System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Beata Nowogońska
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 102 pozycji bibliograficznych
31 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 201 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 102 (7,29)    INNE-REC: 14 (7)    KONF: 45 (4,09)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

6,48 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
193 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 15 (5)    CZASOP: 94 (6,71)    INNE-REC: 14 (7)    KONF: 45 (4,09)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

6,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2017 .- 152 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 96) .- ISBN: 9788393953400
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13690] [data modyf: 03-04-2017 14:48]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prognoza zmian stanu technicznego budynków mieszkalnych w pełnym okresie ich użytkowania / Beata Nowogońska
// W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody / red. A. Sobotka, E. Radziszewska-Zielina .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2018 - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 99) - s. 235--256 .- ISBN: 9788393953431
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20505] [data modyf: 06-11-2018 12:41]
[2] Przyczyny stanu przedawaryjnego XVII-wiecznego kościoła ryglowego / Beata Nowogońska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. nauk. Maria Kaszyńska .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017 - s. 217--225 .- ISBN: 9788376632346
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19116] [data modyf: 05-06-2017 12:10]
[3] Performance characteristics of residential buildings / Beata Nowogońska
// W: A house in a city : properties of an architectural thing / red. T. Kozłowski . Vol. 7 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2016 - (Series Architecture (ISSN 0860-097X) ; 535) - s. 61--68 .- ISBN: 0860-097X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18517] [data modyf: 17-03-2017 15:36]
[4] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego / Beata Nowogońska
// W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych / pr. zb. pod red. T. Błaszczyńskiego i in. .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2015 - s. 331--339 .- ISBN: 9788371252525
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17482] [data modyf: 13-01-2016 12:40]
[5] Trwałość budynku a trwałość zapisu architektury - Dom Angielski w Parku Mużakowkim / Beata Nowogońska
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013 - (Monografia : Seria Architektura ; 441) - s. 418--421
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15716] [data modyf: 17-08-2015 14:09]
[6] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej / Beata Nowogońska
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 203--212 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12994] [data modyf: 27-06-2011 16:59]
[7] Renowacja XVI-wiecznej więźby kościoła w Lubowie - problemy konstrukcyjne, technologiczne, konserwatorskie / Beata Nowogońska
// W: Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem = Protection of buildings against moisture, biological corrosion and fire / red. J. Karyś .- Wrocław : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011 - (Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa - Monografie ; 7/2011) - s. 81--88 .- ISBN: 9788392451259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13647] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska
// W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych / red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2010 - s. 53--65 .- ISBN: 9788371251962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13066] [data modyf: 26-08-2011 13:44]
[9] Techniczno-konserwatorskie problemy adaptacji na hotel neogotyckiego pałacu w Drwalewicach / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 117--127 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12557] [data modyf: 13-01-2011 10:16]
[10] Diagnostyka odkształceń konstrukcji murowych XVIII-wiecznej kamienicy w Kożuchowie / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 423--434 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10977] [data modyf: 25-11-2009 10:25]
[11] Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w obiektach zabytkowych na przykładzie fary w Gubinie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne / red. J. Witeczek .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009 - s. 175--179 .- ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11919] [data modyf: 24-05-2010 12:02]
[12] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie przestrzeń do odzyskania / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 285--294 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Dwory i pałace Środkowego Nadodrza - niewykorzystany potencjał / Beata Nowogońska
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007 - s. 179--187 .- ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw / Beata Nowogońska
// W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych / red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2007 - s. 90--98 .- ISBN: 9788371251573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] XVII-wieczny szachulcowy kościół w Sękowicach. Konsekwencje zaniedbań w konserwacji / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 325--334 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zabytkowe obiekty rezydencjonalne Środkowego Nadodrza jako element aktywizacji turystyczno-rekreacyjnej regionu / Beata Nowogońska
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny / red. G. Bartkowiak .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2007 - s. 120--126 .- ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10079] [data modyf: 06-05-2008 14:59]
[17] Architektoniczno-budowlane problemy adaptacji pałacu w Mirocinie Górnym na ośrodek rehabilitacyjny / Artur Maliszewski, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 315--326 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Określanie potrzeb remontowych budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006 - s. 445--448 .- ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu / Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 363--372 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Programowanie remontów budynków dworsko-pałacowych na terenie Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 363--372 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 33--41 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cykl życia chłodni kominowych / Jacek Korentz, Beata Nowogońska, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski // Materiały Budowlane .- 2018, nr 4, s. 58--60, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, cooling towers, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.04.17
[AWCZ-22765] [data modyf: 22-05-2018 12:17]
[2] IX Konferencja Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 5, s. 4--5, ISSN: 0033-2038,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22896] [data modyf: 28-06-2018 15:25]
[3] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2018, nr 10, s. 36--38, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cost properties, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, wartość zużycia, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.10.09
[AWCZ-23263] [data modyf: 06-11-2018 12:56]
[4] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych / Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 57--58, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.23
[AWCZ-22599] [data modyf: 04-04-2018 10:25]
[5] Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 8, s. 118--119, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.36
[AWCZ-21743] [data modyf: 02-10-2017 15:59]
[6] Prediction of changes in the performance characteristics of a building / Beata Nowogońska // Technical Transactions : Civil Engineering .- 2017, nr 6, s. 145--151, ISSN: 0011-4561, , eISSN: 2353-737X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 0.4467/2353737XCT.17.094.6570
[AWCZ-21494] [data modyf: 22-06-2017 13:34]
[7] Badanie ewolucji stanu technicznego budynku / Beata Nowogońska // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (1/I/16), s. 35--42, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia, szereg czasowy, time series
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20394] [data modyf: 23-09-2016 11:58]
[8] Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 6, s. 168--169, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: budynki modernistyczne, ceramic-masonry slab, modernist buildings, płyta Kleina, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20217] [data modyf: 29-06-2016 12:54]
[9] Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 58--59, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.wykr.summ.
Słowa kluczowe: changes in reliability, diagnosis, diagnoza, prediction, prognoza, stan techniczny, technical state, zmiany niezawodności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20652] [data modyf: 02-12-2016 11:18]
[10] The Life Cycle of a Building as a Technical Object / Beata Nowogońska // Periodica Polytechnica - Civil Engineering .- 2016, Vol. 60, no. 3, s. 331--335, ISSN: 0553-6626, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: life cycle assessment, reliability, service life prediction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3311/PPci.7932         Cytowania wg Scopus: 1 [10-12-2018]
[AWCZ-20251] [data modyf: 27-02-2017 15:27]
[11] Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 6, s. 75--76, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: Arcade Brodge, Most Arkadowy, remont, renovation, slag, szlaka szklana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20216] [data modyf: 29-06-2016 12:52]
[12] Analiza wybranych czynników wpływających na stan techniczny budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2015, nr 4, s. 14--16, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19422] [data modyf: 17-10-2015 11:43]
[13] Prediction reliability of the building components as a model based on the distribution of weibull / Beata Nowogońska // Journal of Mathematics and System Science .- 2015, Vol. 5, no. 8, s. 335--342, ISSN: 2159-5291, , eISSN: 2159-5305, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, reliability prediction, weibull distribution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.17265/2159-5291/2015.08.004
[AWCZ-19421] [data modyf: 17-10-2015 11:39]
[14] The assessment of building repair needs with the use of an indicator method / Beata Nowogońska // International Journal of Civil Engineering .- 2015, Vol. 4, no. 2, s. 35--44, ISSN: 2278-9987, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, needs repair, repair planning
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18872] [data modyf: 24-08-2015 13:10]
[15] The permanence of a building in the game of shadows / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2015, Z. 9-A, s. 245--248, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, permanence, protection of cultural heritage, renovation, renowacja, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19688] [data modyf: 27-02-2017 16:14]
[16] Model of the reliability prediction of masonry walls in buildings / Beata Nowogońska // Journal of Mechanics Engineering and Automation .- 2014, Vol. 4, s. 975--980, ISSN: 2159-5275, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18708] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[17] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych w budynkach mieszkalnych / Beata Nowogońska // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13, nr 3, s. 27--32, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: niezawodność, stopień zużycia, trwałość, ściany murowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18372] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[18] Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji / Beata Nowogońska // Problemy Rozwoju Miast .- 2014, nr 2, s. 95--103, ISSN: 1733-2435, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: building diagnostics, diagnostyka budynków, planning the revitalisation process, planowanie procesu rewitalizacji, stan techniczny budynków, technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18519] [data modyf: 20-08-2015 14:45]
[19] Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie / Beata Nowogońska // Problemy Rozwoju Miast .- 2012, nr 4, s. 93--104, ISSN: 1733-2435, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnostyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, protection of heritage, revitalization, rewitalizacja, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17912] [data modyf: 05-02-2014 16:28]
[20] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 1, s. 36--39, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16246] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Trwałość detalu architektonicznego / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2012, R. 109, z. 15, s. 465--467, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architectural detail, detal, durability, material durability, materiał, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16807] [data modyf: 13-12-2012 13:30]
[22] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 3, s. 60--62, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16355] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Zabytkom na odsiecz / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2012, nr 2, s. 7--10, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16351] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2011, R. 108, z. 19, s. 229--240, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnoza, historical city centre, renovation, rewitalizacja, zabytkowe centrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16378] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontowe adaptacji budynku pofabrycznego na cele kulturalno-rozrywkowe / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 165--169, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15564] [data modyf: 25-03-2011 13:16]
[26] Systematyczne kontrole okresowe skuteczną diagnostyką budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2011, nr 11, s. 12--14, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16054] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Trwałość techniczna a trwałość moralna obiektów budowlanych / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 2, s. 314--316, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: okres trwałości, time of life, wear, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16059] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[28] Adaptacja pałacu w Drwalewicach. Siedziba magnacka bez magnata? = Adaptation of palace in Drwalewice. A lord seat with no lord? / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2009, z. 7, s. 437--439, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Neo-Gothic palace, adaptacja, adaptation, neogotycki pałac, ponadczasowe zasady Witruwiusza, timeless Vitruvius rules
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14166] [data modyf: 24-11-2009 13:06]
[29] Ocena właściwości użytkowych istniejących budynków według polskiej wersji normy międzynarodowej / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2009, nr 8, s. 27--31, ISSN: 1899-6094, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14017] [data modyf: 17-09-2009 14:22]
[30] Analiza niezawodnościowa w programowaniu działalności remontowej budynków / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 9, s. 14--16, ISSN: 1899-6094, : tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13417] [data modyf: 03-12-2008 08:27]
[31] Diagnostyka uszkodzeń budynków determinowana trwałością ich elementów / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 6, s. 29--31, ISSN: 1899-6094, : tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13207] [data modyf: 05-09-2008 13:11]
[32] Dzieła architektoniczne w przestrzeni starego miasta w Kożuchowie. Degradacja, stagnacja, rozwój / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 464--467, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: disruptive structure, harmonizing structure, modern city, obiekty degradujące przestrzeń, obiekty harmonizujące, przestrzeń miejska, urban space, współczesne miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13432] [data modyf: 05-12-2008 14:26]
[33] Niezawodność eksploatacyjna w programowaniu rewitalizacji obiektów / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 8, s. 19--21, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13208] [data modyf: 05-09-2008 14:18]
[34] Stan techniczny drewnianego szkieletowego kościoła w Radzikowie - skutki zmian konstrukcyjnych / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2008, nr 12, s. 36--39, ISSN: 0033-2038, : fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13559] [data modyf: 10-02-2009 12:40]
[35] Diagnostyka przemieszczeń budynku na skarpie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 8, s. 15--17, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Konsekwencje zaniedbań w konserwacji budynku szachulcowego / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 6, s. 8--10, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] "Lofty" - nowy trend w rewitalizacji Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 10, s. 13--15, ISSN: 1899-6094, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Piękno gotyku, piękno współczesne - jak je połączyć? / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2007, z. 6-A, s. 364--367, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12528] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Wpływ czynników zewnętrznych na przedawaryjny stan szkieletowego kościoła w Sękowicach / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Ochrona Przed Korozją .- 2007, nr 10s/A, s. 65--70, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Aby było pięknie / Beata Nowogońska // Inżynier Budownictwa .- 2006, 5, s. 10, ISSN: 1732-3428,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11265] [data modyf: 05-12-2006 10:10]
[41] Programowanie remontów użytkowych budynków mieszkalnych metodą stosowania wskaźników / Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński // Przegląd Budowlany .- 2006, nr 3, s. 40--43, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.il.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 179--187, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11648] [data modyf: 25-09-2009 14:37]
[43] Zabytkowe dwory Środkowego Nadodrza - materia i duch do odzyskania / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2006, z. 9-A (nr spec.), s. 324--328, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Budynek jako obiekt techniczny / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 5, s. 22--27, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10278] [data modyf: 03-06-2005 09:04]
[45] Ocena potrzeb remontowych na podstawie okresów trwałości elementów budynku / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 2, s. 14--18, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Określenie potrzeb remontowych budynków dworsko-pałacowych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 143--152, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynek, remont, zabytek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Potraktowanie elementów budynku jako obiektów technicznych w celu prognozowania terminów remontów / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 3, s. 27--30, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10240] [data modyf: 20-04-2005 11:49]
[48] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / Beata Nowogońska, Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 4, s. 4, ISSN: 0033-2038, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Proposal for determining the scale of renovation needs of residential buildings / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 137--144, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, potrzeby remontowe, renovation needs, stan techniczny, stopień zużycia, technical condition,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0042
[AWI-10431] [data modyf: 09-11-2016 10:22]
[2] Mathematical reliability model of building components by Rayleigh / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 87--97, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Rayleigh distribution, degree of technical wear, niezawodność eksploatacyjna, predykcja, reliability prediction, stopień zużycia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0036
[AWI-10122] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[3] Interdependence of building elements in the analysis of repair / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 83--91, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: repair needs, technical wear, technical wear evaluation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9738] [data modyf: 13-12-2013 12:30]
[4] Reliability of a building determined by the durability of its components / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 173--180, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: Weibull distribution, determination of renovation needs, exploitation reliability, periods of element durability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9204] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Dwór w Studzieńcu / Beata Nowogońska // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2006, T. 3, 2005-2006, s. 151--155, ISSN: 1733-0491, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Problemy zawilgocenia murów budynków dworskich Środkowego Nadodrza / Józef Czachorowski, Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 195--201 : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: budynki dworskie, zawilgocenie, Środkowe Nadodrze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Najstarsze budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 65--71 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2261] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Assessment of the life cycle of masonry walls in residential buildings / Jacek Korentz, Beata Nowogońska // W: Environmental Challenges in Civil Engineering - ECCE 2018 : 3rd scientific conference. Opole, Polska, 2018 .- Opole : Polish Association of Civil Engineers and Technicians, 2018 .- MATEC Web of Conferences, Vol. 174, s. 1--7 .- ISBN: 9788393786428
Słowa kluczowe: masonry walls, service life, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201817401025   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-12-2018]
[KONF-23000] [data modyf: 17-07-2018 15:52]
[2] Preventive services of residential buildings according to the Pareto principle / Beata Nowogońska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018 : abstract collection book. Prague, Czechy, 2018 .- [B. m.] : [B. w.], 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23066] [data modyf: 28-06-2018 16:20]
[3] Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku / Beata Nowogońska // W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - KRYNICA 2018. Krynica Zdrój, Polska, 2018 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2018, s. 57--58 .- ISBN: 9788390981161
Słowa kluczowe: proces starzenia, stan techniczny, termin remontu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23214] [data modyf: 28-09-2018 11:47]
[4] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : zeszyt streszczeń. Olsztyn, Polska, 2018 .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2018, s. 48 .- ISBN: 9788394848743
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23262] [data modyf: 06-11-2018 12:04]
[5] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych / Beata Nowogońska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 99 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22975] [data modyf: 29-03-2018 16:38]
[6] Diagnosis of transformation in architecture and construction of the housing stock in the years 1848-2013 in selected cities of Upper Silesia / Jerzy Cibis, Beata Nowogońska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy, 2017 .- [Bristol] : IOP Publishing, 2017 .- IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--11 .- ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-12-2018]
[KONF-22641] [data modyf: 23-01-2018 10:35]
[7] Diagnoza uszkodzeń willi w Gubinie / Beata Nowogońska // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 14--15 .- ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: przemieszczenia budynku, rysy, spękania, stan techniczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22833] [data modyf: 28-11-2017 12:22]
[8] Technical problems of residential construction / Beata Nowogońska, Jerzy Cibis // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy, 2017 .- [Bristol] : IOP Publishing, 2017 .- IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--6 .- ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052042   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-12-2018]
[KONF-22640] [data modyf: 23-01-2018 10:26]
[9] Construction, technological and material problems connected with renovating a wood frame church from the XVIII century / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy, 2016 .- [b. m.], 2016, s. 49
Słowa kluczowe: building diagnostics, renovation of historical buildings, technical state

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22221] [data modyf: 12-07-2016 15:34]
[10] Periodical strategy for prophylactic replacements in residental buildings according to the pareto principle / Beata Nowogońska // W: ICEFA VII - Seventh International Conference on Engineering Failure Analysis. Leipzig, Niemcy, 2016 .- [b. m.], 2016, s. 64
Słowa kluczowe: Raleigh distribution, building life cycle, pareto principle

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22220] [data modyf: 13-07-2016 11:39]
[11] Propozycja określania skali potrzeb renowacji budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 131--132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21727] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[12] Model of the reliability prediction according to the weibull distribution of a building erected in a traditional technology / Beata Nowogońska // W: 6th international conference on safety and durability of structures. Wrocław, Polska, 2014 .- Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 25
Słowa kluczowe: durability, exploitation reliability, prediction

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21376] [data modyf: 26-01-2017 11:48]
[13] Model of the reliability prediction of masonry walls / Beata Nowogońska // W: Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference. Svratka, Czechy, 2014 .- Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 456--459 .- ISBN: 9788021448711
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21377] [data modyf: 26-01-2017 11:50]
[14] Prognosis of the technical condition of masonry walls in residential buildings / Beata Nowogońska // W: 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2014 [Dokument elektroniczny]. Lublin - Krynica, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1--2
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21556] [data modyf: 07-09-2015 16:48]
[15] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego / Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2014 .- Poznań : [brak wydawcy], 2014, s. 1--8
Słowa kluczowe: Weibull distribution, certainty of exploitation, prediction, predykcja, programming of renovation, reliability, stan techniczny, szereg czasowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21567] [data modyf: 08-09-2015 13:41]
[16] Stan techniczny budynków wskaźnikiem skali potrzeb rewitalizacji / Beata Nowogońska // W: Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast. Kraków, Polska, 2014 .- Kraków : [brak wydawcy], 2014, s. 36
Słowa kluczowe: prognozowanie potrzeb remontowych, stan techniczny budynków, wskaźniki kolejności prac remontowych

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21490] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[17] Diagnostyka obiektów w rewitalizacji zespołu zabytkowych kamienic / Beata Nowogońska // W: II Kongres Rewitalizacji Miast. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 60 .- [abstrakty]
Słowa kluczowe: diagnostyka, ochrona dziedzistwa kulturowego, rewitalizacja, stan techniczny

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20463] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa / Beata Nowogońska // W: Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych - REW-INŻ 2011 : IX konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20060] [data modyf: 27-06-2011 15:41]
[19] Analiza niezawodnościowa w diagnostyce budynków / Beata Nowogońska // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Kielce - Krynica, Polska, 2010 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s. 39--46 .- ISBN: 9788388906589
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19744] [data modyf: 14-10-2010 11:35]
[20] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : III konferencja naukowa. Rydzyna, Polska, 2010 .- Poznań : [brak wydawcy], 2010, s. [4] CD-ROM
Słowa kluczowe: Weibull distribution, certainty of exploitation, niezawodność eksploatacyjna, prediction, predykcja, prognozowanie napraw, programming of renovation, reliability, rozkład Weibulla

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19823] [data modyf: 02-12-2010 12:50]
[21] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw / Beata Nowogońska // W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : konferencja naukowa. Poznań, Polska, 2006 .- Poznań : Ardo sp. z o.o., 2006, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 78--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8523] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[23] Propozycje konserwacji murów kamiennych i ceglanych obiektów zabytkowych na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 123--125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7837] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Rewaloryzacja śródmiejskiej zabudowy mieszkalno-usługowej / Beata // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1995 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995 .- T. 1 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 165--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16959] [data modyf: 31-03-2005 14:33]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wybrane czynniki determinujące programowanie działalności remontowej budynków wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2003 / Promotor: dr hab. inż. Andrzej Skarzyński
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski