System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marek Dankowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] 50 lat kierunku budownictwo w Zielonej Górze / Marek Dankowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2018 .- 226 s. : bibliogr.fot.tab. .- ISBN: 978837842331
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14526] [data modyf: 29-06-2018 12:47]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Niebezpieczny grzyb pleśniowy Stachybotrys chartarum hughes w budownictwie / Marlena Piontek, Marek Dankowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. W. Skowroński .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019 - (Monografia ; 15) - s. 169--174 .- ISBN: 9788374930956
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21110] [data modyf: 02-10-2019 13:35]
[2] Budynki nieużytkowane a rozwój grzybów domowych / Marek Dankowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2017 - (Monografia ; 13) - s. 23--30 .- ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19309] [data modyf: 05-06-2019 13:49]
[3] Strefowość zasiedleń owada spuszczela pospolitego w drewnianych więźbach dachowych / Marek Dankowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. W. Skowroński . T. 13 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015 - (Monografia ; 11) - s. 27--32 .- ISBN: 9788394083007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17246] [data modyf: 17-10-2015 11:54]
[4] Gala na 45-lecie kierunku budownictwo / Marek Dankowski
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 47--50 .- ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17000] [data modyf: 06-07-2015 14:06]
[5] Osoby zatrudnione na Wydziale Budownictwa Ogólnego, z późniejszymi zmianami w nazwie, od roku 1971 / Marek Dankowski
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 51--56 .- ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17001] [data modyf: 06-07-2015 14:08]
[6] Korozja biologiczna drewnianej konstrukcji wieży ratusza w Nowym Miasteczku / Marek Dankowski, Janusz Laskowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną / red. W. Skowroński . T. 12 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013 - (Monografia ; 9) - s. 25--31 .- ISBN: 9788392451273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15544] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[7] Program remontu drewnianego wiatraka / Marek Dankowski, Janusz Laskowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 89--96 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Problematyka technicznego utrzymania budynków wykonanych z bloczków z żużli metalurgicznych / Marek Dankowski, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 79--87 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wybrane uwagi na temat konieczności poprawy jakości zdrowotnej mikrośrodowiska w budynkach kwalifikowanych do remontu / Marek Dankowski, Katarzyna Rudkiewicz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 89--96 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wybrane problemy poremontowe budynków w świetle wcześniejszego zawilgocenia oraz błędów projektowo-wykonawczych / Marek Dankowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 79--89 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Tworzywa ceramiczne / Marek Dankowski
// W: Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne / red. E. Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 - s. 151--169
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8356] [data modyf: 12-06-2006 13:01]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia / Marek Dankowski, Artur Juszczyk // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 4, s. 204--206, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22589] [data modyf: 03-04-2018 13:39]
[2] Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy / Janusz Laskowski, Marek Dankowski // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 119--124, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: front wall, stability, stateczność, ściana frontowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_15
[AWCZ-22574] [data modyf: 05-04-2018 16:41]
[3] Problematyka utrzymania obiektów historycznych wykonanych z materiałów nietypowych / Marek Dankowski // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 62--64, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: meadow ore, metallurgical slag, ruda darniowa, żużel odlewniczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.27
[AWCZ-22087] [data modyf: 12-12-2017 11:46]
[4] Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2016, nr 4, s. 92--96, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19964] [data modyf: 07-04-2016 13:16]
[5] Uszkodzenia korozyjne płyty żelbetowej i podłoża gruntowego w fabryce kwasu siarkowego / Lidia Radna, Marek Dankowski // Przegląd Budowlany .- 2016, nr 5, s. 48--50, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20253] [data modyf: 18-07-2016 09:02]
[6] Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze / Gerard Bryś, Marek Dankowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Frątczak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 38--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17229] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[7] Remont wieży ratusza w Nowym Miasteczku / Janusz Laskowski, Marek Dankowski // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 92--94, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17237] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[8] Hipotetyczna rola rudy darniowej jako historycznego inhibitora korozji biologicznej murów / Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2012, nr 9s/A, s. 294--297, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ. .- [VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2012]
Słowa kluczowe: korozja biologiczna, ruda darniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16713] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Propozycja wykonania izolacji przeciwwilgociowej na murze kamiennym na przykładzie krypty średniowiecznego kościoła / Marek Dankowski // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 65--70, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15555] [data modyf: 25-03-2011 13:00]
[10] Uszkodzenia drewnianych więźb dachowych przez owady / Marek Dankowski // Warstwy, Dachy i Ściany .- 2008, nr 1, s. 76--77 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Grzyby atakują elewacje / Marek Dankowski // Warstwy, Dachy i Ściany .- 2007, nr 1, s. 83--85 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Problemy techniczne związane z renowacją XIV wiecznego kościoła drewnianego / Marek Dankowski, Artur Frątczak // Ochrona Przed Korozją .- 2007, nr 10s/A, s. 43--50, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Skutki błędów projektowo-wykonawczych na przykładzie dwóch wyremontowanych budynków / Marek Dankowski // Materiały Budowlane .- 2007, nr 3, s. 69--70, 92, ISSN: 0137-2971, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Korozja biologiczna na elewacjach ocieplonych / Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 41--51, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: elewacje ocieplone, pleśnie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Technologia zabezpieczeń drewnianego kościoła w Klępsku przed korozją biologiczną i ogniem / Artur Frątczak, Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 69--77, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: owady niszczące drewno, zwalczanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Przykłady korozji chemicznej murów jako skutek zastosowania materiałów wcześniej chemicznie skażonych / Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2004, nr 5s/A, s. 69--72, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9656] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Aspekty techniczne związane z podtapianiem budynków w warunkach powodzi hydrogeologicznych / Marek Dankowski, Ireneusz Wróbel // Ochrona Przed Korozją .- 2003, nr 10s/A, s. 42--49, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9185] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Problemy techniczno-materiałowe w przypadku podtapiania budynków wodami podziemnymi / Marek Dankowski // Materiały Budowlane .- 2003, nr 11, s. 22--23, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9285] [data modyf: 10-12-2003 14:28]
[19] Grzyby domowe / Marek Dankowski // Warstwy .- 2002, nr 3, s. 67--71 : bibliogr.fot.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Fosfogips apatytowy i jego właściwości wiążące / Marek Dankowski // Warstwy .- 2001, nr 1, s. 89--94 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Prażenie fosfogipsu apatytowego / Marek Dankowski // Warstwy .- 2001, nr 2, s. 94--96 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9675] [data modyf: 08-09-2004 12:48]
[22] Spoiwo anhydrytowe z fosfogipsu apatytowego / Marek Dankowski // Warstwy .- 2001, nr 3, s. 59--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Spoiwo o właściwościach anhydrytu / Marek Dankowski // Warstwy .- 2000, nr 1, s. 102--105 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8274] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Autoklawizacja gipsu syntetycznego / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 4, s. 74--76 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8272] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Cechy fizyko-techniczne gipsu syntetycznego z instalacji odsiarczania spalin Elektrowni "Opole" S.A. / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 2, s. 65--68 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8275] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Cechy techniczne anhydrytu z wypełniaczem organicznym / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 1, s. 147--150 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8276] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Natura (i właściwości wiążące) gipsu syntetycznego pochodzącego z odsiarczania spalin Elektrowni "Opole" S.A. / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 1, s. 153--154 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8277] [data modyf: 16-01-2003 12:29]
[28] Produkt z instalacji odsiarczania spalin EC huty miedzi "Głogów" : Właściwości fizyczne oraz mineralne / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 3, s. 109--112 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Zaczyny i zaprawy z udziałem produktu z instalacji odsiarczania spalin huty miedzi "Głogów" / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 4, s. 115--116 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8273] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Jak zagospodarować gips syntetyczny? / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 3, s. 102--104 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8278] [data modyf: 16-01-2003 12:29]
[31] Możliwości wykorzystania piasku pokaolinowego do produkcji wyrobów silikatowych / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 3, s. 118--119 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Przydatność piasku pokaolinowego w przemyśle materiałów budowlanych / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 3, s. 114--116 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8279] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Ruda darniowa w dawnych konstrukcjach murowanych Nadodrza / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 4, s. 146--147, 148--149 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8281] [data modyf: 16-01-2003 12:29]
[34] Zaprawy szpachlowo-tynkarskie na spoiwie anhydrytowym / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 2, s. 164--167 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Anhydryt - cenne, lecz niedowartościowane spoiwo dla przemysłu materiałów budowlanych / Marek Dankowski, Marek Świderski // Warstwy .- 1997, nr 2, s. 122--124 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8299] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Zaprawy i betony anhydrytowe - właściwości oraz propozycje zastosowania / Marek Dankowski, Marek Świderski // Warstwy .- 1997, nr 4, s. 129--131 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Triglawski Park Narodowy / Marek Dankowski // Wszechświat .- 1988, T. 84, nr 1, s. 5--9 : il.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10899] [data modyf: 12-06-2006 10:08]
[38] Warunki przetrwania / Marek Dankowski // Aura .- 1983, nr 5, s. 6--7
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10900] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[39] Koncepcja poszukiwań nowych wyrobów izolacyjnych w ceramice budowlanej / Marek Świderski, Marek Dankowski // Ceramika Budowlana .- 1982, nr 1, s. 3--6 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8965] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Wykorzystanie metody chemicznej dla otrzymywania izolacyjnej ceramiki budowlanej o strukturze komórkowej / Marek Dankowski, M. Drygulska, Marek Świderski // Ceramika Budowlana .- 1982, nr 4, s. 54--59 : il.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Zastosowanie proszku aluminiowego do otrzymywania ceramiki budowlanej o teksturze komórkowej / Marek Dankowski, M. Drygulska, Marek Świderski // Szkło i Ceramika .- 1982, nr 3-4, s. 74--78 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8969] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Laboratoryjna ocena procesu pirolitycznego pęcznienia iłów trzeciorzędowych z Mirostowic i Jasienia / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // Ceramika Budowlana .- 1981, nr 2, s. 27--31 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Wpływ fonolitu i popiołu lotnego na pirolityczne pęcznienie iłu plioceńskiego z Jasienia / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // Ceramika Budowlana .- 1981, nr 9-10, s. 163--166 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10898] [data modyf: 12-06-2006 10:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Not in-service railway arched bridges and their future / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 51--60, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Słowa kluczowe: bridge structure, revitalisation of bridges, viaduct,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0021
[AWI-10225] [data modyf: 08-09-2015 09:46]
[2] Fosfogips apatytowy jako perspektywiczne źródło spoiw budowlanych / Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 27--35 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5669] [data modyf: 21-02-2007 10:55]
[3] Techniczne wykorzystanie rudy darniowej w czasach historycznych na obszarze szprotawsko-żarskim / Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 37--47 : bibliogr.fot.mapy.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] O konieczności optymalizacji składu ziarnowego wypełniacza w polimerobetonach / Marek Dankowski // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 29) .- 2001, Nr 80, s. 23--30 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: pole dobrego uziarnienia, polimerobeton, wypełniacz,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3766] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Stanowisko iłów kaolinowych w rejonie Radostowa k/Lubania / Marek Dankowski, Ireneusz Wróbel // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 105--113 : bibliogr.mapy.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2283] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Anhydryt jako spoiwo do betonów na kruszywie z żużla paleniskowego / Marek Świderski, Marek Dankowski, Halina Jasik // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 27--39 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6050] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Cechy techniczne płyt do ścian działowych wykonanych na bazie spoiwa gipsowego / Halina Jasik, Stanisław Lewowicki, Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 93--103 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Mineralny kompozyt spoiwowy przystosowany do zatłaczania długich otworów wiertniczych / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 65--69 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6045] [data modyf: 12-06-2006 10:22]
[9] Możliwości wykorzystania anhydrytu do zapraw i betonów z mieszanym spoiwem cementowo-anhydrytowym / Marek Świderski, Jan Gielarowski, Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 81--91 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6047] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Zastosowanie konfekcjonowanych ładunków cementowych do wykonywania kotwiowej obudowy wyrobisk górniczych / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 71--80 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6046] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Możliwość stosowania krajowego anhydrytu w budownictwie ogólnym / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1991, nr 98, s. 17--25 : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6049] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Chemiczna aktywacja anhydrytu z Zakładów Górniczych "Konrad" k/Bolesławca / Marek Dankowski, Jan Gielarowski, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 71--79 : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6041] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Modyfikacja żywicą poliestrową zaczynu cementowego stosowanego do iniekcji górotworu / Marek Dankowski, Halina Jasik, Marek Świderski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 81--92 : tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6042] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Zarys historii kształtowania się górotworu Pirenejów / Marek Dankowski // W: Prace Badawcze Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddziału Ziemi Lubuskiej .- 1985, s. 57--61 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Badanie wpływu niektórych substancji mineralnych na proces pirolitycznego pęcznienia iłów plioceńskich / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 13) .- 1980, nr 63, s. 153--162 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Badanie środków antyadhezyjnych do deskowań monolitycznych systemów budownictwa stosowanych w warunkach okresu zimowego / Marek Dankowski, Zdzisław Kuska, Zygmunt Szafran, Andrzej Wesoły // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 9) .- 1978, nr 52, s. 194--206 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Uwagi na temat rehydratacji wstępnie wyprażonych minerałów ilastych / Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 10) .- 1977, nr 54, s. 19--32 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7421] [data modyf: 09-06-2006 12:28]
[18] Dotychczasowe wyniki badań w zakresie utylizacji odpadów produkcyjnych przemysłu papierniczego / Marek Dankowski, Stanisław Lewowicki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 7) .- 1976, nr 40, s. 3--10 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wstępna ocena surowców ilastych z niektórych złóż północno-zachodniej Wielkopolski do produkcji kruszyw spiekanych / Marek Dankowski, Stanisław Lewowicki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 7) .- 1976, nr 40, s. 11--19 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7419] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zjawisko zwilżania a zakres pęcznienia surowców keramzytowych / Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 7) .- 1976, nr 40, s. 39--48 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7420] [data modyf: 09-06-2006 12:09]
[21] Wstępne określenie przydatności iłów poznańskich z obszaru Lubsko-Jasień-Mirostowice do produkcji tworzyw spęcznionych typu keramzytu / Marek Dankowski, Stanisław Lewowicki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 6) .- 1975, nr 29, s. 41--52 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] O możliwości wytwarzania tworzyw spęcznionych typu keramzytu z popiołów lotnych / Stanisław Lewowicki, Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 5) .- 1974, nr 25, s. 3--16 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7397] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wpływ obróbki wody zarobowej w polu magnetycznym na wzrost wytrzymałości kamienia cementowego / Zygmunt Szafran, Marek Dankowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 4) .- 1974, nr 27, s. 97--106 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia / Marek Dankowski, Artur Juszczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 33 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22959] [data modyf: 29-03-2018 15:56]
[2] Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy / Janusz Laskowski, Marek Dankowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 77 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22968] [data modyf: 29-03-2018 16:24]
[3] Nieużytkowane kolejowe mosty sklepione i ich przyszłość / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 65--66
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21714] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[4] Rola lasu w strefach zurbanizowanych na przykładzie miasta Zielona Góra / Marek Dankowski // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 39 .- ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: las miejski, ochrona lasu, role of forest, urban forest, wood protection, znaczenie lasu

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21788] [data modyf: 17-07-2015 11:10]
[5] Znaczenie klasy betonu w belkach zespolonych stalowo-betonowych / Bożena Kuczma, Marek Dankowski, Mieczysław Kuczma // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 255--265 .- ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21395] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[6] Weryfikacja aplikacji preparatów pleśniobójczych bezbarwnych / Marek Dankowski // W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem : VI Sympozjum Naukowo-Techniczne. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 7--14
Słowa kluczowe: aplikacja, biocydy, weryfikacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11619] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wstępna próba oceny rudy darniowej jako historycznego materiału budowlanego o właściwościach biochronnych / Marek Dankowski // W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem : V Sympozjum Naukowo-Techniczne. Mąchocice-Ameliówka, Polska, 1999 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1999, s. 19--27
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7024] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Próba ustalenia roli rudy darniowej jako budulca do konstrukcji murowych na przykładzie XVIII-wiecznego pałacu / Marek Dankowski, Konrad Chmieliński, Wojciech Eckert // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '98". Zakopane, Polska, 1998 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1998, s. 79--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Uszkodzenia korozyjne kominów żelbetowych / Mikołaj Kłapoć, Marek Dankowski // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Zakopane, Polska, 1998 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1998, s. 201--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Niekonwencjonalne przyczyny zagrzybienia budynków na przykładzie zespołu koszar w Waldstadt-Wünsdorf (Niemcy) / Marek Dankowski, Konrad Chmieliński // W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem : IV Sympozjum Naukowo-Techniczne. Szklarska Poręba, Polska, 1997 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 51--58 .- ISBN: 8390328569
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22573] [data modyf: 03-04-2017 13:09]
[11] Uwagi o składzie mineralnym iłów zaburzonych glacitektonicznie górnego poziomu serii poznańskiej / Marek Dankowski // W: Metody badań i analiza struktur glacitektonicznych : III Sympozjum Naukowe Glacitektoniki. Zielona Góra, Polska, 1980 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 91--104
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Przydatność niektórych środków antyadhezyjnych do smarowania deskowań i form stalowych w warunkach obniżonych temperatur / Marek Dankowski, Zdzisław Kuska, Zygmunt Szafran // W: Kierunki rozwoju budownictwa rolniczego : konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 1976 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1976, s. 85--99
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Możliwości otrzymywania lekkich kruszyw spęcznionych z surowców odpadowych i mineralnych / Marek Dankowski, Stanisław Lewowicki // W: Dziś i jutro wykorzystania nauki do zmniejszania materiałochłonności wyrobów z tworzyw pochodzenia mineralnego lub nieorganicznego : I Sympozjum. Warszawa - Sopot, Polska, 1975 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1975, s. 45--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wykonanie badań wybranych cech technicznych kostki brukowej typu "Behaton" / Marek Dankowski, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2008 ; -s. Raport: Nr 0808
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Badania betonowej kostki brukowej, kostka betonowa typu "Behaton" o grubości 8 cm / Marek Dankowski, Adam Wysokowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2007 ; -s. Raport: Nr 0607
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski