System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 245 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL/Mark Zwoliński; przeł. z jęz. ang. / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Zbigniew Skowroński .- Wyd. 2 .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 .- 406 s. .- ISBN: 9788320616354
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8138] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Architectural and sequential synthesis of digital devices / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2006 .- 199 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8374810394
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL / Mark Zwoliński ; przeł. / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Zbigniew Skowroński .- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002 .- 368 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 832061452X
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Modelowanie układów sterowania dyskretnego z wykorzystaniem sieci SFC / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 129 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 8385911022
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1740] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[5] Jak to zrobić w OrCADzie? : rysowanie schematów układów elektronicznych / Jarosław Mirkowski, Marian Adamski .- Warszawa : Intersofland, 1994 .- 109 s. : rys.tab. .- ISBN: 8385515917
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Sieci Petriego : modelowanie, sterowanie i synteza systemów dyskretnych / Zbigniew Banaszak, Janusz Kuś, Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993 .- 311 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8535] [data modyf: 13-05-2008 12:35]
[7] Turbo prolog : programowanie w języku logiki / Janusz Szajna, Marian Adamski, Tomasz Kozłowski .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1991 .- 166 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8320413958
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6960] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Projektowanie układów cyfrowych systematyczną metodą strukturalną / Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1990 .- 181 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Monografie ; nr 49)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8532] [data modyf: 13-05-2008 11:53]
[9] Podstawy techniki cyfrowej : formularze do projektowania układów z elementami PLA, PLS i PAL : materiały pomocnicze / Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, 1986 .- 88 s. : rys.tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8533] [data modyf: 13-05-2008 12:18]
[10] Projektowanie specjalizowanych układów cyfrowych / Marian Adamski .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina, 1986 .- 91 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8534] [data modyf: 13-05-2008 12:29]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Effective partial reconfiguration of logic controllers implemented in FPGA devices / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 45--55 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_4   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[WZCZ-17572] [data modyf: 08-02-2016 10:18]
[2] Model checking of UML activity diagrams using a rule-based logical model / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 153--163 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_12   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-17579] [data modyf: 08-02-2016 10:48]
[3] Modular synthesis of Petri Nets / Jacek Tkacz, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 77--91 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_7   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-17575] [data modyf: 08-02-2016 10:33]
[4] Using UML behavior diagrams for graphical specification of programs for logic controllers / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 131--142 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_10   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-17577] [data modyf: 08-02-2016 10:40]
[5] Various interpretations of actions of UML activity diagrams in logic controller design / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski
// W: Design of reconfigurable logic controllers / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Studies in Systems, Decision and Control ; 45) - s. 143--151 .- ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_11   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-17578] [data modyf: 08-02-2016 10:44]
[6] Modelowanie sytuacji awaryjnych w hierarchicznej maszynie stanów UML 2.4 z wykorzystaniem atrybutu historii / Marian Adamski, Grzegorz Bazydło
// W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego / red. L. Trybus, S. Samolej .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2011 - s. 41--52 .- ISBN: 8788320618228
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13611] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[7] Zastosowanie architektury MDA do syntezy hierarchicznej, współbieżnej maszyny stanów UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski
// W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego / red. L. Trybus, S. Samolej .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2011 - s. 29--40 .- ISBN: 8788320618228
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13610] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] Wykorzystanie języka Python i platformy .NET w aplikacji do projektowania i analizy sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC / Aleksander Polak, Piotr Bubacz, Marian Adamski
// W: Inżynieria oprogramowania - metody wytwarzania i wybrane zastosowania / red. nauk. B. Hnatkowska, Z. Huzar .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008 - s. 135--145 .- ISBN: 9788301155735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10881] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[9] Safe reconfigurable logic controllers design / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Agnieszka Węgrzyn
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 343--370 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9207] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Formal logic design of reprogrammable controllers / Marian Adamski
// W: Design of embedded control systems .- New York : Springer, 2005 - s. 15--26 .- ISBN: 0387236309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[WZCZ-7552] [data modyf: 22-06-2005 13:31]
[11] Reprogrammable controllers for reactive embedded systems / Marian Adamski, Marek Węgrzyn
// W: Real-time programming 2003 (WRTP 2003) : a proceedings volume from the 26th IFAC/IFIP/IEEE Workshop / ed. M. Colnaric, M. Adamski, M. Węgrzyn .- Oxford : Elsevier, 2003 - s. 39--44 .- ISBN: 008044203X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] A method of analysis of operational Petri nets / Arkadij Zakrevskij, Andrei Karatkevich, Marian Adamski
// W: Advanced computer systems : Eight International Conference, ACS 2001 .- Boston : Kluwer Academic Publishers, 2002 - s. 449--460 .- ISBN: 079237651X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5119] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Specification and synthesis of Petri net based reprogrammable logic controller / Marian Adamski
// W: Programmable devices and systems 2001 (PDS 2001) : a proceedings volume from the 5th IFAC Workshop .- London : Pergamon, 2002 - s. 95--100 .- ISBN: 0080440819
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5219] [data modyf: 20-11-2002 12:35]
[14] Interpreted Petri net approach for design of dedicated reactive systems / Marian Adamski, Marek Węgrzyn
// W: Algorithms and architectures for real-time control 2000 : proceedings of the IFAC workshop on algorithms and architectures for real-time control .- [B.m] : Elsevier Science, 2000 - s. 179--184 .- ISBN: 0080436854
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] A programmable electronic system for safety related control applications / Wolfgang A. Halang, Marian Adamski
// W: Advances in safety and reliability : proceedings of the International Conference - ESREL '97 . Vol. 1 .- Oxford : Pergamon, 1997 - s. 349--355 .- ISBN: 0080428355
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2381] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Reconfigurable logic controller with FPGA / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Joao L. Monteiro
// W: Algorithms and architectures for real-time control 1997 .- [B.m] : Elsevier Science, 1997 - s. 247--252 .- ISBN: 0080429300
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4964] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Parallel controller implementation using standard PLD software / Marian Adamski
// W: FPGAs : International Workshop on Field Programmable Logic and Applications .- Abingdon : Abingdon EE&CS Books, 1991 - s. 296--304 .- ISBN: 0951845306
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach pomiarowych / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1990 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1991 - s. 60--63
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach pomiarowych / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1989 roku .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1990 - s. 64--67
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach pomiarowych / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1987 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1988 - s. 100--103
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8266] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Wdrożenie programowanych struktur logicznych w cyfrowych systemach i urządzeniach / Marian Adamski
// W: Wybrane zagadnienia podstawowych problemów współczesnej metrologii oraz technologii i konstrukcji systemów i urządzeń pomiarowo-kontrolnych : syntetyczna informacja o wynikach prac realizowanych w 1986 r. .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1987 - s. 72--74
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8262] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Programowanie w specjalizowanym języku / Marian Adamski
// W: Technika komputerowa : materiały szkoleniowe : wariant B .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985 - s. 69--73
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10888] [data modyf: 11-02-2009 10:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dual synthesis of Petri net based application specific logic controllers with increased safety / Jacek Tkacz, Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2016, Vol. 64, no. 3, s. 467--478, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGAs, Petri nets, critical safety, logic controllers, logic synthesis, verification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0052
[AWCZ-20470] [data modyf: 13-10-2016 09:35]
[2] Support tool for the combined software/hardware design of on-chip ELM training for SLFF neural networks / M. Bataller-Mompeán, José M. Martínez-Villena, Alfredo Rosado-Munoz, Jose V. Frances-Villora, Juan F. Guerrero-Martínez, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // IEEE Transactions on Industrial Informatics .- 2016, Vol. 12, iss. 3, s. 1114--1123, ISSN: 1551-3203, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Extreme Learning Machine (ELM), FPGA, Neural Network hardware design, Software Design Environment, embedded systems, hardware implementation, on-chip ELM training
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TII.2016.2554521         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-20005] [data modyf: 05-05-2017 12:44]
[3] Algorytm selekcji wykorzystujący teorię hipergrafów / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 7, s. 516--518, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: State Machine Components (SMCs), exact transversal, hipergraf, hipergraf transweral dokładnych, hypergraph, implikanty proste, podsieci automatowe, prime implicants, selection, selekcja, transversal, transwersala, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18552] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[4] From UML specification into FPGA implementation / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Alfredo Rosado-Munoz // Advances in Electrical and Electronic Engineering .- 2014, Vol. 12, no. 5, s. 452--458, ISSN: 1336-1376, , eISSN: 1804-3119, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, UML, Verilog, logic controllers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15598/aeee.v12i5.1147         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-18709] [data modyf: 10-03-2017 12:38]
[5] Transition Based Synthesis with Modular Encoding of Petri Nets into FPGAs / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz, Marian Adamski // Advances in Electrical and Electronic Engineering .- 2014, Vol. 12, no 5, s. 435--442, ISSN: 1336-1376, , eISSN: 1804-3119, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, application specific logic controller, logic synthesis, structural decomposition
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15598/aeee.v12i5.1102         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18703] [data modyf: 17-03-2017 12:09]
[6] Wykorzystanie pseudostanów historii do modelowania sytuacji awaryjnych w maszynie stanów UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Łukasz Stefanowicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 7, s. 513--515, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, history pseudostate, logic controller, maszyna stanów, pesudostan historii, state machine, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18553] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[7] Analiza tablic decyzyjnych z wykorzystaniem monotonicznego rachunku sekwentów / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 6, s. 33--36, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen, automated reasoning, automatyczne dowodzenie twierdzeń, decision tables, hypergraph, rachunek sekwentów Gentzena, tablice decyzyjne, transversal
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17505] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[8] Design of structured configurable controllers using Gentzen reasoning / Jacek Tkacz, Marian Adamski // International Journal of Design, Analysis and Tools for Integrated Circuits and Systems .- 2013, Vol. 4, no. 2, s. 1--8, ISSN: 2223-523X, , eISSN: 2071-2987, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Gentzen logic, Petri net, VHDL, logic controllers, logic synthesis, sequents
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17934] [data modyf: 21-02-2017 16:45]
[9] Reduction of the Memory Size in the Microprogrammed Controllers / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 11, s. 114--117, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microinstruction decoder, microprogrammed controllers, pamięć, reduction, redukcja, sterowniki mikroprogramowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-17665] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[10] Structured mapping of Petri net states and events for FPGA implementations / Jacek Tkacz, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2013, Vol. 59, no. 4, s. 331--339, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Gentzen sequents, Petri net coloring, VHDL, configurable logic controllers, hypergraph, interpreted Petri net state space, local and global state encoding, logic design
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0040         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-17876] [data modyf: 20-08-2015 11:40]
[11] Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converter / Marian Adamski, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 134--136, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: address converter, hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microprogrammed controllers, pamięćredukcja, reduction, sterowniki mikroprogramowane
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 15 [14-10-2019]
[AWCZ-16684] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[12] Hierarchical configurable Petri net modeling in VHDL / Michał Doligalski, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no. 4, s. 397--402, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML state machine diagram, VHDL, index Terms - HCfgPN, logic controller
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 0.2478/v10177-012-0054-y
[AWCZ-16865] [data modyf: 07-01-2013 17:10]
[13] Kodowanie makrostanów rekonfigurowalnego sterownika matrycowego na podstawie struktury topologicznej interpretowanej sieci Petriego / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 8, s. 137--140, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen sequents, Petri net colouring, formal reasoning, hipergraf sekwencyjności, hypergraph, interpreted Petri net state space, kodowanie stanów lokalnych i globalnych, local and global state encoding, przestrzeń stanów interpretowanej sieci Petriego, sekwenty Gentzena, wnioskowanie formalne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16685] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Petri net based specification in the design of logic controllers with exception handling mechanism / Michał Doligalski, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 1, s. 43--48, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Logic controller, UML, dual specification, hierarchical Petri net, state machine diagram
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0004-8
[AWCZ-16440] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[15] Synthesis of macro Petri nets into FPGA with distributed memories / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 4, s. 403--410, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FGPAs, Petri nets, decomposition, logic synthesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0055-x         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-17124] [data modyf: 11-03-2013 10:30]
[16] UML modelling in rigorous design methodology for discrete controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications .- 2012, Vol. 58, no 1, s. 27--34, ISSN: 0867-6747, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: UML modelling, binary controller, decomposition, digital synthesis, formal analysis, verification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0004-8         Cytowania wg Scopus: 13 [14-10-2019]
[AWCZ-16439] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Wielomianowy algorytm wyznaczania hipergrafu współbieżności w sieciach Petriego swobodnego wyboru / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 7, s. 650--652, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, cpncurrency hypergraph, decomposition, dekompozycja, hipergraf współbieżności, sieć Petriego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16677] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Wyznaczanie P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego z wykorzystaniem programowania liniowego / Robert Dylewski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2012, nr 3a, s. 165--169, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-invariants, P-inwarianty, Petri net, Petri net cover, SM-dekomponowana sieć Petriego, linear programming, pokrycie sieci Petriego, programowanie liniowe, sieć Petriego, state machine decomposable net
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16337] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Dekompozycja sterowników współbieżnych z zastosowaniem transwersal dokładnych hipergrafu / Monika Wiśniewska, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 851--853, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri Net, decomposition of a Petri Net into concurrent subnets automata, dekompozycja sieci Petriego na podsieci współbieżne typu automatowego, exact transversal, hipergraf, hypergraph, sieć Petriego, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15916] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Doskonała sieć Petriego w projektowaniu współbieżnych układów sterujących / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 656--660, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri net, graf doskonały, perfect graph, perfect net, sieć Petriego, sieć doskonała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15876] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[21] Mechanizm obsługi sytuacji wyjątkowych oraz ponownego wznowienia sterowania w hierarchicznych sieciach Petriego / Michał Doligalski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 671--674, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, expropriation, hierarchical Petri net, hierarchiczna sieć Petriego, reconfigurable logic controller, rekonfigurowalny sterownik logiczny, wywłaszczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15880] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] Selekcja klas kompatybilności z zastosowaniem teorii hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 6, s. 675--678, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hipergraf, hypergraph, memory size reduction, microoperation, mikrooperacja, redukcja pojemności pamięci, selection of compatibility classes, selekcja klas kompatybilności, transversals (hitting set), transwersale (pokrycie wierzchołkowe) hipergrafu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15881] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Specyfikacja hierarchicznej maszyny stanów UML 2.4 i jej automatyczna implementacja w języku Verilog / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 145--149, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, maszyna stanowa, state machine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16011] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Wyznaczanie SM - pokrycia bezpiecznej sieci Petriego metodą komputerowego wnioskowania / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 11, s. 1397--1400, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: logika sekwentów Gentzena, podsieci automatowe SM, przestrzeń stanów lokalnych i globalnych sieci Petriego, transwersale
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16108] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego / Robert Dylewski, Marian Adamski, Janusz Jabłoński // Przegląd Elektrotechniczny .- 2011, nr 11, s. 159--163, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: P-inwariant, Petri net, SM-components, integer linear programming, programowanie liniowe całkowitoliczbowe, reconfigurable logic controllers, rekonfigurowalny sterownik logiczny, sieć Petriego
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16014] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Zastosowanie teorii hipergrafów w procesie analizy systemów dyskretnych opisanych sieciami Petriego / Marian Adamski, Monika Wiśniewska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 8, s. 945--947, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri Net, discrete system, exact transversal, hipergraf, hypergraph, sieć Petriego, system dyskretny, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15921] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Czy prawidłowa siec Petriego jest siecią doskonałą? / Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 169--176, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, perfect graphs, perfect nets
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15413] [data modyf: 09-02-2011 11:35]
[28] Obsługa wyjątków oraz stanów wznowienia w ramach dualnej specyfikacji / Michał Doligalski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2010, nr 9, s. 123--125, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15008] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[29] Obsługa wyjątków w maszynie stanowej UML realizowanej w mikrosystemach cyfrowych / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 728--731, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15020] [data modyf: 17-09-2010 10:09]
[30] Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania / Marian Adamski, Jacek Tkacz, Beata Wrzesińska // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 3, s. 5--12, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Gentzen, automated reasoning, binary decision tables, hypergraph, transversal
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15408] [data modyf: 09-02-2011 10:57]
[31] Specyfikacja sterowników cyfrowych zorientowana na niezawodność / Michał Doligalski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 671--674, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15017] [data modyf: 17-09-2010 10:02]
[32] Zastosowanie transwersali hipergrafów w minimalizacji pojemności pamięci systemów dyskretnych / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 7, s. 777--779, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15021] [data modyf: 17-09-2010 10:11]
[33] Petri nets mapping into reconfigurable logic controllers / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // Electronics and Telecommunications Quarterly .- 2009, Vol. 55, no 2, s. 157--182 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, HDL, PNSF2, Petri net, VHDL, logic controller, modeling, place encoding, programmable logic, synthesis, verilog
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14155] [data modyf: 18-11-2009 11:36]
[34] Projektowanie sekwencyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 196--199, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: logika Gentzena, sekwent, synteza logiczna, wnioskowanie symboliczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13964] [data modyf: 01-02-2011 11:59]
[35] Reduction of the microinstruction lenght in the designing process of microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, R. 85, nr 7, s. 203--206, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: hipergraf, klasa kompatybilności, mikroinstrukcja, mikrooperacja, redukcja rozmiaru pamięci, sterownik mikroprogramowany
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13965] [data modyf: 01-02-2011 11:59]
[36] Dekompozycja systemów dyskretnych poprzez zastosowanie hierarchicznej redukcji krawędzi hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 8, s. 517--519, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: decomposition, dekompozycja, discrete-system, hipergraf, hypergraph, system dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13264] [data modyf: 03-10-2008 12:52]
[37] Projektowanie sterowników logicznych opisanych diagramami maszyny stanowej UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // Czasopismo Techniczne : Informatyka .- 2008, z. 24, s. 3--18, ISSN: 1897-631X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, diagram maszyny stanowej, logic controller, state machine diagram, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13840] [data modyf: 20-05-2009 11:54]
[38] Wizualizacja procesów przemysłowych w środowisku .NET / Paweł Sroczyński, Piotr Bubacz, Marian Adamski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 849--851 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: .NET, WPF, visualization of industrial processes, wizualizacja procesów przemysłowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13112] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[39] Wykorzystanie komputerowego wnioskowania w projektowaniu kombinacyjnych układów sterowania / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 728--730, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13080] [data modyf: 01-07-2008 12:14]
[40] Zastosowanie dualizmu hipergrafów w dekompozycji równoległej automatów współbieżnych / Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 731--733, ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13081] [data modyf: 01-07-2008 12:16]
[41] Dekompozycja systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 129--131, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: decomposition, dekompozycja, discrete-system, hipergraf, hypergraph, system dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Projektowanie strukturalnych programów dla sterowników PLC na podstawie modelu maszyny stanowej UML / Michał Doligalski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 42--44, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PLC, UML, statechart
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Reprezentacja przestrzeni stanów sterownika logicznego z wykorzystaniem kodowanych diagramów decyzyjnych / Piotr Bubacz, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 24--26, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: binarne diagramy decyzyjne OBDD, formal verification, kodowanie stanów, logic synthesis, ordered binary decision diagram, reconfigurable logic controller, rekonfigurowane sterowniki logiczne, state encoding, synteza logiczna, weryfikacja formalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12183] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[44] Sztuka informatyki / Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 3, ISSN: 0032-4140,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Usage of hypergraph theory in decomposition of concurrent automata / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 7, s. 66--68, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, hipergraf, hypergraph, local states of automata, sieć Petriego, stany lokalne automatu, transversals, transwersala
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Analiza przestrzeni stanów automatów współbieżnych opisanych sieciami Petriego z wykorzystaniem hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 62--64, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10974] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Dekompozycja równoległa automatów współbieżnych z wykorzystaniem hipergrafów / Marian Adamski, Monika Wiśniewska // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 8--10, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, hipergraf, hypergraph, logic controllers, sieć Petriego, sterownik logiczny, transversals, transwersala
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10978] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Modelowanie sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC w języku opisu sprzętu Verilog / Radosław Gąsiorek, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 7, wyd. spec., s. 40--42, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Platforma .NET i język znaczników XML w systemie projektowania programów dla sterowników logicznych / Piotr Bubacz, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 94--96, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: .NET, IEC 61131-3, SFC, XML, XSD
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11008] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[50] Zastosowanie języka UML w modelowaniu sterowania dyskretnego / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 50--52, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML, analiza zachowania, behavior analysis, discrete controller, methodology, metodyka, sterownik dyskretny
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[51] Implementacja współbieżnych algorytmów sterowania w reprogramowalnych sterownikach logicznych / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 21--25, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8742] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Instytut Informatyki i Elektroniki / Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 9--10, ISSN: 0032-4140,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8919] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Interpretowane sieci Petriego - model formalny w zintegrowanym projektowaniu mikroprocesorowych systemów sprzętowo-programowych / Marian Adamski, Zbigniew Skowroński // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 17--20, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8741] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] The application of reconfigurable logic to controller design / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Joao L. Monteiro // Control Engineering Practice .- 1998, no 6, s. 879--887, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: FPGAs, Industrial process control, Petri nets, logic controllers, sequential function charts (SFC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 30 [14-10-2019]
[AWCZ-2340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] VHDL generation from hierarchical Petri net specifications of parallel controllers / J. M. Fernandes, Marian Adamski, A. J. Proença // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1997, Vol. 144, no 2, s. 127--137 : rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, VHDL generation, parallel controllers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-5768] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Wykorzystanie standardowych kompilatorów FPLD do syntezy sterowników logicznych / Marek Węgrzyn, Marian Adamski // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji .- 1997, T. 43, z. 3, s. 353--372 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: kontrolery współbieżne, sieci Petriego, sterowniki logiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5748] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Parallel controller synthesis using Petri nets / Tomasz Kozłowski, E. L. Dagless, J.. M. Saul, Marian Adamski, Janusz Szajna // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1995, Vol. 142, no 4, s. 263--271 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, algorithms, parallel controller
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 39 [14-10-2019]
[AWCZ-9786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Parallel controller synthesis for programmable logic devices / James Pardey, Alain Amroun, Martin Bolton, Marian Adamski // Microprocessors and Microsystems .- 1994, Vol. 18, no 8, s. 451--457 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: PLDs, Petri nets, parallel controllers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-9787] [data modyf: 15-10-2004 09:35]
[59] Petri-net-based algorithms for parallel-controller synthesis / Krzysztof Bilinski, Marian Adamski, J.. M. Saul, E. L. Dagless // IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques .- 1994, Vol. 141, no 6, s. 405--412 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, graph theory, networks, parallel controllers, sequential-logic synthesis, state assigment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 37 [14-10-2019]
[AWCZ-9785] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Experiences on a placement / Marian Adamski // Applied Mathematics and Computer Science .- 1993, Vol. 3, no 1, s. 59--61
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13201] [data modyf: 03-09-2008 10:25]
[61] Petri nets in asic design / Marian Adamski // Applied Mathematics and Computer Science .- 1993, Vol. 3, no 1, s. 169--179 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13202] [data modyf: 03-09-2008 10:23]
[62] Zastosowanie scalonych synchronozpwanych przerzutników D i JK w układach asynchronicznych / Marian Adamski // Elementy Półprzewodnikowe i Układy Scalone .- 1977, nr 2, s. 7--49 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13200] [data modyf: 03-09-2008 10:01]
[63] Projektowanie liczników z przerzutnikami JK MASTER-SLAVE / Marian Adamski, Andrzej Wachowski // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 1974, R. 20, nr 12, s. 543--545, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13203] [data modyf: 03-09-2008 11:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Telekomunikacja i Elektronika .- 2010, Nr 256 (13), s. 79--91, ISSN: 1899-0088, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, UML Activity Diagrams, diagramy aktywności UML, formal verification, formalna weryfikacja, logic controller, model checking, sieci Petriego, sterownik logiczny, weryfikacja modelowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8924] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[2] Metodyka projektowania specjalizowanych układów cyfrowych z programowanymi strukturami logicznymi PLD / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 15--20 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Avtomatnaja realizacija seti Petri / Marian Adamski // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 31) .- 1986, nr 74, s. 167--170 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8190] [data modyf: 05-09-2008 12:33]
[4] Heurystyczna metoda strukturalnego kodowania miejsc sieci Petriego / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 113--125 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8187] [data modyf: 03-09-2008 14:45]
[5] Heurystyczna metoda strukturalnego kodowania miejsc sieci Petriego / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 113--125 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Opia sekwencyjny binarnych procesów współbieżnych / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1984, nr 75, s. 127--138 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8188] [data modyf: 03-09-2008 14:51]
[7] Generator sygnałów szumopodobnych / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 15--24 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7382] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Realizacja korelatora szerokopasmowego KS-1 / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 9--13 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7381] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Systemy interfejsowe w zastosowaniu do urządzeń pomiarowych miernictwa statystycznego / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski, Janusz Baranowski, Andrzej Janczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 249--258 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7384] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Wybrane zagadnienia konstrukcyjne multiplikacyjnego cyfrowego korelatora szerokopasmowego / Antoni Wysocki, Zbigniew Lange, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 3--8 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Synteza kombinacyjna asynchronicznych układów sekwencyjnych z przerzutnikami JKt-rs I Dt-rs / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 13--25 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7385] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Zastosowanie maszyny cyfrowej do algebraicznej syntezy synchronicznych układów sekwencyjnych / Janusz Baranowski, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 51--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7389] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Algebraiczna i tablicowa metoda wyznaczania funkcji wzbudzeń / Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 35) .- 1976, nr 480, s. 65--79 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8189] [data modyf: 04-09-2008 14:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design environment for hardware generation of SLFF neural network topologies with ELM training capability / José M. Martínez-Villena, Jose V. Frances-Villora, Alfredo Rosado-Munoz, M. Bataller-Mompeán, Juan F. Guerrero-Martínez, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: IEEE 13th International Conference on Industrial Informatics - INDIN 2015. Cambridge, Wielka Brytania, 2015 .- [B. m.] : IEEE, 2015, s. 868--875
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/INDIN.2015.7281850   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22111] [data modyf: 14-04-2016 13:34]
[2] EmbedCloud - design and implementation method of distributed embedded systems / Kazimierz Krzywicki, Marian Adamski, Grzegorz Andrzejewski // W: 6th IFIPWG 5.5/SOCOLNET Advanced Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems - DoCEIS. Costa de Caparica, Portugalia, 2015 .- Berlin : Springer - Verlag, 2015 .- IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 450, s. 157--164 .- ISBN: 9783319167657
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-16766-4_17   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-22619] [data modyf: 07-06-2017 11:09]
[3] Preface of the "Symposium on design and analysis of control systems (DACS 2015) / Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja, 2015 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2015 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1 .- ISBN: 9780735413498
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938878   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22048] [data modyf: 12-01-2016 16:03]
[4] Application of comparability graphs in decomposition of Petri nets / Remigiusz Wiśniewski, Andrei Karatkevich, Marian Adamski, Daniel Kur // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 216--220 .- ISBN: 9781479947140
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860478   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[KONF-21365] [data modyf: 06-03-2017 09:47]
[5] Application of hypergraphs to SMCs selection / Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński // W: 5th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems - D0CEIS. Costa de Caparica, Portugalia, 2014 .- Berlin : Springer, 2014, s. 249--256 .- ISBN: 9783642547331
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-54734-8   (pkt: 15)
[KONF-21472] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[6] Aspects of selection of SM components with the application of the theory of hypergraphs / Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 221--226 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Petri net, State Machine Component, State Machine Components selection, decomposition, exact transversal, exact transversal hypergraph, hypergraph, selection, transversal

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860479   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-21366] [data modyf: 06-03-2017 10:03]
[7] Dual synthesis of Petri net based dependable logic controllers for safety critical systems / Arkadiusz Bukowiec, Jacek Tkacz, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 243--248 .- ISBN: 9781479947140
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860483   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-21370] [data modyf: 06-03-2017 11:33]
[8] FPGA-based embedded logic controllers / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Andrei Karatkevich, Alfredo Rosado Munoz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 249--254 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: FPGA, Gentzen sequent logic, Petri nets, VHDL, decision rules, embedded systems, logic controllers, reactive systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860484   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[KONF-21371] [data modyf: 06-03-2017 11:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Hardware-accelerated spike train generation for neuromorphic image and video processing / T. Iakymchuk, A. Rosado-Munoz, M. Bataller-Mompeán, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: IX Southern Conference on Programmable Logic - SPL. Buenos-Aires, Argentyna, 2014 .- Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 41--46 .- ISBN: 9781479968480
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-21620] [data modyf: 08-12-2015 16:39]
[10] Model Checking of UML Activity Diagrams in Logic Controllers Design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DEPCoS-RELCOMEX. Brunów, Polska, 2014 .- Cham-Haidelberg : Springer, 2014, s. 233--242 .- ISBN: 9783319070131 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 286
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[KONF-21401] [data modyf: 08-12-2015 14:04]
[11] Synteza alternatywnej architektury RLC do celów częściowej rekonfiguracji / Marian Adamski, Michał Doligalski, Marek Ochowiak, Anna Gościniak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 24--26
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21412] [data modyf: 02-09-2015 12:54]
[12] Translation UML diagrams into Verilog / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Łukasz Stefanowicz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia, 2014 .- New York : IEEE, 2014, s. 267--271 .- ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Hierarchical Concurrent Finite State Machine (HCFSM), UML, Verolog, logic controller, state machine diagram

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860487   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [14-10-2019]
[KONF-21373] [data modyf: 06-03-2017 11:45]
[13] Wielowariantowa synteza blokowa sieci Petriego do układu FPGA / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 22--23
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21411] [data modyf: 02-09-2015 12:54]
[14] Analiza tablic decyzyjnych z wykorzystaniem monotonicznego rachunku sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: automatyczne dowodzenie twierdzeń, rachunek sekwentów Gentzena, tablice decyzyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20917] [data modyf: 07-09-2015 15:21]
[15] Application of an exact transversal hypergraph in selection of SM-components / Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // W: Technological innovation for the internet of things : 4th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2013. Costa de Caparica, Portugalia, 2013 .- Heidelberg - Dordrecht : Springer, 2013, s. 250--257 .- ISBN: 9783642372902
Słowa kluczowe: Petri nets, SM-Components, concurrency hypergraphs, exact transversal, extract cover, graphs, hypergraph, hypergraphs, transversal

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-37291-9   (pkt: 15)
[KONF-20897] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[16] From UML state machine diagram into FPGA implementation / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Alfredo Rosado-Munoz // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 298--303 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: discrete event-system design, embedded systems, industrial PCs and PLCs, industrial programmable controllers, microprocessors and microcontrollers

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00061   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21042] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[17] Reduction of the memory size in the microprogrammed controllers / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: hypergraphs, memory, microinstruction decoder, microprogrammed controllers, reduction

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20919] [data modyf: 07-09-2015 15:21]
[18] Structured Mapping of Petri Net States and Events for FPGA Implementations / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: formal logic design, interpreted Petri net state space, kodowanie stanów lokalnych, local state encoding, przestrzeń stanów interpretowanej sieci Petriego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20935] [data modyf: 07-09-2015 15:26]
[19] Transition based synthesis with code markers of Petri nets into FPGAs / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013. Velké Karlovice, Czechy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 181--186 .- ISBN: 9783902823533
Słowa kluczowe: discrete-event-system design

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00030   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21048] [data modyf: 25-08-2015 10:18]
[20] UML state machine implementation in FPGA devices by means of dual model and Verilog / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics - INDIN 2013. Bochum, Niemcy, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 177--184 .- ISBN: 9781479907519
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [14-10-2019]
[KONF-21036] [data modyf: 25-08-2015 09:59]
[21] Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converte / Marian Adamski, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: address converter, hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microprogrammed controllers, pamięć, reduction, redukcja, sterowniki mikroprogramowane

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20379] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[22] Formal reasoning in logic design of reconfigurable controllers / Marian Adamski, Jacek Tkacz // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 1--6
Słowa kluczowe: Field Programmable Gate Arrays, Petri net, formal reasoning, logic controllers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 18 [14-10-2019]
[KONF-20348] [data modyf: 08-01-2015 13:52]
[23] Hardware behavioural modelling, verification and synthesis with UML 2.x activity diagrams / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, control interpreted petri nets, control system design, control system synthesis, formal verification

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-20351] [data modyf: 09-12-2015 16:43]
[24] Hierarchical UML activity diagrams into control interpreted petri nets transformation / Michał Grobelny, Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2012 : proceedings of the 19th international conference. Warsaw, Polska, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 523--526 .- ISBN: 9781457720925
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-20424] [data modyf: 09-12-2015 16:44]
[25] Kodowanie makrostanów rekonfigurowalnego sterownika matrycowego na podstawie struktury topologicznej interpretowanej sieci Petriego / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Gentzen sequents, Petri net colouring, formal reasoning, hipergraf sekwencyjności, hyperpgraph, interpreted Petri net state space, kodowanie stanów lokalnych i globalnych, local and global state encoding, przestrzeń stanów interpretowanej sieci Petriego, sekwenty Gentzena, wnioskowanie formalne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20389] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Logic design of structured configurable controllers / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: IEEE 3rd International Conference on Networked Embedded Systems for Every Application - NESEA 2012. Liverpool, Wielka Brytania, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6] .- ISBN: 9781467347235
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/NESEA.2012.6474022   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[KONF-20755] [data modyf: 16-10-2013 15:47]
[27] Petri net synthesis for FPGAs with operation memory / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 50--55
Słowa kluczowe: FPGAs, Petri-nets, decomposition, logic circuits, synthesis

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20349] [data modyf: 08-01-2015 13:56]
[28] Synthesis of Petri nets into FPGA with operation flexible memories / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // W: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Tallinn, Estonia, 2012 .- Tallinn : IEEE Computer Society, 2012, s. 16--21 .- ISBN: 9781467311854
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[KONF-20341] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[29] Doskonała sieć Petriego w projektowaniu współbieżnych układów sterujących / Marian Adamski, Małgorzata Kołopieńczyk, Kamil Mielcarek // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 227--232
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20041] [data modyf: 05-10-2017 15:13]
[30] Exceptions handling in hierarchical Petri net based specification for logic controllers / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: ICSEng 2011. Proceedings of 21st International Conference on Systems Engineering. Las Vegas, USA, 2011 .- [B. m.] : IEEE Computer Society, 2011, s. 459--460 .- ISBN: 9780769544953 .- [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/ICSEng.2011.91   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[KONF-20148] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Mechanizm obsługi sytuacji wyjątkowych oraz ponownego wznowienia sterowania w hierarchicznych sieciach Petriego / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 233--236
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20042] [data modyf: 20-06-2011 14:29]
[32] Model checking of control interpreted Petri nets / Iwona Grobelna, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2011 : proceedings of the 18th international conference. Gliwice, Polska, 2011 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2011, s. 621--626 .- ISBN: 9788393207503 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-20089] [data modyf: 25-08-2011 14:17]
[33] Role of UML modelling in discrete controller design / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Jacek Tkacz, Michał Doligalski, Arkadiusz Bukowiec // W: ICSEng 2011. Proceedings of 21st International Conference on Systems Engineering. Las Vegas, USA, 2011 .- [B. m.] : IEEE Computer Society, 2011, s. 480--481 .- ISBN: 9780769544953 .- [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/ICSEng.2011.97   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-20149] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] Selekcja klas kompatybilności z zastosowaniem teorii hipergrafów / Monika Wiśniewska, Marian Adamski, Remigiusz Wiśniewski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 11--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20012] [data modyf: 20-06-2011 11:46]
[35] Specyfikacja hierarchicznej maszyny stanów UML 2.3 i jej automatyczna implementacja w języku Verilog / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20018] [data modyf: 20-06-2011 12:21]
[36] Wyznaczanie SM - pokrycia bezpiecznej sieci Petriego metodą komputerowego wnioskowania / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 223--226
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20040] [data modyf: 20-06-2011 14:25]
[37] Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego / Robert Dylewski, Marian Adamski, Janusz Jabłoński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 267--273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20048] [data modyf: 20-06-2011 14:39]
[38] Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą? / Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 235--238
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19686] [data modyf: 19-07-2010 15:19]
[39] Obsługa wyjątków oraz stanów wznowienia w ramach dualnej specyfikacji / Michał Doligalski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 257--261
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19691] [data modyf: 20-07-2010 10:21]
[40] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2010 : 17th International Conference. Wrocław, Polska, 2010 .- Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Łódź, 2010, s. 607--612 [CD] .- ISBN: 9788392875635
Słowa kluczowe: Activity Diagrams, Petri nets, UML, logic controller, model checking, terms-formal verification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[KONF-19810] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[41] Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania / Marian Adamski, Jacek Tkacz, Beata Wrzesińska // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 249--252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19689] [data modyf: 20-07-2010 10:17]
[42] Application of hypergraphs in microcode lenght reduction of microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski, Wolfgang A. Halang // W: Second International Workshop on Nonlinear Dynamics and Sychronization - INDS '09. Klagenfurt, Austria, 2009 .- Aachen : Shaker Verlag, 2009 .- Smart System Technologies, Bd. 4, s. 106--109 .- ISBN: 9783832279431
Słowa kluczowe: graphs, hypergraphs, microinstruction length reduction, microprogrammed controllers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19421] [data modyf: 21-11-2012 13:23]
[43] Design of reconfigurable logic controllers from hierarchical UML state machines / Marian Adamski // W: ICIEA 2009 - 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. Xi'an, Chiny, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 82--87 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424428007
Słowa kluczowe: UML state machine, VHDL, embedded systems, formal, logic controller, logic design, verolog

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[KONF-19435] [data modyf: 21-11-2012 13:21]
[44] Design of reconfigurable logic controllers from Petri Net-based specifications / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 233--238 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGA, Logic Synthesis, Petri Net, Rapid prototyping, Reconfigurable Logic Controller, VHDL

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-19347] [data modyf: 09-11-2015 09:48]
[45] Projektowanie sekwencyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki sekwentów Gentzena / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 109--111
Słowa kluczowe: Gentzen logic, VHDL, Verilog, logic simulation, logika Gentzena, sekwent, sequent, symbolic reasoning, symulacja logiczna, synteza, synthesis, wnioskowanie symboliczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19229] [data modyf: 19-06-2009 12:01]
[46] Reduction of the microinstruction lenght in the designing process of microprogrammed controllers / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 155--158
Słowa kluczowe: compatibility class, hypergraph, microinstruction, microoperation, microprogrammed controller (control unit), reduction of the microinstruction lenght

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19237] [data modyf: 19-06-2009 13:57]
[47] Concurrent processes synchronisation in statecharts for FPGA implementation / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS' 08. Lviv, Ukraina, 2008 .- Lviv : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2008, s. 59--64
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-18968] [data modyf: 04-11-2008 14:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[48] Logic synthesis of reconfigurable controllers / Marian Adamski // W: Symposium on Industrial Embedded Systems - SIES 2007. Lisbon, Portugalia, 2007 .- Lisbon : [brak wydawcy], 2007, s. 373--376 .- ISBN: 1424408407
Słowa kluczowe: Petri net, Sequential Function Chart, UML state machine, VHDL, embedded systems, logic controller, logic design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-18807] [data modyf: 02-06-2008 12:23]
[49] Wykorzystanie języka Python i platformy .NET w aplikacji do projektowania i analizy sekwencyjnych diagramów funkcyjnych SFC / Aleksander Polak, Piotr Bubacz, Marian Adamski // W: Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania : konferencja naukowa. Szklarska Poręba, Polska, 2007 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 241--250 .- ISBN: 9788374933193
Słowa kluczowe: CASE, Python, SFC, automatyzacja, platforma .NET

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18475] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[50] Analysis of safeness, liveness and persistence properties of Petri nets by means of monotone logic functions / Piotr Miczulski, Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 137--142 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: Boolean functions, Petri nets, computer aided control system design, concurrency, logic controllers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-17972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Behavioural specification of programs for modular reconfigurable logic controllers / Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2006 : proceedings of the international conference. Gdynia, Polska, 2006 .- Łódź : Technical University of Lodz, 2006, s. 239--244 .- ISBN: 8392263219
Słowa kluczowe: embedded system, hardware description languages, logic, logic controllers, reconfigurable

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[KONF-17848] [data modyf: 04-02-2019 10:34]
[52] Heuristic algorithm for an effective state encoding for reconfigurable maqtrix-based logic controller design / Piotr Bubacz, Marian Adamski // W: Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop. Brno, Czechy, 2006 .- Brno : [brak wydawcy], 2006, s. 236--241 .- ISBN: 802143130X
Słowa kluczowe: FPGA, Petri-nets, Sequential Function Chart, logic controllers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17677] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[53] Reconfigurable logic controller for embedded applications / Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 147--152 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: FPGA, Hardware Description Languages, Petri nets, Sequential Function Chart, computer aided control system design, concurrency, embedded systems, logic controllers, reconfigurable logic

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-17974] [data modyf: 03-10-2006 12:54]
[54] Synthesis of microprogram control units for telecommunication systems / Marian Adamski, Larysa Titarenko, Remigiusz Wiśniewski // W: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - TCSET 2006 : Proceedings of the International Conference. Lviv-Slavsko, Ukraina, 2006 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2006, s. 488--489 .- ISBN: 9665535072
Słowa kluczowe: flow-chart, microprogram control unit, programmable logic devices

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-17717] [data modyf: 04-02-2019 10:38]
[55] System Petri net specification / Andrzej Stasiak, Marian Adamski // W: Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2006 : proceedings of IFAC workshop. Brno, Czechy, 2006 .- Brno : [brak wydawcy], 2006, s. 214--219 .- ISBN: 802143130X
Słowa kluczowe: Petri net, XML, digital controllers, high-level synthesis, system specification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Usage of hypergraphs in decomposition of concurrent automata / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 58--59
Słowa kluczowe: Petri nets, hypergraph, local states of automata, transversals

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Algorytmy rozpoznawania grafów doskonałych w systemie automatycznej syntezy sterowników cyfrowych / Kamil Mielcarek, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 51--56 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Graficzna specyfikacja programów dla sterowników logicznych z wykorzystaniem języka UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 65--71 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Nowoczesna implementacja heurystycznego algorytmu kodowania strukturalnego stanów lokalnych w automatach współbieżnych / Piotr Bubacz, Bartosz Mstowski, Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 87--94 .- ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17173] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[60] Structures of mealy FSM logic circuits under implementation of verticalized flow-chart / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Workshop - EWDTW '05. Odessa, Ukraina, 2005 .- Odessa : IEEE EWDTW, 2005, s. 70--74 .- ISBN: 9666591138
Słowa kluczowe: FPGA, control unit, finite state machine, flow-chart, logic synthesis, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Synthesis of CMCU with encoding of outputs of operational linear chains / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, R. Malcheva, Remigiusz Wiśniewski // W: Masinostroenie i technosfera XXI veka : sbornik trudov XII mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Sevastopol, Ukraina, 2005 .- Doneck : DonNTU, 2005 .- T. 4, s. 279--282 .- ISBN: 9667907198
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Synthesis of control units on verticalized flow-chart / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2005 : proceedings of the 12th International Conference. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 209--213 .- ISBN: 8391928993
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, control unit, flow-chart, logic synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Synthesis of mealy finite state machine with multiple encoding of microinstructions / Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Arkadiusz Bukowiec // W: The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : proceedings of the VIIIth International Conference CADSM 2005. Lviv - Polyana, Ukraina, 2005 .- Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2005, s. 176--179 .- ISBN: 9665534319
Słowa kluczowe: CU, DST, FSM, PLD, control unit, direct structural table, finite state machine, programmable logic device

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Wykorzystanie diagramów BDD do dekompozycji współbieżnych algorytmów sterowania binarnego na algorytmy sekwencyjne / Piotr Miczulski, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 25--32 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17055] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Wykorzystanie hipergrafów do optymalizacji rozmiaru mikrooperacji w układach mikroprogramowanych / Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 33--40 .- ISBN: 8387362697
Słowa kluczowe: hipergraf, klasy kompatybilności, mikroinstrukcja, mikrooperacja, minimalizacja rozmiaru pamięci, układ mikroprogramowany

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Wykorzystanie logiki sekwentów Gentzena do weryfikacji kombinacyjnych rekonfigurowalnych układów cyfrowych / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005 : materiały VIII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2005 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2005, s. 41--48 .- ISBN: 8387362697
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Hierarchiczna sieć Petriego jako forma specyfikacji programów dla rekonfigurowalnego sterownika logicznego / Grzegorz Andrzejewski, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2004 : materiały VII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2004, s. 95--101 .- ISBN: 8387362638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Hierarchiczny diagram stanów i jego odwzorowanie w strukturze logicznej FPGA / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2004 : materiały VII krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2004 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2004, s. 103--110 .- ISBN: 8387362638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16366] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[69] Sterowniki logiczne PLC i RLC / Marian Adamski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 9--16 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16775] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Structured design of modular logic controllers / Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '04 : Proceedings of the International Workshop. Dychów, Polska, 2004 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, s. 69--74 .- ISBN: 8389712156
Słowa kluczowe: Petri nets, digital systems, logic arrays, programmable logic controllers, rule-based systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16565] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] The method of concurrency matrix generation for statechart-based digital controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2004 : Proceedings of the 11th International Conference. Szczecin, Polska, 2004 .- Łódź : [brak wydawcy], 2004, s. 445--450 .- ISBN: 8391928977
Słowa kluczowe: behaviour description, concurrency matrix, hardware implementation, statecharts, symbolic methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16442] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[72] Wykorzystanie rachunku sekwentów Gentzena do minimalizacji symbolicznej cyfrowych układów kombinacyjnych / Jacek Tkacz, Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2003 : materiały VI krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2003 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2003, s. 45--50 .- ISBN: 8387362565
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15541] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[73] Formalny model implementacyjny sieci SFC / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2002 : Materiały V krajowej konferencji naukowej. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Politechniki Szczecińskiej, 2002, s. 1001--106 .- ISBN: 8387362425
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14774] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[74] A method of analysis of operational Petri nets / Arkadij Zakrevskij, Andrei Karatkevich, Marian Adamski // W: Advanced Computer Systems - ACS 2001 : Eighth International Conference : Proceedings. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2001 .- Part 1, s. 447--458
Słowa kluczowe: Petri nets, analysis, decomposition

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11119] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[75] A rigorous design methodology for reprogrammable logic controllers / Marian Adamski // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 53--60
Słowa kluczowe: Petri nets, field programmable logic, hardware description languages, logic controllers, sequential function chart

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10331] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Deadlock analysis of Petri Nets : minimization of memory amount / Andrei Karatkevich, Marian Adamski // W: 3rd Electronic Circuits and Systems Conference - ECS '01 : Conference proceedings. Bratislava, Słowacja, 2001 .- Bratislava : [brak wydawcy], 2001, s. 69--72
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10630] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[77] Eksperymentalny kompilator podzbioru języka ST (1131-3) na język VHDL / Marian Adamski, Michał Puczyński, Monika Puczyńska // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 75--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Formal methods in specification and synthesis of Petri net based Reprogrammable Logic Controllers / Marian Adamski // W: XVI SBMicro International Conference on Microelectronics and Packaging : Proceedings. Pirenopolis, Brazylia, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 174--179
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10774] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[79] Formal specification of reactive logical control devices / Marian Adamski, Arkadij Zakrevskij // W: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics - SCI 2001 : Proceedings. Orlando, USA, 2001 .- Orlando : [brak wydawcy], 2001 .- Vol. 14 : Computer Science and Engineering, s. 428--433 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: Gentzen sequent logic, Logic Controllers, Petri nets, VHDL, decision rules, logical control devices, reactive systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Programowa sieć Petriego jako model formalny mikrosystemu cyfrowego / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2001 : Materiały IV Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Politechnika Szczecińska, 2001, s. 139--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9953] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[81] Bezpośrednia implementacja sieci Petriego w reprogramowalnych układach cyfrowych / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2000 : Materiały III Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 131--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2461] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[82] From interpreted Petri net specification to Reprogrammable Logic Controller Design / Marian Adamski, Joao L. Monteiro // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2000. Cholula, Puebla, Meksyk, 2000 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2000 .- Vol. 1, s. 13--19
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [14-10-2019]
[KONF-5205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] Hierarchical Approach for Design of Application Specific Logic Controller / Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE'99. Bled, Słowenia, 1999 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000 .- Vol.3, s. 1389--1394
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[KONF-5287] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[84] Rapid Correcteness Analysis for Sequential Function Chart / Andrei Karatkevich, Marian Adamski, Marek Węgrzyn // W: 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Tagungsband. Ilmenau, Niemcy, 2000 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2000, s. 679--684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5286] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[85] Reprogrammable Application Specific Logic Controllers and SFC based Design / Marian Adamski // W: 45. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Tagungsband. Ilmenau, Niemcy, 2000 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2000, s. 649--654
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5285] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[86] Rule-based specification of reactive logical control devices / Marian Adamski, Arkadij Zakrevskij // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 199--204
Słowa kluczowe: Gentzen sequent logic, Logic Controllers, Logical control devices, Petri nets, VHDL, decision rules, reactive systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[87] Application specific logic controllers for safety critical systems / Marian Adamski // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny, 1999 .- Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999 .- Vol. Q : Transportation Systems : Computer Control, s. 519--524 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Field Programmable Implementation of Concurrent state machine / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // W: Computer - Aided Design of Discrete Devices - CAD DD '99 : Proceedings of the Third International Conference. Minsk, Białoruś, 1999 .- Minsk : [brak wydawcy], 1999 .- Vol. 1, s. 4--12
Słowa kluczowe: CPLD, FPGA, Petri nets, analysis, concurrent controllers, local state encoding

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5282] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[89] Specyfikacja, analiza i synteza reprogramowalnych mikrosystemów cyfrowych / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC '99 : Materiały II Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 11--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2381] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[90] A VHDL based Approach to Logic Controllers Design / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Paweł Wolański // W: International Conference Programmable Devices and Systems - PDS'98 : Conference proceedings. Gliwice, Polska, 1998 .- Gliwice : Politechnika Śląska, 1998, s. 9 --16
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Metodologia projektowania reprogramowalnych sterowników logicznych z wykorzystaniem elementów CPLD i FPGA / Marian Adamski // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC : Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 15--22
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2140] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[92] SFC, Petri Nets and Application Specific Logic Controllers / Marian Adamski // W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98 : Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld. San Diego, USA, 1998 .- San Diego : [brak wydawcy], 1998 .- Vol. 1, s. 728 -- 733 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[KONF-2083] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[93] Zielonogórskie doświadczenia w kształceniu z zakresu logiki programowalnej / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Paweł Wolański // W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC : Materiały I Krajowej Konferencji Naukowej. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. i Drukarnia Instytutu Informatyki Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 199--204
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[94] Coloured Petri net model of application specific logic controller programs / Marek Węgrzyn, Paweł Wolański, Marian Adamski, Joao L. Monteiro // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '97. Guimaraes, Portugalia, 1997 .- Piscataway : [brak wydawcy], 1997 .- Vol. 1, s. 158--163
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[KONF-11839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[95] Simulating and synthesising of reconfigurable logic controllers using VHDL / Marian Adamski, Marek Węgrzyn, Paweł Wolański // W: 42. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informatik und Automatisierung im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Ilmenau, Niemcy, 1997 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 1997 .- Band 1, s. 522--527
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[96] Teaching modern technologies in a small CEE University - experiences with EUROPRACTICE support in Zielona Góra / Jarosław Mirkowski, Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Janusz Baranowski, Zbigniew Skowroński, Paweł Wolański // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES '97 : Education of computer aided design of modern devices and ICs : Proceedings of the International Workshop. Poznań, Polska, 1997 .- Łódź : [brak wydawcy], 1997, s. 737--740 .- ISBN: 8387202401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11801] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[97] VHDL Modelling of industrial logic control systems / Paweł Wolański, Marek Węgrzyn, Marian Adamski // W: 42. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informatik und Automatisierung im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Ilmenau, Niemcy, 1997 .- Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 1997 .- Band 1, s. 528--533
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] Desenvolvimento automático de PALASM - MachXL a partir de uma especificaçăo SFC / Sérgio Monteiro, Marian Adamski, Joao L. Monteiro // W: 1. Encontro Nacional de Utilizadores de Lógica Programável - ULP '96. Lisboa, Portugalia, 1996 .- Lisboa : [brak wydawcy], 1996, s. 27--31
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Field programmable device as a logic controller / Marek Węgrzyn, Paweł Wolański, Marian Adamski, Joao L. Monteiro // W: Proceedings of the 2nd Conference on Automatic Control - Control '96. Oporto, Portugalia, 1996 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1996 .- Vol. 2, s. 715--720
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18789] [data modyf: 13-05-2008 10:20]
[100] VHDL simulation of xilinx-FPGA-based concurrent controller / Marek Węgrzyn, Marian Adamski, Joao L. Monteiro // W: 1. Encontro Nacional de Utilizadores de Lógica Programável - ULP '96. Lisboa, Portugalia, 1996 .- Lisboa : [brak wydawcy], 1996, s. 12--15
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[101] Hierarchically structured coloured Petri net specification and validation of concurrent controllers / Marian Adamski, Marek Węgrzyn // W: 39th International Scientific Colloquium - IWK '94. Ilmenau, Niemcy, 1994 .- Ilmenau : [brak wydawcy], 1994 .- Band 1, s. 517--522
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18792] [data modyf: 13-05-2008 11:41]
[102] PLS implementation of Petri net based controllers / Marian Adamski, Jarosław Mirkowski // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy, 1989 .- Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 140--145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[103] The experimental automated digital system designer / Marian Adamski, Janusz Szajna // W: Mikroelektronika : 5. celoštatna konferencia so zahraničnou účsastou. Bratislava, Słowacja, 1989 .- Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1989, s. 17--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18880] [data modyf: 03-09-2008 13:48]
[104] Turbo Prolog jako deklaracyjny język programowania / Marian Adamski, Janusz Szajna // W: Nowoczesne języki programowania : materiały VI szkoły pod red. Wojciecha Cellarego. Łódź, Polska, 1989 .- Łódź : [brak wydawcy], 1989, s. 135--168
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18889] [data modyf: 04-09-2008 13:03]
[105] Automated state machine design and PAL implementation / Marian Adamski, Janusz Szajna, Antoni Wysocki // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 9. Wissenschaftliches Seminar. Dresden, Niemcy, 1988 .- Dresden : [brak wydawcy], 1988, s. 13--16
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18891] [data modyf: 04-09-2008 14:56]
[106] Behavioural specification of digital system using sequents and Prolog / Marian Adamski // W: Microsystem '87. Brno, Czechy, 1987 .- České Budějovice : Dum Techniky ČSVTS, 1987, s. 319--322
Słowa kluczowe: Prolog, VLSI, first-order logic, hardware specification, logic design, logic programming

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18877] [data modyf: 03-09-2008 12:14]
[107] Hierarchical description of digital circuits using predicate calculus and prolog / Marian Adamski // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 1987 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 128--138
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18898] [data modyf: 08-09-2008 11:29]
[108] PAL design software PALMAP / Marian Adamski, Janusz Szajna, Andrzej Kapela // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 1987 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 158--165
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18904] [data modyf: 08-09-2008 12:02]
[109] Programowanie w specjalizowanym języku / Marian Adamski // W: Technika komputerowa : materiały szkoleniowe wariant B. Zielona Góra, Polska, 1985 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1985, s. 69--73
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18914] [data modyf: 09-09-2008 09:36]
[110] Application of sequential description to the design of controller software / Marian Adamski // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : V Seminarium Naukowe. Zielona Góra, Polska, 1984 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 55--63
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17072] [data modyf: 27-01-2006 10:36]
[111] Microcomputer implementation of concurrent control algorithm / Marian Adamski // W: Microsystem '84 : czechoslovak conference on microcomputer systems with foreign participation. Bratislava, Słowacja, 1984 .- Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1984, s. 117--121
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18879] [data modyf: 03-09-2008 13:17]
[112] Mikrokomputerowy układ sterujący binarnymi procesami współbieżnymi opisanymi w języku sekwencji / Marian Adamski, Krzysztof Gadomski // W: Mikrokomputery w automatyce i technice systemów : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej. Wrocław, Polska, 1984 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1984 .- T.1, s. 141--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18908] [data modyf: 08-09-2008 13:16]
[113] PLA - realization by mins of connecting and control algorithms / Marian Adamski // W: 29. Internationales Wissenschafliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy, 1984 .- Ilmenau : Technische Hochschule, 1984 .- Heft 2, s. 43--45
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17746] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[114] PLA implementation of binary control system / Marian Adamski // W: Mikroelektronika '84 : sborník z mezinárodní konference. Praha, Czechy, 1984 .- České Budějovice : Dum Techniky ČSVTS, 1984 .- Vol. 2, s. 133--137
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18876] [data modyf: 03-09-2008 11:31]
[115] Realizacja sieci Petri z wykorzystaniem PLA/PLC / Marian Adamski // W: Teoria obwodów i układy elektroniczne : IV krajowa konferencja : teksty referatów. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska, 1981 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1981, s. 455--459
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18910] [data modyf: 08-09-2008 13:33]
[116] Programowane asynchroniczne układy sterujące z samosynchronizacją / Marian Adamski // W: Automatyka w służbie gospodarki narodowej : VIII krajowa konferencja automatyki. Szczecin, Polska, 1980 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1980, s. 203--208
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18888] [data modyf: 04-09-2008 12:38]
[117] Komutatory silników skokowych ze scalonymi licznikami rewersyjnymi / Marian Adamski, Rudolf Sandecki // W: Dyskretny napęd elektryczny : międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1978 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1978, s. 65--73
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18886] [data modyf: 04-09-2008 12:12]
[118] Vlok mikroprogrammnogo upravl'eniâ analogovymi vycislitel'nymi elementami v iteracionnoj AVM / Marian Adamski // W: Analogová a hybridní výpočetní technika : 14. seminár MEDA. Praha, Czechy, 1977 .- Praha : Dum Techniky ČVTS, 1977, s. 15--19
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18916] [data modyf: 09-09-2008 16:00]
[119] Zastosowanie mikroprocesorów i mikrokomputerów / Marian Adamski // W: Mikroprocesory i mikrokomputery : I sympozjum. Zielona Góra, Polska, 1977 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1977, s. 121--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18884] [data modyf: 03-09-2008 14:53]
[120] Primery ispol'zovaniâ trigterov tipa "D" s vhodami r, s v cifrovom bloke internacionnoj analogovoj mašiny / Marian Adamski // W: Analogová a hybridní výpočetní technika : 13. seminár MEDA. Praha, Czechy, 1976 .- Praha : Dum Techniky ČVTS, 1976 .- Vol. 1, s. 9--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18885] [data modyf: 04-09-2008 10:01]
[121] Sintez posledovatel'nyh asinhronnyh shem na integral'nyh D i JK triggerah / Marian Adamski // W: Promišlenata elektronika i mehaničnoto uredostroenie v služba na proizvodstvoto : p'rva nacionalna sesiâ. Gabrovo, Bułgaria, 1975 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 1975 .- T. 1, s. 11--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18878] [data modyf: 04-09-2008 14:26]
[122] Cyfrowa metoda absorpcyjnego radioizotopowego pomiaru grubości pokryć / Jarosław Gąszczak, Marian Adamski // W: VI konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska, 1972 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1972, s. 359--365
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18890] [data modyf: 04-09-2008 14:42]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Design of digital systems and devices / (Red.) Marian Adamski, Oleksandr Barkalov, Marek Węgrzyn .- Berlin : Springer-Verlag, 2011 .- ISBN: 9783642175442
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-17545-9    (pkt: 5)
[RED-4854] [data modyf: 11-03-2011 10:24]
[2] Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop / (Red.) Marian Adamski, Alfredo Rosado-Munoz, Marek Węgrzyn .- [B.m.] : [B. w.], 2009 .- ISBN: 9783902661692
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5373] [data modyf: 09-11-2015 09:58]
[3] Pomiary, Automatyka, Kontrola / (Red.) Marian Adamski .- Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2007, nr 5 .- ISSN: 0032-4140
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4333] [data modyf: 26-03-2008 15:53]
[4] Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop / (Red.) Marian Adamski, Luis Gomes, Marek Węgrzyn, Grzegorz Łabiak .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, 330 s. .- ISBN: 8374810351
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Design of embedded control systems / (Red.) Marian Adamski, Andrei Karatkevich, Marek Węgrzyn .- New York : Springer, 2005, 267 s. .- ISBN: 0387236309
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4136] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Discrete-Event System Design - DESDes '04 / (Red.) Marian Adamski, Zbigniew Skowroński, Grzegorz Andrzejewski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2004, 193 s. .- ISBN: 8389712156
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Real-time programming 2003 (WRTP 2003) / (Red.) Matjaz Colnaric, Marian Adamski, Marek Węgrzyn .- Oxford : Elsevier, 2003, 205 s. .- ISSN: 1474-6670 .- ISBN: 008044203X
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Discrete - Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop / (Red.) Marian Adamski, Marek Węgrzyn .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, 206 s. .- ISBN: 8385911626
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2122] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Układ pamięci podwójnej / Marian Adamski, Marek Sałamaj .- Numer : P.403084 .- Data zgłoszenia : 11-03-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Układ pamięci podwójnej / Marian Adamski, Marek Sałamaj .- Numer : P. 4030084 .- Data zgłoszenia : 11-03-2013 .- Data udzielenia : 25-04-2018
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Programowalny sterownik logiczny / Marek Sałamaj, Marian Adamski .- Numer : 388721 .- Data zgłoszenia : 03-08-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Programowalny sterownik logiczny / Marek Sałamaj, Marian Adamski .- Numer : 388721 .- Data zgłoszenia : 03-08-2009 .- Data udzielenia : 31-07-2014
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Sposób sterowania silnikiem skokowym oraz układ do sterowania silnikiem skokowym : patent tymczasowy / Rudolf Sandecki, Marian Adamski .- Numer : 95253 .- Data zgłoszenia : 21-08-1975 .- Data udzielenia : 29-04-1978
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Serwomechanizm z silnikiem skokowym : patent tymczasowy / Marian Adamski, Edmund Łobocki, Rudolf Sandecki, Wiesław Żarnowski .- Numer : 88317 .- Data zgłoszenia : 28-06-1974 .- Data udzielenia : 15-03-1977
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[7] Radioizotopowe urządzenie do dokładnego ciągłego pomiaru grubości lub gęstości substancji / Marian Adamski, Czesław Majorek .- Numer : 71796 .- Data zgłoszenia : 10-08-1970 .- Data udzielenia : 31-01-1975
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski