System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 132 pozycji bibliograficznych
61 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pomiary sytuacyjne w praktyce inzynierskiej / Ireneusz Wyczałek, Maria Mrówczyńska, Artur Plichta .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2019 .- 109 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788377755358
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14930] [data modyf: 31-05-2019 12:00]
[2] Budownictwo zrównoważone : wybrane aspekty projektowe i wykonawcze / Krzysztof Pawłowski, Paweł Krause, Małgorzata Sztubecka, Szymon Topoliński, Magdalena Nakielska, Adam Bujarkiewicz, Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki . T. 1 .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2017 .- 105 s. .- ISBN: 9788365603296
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13973] [data modyf: 24-05-2019 12:02]
[3] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich / Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba .- Zielona Góra : SABA-SUN, 2015 .- 137 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788394245603
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
[4] Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej / Maria Mrówczyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 150 s. .- ISBN: 9788378421580
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12516] [data modyf: 28-08-2015 09:10]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrzynych w budowlanym procesie inwestycyjnym / Maria Mrówczyńska, Bartłomiej Grzelak
// W: Cyfryzacja w budownictwie i architekturze / red. nauk. W. Drozd, P. Kozioł, K. Zima .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, 2019 - s. 55--66 .- ISBN: 9788301208356
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21083] [data modyf: 24-09-2019 09:41]
[2] Zastosowanie modelu neuronowo-rozmytego Takagi-Sugeno w wyznaczaniu przemieszczeń obiektów budowlanych / Maria Mrówczyńska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. M. Kaszyńska .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019 - s. 425--428 .- ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20930] [data modyf: 06-06-2019 12:30]
[3] Noise Level Assessment with the Application of Support Vector Machines (SVM), Possible Impact on Health - on the Example of the Spa Park in Inowrocław / Anna Bazan-Krzywoszańska, P. Bejga, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, H. Kalandyk
// W: Health problems in Ukraine and Poland / ed. O. Lyubinets, K. Sigit .- Lviv : Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund "Medicine and Law", 2017 - s. 120--136 .- ISBN: 9789662019315
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19971] [data modyf: 05-06-2019 13:51]
[4] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 181--194 .- ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19450] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[5] Stymulowanie efektywności energetycznej budynków oraz zarządzanie ryzykiem inwestowania w OZE w polityce zrównoważonego rozwoju miast, na przykładzie Zielonej Góry / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Technological innovations and sustainability development in architecture and construction / sci. ed. J. Sokołowska-Moskwiak .- Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017 - s. 441--457 .- ISBN: 9788364423581
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19621] [data modyf: 05-06-2019 12:22]
[6] Lubuski model współpracy nauki z biznesem / Andrzej Łączak(*), Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2016 - s. 49--65 .- ISBN: 9788365357328
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18090] [data modyf: 15-11-2018 11:10]
[7] Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020 / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak(*), Marta Skiba
// W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw / red. nauk. E. Sobczak .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016 - s. 168--184 .- ISBN: 9788378145547
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18723] [data modyf: 15-11-2018 11:11]
[8] Przyszłość budownictwa energooszczędnego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) na przykładzie miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 65--75 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17145] [data modyf: 15-11-2018 11:17]
[9] Sieć geodezyjna swobodna w aspekcie definiowania modelu przemieszczeń pionowych / Maria Mrówczyńska
// W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie / red. nauk. A. Dylla .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 97--104 .- ISBN: 9788364235610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16982] [data modyf: 27-08-2015 12:45]
[10] Strategia ewolucyjna (\mi + \lambda) jako metoda optymalizacji numerycznej / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Budownictwo ogólne .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013 - s. 61--69 .- ISBN: 9788361314639
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15430] [data modyf: 26-08-2015 14:00]
[11] Sieci neuronowe jako narzędzie do predykcji przemieszczeń / Maria Mrówczyńska, Agnieszka Tokarz-Janczarska
// W: Inżynieryjne zastosowania geodezji / red. A. Plichta, I. Wyczałek .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2012 - s. 151--159 .- ISBN: 9788377752043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15318] [data modyf: 06-05-2013 14:15]
[12] Charakterystyka nierównomiernych osiadań obiektu budowlanego posadowionego na gruntach ekspansywnych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 119--130 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wykorzystanie sieci neuronowej typu Hopfielda do rozpoznania dynamiki zjawiska nierównomiernych osiadań budowli posadowionych na gruntach ekspansywnych / Józef Gil, Maria Mrówczyńska
// W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli / red. K. Kłosek, W. Prószyński .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008 - s. 47--57 .- ISBN: 9788373355149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10636] [data modyf: 05-12-2008 09:40]
[14] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Environmental effects on buildings, structures, materials and people / ed. by A. Flaga, T. Lipecki .- Lublin : Lublin University of Technology, 2007 - s. 369--378 .- ISBN: 9788374970327
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wyznaczanie nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 307--316 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] GIS technology, 3D models and mathematical models as a tool for assessing development capabilities of flood risk land to make arrangements of municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Sławomir Tront // Journal of Ecological Engineering .- 2019, Vol. 20, iss. 1, s. 25--33, ISSN: 2299-8993, , eISSN: 2299-8993, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 3D models, GIS, development of flood risk areas, local law, municipal spatial planning, neural networks, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12911/22998993/93866         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-22971] [data modyf: 08-10-2019 10:52]
[2] Study on the Possibilities of Natural Use of Ash Granulate Obtained from the Combustion of Pellets from Plant Biomass / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner // Energies .- 2019, Vol. 12, iss. 13, s. 1--19, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ash granulation, biomasa, combustion of biomass pellets, use of ash
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/en12132569         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24225] [data modyf: 04-07-2019 13:27]
[3] The Use of Artificial Intelligence as a Tool Supporting Sustainable Development Local Policy / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Przemysław Bejga // Sustainability .- 2019, Vol. 11, no. 15, s. 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Support Vector Machines, acoustic space, healthcare facilities, noise, preventive healthcare, socio-environmental vulnerability, spatial policy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11154199         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24282] [data modyf: 05-08-2019 14:19]
[4] The Use of Waste Biomass from the Wood Industry and Municipal Sources for Energy Production / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner // Sustainability .- 2019, Vol. 11, no. 11, s. 1--19, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy from biomass, municipal waste, pellets, wood waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11113083         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24126] [data modyf: 04-06-2019 09:42]
[5] Analysis of principal components used for modelling changes in glacitectonically disturbed areas / Maria Mrówczyńska // Journal of Water and Land Development .- 2018, No. 39, s. 119--123, ISSN: 1429-7426, , eISSN: 2083-4535, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PCA transformation, geodesic monitoring, glacitectonically disturbed areas, grunty zaburzone glacitektonicznie, monitoring geodezyjny, przemieszczenia pionowe, transformacja PCA, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/jwld-2018-0066         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23378] [data modyf: 29-11-2018 12:52]
[6] Improving energy efficiency with the risk of investment of reference urban development of Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2018, Vol. 25, no. 3, s. 916--922, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17559/TV-20161212120336         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-21788] [data modyf: 20-02-2019 11:48]
[7] Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis / Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics .- 2018, Vol. 14, no. 3, s. 279--292, ISSN: 1895-2038, , eISSN: 1734-459X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, logistics centre, multi-criteria comparative analysis, planowanie przestrzenne, polityka regionalna, regional politics, space planning, wielokryterialna analiza porównawcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17270/J.LOG.2018.282
[AWCZ-22945] [data modyf: 16-07-2018 08:53]
[8] Monitoring vertical displacements of an engineering object with masonry walls / Maria Mrówczyńska, Elżbieta Grochowska, Sławomir Gibowski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2018, T. 35, z. 65 (1/18), s. 53--62, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: engineering object, geodesic monitoring, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2018.6
[AWCZ-22860] [data modyf: 13-06-2018 13:05]
[9] Ocena stanu prostoliniowości estakady suwnicowej w konstrukcji stalowej / Rafał Kubicki, Maria Mrówczyńska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2018, Vol. 171(51), s. 1--9, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control measurements of overhead cranes, crane gantry, estakada podsuwnicowa, linearity, pomiary kontrolne suwnic, prostoliniowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23513] [data modyf: 14-01-2019 11:23]
[10] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // Energies .- 2018, Vol. 11, s. 1--16, ISSN: 1996-1073, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[11] A policy of development of post-mining land on the example of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (2/II/17), s. 121--130, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dokumenty planistyczne, land use, planning documents, polityka miejska, post-mining areas and former mine sites, tereny pogórnicze i pokopalniane, urban policy, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.86
[AWCZ-21702] [data modyf: 28-08-2018 13:21]
[12] Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych / Maria Mrówczyńska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 8, s. 116--117, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, neural networks, numerical terrain model, numeryczny model terenu, pomiary geodezyjne, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.35
[AWCZ-21742] [data modyf: 02-10-2017 15:56]
[13] Modeling the economic dependence between town development policy and increasing energy effectiveness with neural networks. Case study: The town of Zielona Góra / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska // Applied Energy .- 2017, Vol. 188, s. 356--366, ISSN: 0306-2619, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency increase in housing, energy poverty, multi-layer neural networks, radial neural networks, space policy, urban energy policy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[AWCZ-20728] [data modyf: 19-12-2016 14:28]
[14] Zastosowanie sieci neuronowej typu Hopfielda do wyznaczenia przemieszczeń pionowych obiektu mostowego / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2017, nr 10, s. 102--104, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22331] [data modyf: 09-02-2018 10:16]
[15] Bezpieczna przestrzeń skustyczna w parku zdrojowym w oparciu o jego plan zagospodarowania / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2016, Nr 3, s. 91--101, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development plan, environment design, green area, hałas, kształtowanie środowiska, miejscowy plan zagospodarowania, noise, przestrzeń akustyczna, soundscape, teren zielony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21181] [data modyf: 17-03-2017 11:20]
[16] Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 401--412, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: artificial neural networks, capacity, city, concentration, koncentracja, miasto, pojemność, sztuczne sieci neuronowe, urban indicators, wskaźniki urbanistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20452] [data modyf: 11-10-2016 13:06]
[17] Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie zastosowania grupowej obróbki danych / Maria Mrówczyńska // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 465--474, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligent, deviations from the vertical, group data handling, grupowa obróbka danych, sztuczna inteligencja, wychylenia od pionu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20454] [data modyf: 11-10-2016 13:40]
[18] Deformation monitoring of the steel cylinder of Czersko Polskie - a historical weir in Bydgoszcz / Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // Architecture Civil Engineering Environment .- 2016, No. 3, s. 105--110, ISSN: 1899-0142, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Deformation, Geometric assessment, Hydro-engineering structure, Steel structure, Weir
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20402] [data modyf: 27-09-2016 13:45]
[19] Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014-2020). Case study: the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Andrzej Łączak(*) // Energy and Buildings .- 2016, Vol. 118, s. 170--180, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: civil engineering, energy effectiveness, energy efficiency, local policy, renewable energy sources, structural funds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.02.048         Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-19872] [data modyf: 15-11-2018 11:18]
[20] Elements of an algorithm for optimizing a parameter-structural neural network / Maria Mrówczyńska // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2016, Vol. 101, iss. 1, s. 27--35, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deviations from the vertical, group data handling, neural networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/rgg-2016-0019
[AWCZ-20295] [data modyf: 08-08-2016 15:30]
[21] Klasyfikacja przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych z wykorzystaniem sieci neuronowej SVM / Maria Mrówczyńska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 44--45, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, klasyfikacja, neural network, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20651] [data modyf: 02-12-2016 11:15]
[22] Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe .- 2016, nr 6, s. 1245--1249, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20299] [data modyf: 09-08-2016 12:12]
[23] Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering .- 2016, Vol. 7, s. 111--117, ISSN: 2081-3279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: miejska polityka energetyczna, polityka przestrzenna, sieci neuronowe radialne, wzrost efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20556] [data modyf: 04-11-2016 12:16]
[24] Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze / Abdrahman Alsabry, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Materiały Budowlane .- 2016, nr 8, s. 84--85, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: GIS, basic map, budynki mieszkalne, city, efektywność energetyczna, energy efficiency, mapa zasadnicza, miasto, residential buildings, termomodernizacja, thermomodenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20386] [data modyf: 22-09-2016 13:32]
[25] Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry - mapy mentalne / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 19--32, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city image, mapy mentalne, mental maps, obraz miasta, percepcja, perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19940] [data modyf: 31-03-2016 12:43]
[26] Interaktywna mapa atrakcji turystycznych miasta Bydgoszcz jako przykład wykorzystania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym szkół wyższych / Maria Mrówczyńska, Ewelina Staszczyk // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 2314--2318, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19914] [data modyf: 16-03-2016 14:06]
[27] Lokalizacja centrów logistycznych a regionalna polityka przestrzenna. Przypadek Świebodzina w województwie lubuskim / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 99--104, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19913] [data modyf: 15-11-2018 11:19]
[28] Połączenie terenów miasta i gminy Zielona Góra w świetle problemu rozlewania się miast / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 2433--2441, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.plany.rys.summ. .- CD-ROM płyta nr 2
Słowa kluczowe: rozlewanie się miast, wskaźniki urbanistyczne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19541] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[29] Predykcja przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Górniczy .- 2015, nr 10, s. 37--41, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, geodetic surveys, ground deformation monitoring, monitoring deformacji terenu, pomiary geodezyjne, sztuczna inteligencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19559] [data modyf: 02-12-2015 11:33]
[30] Próba budowy katastru słonecznego na obszarze miasta Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Wawer // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 321--333, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geographical information portal, insolation map, mapa nasłonecznienia, numerical land cover model, numeryczny model pokrycia terenu, portal geoinformacyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19941] [data modyf: 31-03-2016 12:51]
[31] The SVM method as an instrument for the classification of vertical displacements / Maria Mrówczyńska // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2015, Vol. 98, s. 18--27, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19224] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[32] Application of support vector machine in geodesy for the classification of vertical displacements / Maria Mrówczyńska // Computer Assisted Methods in Engineering and Science .- 2014, Vol. 21, s. 77--84, ISSN: 2299-3649, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, displacements, linear SVM network
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18530] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[33] Research on energy consumption in the city. A system of modelling potential for energy effectiveness using artificial intelligence / Maria Mrówczyńska, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) .- 2014, Vol. 3, no. 5, s. 373--384, ISSN: 2319-5967, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, energy effectiveness, modeling, system of city
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18536] [data modyf: 21-02-2017 15:26]
[34] Sieć liniowa SVM do wyznaczenia przemieszczeń pionowych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2014, nr 3, s. 14--17, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18117] [data modyf: 20-08-2015 14:07]
[35] The identification of parameters of a linear and a non-linear model of a kinematic measurement-control network / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2014, nr 13 (1-2), s. 37--48, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kinematic model of a geodetic network, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19159] [data modyf: 10-07-2015 13:04]
[36] Towards defining the reference system in geodetic vertical network used in study of displacements / Maria Mrówczyńska // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) .- 2014, Vol. 3, no. 6, s. 31--43, ISSN: 2319-5967, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hopfield neural network, displacement models, geodesy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18696] [data modyf: 21-02-2017 12:28]
[37] Analysis of the horizontal structure of a measurement and control geodetic network based on entropy / Maria Mrówczyńska // Geodesy and Cartography .- 2013, Vol. 62, no. 1, s. 23--31, ISSN: 2080-6736, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 10.2478/geocart-2013-0002, amount of information, entropy, geodetic network
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17463] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[38] Evolutionary strategy (\mi+\lambda) as an instrument for determining deformation parameters of steel structures / Maria Mrówczyńska // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2013, Vol. 95, s. 23--35, ISSN: 0867-3179, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, regression
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19225] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[39] Aproksymacja funkcji wielu zmiennych za pomocą sieci neuronowych i systemów rozmytych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2012, nr 2, s. 3--7, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16349] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[40] Badanie intensywności przebiegu deformacji powierzchni terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1967-2008 z wykorzystaniem sieci neuronowej Hopfielda / Maria Mrówczyńska // Przegląd Górniczy .- 2012, nr 7, s. 17--24, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16609] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[41] Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // Geodetski List .- 2012, Vol. 66, no. 4, s. 321--336, ISSN: 0016-710X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coordinate transformation, feed-forward neural networks, fuzzy networks, geodesy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-17397] [data modyf: 10-07-2013 12:45]
[42] Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do budowy modelu geologicznego Pradoliny Głogowsko-Barudzkiej w okolicy Nowej Soli / Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska // Przegląd Geologiczny .- 2012, T. 60, nr 12, s. 650--656, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.mapy.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: glaciotectonic depression, gradient methods of optimization, ice-marginal valley, neural networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16854] [data modyf: 04-01-2013 12:13]
[43] Neural networks and neuro-fuzzy systems applied to the analysis of selected problems of geodesy / Maria Mrówczyńska // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2011, Vol. 18, no 3, s. 161--173, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geodesy, neural networks, neuro-fuzzy systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-16467] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[44] Sieć neuronowa Hopfielda do wyznaczenia przemieszczeń i jako narzędzie przy renowacji budynków / Maria Mrówczyńska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 160--165, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15563] [data modyf: 25-03-2011 13:14]
[45] Wybrane modele opisu kinematyki zmian różnic wysokości punktów sieci geodezyjnej pod wpływem eksploatacji górniczej / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2011, nr 3, s. 10--14, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15588] [data modyf: 08-04-2011 10:12]
[46] Approximation abilities of neuro-fuzzy networks / Maria Mrówczyńska // Geodesy and Cartography .- 2010, Vol. 59, no 1, s. 13--27, ISSN: 2080-6736, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15069] [data modyf: 09-10-2010 14:10]
[47] Identyfikacja układu odniesienia sieci niwelacyjnej obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2010, nr 9(4), s. 27--36, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geometryczny model przemieszczeń, obserwacje odstające, układ odniesienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16060] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[48] Eksperyment numeryczny przekształcenia układu współrzędnych za pomocą sieci neuronowych i sytemów neuronowo rozmytych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2009, nr 12, s. 4--7, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14473] [data modyf: 12-02-2010 14:11]
[49] Predykcja wychyleń od pionu komina stalowego z wykorzystaniem sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2009, nr 6, s. 39--47, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15274] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[50] Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie wnioskowania logicznego / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2008, nr 7, s. 6--8, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13217] [data modyf: 10-09-2008 12:05]
[51] System neuronowo-rozmyty w zastosowaniu do badań deformacji konstrukcji / Maria Mrówczyńska, Józef Gil // Czasopismo Techniczne : Środowisko .- 2008, z. 2-Ś, s. 215--221, ISSN: 1897-6336, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deformacje, deformation, fuzzy logic, neural network, przybliżone wnioskowanie, system neuronowo-rozmyty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13677] [data modyf: 02-04-2009 14:26]
[52] Estymacja błędów modelu powierzchni opisanych funkcjami kształtu za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2007, nr 6 (1), s. 15--23, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy gradientowe, approximation method, aproksymacja powierzchni, gradient methods of optimalization, neural networks, sieci neuronowe jednokierunkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda w zastosowaniu do oszacowania stabilności punktów sieci geodezyjnej pionowej pomiarowo-kontrolnej / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2007, nr 6 (4), s. 39--50, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lapunow's exponents, a system dynamics, atraktory, attractors, dynamika układu, wykładniki Lapunowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13008] [data modyf: 27-05-2008 15:36]
[54] Przemieszczenia budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2002, nr 2, s. 8--11, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7834] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Measurement data processing with the use of ART networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 186--195, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ART neural networks, model predykcyjny, prediction model, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe ART, vertical displacements,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0029
[AWI-10713] [data modyf: 06-12-2018 14:23]
[2] Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development / Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 31--67, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie, Lubusz Voivodship, odnawialne źródła energii OZE, renewable energy sources,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0018
[AWI-10694] [data modyf: 11-09-2018 13:53]
[3] Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 56--68, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energy efficiency, public buildings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.06
[AWI-10668] [data modyf: 08-10-2018 11:55]
[4] Indicating vertical deviation of historical buildings using geodetic methods - case study of brick and wood tower in Nowe Miasteczko / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 127--135, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, pomiary geodezyjne, vertical deviation, wychylenia od pionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-5187
[AWI-10430] [data modyf: 08-11-2016 10:30]
[5] Klasyfikatory neuronowe typu SVM w zastosowaniu do klasyfikacji przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN .- 2014, nr 86, s. 69--82, ISSN: 2080-0819, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe SVM,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9944] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[6] Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates / Maria Mrówczyńska // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 4, s. 6--19, ISSN: 2076-6033, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9566] [data modyf: 06-05-2013 13:58]
[7] Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przekształcenia układu współbieżnych / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z.59 (nr 1/2012/II)) .- 2012, Nr 283, s. 207--216, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9399] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Prediction of deflection from flatness and a vertical position with the use of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 73--81, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deflections from flatness, neural networks, prediction,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9737] [data modyf: 13-12-2013 12:22]
[9] Selected models for the description of the kinematics of changes of height differences between points in a geodesic network under the influence of mining / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: model of vertical displacements, neural networks, reference system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9808] [data modyf: 27-02-2014 13:25]
[10] Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny objęte planem / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9457] [data modyf: 06-12-2012 11:52]
[11] Deformation of the structure of a bridge walkway under a load according to the Hopfield model / Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2011, no 1 (90), s. 323--330, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9193] [data modyf: 16-09-2014 16:50]
[12] On solving selected problems of linear algebra by means of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: linear algebra, linear systems, neural networks,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9242] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Próba budowy modelu geologicznego pradoliny głogowsko-barudzkiej w okolicy Nowej Soli z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 47--66, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: depresja glacitektoniczna, gradient methods of optimalization, gradientowe metody optymalizacji, great-valley glacitectonic depression, neural networks, pradolina, sztuczne sieci neuronowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8689] [data modyf: 08-07-2010 11:50]
[14] Approximation abilities of neuro-fuzzy systems / Maria Mrówczyńska, Józef Gil // W: Reports on Geodesy .- 2009, no 2 (87), s. 283--290, ISSN: 0867-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8546] [data modyf: 12-02-2010 13:08]
[15] Zagadnienie rozwiązywania wybranych zadań algebry liniowej za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 54) .- 2009, nr 129, s. 97--102 : bibliogr.tab.summ. .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algebra liniowa, sieci neuronowe, układy równań liniowych,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8547] [data modyf: 12-02-2010 14:16]
[16] The Hopfield neural network in the aspect of the stabilization of the displacement phenomenon / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2007, no 1, s. 75--80, ISSN: 08-3179, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The use of neural networks for transforming coordinates / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2006, no 2, s. 145--152, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Kompresja wyników eksperymentu na podstawie transformacji PCA / Maria Mrówczyńska // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 45) .- 2005, nr 114, s. 255--262 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] The diagnostic of non-random observation errors with regard to the estimation methods adopted effected by means of the procedure of intermediary variables / Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2005, no 3, s. 77--85, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych w zastosowaniu do aproksymacji rzeźby terenu / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 102) .- 2004, z. 1644, s. 307--314 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Efektywność algorytmu propagacji wstecznej błędu z zastosowaniem nieliniowych funkcji aktywacji do aproksymacji rzeźby terenu / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 101) .- 2003, nr 1595, s. 271--278 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6305] [data modyf: 10-12-2003 12:44]
[22] Efektywność algorytmu propagacji wstecznej błędu z zastosowaniem nieliniowych funkcji aktywacji do aproksymacji rzeźby terenu / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 101) .- 2003, z.1595, s. 271--278 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6277] [data modyf: 28-11-2003 13:13]
[23] Niektóre zagadnienia związane z oszacowaniem przemieszczeń w ujęciu liniowym i nieliniowym / Sławomir Gibowski, Maria Mrówczyńska, Anna Wilusz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - (Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; 34) .- 2002, nr 195, s. 71--76 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5713] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Identyfikacja ruchu punktów kontrolowanych zlokalizowanych na budynku posadowionym na gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 121--129 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4551] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Wybrane metody rozwiązywania zadań programowania nieliniowego bez ograniczeń / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 35) .- 2001, nr 127, s. 89--98 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3407] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Próba określenia stabilności wybranych stacji permanentnych w Europie / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 117--127 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The use of evolutionary algorithms for designing an optimum structure of a geodesic measurement and control network / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: 64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB)- KRYNICA 2018. Krynica, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2019 .- MATEC Web of Conferences, Vol. 262, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201926207008   (pkt: 0)
[KONF-23379] [data modyf: 15-02-2019 13:26]
[2] Approximation of the process of changes in deformation of land surface using artificial neural networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: XXIIIrd Autumn School of Geodesy. Wałbrzych, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018, s. 1--5 .- ISBN: 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20185500009   (pkt: 0)
[KONF-23223] [data modyf: 01-10-2018 12:26]
[3] Green energy in municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 20 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: green energy, municipal dokuments, pilot surveys, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23080] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[4] Green energy in municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: E3S Web of Conference : 6 International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500006   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-23353] [data modyf: 01-02-2019 11:15]
[5] Group method of data handling as a tool to determine vertical displacements / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy, 2018 .- Bristol : IOP Publishing, 2018 .- IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052077   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23069] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[6] Projektowanie optymalnej struktury sieci geodezyjnej pomiarowo-kontrolnej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - KRYNICA 2018. Krynica Zdrój, Polska, 2018 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2018, s. 189--190 .- ISBN: 9788390981161
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, optymalizacja, sieć pomiarowo-kontrolna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23216] [data modyf: 28-09-2018 12:00]
[7] Proposition of determination of displacements using the TDRA 6000 laser station / Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Adam Bujarkiewicz // W: XXIIIrd Autumn School of Geodesy. Wałbrzych, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018, s. 1--5 .- ISBN: 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20185500011   (pkt: 0)
[KONF-23224] [data modyf: 01-10-2018 12:30]
[8] Searching for a city's new development areas / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology :. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 102 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: cities, fuzzy cognitive maps, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23086] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[9] Searching for new development in areas of the city / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500080   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23321] [data modyf: 01-02-2019 11:17]
[10] The application of Airborne Laser Scaning for identifying old lignite workings - case study: the mine "Borussia? near Ośno Lubuskie (Western Poland) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska // W: 4th Nationwide Scientific Conference on Engineering-Infrastructure-Mining - BIG 2018. Kraków, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- E3S Web of Conferences, Vol. 36, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22980] [data modyf: 09-04-2018 12:35]
[11] Deformation analysis of the Czersko Polskie roller dam steel drum using conventional geodetic methods and neural networks / Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria, 2017 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017 .- Conference proceedings, Vol. 17, iss. 22, s. 211--218 .- ISBN: 9786197408027
Słowa kluczowe: deformation, geometric evaluation, neural networks, roller dam, steel structure

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.026   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22782] [data modyf: 20-10-2017 12:50]
[12] Management of the post-mining areas in development policy of Zielona Góra (Poland) / Maria Mrówczyńska, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria, 2017 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017 .- Conference proceedings, Vol. 17, iss. 12, s. 521--528 .- ISBN: 9786197105995
Słowa kluczowe: former mine sites, land use, planning documents, urban policy

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/12/S02.067   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22771] [data modyf: 20-10-2017 12:43]
[13] Prediction of vertical displacements in civil structures using artificial neural networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa, 2017 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--7
Słowa kluczowe: displacement model, neural networks, surveying, vertical displacements

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22627] [data modyf: 09-06-2017 11:22]
[14] Sound influence on spa park perception in feelings of visitors / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa, 2017 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--7
Słowa kluczowe: acoustic climate, green area, noise, soundscape, spa park

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22626] [data modyf: 09-06-2017 11:17]
[15] Sustainable urban development on the example of the housing development of Zielona Góra (Poland), as a response to the climate policy of the European Union / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Małgorzata Sztubecka // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa, 2017 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--8
Słowa kluczowe: neural network, sustainable urban development, the local policy, the protection of the environment, urban structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22628] [data modyf: 09-06-2017 11:28]
[16] Vertical Displacements Analysis of Measurements Achieved by Laser Station / Jacek Sztubecki, Adam Bujarkiewicz, Maria Mrówczyńska // W: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017. Praha, Czechy, 2017 .- Bristol : IOP Publishing, 2017, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/95/3/032003   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22888] [data modyf: 28-03-2018 11:32]
[17] Modelling changes in the energy efficiency of buildings using neural networks on the example of Zielona Góra / Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development - SEED 2016. Kraków, Polska, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2016 .- E3S Web of Conferences, Vol. 10, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20161000061   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22305] [data modyf: 15-11-2018 11:21]
[18] Wyznaczanie wychyleń obiektów zabytkowych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na przykładzie wieży o konstrukcji murowano drewnianej w Nowym Miasteczku / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 125--126
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21726] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[19] SVM technique used for the classification of vertical displacements in geodesy / Maria Mrówczyńska // W: Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials - IPM 2013. Rzeszów, Polska, 2013 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 39--40 .- ISBN: 9788371997846
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20807] [data modyf: 07-09-2015 15:05]
[20] Neural networks and neuro-fuzzy systems to solve selected problems of geodesy / Maria Mrówczyńska // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 57th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska, 2011 .- Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 280--281 .- ISBN: 9788371996719
Słowa kluczowe: geodesy, neural networks, neuro-fuzzy systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20420] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Approximation of multivariable functions by means of Wang-Mendel neuro-fuzzy system / Maria Mrówczyńska // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 317--318 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: function aproximation, neural networks, neuro-fuzzy systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19204] [data modyf: 16-06-2009 12:45]
[22] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : proceedings of the fifth symposium. Kazimierz Dolny, Polska, 2007 .- Lublin : Lublin University of Technology, 2007, s. 201--204
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18539] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] The estimation of errors of area models described by the shape functions by the means of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Environment : Technology : Resources : proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Litwa, 2007 .- Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2007, s. 219--224 .- ISBN: 9789984779546
Słowa kluczowe: approximation method, gradient methods of optimization, neural networks

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-18580] [data modyf: 08-03-2018 10:22]
[24] Diagnostyka błędów nieprzypadkowych obserwacji w zależności od wybranych sposobów estymacji realizowanych procedurą zmiennych pośredniczących / Maria Mrówczyńska // W: Aktualne problemy Geodezji Inżynieryjnej : VII konferencja naukowo-techniczna. Warszawa/Białobrzegi, Polska, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] The effectiveness of the learning algorithm of radial basis networks with relation to the transfer functions applied on the example of mapping of the lie land of Zielona Góra city / Maria Mrówczyńska // W: Environment : Technology : Resources : proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Litwa, 2005 .- Rezekne : [brak wydawcy], 2005, s. 48--54 .- ISBN: 9984779068
Słowa kluczowe: radial basis networks, topographic profile representation, transfer functions

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-17145] [data modyf: 02-07-2013 10:13]
[26] Charakterystyka dokładności wybranych metod interpolacji wysokości punktu w modelu powierzchni terenu / Maria Mrówczyńska // W: Geodezja - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce : XX konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych. Warszawa, Polska, 2004 .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2004, s. 211--217 .- ISBN: 8390937972
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16623] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] The influence of normalisation of an input vector on the effect of numerical procedure with the use of the backpropagation error method / Maria Mrówczyńska // W: JUNIORSTAV 2004 : 6. odborna konference doktorskeho studia. Brno, Czechy, 2004 .- Brno : Vysoke uceni technicke, 2004, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 8021425601
Słowa kluczowe: input vector normalisation, neural network

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Efektywność i zbieżność metody propagacji wstecznej błędu w zastosowaniu do aproksymacji powierzchni terenu / Maria Mrówczyńska // W: Problemy automatyzacji w geodezji inzynieryjnej : VI Konferencja naukowo-techniczna. Białobrzegi, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2, s. 23--31 .- ISBN: 8390937972
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15485] [data modyf: 04-04-2003 14:28]
[29] Przyczyny nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Polska, 2003 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2003, s. 93--99 .- ISBN: 8389112558
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15534] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Analiza zmian współrzednych wybranych stacji EUREF oraz ich wzajemnej stałości / Maria Mrówczyńska // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 83--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8525] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Dron / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : 005812799 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Sposób pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych zwłaszcza niskiego pułapu / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : P.427594 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Zpusob získávání a zapracování fotogrammetrických dat, zajmena nízkých vrstev / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : D18102860 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- zgłaszający: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski