System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Tomasz Socha
Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 23 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
INNE-REC: 23 (7,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,64 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
11,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
INNE-REC: 11,5 (3,83)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

,82 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wykorzystanie tensometrii elektrooporowej w badaniach elementów drewnianych / Tomasz Socha, Mieczysław Kuczma, Martin Stockmann, Jochen Naumann
// W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych / red. Z. Mielczarek .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2011 - s. 285--301 .- ISBN: 9788375183306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14044] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Wyznaczanie parametrów modeli reologicznych drewna na podstawie doświadczalnej próby relaksacji / Tomasz Socha
// W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych / red. Z. Mielczarek .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2011 - s. 303--314 .- ISBN: 9788375183306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14045] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Reologiczna redystrybucja naprężeń w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym / Tomasz Socha
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 421--428 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9366] [data modyf: 26-09-2007 09:59]
[4] Ugięcia w lepkosprężystym pręcie wielomateriałowym / Tomasz Socha
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 383--393 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7635] [data modyf: 20-09-2005 12:44]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relaksacja belek z płyt wiórowych - analiza wyników badań rozpoznawczych / Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 4--11, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, reologia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10697] [data modyf: 21-09-2018 14:01]
[2] Relaxation of chipboard beams - analysis of results of exploratory research / Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 196--203, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: linear viscoelasticity, liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, relaksacja, relaxation, reologia, rheology, wood-based materials,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0030
[AWI-10708] [data modyf: 14-11-2018 11:37]
[3] Problem of delamination in RC beams strengthened by FRP with rheological model of adhesive leyer / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 103--110, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, FRP, MES, beton, cohesive element, concrete, delamination, kompozyty, konstrukcje warstwowe, pełzanie, reologia, rhelogical model of epoxy, solid-shell element, stal, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0055
[AWI-10466] [data modyf: 10-02-2017 12:55]
[4] Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 93--102, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, composites, crowling, drewno, inkluzja żywiczna, kompozyty, konstrukcje warstwowe, layered structures, pełzanie, reologia, resin inclusion, rheologhy, strengthening, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0038
[AWI-10433] [data modyf: 15-11-2016 13:13]
[5] Numerical analysis of deflections of multi-layered beams / Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 33--42, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, FEM, MES, composite materials, creep, drewno, kompozyty, konstrukcje warstwowe, multi-layered structures, pełzanie, reinforcing of structures, reologia, rheology, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0033
[AWI-10123] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[6] Rheological redistribution of stresses in multi-layered beams / Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 219--233, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: multi-layered structures, redistribution of stresses, rheology, viscoelasticity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8922] [data modyf: 17-05-2011 12:55]
[7] Analiza reologicznych przyrostów ugięć zginanych belek drewnianych zbrojonych stalą z uwzględnieniem podatności i pełzania spoiny klejowej / Tomasz Socha // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 34) .- 2000, nr 123, s. 91 -- 100 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1383] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modeling of microstructure and numerical homogenization of wood, OSB, fiber composite in the Abaqus system / Arkadiusz Denisiewicz, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska, 2018 .- Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 22--24 .- ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23279] [data modyf: 21-11-2018 10:29]
[2] Modelling of microstructure and numerical homogenization of ultra-high performance concrete (UHPC) in the Abaqus system / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska, 2018 .- Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 25--26 .- ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23280] [data modyf: 21-11-2018 11:16]
[3] Analiza numeryczna belki zespolonej z drewna i materiałów drewnopochodnych wzmacnianej lokalnie taśmami CFRP / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 97--98 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22687] [data modyf: 11-08-2017 12:20]
[4] Analiza porównawcza pracy belek o różnych przekrojach z drewna i materiałów drewnopochodnych / Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska, 2017 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16 .- ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22810] [data modyf: 06-11-2017 14:58]
[5] Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska, 2017 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16 .- ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22809] [data modyf: 06-11-2017 15:23]
[6] Koncepcja dźwigara zespolonego drewniano-betonowo-włóknokompozytowego / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 103--104 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22688] [data modyf: 11-08-2017 12:26]
[7] Numerical analysis of the wood-base composite beam strengthened in the weakened zones by CFRP / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22777] [data modyf: 18-10-2017 15:28]
[8] Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP / Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska, 2017 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16 .- ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22808] [data modyf: 06-11-2017 14:59]
[9] Renowacja i wzmacnianie drewnianych belek taśmami CFRP z uwzględnieniem zjawisk reologicznych / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 101--102
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21721] [data modyf: 08-09-2015 13:50]
[10] Rheology of wooden beams reinforced by CFRP with dicontinuities / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Continuous Media with Microstructure - CMwM 2015 : international conference. Łagów, Polska, 2015 .- Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2015, s. 47--48 .- ISBN: 9788377753569
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21678] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[11] Rheology of wooden beams reinforced by CFRP with discontinuities / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska, 2015 .- Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015 .- Vol. 2, s. 759--760 .- ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, UMAT subroutine, creep, delamination, displacements analysis, finite element methods, rheology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21930] [data modyf: 14-10-2015 13:04]
[12] Numeryczna analiza ugięć belek warstwowych / Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 137--146 .- ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21391] [data modyf: 07-09-2015 15:47]
[13] Ocena wpływu obciążeń długotrwałych na pracę drewnianych belek z wklejonym wzmocnieniem kompozytowym / Tomasz Socha(*) // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VII Sympozjon. Wrocław - Pawłowice, Polska, 2014 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, s. 65--66 .- ISBN: 9788371252440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21575] [data modyf: 25-08-2015 12:33]
[14] Numerical analysis of viscoelastic layered beams by using ABAQUS user subroutine UMAT and five-parameter rheological model / Tomasz Socha // W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013 : short papers. Poznań, Polska, 2013 .- Poznań : Institute of Structural Engineering, Poznań University of Technology, 2013, s. 1--2 .- ISBN: 9788389333513
Słowa kluczowe: ABAQUS, UMAT subroutine, creep, displacements analysis, finite element method, multi-layered structures, rheology, wooden structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21093] [data modyf: 04-09-2015 12:09]
[15] Numeryczna analiza pracy lepkosprężystych belek warstwowych z użyciem systemu ABAQUS i procedury UMAT / Tomasz Socha // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 65--66 .- ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20866] [data modyf: 25-08-2015 11:28]
[16] Numeryczna analiza ugięć lepkosprężystych belek warstwowych z użyciem zmiennej w czasie macierzy sztywności / Tomasz Socha // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VI Sympozjon. Wrocław - Srebrna Góra, Polska, 2012 .- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, s. 63--64 .- ISBN: 9788371252211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20582] [data modyf: 21-12-2012 11:53]
[17] Reologiczna redystrybucja naprężeń w belkach warstwowych / Tomasz Socha // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 73--74 .- ISBN: 9788374823389
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19655] [data modyf: 12-07-2010 13:19]
[18] Numerical analysis of viscoelastic layered beams by using object-oriented programming / Tomasz Socha, Mieczysław Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 429--430 .- ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: deflections, finite element method, multi-layered structures, object-oriented programming, rheology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19206] [data modyf: 16-06-2009 12:53]
[19] Analiza lepkosprężystych belek warstwowych / Mieczysław Kuczma, Tomasz Socha // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2008 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 45--46 .- ISBN: 9788374811682
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19083] [data modyf: 19-02-2009 12:05]
[20] Wpływ obciążeń długotrwałych na ugięcia i naprężenia w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym / Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VII konferencja naukowa. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 2006 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006, s. 291--298 .- ISBN: 8374570083
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Sześcioparametrowy model reologii drewna / Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VI konferencja naukowa. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 117--124 .- ISBN: 838876473X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16415] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Wyznaczenie czasu krytycznego w problemie stateczności lepkosprężystej kratownicy Misesa / Jakub Marcinowski, Tomasz Socha // W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska, 2003 .- Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2003, s. 291--298 .- ISBN: 8391401928
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15761] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Liniowo lepkosprężyste modele reologii drewna / Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : V Konferencja Naukowa. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, s. 81--88 .- ISBN: 8388764365
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15368] [data modyf: 21-02-2003 09:05]
[24] Rozkład naprężeń w lepko-sprężystym pręcie warstwowym / Tomasz Socha // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002 .- T. 1 : Referaty, s. 155--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14890] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Badania belek drewnianych zbrojonych włóknokompozytami / Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : Konferencja Naukowa : Referaty. Szczecin-Świnoujście, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 199--202 .- ISBN: 8387423335
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Badania doświadczalne konstrukcji zespolonych drewniano-kompozytowych / Tomasz Socha // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- T. 2 : Referaty, s. 217--226
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Badania zginanych elementów zespolonych drewniano-stalowych pod obciążeniem długotrwałym / Tomasz Socha // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 1 : Budownictwo i inżynieria sanitarna, s. 71--75
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14203] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Grzyby pleśniowe w nowym budownictwie mieszkaniowym / Stanisław Misztal, Grzegorz Misztal, Tomasz Socha // W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem : IV Sympozjum Naukowo-Techniczne. Szklarska Poręba, Polska, 1997 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 133--140 .- ISBN: 8390328569
Słowa kluczowe: błędy wentylacji, grzyby pleśniowe, wilgotne sciany

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22574] [data modyf: 03-04-2017 13:09]
[29] Odkształcenia pełzania zginanych elementów drewnianych wzmocnionych przyklejonymi wkładkami metalowymi / Stanisław Misztal, Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : sympozjum naukowe. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 1996 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, s. 219--226 .- ISBN: 8386359048
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17831] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski