System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Jacek Korentz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 95 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych / Jacek Korentz .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 .- 199 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 90) .- ISBN: 9788393864843
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12653] [data modyf: 17-08-2015 11:52]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wpływ imperfekcji geometrycznych postaci wyboczenia na zachowanie pozakrytyczne prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz
// W: Konstrukcje betonowe i metalowe / red. nauk. E. Piotrowska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 41--46 .- ISBN: 9788364235726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17231] [data modyf: 12-10-2015 14:26]
[2] Model zależności moment-krzywizna dla wzmocnionych żelbetowych przekrojów zginanych / Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 117--124 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12990] [data modyf: 27-06-2011 16:32]
[3] Wpływ technik wzmocnienia i rodzaju materiałów naprawczych na pracę żelbetowego przekroju zginanego / Jacek Korentz
// W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych / red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2010 - s. 66--73 .- ISBN: 9788371251962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13067] [data modyf: 26-08-2011 13:46]
[4] Efektywność technik wzmacniania belek żelbetowych / Jacek Korentz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 301--308 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10972] [data modyf: 20-03-2009 10:30]
[5] Model betonu uzwojonego w elementach mimośrodowo ściskanych i zginanych / Jacek Korentz
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. A. Łapko, M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 6 : Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008 - s. 221--228 .- ISBN: 9788360200520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10512] [data modyf: 08-10-2008 14:14]
[6] Problematyka wykonywania otworów w istniejących tarczach żelbetowych / Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 397--404 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9937] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Sposób zbrojenia naroża ramy o zespolonym przekroju rygla / Józef Wranik, Gerard Bryś, Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 425--433 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10352] [data modyf: 31-07-2008 12:52]
[8] Wzmacnianie tarcz żelbetowych z otworami przez dodanie warstwy z włókien węglowych / Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 435--444 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10353] [data modyf: 31-07-2008 12:55]
[9] Wpływ stateczności zbrojenia podłużnego na zachowanie słupów żelbetowych o przekroju kołowym / Jacek Korentz
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 111--116 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9364] [data modyf: 26-09-2007 09:50]
[10] Analiza pracy naroża ramy o zespolonym przekroju rygla obciążonego momentem o zmiennym znaku / Józef Wranik, Gerard Bryś, Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 405--414 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7636] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Analiza ciągliwości belek żelbetowych poddanych obciążeniom cyklicznym / Jacek Korentz
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 283--291 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cykl życia chłodni kominowych / Jacek Korentz, Beata Nowogońska, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski // Materiały Budowlane .- 2018, nr 4, s. 58--60, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, cooling towers, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.04.17
[AWCZ-22765] [data modyf: 22-05-2018 12:17]
[2] Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych / Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 53--54, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, deflection, diagnostics, diagnostyka, dźwigary kablobetonowe, korozja, post-tensioned member, stan techniczny, technical condition, ugięcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.21
[AWCZ-22598] [data modyf: 04-04-2018 10:22]
[3] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2018, nr 10, s. 36--38, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cost properties, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, wartość zużycia, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.10.09
[AWCZ-23263] [data modyf: 06-11-2018 12:56]
[4] Ścieżki równowagi statycznej belek żelbetowych wzmacnianych taśmami z włókien węglowych / Jacek Korentz // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (3/I/17), s. 213--222, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bending moment, compression, curvature, deflection, krzywizna, loading, moment zginający, obciążenie, odciążenie, sprężenie, ugięcie, unloading
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.116
[AWCZ-21731] [data modyf: 02-10-2017 13:40]
[5] Effect of mechanical parameters of steel on inelastic buckling of reinforcing bars / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // International Journal of Structural Stability and Dynamics .- 2016, Vol. 16, no. 7, s. 1--12, ISSN: 0219-4554, : bibliogr.rys.wykr.
Słowa kluczowe: FEM analysis, carrying capacity, inelastic buckling, reinforcing bars, slenderness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1142/S0219455415500285         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-20301] [data modyf: 10-08-2016 08:52]
[6] Modelowanie niesprężystego wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w elementach żelbetowych / Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2016, nr 8, s. 95--96, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geometric imperfection, inelastic buckling, modelling, modelowanie, pręt zbrojeniowy, reinforcing bar, slenderness ratio, smukłość, stability, stateczność, wyboczenie niesprężyste
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20387] [data modyf: 22-09-2016 13:35]
[7] Metody analizy pracy przekroju żelbetowego mimośrodowo ściskanego w stanie deformacji pokrytycznych / Jacek Korentz // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13, nr 3, s. 119--126, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciągliwość, krzywizna, przekrój, stan pokrytyczny, słup żelbetowy, ściskanie mimośrodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18373] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[8] Metoda analizy pracy zginanego przekroju żelbetowego w stanie deformacji pokrytycznych / Jacek Korentz // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(1), s. 123--130, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: RC section, belka żelbetowa, bending, ciągliwość, curvature, ductility, krzywizna, post-yield range, przekrój, stan pokrytyczny, zginanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17671] [data modyf: 20-08-2015 09:45]
[9] Model zbrojenia obciążonego cyklicznie z uwzględnieniem niesprężystego wyboczenia / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 5, s. 141--143, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16499] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Praca wzmocnionego przekroju żelbetowego / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 2, s. 40--42, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16353] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Analiza odkształceń wzmacnianych belek żelbetowych / Jacek Korentz // Inżynieria i Budownictwo .- 2011, nr 12, s. 672--674, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16144] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Obliczanie nośności na ścinanie elementów żelbetowych z mieszanym zbrojeniem poprzecznym / Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 2, s. 30--33, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15463] [data modyf: 22-02-2011 09:51]
[13] Obliczenia ugięcia wzmacnianych belek żelbetowych według zaleceń fip-ceb / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 131--134, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15560] [data modyf: 25-03-2011 13:09]
[14] Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, Eurokod 8 / Jacek Korentz // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2010, z. 11, s. 70--78, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciągliwość, dissipation energy, earthquake, frame systems, kształtowanie zbrojenia, local ductility, plastic hinge, provision for reinforcing bars, przegub plastyczny, ramy żelbetowe, reinforced concrete, rozpraszanie energii, wpływy sejsmiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15235] [data modyf: 13-12-2010 12:41]
[15] Metody oceny ugięcia żelbetowych elementów zginanych / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 5, s. 128--131, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14805] [data modyf: 04-06-2010 13:18]
[16] Model zależności moment-krzywizna dla belek żelbetowych - ocena ciągliwości / Jacek Korentz // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2010, nr 6, s. 23--30, ISSN: 1899-0150, : fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14897] [data modyf: 26-07-2010 11:21]
[17] The effect of yield strength on inelastic buckling of reinforcing bars / Jacek Korentz // Mechanics and Mechanical Engineering .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 247--255, ISSN: 1428-1511, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: inelastic buckling, reinforcing bars, tensil strength, yield strength
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-15731] [data modyf: 04-07-2011 11:46]
[18] Wymiarowanie wzmocnień belek żelbetowych w strefie zginania / Jacek Korentz // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2010, nr 11, s. 12--15, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15313] [data modyf: 10-01-2011 14:26]
[19] Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2007, z. 2-B, s. 75--82, ISSN: 1897-628X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza dynamiczna, dynamic analysis, elastic foundation, finite element method, metoda elementów skończonych, podłoże sprężyste, vibrations due to mining exploitation, wstrząsy górnicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12609] [data modyf: 25-03-2008 14:44]
[20] Metody badań odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne / Jacek Korentz // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2007, z. 2-B, s. 65--73, ISSN: 1897-628X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: RC structures, ciągliwość, damping, ductility, konstrukcje żelbetowe, stiffness, sztywność, tłumienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Numeryczna symulacja drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // Czasopismo Techniczne : Mechanika .- 2004, R. 101, z. 5, s. 141--148, ISSN: 1897-6328, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niesprężyste wyboczenie prętów zbrojenia, model zjawiska / Jacek Korentz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 101--108, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deformacje pokrytyczne, niesprężyste wyboczenie, stal zbrojeniowa, stateczność, żelbet,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9380] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Metoda obliczania ugięcia belek żelbetowych wzmocnionych materiałem kompozytowym / Jacek Korentz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58) .- 2011, nr 3/2011/II, s. 143--150, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: belka żelbetowa, krzywizna, ugięcie, wzmocnienie, zginanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9052] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Wpływ stateczności zbrojenia podłużnego na zachowanie słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym / Jacek Korentz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej - (Budownictwo Lądowe ; 59) .- 2006, nr 602, s. 129--134 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7512] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Tests of a reinforced concrete frame beam subjected to seismic-type loading / Jacek Korentz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 107--115, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: beams, cyclic loads, ductility, earthquake-resistant structure, reinforced concrete,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] O miarach odporności konstrukcji na obciążenia wielokrotnie zmienne / Jacek Korentz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 25--40 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6411] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Problemy eksploatacji budynków mieszkalnych na terenach górniczych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 39--43 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Badanie prefabrykowanych płyt stropowych systemu OWT / Mikołaj Kłapoć, Józef Gil, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 12) .- 1986, nr 45, s. 149--156 : rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10184] [data modyf: 16-06-2015 15:12]
[8] Wpływ bardzo niskich temperatur na właściwości elementów żelbetowych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 95--103 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wpływ bardzo niskich temperatur na wytrzymałość elementów betonowych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 105--114 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wytrzymałość zaczynów i zapraw cementowych w bardzo niskich temperaturach / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; nr 15) .- 1983, nr 72, s. 89--98 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10183] [data modyf: 15-06-2015 13:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A model of the moment-curvature relationship for reinforced concrete beams strengthened under load / Jacek Korentz // W: Concrete - innovations in materials, design and structures : fib Symposium 2019 : book of abstracts. Kraków, Polska, 2019 .- Lausanne : International Federation for Structural Concrete, 2019, s. 263--264 .- ISBN: 9782940643011
Słowa kluczowe: CFRP laminates, RC beams, flexure, structural strengthening

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23464] [data modyf: 06-06-2019 11:53]
[2] Numerical analysis of the structure solution of retaining walls / Aleksandra Zakrzewska, Jacek Korentz // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska, 2019 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 38 .- ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: numerical analysis, retaining walls

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23550] [data modyf: 16-10-2019 13:16]
[3] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings / Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDS Sciences, 2018 .- Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401025   (pkt: 15)
[KONF-23442] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[4] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings / Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska, 2018 .- Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 25 .- ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Słowa kluczowe: masonry walls, service life, sustainable development

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-23000] [data modyf: 02-05-2019 10:57]
[5] Buckling resistance of reinforcing bars made of steel without distinctive yield stress / Jacek Korentz, Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy, 2018 .- Bristol : IOP Publishing, 2018 .- IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--7
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052024   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23067] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[6] Model zależności moment-krzywizna dla zginanych przekrojów żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP / Jacek Korentz // W: Konstrukcje Sprężone - KS 2018 : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2018 .- Kraków : Katedra Konstrukcji Sprężonych, Politechnika Krakowska, 2018, s. 103--106 .- ISBN: 9788394194727 .- + CD
Słowa kluczowe: CFRP laminates, RC cross section, bending moment, curvature, kompozyt, krzywizna, moment zginający, przekrój żelbetowy, strengthen, wzmocnienie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23002] [data modyf: 22-05-2018 12:30]
[7] Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych / Jacek Korentz // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 67 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22966] [data modyf: 29-03-2018 16:22]
[8] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : zeszyt streszczeń. Olsztyn, Polska, 2018 .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2018, s. 48 .- ISBN: 9788394848743
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23262] [data modyf: 06-11-2018 12:04]
[9] Concrete cover influence on inelastic buckling of longitudinal reinforcing bars / Anna Kucharczyk, Jacek Korentz // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy, 2017 .- [Bristol] : IOP Publishing, 2017 .- IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--8 .- ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/3/032058   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22645] [data modyf: 23-01-2018 10:38]
[10] Interakcja beton-stal w belkach odcinkowo zespolonych / Tadeusz Biliński, Paweł Błażejewski, Jacek Korentz // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 140--141 .- ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: analiza numeryczna, belka stalowo-betonowa, strzałka ugięcia, zespolenie, zespolenie odcinkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22841] [data modyf: 28-11-2017 14:04]
[11] Buckling curve for reinforcing steel bars / Paweł Błażejewski, Anna Kucharczyk, Jacek Korentz // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska, 2015 .- Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015 .- Vol. 2, s. 751--752 .- ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: inelastic buckling, reinforcing steel bar, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21885] [data modyf: 06-10-2015 15:20]
[12] Methods of analysis of a reinforced concrete section under bending with axial force in the post-yield range / Jacek Korentz // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21558] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[13] Method of analysis of a reinforced concrete section under bending in the post-yield range / Jacek Korentz // W: Budownictwo na obszarach wiejskich - nauka , praktyka, perspektywy [Dokument elektroniczny] : 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB. Lublin - Krynica, Polska, 2013 .- - : [brak wydawcy], 2013, s. 1--8
Słowa kluczowe: belka żelbetowa, ciągliwość, krzywizna, przekrój, stan pokrytyczny, zginanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20990] [data modyf: 07-09-2015 15:51]
[14] Method of analysis of a reinforced concrete section under bending in the post-yield range / Jacek Korentz // W: 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014. Lublin - Krynica, Polska, 2013 .- Lublin : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2
Słowa kluczowe: RC section, bending, curvature, ductility, post-yield range

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21522] [data modyf: 07-09-2015 15:14]
[15] Inelastic buckling of reinforcing bars model of phenomenon / Jacek Korentz // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 58th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska, 2012 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 78--79 .- ISBN: 9788371997457
Słowa kluczowe: modelling, post-yielding buckling, reinforcing bars, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20465] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] A method for calculation of FRP strengthened reinforced concorete beams deflection / Jacek Korentz // W: 57th Annual Scientific Conference. Scientific Problems of Civil Engineering : proceedings. Krynica, Polska, 2011 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 188--189 .- ISBN: 9788371996719 .- [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20143] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] A method for calculation of FRP strengthened reinforced concrete beams deflection / Jacek Korentz // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 57th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska, 2011 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 188--189 .- ISBN: 9788371996719
Słowa kluczowe: RC beam, bending, curvature, deflection, strengthen, yielding

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20417] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Model zależności moment-krzywizna dla belek żelbetowych - obliczanie ugięcia / Jacek Korentz // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska, 2010 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 555--562 .- ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19747] [data modyf: 14-10-2010 11:51]
[19] Praca wzmocnionego przekroju żelbetowego / Jacek Korentz // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : III konferencja naukowa. Rydzyna, Polska, 2010 .- Poznań : [brak wydawcy], 2010, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: FRP, RC beams, belka żelbetowa, bending, deflection, nośność, odkształcenia, strength, strengthening, taśmy FRP, wzmacnianie, zginanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19824] [data modyf: 02-12-2010 12:54]
[20] Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, EUROCOD 8 / Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : XII sympozjum. Kraków, Polska, 2009 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2009, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: ciągliwość, dissipation energy, earthquake, frame systems, kształtowanie zbrojenia, local ductility, plastic hinge, provision for reinforcing bars, przegub plastyczny, ramy żelbetowe, reinforced concrete, rozpraszanie energii, wpływy sejsmiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19380] [data modyf: 17-11-2009 10:04]
[21] Model zależności moment-krzywizna dla belek żelbetowych - ocena ciągliwości / Jacek Korentz // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2009. Kielce - Krynica, Polska, 2009 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2009, s. 231--238 .- ISBN: 9788388906725
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19313] [data modyf: 01-10-2009 09:05]
[22] Wpływ granicy plastyczności na niesprężyste wyboczenie prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz // W: XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska, 2009 .- Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 207--214 .- ISBN: 8391401960
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19309] [data modyf: 30-09-2009 14:04]
[23] Influence of inelastic buckling of longitudinal bars on ductility of reinforced concrete beams / Jacek Korentz // W: Analitycal Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures - AMCM 2008 : 6th international conference. Łódź, Polska, 2008 .- Łódź : Technical University of Łódź, 2008, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 9788372832634
Słowa kluczowe: RC beam, ductility, inelastic buckling, reinforcement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18836] [data modyf: 16-07-2008 13:32]
[24] Wpływ postaci wyboczenia na zachowanie prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz // W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki : VI konferencja. Nowogród, Polska, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 46--50 [CD-ROM]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18460] [data modyf: 09-08-2007 12:10]
[25] Wpływ wstępnych imperfekcji geometrycznych na zachowanie pokrytyczne prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz // W: IV Międzynarodwe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Augustów, Polska, 2007 .- Białystok : Politechnika Białostocka, 2007, s. 153--156 .- ISBN: 9788360200308
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18417] [data modyf: 27-06-2007 10:21]
[26] Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : XI sympozjum. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : [brak wydawcy], 2006, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: analiza dynamiczna, dynamic analysis, elastic foundation, finite element method, metoda elementów skończonych, podłoże sprężyste, vibrations due to mining exploitation, wstrząsy górnicze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18088] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Badania i metody oceny odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne / Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : XI sympozjum. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : [brak wydawcy], 2006, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: RC structures, ciągliwość, damping, ductility, konstrukcje żelbetowe, stiffness, sztywność, tłumienie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18087] [data modyf: 20-11-2006 13:06]
[28] Biegesteife Rahmenknoten in Vebundkonstruktionen Stahl-Beton / Gerard Bryś, Józef Wranik, Jacek Korentz // W: 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. : book of abstracts. Berlin, Niemcy, 2006 .- Berlin : [brak wydawcy], 2006, s. 145--146
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17715] [data modyf: 01-03-2016 09:36]
[29] Numeryczna symulacja niesprężystego wyboczenia prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // W: XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska, 2006 .- Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 181--186 .- ISBN: 8391401936
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Badania niesprężystego wyboczenia prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji. Augustów, Polska, 2005 .- Białystok : [B. w.], 2005, s. 167--170 .- ISBN: 8388229907
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17095] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[31] O nowej metodzie modelowania pracy przegubu plastycznego w belkach i słupach żelbetowych obciążonych cyklicznie / Jacek Korentz // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : Pięćdziesiąta pierwsza konferencja naukowa - Krynica 2005. Gdańsk - Krynica, Polska, 2005 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2005 .- T. 3 : Konstrukcje betonowe : Materiały budowlane : Budownictwo ogólne, s. 89--96 .- ISBN: 8392147898
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Analiza ciągliwości i tłumienia drgań w ramach żelbetowych poddanych wpływom sejsmicznym / Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : X sympozjum. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : [brak wydawcy], 2003, s. 107--114 .- ISBN: 837242280X
Słowa kluczowe: ciągliwość, rama, tłumienie drgań, żelbet

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16077] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] The influence of the amount of longitudinal reinforcement on ductility of reinforced concrete beams / Jacek Korentz // W: Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures - AMCM 2002 : 4th International Conference. Kraków, Polska, 2002 .- Kraków : KONTEKST Publisher, 2002, s. 82--84 .- ISBN: 8391731804
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14899] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Zastosowanie metody analogii prętowej do wymiarowania złącza tarczy żelbetowej zespolonej z dźwigarem stalowym / Józef Wranik, Jacek Korentz // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002 .- T. 1 : Referaty, s. 205--212
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Wpływ sztywności i nośności słupów i rygli na ciągliwość i tłumienie ram żelbetowych / Jacek Korentz // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVII Konferencja Naukowa - Krynica 2001. Krynica, Polska, 2001 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2001 .- T. 3 : Konstrukcje betonowe : Geotechnika : Organizacja i zarządzanie w budownictwie : Budownictwo ogólne, s. 99--105 .- ISBN: 8371250851
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11519] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Wpływ historii obciążenia na ciągliwość elementów żelbetowych / Jacek Korentz // W: Rehabilitacja i modernizacja obiektów budowlanych, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem skutków powodzi : XLIV Konferencja Naukowa - Krynica '98. Krynica, Polska, 1998 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1998 .- T. 4 : Konstrukcje betonowe, s. 115--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4645] [data modyf: 18-01-2013 09:57]
[37] Ciągliwość konstrukcji żelbetowych w świetle Eurocode 8 i badań doświadczalnych / Jacek Korentz // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLII konferencja naukowa. Krynica, Polska, 1996 .- Kraków : [brak wydawcy], 1996, s. 85--92 .- ISBN: 8390580845
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16147] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] About the global analysis method in experimental researches / Władysław Kuczyński, Jacek Korentz // W: Analytical models and new concepts in mechanics of structural concrete : proceedings of the international conference. Bialystok, Polska, 1993 .- Białystok : Białystok University of Technology, 1993, s. 327--334
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Nowy sposób posadowienia pośredniego obiektów budowlanych na terenach podziemnej eksploatacji górniczej / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : VI sympozjum. Kraków, Polska, 1991 .- Kraków : [brak wydawcy], 1991, s. 253--259
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16159] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] O rozmieszczeniu zbrojenia w strefach przypodporowych rygli ram żelbetowych w konstrukcjach antysejsmicznych / Jacek Korentz // W: Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : VI sympozjum. Kraków, Polska, 1991 .- Kraków : [brak wydawcy], 1991, s. 245--252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16158] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Behavior of reinforced concrete beams under cyclic load / Jacek Korentz // W: Mathematical Models in Approach to Concrete Structures. Drzonków, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1990, s. 65--71
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16152] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Elementy strunobetonowe sprężone splotkami z wycofanych z eksploatacji lin górniczych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXVI Konferencja Naukowa - Krynica 1990. Wrocław - Krynica, Polska, 1990 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1990 .- T. 2 : Konstrukcje betonowe, s. 53--58
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Wpływ bardzo niskich temperatur na rysoodporność i odkształcalność elementów żelbetowych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB : referaty. Krynica, Polska, 1985 .- Kraków : [brak wydawcy], 1985 .- T. Konstrukcje betonowe, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21758] [data modyf: 16-06-2015 15:00]
[44] Wytrzymałość i odkształcalnośc betonu poddanego działaniu bardzo niskich temperatur / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Ryszard Parus // W: XXIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Poznań - Krynica, Polska, 1983 .- Poznań : Politechnika Poznańska, 1983 .- T. 3 Referaty. Cz.4 Materiały budowlane i fizyka budowli. Cz. 5 Technologia i organizacja budownictwa, s. 85--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21757] [data modyf: 16-06-2015 14:43]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa / (Red.) Tadeusz Biliński, Jacek Korentz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, 152 s. .- ISBN: 9788394795108
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5613] [data modyf: 11-08-2017 12:02]
[2] Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone" / (Red.) Tadeusz Biliński, Jacek Korentz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- ISBN: 9788378421375
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5342] [data modyf: 18-08-2015 13:45]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Odporność stref przypodporowych rygli ram żelbetowych na obciążenia cykliczne / Jacek Korentz .- Politechnika Wrocławska : Instytut Budownictwa, 1991 .- 97 s.
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania elementów wstępnie sprężonych / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz, Leonard Wittek, Michał Ciechański .- Numer : 169530 .- Data zgłoszenia : 28-10-1992 .- Data udzielenia : 31-07-1996
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Strop płytowo-słupowy / Mikołaj Kłapoć, Jacek Korentz .- Numer : 166153 .- Data zgłoszenia : 17-06-1991 .- Data udzielenia : 28-04-1995
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Sposób rozplatania lin wielosplotowych oraz urządzenie do rozplatania lin / Mikołaj Kłapoć, Ryszard Parus, Jacek Korentz, Leonard Wittek, Wiesław Klementowski, Józef Suszycki, Eryk Rugor, Edward Dudziński, Tadeusz Bobik .- Numer : 157170 .- Data zgłoszenia : 09-08-1988 .- Data udzielenia : 29-05-1992
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Element konstrukcyjny wstępnie sprężony / Mikołaj Kłapoć, Ryszard Parus, Jacek Korentz, Stanisław Kuś, Eryk Rugor, Edward Dudziński, Bogdan Jurczak, Wiesław Klementowski .- Numer : 51395 .- Data zgłoszenia : 04-08-1988 .- Data udzielenia : 05-02-1990
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Pal fundamentowy do posadowienia budynków, zwłaszcza na terenach górniczych / Mikołaj Kłapoć, Ryszard Parus, Jacek Korentz .- Numer : 145174 .- Data zgłoszenia : 07-05-1984 .- Data udzielenia : 31-05-1989
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski