System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Joanna Kaliszuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Reliability analysis of a steel girder by the hybrid Monte Carlo method, Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn
// W: Progress in steel, composite and aluminium structures : Proceedings of the XIth International Conference on Metal Structures (ICMS-2006), Rzeszów, Poland, 21-23 June 2006, 2006. / ed. M.A. Giżejowski, A. Kozłowski, L. Ślęczka, J. Ziółko, London : Taylor and Francis, s. [5] CD-ROM, ISBN: 0415401208
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Laboratory tests and numerical modelling of large displacements of an elasto-plastic cylindrical shell, Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Zenon Waszczyszyn
// W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 8th SSTA Conference, 2005. / ed. W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak, London : Taylor & Francis, s. 477--480, ISBN: 0415383900
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Reliability analysis of structures by neural network supported Monte Carlo Methods, Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference, 2003. , New York : Springer-Verlag Company (Advances in Soft Computing), s. 754--759, ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nośność elementów stalowych i żeliwnych w budynku gospodarczym z początku XX wieku / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk, 2020. Przegląd Budowlany, nr 4, 35--39, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25263] [data modyf: 18-05-2020 08:23]
[2] Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk, 2018. Materiały Budowlane, nr 3, 44--45, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: composite slab of steel-concrete, płyta zespolona stalowo-betonowa, renovations, renowacje, strop drewniany, timber floor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.17
[AWCZ-22592] [data modyf: 04-04-2018 10:17]
[3] Niezmienniczość analizy niezawodności realizowanej hybrydową metodą Monte Carlo / Joanna Kaliszuk, 2016. Materiały Budowlane, nr 11, 42--43, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method (MC), artificial neural networks (ANN), dźwigar stalowy, finite element method (FEM), metoda Monte Carlo (MC), metoda elementów skończonych (MES), niezawodność, reliability, steel girder, sztuczne siece neuronowe (SSN)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20647] [data modyf: 02-12-2016 10:02]
[4] Hybrid Monte Carlo method in the reliability analysis of structures / Joanna Kaliszuk, 2011. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences Vol. 18, no 3, 161--173, ISSN: 0010-1354, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Artificial Neural Networks (ANNs), Finite Element method (FEM), Hybrid Monte Carlo Method (HMC), cylindrical steel shell, reliability, steel girder
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-16468] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Hybrid computational systems in structural mechanics / Zenon Waszczyszyn, Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk, 2010. Czasopismo Techniczne : Mechanika R. 107, z. 4 (20), 135--146, ISSN: 0011-4561, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- Zeszyt specjalny poświęcony pamięci Profesora Michała Życzkowskiego
Słowa kluczowe: artificial neural network (ANN), autoprogressive method (APM), finite element method (FEM), hybrid Monte Carlo method (HMC), hybrid computational systems, hybrydowy system obliczeniowy, metoda autoprogresywna (APM), metoda elementów skończonych (FEM), neural material model (NMM), pseudo-empirical data (p-EMP), standing seminar, stałe seminarium, sztuczna sieć neuronowa (ANN)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16247] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Neural and finite element analysis of a plane steel frame reliability by the classical Monte Carlo method / Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn, 2004. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 Vol. 3070, 1081--1086 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-9635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Neural analysis of concrete fatigue durability on the basis of experimental evidence / Joanna Kaliszuk, Anna Urbańska, Zenon Waszczyszyn, Kazimierz Furtak, 2001. Archives of Civil Engineering Vol. 47, no 3, 327--339, ISSN: 1230-2945, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 11 [10-08-2020]
[AWCZ-5728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ zmiany wartości wskaźnika niezawodności ß, wyznaczanego metodą FORM na ocenę klasy niezawodności RC analizowanej konstrukcji / Joanna Kaliszuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 54--62, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hybrydowa metoda symulacji Monte Carlo (HMC), klasa niezawodności RC, metoda FORM (first order reliability method), metoda elementów skonczonych (MES), sztuczne sieci neuronowe (SSN), wskaźnik niezawodności ß,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10473] [data modyf: 28-02-2017 16:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych, 2018. Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 39, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22961] [data modyf: 29-03-2018 16:11]
[2] Sensitivity analysis of fire resistance of a composite floor slab, 2018. Joanna Kaliszuk, Elżbieta Grochowska // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 10, ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22998] [data modyf: 02-05-2019 10:39]
[3] Sensitivity analysis of fire resistance of a composite floor slab, 2018. Joanna Kaliszuk, Elżbieta Grochowska // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska Les Ulis : EDS Sciences, 2018, Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1-10
Słowa kluczowe: bending resistance for fire, composite floor slab, sensitivity analysis

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401019   (pkt: 15)
[KONF-23090] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[4] The parameters of the acoustic insulation capacity of a reinforced wooden ceiling, 2018. Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk, J. Gil // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 40, ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Słowa kluczowe: acoustics, composite steel-concrete slab, wooden ceiling

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22999] [data modyf: 17-07-2018 15:52]
[5] The parameters of the acoustic insulation capacity of a reinforced wooden ceiling, 2018. Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk, Jarosław Gil // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska Les Ulis : EDS Sciences, 2018, Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1-9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401020   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23091] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[6] Searching for significant basic variables of experimentally tested steel, cylindrical shells, 2016. Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Z. Waszczyszyn // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 543--549, ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22230] [data modyf: 30-11-2016 12:18]
[7] Sieci neuronowe w mechanice konstrukcji metalowych: nowa dojrzała metoda obliczeniowa, 2014. Zenon Waszczyszyn, Ewa Pabisek, Bartosz Miller, Joanna Kaliszuk // W: Konstrukcje Metalowe = Metal Structures - ZK 2014 : konferencja naukowo-techniczna. Kielce-Suchedniów, Polska Kielce : Press Engineering & Architecture, 2014, s. 48--51 .- + dysk optyczny (CD-ROM)
Słowa kluczowe: grupa badawcza, identification, identyfikacja, konstrukcje metalowe, metallic structures, neural networks, prediction, predykcja, research group, sieci neuronowe, stale seminarium, standing seminar

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21601] [data modyf: 25-08-2015 12:26]
[8] Hybrid Monte Carlo method in reliability analysis of structures, 2011. Joanna Kaliszuk // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 57th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 270--271, ISBN: 9788371996719
Słowa kluczowe: artificial neral networks (ANN), cylindrical steel sheel, finite element method (FEM), hybrid Monte Carlo method (HMC), plane frame, reliability, steel girder

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20419] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Hybrid Monte Carlo metod in reliability analysis of structures, 2011. Joanna Kaliszuk // W: 57th Annual Scientific Conference. Scientific Problems of Civil Engineering : proceedings. Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 270--271, ISBN: 9788371996719 .- [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20145] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Updating of FEM models for laboratory tests on cylindrical panels and their reliability analysis by the hybrid FEM/ANN Monte Carlo method, 2011. Joanna Kaliszuk // W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2011 : short papers. Warsaw, Polska Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 235--236
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20007] [data modyf: 30-01-2013 15:45]
[11] Application of hybrid Monte Carlo method to the reliability analysis of a short steel girder, 2009. Joanna Kaliszuk, Elżbieta Grochowska // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 227--228, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: Hybrid Monte Carlo method (HMC), artificial neural networks ANNs, finite element method (FEM), geometrical imperfections, plate girder, reliability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19201] [data modyf: 16-06-2009 10:37]
[12] Hybrid computational systems in structural mechanics, 2009. Zenon Waszczyszyn, Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 101--102, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: Finite Element Method (FEM), Hybrid Monte Carlo method (HMC), Standard Neural Networks (SSNs), autoprogressive method (APM), hybrid computational systems, reliability of structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19197] [data modyf: 16-06-2009 10:05]
[13] Reliability of a cylindrical shell using a hybrid FEM/ANN simulation in the Monte Carlo method, 2005. Joanna Kaliszuk // W: International Symposium on Neural Networks and Soft Computing in Structural Engineering - NNSC 2005 : abstracts of papers. Cracow, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 55--56 .- http://www.pk.edu.pl/nnsc, [dostęp: 15-02-2006]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17653] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Analiza niezawodności dwuteowego dźwigara z geometrycznymi imperfekcjami środnika za pomocą metody Monte Carlo korzystając z MES i SSN, 2004. Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Zenon Waszczyszyn // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : Piećdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Krynica, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2004, T. 2 : Teoria konstrukcji : Konstrukcje metalowe, s. 229--236, ISBN: 8390539098
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16604] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Analiza niezawodności płaskiej ramy stalowej metodą Monte Carlo z wykorzystaniem MES i SSN, 2004. Zenon Waszczyszyn, Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk // W: Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych : konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2004, s. 291--300, ISBN: 8372422982
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16362] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Reliability analysis of plane elastoplastic frames by the neurally supported Monte Carlo method, 2003. Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2003 : 15th International conference : short papers. Gliwice - Wisła, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2003, s. 165--166 [abstr.], ISBN: 8391463257
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, back-propagation neural network (BPNN), elastoplastic frame, reliability

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15692] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Probabilistyczna ocena niezawodności konstrukcji metodami Monte Carlo z wykorzystaniem SSN, 2002. Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVIII Konferencja Naukowa - Krynica 2002. Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2002, T. 2 : Teoria konstrukcji : Konstrukcje metalowe : Konstrukcje betonowe, s. 77--84, ISBN: 8371250916
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15285] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Neuronowa analiza podatnych połączeń rurowych w ramach stalowych, 2001. Anna Urbańska, Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn // W: Konstrukcje Metalowe - GDAŃSK 2001 : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Gdańsk, Polska Gdańsk : [brak wydawcy], 2001, T. 2, s. 325--334
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11440] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Neural Analysis of Semi-Rigid Tube Connections, 2000. Anna Urbańska, Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 127--134
Słowa kluczowe: Neural network, back-propagation, radial basic function, semi-rigid tube connection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2561] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej typu RFB do przewidywania trwałości zmęczeniowej betonu, 2000. Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja naukowa - Krynica 2000. Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000, T. 2 : Konstrukcje betonowe. Materiały budowlane, s. 193--198
Słowa kluczowe: beton, sieci neuronowe, zmęczenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6702] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Neural analysis of fatigue durability of concrete on the base of experimental tests, 1999. Joanna Kaliszuk, Anna Urbańska // W: Youth and Computational Mechanics : 11-th Institute Seminar. Janowice, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 9--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Neuronowa analiza trwałości zmęczeniowej betonu na podstawie badań doświadczalnych, 1999. Joanna Kaliszuk, Anna Urbańska, Zenon Waszczyszyn, Kazimierz Furtak // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLV Konferencja Naukowa - Krynica '99. Wrocław - Krynica, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, T. 4 : Materiały budowlane : Konstrukcje murowe i drewniane : Fizyka budowli, s. 27--34, ISBN: 8371250452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4644] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski