System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Kapica-Curzytek
Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Jednostka: Pracownie i Laboratoria
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 120 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
36 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 45,13 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 23,13 (3,86)    CZASOP: 22 (3,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
45,13 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 23,13 (3,86)    CZASOP: 22 (3,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej / Eva Krejčová; tłum. / Joanna Kapica-Curzytek .- Opole : Wydawnictwo Nowik Sp. j., 2016 .- 159 s. .- ISBN: 9788362687800
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13393] [data modyf: 24-11-2016 09:14]
[2] Puzzling English / Joanna Kapica-Curzytek .- Gorzów Wlkp. : Wydawn. "Silva Rerum", 1994 .- 32 s. : rys.tab. .- ISBN: 8390076501
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6519] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Global English and 4P Marketing Mix: Perspectives of marketing strategy / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 15--25 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19881] [data modyf: 01-03-2018 12:25]
[2] Ku reorientacji myślenia studentów. Edukacyjny kontekst pokojowej wizji świata / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 548--567 .- ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19680] [data modyf: 27-12-2017 09:33]
[3] New dimensions of teaching English in the days of global and cultural transformation / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Modern Teachers' Responsibilities in the Days of Global Cultural Transformation / pod red. Ewy Kobyłeckiej .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - (International Forum for Education ; nr 10) - s. 158--170 .- ISBN: 9788380197022
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19645] [data modyf: 18-12-2017 09:24]
[4] Homo cooperativus speaks Globish. Edukacyjne konteksty języka globalnego / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka / red. nauk. Gabriela Kryk, Kornelia Solich, Iwona Konopnicka .- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016 - s. 25--33 .- ISBN: 9788360730898
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18460] [data modyf: 08-12-2016 09:39]
[5] Pochwała wspólnotowości w literaturze popularnej / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Idea współbycia i współdziałania w edukacji dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka / red. nauk. Gabriela Kryk, Kornelia Solich, Iwona Konopnicka .- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016 - s. 321--323 .- ISBN: 9788360730898
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18461] [data modyf: 08-12-2016 09:41]
[6] Sytuacja i perspektywy języka planetarnego (globalnego) w kontekście globalizacji / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Historia - Kultura - Globalizacja / red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński . VII .- Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2016 - s. 609--623 .- ISBN: 9788362584802
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18354] [data modyf: 07-11-2016 09:23]
[7] Global English: creating new dimensions of network societies / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Language, thought and education: Exploring networks / ed. by Marek Kuczyński, Leszek Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 167--178 .- ISBN: 9788378421849
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16972] [data modyf: 11-07-2016 13:06]
[8] Nauczanie języka angielskiego jako przygotowanie do współbycia i współdziałania / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Gabrieli Kapicy / pod red. Ewy Smak, Tatiany Kłosińskiej i Iwony Konopnickiej .- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013 - s. 307--315 .- ISBN: 9788373955585
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15706] [data modyf: 10-12-2013 15:05]
[9] Stability in variability: aspects of english as an international language / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Variability and stability in foreign and second language learning contexts / ed. by E. Piechurska-Kuciel, L. Piasecka . Vol. 1 .- Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012 - s. 69--86 .- ISBN: 9781443835794
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14461] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] W imię aktu dobrej woli? Pytanie o źródła dominacji języka angielskiego na świecie / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Edukacyjne dylematy dzieciństwa : publikacja dedykowana Profesor nadzw. dr hab. Gabrieli Kapicy z okazji 50-lecia pracy zawodowej / red. G. Kryk, M. Szepelawy .- Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012 - s. 89--100 .- ISBN: 9788360730553
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14881] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Język angielski jako globalny język cywilizacji / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Człowiek w świecie natury i kultury : publikacja dedykowana Profesorowi dr hab. Marianowi Kapicy w rocznicę 75 urodzin i 55 - lecie pracy zawodowej, pedagogicznej i naukowej / red. nauk. B. Fedyn, J. Pośpiech, M. Szepelawy .- Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009 - s. 174--179 .- ISBN: 9788360730331
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11826] [data modyf: 19-03-2010 12:12]
[12] O nauczaniu języka i elementów angielskiej kultury dzieci klas początkowych / Joanna Kapica-Curzytek, Ewa Pasterniak-Kobyłecka
// W: Edukacja małego dziecka - reflesje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka - Fedorczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 241--251 .- ISBN: 9788374812832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11754] [data modyf: 19-03-2010 11:50]
[13] Teaching English Language and Culture to Primary School Children / Joanna Kapica-Curzytek, Ewa Pasterniak-Kobyłecka
// W: Education of a young child - reflections, problems, experiences / scientific editors Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 231--241 .- ISBN: 9788374812979
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11746] [data modyf: 19-03-2010 11:50]
[14] Nauczanie języków obcych dzieci jako przygotowanie do uczestnictwa w społeczeństwie uczącym się / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne / red. nauk. M. Sinica .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 289--293 .- ISBN: 9788374811576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10270] [data modyf: 27-06-2008 12:14]
[15] Akademickie stacje radiowe - ich rola w budowaniu społeczeństwa wiedzy / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Edukacja w społeczeństwie wiedzy : niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej / red. S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watoła .- Katowice : Wydaw. Agencja Artystyczna PARA, 2007 - s. 125--129 .- ISBN: 9788361061243
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10031] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Nauczanie uczniów klas początkowych języka ojczystego i angielskiego oraz elementów kultury europejskiej. Propozycje innowacji metodycznych / Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Joanna Kapica-Curzytek
// W: Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój uczniów w okresie współczesnej zmiany formacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego .- Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, 2007 - (Problemy Rozwoju Edukacji ; nr 27) - s. 155--162 .- ISBN: 9788386273751
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Kompetencje nauczyciela języków obcych do pracy z dziećmi / Joanna Kapica-Curzytek
// W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 229--241 .- ISBN: 838904823X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5298] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Edukacja lingwistyczna w kontekście integracji europejskiej i euroregionalnej / Joanna Kapica-Curzytek
// W: Społeczność lokalna w sytuacjach klęsk żywiołowych : diagnoza - wskazania edukacyjne / red. A. Szecówka .- Wrocław : Wydaw. ATLA 2, 2000 - s. 181--185 .- ISBN: 8386882549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5972] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Esprit na schodach / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris: Iluzja .- 2018, nr 1-2 (62-63), s. 111, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22453] [data modyf: 02-03-2018 09:53]
[2] Karl Max i Mechtilde Lichnowsky: obywatele Europy / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2017, nr 1-4, s. 129--131, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22177] [data modyf: 09-01-2018 11:47]
[3] Tedór - "tworkowski pachołek" / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2017, nr 1(91), s. 33 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21306] [data modyf: 24-04-2017 11:52]
[4] Global contexts and issues in "We Need New Names" by NoViolet Bulawayo / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura - Historia - Globalizacja .- 2016, nr 19, s. 131--141, eISSN: 1898-7265, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20257] [data modyf: 21-07-2016 09:09]
[5] Najważniejszym skarbem uczelni są jej ludzie / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2016, nr 5(90), s. 33 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21305] [data modyf: 24-04-2017 11:54]
[6] Sytuacja i perspektywy języka planetarnego (globalnego) w kontekście globalizacji / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura - Historia - Globalizacja .- 2015, nr 18, s. 97--108, eISSN: 1898-7265, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19620] [data modyf: 15-12-2015 15:59]
[7] Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej): utopijna iluzja czy rzeczywistość? / Joanna Kapica-Curzytek // Chowanna .- 2014, tom 2 (43), s. 339--354, ISSN: 0137-706X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: English as a global language, Planetary (global) education, communication technologies, cultural supermarket, idea of global agreement, regional and intercultural education, the Earth citizenship
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19277] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[8] Algebra przyjaźni / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2013, nr 2, s. 105--106, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17722] [data modyf: 21-07-2015 10:37]
[9] Nihongo / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Dialog .- 2013, nr 1, s. 84--86
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17691] [data modyf: 06-12-2013 11:11]
[10] Papusza - skazana na legendę / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris: Tokarska .- 2013, nr 4(45), s. 86--88, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17927] [data modyf: 21-07-2015 12:37]
[11] Milczenie / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2012, nr 4, s. 98--100, ISSN: 1642-5995, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17157] [data modyf: 21-03-2013 14:47]
[12] Tysiąc lat wspólnych dziejów / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2012, nr 1, s. 94--97, ISSN: 1642-5995, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16610] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Tysiąc lat wspólnych dziejów / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 2, s. 21--22 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16394] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Fryderyk Chopin i George Sand rozcięci - obraz Chopiona utrwalony przez Delacroix / Joanna Kapica-Curzytek // Twoja Muza .- 2011, nr 1, s. 32--33 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16009] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Granice języka / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2011, nr 1-2, s. 122--124, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16286] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Halina Barań: spotkanie z Łużycami = Halina Barań: eine Begegnung mit der Lausitz / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2011, nr 3, s. 116--119, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16395] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] The British Museum: "Historia świata w 100 obiektach" na lekcjach języka angielskiego / Joanna Kapica-Curzytek // The Teacher: English Language Teaching .- 2011, nr 10, s. 19--23 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16008] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] English as a global language of civilization. Educational dilemmas about the approach to teaching and learning english as a foreign language / Joanna Kapica-Curzytek // e-Pedagogium [online] .- 2010, no 1, s. 56--62 : bibliogr. .- http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium-2010-I-barva.pdf/ [dostęp: 16.12.2010]
Słowa kluczowe: English language, cultural values, global culture, teaching English, world (universal) language
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15240] [data modyf: 16-12-2010 12:43]
[19] Nauczyciel w szkole jako culture broker (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura i Edukacja .- 2010, nr 1, s. 95--107, ISSN: 1230-266X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14879] [data modyf: 08-07-2010 13:41]
[20] Uczelnia na fali / Joanna Kapica-Curzytek // Forum Akademickie .- 2006, nr 7-8, s. 71--72, ISSN: 1233-0930, : il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] O fenomenie radia akademickiego / Joanna Kapica-Curzytek // Forum Akademickie .- 2004, nr 10, s. 48--49, ISSN: 1233-0930, : il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11052] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Satysfakcja zawodowa nauczycieli języków obcych pierwszego szczebla kształcenia / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 2003, nr 1, s. 50--54 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8925] [data modyf: 10-04-2003 09:35]
[23] Zagadnienie dialogu kultur w nauczaniu języków obcych / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 2003, nr 6, spec., s. 30--33 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9397] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Korespondencja zagraniczna dzieci i młodzieży / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 2001, nr 1, s. 39--42 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8926] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Profesní spokojenost učitelů cizích jazyků na prvním stupni vzdělávání / Joanna Kapica-Curzytek // Pedagogická Orientace .- 2000, nr 4, s. 63--68 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Twórcza postawa dzieci w uczeniu się języka angielskiego / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 1992, nr 3, s. 222--234 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8927] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nauczanie języka obcego przygotowaniem uczniów do partnerstwa kulturowego / Joanna Kapica-Curzytek // W: Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego .- 2005, nr 27, s. 23--28 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7217] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Uceni se cizim jazykum jako ucast v dialogu kultur / Joanna Kapica-Curzytek // W: Sbornik Praci Pedagogicke Fakulty Ostravske Univerzity. Pedagogicke Vedy(6) .- 2000, Vol. 191, s. 251--254 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dialog, dorozumeni, jev a funkce jazyka, komunikace, mnohost kultur, vyuka cizim jazykum,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6019] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Perspectives of marketing strategy. Global english and "4P" marketing mix / Joanna Kapica-Curzytek // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 26 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22375] [data modyf: 19-12-2016 09:50]
[2] Intercultural aspects of early foreign language teaching / Joanna Kapica-Curzytek // W: Otevrene otazky socialni pedagogiky : sbornik z konference multikulturni vychova v obdobi globalizace. Olomouc, Czechy, 1999 .- Hradec Kralove : Nakladatelstvi Lip, 1999, s. 137--139 .- ISBN: 8090229833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15540] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Korespondencja zagraniczna w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej / Joanna Kapica-Curzytek // W: Problemy edukacji lingwistycznej : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Katowice, Polska, 1996 .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999, s. 325--328 .- ISBN: 8386994967
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15489] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Diagnozowanie kompetencji komunikacyjnej studentów / Joanna Kapica-Curzytek // W: Pedagogicka Diagnostika '97 : Sbornik referatu z mezinarodni konference. Ostrava, Czechy, 1998 .- Ostrava : Pedagogicka fakulta Ostravske Univerzity, katedra pedagogiky, 1998, s. 68--71 .- ISBN: 8070421266
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15706] [data modyf: 24-07-2003 12:48]
[5] Nauczanie języków obcych dzieci w kontekście integracji europejskiej / Joanna Kapica-Curzytek // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa Konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 116--117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13803] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[6] Optymalizacja procesu nauczania języka angielskiego studentów - mity i fakty / Joanna Kapica-Curzytek // W: Sbornik ze 7. konference o soucasnych celosvetovych otazkach alternativniho skolstvi : prinos alternativnich skol k optimalnimu rozvoji skolske soustavy. Olomouc, Czechy, 1997 .- Olomouc : Vydav. Univerzity Palackeho, 1997, s. 123--127 .- ISBN: 8070678321
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Fenomen korespondencji a dialog kultur / Joanna Kapica-Curzytek // W: Nauka a jakość życia : Edukacja i komunikacja : III Międzynarodowa Konferencja. Wilno, Litwa, 1994 .- Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", 1996 .- Studium Vilnense, s. 53--54 .- ISBN: 8386951052
Słowa kluczowe: dialog kultur, integracja, korespondencja międzynarodowa, list - "pośrednik", postawy obywateli, współpraca międzynarodowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ocena osiągnięć studentów w zakresie języka angielskiego / Joanna Kapica-Curzytek // W: Sbornik z 6. konference o soucasnych celosvetovych otazkach alternativniho skolstvi. Olomouc, Czechy, 1996 .- Olomouc : Vydav. Univerzity Palackeho, 1996, s. 129--131 .- ISBN: 8070676795
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15705] [data modyf: 24-07-2003 12:53]
[9] Korespondencja dzieci i młodzieży jako forma komunikacji międzykulturowej / Joanna Kapica-Curzytek // W: Budowa środków zaufania międzynarodowego zadaniem kultury : Materiały z I Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum Opole '92. Opole, Polska, 1993 .- Opole : [brak wydawcy], 1993, s. 357--358
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16122] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Karczma - życie / / Nina Kracherowa .- Katowice : Wydawnictwo Śląsk , 1982 (Rec.) .- Z rozsądkiem i godnością / Joanna Kapica-Curzytek // Forum PWSZ w Raciborzu .- 2018, 1 (1), s. 18
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Spowiedź Lucjana Skobiela / / Eugeniusz Paukszta .- Zakrzewo : Replika , 2010 (Rec.) .- Wspomnienia, które przychodzą i odchodzą / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2018, 1-2 (62-63), s. 121--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Geburt / / Mechtilde Lichnowsky .- Wiedeń : Wydawnictwo Löcker , 2008 (Rec.) .- Pisarka nieodkryta - Mechtilde Lichnowsky / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2017, nr 3 (93), s. 33
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Życie po ocaleniu. Testament Jurka / / Katarina Bader .- Warszawa : Świat Książki , 2011 (Rec.) .- Żywa lekcja historii / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2017, 1-4, s. 149--150
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Berlińskie wrota. Nowa Marchia w ogniu / / Leszek Adamczewski .- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika , 2012 (Rec.) .- Dziedzictwo czasów wojny / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2016, 54-57, 1-4, s. 153--155
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Kod Himmlera / / Przemysław Piotrowski .- Chorzów : Wydawnictwo Videograf , 2015 (Rec.) .- Z Zielonej Gory na Antarktydę / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2016, 1-4, s. 152--153
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Nigdzie w Afryce / / Stefanie Zweig .- Warszawa : Wydawnictwo Amber , 2004 (Rec.) .- "Naszych Głubczyc nie zobaczymy juz nigdy" / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2016, nr 2 (87), s. 33
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Piechniczek. Tego nie wie nikt / / Paweł Czado, Beata Żurek .- Warszawa : Agora SA , 2015 (Rec.) .- Człowiek stąd / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2016, nr 1 (86), s. 37
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Szlakiem legend i zabytków historyczno-przyrodniczych / / Joanna Frydrych, Sabina Kuśka (red.) .- Syrynia : Zespół Szkół Ogólnokształcących , 2014 (Rec.) .- Zaproszenie do Syryni i Suchej Górnej / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2016, nr 3, s. 37
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Der Stimmer / / Mechtilde Lichnowsky .- München : Allitera Verlag , 2013 (Rec.) .- Nie tylko "żona swojego męża" / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2015, nr 1 (77), s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrowali / / Magdalena Zarębska : Wydawnictwo BIS , 2013 (Rec.) .- Nie tylko dla Ślązaków / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2015, nr 4, s. 30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Malarz obłędu / / Przemysław Wilczyński .- Katowice : Sonia Draga , 2015 (Rec.) .- Mrok i groza w Raciborzu / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2015, nr 7, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Sto dni bez słońca / / Wit Szostak .- Warszawa : Powergraph , 2014 (Rec.) .- Humanistyka na wyspach, których nie ma / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2015, nr 5 (81), s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] "Ślązacy Teksańscy wczoraj i dziś", wystawa czasowa w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 13 maja - 19 czerwca 2015 / / Anitta Maksymowicz [kurator wystawy] .- -- : - (Rec.) .- W Teksasie do dzisiaj mówią po śląsku! / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2015, nr 6 (82), s. 31
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Tajemnice ziemi raciborskiej / / G. Wawoczny .- Racibórz : Wydawnictwo Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny , 2003 (Rec.) .- Tajemnice ziemi raciborskiej, czyli o udanej próbie "przemycania wiedzy" / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2015, nr 3, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Akademia Khana. Szkoła bez granic / / Salman Khan .- Poznań : Media Rodzina , 2013 (Rec.) .- O edukacji trzeba pomyśleć na nowo / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 3, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Jeder zweite Berliner. Schlesische Spuren an der Spree / / Roswitha Schieb : Deutsches Kulturforum östliches Europa , 2012 (Rec.) .- Śląski Berlin / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 6, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Meine Londoner Mission 1912-1914 / / Karl Max Fürst von Lichnowsky .- Bern : Verlag von Paul Haupt , 1918 (Rec.) .- Londyńska misja Karla von Lichnowsky'ego / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 1, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Milowe kamienie. Ze śwaita baśni i przeżyć byłego fornala tworkowskiego / / Ludwik Bielaczek : Instytut Śląski w Opolu , 1975 (Rec.) .- Śląski świat baśni i przeżyć / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 7, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Na dno szybu. Od Oberschlesien do Górnego Śląska / / Leszek Adamczewski : Wydawnictwo Replika (Rec.) .- Śląskie tajemnice drugiej wojny światowej / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 2, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Nad doliną / / Halina Barań .- Wrocław : Agencja Wydawnicza ARGI , 2013 (Rec.) .- Świadomość własnych korzeni / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2014, nr 1--4, s. 110--111
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Nenápadný půvab Slezska / / Eva Tvrdá : Wydawnictwo Littera Silesia , 2009 (Rec.) .- Był sobie Rohov / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 8, s. 31
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[23] To ja, Malala / / Malala Yousafzai .- Warszawa : Prószyński i S-ka , 2014 (Rec.) .- Opowieść pakistańskiej noblistki / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 9, s. 30--31
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Wspomnienia bliskie i dalekie / / Ludwik Bielaczek .- Opole : Instytut Śląski w Opolu , 1981 (Rec.) .- Wspomnienia człowieka o dwóch duszach / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2014, nr 4, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] All But My Life. A memoir / / Gerda Weissmann-Klein (Rec.) .- Tylko życie, więcej nic = Nur das Leben, sonst nichts / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2013, nr 2, s. 127--134
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[26] Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce / / Ian Stewart .- Warszawa : Prószyński i S-ka , 2012 (Rec.) .- Symetria = prawda + piękno / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 5, s. 33
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Druga ojczyzna : imigranci w społeczeństwie otwartym / / Paul Scheffer .- Wołowiec : Wydaw. Czarne , 2010 (Rec.) .- Jaka przyszłość wielokulturowej Europy? / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 2, s. 29--30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Epifania wikarego Trzaski / / Szczepan Twardoch .- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie (Rec.) .- Przypowieść o śląskiej prowincji / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 8, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[29] Krótka historia Stephena Hawkinga / / Kitty Ferguson .- Warszawa : Prószyński i S-ka , 2013 (Rec.) .- Krytyczny racjonalista / Joanna Kapica-Curzytek // Forum Akademickie .- 2013, nr 10, s. 70
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Księżyc w nauce i kulturze Zachodu / / J. Włodarczyk .- Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis" , 2012 (Rec.) .- "Blady obiekt liryzmu" / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 9, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[31] O chłopcu, który ujarzmił wiatr / / William Kamkwamba, Bryan Mealer : Drzewo Babel , 2010 (Rec.) .- Edukacja zmienia życie / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 3 .- [Tekst ukazał sie w magazynie kultury popularnej "Esensja" (www.esensja.pl)]
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Papusza / / Angelika Kuźniak .- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne , 2013 (Rec.) .- Naznaczona / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2013, nr 4(45), s. 104--105
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat / / D. Simonides .- Opole : Wydaw. Nowik , 2012 (Rec.) .- Ślązaczka na falach życia / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 6, s. 29
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Taniec na wulkanie / / Daisy Hochberg von Pless .- Kraków : Wydawnictwo Arcana , 2003 (Rec.) Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 7, s. 29--30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Upadek gigantów / / Ken Follet .- Warszawa : Wydaw. Albatros , 2010 (Rec.) .- Znana postać z powiatu raciborskiego w światowym bestsellerze / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2013, nr 1, s. 30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Zimorodek (Der Eisvogel) / / Uwe Tellkamp .- Warszawa : Wydawnictwo Bellona , 2006 (Rec.) .- Demony wracają / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2013, nr 1, s. 118--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Czarne / / Anna Kańtoch .- Warszawa : Wydaw. Powergraph , 2012 (Rec.) .- Nostalgia i niesamowitość / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 4, s. 29
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Člověk a výchova I : k humanizacii školy a edukace / / Lumír Ries .- Ostrava , 2008 (Rec.) .- Niezgoda na dehumanizację / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 7, s. 28--29
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[39] Legendy i podania ziemi raciborskiej / / Ewa Wawoczny .- Racibórz : Wydaw. WAW , 2012 (Rec.) .- Magiczny raciborski mikroświat / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 5, s. 30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[40] Nie myśl, że książki znikną / / Jean-Claude Carriere, Umberto Eco .- Warszawa : Wydaw. W.A.B. , 2010 (Rec.) .- I książki mają swój (powikłany) los / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 8, s. 30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[41] Niegdyś przeżyłem = Erlebtes / / Joseph von Eichendorff .- Kraków : Arcana , 2007 (Rec.) .- Duch wiosennej burzy / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 3, s. 29
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[42] Ptak umarłych / / Edward Dębicki .- Warszawa : Wydaw. Bellona , 2004 (Rec.) .- Cyganie i Polacy: o kilka kroków bliżej / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2012, nr 3, s. 120--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[43] Słowiański ogród / / Halina Barań .- Wrocław : Wydaw. Eurosystem , 2011 (Rec.) .- "Słowiański ogród" czyli odkrywanie pogranicza niemiecko-czesko-polskiego / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 1, s. 29
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[44] Václaw Havel. Život jako absurdní drama / / Marie Formáčková .- Praga : Ikar , 2012 (Rec.) .- Wiele twarzy Prezydenta / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 9, s. 29
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[45] Wczorajszy ogień. Ptak umarłych II / / Edward Dębicki .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy (Rec.) .- Cyganie i Polacy: o kilka kroków bliżej / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2012, nr 3, s. 120--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[46] Wierzenia, zwyczaje i obrzędy : folklor pogranicza polsko-czeskiego / / Kornelia Lach .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze , 2004 (Rec.) .- "Tak już to je..." / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 4, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[47] Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy / / Ota Filip .- Warszawa : Świat Książki , 2005 (Rec.) .- Piłka okrągła i Ostrawy dwie / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2012, nr 6, s. 30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[48] Cień brzasku / / Halina Barań .- Wrocław : Wydaw. Eurosystem , 2009 (Rec.) .- Odważne spojrzenie na niewygodną prawdę / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2011, nr 3
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[49] Pracowałem dla cesarza / / Krzysztof J. M. Czerkawski .- Warszawa : Prószyński i S-ka , 1998 (Rec.) .- Szkoła przetrwania na japońskiej uczelni / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2011, nr 8, s. 31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[50] Zapisovatelé otcovský lásky / / Michal Viewegh .- [Brno] : Wydaw. Druhé město , 1998 (Rec.) .- Baśń dla dorosłych / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2011, nr 6 (46), s. 30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[51] Zrób sobie raj / / Mariusz Szczygieł .- Wołowiec : Wydaw. Czarne , 2010 (Rec.) .- "Czechy są jak deser..." / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2011, nr 7 (47), s. 33
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[52] Born free. The full story / / Joy Adamson : Pan Books , 2000 (Rec.) .- Z Opawy do afrykańskiego buszu / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2010, nr 4 (35), s. 26--27
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[53] Córka balwierza / / Max Brix .- Racibórz : Wydaw. WAW , 2010 (Rec.) .- Egipska tajemnica / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2010, nr 8 (39), s. 27
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[54] Druga pora życia, czyli jak zabija się miłość / / Anna Strzelec .- Tolkmicko : Wydaw. Radwan , 2010 (Rec.) Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2010, nr 2/3, s. 126--127
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[55] Jak być uczonym / / M. Heller .- Kraków : Wydaw. Znak , 2009 (Rec.) .- Wiedza: ukryty skarb / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2010, nr 2 (33), s. 26
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[56] Jak być uczonym / / Michał Heller .- Kraków : Wydaw. Znak , 2009 (Rec.) .- Nauka - sprawa egzystencjalna / Joanna Kapica-Curzytek // Forum Akademickie .- 2010, nr 4, s. 69
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[57] Tylko nie życz mi spełnienia marzeń / / Anna Strzelec .- Szczecin : Wydaw. My Book , 2009 (Rec.) .- Anna Stzrelec: Oto moja opowieść / Joanna Kapica-Curzytek // Pro Libris .- 2010, nr 1 (30), s. 124--125
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[58] Le Grand Tango. Życie i twórczość Astora Piazzolli / / Maria Susana Azzi, Simon Collier .- Poznań : Zysk i S-ka , 2006 (Rec.) .- Argentyński Gershwin / Joanna Kapica-Curzytek // Twoja Muza .- 2009, nr 5, s. 105
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[59] Tylko nie życz mi spełnienia marzeń / / Anna Strzelec .- [Szczecin] : Wydaw. My Book , 2009 (Rec.) .- Dwa światy / Joanna Kapica-Curzytek // Eunomia .- 2009, nr 9 (31), s. 26--27
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[60] Weekendowy kurs szybkiego uczenia się języków obcych, czyli jak szybko i skutecznie opanować podstawy nowego języka / / Monika Łukasiewicz .- Warszawa : Świat Książki , 2009 (Rec.) .- Szybko, jak najszybciej...!? / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 2009, nr 2, s. 182--184
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[61] At' se Vam dari! : podręcznik do nauki języka czeskiego / / Dariusz Konderla, Irena Konderlova .- Racibórz , 2004 (Rec.) .- Podręcznik do nauki języka czeskiego At' se Vam dari! / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 2005, nr 2, s. 177--178
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[62] O giętkości języka : poradnik dla uczących się języków obcych / / Lucyna Gołębiowska .- Warszawa : Wiedza Powszechna , 1998 (Rec.) .- "O giętkości języka" / Joanna Kapica-Curzytek // Języki Obce w Szkole .- 2000, nr 2-3, s. 216--218
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Proces uobecniania języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i Republice Czeskiej w kotekście integracji europejskiej / Joanna Kapica-Curzytek .- Univerzita Palackeho v Olomouci : Pedagogicka Fakulta, 2000 .- 271 s. / Promotor: Ph dr Danuska Tomanova
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski