System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Andrzej Chrzanowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Usuwanie skutków błędów budowlanych na przykładzie renowacji kaplicy grobowej w Leśniowie Wielkim / Andrzej Chrzanowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 47--56 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Kondycja zabytkowych budowli małej architektury na przykładzie kapliczki przykościelnej w Leśniowie Wielkim / Andrzej Chrzanowski, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 43--51 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7202] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lubuski Dzień Bazaltu Drogowego / Adam Wysokowski, Andrzej Chrzanowski // Drogownictwo .- 2006, nr 7, s. 261--264, ISSN: 0012-6357, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problemy dydaktyki w zakresie technologii i organizacji budownictwa / Andrzej Chrzanowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 75--78 : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Znaczenie dokumentacji technologiczno-organizacyjnej w procesach budowlanych / Andrzej Chrzanowski, Józef Czachorowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 79--83 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7746] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Organizacyjne kierunki ochrony pracowników przemysłu budowlanego przed zagrożeniem stanowisk pracy / Andrzej Chrzanowski, Witold Rybarczyk // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 13) .- 1986, nr 46, s. 47--52 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ergonomia, organizacja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nieprawidłowości eksploatacyjne jednoramowej stolarki okiennej / Andrzej Chrzanowski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska, 1984 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 93--102
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15698] [data modyf: 23-07-2003 09:41]
[2] O wyboczeniach płyt ZWO 10 pp / Andrzej Chrzanowski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska, 1984 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 83--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15697] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski