System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Izabela Gabryelewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 84 pozycji bibliograficznych
39 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bezpieczeństwo pracy w aspekcie wieku pracowników produkcyjnych / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2018 - s. 209--222 .- ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20593] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[2] Oświetlenie stanowiska pracy - wymagania normatywne a rzeczywiste potrzeby pracownika / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2018 - s. 309--323 .- ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20595] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[3] Sprawność psychomotoryczna pracowników produkcyjnych w zależności od wieku / Patryk Krupa, Anatol Kałasznikow, Izabela Gabryelewicz
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2018 - s. 223--234 .- ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20594] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[4] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 451--462 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[5] System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 1. Ogólne założenia systemu / Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 420--427 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19902] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[6] System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 2 - studium przypadku / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Patryk Krupa, Magdalena Jarzębińska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 428--438 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19903] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[7] Statystyka odpadów komunalnych w kontekście bezpieczeństwa pracy / Filip Zielazny, Izabela Gabryelewicz
// W: Praktyczne aspekty zarządzania / pod red. G. Dahlke .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2017 - s. 123--135 .- ISBN: 9788377754641
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19292] [data modyf: 24-05-2019 14:49]
[8] Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników Straży Granicznej / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Edward Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 364--373 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17665] [data modyf: 03-03-2016 13:16]
[9] Mechanizacja czynnikiem proergonomiczno-ekologicznym w gospodarce odpadami komunalnymi / Andrzej Niemiec, Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku / red. nauk. Jerzy Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2016 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 25--31 .- ISBN: 9788363626051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18188] [data modyf: 29-09-2016 13:50]
[10] Research on safety climate level in the aspect of increasing work safety / Izabela Gabryelewicz
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 79--87 .- ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18891] [data modyf: 30-03-2017 10:56]
[11] Zagrożenia środowiskowe stwarzane przez składowiska odpadów komunalnych / Andrzej Niemiec, Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku / red. nauk. Jerzy Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2016 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 33--39 .- ISBN: 9788363626051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18189] [data modyf: 29-09-2016 13:52]
[12] Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 396--406 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16678] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[13] Poziom klimatu bezpieczeństwa - badania pilotażowe / Izabela Gabryelewicz
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 101--115 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17942] [data modyf: 07-06-2016 09:35]
[14] Zróżnicowanie klimatu bezpieczeństwa zależnie od grup pracowniczych / Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku / red nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2015 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 65--77 .- ISBN: 9788363626037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17058] [data modyf: 05-08-2015 12:45]
[15] Zróżnicowanie parametrów kultury bezpieczeństwa wśród pracowników kopalni miedzi / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal, Arkadiusz Pietruszka
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 418--426 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16680] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[16] Jakość i efektywność szkoleń BHP / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 537--547 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15897] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[17] Kultura bezpieczeństwa - wartością współczesnego człowieka / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 23--31 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16189] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[18] Ocena ryzyka zawodowego w górnictwie podziemnym / Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 125--131 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16191] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[19] Psychologiczne uwarunkowania wypadków przy pracy / Beata Zawadzka, Izabela Gabryelewicz
// W: Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2014 - s. 77--87 .- ISBN: 9788378421641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16500] [data modyf: 04-08-2015 09:50]
[20] Statystyczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie miedzi / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2014 roku / red. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2014 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 109--123 .- ISBN: 9788363626013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16190] [data modyf: 05-08-2015 09:14]
[21] Szacowanie kosztów wypadków przy pracy w zakładach górniczych / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Andrzej Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 548--561 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15898] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[22] Tendencje zmian i rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska
// W: Inżynieria produkcji. Wybrane elementy zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. R. Prusak, C. Kolmasiak .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014 - (Monografie ; 43) - s. 20--29 .- ISBN: 9788363989200
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16688] [data modyf: 27-08-2015 11:44]
[23] Tendencje zmian i sposoby zmniejszenia wypadkowości w górnictwie miedzi / Izabela Gabryelewicz, Dariusz Stojke, Beata Zawadzka
// W: Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2014 - s. 159--171 .- ISBN: 9788378421641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16503] [data modyf: 04-08-2015 10:19]
[24] Zdrowy rozsądek warunkiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie / Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Andrzej Kowal
// W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu / red. nauk. M. Kuć, T. Węglarz .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014 - (Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy ; 3) - s. 427--438 .- ISBN: 9788361304784
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16192] [data modyf: 04-08-2015 10:19]
[25] Macroergonomic assessment of foundry production in reference to ecological criteria / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik
// W: Macroergonomics vs social ergonomics / ed. L. Pacholski .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2009 - s. 155--174 .- ISBN: 8371438417
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11471] [data modyf: 16-11-2009 12:07]
[26] Problemy środowiskowe w kontekście zdrowia / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2009 roku / red. nauk. J. Charytonowicz .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2009 - (Zastosowania Ergonomii) - s. 125--136 .- ISBN: 9788392663010
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11705] [data modyf: 11-02-2010 12:19]
[27] Ocena środowiskowa procesu wytwórczego elementem układu ergonomicznego / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku / red. J. Charytonowicz, W. Pilecki .- Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, 2008 - (Zastosowania Ergonomii. I) - s. 31--36 .- ISBN: 9788392663003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10165] [data modyf: 16-07-2008 11:23]
[28] Skutki działalności człowieka i ich wpływ na środowisko pracy / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik
// W: Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 1) - s. 29--34 .- ISBN: 9788374811606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10586] [data modyf: 07-11-2008 14:14]
[29] Zanieczyszczenie środowiska w procesie wytwarzania wyrobów ze stopów żelaza / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz
// W: Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju / red. S. Szymura .- Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2008 - (Studia i Monografie/Politechnika Opolska ; z. 236) - s. 96--104 .- ISBN: 9788360691427
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10942] [data modyf: 21-05-2009 10:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the mechanical strength, structure and possibilities of using waste phosphogypsum in aluminum powder composites / Maciej Wędrychowicz, Adam Bydałek, T. Skrzekut, P. Noga, Izabela Gabryelewicz, P. Madej // SN Applied Sciences .- 2019, Vol. 1, iss. 9, s. 1--8, ISSN: 2523-3963, , eISSN: 2523-3971, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: By-product, Composite filler, Composites, Heat treatment, Hydrated phosphogypsum
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s42452-019-0995-1
[AWCZ-24292] [data modyf: 09-10-2019 14:00]
[2] Parametry kultury bezpieczeństwa wśród różnych grup pracowników / Edward Kowal, Andrzej Kowal, Izabela Gabryelewicz, Arkadiusz Pietruszka // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2019, Vol. 8, iss. 2, s. 112--122, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania ankietowe, kultura bezpieczeństwa, security culture, surveys
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24335] [data modyf: 10-10-2019 11:56]
[3] Survey questionnaire for the study on occupational safety culture in a production plant. Construction and statistical verification of data correctness / Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz, Milan Edl, Peter Pantya, Justyna Patalas-Maliszewska // Management and Production Engineering Review .- 2019, Vol. 10, no. 2, s. 101--108, ISSN: 2080-8208, , eISSN: 2082-1344, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer programs, correlation coefficients, process identification, safety analysis, software safety
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1515/mper-2019.129573
[AWCZ-24352] [data modyf: 10-10-2019 12:29]
[4] Kultura bezpieczeństwa pracy w roli czynnika motywacyjnego - analiza różnic płciowych / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Żaneta Nejman, Izabela Gabryelewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 6, cz. 1, s. 195--208, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: family business, motivation, motivation factors, motivation system, safety culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21840] [data modyf: 25-10-2017 12:20]
[5] Badania ankietowe jako czynnik wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem pracy / Izabela Gabryelewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie .- 2016, T. 43, nr 2, s. 17--25, ISSN: 1689-8966, , eISSN: 2450-7040, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania ankietowe, bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa, safety culture, safety work, survey research
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.12775/AUN C_ZARZ .2016.014
[AWCZ-20414] [data modyf: 29-09-2016 13:32]
[6] Skala Spostrzegania Klimatu Bezpieczeństwa w Pracy - budowa i zasady stosowania / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu .- 2016, Nr 33, s. 141--159, ISSN: 1642-9613, , eISSN: 2300-5475, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22186] [data modyf: 10-01-2018 09:21]
[7] IT tool for aiding assessment of safety culture level in an organization / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 795, s. 77--83, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: IT tool, safety climate, safety culture, web application
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.795.77
[AWCZ-19197] [data modyf: 05-08-2015 13:00]
[8] IT tranining - lecturer or e-learning? Case study / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Krzysztof Grupka, Izabela Gabryelewicz // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 795, s. 186--193, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: IT, didactics, e-leasrning, teaching, training
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.795.186
[AWCZ-19196] [data modyf: 05-08-2015 12:56]
[9] Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem / Izabela Gabryelewicz, Piotr Gawłowicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 2, s. 139--148, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Kaizen, innovation, innowacja, management, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19702] [data modyf: 15-01-2016 13:54]
[10] Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 1. Zastosowane narzędzia i technologie / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka .- 2015, nr 5, s. 847--850, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19551] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[11] Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 2. Interfejs użytkownika / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka .- 2015, nr 5, s. 851--856, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19552] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[12] Organizacja ratownictwa technicznego a poziom zagrożeń wedługopinii strażaków ratowników - na przykładzie wybranej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej : Część 2 / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Katarzyna Lis // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 8272--8280, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ. .- CD-ROM
Słowa kluczowe: rescue firefighter, risk level, technical rescue organization
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19337] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[13] Organizacja ratownictwa technicznego a poziom zagrożeń wedługopinii strażaków ratowników - na przykładzie wybranej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej : Część 1 / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Agnieszka Mościcka-Teske, Izabela Gabryelewicz // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 8262--8271, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ. .- CD-ROM
Słowa kluczowe: fire service, occupational risk, psychophysical disorders, stress, technical rescue
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19336] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[14] Monitorowanie zagrożeń psychospołecznych jako element ograniczania ryzyka zawodowego związanego z pracą w magazynie / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12405--12409, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18809] [data modyf: 24-09-2015 09:27]
[15] Projakościowe aspekty oceny ryzyka zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy magazyniera / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Paulina Drożyner // Logistyka .- 2014, nr 5, s. 1334--1344, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18807] [data modyf: 24-09-2015 09:27]
[16] Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Zbigniew Skuza // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12102--12106, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18808] [data modyf: 24-09-2015 09:27]
[17] Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Logistyka .- 2014, nr 5, s. 442--452, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18806] [data modyf: 24-09-2015 09:27]
[18] Zarządzanie energią jako jeden z determinantów organizacji procesów produkcji / Zbigniew Skuza, Rafał Prusak, Izabela Gabryelewicz // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12430--12432, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18810] [data modyf: 24-09-2015 09:28]
[19] Macroergonomic aspects of enterprises restructuring / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz // Foundations of Control and Management Sciences .- 2008, No. 11, s. 253--260 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ecology, environment protection, human versus environment, perfectly safe plant, proecological trends in proecological activities, renewable energy, restructuring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13561] [data modyf: 11-02-2009 11:14]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza wpływu wdrożenia systemu zarządzania jakością na czas reakcji zespołów ratownictwa medycznego / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz, Dariusz Hochman // W: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie .- 2016, T. 31, nr 3, s. 97--116, ISSN: 1506-2635, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Emergency Medical System, Państwowe Ratownictwo Medyczne, quality management, quality management system, system zarządzania jakościa, zarządzanie jakością,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10458] [data modyf: 30-01-2017 14:48]
[2] Czynnik ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy - efekt synergii / Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie .- 2016, T. 31, nr 3, s. 83--95, ISSN: 1506-2635, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ergonomics, bezpieczeństwo pracy, ergonomia, warunki pracy, work safety, working conditions,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10457] [data modyf: 30-01-2017 14:38]
[3] Examining the level of safety climate in a construction company / Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2016, Nr 69, s. 39--48, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania ankietowe, construction companies, firmy budowlane, klimat bezpieczeństwa, safety climate, survey research,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21008/j.0239-9415.2016.069.04
[AWI-10441] [data modyf: 29-11-2016 12:00]
[4] Problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy w MMŚP - na przykładzie badania poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie rodzinnej / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 6, cz.3, s. 239--253, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.mapy.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OSH, SMEs, family business, safety culture,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10382] [data modyf: 11-07-2016 09:26]
[5] Diversification of Safety Culture Elements in Various Professional Groups / Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 65, s. 43--53, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cultural and social matters, grupy zawodowe, kultura bezpieczeństwa, kwestionariusz, professional groups, questionnaire, safety culture,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10308] [data modyf: 01-03-2017 12:42]
[6] Poziom klimatu bezpieczeństwa jako element zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie .- 2015, Nr 19, s. 183--192, ISSN: 2083-1560, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: klimat bezpieczeństwa, kwestionariusz ankiety, safety climate, safety management, zarządzanie bezpieczeństwem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10383] [data modyf: 11-07-2016 09:43]
[7] Koncepcja środowiskowej oceny wyrobów ze stopów żelaza / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2007, nr 47, s. 118--126, ISSN: 0239-9415, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ocena środowiskowa, technika LCA, wyroby ze stopów żelaza,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8296] [data modyf: 11-02-2009 10:49]
[8] Narzędzia wspomagające środowiskową ocenę procesów wytwarzania / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 346--352 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ocena środowiskowa, proces wytwarzania, wyroby ze stopów żelaza,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Próba energetycznej i środowiskowej oceny technologii wytwarzania koła pasowego / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 674--680 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] System oceny oddziaływania technologii wytwarzania na środowisko / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją .- 2007, nr 6, s. 69--76 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aspekty środowiskowe, ocena środowiskowa, technologia wytwarzania,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8245] [data modyf: 02-02-2009 09:36]
[11] Budowa i eksploatacja maszyn w aspekcie kryteriów ekologicznych / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika .- 2006, nr 227, s. 69--73, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Środowiskowa ocena technologii wytwarzania części maszyn ze stopów Fe-C / Izabela Gabryelewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 19--22 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ocena środowiskowa, technika LCA, wyroby ze stopów żelaza,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7790] [data modyf: 15-01-2010 09:11]
[13] Środowiskowa ocena technologii wytwarzania części maszyn ze stopów żelaza / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2006, T. 24, nr 1, s. 117--121 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7471] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Środowiskowa ocena wyrobów na przykładzie odlewów żeliwnych i staliwnych / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2006, T. 24, nr 2, s. 336--341 : rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ocena oddziaływania na środowisko, stopy żelaza, techniki wytwarzania,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Tematyka proekologiczna nakazem chwili w nauczaniu / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Studium Vilnense A .- 2006, Vol. 2, s. 149--152 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7360] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Nośniki energii - ich wpływ na środowisko / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 69--76 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, nośniki energii, ochrona środowiska,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6760] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Oddziaływanie na środowisko procesów wytwarzania części maszyn ze stopów Fe-C / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 475--480 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: produkcja, stal, zanieczyszczenia, środowisko, żelazo,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Możliwości zmniejszania energochłonności produktów / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 143--151 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych / Izabela Gabryelewicz, Piotr Kuryło // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 456--463 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metody termiczne, niszczenie w plazmie, niszczenie w urządzeniach mikrofalowych, odpady niebezpieczne, piroliza i dopalanie gazów pirolitycznych,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6178] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w doborze elementów katalogowych / Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 68) .- 2001, nr 270, s. 307--314 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Safety Culture: Influence of a Human Factor on the Process of Shaping Work Safety / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy, 2018 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4720--4727 .- ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23050] [data modyf: 29-10-2018 09:45]
[2] Online measurement of work safety culture - statement of research / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME' 16. Brasov, Rumunia, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web Conferences, Vol. 94, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/20179406008   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22485] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[3] The use of IT tools for the analysis and evaluation of psychomotor efficiency of employees / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME' 16. Brasov, Rumunia, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- MATEC Web Conferences, Vol. 94, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/20179406017   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22484] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[4] Innovations in OSH trainings-social skills of safety instructor Versus on-line training / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz // W: 17th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI 2015. Los Angeles, USA, 2015 .- Cham-Haidelberg : Springer, 2015 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 529, s. 350--355 .- ISBN: 9783319213828
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-21383-5_59   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22348] [data modyf: 29-11-2016 13:18]
[5] Evaluation of safety climate level in a production facility / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Edward Kowal // W: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2015. Las Vegas, USA, 2015 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia Manufacturing, Vol. 3, s. 5822--5829
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.835   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[KONF-22346] [data modyf: 17-03-2017 17:14]
[6] Safety climate level as a tool aiding safety management in a production facility / Izabela Gabryelewicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Edward Kowal, Andrzej Kowal // W: 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2015. Las Vegas, USA, 2015 .- [B. m.] : Elsevier, 2015 .- Procedia Manufacturing, Vol. 3, s. 4724--4731
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.569   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22347] [data modyf: 17-03-2017 17:13]
[7] The use of computer application in the analysis of safety culture firefighters - initial tests / Edward Kowal, Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz // W: Advances in Fire and Safety Engineering : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, Słowacja, 2015 .- Zvolen : Techická Univerzita, 2015, s. 230--240 .- ISBN: 9788022828239
Słowa kluczowe: computer application, occupational accident, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21954] [data modyf: 04-11-2015 12:45]
[8] Energochłonność procesów technologicznych / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Projektowanie Procesów Technologicznych - TPP '09 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska, 2009 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2009, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: energochłonność, energy consumption, environmental protection, ochrona środowiska, proces technologiczny, technological process

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19551] [data modyf: 19-04-2010 12:14]
[9] Environmental matters as basic elements in present education / Izabela Gabryelewicz, Stanisław Janik // W: Nauka a jakość życia : VIII międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2004 .- Vilnius : [brak wydawcy], 2004, s. [1] CD-ROM [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17250] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Minimalization of energy consumption of production - recykling / Stanisław Janik, Izabela Gabryelewicz // W: Mechanical Engineering Technologies '04 : IV International Congress. Varna, Bułgaria, 2004 .- Varna : [brak wydawcy], 2004 .- Vol. 1, s. [ 4 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: energy consumption, recycling, secondary materials, sustanable development, waste

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16657] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms / Ryszard Rohatyński, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Artificial Intelligence in Design 2002 : Seventh International Conference. Cambridge, Wielka Brytania, 2002 .- Sydney : [brak wydawcy], 2002, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15133] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms / Ryszard Rohatyński, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001. Gliwice, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001, s. 221--226
Słowa kluczowe: evolutionary algorithm, genetic algorithm, morphological approach

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych - dobór elementów / Zygmunt Domagała, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński // W: Czynniki stymulujące rozwój maszyn i systemów hydraulicznych : Konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 103--112
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, metoda morfologiczna, projektowanie, układy hydrauliczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12659] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii / (Red.) Grzegorz Dudarski, Izabela Gabryelewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 214 s. .- ISBN: 9788378421641
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5272] [data modyf: 11-09-2015 11:31]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Stolik uczniowski o regulowanej wysokości / Izabela Gabryelewicz, Małgorzata Jasiulewicz, Edyta Pawlus, Stanisław Pawlus .- Numer : P.412588 .- Data zgłoszenia : 03-06-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski