System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Sławomir Gibowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Strategia ewolucyjna (\mi + \lambda) jako metoda optymalizacji numerycznej, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Budownictwo ogólne, 2013. , Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 61--69, ISBN: 9788361314639
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15430] [data modyf: 26-08-2015 14:00]
[2] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Environmental effects on buildings, structures, materials and people, 2007. / ed. by A. Flaga, T. Lipecki, Lublin : Lublin University of Technology, s. 369--378, ISBN: 9788374970327
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wyznaczanie nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 307--316, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Monitoring vertical displacements of an engineering object with masonry walls / Maria Mrówczyńska, Elżbieta Grochowska, Sławomir Gibowski, 2018. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 35, z. 65 (1/18), 53--62, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: engineering object, geodesic monitoring, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2018.6
[AWCZ-22860] [data modyf: 13-06-2018 13:05]
[2] Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda w zastosowaniu do oszacowania stabilności punktów sieci geodezyjnej pionowej pomiarowo-kontrolnej / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, 2007. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 6 (4), 39--50, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lapunow's exponents, a system dynamics, atraktory, attractors, dynamika układu, wykładniki Lapunowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13008] [data modyf: 27-05-2008 15:36]
[3] Using the concept of entropy in the displacement research of the points of a horizontal geodetic network / Sławomir Gibowski, 2005. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 4(2), 61--70, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: displacement, entropy, geodetic network, information, reference system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Indicating vertical deviation of historical buildings using geodetic methods - case study of brick and wood tower in Nowe Miasteczko / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 127--135, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, pomiary geodezyjne, vertical deviation, wychylenia od pionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-5187
[AWI-10430] [data modyf: 08-11-2016 10:30]
[2] An attempt to present a kinematic state of a vertical geodetic network by means of a neural network / Sławomir Gibowski // W: Reports on Geodesy .- 2006, no 2, s. 137--144, ISSN: 08-3179, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Entropia geodezyjnego układu obserwacyjnego w badaniach przemieszczeń poziomych / Sławomir Gibowski // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 45) .- 2005, nr 114, s. 135--141 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7091] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Niektóre zagadnienia związane z oszacowaniem przemieszczeń w ujęciu liniowym i nieliniowym / Sławomir Gibowski, Maria Mrówczyńska, Anna Wilusz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - (Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; 34) .- 2002, nr 195, s. 71--76 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5713] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Modelowany stan zwierciadła wody zarejestrowany metodą fotogrametryczną / Sławomir Gibowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 7--18 bibliogr. mapy. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4526] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wyznaczanie wychyleń obiektów zabytkowych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na przykładzie wieży o konstrukcji murowano drewnianej w Nowym Miasteczku, 2015. Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 125--126
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21726] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[2] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture, 2007. Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : proceedings of the fifth symposium. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Lublin University of Technology, 2007, s. 201--204
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18539] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] The chosen classical and non-classical algorithms in the geodetic measurements of displacements, 2007. Sławomir Gibowski // W: Environment : Technology : Resources : proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Litwa Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2007, s. 62--69, ISBN: 9789984779546
Słowa kluczowe: kinematic geodetic network, neural networks, non-uniform settlements

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-18579] [data modyf: 08-03-2018 10:25]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Dron / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : 005812799 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Sposób pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych zwłaszcza niskiego pułapu / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : P.427594 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Zpusob získávání a zapracování fotogrammetrických dat, zajmena nízkých vrstev / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : D18102860 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- zgłaszający: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski