System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marek Talaga
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Z czego budujemy ? : materiały pomocnicze dla projektantów, inwestorów budowlanych i studentów / Józef Czachorowski, Marek Talaga .- Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2001 .- 226 s. : rys.tab. .- ISBN: 8388673408
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Problemy jakości klimatu akustycznego pomieszczeń w budynkach mieszkalnych / Marek Talaga
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 427--436 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7215] [data modyf: 29-03-2005 10:19]
[2] Zarys metodyki ustalania kolejności wdrożeń ograniczających emisję hałasu do otoczenia przez zakłady przemysłowe / Marek Talaga
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 83--88 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5114] [data modyf: 03-06-2002 10:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza narażenia na hałas kierowców samochodów ciężarowych i operatorów sprzętu ciężkiego / Marek Talaga // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 2983--2986, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19915] [data modyf: 16-03-2016 14:10]
[2] Prosty przypadek minimalizacji kosztów wdrożeń / Witold Rybarczyk, Maria Suska, Marek Talaga // Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych .- 2006, nr 9, s. 68--72 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11253] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Podstawy optymalizacji wibroakustycznych parametrów obiektów i urządzeń budownictwa przemysłowego / Marek Talaga // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej - (Mechanika ; 83) .- 2001, s. 319--324 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ekonomika, obiekty przemysłowe, optymalizacja, wibroakustyka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Analiza narażenia pracowników na wybrane czynniki materialnego środowiska pracy w budownictwie / Marek Talaga // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 43--49 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5287] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Analiza wydatków na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach / Marek Talaga // W: Zastosowania Ergonomii .- 1994, nr 4, s. 51--61 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7477] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Minimalizacja kosztów ograniczania hałasu emitowanego przez zakłady do otoczenia / Marek Talaga // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2001 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 206--209
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11760] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Wybrane wdrożenia z zakresu ochrony klimatu akustycznego wokół zakładów / Marek Talaga, Witold Rybarczyk // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska, 2001 .- Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 199--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11741] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[3] An attemp to systematize the results of implementation of solutions reducing noise emission to the environment / Marek Talaga // W: Noise Control '98 : 11th International Conference : Proceedings. Krynica, Polska, 1998 .- Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 1998, s. 572 -- 578 .- ISBN: 8387354317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Analiza efektywnościowa rozwiązań poprawiających klimat akustyczny szkół Gryfina / Piotr Gabryelczyk, Marek Talaga // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : VI Konferencja Naukowa. Łagów Lubuski, Polska, 1991 .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1991, s. 206--211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Metodyka oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć związanych z ochroną przed hałasem / Witold Rybarczyk, Marek Talaga, Krystyna Wasińska // W: Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska : Materiały na ogólnopolską konferencję naukową. Bydgoszcz, Polska, 1990 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1990, s. 274--310
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15378] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski