgoszcz, Polska, 2006 .- Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz, 2006, s. 62 [abstr.] .- ISBN: 9788391264638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17839] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] The Aspergillus versicolor Tiraboschi sterigmatocistin (ST) synthesizing strains and dependent on their productivity in housing buildings mycotoxic threat differentation / Marlena Piontek, Radosław Piontek // W: 28. Mykotoxin Workshop. Bydgoszcz, Polska, 2006 .- Bydgoszcz : Kazimierz Wielki University of Bydgoszcz, 2006, s. 127 [abstr.] .- ISBN: 9788391264638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Mikrofauna jako wskaźnik przebiegu procesu oczyszczania ścieków osadem czynnym / Marlena Piontek // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005, s. [9] CD-ROM .- ISBN: 8389712725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Alergogenne grzyby pleśniowe w budownictwie mieszkaniowym / Marlena Piontek, Radosław Piontek, Katarzyna Bednar // W: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bydgoszcz, Polska, 2004 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2004, s. 195--200 .- ISBN: 8391264629
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zastosowanie biotestu z Dugesia tigrina Girard do badań ekotoksykologicznych / Marlena Piontek // W: Nowe metody w ekotoksykologii z uwzględnieniem mikrobiotestów : konferencja naukowa: streszczenia referatów i doniesień. Pszczyna, Polska, 2004 .- Pszczyna : [brak wydawcy], 2004, s. 31--32 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zastosowanie biotestu z Dugestia tigrina Girard do badań mikotoksykologicznych. Cz. I : toksyczność ostra / Marlena Piontek // W: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bydgoszcz, Polska, 2004 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2004, s. 149--155 .- ISBN: 8391264629
Słowa kluczowe: Dugestia tigrina Girard bioassay, acute toxicity, biotest z Dugestia tigrina Girard, mikotoksyny, mycotoxins, toksyczność ostra, toksykologia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16466] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Biotoksykologiczne metody stosowane do oceny zagrożenia mikotoksycznego / Marlena Piontek, Radosław Piontek // W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa. Łódź, Polska, 2003 .- Łódź : [brak wydawcy], 2003, s. 243--248 .- ISBN: 8391903826
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Mikotoksyny produkowane przez wybrane gatunki pleśni występujących w budownictwie mieszkaniowym : Cz. II. Analizy chromatograficzne / A. Kozak, Marlena Piontek, H. Wiśniewska-Dmytrow // W: Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bydgoszcz, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2002, s. 197--201 .- ISBN: 8391264610
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Mikotoksyny produkowane przez wybrane gatunki pleśni występujących w budownictwie mieszkaniowym : Cz. I. Pobór prób, hodowle i izolacja, identyfikacja pleśni, przygotowanie prób do analiz chromatograficznych / Marlena Piontek, A. Kozak // W: Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bydgoszcz, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2002, s. 41--46 .- ISBN: 8391264610
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, materiały budowlane, pleśnie, produkcja mikotoksyn

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Pleśnie występujące w obiektach budowlanych w województwie lubuskim / Marlena Piontek // W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. 86--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Grzyby pleśniowe w obiektach budowlanych nad Odrą po letniej powodzi 1997 roku / Marlena Piontek // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 435--443
Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, zagrzybienie budynków

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5949] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[27] Analiza mykologiczna osadów ściekowych / Marlena Piontek // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku II : Konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 97--106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11459] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Wrażliwość Dugesia tigrina Girard na K2Cr2O7 w zależności od wieku / Marlena Piontek // W: XIII Zjazd Hydrobiologów Polskich : streszczenia komunikatów. Szczecin, Polska, 1986 .- Szczecin : Akademia Rolnicza, 1986, s. 163--164
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16101] [data modyf: 18-03-2004 14:34]
[29] Szata roslinna niecki pokopalnianej okolicy Łęknicy / Marlena Piontek // W: Rekultywacja terenów pokopalnianych w rejonie Łęknicy : materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska, 1983 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1983, s. 25--31
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16278] [data modyf: 24-03-2004 13:45]
[30] Wpływ temperatur na postęp regeneracji wpławka Dugesia tigrina Girard / Marlena Piontek // W: XII Zjazd Hydrobiologów Polskich : referaty plenarne i streszczenia komunikatów. Lublin, Polska, 1983 .- Lublin : [brak wydawcy], 1983, s. 129 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Toxische Wirkung von kupferionen auf Dugesia tigrina Girard / Marlena Piontek // W: Aquatische Toxikologie : Analyse, Wirkung, Umsatz und Verminderung von Wasserschadstoffen. Erfurt, Niemcy, 1981 .- Erfurt : [brak wydawcy], 1981, s. 25--26
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16279] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wykorzystanie wypławka Dugesia tigrina Girard jako organizmu testowego do badań toksykologicznych / Marlena Piontek .- Politechnika Wrocławska : Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, 1985 .- 65 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Solski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski