System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Krystyna Urbańska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nośność graniczna zespolonych stalowo-betonowych konstrukcji z poślizgiem, Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska
// W: Konstrukcje zespolone, 2011. / red. nauk. T. Biliński . T. 9, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 7--18, ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12988] [data modyf: 27-06-2011 16:03]
[2] Modern testing of mechanical properties of brick masonry, Krystyna Urbańska, Mieczysław Kuczma
// W: Advances in the mechanics of inhomogeneous media, 2010. / ed. by Cz. Woźniak, M. Kuczma, R. Świtka, K. Wilmański, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 323--333, ISBN: 9788374813365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12123] [data modyf: 12-07-2010 13:55]
[3] Damage models of brick masonry, Mieczysław Kuczma, Krystyna Urbańska
// W: Selected topics in the mechanics of inhomogeneous media, 2006. , Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 169--182, ISBN: 8374810653
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków - studium przypadku / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 177--188, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: planning of renovations, planowanie remontów, przeglądy stanu technicznego budynków, reviews of technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_21
[AWCZ-22578] [data modyf: 03-04-2018 12:04]
[2] Bilevel limit analysis of self-hardening rod systems under moving load / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska, 2017. Computer Assisted Methods in Engineering and Science Vol. 24, 225--238, ISSN: 2299-3649, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bilevel programming, constant equilibrium and moving load, limit analysis, self-hardening systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22870] [data modyf: 15-06-2018 09:50]
[3] Dokumentacja projektowa jako element przewidywalności zakresu i czasu realizacji inwestycji / Paweł Urbański, Krystyna Urbańska, 2017. Materiały Budowlane, nr 5, 43--45, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: additional work, czas i mkoszt realizacji inwestycji, dokumentacja projektowa, problemy remontowe, project documentation, repair problems, roboty dodatkowe, time and cost of the investment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21450] [data modyf: 05-06-2017 14:54]
[4] Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański, 2017. Materiały Budowlane, nr 11, 79--80, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, budynek zabytkowy, historical buildings, reinforcement of structure, remont, repair, wzmocnienie konstrukcji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.34
[AWCZ-22088] [data modyf: 12-12-2017 11:56]
[5] Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku / Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska, 2017. Materiały Budowlane, nr 11, 25--26, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anchoring, elementy konstrukcyjne, mast structures, maszty, nosność, strength, structural elements, zakotwienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.10
[AWCZ-22086] [data modyf: 12-12-2017 11:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zastosowanie systemu Aramis do pomiarów odkształceń konstrukcji murowych / Krystyna Urbańska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 48--59, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: odkształcalność muru, propagacja zarysowań, system Aramis,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10630] [data modyf: 24-11-2017 15:03]
[2] Limit analysis of geometrically hardening composite steel-concrete systems / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 5--23, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. wykr.
Słowa kluczowe: bilevel optimization, composite steel-concrete structures, geometrically hardening system, konstrukcje zespolone, limit analysis, obciążenia graniczne, optymalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-001
[AWI-10204] [data modyf: 21-07-2015 15:53]
[3] Limit analysis of steel-concrete composite structures with slip / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 19--34, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, beams and bars, limit analysis, optimization, slip, steel-concrete composite structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9243] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Buckling resistance of reinforcing bars made of steel without distinctive yield stress, 2018. Jacek Korentz, Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--7
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052024   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23067] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[2] The impact of anchoring steel mast structure on the state of stress and strain in existing masonry buildings, 2018. Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052037   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23068] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[3] Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków - studium przypadku, 2018. Krystyna Urbańska, Paweł Urbański // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 121--122, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22977] [data modyf: 29-03-2018 16:42]
[4] Analiza porównawcza pracy belek o różnych przekrojach z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22810] [data modyf: 06-11-2017 14:58]
[5] Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22809] [data modyf: 06-11-2017 15:23]
[6] Bilevel limit analysis of self-hardening rod systems under moving load, 2017. Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Constructive nonsmooth analysis and related topics : dedicated to the memory of Professor V. F. Demyanov. Saint Petersburg, Rosja Saint Petersburg : Saint Petersburg State University, 2017, s. 187--189
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22629] [data modyf: 12-06-2017 13:43]
[7] Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP, 2017. Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22808] [data modyf: 06-11-2017 14:59]
[8] Limit analysis of geometrically hardening composite steel-concrete systems, 2014. Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 95--112, ISBN: 9788378421375
Słowa kluczowe: bilevel optimization, composite steel-concrete structures, geometrically hardening system, limit analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21389] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[9] Limit analysis of geometrically hardening rod systems using bilevel programming, 2013. Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: 11th International Scientific Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques (MBMST). Vilnius, Litwa [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 89--98
Słowa kluczowe: bilevel programming, geometrically hardening systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2013.04.014   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[KONF-21024] [data modyf: 25-08-2015 09:59]
[10] Matematičeskie modeli analiza vysotnyh stalebetonnyh sostavnyh konstrukcij, 2011. Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : tretij meždunarodnyj simpozium. Minsk, Białoruś Minsk : "Minsktipproekt", 2011, T. 1 : Betonnye i železobetonye konstrukcii, s. 25--36, ISBN: 9789856735939
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20331] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Nośność graniczna zespolonych konstrukcji wielowarstwowych z poślizgiem, 2011. Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: II Kongres Mechaniki Polskiej. Poznań, Polska Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. [17], ISBN: 9788389333414 .- [dokument elektroniczny dostępny na PenDrive]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20097] [data modyf: 15-09-2011 09:54]
[12] Computational modelling of masonry aided by modern laboratory experiments, 2009. Krystyna Urbańska, Mieczysław Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 473--474, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: advanced experimental tests, effective properties, finite element method, masonry

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19208] [data modyf: 16-06-2009 13:08]
[13] Nowoczesne laboratoryjne badania fragmentów murów, 2008. Mieczysław Kuczma, Krystyna Urbańska // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 47--48, ISBN: 9788374811682
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19084] [data modyf: 19-02-2009 12:07]
[14] Nieliniowa analiza fragmentów murów, 2007. Krystyna Urbańska, Mieczysław Kuczma // W: I Kongres Mechaniki Polskiej : streszczenia referatów. Warszawa, Polska Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 162, ISBN: 9788372077028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski