System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. arch. Marta Skiba
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 115 pozycji bibliograficznych
40 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Społeczna percepcja krajobrazu kulturowego. Rozwój metody oceny, 2018. Marta Skiba, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej 212 s. (Monografie Politechniki Krakowskiej. Seria: architektura), ISBN: 9788372429902, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14959] [data modyf: 24-05-2019 15:25]
[80] [1]
[2] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich, 2015. Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba, Zielona Góra : SABA-SUN 137 s. , ISBN: 9788394245603, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Noise Level Assessment with the Application of Support Vector Machines (SVM), Possible Impact on Health - on the Example of the Spa Park in Inowrocław, Anna Bazan-Krzywoszańska, P. Bejga, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, H. Kalandyk
// W: Health problems in Ukraine and Poland, 2017. / ed. O. Lyubinets, K. Sigit, Lviv : Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund "Medicine and Law", s. 120--136, ISBN: 9789662019315
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19971] [data modyf: 05-06-2019 13:51]
[1] [0,2]
[2] Ramy interpretacyjne w ocenie jakościowej krajobrazu. Krajobraz rodzimy, Marta Skiba
// W: Krajobraz Polski. Cudze chwalicie : ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu, 2017. / red. P. Patoczka, Boguchwała : Wydaw. Amelia Aneta Sieworek (Topiarius. Studia Krajobrazowe. Wydanie Monograficzne T. 2), s. 42--57, ISBN: 9788363359546
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19662] [data modyf: 05-06-2019 13:59]
[5] [1]
[3] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju, Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, 2017. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 181--194, ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19450] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[4,73] [0,24]
[4] Stymulowanie efektywności energetycznej budynków oraz zarządzanie ryzykiem inwestowania w OZE w polityce zrównoważonego rozwoju miast, na przykładzie Zielonej Góry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Technological innovations and sustainability development in architecture and construction, 2017. / sci. ed. J. Sokołowska-Moskwiak, Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 441--457, ISBN: 9788364423581
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19621] [data modyf: 05-06-2019 12:22]
[1,25] [0,25]
[5] Lubuski model współpracy nauki z biznesem, Andrzej Łączak(*), Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej, 2016. / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 49--65, ISBN: 9788365357328
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18090] [data modyf: 15-11-2018 11:10]
[6] Ochrona zieleni w mieście. Studium przypadku - Zielona Góra, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: O terenach zieleni we współczesnym mieście, 2016. / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 3, Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, s. 125--142, ISBN: 9788362069705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18587] [data modyf: 12-01-2017 14:21]
[7] Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak(*), Marta Skiba
// W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, 2016. / red. nauk. E. Sobczak, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, s. 168--184, ISBN: 9788378145547
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18723] [data modyf: 15-11-2018 11:11]
[8] Rozpoznawalność i akceptacja przestrzeni publicznych w krajobrazie miasta Zielona Góra, Marta Skiba
// W: O różnorodności współczesnego krajobrazu, 2016. / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 4, Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, s. 20--30, ISBN: 9788362069699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18588] [data modyf: 12-01-2017 14:25]
[9] Walory środowiska. Kształtowanie zieleni w mieście. Studium przypadku Zielona Góra, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: O terenach zieleni we współczesnym mieście, 2016. / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 3, Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, s. 59--71, ISBN: 9788362069705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18586] [data modyf: 12-01-2017 14:19]
[10] Nawiązanie do obowiązujących dokumentów miasta, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra, 2015. , Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 305--336, ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17761] [data modyf: 11-04-2016 13:28]
[11] Przyszłość budownictwa energooszczędnego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) na przykładzie miasta Zielona Góra, Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Wybrane problemy budownictwa, 2015. / red. nauk. J. Sobczak-Piąska, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 65--75, ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17145] [data modyf: 15-11-2018 11:17]
[12] Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce, Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Greinert, Marta Skiba
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim, 2015. / red. A. Greinert, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275--287, ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17163] [data modyf: 02-10-2015 13:49]
[13] Energetyczny audyt miejski. Miejskie systemy predykcji zużycia energii, Marta Skiba
// W: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska [dokument elektroniczny], 2013. / red. A. Bać, J. Kasperski, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 259--268, ISBN: 9788374938129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15668] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[14] Urbanistyczny wymiar architektury energooszczędnej, Marta Skiba
// W: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska [dokument elektroniczny], 2013. / red. A. Bać, J. Kasperski, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 269--282, ISBN: 9788374938129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15667] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[15] Zielona Góra - miasto kompaktowe = Zielona Góra - compact city, Marta Skiba
// W: 7ULAR : Odnowa krajobrazu miejskiego : przyszłość miast średniej wielkości : monografia = Urban landscape renewal : middle-sized cities of tomorrow : monograph, 2013. / red. nauk. N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka . T. 1, Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 67--74, ISBN: 9788393657407
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16751] [data modyf: 27-08-2015 09:09]
[16] Partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni kulturowych miasta na przykładzie Zielonej Góry, Marta Skiba
// W: Miasto w kulturze, 2012. / pod red. E. Trockiej-Leszczyńskiej, E. Przesmyckiej, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 453--460, ISBN: 9788374937405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15335] [data modyf: 20-05-2013 14:25]
[17] Mała ojczyzna - w poszukiwaniu wspólnoty i odrębności na przykładzie gminy Świebodzin w województwie lubuskim, Marta Skiba
// W: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne = Polish rural landscapes former and contemporary, 2009. , Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 12), s. 109--116, ISBN: 9788361695035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12255] [data modyf: 09-10-2010 14:24]
[18] Potrzeba modernizacji struktury miasta jako odpowiedź na zmiany cywilizacyjne. Przypadek Świebodzina, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 531--542, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10978] [data modyf: 20-03-2009 11:12]
[19] Rozmyte miary percepcji krajobrazu, Marta Skiba
// W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym = Cultural landscape management, 2008. / red. U. Myga-Piątek, K. Pawłowska, Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 10), s. 123--130, ISBN: 9788361695028
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11095] [data modyf: 20-05-2009 13:20]
[20] XVIII-wieczna modernizacja układu przestrzennego wsi Bojadła, Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 347--356, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Adaptacja barokowego założenia pałacowo-ogrodowego w Bojadłach na centrum hotelowo-konferencyjne, Marta Skiba
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku, 2007. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 189--196, ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Zielona Góra - percepcja miasta, Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 361--370, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Możliwość zwrócenia się miast nadodrzańskich frontem ku rzece (woj. lubuskie), Marta Skiba
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, 2006. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 125--133, ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Nabrzeża miast lubuskich: walory i degradacje krajobrazu, Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 419--435, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8215] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Miary atrakcyjności krajobrazu na obszarach miast, Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 397--407, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] An Innovative Decision Support System to Improve the Energy Efficiency of Buildings in Urban Areas / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2020. Remote Sensing Vol. 12, iss. 2, 1--19, ISSN: 2072-4292, , eISSN: 2072-4292, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Geographic Information System, energy efficiency of buildings, energy potential, multi-criteria analysis, renewable energy sources, smart city, urban analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/rs12020259         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24817] [data modyf: 13-01-2020 15:39]
[33,33] [0,33]
[2] Household standards and socio-economic aspects as a factor determining energy consumption in the city / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Małgorzata Sztubecka, 2020. Applied Energy Vol. 264, 1--15, ISSN: 0306-2619, , eISSN: 1872-9118, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Energy efficiency strategies (EES), Geographic information systems (GIS), Household standards, Radial neural networks, Renewable energy source (RES), Urban city structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114680         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-24997] [data modyf: 25-02-2020 15:31]
[66,67] [0,33]
[3] Noise as a Factor of Green Areas Soundscape Creation / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Michael Mathias, 2020. Sustainability Vol. 12, no. 3, 1--18, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: acoustic, fuzzy cognitive map, soundscape, sustainable development, urban planning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12030999         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-24901] [data modyf: 03-02-2020 17:26]
[24,75] [0,35]
[4] The Use of Artificial Intelligence as a Tool Supporting Sustainable Development Local Policy / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Przemysław Bejga, 2019. Sustainability Vol. 11, no. 15, 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Support Vector Machines, acoustic space, healthcare facilities, noise, preventive healthcare, socio-environmental vulnerability, spatial policy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11154199         Cytowania wg Scopus: 6 [10-08-2020]
[AWCZ-24282] [data modyf: 05-08-2019 14:19]
[18,07] [0,26]
[5] Various presentation of noise perception in Bydgoszcz green areas / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2019. Architecture Civil Engineering Environment No. 3, 113--120, ISSN: 1899-0142, , eISSN: 1899-0142, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acoustic climate, Fuzzy logic cognitive map, Green areas, Mental map, Noise
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.21307/ACEE-2019-041
[AWCZ-24570] [data modyf: 13-11-2019 12:15]
[5] [0,25]
[6] Improving energy efficiency with the risk of investment of reference urban development of Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2018. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 25, no. 3, 916--922, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17559/TV-20161212120336         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-21788] [data modyf: 20-02-2019 11:48]
[5,77] [0,29]
[7] Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis / Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2018. LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics Vol. 14, no. 3, 279--292, ISSN: 1895-2038, , eISSN: 1734-459X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, logistics centre, multi-criteria comparative analysis, planowanie przestrzenne, polityka regionalna, regional politics, space planning, wielokryterialna analiza porównawcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17270/J.LOG.2018.282
[AWCZ-22945] [data modyf: 16-07-2018 08:53]
[3,25] [0,25]
[8] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2018. Energies Vol. 11, 1--16, ISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[6,45] [0,26]
[9] Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych FCM, jako narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym / Marta Skiba, 2018. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. 46, 557--564, ISSN: 0079-3450, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fuzzy cognitive maps (FCM), jakość krajobrazu, landscape evaluation, percepcja, perception, rozmyte mapy kognitywne (FCM)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23658] [data modyf: 08-02-2019 09:50]
[5] [1]
[10] A policy of development of post-mining land on the example of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (2/II/17), 121--130, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dokumenty planistyczne, land use, planning documents, polityka miejska, post-mining areas and former mine sites, tereny pogórnicze i pokopalniane, urban policy, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.86
[AWCZ-21702] [data modyf: 28-08-2018 13:21]
[3] [0,33]
[11] Modeling the economic dependence between town development policy and increasing energy effectiveness with neural networks. Case study: The town of Zielona Góra / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2017. Applied Energy Vol. 188, 356--366, ISSN: 0306-2619, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency increase in housing, energy poverty, multi-layer neural networks, radial neural networks, space policy, urban energy policy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 24 [10-08-2020]
[AWCZ-20728] [data modyf: 19-12-2016 14:28]
[15] [0,33]
[12] Bezpieczna przestrzeń skustyczna w parku zdrojowym w oparciu o jego plan zagospodarowania / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2016. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Nr 3, 91--101, ISSN: 1895-3980, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: development plan, environment design, green area, hałas, kształtowanie środowiska, miejscowy plan zagospodarowania, noise, przestrzeń akustyczna, soundscape, teren zielony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21181] [data modyf: 17-03-2017 11:20]
[13] Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (2/I/16), 401--412, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: artificial neural networks, capacity, city, concentration, koncentracja, miasto, pojemność, sztuczne sieci neuronowe, urban indicators, wskaźniki urbanistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20452] [data modyf: 11-10-2016 13:06]
[14] Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014-2020). Case study: the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Andrzej Łączak(*), 2016. Energy and Buildings Vol. 118, 170--180, ISSN: 0378-7788, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: civil engineering, energy effectiveness, energy efficiency, local policy, renewable energy sources, structural funds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.02.048         Cytowania wg Scopus: 12 [10-08-2020]
[AWCZ-19872] [data modyf: 15-11-2018 11:18]
[15] Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2016. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, 1245--1249, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20299] [data modyf: 09-08-2016 12:12]
[16] Noise level arrangement in determined zones of homogenous development of green areas on the example of the spa park in Inowrocław / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, 2016. Open Engineering Vol. 6, 524--531, ISSN: 2391-5439, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: green areas, noise, pollution, spa park
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.1515/eng-2016-0077         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-20589] [data modyf: 17-11-2016 14:07]
[17] Ocena atrakcyjności krajobrazu / Marta Skiba, 2016. Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] Vol. 23, nr 26, 293--304, ISSN: 1895-3247, , eISSN: 2391-7725, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fuzzy set theory, krzywa przynależności, landscape evaluation, membership curve, ocena jakości krajobrazu, percepcja, perception, teoria zbiorów rozmytych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.21005/pif.2016.26.D-11
[AWCZ-20293] [data modyf: 08-08-2016 10:28]
[18] Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2016. Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering Vol. 7, 111--117, ISSN: 2081-3279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: miejska polityka energetyczna, polityka przestrzenna, sieci neuronowe radialne, wzrost efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20556] [data modyf: 04-11-2016 12:16]
[19] Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze / Abdrahman Alsabry, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2016. Materiały Budowlane, nr 8, 84--85, ISSN: 0137-2971, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: GIS, basic map, budynki mieszkalne, city, efektywność energetyczna, energy efficiency, mapa zasadnicza, miasto, residential buildings, termomodernizacja, thermomodenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20386] [data modyf: 22-09-2016 13:32]
[20] Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry - mapy mentalne / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2015. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 32, z. 62 (4/15), 19--32, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city image, mapy mentalne, mental maps, obraz miasta, percepcja, perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19940] [data modyf: 31-03-2016 12:43]
[21] Lokalizacja centrów logistycznych a regionalna polityka przestrzenna. Przypadek Świebodzina w województwie lubuskim / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2015. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 99--104, ISSN: 1232-3829, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19913] [data modyf: 15-11-2018 11:19]
[22] Połączenie terenów miasta i gminy Zielona Góra w świetle problemu rozlewania się miast / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2015. Logistyka, nr 4, 2433--2441, ISSN: 1231-5478, bibliogr. plany. rys. summ. .- CD-ROM płyta nr 2
Słowa kluczowe: rozlewanie się miast, wskaźniki urbanistyczne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19541] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[23] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2015. Environment and Ecology Research Vol. 3, no. 4, 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, bibliogr. fot. mapy. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[24] Energetyczny audyt miejski. Czy można skutecznie zarządzać zyżyciem energii w mieście? / Marta Skiba, 2014. Rynek Instalacyjny, nr 4, 58--63, ISSN: 1230-9540, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19050] [data modyf: 20-08-2015 12:28]
[25] Research on energy consumption in the city. A system of modelling potential for energy effectiveness using artificial intelligence / Maria Mrówczyńska, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2014. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Vol. 3, no. 5, 373--384, ISSN: 2319-5967, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, energy effectiveness, modeling, system of city
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18536] [data modyf: 21-02-2017 15:26]
[26] Intensyfikacja niekorzystnych form zabudowy wzdłuż dróg na tle historycznych i administracyjnych przekształceń terenów miasta Zielona Góra / Marta Skiba, 2013. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. 41, 239--253, ISSN: 0079-3450, , eISSN: 2450-0038, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: struktury urbanistyczne, sustainable development, urban indicators, urban sprawl, urban structure, urbanistyczne wskaźniki, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-19227] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[27] Percepcja i rozpoznawalność przestrzeni publicznych. Studium przypadku czterech placów w Zielonej Górze / Marta Skiba, 2012. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 109, z. 15, 549--554, ISSN: 0011-4561, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, public spaces, recognisability, rozpoznawalność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16808] [data modyf: 13-12-2012 13:32]
[28] Polityka trwałego rozwoju miasta / Marta Skiba, 2012. Przegląd Budowlany, nr 12, 33--40, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16830] [data modyf: 21-12-2012 12:04]
[29] Dokumenty planistyczne gospodarki energetycznej w gminie / Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 12, 52--53, ISSN: 0033-2038, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16136] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Dokumenty strategii kształtujące politykę przestrzenną i energetyczną na poziomie gminy / Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 9, 30--33, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15862] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[31] Kształtowanie polityki przestrzennej i energetycznej na poziomie gminy w obowiązującym ustawodawstwie / Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 47--52, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15712] [data modyf: 08-06-2011 12:37]
[32] Możliwość wdrożenia instrumentami polityki miejskiej celu krajowego efektywności energetycznej [!] / Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 12, 65--68, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16139] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[33] Produkcja biomasy a system dokumentów polityki przestrzennej miast / Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 9, 41--46, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15865] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Projekt strategiczny narodowego centrum badań i rozwoju pt.: Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków / Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 3, 22--24, ISSN: 0033-2038, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15548] [data modyf: 24-03-2011 12:18]
[35] Wskaźniki urbanistyczne a oszczędność energetyczna / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2011. Przegląd Budowlany, nr 12, 59--64, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16138] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] Culture of village public spaces - exemplified by the commune of Krotoszyce / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2010. Architectus, Nr 2(28), 77--81, ISSN: 1429-7507, , eISSN: 2084-5227, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Krotoszyce, przestrzeń publiczna, public spaces, village, wieś
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15909] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[37] Polityka przestrzenna Zielonej Góry źródłem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju miasta / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2010. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 107, z. 14, 143--152, ISSN: 0011-4561, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, town planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15629] [data modyf: 20-04-2011 11:08]
[38] Zagrożenia dla przyrodniczego i kulturowego rozwoju doliny Strugi Świebodzińskiej / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2010. Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje, nr 1, 69--74, ISSN: 1641-5159, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15082] [data modyf: 14-10-2010 09:05]
[39] Przekształcenie nieczynnej linii kolejowej w promenadę w Zielonej Górze / Marta Skiba, 2009. Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje, nr 1, 49--53, ISSN: 1641-5159, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14141] [data modyf: 13-11-2009 13:26]
[40] Rzeka - przestrzeń wypoczynkowa z widokiem na miasto. Aspekt kompozycyjny lubuskich miast nadodrzańskich / Marta Skiba, 2009. Nauka, Przyroda, Technologie T. 3, z. 1, rozdz. 38, ISSN: 1897-7820, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kompozycja, krajobraz, turystyka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14016] [data modyf: 08-02-2016 17:44]
[41] Nieczytelny znak miejsca - Świebodzin studium przypadku / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2008. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 232--236, ISSN: 1897-6271, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: elementy urbanistyczne, sign of space, urban elements, znak przestrzeni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13429] [data modyf: 05-12-2008 14:16]
[42] Rozmyte miary przestrzeni miejskiej - w poszukiwaniu piękna / Marta Skiba, 2007. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 404--408, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Krajobraz kulturowy Zielonej Góry. Preferencje mieszkańców na podstawie map mentalnych / Marta Skiba, 2006. Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, T. 32 cz. 1, 189--198, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Stary pałac - nowe tworzywo / Marta Skiba, 2006. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 9-A (nr spec.), 375--381, ISSN: 1897-6271, bibliogr. rys. summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Obraz Zielonej Góry w badaniach preferencji mieszkańców, na podstawie map mentalnych sporządzonych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Marta Skiba, 2005. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 11-A, 392--395, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Wartość akceptowana społecznie na podstawie map mentalnych mieszkańców Zielonej Góry / Marta Skiba, 2004. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 10/A, 342--345, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9928] [data modyf: 25-03-2008 14:41]
[47] Krajobraz Nowej Soli widziany od Odry / Marta Skiba, 2001. Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje, nr 2-3, 23--26, ISSN: 1641-5159, bibliogr. plany.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Ochrona dziedzictwa kultury materialnej na przykładzie średniowiecznego systemu obronnego Żar / Wojciech Eckert, Marta Skiba, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 177-191, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza powiązań strukturalnych dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze / Ewelina Andrzejewska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Ewelina Stępkowska // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 49--61, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analiza dostępności usług, miejski zespół usługowy, planowanie przestrzenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10699] [data modyf: 10-10-2019 16:19]
[2] Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development / Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 31--67, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie, Lubusz Voivodship, odnawialne źródła energii OZE, renewable energy sources,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0018
[AWI-10694] [data modyf: 11-09-2018 13:53]
[3] Analysis of the dependence between energy demand indicators in buildings based on variants for improving energy efficiency in a school building / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 26 (3), s. 31--41, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energia pierwotna, energy efficiency, final energy, primary energy, public buildings, school, szkoła,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10598] [data modyf: 05-10-2018 10:59]
[4] Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 56--68, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energy efficiency, public buildings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.06
[AWI-10668] [data modyf: 08-10-2018 11:55]
[5] Warianty poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego w Słubicach / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 36--47, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, audyt energetyczny, budynek szkolny, efektywność energetyczna, energy audit, energy efficiency, school,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10629] [data modyf: 05-10-2018 11:00]
[6] Warunki akustyczne na obszarach jednolitego zagospodarowania Parku Zdrojowego w Inowrocławiu / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 5--17, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: green areas, hałas, noise, park zdrojowy, spa park, tereny zieleni,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10353] [data modyf: 25-04-2016 12:52]
[7] Inwestycje produkcyjne o znaczeniu ponadregionalnym w planistycznych dokumentach krajowych i wojewódzkich / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 159 (39), s. 54--65, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, polityka regionalna, polityka sektorowa, regional policy, sectoral policy, spatial planning,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10302] [data modyf: 17-12-2015 11:40]
[8] Kształtowanie obrazu miasta. Rola prawa i mechanizmów ekonomicznych / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 143--154, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: city development, energy saving, image of the city, obraz miasta, oszczędność energetyczna, rozwój miasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9601] [data modyf: 28-07-2015 13:14]
[9] Tożsamość miasta pod presją gospodarki rynkowej na przykładzie Zielonej Góry / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2011, s. 57--64, ISSN: 1507-6407, bibliogr. il. rys. summ.
Słowa kluczowe: optymalizacja zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne, urbanistyka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9171] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Rowerostrada "Zielona strzała" - tworzenie nowych przestrzeni publicznych na przykładzie Zielonej Góry / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2009, Z. 20, s. 19--25, ISSN: 1507-6407, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: przestrzenie publiczne, zagospodarowanie przestrzenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8472] [data modyf: 04-11-2009 09:49]
[11] Obraz Zielonej Góry w badaniach preferencji mieszkańców oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego sporządzonych na podstawie map mentalnych / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2007, nr 11, s. 81--91, ISSN: 1507-6407, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Pałac Kottwitzów w Bojadłach / Marta Skiba // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2006, T. 3, 2005-2006, s. 165--175, ISSN: 1733-0491, bibliogr. fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Żary - średniowieczny system obronny / Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Fortyfikacja(T. 6) .- 1999, s. 135--144 bibliogr. fot. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Losy założeń pałacowo-folwarcznych w dobie przekształceń własnościowych w województwie zielonogórskim / Konrad Chmieliński, Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Konferencje ; 20) .- 1998, nr 338, s. 239--244 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ochrona zabytków, pałace folwarczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4386] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Zachowanie wartości krajobrazu jako dziedzictwa kulturowego / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 79--82 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2281] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 20 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: green energy, municipal dokuments, pilot surveys, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23080] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[2] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: E3S Web of Conference : 6 International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500006   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [10-08-2020]
[KONF-23353] [data modyf: 01-02-2019 11:15]
[0] [0]
[3] Searching for a city's new development areas, 2018. Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology :. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 102 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: cities, fuzzy cognitive maps, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23086] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[4] Searching for new development in areas of the city, 2018. Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500080   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23321] [data modyf: 01-02-2019 11:17]
[0] [0]
[5] Management of the post-mining areas in development policy of Zielona Góra (Poland), 2017. Maria Mrówczyńska, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017, Conference proceedings, Vol. 17, iss. 12, s. 521--528, ISBN: 9786197105995
Słowa kluczowe: former mine sites, land use, planning documents, urban policy

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/12/S02.067   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22771] [data modyf: 20-10-2017 12:43]
[0] [0]
[6] Sound influence on spa park perception in feelings of visitors, 2017. Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--7
Słowa kluczowe: acoustic climate, green area, noise, soundscape, spa park

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22626] [data modyf: 09-06-2017 11:17]
[0] [0]
[7] Sustainable urban development on the example of the housing development of Zielona Góra (Poland), as a response to the climate policy of the European Union, 2017. Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Małgorzata Sztubecka // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--8
Słowa kluczowe: neural network, sustainable urban development, the local policy, the protection of the environment, urban structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22628] [data modyf: 09-06-2017 11:28]
[0] [0]
[8] Modelling changes in the energy efficiency of buildings using neural networks on the example of Zielona Góra, 2016. Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development - SEED 2016. Kraków, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2016, E3S Web of Conferences, Vol. 10, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20161000061   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-22305] [data modyf: 15-11-2018 11:21]
[9] Noise level arrangement in determined zones of homogenous development of green areas on the example of the spa park in Inowrocław, 2015. Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba // W: International Conference on Engineering - ICEUBI 2015 : engineering for society. Covilha, Portugalia - : [B. w.], 2015, s. 64
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22614] [data modyf: 30-05-2017 11:14]
[10] Problem ekspozycji widokowej miasta - zapisy w dokumentach planistycznych, przykład Świebodzina, 2010. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Obwarowania miast - problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji : międzynarodowa konferencja naukowa. Kożuchów, Polska Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2010, s. 54--60, ISBN: 9788392728467
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19573] [data modyf: 13-05-2010 13:54]
[11] Współczesne bramy miasta na podstawie map mentalnych mieszkańców Zielonej Góry, 2007. Marta Skiba // W: Odnowa krajobrazu miejskiego : bramy i granice miasta = Urban Landscape Renewal : gates and urban borders : międzynarodowa konferencja naukowa. Gliwice, Polska Gliwice : Politechnika Śląska, Wydział Architektury, 2007, s. 423--430, ISBN: 9788392640202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19015] [data modyf: 09-12-2008 11:37]
[12] Problem ochrony i wykorzystania reliktów średniowiecznego systemu obronnego Żar dla celów turystycznych w procesie rewitalizacji miasta, 2001. Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Archeologia Środkowego Nadodrza w ostathniej dekadzie XX wieku : z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 2004, Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Z. 1, s. 139--141, ISBN: 8388135295
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22551] [data modyf: 01-03-2017 12:53]
[13] Architekt na Wydziale Inżynierii Lądowej, 2002. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Architektura a nauka : Materiały VII Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2002, s. 119--122, ISBN: 8391502511
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15035] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Krajobraz widziany z Odry na przykładzie nabrzeży Nowej Soli i Krosna Odrzańskiego, 2002. Marta Skiba // W: Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Wrocław, Polska Wrocław : Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, 2002, s. 42--49, ISBN: 8391347222
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14838] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Powołanie nowej specjalności : renowacja i modernizacja obszarów zabudowanych, 2001. Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 29--30
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15746] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Reintegracja reliktów średniowiecznego systemu obronnego Żar - nowe zdefiniowanie przestrzeni architektonicznej starego miasta, 2002. Wojciech Eckert, Marta Skiba // W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej : projektowanie architektury a teoria : Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego. Kraków, Polska Kraków : DjaF, 2002, s. 133--138, ISBN: 8386774231
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15138] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Uczelniano-Samorządowe Centrum ds. Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych - doświadczenia regionalne, 2001. Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 23--27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15745] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Współistnienie architektury z naturą na Środkowym Nadodrzu - przykłady Zielonej Góry, 2002. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Architektura współczesna wobec natury. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2002, s. 214--219, ISBN: 8390977583
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15508] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Współpraca w zakresie gospodarki przestrzennej na pograniczu polsko-niemieckim w obszarze województwa lubuskiego, 2001. Ryszard Polus, Marta Skiba // W: Gospodarka - Przestrzeń - Środowisko : Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Białystok, Polska Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2001, s. 273--280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12684] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Zmiana funkcji użytkowania historycznych obiektów przemysłowych - moda czy konieczność : Przykłady z Zielonej Góry, 2001. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Moda w architekturze : Materiały VI Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2001, s. 319--322
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Aspekty socjologiczne rewitalizacji małych zespołów zabudowy na przykładzie kwartału śródmiejskiego w Zielonej Górze, 2000. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Gra o przestrzeń : Materiały V Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2000, s. 117--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11921] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski