System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Alicja Laber
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 85 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Studium wykorzystania dodatków eksploatacyjnych do olejów smarowych w systemach tribologicznych / Alicja Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 188 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788378420385
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11337] [data modyf: 24-01-2013 09:30]
[2] Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO F1-CNC / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 54, nlb.2 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374812337 .- [na pierwszej str. okł.: Zielona Góra 2009]
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9103] [data modyf: 23-06-2009 14:47]
[3] Podstawy eksploatacji maszyn : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych / Mariusz Jenek, Alicja Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004 .- 82 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 838932184X
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wybrane zagadnienia tribologiczne związane z problematyką tarcia bezzużyciowego / Stanisław Laber, Alicja Laber .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- 162 s. : bibliogr.fot.rys.wykr. - (Monografie ; 85)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2240] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Modyfikowanie własności warstwy wierzchniej w procesie nagniatania z wykorzystaniem dodatków eksploatacyjnych / Alicja Laber
// W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie / red. W. Przybylski . T. 3 .- Gdańsk : Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2011 - s. 280--291 .- ISBN: 9788388579578
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14191] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Obróbka kół zębatych / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa / red. A. Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 172--197 .- ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10700] [data modyf: 30-12-2008 09:10]
[3] Własności sprężysto-plastyczne stali 1H18N9T warunkowane siłą nagniatania / Alicja Laber, Stanisław Laber
// W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie / red. W. Przybylski . T. 2 .- Gdańsk : Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2008 - s. 255--261 .- ISBN: 9788388579325
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10872] [data modyf: 09-02-2009 12:23]
[4] Ocena zmian w procesie eksploatacji własności smarnych oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi / Alicja Laber
// W: Bezpieczeństwo i ekonomika użytkowania samochodów ciężarowych i autobusów / red. R. Wołoszyn, G. Pawlak .- Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2007 - s. 79--86 .- ISBN: 9788373511590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wpływ stanu warstwy wierzchniej na właściwości użytkowe żeliwa / Alicja Laber, Stanisław Laber
// W: Wybrane problemy tribologii / pod red. S. Ziemba i in. .- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990 - s. 379--391 .- ISBN: 8301100176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15085] [data modyf: 11-02-2013 11:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Distribution of hydrodynamic pressure in slide bearings applying lubricants of different viscosity / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // Solid State Phenomena .- 2015, Vol. 220-221, s. 239--243, ISSN: 1012-0394, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hydrodynamic pressure, lubricant, lubricant viscosity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.239         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18821] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[2] Modifying operating conditions of the friction pair with an additive added to the lubricant while operating / Stanisław Laber, Alicja Laber // Solid State Phenomena .- 2015, Vol. 220-221, s. 230--238, ISSN: 1012-0394, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, operational surface layer, seizure, tribology, wear, wear surface
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.230         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18820] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[3] Modyfikowanie własności smarnych olejów stosowanych w silniku odrzutowym oraz w układach sterowania lotem / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2015, nr 5, s. 79--88, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: engine oil, hydraulic oil, jet aircraft, lubricating properties, olej hydrauliczny, olej silnikowy, samoloty odrzutowe, własności smarne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19730] [data modyf: 21-01-2016 09:59]
[4] Ocena własności smarnych i tribologicznych oleju silnikowego Lotos Dynamic / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2015, nr 3, s. 89--97, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dodatki eksploatacyjne, engine oil additives, lubricity, olej silnikowy, supplies, wear, własności smarne, zuzycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19443] [data modyf: 20-10-2015 18:12]
[5] Modification of working conditions for a friction pair with an additive added to engine oil during operation / Alicja Laber // Industrial Lubrication and Tribology .- 2014, Vol. 66, no. 4, s. 560--567, ISSN: 0036-8792,
Słowa kluczowe: Additives, Boundary layers, Operating surface layer, Seizure, Tribology, Wear surface
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1108/ILT-04-2011-0028         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18111] [data modyf: 20-08-2015 12:36]
[6] Poprawa warunków pracy węzła tarcia poprzez zastosowanie preparatów eksploatacyjnych do oleju smarowego / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2014, nr 1, s. 27--39, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, lubricating properties, operation additives, preparaty eksploatacyjne, warstwa graniczna, właściwości smarne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18112] [data modyf: 20-08-2015 12:36]
[7] Właściwości tribologiczne powłok ceramicznych AL2O3 natryskiwanych plazmowo / Stanisław Laber, Alicja Laber, Agnieszka Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2014, nr 1, s. 41--51, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Al2O3 ceramic coatings, coefficient friction, natryskiwanie plazmowe, plasma spraying, powłoki ceramiczne Al2O3, temperature, wear, współczynnik tarcia, zużywanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18113] [data modyf: 20-08-2015 12:36]
[8] Selection of polyurethane for the friction pair of a drilling machine due to tribological properties / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2012, R. 43, nr 5, s. 65--73, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hardness, poliuretan, polyurethane, tribological properties, twardość, właściwości tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16966] [data modyf: 24-01-2013 09:59]
[9] Modyfikowanie warunków pracy węzła tarcia olejami z dodatkami eksploatacyjnymi na bazie środków smarnych stałych / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2011, R. 42, nr 5, s. 137--145, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dodatki eksploatacyjne, oleje smarowe, własności smarne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16084] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Tribological properties of cast iron conditioned by a technological surface layer and material microstructure / Alicja Laber // Journal of Vibroengineering .- 2011, Vol. 13, no 3, s. 468--476, ISSN: 1392-8716, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast iron, friction coefficient, grinding, pressure rolling, surface layer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-15941] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Badania tribologiczne powłok ceramicznych natryskiwanych plazmowo / Eugene Feldshtein, Alicja Laber, Oleg G. Devojno, Olga Yatskievich // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 2, s. 23--34, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15066] [data modyf: 08-10-2010 12:10]
[12] Badania właściwości tribologicznych brązu CuSn12Ni2 / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 1, s. 41--50, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, bronzes, brązy, exploitational preparations, preparaty eksploatacyjne, surface layer, tribological properties, warstwa graniczna, warstwa wierzchnia, właściwości tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14572] [data modyf: 23-03-2010 09:53]
[13] Badania właściwości tribologicznych poliamidu PA6 i Modaru / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 4, s. 263--273, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15088] [data modyf: 14-10-2010 12:31]
[14] Skutki eksploatacyjne smarowania silnika spalinowego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 2, s. 47--58, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15067] [data modyf: 08-10-2010 12:13]
[15] Warstwa graniczna w procesie tarcia / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 4, s. 245--261, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15087] [data modyf: 14-10-2010 12:28]
[16] Współoddziaływanie dodatków technologicznych zawartych w olejach handlowych z preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym / Alicja Laber, Stanisław Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2010, R. 41, nr 2, s. 59--68, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15068] [data modyf: 08-10-2010 12:17]
[17] Analiza możliwości wykorzystania preparatu eksploatacyjnego MOTOR LIFE PROFESSIONAL w modyfikowaniu warunków pracy węzłów tarcia pojazdów samochodowych / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2009, R. 40, nr 5, s. 99--106, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, lubricant properties, lubrication, smarowanie, warstwa graniczna, wear, własności smarne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14061] [data modyf: 08-10-2009 11:39]
[18] Badania właściwości tribologicznych brązu CuSn12Ni2 w obecności preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2009, R. 40, nr 5, s. 117--125, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, bronzes, brązy, eksploational preparation, preparaty eksploatacyjne, surface layer, tribological properties, warstwa graniczna, warstwa wierzchnia, właściwości tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14063] [data modyf: 08-10-2009 11:55]
[19] Badania wpływu obróbki nagniataniem na własności sprężysto-plastyczne żeliwa sferoidalnego ferrytycznego / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2009, R. 40, nr 5, s. 127--134, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast iron, elastic-plastic properties, surface layer, warstwa wierzchnia, własności sprężysto-plastyczne, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14064] [data modyf: 08-10-2009 12:05]
[20] Efekty eksploatacyjne silnika spalinowego smarowanego preparatem eksploatacyjnycm o działaniu chemicznym / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2009, R. 40, nr 1, s. 77--86, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: smarowanie, warstwa graniczna, własności smarne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13920] [data modyf: 23-06-2009 09:57]
[21] Modyfikowanie własności warstwy granicznej preparatami eksploatacyjnymi na bazie środków smarnych anizotropowych / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2009, R. 40, nr 5, s. 107--116, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, lubricant properties, lubrication, smarowanie, warstwa graniczna, wear, własności smarne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14062] [data modyf: 08-10-2009 11:51]
[22] Modyfikowanie własności smarnych oleju silnikowego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2008, R. 39, nr 1, s. 45--57, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: preparaty eksploatacyjne, warstwa graniczna, własności smarne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13279] [data modyf: 07-10-2008 14:59]
[23] Modyfikowanie właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej w procesie nagniatania żeliwa / Alicja Laber, Stanisław Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2008, R. 39, nr 1, s. 59--70, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: nagniatanie, preparaty eksploatacyjne, warstwa wierzchnia, zużycie, żeliwo sferoidalne ferrytyczno-perlityczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13280] [data modyf: 07-10-2008 14:59]
[24] Ocena stanu geometrycznego powierzchni przed i po procesie tarcia skojarzenia trącego smarowanego olejem silnikowym modyfikowanym preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym / Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2008, nr 6, s. 59--71, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: boundary layer, exploitational preparations, lubricating properties, preparaty eksploatacyjne, stereometry engineering surface, struktura geometryczna warstwy wierzchniej, warstwa graniczna, wear, własności smarne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13643] [data modyf: 19-03-2009 12:38]
[25] Własności sprężysto-plastyczne warstwy wierzchniej / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2008, nr 5, s. 107--119, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast iron, elastic-plastic properties, surface layer, warstwa wierzchnia, własności sprężysto-plastyczne materiału
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13553] [data modyf: 09-02-2009 11:38]
[26] Wpływ obróbki cieplnej na właściwości tribologiczne stali 34CrNiMo6 / Alicja Laber, Agnieszka Laber, Krzysztof Adamczuk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2008, R. 39, nr 3, s. 57--64, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: obróbka cieplna, właściwości tribologiczne, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13281] [data modyf: 07-10-2008 14:58]
[27] Badanie wpływu struktury materiału na własności sprężysto-plastyczne stali / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2007, R. 38, nr 2, s. 35--42, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Young's moduls, moduł Younga, stale konstrukcyjne, steel, surface layer, the elastic-plastic properties, warstwa wierzchnia, własności sprężysto-plastyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Ocena właściwości tribologicznych materiałów porowatych warunkowanych mikrostrukturą / Agnieszka Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2007, R. 38, nr 2, s. 399--406, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: friction, materiały porowate, microstructure, mikrostruktura, porous materials, tarcie, wear, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wpływ rodzaju smaru plastycznego na właściwości tribologiczne stali i żeliwa / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2007, R. 38, nr 2, s. 27--34, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.fot.wykr.summ.
Słowa kluczowe: friction faktor, grease, smar plastyczny, wear, współczynnik tarcia, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Ocena właściwości tribologicznych powłok natryskiwanych / Alicja Laber, Stanisław Laber, Radosław Tkaczyk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2005, R. 36, nr 3, s. 173--179, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: friction factor, metallic coatings, powłoki metalowe, wear, współczynnik tarcia, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Wpływ zgniotu na właściwości tribologiczne stopu aluminium FORTAL 2024 / Alicja Laber, Stanisław Laber, Krzysztof Adamczuk // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2005, R. 36, nr 3, s. 165--172, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium alloy FORTAL 2024, stop aluminium FORTAL 2024, tribological properties, volume deformation, właściwości tribologiczne, zgniot
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10533] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Ocena właściwości smarnych oleju przekładniowego AN-68 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym / Alicja Laber // Hydraulika i Pneumatyka .- 2002, nr 4, s. 25--26 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8456] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Ocena zmian własności smarnych olejów silnikowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym na bazie dwusiarczku molibdenu / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2002, nr 2, s. 417--426, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: oleje silnikowe, preparaty eksploatacyjne, smarność, warstwa graniczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8457] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Wpływ stanu warstwy wierzchniej na wytrzymałość zmęczeniową powierzchniową żeliwa / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 2001, R. 32, nr 4, s. 659--667, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nagniatanie, szlifowanie, warstwa wierzchnia, wytrzymałość zmęczeniowa powierzchniowa, żeliwo sferoidalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Efekty eksploatacyjne silnika spalinowego smarowanego preparatem eksploatacyjnym na bazie metali miękkich / Alicja Laber, Stanisław Laber // Problemy Eksploatacji .- 2000, nr 3, s. 155--162 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: lepkość kinematyczna, liczba zasadowa, modyfikacja, smarowanie, własności smarne, zawartość żelaza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3020] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Badania w zakresie nowej technologii wymiany oleju w silnikach spalinowych / Stanisław Laber, Alicja Laber, Krzysztof Cedro // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 1999, R. 30, nr 6, s. 887--900, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania, nowa technologia, silnik spalinowy, smarowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Niekonwencjonalne dodatki smarne / Alicja Laber, Stanisław Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 1999, R. 30, nr 6, s. 865--885, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dodatki, modyfikacja, smarowanie, smary
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Ocena zmian w procesie eksploatacji wybranych własności oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 modyfikowanego dodatkiem MILITEC-1 / Stanisław Laber, Alicja Laber, Norbert Niedziela // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 1999, R. 30, nr 6, s. 901--910, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: lepkość kinematyczna, liczba zasadowa, własności smarne, zawartość żelaza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3080] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Wpływ mikrostruktury i postaci grafitu na właściwości tribologivzne żeliwa po nagniataniu / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 1999, R. 30, nr 4, s. 513--519, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nagniatanie, warstwa wierzchnia, współczynnik tarcia, zużycie, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Modyfikowanie warunków pracy łożysk ślizgowych niekonwencjonalnymi dodatkami smarnymi / Alicja Laber, Stanisław Laber, Norbert Niedziela // Czasopismo Techniczne : Mechanika .- 1998, R. 95, z. 6, s. 267--275, ISSN: 1897-6328, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Wpływ postaci grafitu na właściwości tribologiczne żeliwa po nagniataniu / Stanisław Laber, Alicja Laber // Tribologia : Teoria i Praktyka .- 1998, R. 29, nr 5, s. 764--771, ISSN: 0208-7774, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4101] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania własności smarnych oleju Ibis HPDO SAE 40 warunkowanych czasem pracy oraz preparatem eksploatacyjnym Motor Life / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 594--599 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Badanie wpływu chropowatości na właściwości tribologiczne poliamidu w obecności środka smarnego COPASLIP / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 600--605 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Badania w zakresie nowej technologii wymiany oleju w silnikach spalinowych / Alicja Laber, Stanisław Laber, Arnold Stypiński, Krzysztof Cedro // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 557--568 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa szarego EN-GJL-250 warunkowanych rodzajem smaru plastycznego / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 504--508 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ocena zmian w procesie eksploatacji wybranych własności oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym motor life / Krzysztof Adamczuk, Stanisław Laber, Alicja Laber, Agnieszka Laber, Arnold Stypiński // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 549--556 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7562] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Własności smarne oleju silnikowego Total Rubia XT 15W40 modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi / Krzysztof Adamczuk, Agnieszka Laber, Alicja Laber, Arnold Stypiński, Radosław Tkaczyk // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 498--503 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Ocenka tribologiceskich svojstv kompozicionnogo materiala Chester Metal Slide / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2003, nr 19, s. 491--494 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6104] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Modifikacija uslovij raboty podsipnikov skol'zenija avtomobil'nych dvigatelej / Alicja Laber // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2002, nr 18, s. 398--402 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5720] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Uprocnenie poverchnosti kak odin iz sposobov ulucsenija frikcionnych svojstv cuguna / Stanisław Laber, Alicja Laber, Albert Lewandowski, Robert Kozdrach // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2002, nr 18, s. 402--407 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Właściwości tribologiczne kompozytu metalożywicznego chester metal slide / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 27) .- 2002, nr 87, s. 178--183 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: charakterystyki tarciowo-zużyciowe, kompozyty metalożywiczne, regeneracja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5715] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Vlijanie smazocnogo vescestva na tribologiceske charakteristiki cferoidal'nogo cuguna posle obrabotki PPD / Alicja Laber, Stanisław Laber // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2001, no 17, s. 31--35 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3362] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badanie własności smarnych oleju bazowego modyfikowanego dodatkami smarnymi oraz preparatami eksploatacyjnymi / Mariusz Jenek, Alicja Laber // W: Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - (Teoria i Praktyka) .- 2000, nr 1, s. 49--53 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dodatki smarne, modyfikacja, oleje smarowe, preparaty eksploatacyjne, własności smarne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wpływ rodzaju środka smarowego na właściwości tribologiczne żeliwa sferoidalnego ferrytyczno-perlitycznego po nagniataniu / Alicja Laber, Stanisław Laber // W: Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - (Teoria i Praktyka) .- 2000, nr 1, s. 115--120 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: warstwa wierzchnia, właściwości tribologiczne, środki smarne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1620] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Badania wpływu dodatków niskoterciowych na głośność pracy maszyn i pokazdów / Alicja Laber // W: Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn .- 1998, s. 47--56 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2837] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Modyfikowanie warunków pracy łożysk ślizgowych silników spalinowych niekonwencjonalnymi dodatkami smarnymi / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn .- 1998, s. 39--46 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2835] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Modyfikowanie warunków pracy węzłów skrawania niekonwencjonalnymi dodatkami niskotarciowymi / Stanisław Laber, Alicja Laber, Albert Lewandowski // W: Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn .- 1998, s. 67--74 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2841] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia niekonwencjonalnymi dodatkami niskotarciowymi- mechanizmy działania / Alicja Laber, Stanisław Laber // W: Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn .- 1998, s. 17--38 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Investigation of the influence of coolant-lubricant modification on selected effects of pull broaching / Krzysztof Adamczuk, Stanisław Legutko, Alicja Laber, Wojciech Serwa // W: Energy, Environment and Material Systems - EEMS : international conference. Polanica-Zdrój, Polska, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- E3S Web of Conferences, Vol. 19, s. 1--5
Słowa kluczowe: lubricant modification, pull broach, surface layer, wear

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20171903032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22725] [data modyf: 20-03-2018 11:39]
[2] Modyfikowanie środków smarowych dodatkiem o działaniu chemicznym / Alicja Laber // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : V konferencja. Ustroń, Polska, 2011 .- Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011, s. 1--9 .- ISBN: 9788392933526
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20110] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Resistance to cast iron seizure determined by the technological condition of the surface layer / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011 : 7 th international conference. Kaunas, Litwa, 2011 .- Kauno : Kauno Technologijos Universitetas, 2011, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20092] [data modyf: 26-08-2011 12:21]
[4] Tribological properties of porous sinters / Alicja Laber // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011 : 7 th international conference. Kaunas, Litwa, 2011 .- Kauno : Kauno Technologijos Universitetas, 2011, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20091] [data modyf: 26-08-2011 12:19]
[5] Badania zmian własności smarnych oleju silnikowego modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym Motor Life / Alicja Laber, Stanisław Laber, Arnold Stypiński // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych. Stare Jabłonki, Polska, 2005 .- Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego, 2005, s. 313--319 .- ISBN: 8372044554
Słowa kluczowe: preparaty eksploatacyjne, współczynnik tarcia, własności smarne, zużycie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Vlijanie vida smazki na antifrikcionnye svojstva sferoidal'nogo cuguna posle obkatki / Stanisław Laber, Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk // W: Technosfernaja bezopastnost', nadeznost', kacestvo, resursosberezenie : materialy Vserossijskoj naucno-prakticeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja, 2005 .- Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2005 .- Vyp. 7, s. 558--563 .- ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17763] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Ocenka izmenenij smazocnych svojstv motornogo masla CE/SF SAE 15W/40, modificirovannogo prisadkoj na baze disul'fida molibdena / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2002 : Mezdunarodnaja naucno-prakticeskaja konferencija : Sbornik trudov konferencii. Moskva, Rosja, 2002 .- Moskva : MGGU "Stankin", 2002 .- T. 2, s. 351--353 .- ISBN: 580370940
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Tribologiceskie charakteristiki metallokompozita s epoksidnoj smoloj chester metal slide / Alicja Laber // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2002 : Mezdunarodnaja naucno-prakticeskaja konferencija : Sbornik trudov konferencii. Moskva, Rosja, 2002 .- Moskva : MGGU "Stankin", 2002 .- T. 2, s. 354--357 .- ISBN: 580370940
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15017] [data modyf: 23-01-2003 13:48]
[9] Właściwości tribologiczne kompozytu metalożywicznego chester metal super / Alicja Laber // W: 6th International Symposium - INSYCONT '02 : New achievements in tribology. Cracow, Polska, 2002 .- Radom : [brak wydawcy], 2002, s. 117--122 .- ISBN: 8372042799
Słowa kluczowe: charakterystyki tarciowo-zużyciowe, kompozyty metalożywiczne, regeneracja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15022] [data modyf: 10-10-2002 11:03]
[10] Wpływ preparatu R-2000 na właściwości smarne oleju silnikowego / Alicja Laber // W: 6th International Symposium - INSYCONT '02 : New achievements in tribology. Cracow, Polska, 2002 .- Radom : [brak wydawcy], 2002, s. 123--128 .- ISBN: 8372042799
Słowa kluczowe: preparaty eksploatacyjne, smarowanie, warstwa graniczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15023] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Modyfikowanie właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej w procesie nagniatania żeliwa / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: IX Kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Materiały konferencyjne. Krynica, Polska, 2001 .- Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001 .- T. 1, s. 139--145
Słowa kluczowe: nagniatanie, preparaty eksploatacyjne, warstwa wierzchnia, zużycie, żeliwo sferoidalne ferrytyczno-perlityczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11261] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Ocenka izmenienij svojstv masla CE/CF SAE 15W/40 dlja dvigatelja vnutrennego sgoranija, modificirovannogo prisadkoj Militec-1, v processe ekspluatacii / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2000 : Mezdunarodnyj Kongress. Moskva, Rosja, 2000 .- Moskva : "Stankin", 2000, s. 210--217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6584] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Wpływ rodzaju środka smarnego na chropowatość powierzchni stali po nagniataniu / Alicja Laber, Stanisław Laber, Robert Kozdrach // W: Technologia obróbki przez nagniatanie : VII Konferencja naukowo-techniczna. Bydgoszcz, Polska, 2000 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2000, s. 87--92
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8662] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Wpływ stanu technologicznej warstwy wierzchniej na właściwości tribologiczne żeliwa / Alicja Laber, Stanisław Laber // W: Technologia obróbki przez nagniatanie : VII Konferencja naukowo-techniczna. Bydgoszcz, Polska, 2000 .- Bydgoszcz : [brak wydawcy], 2000, s. 79--85
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6322] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Badania nad modyfikowaniem warunków pracy łożysk ślizgowych silników spalinowych / Stanisław Laber, Alicja Laber, Norbert Niedziela // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : Zbiór prac konferencyjnych. Łódź, Polska, 1999 .- Łódź : [brak wydawcy], 1999 .- T. 4, s. 53--58
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6463] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Modyfikowanie warunków pracy przekładni zębatych niekonwencjonalnym dodatkiem niskotarciowym MILITEC-1 / Alicja Laber // W: XXII Jesienna Szkoła Tribologiczna : Zużycie tribologiczne - teoria, badania i problemy utylitarne : Materiały konferencyjne. Gliwice - Ustroń, Polska, 1998 .- Gliwice : [brak wydawcy], 1998, s. 173--177 .- ISBN: 839048918X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4582] [data modyf: 06-12-2002 12:41]
[17] Badania wpływu niekonwencjonalnych dodatków niskotarciowych na trwałość warstwy granicznej oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 / Stanisław Laber, Alicja Laber // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : Zbiór prac konferencyjnych. Łódź, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997 .- T. 3, s. 141--146 .- ISBN: 8390652331
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa / (Red.) Alicja Laber .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 234 s. .- ISBN: 9788374811842
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4552] [data modyf: 17-12-2008 11:04]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski