System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Grzegorz Misztal
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 32 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza cech energetycznych budynków i struktury zużycia ciepła / Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Arkadiusz Węglarz
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 13--29 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15911] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[2] System ekspercki / Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Grzegorz Misztal, Marcin Wierzbiński, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 229--250 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15929] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[3] Certyfikacja energetyczna budynków - szanse i zagrożenia dla rynku budowlanego w Polsce / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 395--406 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10976] [data modyf: 20-03-2009 11:08]
[4] Kryteria, wskaźniki oraz narzędzia diagnostyki i oceny budynków / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 273--284 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rewitalizacja baszty bramy ostrowskiej w Gubinie / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 297--305 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8915] [data modyf: 21-03-2007 12:03]
[6] Ewolucja budynków i zespołów budynków wzniesionych z wielkiej płyty / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 327--336 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8212] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Skuteczność diagnostyki stanu technicznego obiektów budowlanych w aspekcie inwestycji renowacyjnych / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 353--362 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7212] [data modyf: 25-03-2005 10:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Budynki hybrydowe elementami sieci typu Smart grid / Grzegorz Misztal // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 1, s. 32--36, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17028] [data modyf: 28-07-2015 12:33]
[2] Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów / Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 8, s. 321--326, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynek, building, measurements, pomiary, termowizja, thermovision
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17466] [data modyf: 07-09-2015 12:17]
[3] Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce / Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 3, s. 101--105, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynki, buildings, cechy konstrukcyjne, classification, construction, klasyfikacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16357] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Wentylacja grawitacyjna - zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 6, s. 249--252, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: advantages, disadvantages, gravity ventilation, wady, wentylacja grawitacyjna, zalety
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16550] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Grzegorz Benysek, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 24--28, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15707] [data modyf: 08-06-2011 12:10]
[6] Komputerowa symulacja energetyczna budynków / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Grzegorz Benysek // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 42--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15711] [data modyf: 08-06-2011 12:33]
[7] Wykorzystanie mikroźródeł OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako źródeł energii pomocniczej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 74--79, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15717] [data modyf: 08-06-2011 12:49]
[8] Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków / Grzegorz Misztal // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2009, nr 1, s. 38--43, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13558] [data modyf: 10-02-2009 12:14]
[9] Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 1) / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal // Wiadomości .- 2004, nr 6, s. 7--10 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 2) / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal // Wiadomości .- 2004, nr 7, s. 9--11 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Audyty stanu degradacji budynków mieszkalnych w Europie. Baza danych, narzędzia i wyniki / Grzegorz Misztal, Paweł Kochański // Energia - Pieniądze i Środowisko .- 2003, nr spec., s. 5--9 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Komputerowy system wspomagania renowacji i termomodernizacji budynków / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal, Paweł Kochański // Forum Budowlane .- 2001, nr 12, s. 34--37 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Energochłonność budynków - nowy parametr oceny wartości nieruchomości / Grzegorz Misztal, Paweł Kochański // W: Natura - (Monografie) .- 2005, z. 12, s. 101--112 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: budynki mieszkalne, oszczędność energii, wartość nieruchomości,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Komputerowe systemy wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania budynków / Grzegorz Misztal // W: Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 31) .- 2002, nr 82, s. 241--248 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji / Paweł Kochański, Grzegorz Misztal, Paweł Urbański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 239--250 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: renowacja, sieci neuronowe, stan techniczny, wspomaganie komputerowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3689] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Stan odkształcenia zginanych belek żelbetowych przy długotrwałym obciążeniu dynamicznym / Grzegorz Misztal // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 51--63 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2260] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Refurbishment urgency indicators of residential buildings / Grzegorz Misztal // W: Twentieth Annual Conference 2004. Reading, Wielka Brytania, 2004 .- Reading : University of Reading, 2004 .- Vol. 1, s. 257--265 .- ISBN: 0953416194
Słowa kluczowe: asset management, building surveing, housing, refurbishment

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16578] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji / Paweł Kochański, Grzegorz Misztal // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 17--21
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15744] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] EPIQR - TOBUS : A new generation of refurbishment decision aid methods : possibilities of application in real property management in Poland / Flourenzou Flourenzos, Jean-Louis Genre, Grzegorz Misztal // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 393--398
Słowa kluczowe: Residential buildings, diagnosis of deterioration, multimedia computer program, reduction of energy consumption

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Grzyby pleśniowe w nowym budownictwie mieszkaniowym / Stanisław Misztal, Grzegorz Misztal, Tomasz Socha // W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem : IV Sympozjum Naukowo-Techniczne. Szklarska Poręba, Polska, 1997 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 133--140 .- ISBN: 8390328569
Słowa kluczowe: błędy wentylacji, grzyby pleśniowe, wilgotne sciany

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22574] [data modyf: 03-04-2017 13:09]
[5] Obsunięcie się ściany budynku szkolnego podczas pogłębiania fundamentów / Stanisław Misztal, Grzegorz Misztal // W: Awarie budowlane : konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Międzyzdroje, Polska, 1995 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995 .- T. 2, s. 523--530 .- ISBN: 8386359765
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych w podziemnych składach opału / Stanisław Misztal, Grzegorz Misztal, Abdrahman Alsabry // W: Trwałość budowli i ochrona przed korozją : IX Konferencja "Kontra '94". Zakopane, Polska, 1994 .- Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1994, s. 325--330
Słowa kluczowe: korozja, naprawa, otulina, uszkodzenie, żelbet

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Spękania płyt stropowych występujące podczas montażu budynku realizowanego w systemie OTW-67/NS / Stanisław Misztal, Gerard Bryś, Grzegorz Misztal // W: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych : XIII sympozjum. Szczecin-Świnoujście, Polska, 1992 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1992, s. 179--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18233] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Wpływ obciążeń dynamicznych na podatność i nośność połączeń sworzniowych w elementach zespolonych / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal // W: Konstrukcje zespolone : II konferencja naukowa : referaty. Zielona Góra, Polska, 1989 .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1989, s. 55--61
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18236] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza typologii budynków mieszkalnych. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Jan Bernasiński .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; [89]s. Raport: R5.1
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski