System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 202 pozycji bibliograficznych
58 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 308--315, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-21007] [data modyf: 30-08-2019 12:01]
[7,1] [0,36]
[2] Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński
// W: Computational Biomechanics for Medicine : Personalisation, Validation and Therapy, 2020. / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes, Cham : Springer Nature Switzerland, s. 31--42, ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3   (pkt: 20)
[WZCZ-20998] [data modyf: 19-08-2019 12:42]
[6,67] [0,33]
[3] Analysis of the Lower Limb Model Response Under Impact Load, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 150--162, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_14   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20351] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[8,2] [0,41]
[4] Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash, Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 138--149, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 20)
[WZCZ-20350] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[5,8] [0,29]
[5] Biomechanika zespoleń złamań. Biomateriały, Romuald Będziński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Piotr Kowalewski
// W: Traumatologia narządu ruchu : biologia i biomechanika leczenia, 2017. / red. nauk. Wojciech J. Marczyński, Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. 244--252, ISBN: 9788320053029
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18934] [data modyf: 28-05-2019 17:48]
[11,6] [0,58]
[6] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017. / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[0,83] [0,17]
[7] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013. , Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
[8] Survey of some constitutive models for arterial walls under uniaxial and biaxial loading, Małgorzata A. Jankowska, Romuald Będziński
// W: Vibrations in physical systems, 2012. / eds. C. Cempel, M. W. Dobry . Vol. 25, Poznan : Poznań University of Technology, s. 177--184, ISBN: 9788389333438
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-15559] [data modyf: 01-10-2013 10:29]
[9] Biomechanical definition of mechanical properties of the normal abdominal aortic walls and abdominal aortic aneurysm walls, J. Gnus, Wojciech Witkiewicz, Willy Hauzer, Magdalena Kobielarz, Monika Pfanhauser, Romuald Będziński, Sebastian Bałasz
// W: Chirurgie der abdominalen und thorakalen Aorta, 2011. / Hrsg. R. I. Rückert, W. Hepp, B. Luther, Berlin - Heidelberg : Springer (Berliner Gefäßchirurgische Reihe Bd. 11), s. 15--24
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15059] [data modyf: 31-01-2013 12:24]
[10] Biomechanika inżynierska - podstawowe problemy i kierunki rozwoju, Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała
// W: Biomechanika, 2011. / red. R. Będziński, Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Mechanika Techniczna - Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki T. 12), s. 21--75, ISBN: 9788389687616
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15058] [data modyf: 31-01-2013 11:33]
[11] Calibration of free hand ultrasound probe tracked by optical system, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński, Ewelina Świątek-Najwer, Paweł Krowicki
// W: Technology and medical sciences, TMSi 2010, 2011. / eds. R. M. Natal Jorge [i. in.], Boca Raton : CRC Press, s. 63--68
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[WZCZ-15061] [data modyf: 31-01-2013 13:17]
[12] Metody numeryczne i doświadczalne w biomechanice, Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała
// W: Biomechanika, 2011. / red. R. Będziński, Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (Mechanika Techniczna - Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki T. 12), s. 77--178, ISBN: 9788389687616
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15057] [data modyf: 31-01-2013 11:31]
[13] New approach to bone surface reconstruction from 2.5D sonographic dataset, Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski, Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński
// W: Technology and medical sciences, TMSi 2010, 2011. / eds. R. M. Natal Jorge [i. in.], Boca Raton : CRC Press, s. 321--324
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15060] [data modyf: 31-01-2013 13:10]
[14] Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej, Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Konrad Kudłacik, Romuald Będziński, Andrzej Wall
// W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII, 2010. / red. J. Zarzycki, Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego nr 216), s. 273--281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15137] [data modyf: 15-02-2013 13:50]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the Degradation Process of Alginate-Based Hydrogels in Artificial Urine for Use as a Bioresorbable Material in the Treatment of Urethral Injuries / Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, 2020. Processes Vol. 8, iss. 3, 1--11, ISSN: 1820-6131, , eISSN: 2406-1034, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydrogel material, regenerative medicine, sodium alginate, urethra
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/pr8030304         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-25053] [data modyf: 09-04-2020 09:51]
[35] [0,5]
[2] Novel design of sodium alginate based absorbable stent for the use in urethral stricture disease / Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Joanna Skonieczna, Jagoda Kurowiak, Tomasz Piasecki, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Romuald Będziński, 2020. Journal of Materials Research and Technology Vol. 9, iss. 4, 9004--9015, ISSN: 2238-7854, , eISSN: 2214-0697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element method, Hydrogel, Numerical analysis, Stents of urethra, Urethral stenosis, Urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.06.047
[AWCZ-25414] [data modyf: 24-06-2020 14:42]
[50] [0,5]
[3] Numerical analysis of deformation and flow in the proximal area of the urethra / R. Rudyk, Marek Malinowski, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, A. Noszczyk-Nowak, J. Skonieczna, J. P. Madej, 2020. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 25, no. 2, 130--141, ISSN: 1734-4492, , eISSN: 2353-9003, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CFD, FEM, stress-strain characteristic, urethra, urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ijame-2020-0025
[AWCZ-25376] [data modyf: 10-06-2020 12:39]
[2,86] [0,14]
[4] Accessory genital glands in the New Zealand White rabbit: a morphometrical and histological study / Joanna Skonieczna, Jan P. Madej, Romuald Będziński, 2019. Journal of Veterinary Research Vol. 63, iss. 2, 251--257, ISSN: 2450-7393, , eISSN: 2450-7393, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bulbourethral gland, morphometry, prostate, rabbit, vesical gland
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 0.2478/jvetres-2019-0028
[AWCZ-24260] [data modyf: 17-07-2019 11:45]
[23,09] [0,58]
[5] Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia / Natalia Maksymczak, Arkadiusz Dudek, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, 2019. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 17, 51--57, ISSN: 1898-763X, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: intubacja, model hipersprężysty Mooney-Rivlin, model matematyczny, tchawica, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24274] [data modyf: 10-10-2019 15:24]
[1] [0,2]
[6] Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, 2019. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 1--11, ISSN: 1025-5842, , eISSN: 1476-8259, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238         Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[AWCZ-23506] [data modyf: 10-01-2019 13:55]
[20,21] [0,29]
[7] Material and Structural Modeling Aspects of Brain Tissue Deformation under Dynamic Loads / Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Leszek Chybowski, Katarzyna Gawdzińska, Romuald Będziński, 2019. Materials Vol. 12, no. 2, 1--14, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics of the brain, brain injury process, dynamic response, finite element method (FEM), fluid-elastic materials, hyperelastic materials, mechanical properties of brain tissue, numerical simulation, viscoelastic materials
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma12020271         Cytowania wg Scopus: 13 [13-07-2020]
[AWCZ-23556] [data modyf: 18-03-2019 13:21]
[140] [1]
[8] The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Tadeusz Marian Niezgoda, Romuald Będziński, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 1, 29--38, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02         Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[AWCZ-22666] [data modyf: 17-04-2018 13:41]
[3,75] [0,25]
[9] The mechanical characteristics of a porcine spinal cord under static loading in vitro / Robert Pasławski, Monika Jacyna, Krzysztof Jacyna, Adrian Janiszewski, Romuald Będziński, 2018. Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering T. 23, nr 2, 43--48, ISSN: 1426-1723, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.5604/01.3001.0012.2277
[AWCZ-23178] [data modyf: 05-10-2018 10:33]
[1,6] [0,2]
[10] Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armored vehicle / Monika Ratajczak, Roman Frątczak, Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński, 2017. Computer Assisted Methods in Engineering and Science Vol. 24, 3--15, ISSN: 2299-3649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, biomechanics of brain injury, combat conditions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-21667] [data modyf: 15-09-2017 09:51]
[2,8] [0,2]
[11] Modelling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load / Tomasz Klekiel, Jakub Wodzisławski, Romuald Będziński, 2017. Engineering Transactions, 1--13, ISSN: 0867-888X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [online first]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-21030] [data modyf: 14-02-2017 10:05]
[5] [0,33]
[12] The mechanical properties of human dentin for 3-D finite element modeling: Numerical and analytical evaluation / Wojciech Grzebieluch, Romuald Będziński, Tomasz Czapliński, Urszula Kaczmarek, 2017. Advances in Clinical and Experimental Medicine, nr 4, 645--653, ISSN: 1899-5276, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anisotropy, dentin, finite element method,, homogenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.17219/acem/67441         Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[AWCZ-21609] [data modyf: 23-08-2017 09:04]
[3,75] [0,25]
[13] An analysis of the effect of impact loading on the destruction of vascular structures in the brain / Monika Ratajczak, Marek Sąsiadek, Romuald Będziński, 2016. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 18, no. 3, 21--31, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, biomechanical properties of cerebrovascular system, bridging vein rupture, dynamic model, impact loading, subdural haematoma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00552-2016-02         Cytowania wg Scopus: 11 [13-07-2020]
[AWCZ-20148] [data modyf: 08-11-2016 11:18]
[14] An experimental and numerical investigation of the mechanical properties of spinal cords / Monika Ratajczak, Marek Malinowski, Romuald Będziński, 2016. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 13, no. 4, 87--106, ISSN: 1785-8860, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: finite element method (FEM), mechanical testing, nonlinear mechanical properties, spinal cord injury (SCI)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12700/APH.13.4.2016.4.6         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-20149] [data modyf: 06-03-2017 12:45]
[15] Analiza właściwości tłumiących chrząstki w stawie skokowym / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, 2016. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 22, nr 4, 198--206, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: ankle, articular cartilage, chrząstka, contact in ankle joint, element skończony, finite element, kontakt w stawie skokowym, materiał hipersprężysty, naprężenia w chrząstce, nieliniowy model materiału, nonlinear material model, staw skokowy, stress in cartilage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20802] [data modyf: 05-01-2017 12:39]
[16] Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis / Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński, 2016. Clinical Biomechanics Vol. 32, 72--79, ISSN: 0268-0033, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, finite element analysis, stabilization plate, stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016         Cytowania wg Scopus: 10 [13-07-2020]
[AWCZ-19610] [data modyf: 19-02-2016 10:35]
[17] Critical values of mechanical stress and strain during traumatic cervical spinal cord injury: Clinical study with the use of Finite Element Modelling / Marcin Czyż, Tomasz Tykocki, Grzegorz Miękisiak, Krzysztof Ścigała, Romuald Będziński, Włodzimierz Jarmundowicz, 2016. Journal of Biomedical Graphics and Computing Vol. 6, no. 2, 22--30, ISSN: 1925-4008, , eISSN: 1925-4016, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: Biomechanics, Finite Element Analysis, Neuroimaging, Spinal cord injury
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5430/jbgc.v6n2p22
[AWCZ-20484] [data modyf: 22-02-2017 11:31]
[18] Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by IED explosion under the vehicle in military environments / Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński, 2016. Acta Mechanica et Automatica Vol. 10, no. 4, 258--264, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Military Environments, Cervical Spine, Dynamic Overload, Injury Risk Curves, Underbody Blast Loadings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.1515/ama-2016-0039         Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[AWCZ-20721] [data modyf: 19-12-2016 09:28]
[19] Balance assessment during the landing phase of jump-down in healthy men and male patients after anterior cruciate ligament reconstruction / Aleksandra Melińska, Andrzej Czamara, Łukasz Szuba, Romuald Będziński, Ryszard Klempous, 2015. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 12, no. 6, 77--91, ISSN: 1785-8860, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ACLR, Body mass center repositioning, Ground reaction forces, Motion analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-19524] [data modyf: 17-11-2015 11:00]
[20] Biomechanical characteristics of the jump down of healthy subjects and patients with knee injuries / Aleksandra Melińska, Andrzej Czamara, Łukasz Szuba, Romuald Będziński, 2015. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 17, no. 2, 111--120, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: acceleration, mass centre reposition, muscle activity, muscle power, velocity, vertical ground reaction forces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00208-2014-04         Cytowania wg Scopus: 5 [13-07-2020]
[AWCZ-19346] [data modyf: 01-10-2015 09:21]
[21] Experimental and constitutive modeling approaches for a study of biomechanical properties of human coronary arteries / Małgorzata A. Jankowska, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, 2015. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Vol. 50, 1--12, ISSN: 1751-6161, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atherosclerosis, biomechanical properties of arterial walls, constitutive models, human coronary arteries
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmbbm.2015.05.021         Cytowania wg Scopus: 14 [13-07-2020]
[AWCZ-19143] [data modyf: 04-09-2015 10:10]
[22] Finite element analysis of large deformation of articular cartilage in upper ankle joint of occupant in military vehicles during explosion / Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, 2015. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 60, no. 3, 2115--2121, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element modeling, Large deformation, explosion, lower limb injury, military vehicle, upper ankle joint
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1515/amm-2015-0356         Cytowania wg Scopus: 10 [13-07-2020]
[AWCZ-19564] [data modyf: 03-12-2015 15:01]
[23] Safe rebuilding of the periodontal loss an experimental study / Liwia Minch, Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Romuald Będziński, Beata Kawala, Joanna Antoszewska, 2015. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 63, no. 2, 527--532, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [afiliacja również Politechniki Wrocławskiej]
Słowa kluczowe: FEM, bono remodeling, orthodontics, periodontally compromised patients
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2015-0060         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-19182] [data modyf: 07-03-2017 14:36]
[24] Biomechanical characteristics of the porcine denticulate ligament in different vertebral levels of the cervical spine - Preliminary results of an experimental study / Katarzyna Polak, Marcin Czyż, Krzysztof Ścigała, Włodzimierz Jarmundowicz, Romuald Będziński, 2014. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Vol. 34, 165--170, ISSN: 1751-6161, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cervical spinal cord, denticulate ligament, experimental study, mechanical properties, numerical modelling, spinal cord, uniaxial tensile test
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmbbm.2014.02.010         Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[AWCZ-18028] [data modyf: 20-08-2015 14:49]
[25] Osteosynthesis on the basis of resorbable polymers implants - selected problems / Romuald Będziński, J. Chłopek, R. Frątczak, I. Kotela, 2014. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 17, spec. iss. 128-129, 108, ISSN: 1429-7248,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18918] [data modyf: 20-08-2015 14:05]
[26] FT-Raman spectroscopic study of human skin subjected to uniaxial stress / M. Gąsior-Głogowska, M. Komorowska, J. Hanuza, M. Mączka, A. Zając, M. Ptak, Romuald Będziński, M. Kobielarz, K. Maksymowicz, P. Kuropka, S. Szotek, 2013. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Vol. 18, 240--252, ISSN: 1751-6161, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: collagen, elastin, human skin, mechanical properties, uniaxial tensile test
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jmbbm.2012.11.023         Cytowania wg Scopus: 24 [13-07-2020]
[AWCZ-17503] [data modyf: 20-08-2015 08:47]
[27] Mechanical properties and dynamics of degradation of polylactide matrix composites with calcium and sodium alginate fibers / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Anna Kwiatkowska, Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Jarosław Filipiak, Barbara Szaraniec, Jan Chłopek, 2013. Journal of Composite Materials Vol. 48, no. 7, 815--824, ISSN: 0021-9983, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alginate fibers, biodegradable composites, biodegradable stent, polylactide
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1177/0021998313477897         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-17324] [data modyf: 28-07-2015 12:31]
[28] Mechanical, rheological, fatigue, and degradation behavior of PLLA, PGLA and PDGLA as materials for vascular implants / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Anna Kozłowska, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, 2013. Meccanica Vol. 48, iss. 3, 721--731, ISSN: 0025-6455,
Słowa kluczowe: DMA analysis, biodegradable polymers, coronary stent, hydrolytic degradation, mechanical properties, rheological properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 23 [13-07-2020]
[AWCZ-17504] [data modyf: 20-08-2015 09:39]
[29] Biodegradable blends with shape memory effect as materials for cardiovascular implants / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Mirosława El Fray, Marta Piątek-Hnat, Beata Sobieszczańska, 2012. Journal of Biomechanics Vol. 45, suppl. 1, 45, ISSN: 0021-9290,
Słowa kluczowe: blend polimerowy, degradacja, poliester, poliuretan, stent
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-16962] [data modyf: 21-01-2013 12:49]
[30] Biodegradation of PLLA in various incubation media / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, 2012. Journal of Biomechanics Vol. 45, suppl. 1, 46, ISSN: 0021-9290,
Słowa kluczowe: Ringer, SBF, biodegradacja, poli(l-laktyd), woda destylowana
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-16963] [data modyf: 21-01-2013 12:55]
[31] Finite element modelling of the cervical spinal cord injury - clinical assessment / Marcin Czyż, Krzysztof Ścigała, Romuald Będziński, Włodzimierz Jarmundowicz, 2012. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 14, no. 4, 23--29, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/abb120403         Cytowania wg Scopus: 15 [13-07-2020]
[AWCZ-17502] [data modyf: 27-09-2013 13:05]
[32] Implant-prosthetic treatment support using CT and hybrid navigation system / Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Michał Popek, 2012. Journal of Biomechanics Vol. 45, suppl. 1, 63, ISSN: 0021-9290,
Słowa kluczowe: biomechanika, inżynieria biomedyczna, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, nawigacja komputerowa hybrydowa
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-16982] [data modyf: 28-01-2013 15:06]
[33] Intraoperative visualization of surgical instrument during maxillo-facial surgery / Michał Popek, Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński, Marcin Majak, 2012. Journal of Biomechanics Vol. 45, suppl. 1, 62, ISSN: 0021-9290,
Słowa kluczowe: biomechanika, inżynieria biomedyczna, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, nawigacja komputerowa
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-16981] [data modyf: 28-01-2013 14:23]
[34] Mechanical properties of cervical dura mater / Emilia Mazgajczyk, Krzysztof Ścigała, Marcin Czyż, Włodzimierz Jarmundowicz, Romuald Będziński, 2012. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 14, no. 1, 51--58, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: opona twarda rdzenia kręgowego, ortotropia, test na rozciąganie, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[AWCZ-16977] [data modyf: 28-01-2013 13:42]
[35] New specific metal-silica biocomposites for medical implants / Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak-Roś, Ewa Justyna Kochanowska, Romuald Będziński, Jerzy Kaleta, 2012. Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials Vol. 2, iss. BBN2, 84--92 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biokompozyty metal-krzemionkowe, implanty, metoda zol-żel
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: http://dx.doi.org/10.1680/bbn.12.00018
[AWCZ-16968] [data modyf: 12-07-2013 12:35]
[36] The investigation of the lower limb geometry using 3D sonography and magnetic resonance / Ewelina Świątek-Najwer, Krzysztof Krysztoforski, Szymon Ł. Dragan, Romuald Będziński, 2012. Measurement Vol. 45, no. 1, 702--710, ISSN: 0263-2241, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics, biomechanika, biomedical engineering, computer aided surgery, free-hand sonography, inżynieria biomedyczna, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, magnetic resonance imaging, rezonans magnetyczny, ultrasonografia
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.measurement.2011.12.020         Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-16983] [data modyf: 28-01-2013 15:27]
[37] Application of generative technologies in the design of reduced stiffness stems of hip joint endoprosthesis / Krzysztof Ścigała, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Edward Chlebus, Bogdan Dybała, 2011. Archives of Civil and Mechanical Engineering Vol. 11, no 3, 753--767, ISSN: 1644-9665, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: endoproteza stawu biodrowego, generative technologies, hip endoprosthesis, implant, obniżona sztywność, stiffness, technologie generatywne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-17016] [data modyf: 09-10-2014 17:05]
[38] Biomechanical effect of rapid mucoperiosteal palatal tissue expansion with the use of osmotic expanders / Mariusz Wysocki, Kazimierz Kobus, Sylwia Szotek, Magdalena Kobielarz, Piotr Kuropka, Romuald Będziński, 2011. Journal of Biomechanics Vol. 44, no 7, 1313--1320, ISSN: 0021-9290,
Słowa kluczowe: Osmotic expanders, Tissue expansion, Uniaxial mechanical properties, ekspander osmotyczny, mucoperiosteal palatal tissue, rozciąganie tkanki, tkanki podniebienia, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jbiomech.2011.01.012         Cytowania wg Scopus: 9 [13-07-2020]
[AWCZ-17017] [data modyf: 31-01-2013 14:37]
[39] Comparative analysis of the deformation characteristics of biodegradable polymers considered as a material for vascular stents / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jan Chłopek, Jarosław Filipiak, Barbara Szaraniec, 2011. Polimery T. 56, nr 3, 224--231, ISSN: 0032-2725, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodegradable polymer, bioresorbable stent, kompozyty polimerowe, polimer biodegradowalny, polymer composite, stent bioresorbowalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[AWCZ-17010] [data modyf: 30-01-2013 15:01]
[40] Elastin and collagen fibres alterations for abdominal aortic aneurysms population with constant maximum diameter size / Magdalena Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Romuald Będziński, 2011. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 14, no. 102, 2--6, ISSN: 1429-7248,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17013] [data modyf: 31-01-2013 12:31]
[41] Mechanical, biological and microstructural properties of biodegradable models of polymeric stents made of PLLA and alginate fibers / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Barbara Szaraniec, Jan Chłopek, 2011. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 13, no. 4, 21--28, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodegradable stent, biological properties, mechanical properties, polymer structure, power, radial strength, siła radialna, stent biodegradowalny, właściwości biologiczne, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16988] [data modyf: 28-01-2013 17:25]
[42] Mechanical properties and degradation behaviour of PLA/alginate fiber composites / Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Anna Kwiatkowska, Barbara Szaraniec, Jan Chłopek, Romuald Będziński, Wojciech Witkiewicz, 2011. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 14, no. 106-108, 164--166, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: alginian, degradacja, implant naczyniowy, kompozyt biodegradowalny, polilaktyd
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16989] [data modyf: 28-01-2013 17:32]
[43] Mechanobiology of soft tissues: FT-Raman spectroscopic studies / Marlena Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Romuald Będziński, Magdalena Kobielarz, 2011. Challenges of Modern Technology Vol. 2, no. 3, 8--11, ISSN: 2082-2863,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-17012] [data modyf: 31-01-2013 12:10]
[44] Metoda oceny parametrów biomechanicznych kończyn dolnych człowieka realizowana w zeskoku ze stopni o różnej wysokości / Aleksandra Melińska, Andrzej Czamara, Łukasz Szuba, Romuald Będziński, 2011. Fizjoterapia Polska Vol. 11, nr 4, 327--340, ISSN: 1642-0136,
Słowa kluczowe: napięcie mięśniowe, siła reakcji podłoża, zeskok pionowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17015] [data modyf: 31-01-2013 14:14]
[45] Noninvasive ultrasonic measuring system for bone geometry examination / Krzysztof Krysztoforski, Paweł Krowicki, Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński, Peter Keppler, 2011. International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery Vol. 7, no. 1, 85--95, ISSN: 1478-5951,
Słowa kluczowe: badania radiologiczne, bone deformities, deformacja kości, error measurements, nieinwazyjne obrazowanie kości, noninvasive ultrasound bone imaging, ocena błędów, radiological investigation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/rcs.373         Cytowania wg Scopus: 5 [13-07-2020]
[AWCZ-17014] [data modyf: 31-01-2013 13:34]
[46] FT-Raman spectroscopic study of thoracic aortic wall subjected to uniaxial stress / Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Marlena Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Magdalena Kobielarz, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Krzysztof Maksymowicz, K. Hermanowicz, 2010. Journal of Raman Spectroscopy Vol. 41, no 10, 1163--1169, ISSN: 0377-0486,
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, blood vessel, elastyna, kolagen, mechanical properties, naczynia krwionośne, spektroskopia Ramana, test jednoosiowego rozciągania, uniaxial tensile test, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1002/jrs.2554         Cytowania wg Scopus: 12 [13-07-2020]
[AWCZ-17070] [data modyf: 15-02-2013 12:04]
[47] Histological and ultrastructural evaluation of the walls of abdominal aortic aneurysms / Magdalena Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Katarzyna Kaleta, Piotr Kuropka, Krzysztof Marycz, Romuald Będziński, 2010. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 13, no. 100--101, 83--87, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: aorta brzuszna, tętniak, włókno elastynowe, włókno kolagenowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17071] [data modyf: 15-02-2013 12:13]
[48] Influence of methylene blue-mediated photooxidation on mechanical properties of porcine pericardium / Artur Turek, Magdalena Kobielarz, Beata Cwalina, Romuald Będziński, 2010. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 13, no. 96--98, 99--103, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: bioproteza, fotooksydacja, osierdzie świni, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17072] [data modyf: 15-02-2013 14:13]
[49] Investigation of the bone tissue and implant surface interactions / Romuald Będziński, Justyna Krzak-Roś, Monika Stefańska, Krzysztof Maruszewski, 2010. Strain Vol. 46, nr 6, 518--525, ISSN: 0039-2103,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1111/j.1475-1305.2007.00383.x         Cytowania wg Scopus: 5 [13-07-2020]
[AWCZ-17062] [data modyf: 14-02-2013 14:19]
[50] Preliminary evaluation of selected biologic properties of TiO2 and SiO2 layers on metallic substrates / Wiktor Urbański, Szymon Dragan, Elżbieta Gębarowska, Piotr Dzięgiel, Justyna Krzak-Roś, Mirosław Miller, Celina Pezowicz, Romuald Będziński, 2010. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 13, no. 96--98, 129--133, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: cytotoksyczność, fibroplasty, implanty ortopedyczne, powłoki zol-żelowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17073] [data modyf: 15-02-2013 14:19]
[51] Comparison analysis of chemical elements composition of abdominal aortic aneurysms and normal abdominal aortic walls / Magdalena Kobielarz, Krzysztof Marycz, Sylwia Szotek, Romuald Będziński, 2009. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 12, no. 89-91, 185--187, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: analiza składu pierwiastkowego, aorta brzuszna, skaningowy mikroskop elektronowy, tętniak aorty brzusznej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17083] [data modyf: 20-02-2013 12:11]
[52] Human skin properties determined by mechanical tests and Raman spectroscopy / Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Magdalena Kobielarz, Marlena Gąsior-Głogowska, Małgorzata Komorowska, Krzysztof Maksymowicz, Jerzy Hanuza, Krzysztof Hermanowicz, 2009. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 12, no. 89-91, 207--209, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: białko strukturalne, skóra, spektroskopia Ramana, test jednoosiowego rozciągania, właściwości mechaniczne, włókno kolagenowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17090] [data modyf: 25-02-2013 11:17]
[53] Mechanical and structural anisotropy of human cancellous femur bone / Anna M. Nikodem, Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała, Szymon Dragan, 2009. Journal of Vibroengineering Vol. 11, no. 3, 571--576, ISSN: 1392-8716,
Słowa kluczowe: osteoartroza, osteoporoza
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17089] [data modyf: 22-02-2013 13:34]
[54] Preliminary tests of composite external fixator with changeable stiffness / Jarosław Filipiak, Romuald Będziński, Jan Chłopek, 2009. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 12, no. 89-91, 210--212, ISSN: 1429-7248,
Słowa kluczowe: kompozyt węglowy, leczenie złamań, stabilizator zewnętrzny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17081] [data modyf: 20-02-2013 10:07]
[55] The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method / Justyna Krzak-Roś, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Agnieszka Baszczuk, Mirosław Miller, Maciej Kowalski, Romuald Będziński, 2009. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 11, no. 2, 21--29, ISSN: 1509-409X,
Słowa kluczowe: chropowatość, cienkie filmy, implant, metoda zol-żel, powłoka
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17088] [data modyf: 22-02-2013 12:31]
[56] The reaction of the pelvis to the implantation of the acetabular component of the hip endoprosthesis - initial tests with the use of computerized tomography / Wojciech Wodzisławski, Sebastian Krupa, Jacek Nowicki, Romuald Będziński, Jerzy Detyna, 2009. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 11, no. 4, 45--54, ISSN: 1509-409X,
Słowa kluczowe: bone density, computed tomography, endoproteza stawu biodrowego, gęstość kości, hip endoprosthesis, loosening of endoprosthesis, tomografia komputerowa
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-17091] [data modyf: 25-02-2013 11:30]
[57] Zastosowanie spektroskopii Ramana do monitorowania zmian strukturalnych białek w tkankach miękkich poddanych rozciąganiu / Marlena Gąsior-Głogowska, Agnieszka Orawczak, Małgorzata Komorowska, Romuald Będziński, Sylwia Szotek, Magdalena Kobielarz, Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Norbert Pośpieszny, 2009. Przegląd Techniczny, nr 5/6, 14--16
Słowa kluczowe: aorta, elastyna, kolagen, skóra, spektroskopia Ramana, tkanka miękka
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17082] [data modyf: 20-02-2013 12:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optymalizacja struktury warstwy wierzchniej materiałów implantacyjnych przez pokrywanie powłokami zol-żel / Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak-Roś, Iwona Kochanowska, Romuald Będziński // W: Aktualne Problemy Biomechaniki .- 2011, z. 5, s. 25--28, ISSN: 1898-763X,
Słowa kluczowe: implanty, warstwa wierzchnia, zol-żel,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9519] [data modyf: 31-01-2013 12:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania biomechaniczne struktur czaszkowo-mózgowych, 2019. Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: biomechanika tkanek głowy, metoda elementów skończonych, urazowe uszkodzenie mózgu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23471] [data modyf: 18-06-2019 15:48]
[0] [0]
[2] Biomechanika struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych, 2019. Romuald Będziński, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, M. Ptak // W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 7--8
Słowa kluczowe: biomechanika głowy, metoda elementów skończonych, obrazowanie medyczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23595] [data modyf: 10-12-2019 11:28]
[0] [0]
[3] Investigation of helmet-head interaction in the aspect of craniocerebral tissue protection, 2019. Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 24, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23593] [data modyf: 10-12-2019 11:16]
[0] [0]
[4] Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load, 2018. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092080   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23401] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[3,75] [0,25]
[5] Protection Capabilities of the Ankle Joint Against the Consequences of Impact Load, 2018. Tomasz Klekiel, Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--7, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092089   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23417] [data modyf: 07-08-2019 09:42]
[3,75] [0,25]
[6] Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu, 2019. Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Słowa kluczowe: alginian sodu, bioresorpcja, regeneracja tkanek

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23468] [data modyf: 18-06-2019 15:30]
[0] [0]
[7] Resorpcja hydrożeli podczas swobodnego przepływu w warunkach in vitro, 2019. Łukasz Zaręba, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23470] [data modyf: 18-06-2019 15:44]
[0] [0]
[8] Risk of Injury in Lumbar Spine During Explosion of Low-Mass Charge under Vehicle, 2018. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Paweł Bogusz, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092081   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23416] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[3] [0,2]
[9] Symulacja uszkodzeń stopy w trakcie biegu, 2019. Tomasz Klekiel, Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 20--21
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23596] [data modyf: 10-12-2019 11:36]
[0] [0]
[10] Wykorzystanie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach polimerów pochodzenia naturalnego, 2019. Rafał Rudyk, Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: hydrożel, metoda cyfrowej korelacji obrazu, odkształcenie, stent urologiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23469] [data modyf: 18-06-2019 15:41]
[0] [0]
[11] Analysis of the lower limb model response under impact load, 2018. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 113, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23153] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[12] Badania powstawania krwiaków podtwardówkowych u osób w podeszłym wieku, 2018. Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Artur Kwiatkowski, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 54--55, ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: krwiaki podtwardówkowe, metoda elementów skończonych, modele numeryczne głowy człowieka, żyły mostkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23383] [data modyf: 20-02-2019 09:40]
[0] [0]
[13] Biomechanical investigation of animal urethra model, 2018. Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Marek Malinowski, Łukasz Zaręba, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Urszula Pasławska, J. Madej, J. Skonieczna, M. Michałek, M. Płóciennik, K. Nowak, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 143--144, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23154] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[14] Biomechanical Investigation of Intact and Infammation of the New Zeland White Rabbits Urethra, 2018. Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Marek Malinowski, Agnieszka Noszczyk-Nowak, J. Skonieczna, J. Madej, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 508--509, ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23150] [data modyf: 14-09-2018 10:20]
[0] [0]
[15] Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa cewki moczowej w stanie zapalnym królika nowozelandzkiego, 2018. Marek Malinowski, Rafał Rudyk, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Noszczyk-Nowak, Jan Madej, Joanna Skonieczna, Marcin Michałek, Urszula Pasławska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 56--58, ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: MES, cewka moczowa, histologia, królik, stan zapalny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23384] [data modyf: 20-02-2019 09:44]
[0] [0]
[16] Hydrożele w medycynie regeneracyjnej, 2018. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 30--31, ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: alginian sodu, hydrożel, medycyna regeneracyjna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23382] [data modyf: 20-02-2019 09:35]
[0] [0]
[17] Influence of ballistic helmet padding characteristics on protection of the brain tissue, 2018. Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 179--180, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23151] [data modyf: 14-09-2018 11:20]
[0] [0]
[18] Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load, 2018. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317, ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23149] [data modyf: 14-09-2018 10:16]
[0] [0]
[19] Numerical Models of the Urethral Lower Duct, 2018. Marek Malinowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , R. Rudyk, Agnieszka Noszczyk-Nowak, J. Madej, J. Skonieczna, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 314--315, ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23148] [data modyf: 14-09-2018 10:49]
[0] [0]
[20] Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash, 2018. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23152] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[21] Application of the smoothed particle hydrodynamics method for the modelling of the ankle joint, 2017. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Piotr Malesa, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: FEM, Finite element, SPH, Smoothed Particle Hydrodynamics, ankle joint, bone, cartilage, large deformation, ligament

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22825] [data modyf: 20-11-2017 09:38]
[0] [0]
[22] Influence of the mechanical properties of the military sole on the foot for occupants in military vehicle under anti-tank IED accidents, 2017. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska [Białystok] : --, 2017, s. 80--81
Słowa kluczowe: damping, foot model, impact load, mass, spring, tissue properties

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22632] [data modyf: 19-06-2017 09:47]
[0] [0]
[23] Modele numeryczne głowy człowieka - perspektywa, wyzwania, możliwości, 2017. Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 80--81, ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: biomechanika urazów mózgu, metoda elementów skończonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22654] [data modyf: 30-06-2017 12:30]
[0] [0]
[24] Modelowanie numeryczne zwężenia cewki moczowej, 2017. Marek Malinowski, Agnieszka Mackiewicz , Rafał Rudyk, Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 55--56, ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: badania wytrzymałościowe, cewka moczowa, modelowanie numeryczne FEA

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22653] [data modyf: 30-06-2017 12:27]
[0] [0]
[25] Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in explosion environments, 2017. Agnieszka Mackiewicz , Karolina Winiarczyk, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska [Białystok] : --, 2017, s. 111--112
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22633] [data modyf: 14-12-2017 10:27]
[0] [0]
[26] The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads, 2017. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22824] [data modyf: 20-11-2017 09:35]
[0] [0]
[27] The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load, 2017. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Kraków, Polska Kraków : AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1, ISBN: 9788394889807
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22925] [data modyf: 23-02-2018 09:40]
[0] [0]
[28] Analiza własności tłumiących chrząstki w stawie skokowym, 2016. Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: Mechanika w Medycynie - MM 2016. Rzeszów, Polska - : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22530] [data modyf: 14-02-2017 10:12]
[29] Assessment of abnormalities in brain function based on changes in the mechanical properties of brain tissues, 2016. Monika Ratajczak, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 223--224, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: FEM, TBI, biomechanics, brain function

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22241] [data modyf: 19-09-2016 13:16]
[30] Biomechanical aspects of brain tissue dysfunctions, 2016. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016. Warsaw, Polska Warszawa, 2016, s. 1--2 .- abstract
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22232] [data modyf: 13-09-2016 09:14]
[31] Mechanobiological damage to the structure and function of the brain, 2016. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: IBRO & IRUN Neuroscience Forum - NEURONUS 2016. Krakow, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22151] [data modyf: 17-05-2016 09:52]
[32] Modeling of damping properties of articular cartilage during impact load, 2016. Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, J. Wodzisławski // W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016. Warsaw, Polska Warszawa, 2016, s. 1--2 .- abstract
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22233] [data modyf: 13-09-2016 09:33]
[33] Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity, 2016. Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: damping, dissipation energy, impulse load, lower extremity

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22308] [data modyf: 24-10-2016 13:14]
[34] Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse, 2016. Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, effort, element analysis, wheeled armored vehicle

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22309] [data modyf: 24-10-2016 13:26]
[35] Prediction of bone fractures in ankle during axial impact loads, 2016. Tomasz Klekiel, Romuald Będziński, G. Sławiński, Tadeusz Niezgoda // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 139--140, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: FEM, ankle joint, bone fracture, impact load, soft tissue

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22240] [data modyf: 19-09-2016 13:14]
[36] The application of numerical methods for the assessment of brain dysfunction caused by overload resulting from combat operations, 2016. Monika Ratajczak, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: FEM, biomechanics of brain injury, combat conditions

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22310] [data modyf: 24-10-2016 13:32]
[37] The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Ewa Paradowska, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22239] [data modyf: 19-09-2016 13:11]
[38] Wpływ przeciążeń mechanicznych na zaburzenia neurofunkcjonalne, 2016. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2016, s. 73--74, ISBN: 9788394271435
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22207] [data modyf: 29-06-2016 10:37]
[39] Analiza ryzyka powstania urazów kręgosłupa szyjnego u żołnierzy w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej na pojazdy militarne, 2015. Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 69--70, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: konflikt zbrojny, kryterium urazów szyi, kręgosłup szyjny, obciążenia dynamiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21779] [data modyf: 08-07-2015 10:03]
[40] Badania wpływu przedniej stabilizacji płytkowej na odpowiedź biomechaniczną układu kolumna kręgosłupa szyjnego - implant, 2015. Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21944] [data modyf: 28-10-2015 12:33]
[41] Biomechanics of traumatic brain injury, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: 21st Congress of the European Society of Biomechanics : EBS 2015 : book of extended. Prague, Czechy Praha : Ceske Vysoke Uceni Technicke, 2015, s. 353, ISBN: 9788001057773
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 95 [13-07-2020]
[KONF-21809] [data modyf: 21-07-2015 15:31]
[42] Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by ied explosion under the vehicle in military environments, 2015. Agnieszka Mackiewicz , Roman Frątczak, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference. Augustów, Polska Białystok : [B. w.], 2015, s. 112--113
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21769] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[43] The use of numerical studies in the assessment of mechanical characteristics of the highly deformable structures of the head, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 587--588, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: FEM, brain tissues, multiphase systems, nonlinear materials

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21858] [data modyf: 30-09-2015 11:19]
[44] Wpływ gwałtownych obciążeń mózgu na zaburzenia neurologiczne - badania numeryczne, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 89--90, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: biomechanika mózgu, dysfunkcje neurologiczne, metoda elementów skończonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21780] [data modyf: 08-07-2015 10:05]
[45] Zastosowanie metod numerycznych do predykcji i wyjaśnienia zjawisk destrukcji tkanek mózgowych w warunkach szybkozmiennych obciążeń, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 71
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21946] [data modyf: 28-10-2015 12:37]
[46] An investigation of brain structure deformations under impact loading, 2014. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014. Łódź, Polska Łódź : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 183--184, ISBN: 9788372836281
Słowa kluczowe: brain tissue biomechanics, intracranial pressure (ICP), shock wave - head interactions, traumatic brain injury (TBI)

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21477] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
[47] Comparative studies of the cervical spine stabilization systems, 2014. Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, M. Banach // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014. Łódź, Polska Łódź : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 131--132, ISBN: 9788372836281
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, fretting, stabilization plate, stiffness

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21476] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[48] Constitutive modelling of the behaviour of the human coronary arterial walls subjected to uniaxial tensile tests, 2014. Małgorzata A. Jankowska, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014. Łódź, Polska Łódź : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 91--92, ISBN: 9788372836281
Słowa kluczowe: constitutive equations, human coronary arteries, mechanical properties of arterial walls

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21475] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[49] Osteosynthesis on the base polymer implants - selected problems, 2014. R. Frątczak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Biomaterials in medicine and veterinary medicine. [Rytro], Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21696] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[50] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[51] Wybrane problemy stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa, 2013. Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, Urszula Radziwanowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--4, ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21247] [data modyf: 07-09-2015 15:09]
[52] Analysis of using 2D data (X-ray images) to modelling tissue structures, 2012. Aleksandra Melińska, Bartłomiej Antosik, Michał Kędziora, J. Wagel, Marek Sąsiadek, Romuald Będziński // W: Current trends in development of implantable tissue structures. Warsaw, Polska Warsaw : International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences, 2012, Lecture Notes of the ICB Seminar ; 89, s. 88--93
Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, zdjęcie RTG, złamania kości

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20644] [data modyf: 28-01-2013 13:09]
[53] Biodegradable composites and blends for vascular implants, 2012. Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Mirosława El Fray, Marta Piątek-Hnat // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 33--34 [abstr.]
Słowa kluczowe: PGLA, PLLA, pamięć kształtu, poliuretan, stent biodegradowalny, włókno alginianowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20629] [data modyf: 21-01-2013 12:21]
[54] Comparison between mechanical characteristics of porcine spinal cord segments, 2012. Monika Jacyna-Stefańska, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 103--104 [abstr.]
Słowa kluczowe: rdzeń kręgowy, relaksacja naprężeń, właściwości mechaniczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20639] [data modyf: 28-01-2013 11:50]
[55] Computer aided tumor resection and bone reconstruction in maxillo-facial area, 2012. Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński, Magdalena Żuk, Marcin Majak // W: Proceedings of the 10th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Berlin, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6]
Słowa kluczowe: biomechanika, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, rekonstrukcja kości, resekcja zmian nowotworowych, twarzoczaszka

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20647] [data modyf: 28-01-2013 15:01]
[56] Degradation behavior of shape memory polymers, 2012. Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Mirosława El Fray, Marta Piątek-Hnat // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 31--32 [abstr.]
Słowa kluczowe: PDGLA, pamięć kształtu, polimer biodegradowalny, poliuretan

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20630] [data modyf: 21-01-2013 12:27]
[57] Different approaches to constitutive modelling of the arterial walls, 2012. Małgorzata Jankowska, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 105--106 [abstr.]
Słowa kluczowe: równania konstytutywne, ściany układu krwionośnego

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20640] [data modyf: 28-01-2013 11:55]
[58] Experimental methods in biomechanics, 2012. Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 39--40 [abstr.]
Słowa kluczowe: biomechanika, interferometria holograficzna, metoda elementów skończonych, przebudowa kości, system szkieletowy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20632] [data modyf: 21-01-2013 13:55]
[59] Finite Element modelling of the cervical spinal cord injury - clinical assessment, 2012. Marcin Czyż, Krzysztof Ścigała, Włodzimierz Jarmundowicz, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 57--58 [abstr.]
Słowa kluczowe: bariera krew-rdzeń kręgowy, kręgosłup szyjny, metoda elementów skończonych, neurologia, rdzeń kręgowy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20633] [data modyf: 28-01-2013 13:41]
[60] Hybrid navigation for computer-aided tumour resection in maxillo-facial area and post-tumour bone reconstruction, 2012. Ewelina Świątek-Najwer, Michał Popek, Marcin Majak, Janusz Jaworowski, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 285--286 [abstr.]
Słowa kluczowe: bioimplant, biomechanika, inżynieria biomedyczna, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, nawigacja elektromagnetyczna, nawigacja optyczna, scaffold, twarzoczaszka

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20646] [data modyf: 28-01-2013 14:37]
[61] Orthodontic forces level versus bone defects remodelling in FEM analysis, 2012. Liwia Minch, Beata Kawala, Romuald Będziński, Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Joanna Antoszewska // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 199--200 [abstr.]
Słowa kluczowe: aparat ortodontyczny, metoda elementów skończonych, uszkodzenie kości

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20645] [data modyf: 28-01-2013 13:28]
[62] Selected problems in application and numerical methods in the biomedical engineering, 2012. Romuald Będziński // W: Current trends in development of implantable tissue structures. Warsaw, Polska Warsaw : International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences, 2012, Lecture Notes of the ICB Seminar ; 89, s. 54--57
Słowa kluczowe: biomechanika, budowa tkanek, implantologia, metody doświadczalne, metody numeryczne

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20631] [data modyf: 21-01-2013 13:47]
[63] Testing of electromagnetic tracking system accuracy for computer aided surgery, 2012. Marcin Majak, Ewelina Świątek-Najwer, Michał Popek, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics - Biomechanics 2012. Białystok, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012, s. 177--178 [abstr.]
Słowa kluczowe: bioimplant, biomechanika, inżynieria biomedyczna, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, nawigacja elektromagnetyczna, nawigacja optyczna, scaffold, twarzoczaszka

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20641] [data modyf: 28-01-2013 12:18]
[64] Titanium and its alloys as a material for microprothesis used in biomedical engineering, 2012. Zbigniew Zimniak, Monika Marciniak, Maciej A. Zalewski, Romuald Będziński // W: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - YSESM [Dokument elektroniczny]. Braşov, Rumunia Braşov : Transilvania University Publishing House, 2012, s. 232--235
Słowa kluczowe: implant ucha środkowego, otolaryngologia, tytan, właściwości mechaniczne

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20648] [data modyf: 28-01-2013 15:43]
[65] Zagadnienia związane z mikroformowaniem tytanu i jego stopów stosowanych w otolaryngologii, 2012. Zbigniew Zimniak, Monika Marciniak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 183--184
Słowa kluczowe: otolaryngologia, stopy tytanu, test jednoosiowego ściskania, właściwości materiałowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20649] [data modyf: 28-01-2013 15:50]
[66] Aktualne problemy współczesnej implantacji stawów, 2011. Romuald Będziński // W: VI-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures : conference proceedings. Augustów, Polska Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2011, s. 27--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20651] [data modyf: 30-01-2013 15:21]
[67] Application of computer aided surgery in cranio-facial area and orthopaedy, 2011. Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Ewelina Świątek-Najwer // W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2011 : short papers. Warsaw, Polska Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 133--134
Słowa kluczowe: biomechanika, komputerowe wspomaganie zabiegów operacyjnych, optymalizacja, programowanie, software, ultrasonografia z wolnej ręki

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20652] [data modyf: 30-01-2013 15:48]
[68] Deformability of artery tissue and biodegradable materials in terms of vascular implants, 2011. Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Marta Piątek-Hnat, Mirosława El Fray // W: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Siófok, Węgry Budapest : Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011, s. 35--36
Słowa kluczowe: charakterystyki odkształcalności, polimer biodegradowalny, stent naczyniowy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20650] [data modyf: 29-01-2013 11:23]
[69] Obluzowanie panewki endoprotezy stawu biodrowego jako problem kliniczny i diagnostyczny, 2011. Wojciech Wodzisławski, Romuald Będziński, Jerzy Detyna, Konrad Wodzisławski // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2011, s. 83--84
Słowa kluczowe: Obluzowanie panewki endoprotezy stawu biodrowego jako problem kliniczny i diagnostyczny, badania rentgenometryczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20654] [data modyf: 31-01-2013 14:28]
[70] Właściwości mechaniczne ścian aort, 2011. Monika Marciniak, Romuald Będziński, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Magdalena Kobielarz // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2011, s. 47--48
Słowa kluczowe: naczynia krwionośne, test jednoosiowego rozciągania, wytrzymałość mechaniczna, włókno elastynowe, włókno kolagenowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20653] [data modyf: 31-01-2013 14:03]
[71] Analiza biomechaniczna urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) oraz tensora dyfuzji (DTI), 2010. Marcin Czyż, Krzysztof Ścigała, Włodzimierz Jarmundowicz, Romuald Będziński, Paweł Szewczyk, Marek Sąsiadek // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum. Wrocław, Polska [b. m.] : [B.w.], 2010, s. 25--26
Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, rdzeń kręgowy, uszkodzenie tkanki nerwowej

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20715] [data modyf: 15-02-2013 09:56]
[72] Analiza stanu przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w kompleksie kość udowa - system stabilizacji złamań nasady bliższej, 2010. Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Konrad Kudłacik, Andrzej Wall, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum. Wrocław, Polska [b. m.] : [B.w.], 2010, s. 73--74
Słowa kluczowe: implant, metoda elementów skończonych, odkształcenia tkanki kostnej, stabilizacja złamań

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20722] [data modyf: 15-02-2013 13:54]
[73] Assessment of arterial calcium deposition mechanical properties, 2010. Marcin Kot, Magdalena Kobielarz, Krzysztof Maksymowicz, Anna M. Nikodem, Romuald Będziński // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 101--102
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20717] [data modyf: 15-02-2013 12:34]
[74] Biomechanical basis of tissue-implant interactions, 2009. Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała // W: Computer Methods in Mechanics : lecture of the CMM 2009. Zielona Góra, Polska Berlin - Heidelberg : Springer - Verlag, 2010, (Advanced Structured Materials ; 1), s. 379--390, ISBN: 9783642052408
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-20757] [data modyf: 29-08-2018 09:27]
[75] Computer aided bone replacement by use of ultrasound reconstruction techniques, 2010. Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Ewelina Świątek-Najwer, Paweł Krowicki // W: 3rd Workshop on Sports and Health Technology Innovation of Biwako Southern Area Consortium : Global Symposium of Regional Innovation Cluster Program : 11th Japanese-Polish Seminar on Biomedical Technologies in the Time of Population Aging. Shiga, Japonia [b. m.] : [B. w.], 2010, s. 26--27
Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie zabiegów, nawigacja, ultrasonografia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20712] [data modyf: 14-02-2013 15:03]
[76] Correlation between structural and mechanical properties of human trabecular femur bone, 2010. Anna M. Nikodem, Romuald Będziński, Szymon Dragan // W: 37th Solid Mechanics Conference - SolMech 2010 : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : [B. w.], 2010, s. 230--231
Słowa kluczowe: kość piszczelowa, tkanka kostna, właściwości mechaniczne, właściwości strukturalne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20719] [data modyf: 15-02-2013 12:54]
[77] Densytometryczna ocena przebudowy kości miednicznej w aspekcie analizy numerycznej stawu biodrowego po alloplastyce, 2010. Wojciech Wodzisławski, Romuald Będziński, Jerzy Detyna, Waldemar Pilarski // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum. Wrocław, Polska [b. m.] : [B.w.], 2010, s. 85--86
Słowa kluczowe: absorpcjometria promianiowania X, implantacja, odkształcenia tkanki kostnej, przebudowa tkanki kostnej

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20724] [data modyf: 15-02-2013 14:23]
[78] Dynamic mechanical and rheological properties of polymers for biodegradable medical devices, 2010. Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Anna Kozłowska, Marek Kozłowski // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 3--4
Słowa kluczowe: dynamiczne właściwości reologiczne, polimer biodegradowalny

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20710] [data modyf: 14-02-2013 12:47]
[79] Experimental investigations of mechanical characteristics of denticulate ligaments, 2010. Katarzyna Polak, Krzysztof Ścigała, Marcin Czyż, Romuald Będziński, Włodzimierz Jarmundowicz // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 215--216
Słowa kluczowe: badania doświadczalne, charakterystyki mechaniczne, rdzeń kręgowy, więzadło ząbkowane

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20721] [data modyf: 15-02-2013 13:12]
[80] Investigation of lower limb mechanical axis using 3D sonography and magnetic resonance, 2010. Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński, Szymon Dragan, Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 217--218
Słowa kluczowe: kończyna dolna, oś mechaniczna, rezonans magnetyczny, ultrasonografia przestrzenna

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20723] [data modyf: 15-02-2013 13:58]
[81] Mechanical and structural properties of porcine coronary arteries, 2010. Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Piotr Kuropka, Monika Pfanhauser // W: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - YSESM 2010 [Dokument elektroniczny]. Trieste, Włochy Trieste : [b.w.], 2010, s. 222--226
Słowa kluczowe: struktura tkanki, tętnica wieńcowa, właściwości mechaniczne

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[KONF-20711] [data modyf: 14-02-2013 12:58]
[82] Mechanical properties of selective digested aortic walls, 2010. Magdalena Kobielarz, Romuald Będziński, Agnieszka Chwiłkowska, Krzysztof Maksymowicz, Monika Marciniak // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 97--98
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20716] [data modyf: 15-02-2013 12:21]
[83] New approach to bone surface reconstruction from 2.5D sonographic dataset, 2010. Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski, Ewelina Świątek-Najwer, Romuald Będziński // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 109--110
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20718] [data modyf: 15-02-2013 12:46]
[84] Properties of PLA-based polymers and their changes during degradation, 2010. Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Magdalena Kobielarz // W: 37th Solid Mechanics Conference - SolMech 2010 : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : [B. w.], 2010, s. 220--221
Słowa kluczowe: degradacja, polimer biodegradowalny, właściwości mechaniczne, właściwości zmęczeniowe

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20709] [data modyf: 15-02-2013 12:54]
[85] Selected problem in application of experimental and numerical methods in the biomedical engineering, 2010. Romuald Będziński // W: 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010, s. 7--8
Słowa kluczowe: implant, metody doświadczalne, modelowanie, numeryczne techniki laserowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20713] [data modyf: 14-02-2013 15:07]
[86] Wpływ zawartości fosforu i wapnia na właściwości mechaniczne tkanki kostnej, 2010. Anna M. Nikodem, Romuald Będziński, Szymon Dragan, Zbigniew Dobrzański // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum. Wrocław, Polska [b. m.] : [B.w.], 2010, s. 57--58
Słowa kluczowe: tkanka kostna, właściwości mechaniczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20720] [data modyf: 15-02-2013 13:02]
[87] Analysis of mechanical properties of pia mater and dura mater in cervival part of spinal cord, 2009. Anna Paleczny, Krzysztof Ścigała, Romuald Będziński, Marcin Czyż, Włodzimierz Jarmundowicz // W: 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Leoben, Austria Leoben : Montanuniversität Leoben, 2009, s. 173--174
Słowa kluczowe: anizotropia, niejednorodność, rdzeń kręgowy, właściwości mechaniczne tkanek

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20739] [data modyf: 22-02-2013 13:39]
[88] Biodegradable stent - material selection and design issues, preliminary research, 2009. Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński, Jan Chłopek, Barbara Szaraniec // W: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - YSESM. Györ, Węgry Budapest : Scientific Society for Mechanical Engineering, 2009, s. 72--73
Słowa kluczowe: kompozyt polimerowy, polimer biodegradowalny, stent biodegradowalny

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20727] [data modyf: 19-02-2013 12:35]
[89] Bone interface delineation based on free-hand sonographic threedimensional data set, 2009. Paweł Krowicki, Ewelina Świątek-Najwer, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński // W: XXII Congress of the International Society of Biomechanics [Dokument elektroniczny]. Cape Town, RPA [b. m.] : [B. w.], 2009, s. [1]
Słowa kluczowe: nawigacja komputerowa, ultrasonografia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20729] [data modyf: 20-02-2013 12:32]
[90] Incompressibility and isotropy of abdominal aortic aneurysms walls, 2009. Magdalena Kobielarz, Romuald Będziński // W: 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Leoben, Austria Leoben : Montanuniversität Leoben, 2009, s. 111--112
Słowa kluczowe: izotropia, nieściśliwość, tętniak aorty brzusznej

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-20728] [data modyf: 20-02-2013 12:17]
[91] Investigations of 3D structural and mechanical properties of human trabecular femur bone, 2009. Anna M. Nikodem, Romuald Będziński, Szymon Dragan // W: 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Leoben, Austria Leoben : Montanuniversität Leoben, 2009, s. 163--164
Słowa kluczowe: kość udowa człowieka, właściwości mechaniczne kości, właściwości strukturalne kości

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20738] [data modyf: 22-02-2013 12:45]
[92] Possibilities to apply free-hand sonography in correction of bone deformities, 2009. Ewelina Świątek-Najwer, Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński // W: XXII Congress of the International Society of Biomechanics [Dokument elektroniczny]. Cape Town, RPA [b. m.] : [B. w.], 2009, s. [1]
Słowa kluczowe: korekcja deformacji kostnych, ultrasonografia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20740] [data modyf: 25-02-2013 11:20]
[93] Validation tests of accuracy for universal free-hand ultrasonic system, 2009. Ewelina Świątek-Najwer, Peter Keppler, Paweł Krowicki, Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Josef Kozak // W: Computer assisted orthopaedic surgery : 9th Annual Meeting of CAOS-International : proceedings. Boston, USA Livermore : WingSpan Press, 2009, s. 630--633
Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie zabiegów ortopedycznych, ultrasonografia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20741] [data modyf: 25-02-2013 11:25]
[94] Virtual osteotomy on real bone shape registered by universal free-hand ultrasonic system, 2009. Paweł Krowicki, Ewelina Świątek-Najwer, Peter Keppler, Josef Kozak, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński // W: Computer assisted orthopaedic surgery : 9th Annual Meeting of CAOS-International : proceedings. Boston, USA Livermore : WingSpan Press, 2009, s. 637--639
Słowa kluczowe: nawigacja optyczna, tomografia komputerowa, ultrasonografia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20730] [data modyf: 20-02-2013 14:21]
[95] Mechaniczne aspekty stabilizacji kręgosłupa szyjnego, 1997. Romuald Będziński, Celina Pezowicz, Janusz Mstowski, Lechosław Ciupik // W: System DERO : rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa : 2-Sympozjum. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : LfC, 1997, s. 107--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9792] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / (Red.) Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Szczepan Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, 296 s. .- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2    (pkt: 20)
[RED-5750] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[2] Current trends in development of implantable tissue structures / (Red.) Romuald Będziński, M. Petryl .- Warsaw : International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences, 2012
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5065] [data modyf: 21-01-2013 13:49]
[3] Biomechanika / (Red.) Romuald Będziński .- Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2011, 834 s. .- ISBN: 9788389687616
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5066] [data modyf: 31-01-2013 11:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Opracowanie technologii wytwarzania mikroelementów stosowanych w inżynierii biomedycznej / Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Zbigniew Zimniak, Romuald Będziński, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2014 ; -s. Raport: seria SPR
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wpływ procesów mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego / Anna M. Nikodem, Romuald Będziński, Szymon Dragan, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Ekspoloatacji Maszyn, 2014 ; -s. Raport: seria SPR
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Opracowanie projektów przewidzianych implantów / Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Ludomir Jankowski, Piotr Kowalewski, Celina Pezowicz, Przemysław Stróżyk .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2012 ; 45s. Raport: ser. SPR, nr 36
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Opracowanie systemu planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem nawigacji komputerowej i metod obrazowania medycznego / Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Ewelina Świątek-Najwer, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2011 ; 57s. Raport: ser. SPR, nr 50
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Rozwój metod badawczych w inżynierii biomedycznej i mechanice eksperymentalnej / Romuald Będziński, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Jarosław Filipiak, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2011 ; 7s. Raport: ser. SPR, nr 66
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Wyznaczenie krzywych Wöhlera dla dwóch dostarczonych materiałów: PA66 GF35 i SBR75 / Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Anna M. Nikodem .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2010 ; 9s. Raport: ser. SPR, nr 29
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Analiza sygnałów mechanomiograficznych i elektromiograficznych w aspekcie zastosowania ich jako sygnały sterujące manipulatorem ręki / Romuald Będziński, Artur Handke, Wojciech Jopek, Krzysztof Krysztoforski, Michał Turów, Andrzej Wołczowski .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2009 ; 61s. Raport: ser. SPR, nr 83
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Analiza wpływu procesów przepływu płynu śródkostnego oraz mechanizmów powstawania mikro-uszkodzeń tkanki kostnej na procesy jej przebudowy / Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Anna M. Nikodem, Barbara Pilarska, Krzysztof Ścigała .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2009 ; 70s. Raport: ser. SPR, nr 97
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Badania nad możliwością zastosowania struktur zol-żelowych na warstwy wierzchnie implantów / Romuald Będziński, Agnieszka Baszczuk, Jarosław Filipiak, Szymon Dragan, Justyna Krzak-Roś, Celina Pezowicz, Krzysztof Ścigała .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2009 ; 60s. Raport: ser. SPR, nr 87
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Badania systemów biologicznych implantów i układów mechanicznych / Romuald Będziński, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Jarosław Filipiak, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2009 ; 8s. Raport: ser. SPR, nr 63
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Badania właściwości biofizycznych skóry / Sylwia Szotek, Romuald Będziński, Małgorzata Komorowska, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 2009 ; 136s. Raport: ser. SPR, nr 82
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Nowe materiały i technologie w inżynierii biomedycznej, w tym dla wytwarzania implantów zindywidualizowanych : sprawozdanie merytoryczne z projektu badawczego rozwojowego nr R13 016 02 / Edward Chlebus, Romuald Będziński, Małgorzata Lewandowska, -- [et. al.] .- Politechnika Wrocławska : Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2009 ; 147s. Raport: ser. SPR, nr 16
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Proteza kosteczek słuchowych / Monika Marciniak, Marcin Frączek, Zbigniew Zimniak, Romuald Będziński .- Numer : P.406084 .- Data zgłoszenia : 18-11-2013
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[2] Gorset ortopedyczny wspierający leczenie zachowawcze skoliozy / Romuald Będziński, Marek Konieczny, Janusz Michalski, Magdalena Stasyszyn, Elżbieta Pawlik, Jerzy Michaiłow .- Numer : P399075 .- Data zgłoszenia : 02-05-2012 .- Data udzielenia : 15-12-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[3] Wspornik korygujący boczny gorsetu ortopedycznego / Romuald Będziński, Marek Konieczny, Janusz Michalski, Magdalena Stasyszyn .- Numer : P.3990078 .- Data zgłoszenia : 02-05-2012 .- Data udzielenia : 08-12-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[4] Czujnik do nawigacji optycznej / Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Paweł Krowicki, Ewelina Świątek-Najwer, Łukasz Juszyński .- Numer : P 395075 .- Data zgłoszenia : 31-05-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Układ do kalibracji nawigowanej głowicy ultrasonograficznej do obrazowania przestrzennego / Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Paweł Krowicki, Ewelina Świątek-Najwer, Łukasz Juszyński .- Numer : P 395076 .- Data zgłoszenia : 31-05-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Układ do kalibracji nawigowanej głowicy ultrasonograficznej do obrazowania przestrzennego / Romuald Będziński, Krzysztof Krysztoforski, Paweł Krowicki, Ewelina Świątek-Najwer, Łukasz Juszyński .- Numer : P.395076 .- Data zgłoszenia : 31-05-2011 .- Data udzielenia : 30-06-2015
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[7] Biodegradowalny, anizotropowy stent strukturalny / Romuald Będziński, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Michał Wasielewski, Dariusz Biały, Magdalena Wawrzyńska, Jacek Arkowski .- Numer : P 389961 .- Data zgłoszenia : 21-12-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[8] Układ nadgarstka z szybkozłączem do protezy ręki / Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński, Michał Turów, Wojciech Jopek .- Numer : 212634 .- Data zgłoszenia : 01-12-2009 .- Data udzielenia : 30-11-2012
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[9] Proteza palca kończyny górnej / Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński, Michał Turów, Wojciech Jopek .- Numer : 218159 .- Data zgłoszenia : 02-03-2009 .- Data udzielenia : 31-10-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[10] Proteza palca kończyny górnej / Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński, Michał Turów, Wojciech Jopek .- Numer : P 387380 .- Data zgłoszenia : 02-03-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[11] Zestaw do stabilizacji złamania kości miednicy / Romuald Będziński, Andrzej Wall, Jan Chłopek, Piotr Kowalewski .- Numer : P 387064 .- Data zgłoszenia : 19-01-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[12] Zestaw do stabilizacji złamania kości miednicy / Romuald Będziński, Andrzej Wall, Jan Chłopek, Piotr Kowalewski .- Numer : 2015705 .- Data zgłoszenia : 19-01-2009 .- Data udzielenia : 31-01-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[13] Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy / Romuald Będziński, Dominika Grygier, Piotr Kowalewski .- Numer : 210204 .- Data zgłoszenia : 04-07-2005 .- Data udzielenia : 30-12-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[14] Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy / Romuald Będziński, Dominika Grygier, Piotr Kowalewski .- Numer : 210205 .- Data zgłoszenia : 04-07-2005 .- Data udzielenia : 30-12-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[15] Proteza dłoni / Romuald Będziński, Marcin Mościcki, Władysław Twaróg .- Numer : 209177 .- Data zgłoszenia : 07-02-2005 .- Data udzielenia : 29-07-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[16] Proteza dłoni / Romuald Będziński, Marcin Mościcki, Władysław Twaróg .- Numer : 209178 .- Data zgłoszenia : 07-02-2005 .- Data udzielenia : 29-07-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[17] Stabilizator transpedikularny kręgosłupa do leczenia złamań i zniekształceń / Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Jan Marciniak, Jerzy Cieplak .- Numer : 209438 .- Data zgłoszenia : 01-03-2004 .- Data udzielenia : 30-09-2011
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[18] Stabilizator płytkowy do leczenia złamań żuchwy / Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała, Jan Marciniak, Anna Ziębowicz, Jerzy Cieplak .- Numer : 206906 .- Data zgłoszenia : 09-02-2004 .- Data udzielenia : 29-10-2010
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[19] Wkręt kostny stabilizatora płytkowego do leczenia złamań żuchwy / Romuald Będziński, Krzysztof Ścigała, Jan Marciniak, Anna Ziębowicz, Jerzy Cieplak .- Numer : 364945 .- Data zgłoszenia : 09-02-2004 .- Data udzielenia : 29-10-2010
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski