System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Wojciech Eckert
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 100 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX wieku, 2007. Wojciech Eckert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 480 s. , ISBN: 9788374811002, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Fortyfikacje Głogowa, 2006. Wojciech Eckert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 233 s. , ISBN: 8374810556, fot. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7791] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Fortyfikacje Zielonej Góry, 2003. Wojciech Eckert, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 87 s. , ISBN: 8389321750, bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6702] [data modyf: 24-05-2006 14:57]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Województwo Lubuskie = Woiwodschaft Lubuskie, Wojciech Eckert
// W: Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec = Schlösserlandschaften in der deutsch-polnischen Grenzregion, 2017. , Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 1--34, ISBN: 9788363260682 .- [Wystawa przygotowana przez Narodowy Instyut Dziedzictwa]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19960] [data modyf: 06-04-2018 12:31]
[5] [1]
[2] Słowo wstepne : 45 lat kierunku budownictwa, 10 000 lat budownictwa, Wojciech Eckert
// W: 45 lat kierunku budownictwo, 2014. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--7, ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16997] [data modyf: 06-07-2015 13:55]
[3] Najstarsze plany nowożytnej twierdzy Koźle. Prawdziwy czy wyimaginowany zapis przestrzeni architektonicznej?, Wojciech Eckert
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej : monografia, 2013. / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 1, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej (Monografia : Seria Architektura 441), s. 65--69
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15712] [data modyf: 17-08-2015 14:09]
[4] Rozwój przestrzenny Zielonej Góry do XVIII wieku, Wojciech Eckert
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku, 2011. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 323--356, ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13853] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Techniczne, konserwatorskie i społeczne problemy "remontu" zabytkowej kamienicy w Sławie, Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, 2010. / red. nauk. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--34, ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12553] [data modyf: 13-01-2011 10:04]
[6] Twierdza Głogów w okresie napoleońskim, Wojciech Eckert
// W: Glogovia Maior - Wielki Głogów pomiędzy blaskiem dziejów i cieniem ruin, 2010. / pod red. Bogusława Czechowicza i Małgorzaty Konopnickiej, Głogów - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 213--222, ISBN: 9788374813549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12367] [data modyf: 05-11-2010 14:16]
[7] Adaptacja budynków pofabrycznych na mieszkania. Wyzwanie dla architekta czy konstruktora?, Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 145--154, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10966] [data modyf: 20-03-2009 10:16]
[8] Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w obiektach zabytkowych na przykładzie fary w Gubinie, Wojciech Eckert, Beata Nowogońska
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne, 2009. / red. J. Witeczek, Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 175--179, ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11919] [data modyf: 24-05-2010 12:02]
[9] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie - system fortyfikacyjny ponownie do wykorzystania, Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--118, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Awaria zabytkowego spichrza w Krośnie Odrzańskim, katastrofą budowlaną czy szansą na rozwój starego miasta, Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--84, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8907] [data modyf: 21-03-2007 11:42]
[11] Kształt przestrzenny starego miasta w Zielonej Górze - potrzeba zachowania czy konieczność modernizacji, Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--106, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Rewitalizacja starego miasta w Kostrzynie nad Odrą. Modele - potrzeby - możliwości, Wojciech Eckert
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, 2006. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 371--373, ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Rewitalizacja Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim : szanse - możliwości - potrzeby, Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 101--110, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Drewniany detal architektoniczny w kamienicy mieszczańskiej w Zielonej Górze - dziedzictwo XVIII-wiecznego budownictwa szkieletowego, Wojciech Eckert
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, 2004. / red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 209--215, ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6613] [data modyf: 27-04-2004 12:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Socrealistyczny dworzec PKS w Sulechowie. Małe może być piękne / Wojciech Eckert, 2019. Lubuskie Materiały Konserwatorskie T. 16, 166--170, ISSN: 1733-0491, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24886] [data modyf: 29-01-2020 14:16]
[5] [1]
[2] Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa / Wojciech Eckert, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 125--131, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, dynamite factory, fabryka dynamitu, historical object, land development, modernizacja, modernization, zabytek, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_16
[AWCZ-22575] [data modyf: 05-04-2018 16:41]
[6] [1]
[3] Kożuchów - historyczne miasto z przyszłością / Wojciech Eckert, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 18, nr 2, 65--80, ISSN: 1899-0665, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Kożuchów, architektura, rewitalizacja, stare miasto, system obrony, układ przestrzenny, urbanistyka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_06
[AWCZ-23246] [data modyf: 31-10-2018 12:39]
[6] [1]
[4] Modernist party house in Zielona Góra. Architecture to be discovered / Wojciech Eckert, 2018. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 35, z. 3/18, 113--120, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: history of architecture, modernism, monument, social realism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb2018.48
[AWCZ-23245] [data modyf: 31-10-2018 12:31]
[9] [1]
[5] Tajemniczy dom na winnicy w Górzykowie koło Sulechowa. Nieznane miejsce spotkań pastora Wilhelma Gabriela Wegenera z Aleksandrem Humboldtem / Wojciech Eckert, Marta Kłaczkowska, 2018. Kurier Konserwatorski, nr 16, 71--75, ISSN: 1899-9913, fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24885] [data modyf: 29-01-2020 13:55]
[2,5] [0,5]
[6] Modernistyczny budynek szpitala w Nowej Soli. Nieznane dzieło Ernsta Koppa. Przykład racjonalizacji funkcji, technologii, konstrukcji / Wojciech Eckert, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (nr 4/I/2017), 323--330, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: architecture, architektura, form, forma, function, funkcja, hospital, konstrukcja, modernism, modernizm, monument, szpital, zabytek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.216
[AWCZ-22316] [data modyf: 07-02-2018 13:46]
[9] [1]
[7] Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 6, 168--169, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki modernistyczne, ceramic-masonry slab, modernist buildings, płyta Kleina, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20217] [data modyf: 29-06-2016 12:54]
[8] Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 6, 75--76, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: Arcade Brodge, Most Arkadowy, remont, renovation, slag, szlaka szklana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20216] [data modyf: 29-06-2016 12:52]
[9] Modernistyczny budynek produkcji folii w pofabrycznym zespole Stilon Gorzów. Obiekt do rozbiórki czy wpisu do rejestru zabytków? / Wojciech Eckert, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 41--44, ISSN: 0033-2038, fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17230] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[10] Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Trwanie architektury gwarancją nieprzemijania ducha / Wojciech Eckert, 2011. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 108, z. 14, cz. 1, 110--115, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot.
Słowa kluczowe: konstrukcja szachulcowa, konstrukcja zrębowa, kościół drewniany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16055] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Opinia dotycząca projektu remontu pocysterskiego kościoła w Kołbaczu. Problemy techniczne, konserwatorskie, etyczne / Wojciech Eckert, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 75--78, ISSN: 0033-2038, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15556] [data modyf: 25-03-2011 13:01]
[12] The wooden churches of the Lubuskie Province. The persistence of architecture to keep the spirit alive / Wojciech Eckert, 2011. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 108, z. 14, cz. 1, 116--121, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16056] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] System obronny Ośna Lubuskiego. Piękno do odkrycia = The fortification of Ośno Lubuskie. A beauty to be discovered / Wojciech Eckert, 2009. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 7, 235--238, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: durability, fortifications, fortyfikacje, krajobraz miejski, trwałość, urban landscape, usefullness, użytkowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14164] [data modyf: 24-11-2009 12:57]
[14] Odbudowa fortyfikacji Kożuchowa. Ponowne wykorzystanie systemu obronnego w przestrzeni współczesnego miasta / Wojciech Eckert, 2008. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 288--293, ISSN: 1897-6271, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: defense system, fortification, fortyfikacje, modern city, przestrzeń miejska, reuse, system obronny, urban space, współczesne miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13430] [data modyf: 05-12-2008 14:20]
[15] Stan techniczny drewnianego szkieletowego kościoła w Radzikowie - skutki zmian konstrukcyjnych / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2008. Przegląd Budowlany, nr 12, 36--39, ISSN: 0033-2038, fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13559] [data modyf: 10-02-2009 12:40]
[16] Diagnostyka przemieszczeń budynku na skarpie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 15--17, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] "Lofty" - nowy trend w rewitalizacji Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 10, 13--15, ISSN: 1899-6094, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Rewitalizacja Zielonogórskiej Starówki - piękno do przywrócenia / Wojciech Eckert, 2007. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 230--234, ISSN: 1897-6271, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12525] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Wpływ czynników zewnętrznych na przedawaryjny stan szkieletowego kościoła w Sękowicach / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Ochrona Przed Korozją, nr 10s/A, 65--70, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Fortyfikacje osi Odry. O potrzebie badań, dokumentacji i analizy / Wojciech Eckert, 2006. Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, T. 32 cz. 1, 62--78, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Twierdza Drezdenko - fortyfikacje z gruntu najlepsze / Wojciech Eckert, 2006. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 9-A (nr spec.), 184--190, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Architektura ruin - ruina architektury / Wojciech Eckert, 2005. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 11-A, 233--236, ISSN: 1897-6271, rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10508] [data modyf: 25-03-2008 14:41]
[23] Miejskie nowożytne fortyfikacje osi Odry - dzieło sztuki inżynierskiej i urbanistyki / Wojciech Eckert, 2004. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 10/A, 218--221, ISSN: 1897-6271, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Ochrona zbytków architektury obronnej na przykładzie twierdzy Kostrzyn - granice architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego / Wojciech Eckert, 2003. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 8-A, 152--158, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9243] [data modyf: 25-11-2003 12:24]
[25] Fortyfikacje : Żary - perspektywy / Wojciech Eckert, 2002. Lubuskie Nadodrze, nr 16, 17 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9060] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Fortyfikacje Zielonej Góry : furty miejskie / Wojciech Eckert, 2002. Lubuskie Nadodrze, nr 15, 17 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 1 / Wojciech Eckert, 2002. Lubuskie Nadodrze, nr 17, 17 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 2 / Wojciech Eckert, 2002. Lubuskie Nadodrze, nr 18, 10 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 3 / Wojciech Eckert, 2002. Lubuskie Nadodrze, nr 19, 17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Zielonogórskie zabytki : budownictwo ryglowe / Wojciech Eckert, 2002. Lubuskie Nadodrze, nr 20, 17 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9058] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Bastion Książę w Kostrzynie (ochrona krajobrazu kulturowego na terenach pofortyfikacyjnych) / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 14, 18 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9056] [data modyf: 24-07-2003 09:07]
[32] Fortyfikacje Gorzowa : przyczółek mostowy / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 9, 21 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9066] [data modyf: 24-07-2003 09:30]
[33] Fortyfikacje Zielonej Góry : basteja / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 8, 21 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9067] [data modyf: 24-07-2003 09:32]
[34] Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Dolna / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 12, 21 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Górna / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 10, 21 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Nowa / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 13, 18 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9062] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Fortyfikacje Zielonej Góry : fosa / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 7, 21 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9068] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Fortyfikacje Zielonej Góry : mury obronne / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 11, 21 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9064] [data modyf: 24-07-2003 09:27]
[39] Fortyfikacje Zielonej Góry : Wieża Łazienna / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 4, 13 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Świątynie Zielonej Góry : synagoga / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 3, 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Zabytki Zielonej Góry : ratusz / Wojciech Eckert, 2001. Lubuskie Nadodrze, nr 5, 21 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9069] [data modyf: 24-07-2003 09:44]
[42] Fortyfikacje Zielonej Góry : Wieża Głodowa / Wojciech Eckert, 2000. Lubuskie Nadodrze, nr 2, 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9072] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Ochrona dziedzictwa kultury materialnej na przykładzie średniowiecznego systemu obronnego Żar / Wojciech Eckert, Marta Skiba, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 177-191, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Rozwój budownictwa obronnego nad Odrą na przykładzie twierdzy Kostrzyn / Wojciech Eckert, 1985. Przegląd Lubuski, nr 1-2, 17--22 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9053] [data modyf: 22-07-2003 14:06]
[45] Pałac barokowy Promnitzów w Żarach / Wojciech Eckert, 1982. Przegląd Lubuski, nr 2-3, 47--55
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9052] [data modyf: 22-07-2003 14:02]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The historic steel bridge in Stany. Heritage preservation. Changing the function / Bartosz Michalak, Wojciech Eckert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 111--123, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Beuchelt, Odra, Odra river, Stany, kratownica stalowa, most stalowy, steel bridge, steel lattice,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0023
[AWI-10700] [data modyf: 03-10-2018 10:23]
[2] Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 56--68, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energy efficiency, public buildings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.06
[AWI-10668] [data modyf: 08-10-2018 11:55]
[3] Zwierzyniec - nieznany kompleks leśny w sąsiedztwie zabytkowego parku pałacowego w Zatoniu / Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 17--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Kompleks leśny, Zwierzyniec, dobro kultury, forest area, palace in Zatonie, park, pałac w Zatoniu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10660] [data modyf: 19-03-2018 15:08]
[4] Barokowy pałac we Włostowie - czy nadal jest zabytkiem? / Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 25--37, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: cultural landscape, cultural object, dobro kultury, historic monument, krajobraz kulturowy, palace in Włostów, pałac we Włostowie, zabytek,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10355] [data modyf: 25-04-2016 13:06]
[5] Conservation of the "Piast" Cinema in Słubice: an architectural, urban or moral problem? / Wojciech Eckert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 43--50, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: art deco, budynek kina, cinema building, cultural landscape, fasada, façade, historia, history, krajobraz kulturowy, monument, monuments register, rejestr zabytków, renovation, renowacja, zabytek,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0049
[AWI-10464] [data modyf: 10-02-2017 12:26]
[6] Zabytkowy park w Niekarzynie - próba określenia granic ochrony konserwatorskiej parku / Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 38--50, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: cultural landscape, krajobraz kulturowy, park in Niekarzyn, park w Niekarzynie, register of historic monuments, rejestr zabytków,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10356] [data modyf: 25-04-2016 13:14]
[7] Winda okrężna w Iłowej. Lubuski Paternoster / Wojciech Eckert // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2013, T. 10, s. 109--116, ISSN: 1733-0491, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9805] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[8] Zielona Góra - winny gród? / Wojciech Eckert // W: Studia Zielonogórskie .- 2013, T. 19, s. 97--105, ISSN: 1233-815X, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9803] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[9] Architektura obronna województwa lubuskiego. O potrzebie badań i możliwości wykorzystania do współczesnych celów / Wojciech Eckert // W: Kurier Konserwatorski .- 2010, nr 6, s. 28--33, ISSN: 1899-9913, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8559] [data modyf: 25-02-2010 10:03]
[10] Rewitalizacja zielonogórskiej starówki. Szanse - problemy - zagrożenia / Wojciech Eckert, Krzysztof Garbacz // W: Studia Zielonogórskie .- 2009, tom 15, s. 33--54, ISSN: 1233-815X, bibliogr. fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8529] [data modyf: 27-01-2010 09:34]
[11] Dawna wytwórnia winiaków Heinricha Raetscha w Zielonej Górze - zabytki architektury i techniki. Poszanowanie dziedzictwa, kontynuacja tradycji / Marta Danowska, Wojciech Eckert // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2007, T. 4, 2006-2007, s. 132--141, ISSN: 1733-0491, fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Twierdza Drezdenko - fortyfikacje do wykorzystania / Wojciech Eckert, Krzysztof Słowiński // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2006, T. 3, 2005-2006, s. 157--163, ISSN: 1733-0491, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Renowacja zabytków i modernizacja obszarów zabudowanych - nowa specjalność na kierunku Budownictwo / Tadeusz Biliński, Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo) .- 2003, z. 43, s. 11--18 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6276] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Średniowieczne fortyfikacje Zielonej Góry / Wojciech Eckert // W: Studia Zielonogórskie .- 2002, T. 8, s. 37--54, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6124] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Żary - średniowieczny system obronny / Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Fortyfikacja(T. 6) .- 1999, s. 135--144 bibliogr. fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Badania techniczno-konserwatorskie poklasztornego zespołu w Otyniu / Wojciech Eckert, Konrad Chmieliński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 27--36 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Losy założeń pałacowo-folwarcznych w dobie przekształceń własnościowych w województwie zielonogórskim / Konrad Chmieliński, Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Konferencje ; 20) .- 1998, nr 338, s. 239--244 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ochrona zabytków, pałace folwarczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4386] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Twierdza Głogów / Wojciech Eckert // W: Fortyfikacja .- 1998, T. 5, s. 211--212
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Analiza czynników wpływających na ustalenie właściwego momentu rozpoczęcia remontu budynku prefabrykowanego / Tadeusz Biliński, Wojciech Eckert // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 13) .- 1986, nr 46, s. 17--21 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czas rozpoczęcia remontu, dekapitalizacja obiektu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Rekonstrukcja XIII-wiecznego zamku na wodzie w Żarach (hipoteza radiestezyjna) / Wojciech Eckert, Jan Kasiński, Jan Konrad Stawiarski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 187--199 bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa, 2018. Wojciech Eckert // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 37, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22960] [data modyf: 29-03-2018 16:09]
[0] [0]
[2] Searching for a city's new development areas, 2018. Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology :. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 102 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: cities, fuzzy cognitive maps, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23086] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[3] Searching for new development in areas of the city, 2018. Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500080   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23321] [data modyf: 01-02-2019 11:17]
[0] [0]
[4] Kożuchów - historyczne miasto z przyszłością, 2017. Wojciech Eckert // W: Synergia w architekturze : miejsca węzłowe w mieście : II ogólnopolska konferencja naukowa. Lublin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2017, s. 28
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22886] [data modyf: 27-12-2017 11:19]
[0] [0]
[5] Construction, technological and material problems connected with renovating a wood frame church from the XVIII century, 2016. Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy [b. m.], 2016, s. 49
Słowa kluczowe: building diagnostics, renovation of historical buildings, technical state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22221] [data modyf: 12-07-2016 15:34]
[6] Modernistyczny budynek szpitala w Nowej Soli. Nieznane dzieło Ernsta Koppa. Przykład racjonalizacji funkcji, technologii, konstrukcji, 2016. Wojciech Eckert // W: Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska : innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SOLINA 2016 : VI konferencja. Rzeszów - Polańczyk, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22205] [data modyf: 29-06-2016 10:10]
[7] Kino "Piast" w Słubicach. Problem konserwatorski, architektoniczny, urbanistyczny czy moralny?, 2015. Wojciech Eckert // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 39--40
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21710] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[8] Muzeum Odry w Krośnie Odrzańskim szansą dla zamku, miasta, regionu, 2006. Wojciech Eckert // W: Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski : [VIII Krajowa Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego Polski]. Wrocław, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2006, s. 328--332, ISBN: 8390435748
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Fortyfikacje Zielonej Góry, 2001. Wojciech Eckert // W: Archeologia Środkowego Nadodrza w ostathniej dekadzie XX wieku : z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 2004, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Z. 1, s. 142--144, ISBN: 8388135295
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22552] [data modyf: 01-03-2017 12:53]
[10] Problem ochrony i wykorzystania reliktów średniowiecznego systemu obronnego Żar dla celów turystycznych w procesie rewitalizacji miasta, 2001. Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Archeologia Środkowego Nadodrza w ostathniej dekadzie XX wieku : z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 2004, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Z. 1, s. 139--141, ISBN: 8388135295
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22551] [data modyf: 01-03-2017 12:53]
[11] Reintegracja reliktów średniowiecznego systemu obronnego Żar - nowe zdefiniowanie przestrzeni architektonicznej starego miasta, 2002. Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej : projektowanie architektury a teoria : Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego. Kraków, Polska Kraków : DjaF, 2002, s. 133--138, ISBN: 8386774231
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15138] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Próba ustalenia roli rudy darniowej jako budulca do konstrukcji murowych na przykładzie XVIII-wiecznego pałacu, 1998. Marek Dankowski, Konrad Chmieliński, Wojciech Eckert // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '98". Zakopane, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1998, s. 79--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na stan awaryjny zabytkowej kamienicy w centrum Zielonej Góry oraz technologiczne i konserwatorskie problemy jej remontu, 1995. Wojciech Eckert, Konrad Chmieliński // W: Awarie budowlane : konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, T. 2, s. 649--652, ISBN: 8386359765
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15704] [data modyf: 22-03-2007 13:19]
[14] Elastyczność kształtowania wnętrz i wielkości mieszkań w budownictwie wielkopłytowym, 1984. Wojciech Eckert, Jan Konrad Stawiarski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 20--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wielka płyta w śródmieściu małego miasta, 1984. Wojciech Eckert, Jan Konrad Stawiarski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15695] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Profesor Tadeusz Biliński : 60 lat działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, stowarzyszeniowej, sejmowej / (Red.) Wojciech Eckert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 154 s. .- ISBN: 9788378422761
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5680] [data modyf: 07-02-2018 13:58]
[2] Rocznik Lubuski : dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza / (Red.) Wojciech Eckert .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2006, T. 32, cz. 1 .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4274] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Opinia na temat nowatorskiej konstrukcji ścieżek rowerowych o nawierzchni i podbudowie drenażowej / Adam Wysokowski, Wojciech Eckert .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2016 ; 3s. Raport: UZ-IB-ZDiM/55/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski