System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 152 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem : stan prawny na 1 stycznia 2016 roku, 2016. Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 400 s. , ISBN: 9788378422228, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13136] [data modyf: 18-10-2016 12:31]
[2] Prawo budowlane : z omówieniem i komentarzem, 2013. Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 365 s. , ISBN: 9788378421139, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11856] [data modyf: 18-10-2016 12:31]
[3] Organizacyjny, dydaktyczny i naukowy rozwój kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 99 s. , ISBN: 9788374814355, fot. rys. tab. wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10796] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Dorobek nauki polskiej w zakresie konstrukcji zespolonych = Achievements of Polish science in composite structures, 2009. Tadeusz Biliński, Jan Kmita Wyd. 2 uzup., Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 194 s. , ISBN: 9788374812894,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9251] [data modyf: 05-11-2009 12:26]
[5] Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej, 2007. Tadeusz Biliński, Warszawa : Izba Projektowania Budowlanego 326 s. , ISBN: 8388053450, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Prawo budowlane : podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura, 2006. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 186 s. , ISBN: 8374810092, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7531] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych : Stan prawny na 01.01.2001, 2001. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski, Warszawa : Izba Projektowania Budowlanego 178 s. , ISBN: 8388053213, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Znowelizowane prawo budowlane wraz z omówieniem i komentarzem, 1998. Tadeusz Biliński, Robert Dziwiński, Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Organizacyjnego 214 s. , ISBN: 8387636134, tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] 45 lat rozwoju kierunku bodownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tadeusz Biliński
// W: 45 lat kierunku budownictwo, 2014. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--46, ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16999] [data modyf: 06-07-2015 14:04]
[2] Badania laboratoryjne połączeń klejonych fragmentów zespolonych stalowo-betonowych, Bożena Kuczma, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 125--137, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12991] [data modyf: 27-06-2011 16:55]
[3] Środowisko naturalne a rewitalizacja obszarów miejskich, Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 59--68, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10965] [data modyf: 20-03-2009 10:14]
[4] Efektywność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 43--54, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ochrona praw niepełnosprawnych a prawo budowlane, Tadeusz Biliński
// W: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty, 2008. / pod red. Poli Kuleczki, Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, s. 65--77, ISBN: 9788360579404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10895] [data modyf: 13-02-2009 15:43]
[6] Pojęcie konstrukcji zespolonych, ich modele fizyczne i obliczeniowe, Tadeusz Biliński
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / pr. zbiorowa pod red. T. Bilińskiego, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Studia z Zakresu Inżynierii nr 63), s. 5--31, ISBN: 9788389687418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11237] [data modyf: 13-08-2009 12:34]
[7] Wybrane zagadnienia ochrony praw niepełnosprawnych, Tadeusz Biliński
// W: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty, 2008. / pod red. Poli Kuleczki, Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, s. 79--84, ISBN: 9788360579404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10896] [data modyf: 13-02-2009 15:45]
[8] Zastosowanie stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych w mostach województwa lubuskiego, Bożena Kuczma, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone, 2008. / red. T. Biliński . T. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--254, ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10347] [data modyf: 31-07-2008 11:59]
[9] Rewitalizacja obszarów miejskich. Program i ryzyko jego realizacji, Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--46, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego, Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--34, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8201] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Rewitalizacja obszarów miejskich instrumentem strategii rozwoju miasta, Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--32, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wyznaczanie optymalnego sprężania montażowego belek metodą elementów skończonych, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma, Tomasz Pryputniewicz
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--34, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Pojęcie konstrukcji zespolonych, ich modele fizyczne i matematyczne, Tadeusz Biliński
// W: Księga jubileuszowa z okazji 70. lecia prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, 2003. , Gliwice : Politechnika Śląska, s. 63--79, ISBN: 8391990907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6220] [data modyf: 20-01-2004 12:51]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontrola społeczna realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, 2019. Przegląd Budowlany, nr 1, 38--41, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23693] [data modyf: 08-10-2019 11:37]
[2] Błędy prawno-organizacyjne administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 1, 42--46, ISSN: 0021-0315, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22613] [data modyf: 06-04-2018 12:48]
[3] Błędy prawno-organizacyjne uczestników procesu budowlanego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 108--110, ISSN: 0021-0315, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22614] [data modyf: 06-04-2018 12:53]
[4] Kryteria i uwarunkowania programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich / Tadeusz Biliński, 2018. Przegląd Budowlany, nr 3, 23--25, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22580] [data modyf: 03-04-2018 12:23]
[5] Niektóre specyficzne elementy rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński, 2018. Przegląd Budowlany, nr 12, 20--24, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23694] [data modyf: 18-02-2019 09:45]
[6] Otoczenie prawne przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich a postępowanie administracji publicznej / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 3, 131--139, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: functions of the city, funkcje miasta, legal environment (instrumentation), obszar zabudowany, otoczenie (oprzyrządowanie) prawne, revitalization, rewitalizacja, spatial order, urban area, ład przestrzenny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_173_09
[AWCZ-23463] [data modyf: 03-01-2019 16:58]
[7] Uwagi do artykułu pt. "Błędy prawno-organizacyjne administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych"/Andrzej Stasiorowski / Tadeusz Biliński, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 5, 271--272, ISSN: 0021-0315, bibliogr. .- [Dyskusje]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22859] [data modyf: 13-06-2018 11:28]
[8] Uprawnienia budowlane w przeszłości, dzisiaj i w najbliższej przyszłości / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk, 2017. Przegląd Budowlany, nr 1, 49--54, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21189] [data modyf: 21-03-2017 12:14]
[9] Osiągnięcia naukowe i organizacyjne pierwszych dziesięciu konferencji naukowych "Konstrukcje zespolone" w latach 1986-2014 / Tadeusz Biliński, 2015. Inżynieria i Budownictwo, nr 1, 54--55, ISSN: 0021-0315, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20133] [data modyf: 02-06-2016 11:26]
[10] Specyfika przedsięwzięć rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński, 2015. Przegląd Budowlany, nr 11, 51--53, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20134] [data modyf: 02-06-2016 11:31]
[11] Przyczyny niedostatecznych efektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji celów publicznych / Tadeusz Biliński, 2014. Przegląd Budowlany, nr 2, 30--32, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18060] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[12] Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w drodze zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane / Tadeusz Biliński, 2014. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 1, 22--24, ISSN: 1899-6094, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18062] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[13] Sprawozdanie z przebiegu X Jubileuszowej Konferencji Naukowej "Konstrukcje zespolone" / Tadeusz Biliński, 2014. Przegląd Budowlany, nr 9, 8--9, ISSN: 0033-2038, rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18515] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[14] Burzyć czy remontować? : forum ekspertów / Tadeusz Biliński, 2013. Builder : Biznes, Budownictwo, Architektura, nr 4, 56--57
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17265] [data modyf: 09-07-2015 14:49]
[15] Nasza wspólna rzeczywistość / Tadeusz Biliński, 2013. Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa, nr 10, 9--12, ISSN: 2081-366X, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17262] [data modyf: 20-08-2015 11:38]
[16] Problemy renowacji miejskiej infrastruktury drogowej / Tadeusz Biliński, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 35--38, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17228] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[17] Ustawa Prawo zamówień publicznych a jakość w budownictwie / Tadeusz Biliński, 2013. Przegląd Budowlany, nr 4, 54--56, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17264] [data modyf: 09-07-2015 14:49]
[18] Pozytywne zmiany w budownictwie / Tadeusz Biliński, 2012. Przegląd Budowlany, nr 2, 23--27, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16352] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Uwagi krytyczne o budownictwie / Tadeusz Biliński, 2012. Przegląd Budowlany, nr 1, 22--26, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16245] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Inżynier budownictwa - wyzwania przyszłości / Józef Głomb, Tadeusz Biliński, Kazimierz Furtak, 2011. Inżynieria i Budownictwo, nr 5, 273--275, ISSN: 0021-0315, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15695] [data modyf: 03-06-2011 12:14]
[21] Inżynier budownictwa nowych czasów : potrzeby zmiany stylu działania / Józef Głomb, Tadeusz Biliński, Kazimierz Furtak, 2011. Inżynier Budownictwa, 1, 13, 20, ISSN: 1732-3428,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15432] [data modyf: 14-02-2011 13:18]
[22] Miejsce projektanta w procesie inwestycyjno-budowlanym / Tadeusz Biliński, 2011. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 30--31, ISSN: 1899-6094, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15772] [data modyf: 13-07-2011 14:04]
[23] Moje refleksje dotyczące konkursu "Lubuski Mister Budowy" / Tadeusz Biliński, 2011. Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa, nr 6, 15--16, ISSN: 2081-366X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15897] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Rewitalizacja i modernizacja społecznie ważnych fragmentów terenów miejskich / Tadeusz Biliński, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 37--40, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15554] [data modyf: 25-03-2011 12:57]
[25] Cechy charakterystyczne współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego / Tadeusz Biliński, 2010. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 17--19, ISSN: 1899-6094, rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14984] [data modyf: 31-08-2010 15:04]
[26] Rewitalizacja przestrzeni miast - wymóg współczesności / Tadeusz Biliński, 2010. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 18--19, ISSN: 1899-6094, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14983] [data modyf: 31-08-2010 14:57]
[27] Struktura i uwarunkowania współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego / Tadeusz Biliński, 2010. Przegląd Budowlany, nr 11, 46--52, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15238] [data modyf: 15-12-2010 12:34]
[28] Prawo budowlane wczoraj i dziś / Tadeusz Biliński, 2009. Przegląd Budowlany, nr 2, 24--29, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13633] [data modyf: 17-03-2009 09:22]
[29] Renowacja i rewitalizacja obszarów niezabudowanych / Tadeusz Biliński, 2009. Przegląd Budowlany, 10, 42--47, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14099] [data modyf: 19-10-2009 16:19]
[30] Ochrona praw osób niepełnosprawnych w procesie inwestycyjno-budowlanym (cz. 1) / Tadeusz Biliński, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 3, 17--21, ISSN: 1899-6094, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12912] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Ochrona prawna osób niepełnosprawnych w procesie inwestycyjno-budowlanym (cz. 2) / Tadeusz Biliński, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 4, 26--28, ISSN: 1899-6094, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12980] [data modyf: 17-09-2009 14:24]
[32] Prawo budowlane: wczoraj i dziś / Tadeusz Biliński, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 12, 6--10, ISSN: 1899-6094, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13599] [data modyf: 24-02-2009 10:26]
[33] Nauka - Projektowanie - Technika / Tadeusz Biliński, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 9, 8--10, ISSN: 1899-6094, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Rewitalizacja obszarów miejskich. Program i ryzyko jego realizacji / Tadeusz Biliński, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 5, 18--21, ISSN: 1899-6094, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Umiejętność podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński, 2006. Przegląd Budowlany, nr 5, 14--18, ISSN: 0033-2038, bibliogr. il. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10908] [data modyf: 14-06-2006 09:18]
[36] Poszukiwanie optymalnych rozwiązań projektowych w budownictwie / Tadeusz Biliński, 2005. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 9, ISSN: 1899-6094,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / Beata Nowogońska, Tadeusz Biliński, 2005. Przegląd Budowlany, nr 4, 4, ISSN: 0033-2038, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Rewitalizacja obszarów miejskich jako element zagospodarowania przestrzeni / Tadeusz Biliński, 2005. Romdom : remont, odbudowa, modernizacja, nr 13, 5--7 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10279] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Umiejętność podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński, 2005. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 10, 5--8, ISSN: 1899-6094, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 1) / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal, 2004. Wiadomości, nr 6, 7--10 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 2) / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal, 2004. Wiadomości, nr 7, 9--11 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Uwarunkowania lokalnej polityki inwestycyjno-budowlanej / Tadeusz Biliński, 2004. Przegląd Budowlany, nr 10, 34--37, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Energia odnawialna w polityce energetycznej państwa / Tadeusz Biliński, 2003. Przegląd Budowlany, nr 4, 4--8, ISSN: 0033-2038, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9227] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Modernizacja obszarów zabudowanych / Tadeusz Biliński, 2003. Materiały Budowlane, nr 11, 3--5, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9284] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych w świetle polityki państwa / Tadeusz Biliński, 2003. Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, nr 3, 77--84 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9225] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Trudna droga do rewitalizacji / Tadeusz Biliński, 2003. Urbanista, nr 11, 9--12 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9355] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Uwagi do założeń nowego projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński, 2003. Przegląd Budowlany, nr 10, 19--21, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Ochrona interesu inwestora / Tadeusz Biliński, 2002. Budownictwo Polskie, nr 4-5, 31--32 bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8751] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 1) / Tadeusz Biliński, 2002. Przegląd Budowlany, nr 1, 4--5, 24, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8462] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 2) / Tadeusz Biliński, 2002. Przegląd Budowlany, nr 2, 4--7, ISSN: 0033-2038, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 3) / Tadeusz Biliński, 2002. Przegląd Budowlany, nr 3, 3--5, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8465] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 4) / Tadeusz Biliński, 2002. Przegląd Budowlany, nr 4, 4--5, ISSN: 0033-2038, tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8466] [data modyf: 11-10-2002 12:09]
[53] Zasadnicze problemy polskiego budownictwa / Tadeusz Biliński, 2002. Wiadomości, nr 9, 4--8 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Brak szans polepszenia sytuacji mieszkaniowej w Polsce? / Tadeusz Biliński, 2001. Problemy Rozwoju Budownictwa, nr 2, 1--7 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Komputerowy system wspomagania renowacji i termomodernizacji budynków / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal, Paweł Kochański, 2001. Forum Budowlane, nr 12, 34--37 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Nowelizacje ustawy Prawo Budowlane / Tadeusz Biliński, 2001. Wiadomości, nr 11, 3--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Studia programowe i metody realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych / Tadeusz Biliński, 2001. Sprawy Mieszkaniowe R. 38, z. 1-2, 33--41 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5370] [data modyf: 16-01-2003 13:57]
[58] Uwarunkowania prawno-organizacyjne działalności budowlanej / Tadeusz Biliński, 2001. Przegląd Budowlany, nr 10, 4--10, ISSN: 0033-2038, rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5371] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[59] Działania organizacyjno-prawne prowadzące do dostosowania prawa budowlanego do wymagań Unii Europejskiej / Tadeusz Biliński, 2000. Przegląd Budowlany, nr 6, 4--6, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2244] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[60] Ocena koncepcji zmian instrumentów polityki mieszkaniowej państwa / Tadeusz Biliński, 2000. Sprawy Mieszkaniowe, z. 1 - 2, 76--86 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] W sprawie konstytucyjności i celowości obowiązujących regulacji prawnych dotyczących samowoli budowlanej ( 1 ) / Tadeusz Biliński, 1999. Przegląd Budowlany, nr 11, 42--45, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2245] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] W sprawie konstytucyjności i celowości obowiązujących regulacji prawnych dotyczących samowoli budowlanych ( 2 ) / Tadeusz Biliński, 1999. Przegląd Budowlany, nr 12, 23--24, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2246] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Współczesna polityka mieszkaniowa państwa i kierunki jej modyfikacji / Tadeusz Biliński, 1999. Sprawy Mieszkaniowe, z. 2 - 3, 91--114 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Krytyczne uwagi do założeń ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych / Tadeusz Biliński, 1998. Nowoczesne Ciepłownictwo, nr 6, 10--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] W sprawie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych / Tadeusz Biliński, 1998. Administrator, nr 12, 7--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Ocena stosowanych sposobów dodatkowego zabezpieczenia ścian przed skutkami przemarzania / Tadeusz Biliński, Marek Świderski, 1983. Przegląd Budowlany, nr 4, 91--93, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Programming of urban revitalization / Tadeusz Biliński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 15--27, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: importance, odnowa miast, programowanie, revitalization, rewitalizacja, town renewal,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0047
[AWI-10463] [data modyf: 10-02-2017 12:17]
[2] Istota umowy koncesji na roboty budowlane i jej charakterystyczne elementy / Tadeusz Biliński(*) // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2014, Nr 1, s. 11--12, ISSN: 2353-3242,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9921] [data modyf: 24-08-2015 15:21]
[3] Numerical analysis of deflections of multi-layered beams / Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 33--42, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, FEM, MES, composite materials, creep, drewno, kompozyty, konstrukcje warstwowe, multi-layered structures, pełzanie, reinforcing of structures, reologia, rheology, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0033
[AWI-10123] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[4] Współdziałanie czy gra interesów uczestników procesu budowlanego / Tadeusz Biliński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2011, nr 5, s. 14--15, ISSN: 2081-366X, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9009] [data modyf: 13-07-2011 13:36]
[5] Zawłaszczanie przestrzeni / Tadeusz Biliński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2011, nr 7, s. 4-5, ISSN: 2081-366X, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9341] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Budynki inteligentne / Tadeusz Biliński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 2, s. 11--12, ISSN: 2081-366X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8534] [data modyf: 01-02-2010 12:10]
[7] Stan i perspektywy racjonalizacji użytkowania energii / Tadeusz Biliński // W: Natura - (Monografie) .- 2006, z. 13, s. 23--29 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: EU Operational Programme funds, efficient use of energy supplies, program operacyjny korzystania ze środków UE, racjonalizacja użytkowania energii, renewable sources of energy, strategia rozwoju energii odnawialnej, strategy for the development of renewable energy supplies, źródła energii odnawialnej,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7645] [data modyf: 03-01-2007 11:30]
[8] Inwestycyjno-użytkowa efektywność przedsięwzięć termomodernizacyjnych w zrównoważonej gospodarce energią / Tadeusz Biliński // W: Natura .- 2004, z. 10, s. 59--67 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: niekonwencjonalne źródła energii, optymalizacja kosztów inwestycyjnych w zrównoważonej gospodarce energią, racjonalizacja użytkowania energii,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6759] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Problemy konstrukcyjno-technologiczne wykonania prototypowego źródła energii geotermicznej w systemie GEOHIL / Tadeusz Biliński // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 169--178 rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6161] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Renowacja zabytków i modernizacja obszarów zabudowanych - nowa specjalność na kierunku Budownictwo / Tadeusz Biliński, Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo) .- 2003, z. 43, s. 11--18 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6276] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce / Tadeusz Biliński // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 193--207 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6164] [data modyf: 22-09-2003 14:28]
[12] Strategia racjonalnego korzystania z energii odnawialnej / Tadeusz Biliński // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 121--132 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6295] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Trudne problemy mieszkalnictwa / Tadeusz Biliński // W: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje - (Studia i Dyskusje) .- 2002, nr 4, s. 170--175
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Działania prawne i organizacyjne, zapobiegające samowolom budowlanym / Tadeusz Biliński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 34) .- 2000, nr 123, s. 5--25 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1380] [data modyf: 30-01-2006 11:49]
[15] Renowacja zasobów mieszkaniowych w polityce mieszkaniowej państwa / Tadeusz Biliński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 34) .- 2000, nr 123, s. 27 -- 40 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Stan prawny i organizacyjny budownictwa w Polsce i w Niemczech / Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 34) .- 2000, nr 123, s. 41 -- 89 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Analiza i ocena rozbieżności pojęcia technologiczności w budownictwie prefabrykowanym / Tadeusz Biliński, Nabil Dayeh // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 143--152 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Uzasadnienie uproszczenia równania stanu odkształceń przekroju sprężonego w jednoparametrowej teorii Dischingera-Birkenmaiera / Tadeusz Biliński // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 5--12 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7722] [data modyf: 11-04-2007 12:18]
[19] Analiza czynników wpływających na ustalenie właściwego momentu rozpoczęcia remontu budynku prefabrykowanego / Tadeusz Biliński, Wojciech Eckert // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 13) .- 1986, nr 46, s. 17--21 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czas rozpoczęcia remontu, dekapitalizacja obiektu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Analiza stanu naprężeń i odkształceń w przekroju sprężonym w świetle weryfikacji doświadczalnej / Tadeusz Biliński // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 3--30 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Technologia doświadczalnych elementów zespolonych żelbetowo-sprężonych i ocena dokładności ich wykonania / Tadeusz Biliński // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 71--94 bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7751] [data modyf: 11-04-2007 12:33]
[22] Wpływ organizacji transportu i montażu na jakość elementu prefabrykowanego / Tadeusz Biliński, Marek Szulc // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 13) .- 1986, nr 46, s. 23--28 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: jakość elementu, proces transporu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Przyczyny przemarzania ścian zewnętrznych w systemie Ż / Tadeusz Biliński, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 15) .- 1983, nr 72, s. 143--150 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6038] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kryteria i uwarunkowania programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich, 2018. Tadeusz Biliński // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 15, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22955] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[2] Interakcja beton-stal w belkach odcinkowo zespolonych, 2017. Tadeusz Biliński, Paweł Błażejewski, Jacek Korentz // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 140--141, ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: analiza numeryczna, belka stalowo-betonowa, strzałka ugięcia, zespolenie, zespolenie odcinkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22841] [data modyf: 28-11-2017 14:04]
[3] Programowanie rewitalizacji obszarów miejskich, 2015. Tadeusz Biliński // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 15--16
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21707] [data modyf: 08-09-2015 13:46]
[4] Dorobek pierwszych dziesięciu konferencji naukowych "Konstrukcje zespolone" w Zielonej Górze (1986-2014), 2014. Tadeusz Biliński // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 9--26, ISBN: 9788378421375 .- [oprac. przy współudziale A. Kucharczyk]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21388] [data modyf: 07-09-2015 15:47]
[5] Numeryczna analiza ugięć belek warstwowych, 2014. Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 137--146, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21391] [data modyf: 07-09-2015 15:47]
[6] Cechy charakterystyczne współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego, 2010. Tadeusz Biliński // W: Działalność inwestycyjno-budowlana w realizacji celów zrównoważonego rozwoju - od projektu do efektu : III konferencja szkoleniowa NOT/LOIIB. Kęszyca Leśna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 7--17
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19617] [data modyf: 23-06-2010 14:23]
[7] Wprowadzone zmiany w ustawie - Prawo budowlane, 2010. Tadeusz Biliński // W: Działalność inwestycyjno-budowlana w realizacji celów zrównoważonego rozwoju - od projektu do efektu : III konferencja szkoleniowa NOT/LOIIB. Kęszyca Leśna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 18--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19618] [data modyf: 23-06-2010 14:25]
[8] Rozwój energetyki odnawialnej celem strategicznym polityki Polski i Unii Europejskiej, 2009. Tadeusz Biliński // W: Energia odnawialna w polskiej i unijnej polityce energetycznej - aspekty dzisiejsze i przyszłościowe : konferencja. Lubniewice, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 7--17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19278] [data modyf: 03-09-2009 12:51]
[9] Szkolnictwo zawodowe i jego znaczenie dla budownictwa, 2009. Tadeusz Biliński // W: Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : XX Jubileuszowa konferencja spalska : referaty. Spała, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 114--119, ISBN: 9788371658280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19356] [data modyf: 19-10-2009 16:36]
[10] Heuristic approach to the revitalisation of urban areas, 2005. Tadeusz Biliński // W: Innovation in building engineering : proceedings of the INTERREG IIIC 3-CIP conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, s. 25--38, ISBN: 8374810068
Słowa kluczowe: heuristics, renovation, revitalisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17640] [data modyf: 03-02-2006 11:29]
[11] Podstawy prawne i formy organizacyjne podejmowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 2004. Tadeusz Biliński, Przemysław Sztejna // W: Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich : partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) : konferencja naukowa. Zielona Góra - Sulechów, Polska Zielona Góra : Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, 2004, s. 303--311, ISBN: 8391942961
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17091] [data modyf: 17-01-2020 12:55]
[12] Renowacja budynków mieszkalnych na obszarach miejskich w kontekście polityki państwa i finansowego wsparcia z Unii Europejskiej, 2004. Tadeusz Biliński // W: Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : szanse rozwoju mieszkalnictwa w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej : XV Konferencja Spalska. Spała, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. 58--67, ISBN: 8371651562
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Czym są konstrukcje zespolone?, 2003. Tadeusz Biliński // W: Konstrukcje zespolone : materiały. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 5--23, ISBN: 8389321467
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16026] [data modyf: 19-11-2003 12:12]
[14] Optymalne sprężanie montażowe belek zespolonych jako zadanie programowania matematycznego, 2002. Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma, Tomasz Pryputniewicz // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, T. 1 : Referaty, s. 17--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14886] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Strategie i modele renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych, 2001. Tadeusz Biliński // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 15--16
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15743] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Analiza i ocena udziału projektanta i wykonawcy w procesach inwestycyjno-budowlanych w Polsce, 2001. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Technologia i organizacja budownictwa na progu XXI wieku : Konferencja naukowo-techniczna. Puławy, Polska Końskowola : PW "Elko", 2001, s. 11--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11479] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Erneuerung der Wohnungsbestände und modernisierung der bebauten Flächen in Hinblick auf die Strategie der Stadtentwicklung, 2000. Tadeusz Biliński // W: Arbeitstagung Stadt und Wohnungswirtschaft. Cottbus, Niemcy Cottbus : [brak wydawcy], 2001, s. 33--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11159] [data modyf: 02-04-2002 13:25]
[18] Polityka samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki nieruchomościami, 2001. Tadeusz Biliński // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVII Konferencja Naukowa - Krynica 2001. Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2001, T. 1 : Materiały budowlane u progu XXI wieku, s. 14--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11499] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Jak powstały polskie prawo i przepisy budowlane, 2000. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Procesy Budowlane 2000 : Konferencja Naukowo-Techniczna : Realizacja procesów i obiektów budowlanych. Gliwice - Kokotek, Polska Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3941] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Analiza stanu prawnego procesów budowlanych w Polsce i w RFN, 1999. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Procesy Budowlane : Konferencja Naukowo-Techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, T. 2 : Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie wodnym i morskim, s. 69--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2721] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Racjonalne wykorzystanie technicznych właściwości materiałów w konstrukcjach zespolonych (studium programowe) , 1999. Tadeusz Biliński, Stanisław Pryputniewicz // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, T. 2 : Referaty, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7283] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[22] Uwarunkowania prawne rozwoju budownictwa w Polsce, 1999. Tadeusz Biliński // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, T. 6 : Mosty - projektowanie, budowa, utrzymanie, s. 31--46, ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Humanizacja osiedli mieszkaniowych i mieszkalnych zespołów miejskich w aspekcie strategii rozwoju miasta, 1998. Tadeusz Biliński // W: Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi : XLIV Konferencja Naukowa - Krynica '98. Krynica, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 1998, T. 1, s. 21--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4044] [data modyf: 18-01-2013 09:57]
[24] Morfologia rys w przekrojach zespolonych żelbetowo-sprężonych, 1996. Tadeusz Biliński // W: Konstrukcje zespolone : IV konferencja naukowa : referaty. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1996, s. 17--25
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15991] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Wpływ obciążeń dynamicznych na podatność i nośność połączeń sworzniowych w elementach zespolonych, 1989. Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal // W: Konstrukcje zespolone : II konferencja naukowa : referaty. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1989, s. 55--61
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18236] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Cele nadrzędne i założenie kierunkowe modelu przyszłościowego systemowego budownictwa mieszkaniowego, 1985. Tadeusz Biliński // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : Modernizacja, realizacja, jakość : IV konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 5--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15699] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Pierwsze doświadczenia z realizacji budynków w zmodernizowanym systemie W-70, 1985. Tadeusz Biliński // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : Modernizacja, realizacja, jakość : IV konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 32--40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15701] [data modyf: 23-07-2003 09:48]
[28] O możliwości zastosowania tynków izolacyjnych do docieplania obiektów zrealizowanych z wielkiej płyty, 1984. Tadeusz Biliński, Marek Świderski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 79--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15547] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa / (Red.) Tadeusz Biliński, Jacek Korentz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, 152 s. .- ISBN: 9788394795108
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5613] [data modyf: 11-08-2017 12:02]
[2] Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone" / (Red.) Tadeusz Biliński, Jacek Korentz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- ISBN: 9788378421375
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5342] [data modyf: 18-08-2015 13:45]
[3] Konstrukcje zespolone / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, T. 9, 328 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4896] [data modyf: 27-06-2011 16:00]
[4] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 213 s. .- ISBN: 9788374813624
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4823] [data modyf: 13-01-2011 09:57]
[5] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 584 s. .- ISBN: 9788374812399
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4580] [data modyf: 20-03-2009 10:02]
[6] Konstrukcje zespolone / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, T. 8, 486 s. .- ISBN: 9788374811569
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4505] [data modyf: 31-07-2008 11:52]
[7] Konstrukcje zespolone : (Studia z Zakresu Inżynierii ; nr 63) / (Red.) Tadeusz Biliński .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2008, 96 s. .- ISBN: 9788389687418
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4621] [data modyf: 13-08-2009 13:53]
[8] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 434 s. .- ISBN: 9788374811439
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4458] [data modyf: 01-04-2008 15:25]
[9] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- ISBN: 9788374810753
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4308] [data modyf: 31-07-2008 11:51]
[10] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, 493 s. .- ISBN: 8374810130
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Konstrukcje zespolone / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, T. 7, 433 s. .- ISBN: 8389712776
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / (Red.) Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 479 s. .- ISBN: 8389712482
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4103] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Dorobek nauki polskiej w zakresie konstrukcji zespolonych / (Red.) Tadeusz Biliński, Jan Kmita .- Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2000, 135 s. .- ISBN: 8787161209
Kod: RED-BIB    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4008] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] XXI wiek : nowa rola nauki i techniki / / Józef Głomb, Kazimierz Furtak .- Kraków , 2018 (Rec.) .- Opinia o książce / Tadeusz Biliński // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 11, s. 582
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski