System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Elżbieta Grochowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 2: Estakady. Słupy / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2018 .- 216 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378423225
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14525] [data modyf: 24-05-2019 15:52]
[2] Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 1: Belki podsuwnicowe / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2016 .- 219 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422457
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13205] [data modyf: 29-06-2018 12:51]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 183--190 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12993] [data modyf: 27-06-2011 16:58]
[2] Rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zniszczeniem zabytkowych budynków mieszkalnych w Kożuchowie / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 175--180 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10969] [data modyf: 20-03-2009 10:23]
[3] Numeryczne oszacowanie nośności zginanych elementów żelbetowych / Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 123--132 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7632] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Zespolona belka rozprężana w ujęciu badań doświadczalnych, teoretycznym i numerycznym / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 109--121 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7631] [data modyf: 20-09-2005 12:20]
[5] Badania doświadczalne zespolonej belki stalowo-betonowej rozprężanej w strefie ściskanej / Włodzimierz Dyszak, Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 329--336 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Projekt naprawy konstrukcji dachu budynku zabytkowego / Aleksandra Zakrzewska, Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2019, nr 4, s. 36--48, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24030] [data modyf: 11-10-2019 14:47]
[2] Monitoring vertical displacements of an engineering object with masonry walls / Maria Mrówczyńska, Elżbieta Grochowska, Sławomir Gibowski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2018, T. 35, z. 65 (1/18), s. 53--62, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: engineering object, geodesic monitoring, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2018.6
[AWCZ-22860] [data modyf: 13-06-2018 13:05]
[3] Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 44--45, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: composite slab of steel-concrete, płyta zespolona stalowo-betonowa, renovations, renowacje, strop drewniany, timber floor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.17
[AWCZ-22592] [data modyf: 04-04-2018 10:17]
[4] Skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym na przykładzie zastosowanego rozwiązania / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 5, s. 36--39, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22784] [data modyf: 25-05-2018 11:26]
[5] Rekonstrukcja uszkodzonego zabytkowego budynku z XVIII wieku / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Materiały Budowlane .- 2017, nr 5, s. 22--23, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: monument, przemurowanie, rebuild of masonry walls, reconstruction, reinforcement of the walls, rekonstrukcja, scratch, zabytek, zarysowania, zbrojenie murów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21449] [data modyf: 05-06-2017 14:49]
[6] Ocena trwałości nowo wyprodukowanych kanałowych płyt stropowych / Elżbieta Grochowska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 100--101, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania nieniszczące, channel floor slabs, kanałowe płyty stropowe, noninvasive tests, stan techniczny, standard requirements, strength, technical condition, wymagania normowe, wytrzymałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20653] [data modyf: 02-12-2016 11:22]
[7] Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem, bez żebra i z żebrem podłużnym / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2016, nr 6, s. 53--58, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20147] [data modyf: 13-06-2016 15:04]
[8] Obciążenie siłami poziomymi belek torów podsuwnicowych wywołanymi suwnicami według norm i badań doświadczalnych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Inżynieria i Budownictwo .- 2015, nr 8, s. 414--417, ISSN: 0021-0315,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19350] [data modyf: 01-10-2015 11:42]
[9] Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2015, nr 8-9, s. 27--32, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19423] [data modyf: 17-10-2015 11:45]
[10] Analiza stanu technicznego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z podaniem sposobu naprawy / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 2, s. 51--57, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18061] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[11] Konstrukcje stalowe ze słupami dwugałęziowymi z przewiązkami projektowane wg norm PN i EN / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 9, s. 41--45, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18516] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[12] Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 10, s. 47--51, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18518] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[13] Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru na budowie budynku przemysłowego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 7-8, s. 67--71, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18514] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[14] Zabezpieczenie stateczności ścian zabytkowych budynków mieszkalnych z XVIII wieku za pomocą przypór / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 3, s. 43--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18116] [data modyf: 21-08-2015 09:54]
[15] Ocena stanu technicznego i propozycja naprawy balkonu, na przykładzie balkonu w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX wieku / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 9, s. 41--44, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17476] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[16] Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy zabytkowego budynku położonego na terenie zalewowym Gubina / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 45--48, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17231] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[17] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 11, s. 26--29, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17678] [data modyf: 20-08-2015 09:47]
[18] Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 11, s. 34--37, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16120] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Zastosowanie sprężania w konstrukcjach stalowych i zespolonych stalowo-betonowych / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2011, nr 10, s. 11--13, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16121] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Elementy zginane z kątowników walcowanych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Inżynieria i Budownictwo .- 1998, nr 12, s. 705--706, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, kątownik, projektowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2741] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Executive disadvantages in the layered wall of the facade / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 55--60, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: building project, defect regulations, fit windows, osadzenie okien, projekt budowlany, three-layer wall, wady wykonawcze, ściana trójwarstwowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0034
[AWI-10416] [data modyf: 14-10-2016 14:06]
[2] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali (cz. 1) / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 3, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9801] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[3] The analysis of loads and results of experimental research of load-bearing systems of overhead travelling rail cranes / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 221--230, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: crane, experimental research, industrial objects, load,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Badania doświadczalne rozprężanych belek zespolonych stalowo-betonowych / Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - (Mechanika ; 54) .- 2004, nr 243, s. 121--130 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania doświadczlne, beton, rozpężanie, stal,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 39 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22961] [data modyf: 29-03-2018 16:11]
[2] Sensitivity analysis of fire resistance of a composite floor slab / Joanna Kaliszuk, Elżbieta Grochowska // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDS Sciences, 2018 .- Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1-10
Słowa kluczowe: bending resistance for fire, composite floor slab, sensitivity analysis

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401019   (pkt: 15)
[KONF-23090] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[3] Sensitivity analysis of fire resistance of a composite floor slab / Joanna Kaliszuk, Elżbieta Grochowska // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska, 2018 .- Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 10 .- ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-22998] [data modyf: 02-05-2019 10:39]
[4] The parameters of the acoustic insulation capacity of a reinforced wooden ceiling / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk, J. Gil // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska, 2018 .- Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 40 .- ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Słowa kluczowe: acoustics, composite steel-concrete slab, wooden ceiling

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22999] [data modyf: 17-07-2018 15:52]
[5] The parameters of the acoustic insulation capacity of a reinforced wooden ceiling / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk, Jarosław Gil // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDS Sciences, 2018 .- Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1-9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401020   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[KONF-23091] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[6] Wady wykonawcze w warstwowej ścianie elewacyjnej / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 49--50
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21712] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[7] Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 195--206 .- ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21394] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[8] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXVI konferencja naukowo-techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 2013 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 547--554 .- ISBN: 9788376631511
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20825] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[9] Application of hybrid Monte Carlo method to the reliability analysis of a short steel girder / Joanna Kaliszuk, Elżbieta Grochowska // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 227--228 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: Hybrid Monte Carlo method (HMC), artificial neural networks ANNs, finite element method (FEM), geometrical imperfections, plate girder, reliability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19201] [data modyf: 16-06-2009 10:37]
[10] The analysis of the influence of shifts in standard loads of overhead travelling cranes on industrial objects / Antoni Matysiak, Gerard Bryś, Elżbieta Grochowska // W: Metalliceskie konstrukcii : vzgljad v prosloe i buduscee - MK 2004 : VIII Ukrainskaja naucno-techniceskaja konferencija. Kiev, Ukraina, 2004 .- Kiev : "Stal", 2004 .- Vol. 2 : sbornik dokladov, s. 429--437 .- ISBN: 9667589315
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Analytical and numerical analysis of steel - concrete composite beams expanded in their upper parts / Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak // W: Ocelove konstrukce a mosty 2003 : 20. cesko-slovenska konference s mezinarodni ucasti. Praha, Czechy, 2003 .- Praha : Ceske Vysoke Uceni Technicke, 2003, s. 373--378 .- ISBN: 8001027473
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15756] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Efekty rozprężania krępych belek zespolonych stalowo betonowych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002 .- T. 1 : Referaty, s. 247--254
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Influence of constructional solutions on 3-d presentation of an industrial building / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooryzenij, metody rasceta, konstruirovanija i technologija vozvedenija : Trudy mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2001 .- Minsk : HPOOO "Strinko", 2002 .- T. 1, s. 71--75 .- ISBN: 9856476186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14854] [data modyf: 24-01-2003 13:55]
[14] The analysis of load capacity of extended bridge composite beams / Elżbieta Grochowska // W: 1. mostna konferencia : Zbornik prispevkov. Kosice, Słowacja, 2002 .- Kosice : Stavebna fakulta TU v Kosiciach, 2002, s. 197--202 .- ISBN: 8023201867
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14694] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Composite, Prestressed-expanded, steel-concrete beams / Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Ocel'ove konstrukcie a mosty 2000 : 19 Ceska a Slovenska Medzinarodna Konferencia : Zbornik referatov. Strbske Pleso Vysoke Tatry, Słowenia, 2000 .- Strbske Pleso : [brak wydawcy], 2000, s. 335--339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Warunki wykorzystania belek zespolonych stalowo-betonowych sprężano-rozprężanych / Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- T. 2 : Referaty, s. 9--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7282] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Wymiarowanie trzonów słupów wielogałęziowych obciążonych mimośrodowo / Elżbieta Grochowska // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 29--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7836] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Porównanie PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe z PN-ENV 1993-1-1/AK EUROKOD 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych / Elżbieta Grochowska // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 1 : Budownictwo i inżynieria sanitarna, s. 25--29
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych / Elżbieta Grochowska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2003 .- 193 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. A. Matysiak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób rozprężania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak .- Numer : 347079 .- Data zgłoszenia : 12-04-2001 .- Data udzielenia : 28-12-2007
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski