System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Tomasz Klekiel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 78 pozycji bibliograficznych
33 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ocena skutków oddziaływania obciążeń impulsowych na wybrane elementy układu ruchu człowieka, 2019. Tomasz Klekiel, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 253 s. , ISBN: 9788395183317, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15396] [data modyf: 16-06-2020 14:38]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 308--315, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-21007] [data modyf: 30-08-2019 12:01]
[7,1] [0,36]
[2] Measurement of Dynamic Properties of Animal Liver to Identify the Material Model, Monika Palmerska, Tomasz Klekiel
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 256--264, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_23   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-21006] [data modyf: 30-08-2019 11:57]
[14,2] [0,71]
[3] Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński
// W: Computational Biomechanics for Medicine : Personalisation, Validation and Therapy, 2020. / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes, Cham : Springer Nature Switzerland, s. 31--42, ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3   (pkt: 20)
[WZCZ-20998] [data modyf: 19-08-2019 12:42]
[6,67] [0,33]
[4] Analysis of the Lower Limb Model Response Under Impact Load, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 150--162, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_14   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20351] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[8,2] [0,41]
[5] Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash, Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 138--149, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 20)
[WZCZ-20350] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[5,8] [0,29]
[6] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017. / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[0,83] [0,17]
[7] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013. , Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
[8] The method of fundamental solutions for fully developed laminar flow of power-law non-Newtonian fluids in ducts of arbitrary cross-section, Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel
// W: The method of fundamental solutions - a meshless method, 2008. / ed. by C. S. Chen, A. Karageorghis, Y. S. Smyrlis, Atlanta : Dynamic Publishers, Inc., s. 207--226, ISBN: 1890888044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11018] [data modyf: 02-04-2009 15:19]
[9] Investigation of evolutionary algorithm effectiveness in optimal synthesis of certain mechanism, Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński
// W: Evolutionary methods in mechanics : proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 september, 2002, 2004. , Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Solid Mechanics and its Application 117), s. 13--22, ISBN: 1402022670
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Mechanical Study of Novel Additive Manufactured Modular Mandible Fracture Fixation Plates - Preliminary Study with Finite Element Analysis / Ł. Pałka, Piotr Kuryło, Tomasz Klekiel, P. Pruszyński, 2020. Injury : International Journal of the Care of the Injured, 1--2, ISSN: 0020-1383, , eISSN: 1879-0267, bibliogr. rys. tab. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: 3D printing, Finite element analysis, Fixation plate, Mandible fracture
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.injury.2020.03.057         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-25195] [data modyf: 24-04-2020 09:07]
[50] [0,5]
[2] Novel design of sodium alginate based absorbable stent for the use in urethral stricture disease / Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Joanna Skonieczna, Jagoda Kurowiak, Tomasz Piasecki, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Romuald Będziński, 2020. Journal of Materials Research and Technology Vol. 9, iss. 4, 9004--9015, ISSN: 2238-7854, , eISSN: 2214-0697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element method, Hydrogel, Numerical analysis, Stents of urethra, Urethral stenosis, Urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.06.047
[AWCZ-25414] [data modyf: 24-06-2020 14:42]
[50] [0,5]
[3] Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, 2019. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 1--11, ISSN: 1025-5842, , eISSN: 1476-8259, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238         Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[AWCZ-23506] [data modyf: 10-01-2019 13:55]
[20,21] [0,29]
[4] The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Tadeusz Marian Niezgoda, Romuald Będziński, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 1, 29--38, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02         Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[AWCZ-22666] [data modyf: 17-04-2018 13:41]
[3,75] [0,25]
[5] Application of the Fundamental Solution Method to object recognition in the pictures / Tomasz Klekiel, 2017. Image Processing & Communications Vol. 22, no. 3, 13--22, ISSN: 1425-140X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22779] [data modyf: 24-05-2018 11:40]
[9] [1]
[6] Metoda pozycjonowania powierzchni stawowych w modelowaniu MES / Tomasz Klekiel, 2017. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 12, 41--50, ISSN: 1898-763X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: metoda Newtona, metoda elementów skończonych, modelowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21266] [data modyf: 18-04-2017 13:04]
[4] [1]
[7] Modelling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load / Tomasz Klekiel, Jakub Wodzisławski, Romuald Będziński, 2017. Engineering Transactions, 1--13, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [online first]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-21030] [data modyf: 14-02-2017 10:05]
[5] [0,33]
[8] Analiza właściwości tłumiących chrząstki w stawie skokowym / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, 2016. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 22, nr 4, 198--206, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: ankle, articular cartilage, chrząstka, contact in ankle joint, element skończony, finite element, kontakt w stawie skokowym, materiał hipersprężysty, naprężenia w chrząstce, nieliniowy model materiału, nonlinear material model, staw skokowy, stress in cartilage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20802] [data modyf: 05-01-2017 12:39]
[9] Biomechanical analysis of lower limb of solidiers in vehicle under high dynamic load from blast event / Tomasz Klekiel, 2015. Series on Biomechanics Vol. 29, no. 2-3, 14--30, ISSN: 1313-2458,
Słowa kluczowe: impact load, injury assessment, lower leg, mine blasts, occupant protection
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19537] [data modyf: 22-02-2017 09:08]
[10] Finite element analysis of large deformation of articular cartilage in upper ankle joint of occupant in military vehicles during explosion / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, 2015. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 60, no. 3, 2115--2121, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element modeling, Large deformation, explosion, lower limb injury, military vehicle, upper ankle joint
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2015-0356         Cytowania wg Scopus: 10 [13-07-2020]
[AWCZ-19564] [data modyf: 03-12-2015 15:01]
[11] Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych / Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 124--128, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: EMG, biofeedback, kinesiotherapy, kinezyterapia, pomiary tensometryczne, rehabilitacja, rehabilitation, silnik krokowy, stepper motor, tensometer measurement system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16621] [data modyf: 25-10-2017 14:39]
[12] Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia / Ada Andrynowska, Chrystian Klonecki, Tomasz Klekiel, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 151--154, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EMG signal, electromyography, elektromiografia, measurement of electrical signals, muscle fatigue, pomiar sygnałów elektrycznych, sygnał EMG, zmęczenie mięśnia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16629] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Effect of fluorides on bioactivity of titania nanotubes in SBF solution - by EIS studies / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Krzysztof Białas-Heltowski, Izabela Głazowska, Tomasz Klekiel, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, 2011. Archives of Materials Science and Engineering Vol. 51, iss. 1, 33--39, ISSN: 1897-2764, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamics of deposition, electrochemical impedance spectroscopy, hydroxyapatite, simulated body fluid, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[AWCZ-16359] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Fluoride concentration effect on the anodic growth of self-aligned oxide nanotube array on Ti6Al7Nb alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Surface and Interface Analysis Vol. 42, iss. 6-7, 510--514, ISSN: 0142-2421, bibliogr. rys. tab. summ. .- Special Issue: ECASIA '09
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 20 [13-07-2020]
[AWCZ-14876] [data modyf: 01-12-2010 10:25]
[15] Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego / Ada Andrynowska, Magdalena Kokoszka, Tomasz Klekiel, 2010. Inżynieria Biomedyczna Vol. 16, no 2, 68--71, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14858] [data modyf: 25-06-2010 09:21]
[16] Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni / Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel, 2010. Inżynieria Biomedyczna Vol. 16, no 2, 72--75, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14859] [data modyf: 25-10-2017 14:39]
[17] Nanostrukturalna warstwa tlenkowa otrzymywana metodą anodowania na tytanie i jego stopie z niobem / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Izabela Głazowska, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Tomasz Klekiel, Kazimierz Kowalski, 2009. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 12, nr 89-91, 105--108, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14463] [data modyf: 10-02-2010 09:47]
[18] Optimal parameters of method of fundamental solutions for Poisson problems in heat transfer by means of genetic algorithms / Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel, 2008. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences Vol. 15, no 2, 99--112, ISSN: 1232-308X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poisson's equation, genetic algorithm, meshless method, method of fundamental solutions, particular solution, radial basis functions, steady heat transfer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-13588] [data modyf: 19-02-2009 09:47]
[19] Program kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim = The plan of education of biomedical engineering at the University of Zielona Góra / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Tomasz Klekiel, 2008. Inżynieria Biomedyczna Vol. 14, no 3, 7--13 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bioengineering, biomedical, direction of study, inżynieria biomedyczna, plan studiów, program kształcenia, standardy kształcenia, study
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13944] [data modyf: 16-07-2009 11:53]
[20] Trefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms / Tomasz Klekiel, Jan A. Kołodziej, 2006. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences Vol. 13, no 3, 407--416, ISSN: 1232-308X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[AWCZ-11845] [data modyf: 01-03-2007 12:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals / Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 2011, Z. 5, s. 7--12 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9198] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Algorytm ewolucyjny w zadaniu optymalnej syntezy mechanizmów dźwigniowych / Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 25) .- 2002, nr 85, s. 309--316 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w doborze elementów katalogowych / Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 68) .- 2001, nr 270, s. 307--314 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biomechanika struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych, 2019. Romuald Będziński, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, M. Ptak // W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 7--8
Słowa kluczowe: biomechanika głowy, metoda elementów skończonych, obrazowanie medyczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23595] [data modyf: 10-12-2019 11:28]
[0] [0]
[2] Investigation of helmet-head interaction in the aspect of craniocerebral tissue protection, 2019. Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 24, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23593] [data modyf: 10-12-2019 11:16]
[0] [0]
[3] Measurement of dynamic properties of animal liver to identify the material model, 2019. Monika Palmerska, Tomasz Klekiel // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 28, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23594] [data modyf: 10-12-2019 11:18]
[0] [0]
[4] Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load, 2018. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092080   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23401] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[3,75] [0,25]
[5] Protection Capabilities of the Ankle Joint Against the Consequences of Impact Load, 2018. Tomasz Klekiel, Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--7, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092089   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23417] [data modyf: 07-08-2019 09:42]
[3,75] [0,25]
[6] Risk of Injury in Lumbar Spine During Explosion of Low-Mass Charge under Vehicle, 2018. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Paweł Bogusz, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092081   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23416] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[3] [0,2]
[7] Symulacja uszkodzeń stopy w trakcie biegu, 2019. Tomasz Klekiel, Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 20--21
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23596] [data modyf: 10-12-2019 11:36]
[0] [0]
[8] Analysis of the lower limb model response under impact load, 2018. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 113, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23153] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[9] Influence of ballistic helmet padding characteristics on protection of the brain tissue, 2018. Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 179--180, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23151] [data modyf: 14-09-2018 11:20]
[0] [0]
[10] Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load, 2018. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317, ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23149] [data modyf: 14-09-2018 10:16]
[0] [0]
[11] Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash, 2018. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23152] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[12] Application of the smoothed particle hydrodynamics method for the modelling of the ankle joint, 2017. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: FEM, Finite element, SPH, Smoothed Particle Hydrodynamics, ankle joint, bone, cartilage, large deformation, ligament

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22825] [data modyf: 20-11-2017 09:38]
[0] [0]
[13] Influence of the mechanical properties of the military sole on the foot for occupants in military vehicle under anti-tank IED accidents, 2017. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska [Białystok] : --, 2017, s. 80--81
Słowa kluczowe: damping, foot model, impact load, mass, spring, tissue properties

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22632] [data modyf: 19-06-2017 09:47]
[0] [0]
[14] Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in explosion environments, 2017. Agnieszka Mackiewicz , Karolina Winiarczyk, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska [Białystok] : --, 2017, s. 111--112
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22633] [data modyf: 14-12-2017 10:27]
[0] [0]
[15] Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni, 2017. M. Nowak, Tomasz Klekiel // W: Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmaty Tejszerskiej : 14. konferencja naukowa. Ustroń, Polska [B. m.], 2017, s. 1 .- [sesja plakatowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22926] [data modyf: 23-02-2018 09:51]
[0] [0]
[16] The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads, 2017. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22824] [data modyf: 20-11-2017 09:35]
[0] [0]
[17] The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load, 2017. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Kraków, Polska Kraków : AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1, ISBN: 9788394889807
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22925] [data modyf: 23-02-2018 09:40]
[0] [0]
[18] Analiza własności tłumiących chrząstki w stawie skokowym, 2016. Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: Mechanika w Medycynie - MM 2016. Rzeszów, Polska - : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22530] [data modyf: 14-02-2017 10:12]
[19] Modeling of damping properties of articular cartilage during impact load, 2016. Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, J. Wodzisławski // W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016. Warsaw, Polska Warszawa, 2016, s. 1--2 .- abstract
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22233] [data modyf: 13-09-2016 09:33]
[20] Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity, 2016. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: damping, dissipation energy, impulse load, lower extremity

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22308] [data modyf: 24-10-2016 13:14]
[21] Prediction of bone fractures in ankle during axial impact loads, 2016. Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, G. Sławiński, Tadeusz Niezgoda // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 139--140, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: FEM, ankle joint, bone fracture, impact load, soft tissue

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22240] [data modyf: 19-09-2016 13:14]
[22] The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Ewa Paradowska, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22239] [data modyf: 19-09-2016 13:11]
[23] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[24] Design and control algorithm of hand prothesis, 2010. Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 54 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19870] [data modyf: 25-10-2017 14:48]
[25] Meaning of the electromyography in biomedical engineering, 2010. A. Andrynowska, Tomasz Klekiel // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 3 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19855] [data modyf: 11-01-2011 09:47]
[26] Symulacja układu sterowania urządzeń do ćwiczeń izokinetycznych, 2010. Tomasz Klekiel // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVI krajowa konferencja. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2010, s. 82 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19620] [data modyf: 24-06-2010 14:24]
[27] Dynamic analysis of springy hung shaft, 2007. Tomasz Klekiel // W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry : 24th International Colloquium. Svitavy, Czechy Pardubice : University of Pardubice, 2007, s. 99--104, ISBN: 9788071949626
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część I, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 75--80, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część II, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 81--87, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Analiza oporów ruchu węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 211--216, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Analiza rozwiązania konstrukcyjnego węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 217--222, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalnej syntezy mechanizmu Stephensona, 2006. Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 249--255, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] A Tefftz method for large deflection of plates with application of evolutionary algorithms for optimisation of method parameters, 2005. Tomasz Klekiel, Jan A. Kołodziej // W: Numerical methods in Continuum Mechanics - NMCM 2005 & 4th Workshop on Trefftz Methods : 10th International Conference. Zilina, Słowacja Zilina : Society for Sciences and Engineering, 2005, s. [11] CD-ROM, ISBN: 8096916548
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Application of evolutionary algorithms for optimization of method parameters in solution of Poisson's equation, 2005. Jan A. Kołodziej, Tomasz Klekiel // W: ECCOMAST Thematic Conference on Meshless Methods - MESHLESS 2005. Lisbon, Portugalia Lisbon : Departmento de Matematica Instituto Superior Tecnico, 2005, s. C12.1--C12.7, ISBN: 9729928916
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Application of radial basis functions for solution nonlinear heat conduction problem using evolutionary algorithm, 2004. Tomasz Klekiel, Jan A. Kołodziej // W: Trends in Continuum Physics - TRECOP '04 : proceedings of the International Symposium. Poznań, Polska Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2004, s. 176--186, ISBN: 8371432976
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16901] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms, 2002. Ryszard Rohatyński, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Artificial Intelligence in Design 2002 : Seventh International Conference. Cambridge, Wielka Brytania Sydney : [brak wydawcy], 2002, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15133] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Evolutionary algorithms in cooperation with traditional optimization at optimal synthesis of a planar linkage mechanism, 2002. Krzysztof Białas-Heltowski, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2002. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2002, s. 91--96, ISBN: 8391463230
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, four-bar mechanism, optimal synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Enhancing conceptual design by coupling morphological approach with evolutionary algorithms, 2001. Ryszard Rohatyński, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001. Gliwice, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2001, s. 221--226
Słowa kluczowe: evolutionary algorithm, genetic algorithm, morphological approach

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych - dobór elementów, 2001. Zygmunt Domagała, Izabela Gabryelewicz, Tomasz Klekiel, Ryszard Rohatyński // W: Czynniki stymulujące rozwój maszyn i systemów hydraulicznych : Konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 103--112
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, metoda morfologiczna, projektowanie, układy hydrauliczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12659] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Komputerowe wspomaganie projektowania złącz pneumatycznych, 2001. Wojciech Babirecki, Tomasz Klekiel // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XIII Konferencja : zbiór referatów. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 7--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Some experiments on application of genetic algorithms for optimization of four-bar linkages, 2000. Ryszard Rohatyński, Tomasz Klekiel // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2000. Gliwice, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2000, s. 285--290
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Formalizacja podstawowych zagadnień syntezy mechanizmów dla zastosowania nowych metod wyznaczania, 1997. Jacek Bojarski, Tomasz Klekiel, Piotr Niewiadomski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 4 : Mechanika, s. 36--41
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Zastosowanie mikrokomputerów w badaniach wielkości mechanicznych, 1997. Tomasz Klekiel // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 4 : Mechanika, s. 284--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14713] [data modyf: 17-04-2002 14:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / (Red.) Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Szczepan Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, 296 s. .- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2    (pkt: 20)
[RED-5750] [data modyf: 31-05-2019 12:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski