System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 2: Estakady. Słupy, 2018. Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 216 s. , ISBN: 9788378423225, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14525] [data modyf: 24-05-2019 15:52]
[2] Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 1: Belki podsuwnicowe, 2016. Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 219 s. , ISBN: 9788378422457, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13205] [data modyf: 29-06-2018 12:51]
[3] Budownictwo stalowe : belki, słupy, kratownice, 1995. Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej 413 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wpływ doświadczenia inżynierskiego na działalność naukową, Antoni Matysiak
// W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Andrzeja Ryżyńskiego, 2016. / red. A. Madaj, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 195--202, ISBN: 9788377754191
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18132] [data modyf: 08-09-2016 14:18]
[2] Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 183--190, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12993] [data modyf: 27-06-2011 16:58]
[3] Rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zniszczeniem zabytkowych budynków mieszkalnych w Kożuchowie, Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--180, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10969] [data modyf: 20-03-2009 10:23]
[4] Schemat statyczny odpowiadający rzeczywistemu zachowaniu się obiektu decyduje o bezpieczeństwie konstrukcji, Antoni Matysiak
// W: Zagadnienia mechaniki stosowanej, 2007. / red. J. Sawicki . T. 1, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 75--81, ISBN: 97889334893
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zespolona belka rozprężana w ujęciu badań doświadczalnych, teoretycznym i numerycznym, Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--121, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7631] [data modyf: 20-09-2005 12:20]
[6] Badania doświadczalne zespolonej belki stalowo-betonowej rozprężanej w strefie ściskanej, Włodzimierz Dyszak, Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, 2004. / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 329--336, ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Niedoskonałość przepisów normowych dotyczących projektowania stalowych hal przemysłowych obciążonych suwnicami, Antoni Matysiak
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, 2003. / red. nauk R. Świtka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 393--398, ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5927] [data modyf: 24-05-2006 15:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rekonstrukcja uszkodzonego zabytkowego budynku z XVIII wieku / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2017. Materiały Budowlane, nr 5, 22--23, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: monument, przemurowanie, rebuild of masonry walls, reconstruction, reinforcement of the walls, rekonstrukcja, scratch, zabytek, zarysowania, zbrojenie murów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21449] [data modyf: 05-06-2017 14:49]
[2] Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem, bez żebra i z żebrem podłużnym / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2016. Przegląd Budowlany, nr 6, 53--58, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20147] [data modyf: 13-06-2016 15:04]
[3] Obciążenie siłami poziomymi belek torów podsuwnicowych wywołanymi suwnicami według norm i badań doświadczalnych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2015. Inżynieria i Budownictwo, nr 8, 414--417, ISSN: 0021-0315,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19350] [data modyf: 01-10-2015 11:42]
[4] Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2015. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8-9, 27--32, ISSN: 1899-6094, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19423] [data modyf: 17-10-2015 11:45]
[5] Konstrukcje stalowe ze słupami dwugałęziowymi z przewiązkami projektowane wg norm PN i EN / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2014. Przegląd Budowlany, nr 9, 41--45, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18516] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[6] Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2014. Przegląd Budowlany, nr 10, 47--51, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18518] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[7] Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru na budowie budynku przemysłowego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2014. Przegląd Budowlany, nr 7-8, 67--71, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18514] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[8] Zabezpieczenie stateczności ścian zabytkowych budynków mieszkalnych z XVIII wieku za pomocą przypór / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, 2014. Przegląd Budowlany, nr 3, 43--46, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18116] [data modyf: 21-08-2015 09:54]
[9] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 2013. Przegląd Budowlany, nr 11, 26--29, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17678] [data modyf: 20-08-2015 09:47]
[10] Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, 2011. Przegląd Budowlany, nr 11, 34--37, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16120] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Zastosowanie sprężania w konstrukcjach stalowych i zespolonych stalowo-betonowych / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska, 2011. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 10, 11--13, ISSN: 1899-6094, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16121] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Elementy zginane z kątowników walcowanych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak, 1998. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, 705--706, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, kątownik, projektowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2741] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Executive disadvantages in the layered wall of the facade / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 55--60, ISSN: 2080-5187, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: building project, defect regulations, fit windows, osadzenie okien, projekt budowlany, three-layer wall, wady wykonawcze, ściana trójwarstwowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0034
[AWI-10416] [data modyf: 14-10-2016 14:06]
[2] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali (cz. 1) / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 3, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9801] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[3] The analysis of loads and results of experimental research of load-bearing systems of overhead travelling rail cranes / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 221--230, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: crane, experimental research, industrial objects, load,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Badania doświadczalne rozprężanych belek zespolonych stalowo-betonowych / Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - (Mechanika ; 54) .- 2004, nr 243, s. 121--130 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania doświadczlne, beton, rozpężanie, stal,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Analiza nośności hali montażu silników okrętowych przy zmianie obciążenia suwnicami / Gerard Bryś, Antoni Matysiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 5--11 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zastosowanie blach fałdowych w budownictwie RFN / Horst Bark, Antoni Matysiak, Gerard Bryś // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 26) .- 1994, nr 107, s. 41--46 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Awarie typowych kratowych dźwigarów stalowych / Antoni Matysiak, Wiesław Gruszecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 24) .- 1992, nr 96, s. 5--10 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6410] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Proste wymiarowanie blach nośnych i płatwii w płaskich dachach w lekkim budownictwie metalowym na przykładzie rozwiązań stosowanych w NRD / Horst Bark, Ulrike Leutenbach, Antoni Matysiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 5--19 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wady wykonawcze w warstwowej ścianie elewacyjnej, 2015. Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 49--50
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21712] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[2] Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego, 2014. Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 195--206, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21394] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[3] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali, 2013. Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Awarie budowlane : zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcja : XXVI konferencja naukowo-techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 547--554, ISBN: 9788376631511
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20825] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[4] The analysis of the influence of shifts in standard loads of overhead travelling cranes on industrial objects, 2004. Antoni Matysiak, Gerard Bryś, Elżbieta Grochowska // W: Metalliceskie konstrukcii : vzgljad v prosloe i buduscee - MK 2004 : VIII Ukrainskaja naucno-techniceskaja konferencija. Kiev, Ukraina Kiev : "Stal", 2004, Vol. 2 : sbornik dokladov, s. 429--437, ISBN: 9667589315
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Analytical and numerical analysis of steel - concrete composite beams expanded in their upper parts, 2003. Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak // W: Ocelove konstrukce a mosty 2003 : 20. cesko-slovenska konference s mezinarodni ucasti. Praha, Czechy Praha : Ceske Vysoke Uceni Technicke, 2003, s. 373--378, ISBN: 8001027473
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15756] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Efekty rozprężania krępych belek zespolonych stalowo betonowych, 2002. Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, T. 1 : Referaty, s. 247--254
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Influence of constructional solutions on 3-d presentation of an industrial building, 2001. Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooryzenij, metody rasceta, konstruirovanija i technologija vozvedenija : Trudy mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Minsk, Białoruś Minsk : HPOOO "Strinko", 2002, T. 1, s. 71--75, ISBN: 9856476186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14854] [data modyf: 24-01-2003 13:55]
[8] Composite, Prestressed-expanded, steel-concrete beams, 2000. Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Ocel'ove konstrukcie a mosty 2000 : 19 Ceska a Slovenska Medzinarodna Konferencia : Zbornik referatov. Strbske Pleso Vysoke Tatry, Słowenia Strbske Pleso : [brak wydawcy], 2000, s. 335--339
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Warunki wykorzystania belek zespolonych stalowo-betonowych sprężano-rozprężanych, 1999. Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, T. 2 : Referaty, s. 9--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7282] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Zginanie i skręcanie II rzędu stalowych belek o przekroju cienkościennym, 1993. Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Horst Bark // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIX Konferencja Naukowa - Krynica 1993. Krynica, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1993, T. 4 : Konstrukcje stalowe, s. 13--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Zwichrzenie belek zginanych ukośnie, 1992. Gerard Bryś, Antoni Matysiak, Karl Raboldt // W: XXXVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty. Łódź-Krynica, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1992, T. 4 : Konstrukcje metalowe : Technologia i organizacja budownictwa, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18237] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób rozprężania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak .- Numer : 347079 .- Data zgłoszenia : 12-04-2001 .- Data udzielenia : 28-12-2007
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski