System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marek Talaga
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Z czego budujemy ? : materiały pomocnicze dla projektantów, inwestorów budowlanych i studentów, 2001. Józef Czachorowski, Marek Talaga, Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji 226 s. , ISBN: 8388673408, rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Problemy jakości klimatu akustycznego pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, Marek Talaga
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 427--436, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7215] [data modyf: 29-03-2005 10:19]
[2] Zarys metodyki ustalania kolejności wdrożeń ograniczających emisję hałasu do otoczenia przez zakłady przemysłowe, Marek Talaga
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 83--88, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5114] [data modyf: 03-06-2002 10:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza narażenia na hałas kierowców samochodów ciężarowych i operatorów sprzętu ciężkiego / Marek Talaga, 2015. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 2983--2986, ISSN: 1232-3829, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19915] [data modyf: 16-03-2016 14:10]
[2] Prosty przypadek minimalizacji kosztów wdrożeń / Witold Rybarczyk, Maria Suska, Marek Talaga, 2006. Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, nr 9, 68--72 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11253] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Podstawy optymalizacji wibroakustycznych parametrów obiektów i urządzeń budownictwa przemysłowego / Marek Talaga // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej - (Mechanika ; 83) .- 2001, s. 319--324 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ekonomika, obiekty przemysłowe, optymalizacja, wibroakustyka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Analiza narażenia pracowników na wybrane czynniki materialnego środowiska pracy w budownictwie / Marek Talaga // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 43--49 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5287] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Analiza wydatków na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach / Marek Talaga // W: Zastosowania Ergonomii .- 1994, nr 4, s. 51--61 tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7477] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Minimalizacja kosztów ograniczania hałasu emitowanego przez zakłady do otoczenia, 2001. Marek Talaga // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 206--209
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11760] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Wybrane wdrożenia z zakresu ochrony klimatu akustycznego wokół zakładów, 2001. Marek Talaga, Witold Rybarczyk // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 199--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11741] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[3] An attemp to systematize the results of implementation of solutions reducing noise emission to the environment, 1998. Marek Talaga // W: Noise Control '98 : 11th International Conference : Proceedings. Krynica, Polska Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 1998, s. 572 -- 578, ISBN: 8387354317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Analiza efektywnościowa rozwiązań poprawiających klimat akustyczny szkół Gryfina, 1991. Piotr Gabryelczyk, Marek Talaga // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : VI Konferencja Naukowa. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1991, s. 206--211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Metodyka oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć związanych z ochroną przed hałasem, 1990. Witold Rybarczyk, Marek Talaga, Krystyna Wasińska // W: Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska : Materiały na ogólnopolską konferencję naukową. Bydgoszcz, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1990, s. 274--310
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15378] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski