System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Tomasz Klekiel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection / Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 1033) - s. 308--315 .- ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-10-2019]
[WZCZ-21007] [data modyf: 30-08-2019 12:01]
[2] Measurement of Dynamic Properties of Animal Liver to Identify the Material Model / Monika Palmerska, Tomasz Klekiel
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 1033) - s. 256--264 .- ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_23   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-10-2019]
[WZCZ-21006] [data modyf: 30-08-2019 11:57]
[3] Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński
// W: Computational Biomechanics for Medicine : Personalisation, Validation and Therapy / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - s. 31--42 .- ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3   (pkt: 20)
[WZCZ-20998] [data modyf: 19-08-2019 12:42]
[4] Analysis of the Lower Limb Model Response Under Impact Load / Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 831) - s. 150--162 .- ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_14   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-20351] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[5] Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 831) - s. 138--149 .- ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 20)
[WZCZ-20350] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[6] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi / Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski .- Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017 - s. 219--249 .- ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[7] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013 - s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
[8] The method of fundamental solutions for fully developed laminar flow of power-law non-Newtonian fluids in ducts of arbitrary cross-section / Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel
// W: The method of fundamental solutions - a meshless method / ed. by C. S. Chen, A. Karageorghis, Y. S. Smyrlis .- Atlanta : Dynamic Publishers, Inc., 2008 - s. 207--226 .- ISBN: 1890888044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11018] [data modyf: 02-04-2009 15:19]
[9] Investigation of evolutionary algorithm effectiveness in optimal synthesis of certain mechanism / Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński
// W: Evolutionary methods in mechanics : proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 september, 2002 .- Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004 - (Solid Mechanics and its Application ; 117) - s. 13--22 .- ISBN: 1402022670
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering .- 2019, s. 1--11, ISSN: 1025-5842, , eISSN: 1476-8259, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-23506] [data modyf: 10-01-2019 13:55]
[2] The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Tadeusz Marian Niezgoda, Romuald Będziński // Acta of Bioengineering and Biomechanics .- 2018, Vol. 20, no. 1, s. 29--38, ISSN: 1509-409X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-22666] [data modyf: 17-04-2018 13:41]
[3] Application of the Fundamental Solution Method to object recognition in the pictures / Tomasz Klekiel // Image Processing & Communications .- 2017, Vol. 22, no. 3, s. 13--22, ISSN: 1425-140X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22779] [data modyf: 24-05-2018 11:40]
[4] Metoda pozycjonowania powierzchni stawowych w modelowaniu MES / Tomasz Klekiel // Aktualne Problemy Biomechaniki .- 2017, nr 12, s. 41--50, ISSN: 1898-763X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: metoda Newtona, metoda elementów skończonych, modelowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21266] [data modyf: 18-04-2017 13:04]
[5] Modelling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load / Tomasz Klekiel, Jakub Wodzisławski, Romuald Będziński // Engineering Transactions .- 2017, s. 1--13, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [online first]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21030] [data modyf: 14-02-2017 10:05]
[6] Analiza właściwości tłumiących chrząstki w stawie skokowym / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna .- 2016, Vol. 22, nr 4, s. 198--206, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: ankle, articular cartilage, chrząstka, contact in ankle joint, element skończony, finite element, kontakt w stawie skokowym, materiał hipersprężysty, naprężenia w chrząstce, nieliniowy model materiału, nonlinear material model, staw skokowy, stress in cartilage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20802] [data modyf: 05-01-2017 12:39]
[7] Biomechanical analysis of lower limb of solidiers in vehicle under high dynamic load from blast event / Tomasz Klekiel // Series on Biomechanics .- 2015, Vol. 29, no. 2-3, s. 14--30, ISSN: 1313-2458,
Słowa kluczowe: impact load, injury assessment, lower leg, mine blasts, occupant protection
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19537] [data modyf: 22-02-2017 09:08]
[8] Finite element analysis of large deformation of articular cartilage in upper ankle joint of occupant in military vehicles during explosion / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // Archives of Metallurgy and Materials .- 2015, Vol. 60, no. 3, s. 2115--2121, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Finite element modeling, Large deformation, explosion, lower limb injury, military vehicle, upper ankle joint
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2015-0356         Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-19564] [data modyf: 03-12-2015 15:01]
[9] Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych / Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel // Inżynieria Biomedyczna .- 2012, Vol. 18, no 2, s. 124--128, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: EMG, biofeedback, kinesiotherapy, kinezyterapia, pomiary tensometryczne, rehabilitacja, rehabilitation, silnik krokowy, stepper motor, tensometer measurement system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16621] [data modyf: 25-10-2017 14:39]
[10] Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia / Ada Andrynowska, Chrystian Klonecki, Tomasz Klekiel // Inżynieria Biomedyczna .- 2012, Vol. 18, no 2, s. 151--154, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: EMG signal, electromyography, elektromiografia, measurement of electrical signals, muscle fatigue, pomiar sygnałów elektrycznych, sygnał EMG, zmęczenie mięśnia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16629] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Effect of fluorides on bioactivity of titania nanotubes in SBF solution - by EIS studies / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Białas-Heltowski, Izabela Głazowska, Tomasz Klekiel, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // Archives of Materials Science and Engineering .- 2011, Vol. 51, iss. 1, s. 33--39, ISSN: 1897-2764, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dynamics of deposition, electrochemical impedance spectroscopy, hydroxyapatite, simulated body fluid, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-16359] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned oxide nanotube array on Ti6Al7Nb alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Surface and Interface Analysis .- 2010, Vol. 42, iss. 6-7, s. 510--514, ISSN: 0142-2421, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 20 [14-10-2019]
[AWCZ-14876] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[13] Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego / Ada Andrynowska, Magdalena Kokoszka, Tomasz Klekiel // Inżynieria Biomedyczna .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 68--71, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14858] [data modyf: 25-06-2010 09:21]
[14] Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni / Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel // Inżynieria Biomedyczna .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 72--75, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14859] [data modyf: 25-10-2017 14:39]
[15] Nanostrukturalna warstwa tlenkowa otrzymywana metodą anodowania na tytanie i jego stopie z niobem / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Kazimierz Kowalski // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials .- 2009, R. 12, nr 89-91, s. 105--108, ISSN: 1429-7248, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14463] [data modyf: 10-02-2010 09:47]
[16] Optimal parameters of method of fundamental solutions for Poisson problems in heat transfer by means of genetic algorithms / Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2008, Vol. 15, no 2, s. 99--112, ISSN: 1232-308X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poisson's equation, genetic algorithm, meshless method, method of fundamental solutions, particular solution, radial basis functions, steady heat transfer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-13588] [data modyf: 19-02-2009 09:47]
[17] Program kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim = The plan of education of biomedical engineering at the University of Zielona Góra / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Tomasz Klekiel // Inżynieria Biomedyczna .- 2008, Vol. 14, no 3, s. 7--13 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: bioengineering, biomedical, direction of study, inżynieria biomedyczna, plan studiów, program kształcenia, standardy kształcenia, study
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13944] [data modyf: 16-07-2009 11:53]
[18] Trefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms / Tomasz Klekiel, Jan A. Kołodziej // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2006, Vol. 13, no 3, s. 407--416, ISSN: 1232-308X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-11845] [data modyf: 01-03-2007 12:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals / Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 2011, Z. 5, s. 7--12 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9198] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Algorytm ewolucyjny w zadaniu optymalnej syntezy mechanizmów dźwigniowych / Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 25) .- 2002, nr 85, s. 309--316 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w doborze elementów katalogowych / Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 68) .- 2001, nr 270, s. 307--314 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska, 2018 .- New York : AIP Publishing, 2019 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6 .- ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092080   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-23401] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[2] Protection Capabilities of the Ankle Joint Against the Consequences of Impact Load / Tomasz Klekiel, Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska, 2018 .- New York : AIP Publishing, 2019 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--7 .- ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092089   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23417] [data modyf: 07-08-2019 09:42]
[3] Risk of Injury in Lumbar Spine During Explosion of Low-Mass Charge under Vehicle / Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Paweł Bogusz, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska, 2018 .- New York : AIP Publishing, 2019 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6 .- ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092081   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23416] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[4] Analysis of the lower limb model response under impact load / Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 113 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 0)
[KONF-23153] [data modyf: 14-09-2018 11:23]
[5] Influence of ballistic helmet padding characteristics on protection of the brain tissue / Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 179--180 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23151] [data modyf: 14-09-2018 11:20]
[6] Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317 .- ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23149] [data modyf: 14-09-2018 10:16]
[7] Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-23152] [data modyf: 14-09-2018 11:20]
[8] Application of the smoothed particle hydrodynamics method for the modelling of the ankle joint / Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: FEM, Finite element, SPH, Smoothed Particle Hydrodynamics, ankle joint, bone, cartilage, large deformation, ligament

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22825] [data modyf: 20-11-2017 09:38]
[9] Influence of the mechanical properties of the military sole on the foot for occupants in military vehicle under anti-tank IED accidents / Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska, 2017 .- [Białystok] : --, 2017, s. 80--81
Słowa kluczowe: damping, foot model, impact load, mass, spring, tissue properties

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22632] [data modyf: 19-06-2017 09:47]
[10] Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in explosion environments / Agnieszka Mackiewicz , Karolina Winiarczyk, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska, 2017 .- [Białystok] : --, 2017, s. 111--112
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22633] [data modyf: 14-12-2017 10:27]
[11] Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni / M. Nowak, Tomasz Klekiel // W: Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmaty Tejszerskiej : 14. konferencja naukowa. Ustroń, Polska, 2017 .- [B. m.], 2017, s. 1 .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22926] [data modyf: 23-02-2018 09:51]
[12] The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22824] [data modyf: 20-11-2017 09:35]
[13] The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Kraków, Polska, 2017 .- Kraków : AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1 .- ISBN: 9788394889807
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22925] [data modyf: 23-02-2018 09:40]
[14] Analiza własności tłumiących chrząstki w stawie skokowym / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: Mechanika w Medycynie - MM 2016. Rzeszów, Polska, 2016 .- - : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22530] [data modyf: 14-02-2017 10:12]
[15] Modeling of damping properties of articular cartilage during impact load / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, J. Wodzisławski // W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016. Warsaw, Polska, 2016 .- Warszawa, 2016, s. 1--2 .- abstract
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22233] [data modyf: 13-09-2016 09:33]
[16] Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity / Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: damping, dissipation energy, impulse load, lower extremity

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22308] [data modyf: 24-10-2016 13:14]
[17] Prediction of bone fractures in ankle during axial impact loads / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, G. Sławiński, Tadeusz Niezgoda // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska, 2016 .- Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 139--140 .- ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: FEM, ankle joint, bone fracture, impact load, soft tissue

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22240] [data modyf: 19-09-2016 13:14]
[18] The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Ewa Paradowska, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska, 2016 .- Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38 .- ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22239] [data modyf: 19-09-2016 13:11]
[19] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[20] Design and control algorithm of hand prothesis / Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 54 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19870] [data modyf: 25-10-2017 14:48]
[21] Meaning of the electromyography in biomedical engineering / A. Andrynowska, Tomasz Klekiel // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 3 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19855] [data modyf: 11-01-2011 09:47]
[22] Symulacja układu sterowania urządzeń do ćwiczeń izokinetycznych / Tomasz Klekiel // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVI krajowa konferencja. Warszawa, Polska, 2010 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2010, s. 82 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19620] [data modyf: 24-06-2010 14:24]
[23] Dynamic analysis of springy hung shaft / Tomasz Klekiel // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 24th International Colloquium. Svitavy, Czechy, 2007 .- Pardubice : University of Pardubice, 2007, s. 99--104 .- ISBN: 9788071949626
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część I / Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 75--80 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część II / Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 81--87 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Analiza oporów ruchu węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego / Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 211--216 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Analiza rozwiązania konstrukcyjnego węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego / Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 217--222 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalnej syntezy mechanizmu Stephensona / Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 249--255 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A Tefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms for optimisation of method parameters / Tomasz Klekiel, Jan A. Kołodziej // W: Numerical methods in Continuum Mechanics - NMCM 2005 & 4th Workshop on Trefftz Methods : 10th International Conference. Zilina, Słowacja, 2005 .- Zilina : Society for Sciences and Engineering, 2005, s. [11] CD-ROM .- ISBN: 8096916548
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Application of evolutionary algorithms for optimization of method parameters in solution of Poisson's equation / Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel // W: ECCOMAST Thematic Conference on Meshless Methods - MESHLESS 2005. Lisbon, Portugalia, 2005 .- Lisbon : Departmento de Matematica Instituto Superior Tecnico, 2005, s. C12.1--C12.7 .- ISBN: 9729928916
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Application of radial basis functions for solution nonlinear heat conduction problem using evolutionary algorithm / Tomasz Klekiel, Jan A. Kołodziej // W: Trends in Continuum Physics - TRECOP '04 : proceedings of the International Symposium. Poznań, Polska, 2004 .- Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2004, s. 176--186 .- ISBN: 8371432976
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16901] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms / Ryszard Rohatyński, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Artificial Intelligence in Design 2002 : Seventh International Conference. Cambridge, Wielka Brytania, 2002 .- Sydney : [brak wydawcy], 2002, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15133] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Evolutionary algorithms in cooperation with traditional optimization at optimal synthesis of a planar linkage mechanism / Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2002. Gliwice, Polska, 2002 .- Gliwice : Silesian University of Technology, 2002, s. 91--96 .- ISBN: 8391463230
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, four-bar mechanism, optimal synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms / Ryszard Rohatyński, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001. Gliwice, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001, s. 221--226
Słowa kluczowe: evolutionary algorithm, genetic algorithm, morphological approach

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych - dobór elementów / Zygmunt Domagała, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński // W: Czynniki stymulujące rozwój maszyn i systemów hydraulicznych : Konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 103--112
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, metoda morfologiczna, projektowanie, układy hydrauliczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12659] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Komputerowe wspomaganie projektowania złącz pneumatycznych / Wojciech Babirecki, Tomasz Klekiel // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIII Konferencja : zbiór referatów. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 7--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Some experiments on application of genetic algorithms for optimization of four-bar linkages / Ryszard Rohatyński, Tomasz Klekiel // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2000. Gliwice, Polska, 2000 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2000, s. 285--290
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Formalizacja podstawowych zagadnień syntezy mechanizmów dla zastosowania nowych metod wyznaczania / Jacek Bojarski, Tomasz Klekiel, Piotr Niewiadomski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 4 : Mechanika, s. 36--41
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Zastosowanie mikrokomputerów w badaniach wielkości mechanicznych / Tomasz Klekiel // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 4 : Mechanika, s. 284--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14713] [data modyf: 17-04-2002 14:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / (Red.) Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Szczepan Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, 296 s. .- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2    (pkt: 20)
[RED-5750] [data modyf: 31-05-2019 12:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski