System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Robert Dąbrowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym / Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 9, s. 819--821, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, brown coal, electrical energy, energia elektryczna, gaz ziemny, natural gas, ocena cyklu życia, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16820] [data modyf: 29-01-2013 09:15]
[2] Aplikacje sieciowe jako kierunek rozwoju oprogramowania urządzeń mobilnych / Robert Dąbrowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 537--539, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: handheld device, mobilna aplikacja natywna, mobilna aplikacja sieciowa, native mobile application, smartfon, smartphone, urządzenia przenośne, web mobile application
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13913] [data modyf: 17-06-2009 13:16]
[3] Parametry metrologiczne systemów pomiarowych z kalibratorem kontrolnym i z miernikiem kontrolnym / Robert Dąbrowski // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 770--772 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, control meter, kalibrator, measurement system, miernik kontrolny, system pomiarowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13088] [data modyf: 01-07-2008 12:50]
[4] Systemy do sprawdzania mierników z kalibratorem kontrolnym i z miernikiem kontrolnym / Robert Dąbrowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2007, nr 5, s. 39--41, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, control meter, kalibrator, measurement system, miernik kontrolny, system pomiarowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12185] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Właściwości dynamiczne komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 115--117, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibrator, czas odpowiedzi, dynamic performance, kalibrator, overshot, przeregulowanie, response time, właściwości dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kierunki rozwoju hydroelektrowni - zwiększanie wydajności i poprawa bezpieczeństwa środowiskowego / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 341--345 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczny pasaż, ekologia, elektrownia wodna, konstrukcja, ochrona ryb, turbina, wydajność,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7921] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym / Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, 2012 .- [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment, coal, electrical energy, energia elektryczna, gaz, natural gas, ocena cyklu życia, węgiel

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Zastosowanie analizy cyklu życia do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 289--292
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20051] [data modyf: 20-06-2011 14:44]
[3] Aplikacje sieciowe jako kierunek rozwoju oprogramowania urządzeń mobilnych / Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 25--27
Słowa kluczowe: handheld device, mobilna aplikacja natywna, mobilna aplikacja sieciowa, native mobile application, smarfton, smartphone, urządzenia przenośne, web mobile application

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19215] [data modyf: 19-06-2009 10:59]
[4] Kierunki rozwoju hydroelektrowni - zwiększenie wydajności i poprawa bezpieczeństwa środowiskowego / Maciej Dzikuć, Robert Dąbrowski // W: Ekologia Pogranicza - EP' 07 : V międzynarodowa konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów, Polska, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20850] [data modyf: 26-06-2013 15:11]
[5] Komputerowy system odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 181--186 .- ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Analiza właściwości dynamicznych modelu komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski // W: V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2003. Istebna - Zaolzie, Polska, 2003 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2003 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 1, s. 77--80 .- ISBN: 8391599159
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16092] [data modyf: 18-12-2003 13:24]
[7] Analiza modelu systemu pomiarowego odtwarzania napięć i prądów do sprawdzania mierników / Robert Dąbrowski, Andrzej Olencki // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały X Jubileuszowego Sympozjum. Krynica Górska, Polska, 2000 .- Kraków : Wydaw.Zakładu Metrologii AGH, 2000, s. 190--195
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Projekt i oprogramowanie stacji wzorcowniczej do sprawdzania liczników energii elektrycznej / Robert Dąbrowski // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 2 : Elektrotechnika i elektronika, s. 93--98
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7841] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Opracowanie i analiza komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów / Robert Dąbrowski .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2006 / Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ .- nr inw.: PD 89
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski