System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Witold Czarnecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Projektowanie słupów żelbetowych / Witold Czarnecki, Paweł Staszczuk .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1997 .- 207 s. : bibliogr.wykr. .- ISBN: 8385911502
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Uwagi o projektowaniu słupów dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych / Witold Czarnecki
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 167--175 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5919] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obliczanie nośności mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych o zbrojeniu rozłożonym wzdłuż wysokości / Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1997, nr 3, s. 150--153, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] W sprawie artykułu pt. "Stopień wytężenia ściskanych przekrojów żelbetowych" / Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1985, nr 10, s. 374--376, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9529] [data modyf: 25-03-2004 13:14]
[3] O modelowaniu warunków brzegowych prętów aprężystych / Andrzej Gawęcki, Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1983, nr 2, s. 70--74, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] O wymiarowaniu przekrojów prętów żelbetowych poddanych działaniu kilku schematów obciążeń / Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1982, nr 11-12, s. 325--328, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optymalne wymiarowanie zbrojenia w przekrojach prostokątnych obciążonych mimośrodowo / Witold Czarnecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, z. 91, s. 25--44 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6460] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Optymalne wymiarowanie zbrojenia w przekrojach prostokątnych obciążonych mimośrodowo / Witold Czarnecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 25--44 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7725] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wyznaczanie granicznych obszarów nośności dla żelbetowych przekrojów prostokątnych podwójnie zbrojonych na podstawie normy PN-76/B-03264 / Witold Czarnecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 14) .- 1982, z. 65, s. 21--33 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6459] [data modyf: 25-03-2004 12:10]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] O projektowaniu słupów żelbetowych / Witold Czarnecki, Paweł Staszczuk // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLIII Konferencja Naukowa - Krynica '97. Krynica, Polska, 1997 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1997 .- T. 4 : Konstrukcje Betonowe, s. 41--48 .- ISBN: 8387230006
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16274] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] On some problems of load capacity and design of rectangular eccentrically loaded reinforced sections / Witold Czarnecki // W: Mathematical Models in Approach to Concrete Structures. Drzonków, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1990, s. 31--38
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16284] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski