System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Beata Nowogońska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 120 pozycji bibliograficznych
38 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej, 2017. Beata Nowogońska, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 152 s. (Studia z Zakresu Inżynierii 96), ISBN: 9788393953400, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13690] [data modyf: 24-05-2019 14:38]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Diagnoza stanu technicznego budynków jako wskaźnik skali potrzeb rewitalizacji na przykładzie Kożuchowa, Beata Nowogońska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, 2019. / red. nauk. M. Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 437--440, ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20931] [data modyf: 06-06-2019 12:31]
[20] [1]
[2] Prognoza zmian stanu technicznego budynków mieszkalnych w pełnym okresie ich użytkowania, Beata Nowogońska
// W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody, 2018. / red. A. Sobotka, E. Radziszewska-Zielina, Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (Studia z Zakresu Inżynierii 99), s. 235--256, ISBN: 9788393953431
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20505] [data modyf: 30-05-2019 17:46]
[20] [1]
[3] Przyczyny stanu przedawaryjnego XVII-wiecznego kościoła ryglowego, Beata Nowogońska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, 2017. / red. nauk. Maria Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 217--225, ISBN: 9788376632346
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19116] [data modyf: 29-05-2019 18:11]
[20] [1]
[4] Performance characteristics of residential buildings, Beata Nowogońska
// W: A house in a city : properties of an architectural thing, 2016. / red. T. Kozłowski . Vol. 7, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej (Series Architecture (ISSN 0860-097X) 535), s. 61--68, ISBN: 0860-097X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18517] [data modyf: 17-03-2017 15:36]
[5] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego, Beata Nowogońska
// W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych, 2015. / pr. zb. pod red. T. Błaszczyńskiego i in., Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 331--339, ISBN: 9788371252525
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17482] [data modyf: 13-01-2016 12:40]
[6] Trwałość budynku a trwałość zapisu architektury - Dom Angielski w Parku Mużakowkim, Beata Nowogońska
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej, 2013. / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 2, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej (Monografia : Seria Architektura 441), s. 418--421
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15716] [data modyf: 17-08-2015 14:09]
[7] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej, Beata Nowogońska
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 203--212, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12994] [data modyf: 27-06-2011 16:59]
[8] Renowacja XVI-wiecznej więźby kościoła w Lubowie - problemy konstrukcyjne, technologiczne, konserwatorskie, Beata Nowogońska
// W: Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem = Protection of buildings against moisture, biological corrosion and fire, 2011. / red. J. Karyś, Wrocław : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa - Monografie 7/2011), s. 81--88, ISBN: 9788392451259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13647] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku, Beata Nowogońska
// W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych, 2010. / red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 53--65, ISBN: 9788371251962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13066] [data modyf: 26-08-2011 13:44]
[10] Techniczno-konserwatorskie problemy adaptacji na hotel neogotyckiego pałacu w Drwalewicach, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6, 2010. / red. nauk. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 117--127, ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12557] [data modyf: 13-01-2011 10:16]
[11] Diagnostyka odkształceń konstrukcji murowych XVIII-wiecznej kamienicy w Kożuchowie, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 423--434, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10977] [data modyf: 25-11-2009 10:25]
[12] Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w obiektach zabytkowych na przykładzie fary w Gubinie, Wojciech Eckert, Beata Nowogońska
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne, 2009. / red. J. Witeczek, Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 175--179, ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11919] [data modyf: 24-05-2010 12:02]
[13] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie przestrzeń do odzyskania, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 285--294, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Dwory i pałace Środkowego Nadodrza - niewykorzystany potencjał, Beata Nowogońska
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku, 2007. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 179--187, ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw, Beata Nowogońska
// W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, 2007. / red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński, Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, s. 90--98, ISBN: 9788371251573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] XVII-wieczny szachulcowy kościół w Sękowicach. Konsekwencje zaniedbań w konserwacji, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 325--334, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zabytkowe obiekty rezydencjonalne Środkowego Nadodrza jako element aktywizacji turystyczno-rekreacyjnej regionu, Beata Nowogońska
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 120--126, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10079] [data modyf: 06-05-2008 14:59]
[18] Architektoniczno-budowlane problemy adaptacji pałacu w Mirocinie Górnym na ośrodek rehabilitacyjny, Artur Maliszewski, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 315--326, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Określanie potrzeb remontowych budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej, Beata Nowogońska
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, 2006. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 445--448, ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu, Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--372, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Programowanie remontów budynków dworsko-pałacowych na terenie Środkowego Nadodrza, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--372, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu, Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--41, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Methodology for Determining the Rehabilitation Needs of Buildings / Beata Nowogońska, 2020. Applied Sciences Vol. 10, 1--16, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: buildings, buildings elements, degradation of buildings, degree of technical condition, rehabilitation needs, rehabilitation planning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app10113873         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-25362] [data modyf: 08-06-2020 09:55]
[70] [1]
[2] Intensity of damage in the aging process of buildings / Beata Nowogońska, 2020. Archives of Civil Engineering Vol. 66, iss. 2, 19--31, ISSN: 1230-2945, , eISSN: 2300-3103, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: performance characteristics, service life, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.24425/ace.2020.131793
[AWCZ-25506] [data modyf: 03-08-2020 12:26]
[100] [1]
[3] Problemy techniczne w adaptacji na lofty budynku poprzemysłowego / Beata Nowogońska, 2020. Builder, nr 4, 120--122, ISSN: 1896-0642, bibliogr. fot. rys.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, lofts, lofty, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0013.8794
[AWCZ-25363] [data modyf: 08-06-2020 10:04]
[20] [1]
[4] Technical Problems of Industrial Buildings Adaptation - Case Study: "Artist's Alley" in Zielona Góra / Beata Nowogońska, 2020. Tehnički Glasnik = Technical Journal Vol. 14, no. 2, 245--249, ISSN: 1846-6168, , eISSN: 1848-5588, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: adaptation, adaptive reuse, historic buildings, the Venice Charter, the protection of cultural heritage
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31803/tg-20200501232804
[AWCZ-25507] [data modyf: 03-08-2020 12:48]
[20] [1]
[5] Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics to Residential Buildings / Beata Nowogońska, Jacek Korentz, 2020. Buildings Vol. 10, iss. 1, 1--9, ISSN: 2075-5309, , eISSN: 2075-5309, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, performance characteristics, prediction, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/buildings10010009         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-24782] [data modyf: 25-02-2020 16:26]
[35] [0,5]
[6] Wpływ czynników determinujących starzenie na stan techniczny budynku nieremontowanego / Beata Nowogońska, 2020. Przegląd Budowlany, nr 5, 24--26, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25508] [data modyf: 03-08-2020 12:55]
[5] [1]
[7] Diagnoses in the Aging Process of Residential Buildings Constructed Using Traditional Technology / Beata Nowogońska, 2019. Buildings Vol. 9, 1--15, ISSN: 2075-5309, , eISSN: 2075-5309, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear; service life, performance characteristics, preventive maintenance, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/buildings9050126         Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[AWCZ-24304] [data modyf: 09-10-2019 14:18]
[70] [1]
[8] Metoda diagnozy w procesie starzenia budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2019. Przegląd Budowlany, nr 7-8, 87--89, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24330] [data modyf: 08-10-2019 11:38]
[5] [1]
[9] Performance characteristics of buildings in the assessment of revitalization needs / Beata Nowogońska, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 1, 119--127, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: building, building diagnostics, determination of renovation needs, residential buildings
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0009
[AWCZ-24005] [data modyf: 03-12-2019 14:45]
[20] [1]
[10] Rekonstrukcja zespołu zabudowań "Dom Angielski" na terenie Parku Mużakowskiego / Beata Nowogońska, 2019. Przegląd Budowlany, nr 10, 75--77, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24508] [data modyf: 31-10-2019 09:05]
[5] [1]
[11] Technical aspects of renovation of the 16th-century roof truss / Beata Nowogońska, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 79--88, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: renovation, roof truss, technical condition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0045
[AWCZ-24659] [data modyf: 11-12-2019 09:46]
[20] [1]
[12] The method of predicting the extent of changes in the performance characteristics of residential buildings / Beata Nowogońska, 2019. Archives of Civil Engineering Vol. 65, iss. 2, 81--89, ISSN: 1230-2945, , eISSN: 2300-3103, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: performance characteristics, planning service life PSL, planowanie okresu użytkowania, stan techniczny, technical condition, właściwości użytkowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.2478/ace-2019-0020         Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-24371] [data modyf: 10-10-2019 11:53]
[100] [1]
[13] Cykl życia chłodni kominowych / Jacek Korentz, Beata Nowogońska, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski, 2018. Materiały Budowlane, nr 4, 58--60, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, cooling towers, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.04.17
[AWCZ-22765] [data modyf: 22-05-2018 12:17]
[2] [0,25]
[14] IX Konferencja Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych / Beata Nowogońska, 2018. Przegląd Budowlany, nr 5, 4--5, ISSN: 0033-2038,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22896] [data modyf: 28-06-2018 15:25]
[0] [0]
[15] Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku / Beata Nowogońska, 2018. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura Vol. 17, no. 4, 105--111, ISSN: 1644-0633, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.4.45
[AWCZ-23450] [data modyf: 21-12-2018 14:20]
[11] [1]
[16] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz, 2018. Materiały Budowlane, nr 10, 36--38, ISSN: 0137-2971, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cost properties, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, wartość zużycia, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.10.09
[AWCZ-23263] [data modyf: 06-11-2018 12:56]
[4] [0,5]
[17] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych / Beata Nowogońska, 2018. Materiały Budowlane, nr 3, 57--58, ISSN: 0137-2971, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.23
[AWCZ-22599] [data modyf: 04-04-2018 10:25]
[8] [1]
[18] Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska, 2017. Materiały Budowlane, nr 8, 118--119, ISSN: 0137-2971, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.36
[AWCZ-21743] [data modyf: 02-10-2017 15:59]
[8] [1]
[19] Prediction of changes in the performance characteristics of a building / Beata Nowogońska, 2017. Technical Transactions : Civil Engineering, nr 6, 145--151, ISSN: 0011-4561, , eISSN: 2353-737X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 0.4467/2353737XCT.17.094.6570
[AWCZ-21494] [data modyf: 22-06-2017 13:34]
[13] [1]
[20] Badanie ewolucji stanu technicznego budynku / Beata Nowogońska, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (1/I/16), 35--42, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia, szereg czasowy, time series
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20394] [data modyf: 23-09-2016 11:58]
[21] Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 6, 168--169, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki modernistyczne, ceramic-masonry slab, modernist buildings, płyta Kleina, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20217] [data modyf: 29-06-2016 12:54]
[22] Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 11, 58--59, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. wykr. summ.
Słowa kluczowe: changes in reliability, diagnosis, diagnoza, prediction, prognoza, stan techniczny, technical state, zmiany niezawodności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20652] [data modyf: 02-12-2016 11:18]
[23] The Life Cycle of a Building as a Technical Object / Beata Nowogońska, 2016. Periodica Polytechnica - Civil Engineering Vol. 60, no. 3, 331--335, ISSN: 0553-6626, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: life cycle assessment, reliability, service life prediction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3311/PPci.7932         Cytowania wg Scopus: 6 [10-08-2020]
[AWCZ-20251] [data modyf: 27-02-2017 15:27]
[24] Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2016. Materiały Budowlane, nr 6, 75--76, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: Arcade Brodge, Most Arkadowy, remont, renovation, slag, szlaka szklana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20216] [data modyf: 29-06-2016 12:52]
[25] Analiza wybranych czynników wpływających na stan techniczny budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2015. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 4, 14--16, ISSN: 1899-6094, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19422] [data modyf: 17-10-2015 11:43]
[26] Prediction reliability of the building components as a model based on the distribution of weibull / Beata Nowogońska, 2015. Journal of Mathematics and System Science Vol. 5, no. 8, 335--342, ISSN: 2159-5291, , eISSN: 2159-5305, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, reliability prediction, weibull distribution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.17265/2159-5291/2015.08.004
[AWCZ-19421] [data modyf: 17-10-2015 11:39]
[27] The assessment of building repair needs with the use of an indicator method / Beata Nowogońska, 2015. International Journal of Civil Engineering Vol. 4, no. 2, 35--44, ISSN: 2278-9987, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, needs repair, repair planning
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18872] [data modyf: 24-08-2015 13:10]
[28] The permanence of a building in the game of shadows / Beata Nowogońska, 2015. Czasopismo Techniczne : Architektura, Z. 9-A, 245--248, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, permanence, protection of cultural heritage, renovation, renowacja, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19688] [data modyf: 27-02-2017 16:14]
[29] Model of the reliability prediction of masonry walls in buildings / Beata Nowogońska, 2014. Journal of Mechanics Engineering and Automation Vol. 4, 975--980, ISSN: 2159-5275, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18708] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[30] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych w budynkach mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2014. Budownictwo i Architektura Vol. 13, nr 3, 27--32, ISSN: 1899-0665, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: niezawodność, stopień zużycia, trwałość, ściany murowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18372] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[31] Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji / Beata Nowogońska, 2014. Problemy Rozwoju Miast, nr 2, 95--103, ISSN: 1733-2435, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: building diagnostics, diagnostyka budynków, planning the revitalisation process, planowanie procesu rewitalizacji, stan techniczny budynków, technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18519] [data modyf: 20-08-2015 14:45]
[32] Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie / Beata Nowogońska, 2012. Problemy Rozwoju Miast, nr 4, 93--104, ISSN: 1733-2435, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnostyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, protection of heritage, revitalization, rewitalizacja, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17912] [data modyf: 05-02-2014 16:28]
[33] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej / Beata Nowogońska, 2012. Przegląd Budowlany, nr 1, 36--39, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16246] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Trwałość detalu architektonicznego / Beata Nowogońska, 2012. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 109, z. 15, 465--467, ISSN: 0011-4561, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: architectural detail, detal, durability, material durability, materiał, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16807] [data modyf: 13-12-2012 13:30]
[35] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska, 2012. Przegląd Budowlany, nr 3, 60--62, ISSN: 0033-2038, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16355] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] Zabytkom na odsiecz / Beata Nowogońska, 2012. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 2, 7--10, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16351] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[37] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa / Beata Nowogońska, 2011. Czasopismo Techniczne : Budownictwo R. 108, z. 19, 229--240, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnoza, historical city centre, renovation, rewitalizacja, zabytkowe centrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16378] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[38] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontowe adaptacji budynku pofabrycznego na cele kulturalno-rozrywkowe / Beata Nowogońska, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 165--169, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15564] [data modyf: 25-03-2011 13:16]
[39] Systematyczne kontrole okresowe skuteczną diagnostyką budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska, 2011. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 11, 12--14, ISSN: 1899-6094, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16054] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[40] Trwałość techniczna a trwałość moralna obiektów budowlanych / Beata Nowogońska, 2011. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 108, z. 14, cz. 2, 314--316, ISSN: 0011-4561, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: okres trwałości, time of life, wear, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16059] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[41] Adaptacja pałacu w Drwalewicach. Siedziba magnacka bez magnata? = Adaptation of palace in Drwalewice. A lord seat with no lord? / Beata Nowogońska, 2009. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 7, 437--439, ISSN: 0011-4561, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Neo-Gothic palace, adaptacja, adaptation, neogotycki pałac, ponadczasowe zasady Witruwiusza, timeless Vitruvius rules
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14166] [data modyf: 24-11-2009 13:06]
[42] Ocena właściwości użytkowych istniejących budynków według polskiej wersji normy międzynarodowej / Beata Nowogońska, 2009. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 27--31, ISSN: 1899-6094, rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14017] [data modyf: 17-09-2009 14:22]
[43] Analiza niezawodnościowa w programowaniu działalności remontowej budynków / Beata Nowogońska, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 9, 14--16, ISSN: 1899-6094, tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13417] [data modyf: 03-12-2008 08:27]
[44] Diagnostyka uszkodzeń budynków determinowana trwałością ich elementów / Beata Nowogońska, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 29--31, ISSN: 1899-6094, tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13207] [data modyf: 05-09-2008 13:11]
[45] Dzieła architektoniczne w przestrzeni starego miasta w Kożuchowie. Degradacja, stagnacja, rozwój / Beata Nowogońska, 2008. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 464--467, ISSN: 1897-6271, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: disruptive structure, harmonizing structure, modern city, obiekty degradujące przestrzeń, obiekty harmonizujące, przestrzeń miejska, urban space, współczesne miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13432] [data modyf: 05-12-2008 14:26]
[46] Niezawodność eksploatacyjna w programowaniu rewitalizacji obiektów / Beata Nowogońska, 2008. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 19--21, ISSN: 1899-6094, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13208] [data modyf: 05-09-2008 14:18]
[47] Stan techniczny drewnianego szkieletowego kościoła w Radzikowie - skutki zmian konstrukcyjnych / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2008. Przegląd Budowlany, nr 12, 36--39, ISSN: 0033-2038, fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13559] [data modyf: 10-02-2009 12:40]
[48] Diagnostyka przemieszczeń budynku na skarpie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 8, 15--17, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Konsekwencje zaniedbań w konserwacji budynku szachulcowego / Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 8--10, ISSN: 1899-6094, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] "Lofty" - nowy trend w rewitalizacji Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 10, 13--15, ISSN: 1899-6094, fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Piękno gotyku, piękno współczesne - jak je połączyć? / Beata Nowogońska, 2007. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 364--367, ISSN: 1897-6271, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12528] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Wpływ czynników zewnętrznych na przedawaryjny stan szkieletowego kościoła w Sękowicach / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska, 2007. Ochrona Przed Korozją, nr 10s/A, 65--70, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Aby było pięknie / Beata Nowogońska, 2006. Inżynier Budownictwa, nr 5, 10, ISSN: 1732-3428,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11265] [data modyf: 15-07-2020 14:07]
[54] Programowanie remontów użytkowych budynków mieszkalnych metodą stosowania wskaźników / Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński, 2006. Przegląd Budowlany, nr 3, 40--43, ISSN: 0033-2038, bibliogr. il. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska, 2006. Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, T. 32 cz. 1, 179--187, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11648] [data modyf: 25-09-2009 14:37]
[56] Zabytkowe dwory Środkowego Nadodrza - materia i duch do odzyskania / Beata Nowogońska, 2006. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 9-A (nr spec.), 324--328, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Budynek jako obiekt techniczny / Beata Nowogońska, 2005. Przegląd Budowlany, nr 5, 22--27, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10278] [data modyf: 03-06-2005 09:04]
[58] Ocena potrzeb remontowych na podstawie okresów trwałości elementów budynku / Beata Nowogońska, 2005. Przegląd Budowlany, nr 2, 14--18, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Określenie potrzeb remontowych budynków dworsko-pałacowych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska, 2005. Ochrona Przed Korozją, nr 9s/A/, 143--152, ISSN: 0473-7733, bibliogr. fot. tab. summ.
Słowa kluczowe: budynek, remont, zabytek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Potraktowanie elementów budynku jako obiektów technicznych w celu prognozowania terminów remontów / Beata Nowogońska, 2005. Przegląd Budowlany, nr 3, 27--30, ISSN: 0033-2038, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10240] [data modyf: 20-04-2005 11:49]
[61] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / Beata Nowogońska, Tadeusz Biliński, 2005. Przegląd Budowlany, nr 4, 4, ISSN: 0033-2038, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Proposal for determining the scale of renovation needs of residential buildings / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 137--144, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, potrzeby remontowe, renovation needs, stan techniczny, stopień zużycia, technical condition,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0042
[AWI-10431] [data modyf: 09-11-2016 10:22]
[2] Mathematical reliability model of building components by Rayleigh / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 87--97, ISSN: 2080-5187, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rayleigh distribution, degree of technical wear, niezawodność eksploatacyjna, predykcja, reliability prediction, stopień zużycia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0036
[AWI-10122] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[3] Interdependence of building elements in the analysis of repair / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 83--91, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: repair needs, technical wear, technical wear evaluation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9738] [data modyf: 13-12-2013 12:30]
[4] Reliability of a building determined by the durability of its components / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 173--180, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: Weibull distribution, determination of renovation needs, exploitation reliability, periods of element durability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9204] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Dwór w Studzieńcu / Beata Nowogońska // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2006, T. 3, 2005-2006, s. 151--155, ISSN: 1733-0491, fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Problemy zawilgocenia murów budynków dworskich Środkowego Nadodrza / Józef Czachorowski, Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 195--201 bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki dworskie, zawilgocenie, Środkowe Nadodrze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Najstarsze budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 65--71 bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2261] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Intensywność uszkodzeń w procesie starzenia budynków, 2019. Beata Nowogońska // W: 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2019, s. 131--132, ISBN: 9788390981178
Słowa kluczowe: cykl życia budynku, stan techniczny, właściwości użytkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23572] [data modyf: 31-10-2019 09:24]
[0] [0]
[2] The diagnosis of the technical condition of buildings as an indicator of the scale of needs for the revitalization on the example Kożuchów, 2019. Beata Nowogońska // W: 29th International Conference on Structural Failures. Międzyzdroje, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2019, MATEC Web Conferences, Vol. 284, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201928405009   (pkt: 0)
[KONF-23494] [data modyf: 26-08-2019 14:27]
[0] [0]
[3] The method of predicting the excent of changes in the performance characteristics of residential buildings, 2019. Beata Nowogońska // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : 50. ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2019, s. 26, ISBN: 9788395429842
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23492] [data modyf: 26-08-2019 12:09]
[0] [0]
[4] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings, 2018. Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018, s. 25, ISBN: 9788393786428 .- [abstract]
Słowa kluczowe: masonry walls, service life, sustainable development

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[KONF-23000] [data modyf: 02-05-2019 10:57]
[0] [0]
[5] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings, 2018. Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: MATEC Web of Conference : 3rd Scientific Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018). Opole, Polska Les Ulis : EDS Sciences, 2018, Vol. 174, e-ISSN 2261-236X, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401025   (pkt: 15)
[KONF-23442] [data modyf: 02-05-2019 10:56]
[7,5] [0,5]
[6] Preventive services of residential buildings according to the Pareto principle, 2018. Beata Nowogońska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/11/112034   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[KONF-23066] [data modyf: 28-02-2019 15:10]
[0] [0]
[7] Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku, 2018. Beata Nowogońska // W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - KRYNICA 2018. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2018, s. 57--58, ISBN: 9788390981161
Słowa kluczowe: proces starzenia, stan techniczny, termin remontu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23214] [data modyf: 28-09-2018 11:47]
[0] [0]
[8] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych, 2018. Beata Nowogońska, Jacek Korentz // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : zeszyt streszczeń. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2018, s. 48, ISBN: 9788394848743
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23262] [data modyf: 06-11-2018 12:04]
[0] [0]
[9] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych, 2018. Beata Nowogońska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 99, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22975] [data modyf: 29-03-2018 16:38]
[0] [0]
[10] Diagnosis of transformation in architecture and construction of the housing stock in the years 1848-2013 in selected cities of Upper Silesia, 2017. Jerzy Cibis, Beata Nowogońska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy [Bristol] : IOP Publishing, 2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--11, ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22641] [data modyf: 23-01-2018 10:35]
[7,5] [0,5]
[11] Diagnoza uszkodzeń willi w Gubinie, 2017. Beata Nowogońska // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 14--15, ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: przemieszczenia budynku, rysy, spękania, stan techniczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22833] [data modyf: 28-11-2017 12:22]
[0] [0]
[12] Technical problems of residential construction, 2017. Beata Nowogońska, Jerzy Cibis // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy [Bristol] : IOP Publishing, 2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--6, ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052042   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [10-08-2020]
[KONF-22640] [data modyf: 23-01-2018 10:26]
[7,5] [0,5]
[13] Construction, technological and material problems connected with renovating a wood frame church from the XVIII century, 2016. Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy [b. m.], 2016, s. 49
Słowa kluczowe: building diagnostics, renovation of historical buildings, technical state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22221] [data modyf: 12-07-2016 15:34]
[14] Periodical strategy for prophylactic replacements in residental buildings according to the pareto principle, 2016. Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy [b. m.], 2016, s. 64
Słowa kluczowe: Raleigh distribution, building life cycle, pareto principle

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22220] [data modyf: 13-07-2016 11:39]
[15] Propozycja określania skali potrzeb renowacji budynków mieszkalnych, 2015. Beata Nowogońska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 131--132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21727] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[16] Model of the reliability prediction according to the weibull distribution of a building erected in a traditional technology, 2014. Beata Nowogońska // W: 6th international conference on safety and durability of structures. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 25
Słowa kluczowe: durability, exploitation reliability, prediction

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21376] [data modyf: 26-01-2017 11:48]
[17] Model of the reliability prediction of masonry walls, 2014. Beata Nowogońska // W: Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference. Svratka, Czechy Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 456--459, ISBN: 9788021448711
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21377] [data modyf: 26-01-2017 11:50]
[18] Prognosis of the technical condition of masonry walls in residential buildings, 2014. Beata Nowogońska // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21556] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[19] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego, 2014. Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2014, s. 1--8
Słowa kluczowe: Weibull distribution, certainty of exploitation, prediction, predykcja, programming of renovation, reliability, stan techniczny, szereg czasowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21567] [data modyf: 08-09-2015 13:41]
[20] Stan techniczny budynków wskaźnikiem skali potrzeb rewitalizacji, 2014. Beata Nowogońska // W: Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2014, s. 36
Słowa kluczowe: prognozowanie potrzeb remontowych, stan techniczny budynków, wskaźniki kolejności prac remontowych

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21490] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[21] Diagnostyka obiektów w rewitalizacji zespołu zabytkowych kamienic, 2012. Beata Nowogońska // W: II Kongres Rewitalizacji Miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 60 .- [abstrakty]
Słowa kluczowe: diagnostyka, ochrona dziedzistwa kulturowego, rewitalizacja, stan techniczny

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20463] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa, 2011. Beata Nowogońska // W: Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych - REW-INŻ 2011 : IX konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20060] [data modyf: 27-06-2011 15:41]
[23] Analiza niezawodnościowa w diagnostyce budynków, 2010. Beata Nowogońska // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 39--46, ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19744] [data modyf: 14-10-2010 11:35]
[24] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku, 2010. Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : III konferencja naukowa. Rydzyna, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2010, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: Weibull distribution, certainty of exploitation, niezawodność eksploatacyjna, prediction, predykcja, prognozowanie napraw, programming of renovation, reliability, rozkład Weibulla

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19823] [data modyf: 02-12-2010 12:50]
[25] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw, 2006. Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : Ardo sp. z o.o., 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza, 2000. Beata Nowogońska // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 78--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8523] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[27] Propozycje konserwacji murów kamiennych i ceglanych obiektów zabytkowych na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza, 1998. Beata Nowogońska // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 123--125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7837] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Rewaloryzacja śródmiejskiej zabudowy mieszkalno-usługowej, 1995. Beata // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 1 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 165--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16959] [data modyf: 31-03-2005 14:33]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wybrane czynniki determinujące programowanie działalności remontowej budynków wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2003 / Promotor: dr hab. inż. Andrzej Skarzyński
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski