System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Sebastian Saniuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 238 pozycji bibliograficznych
54 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Virtual production networks of small and medium enterprises in industrial clusters / Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 127 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788378420941
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11697] [data modyf: 02-09-2015 11:24]
[2] Projektový manažment návody na cvičenia / Martina Jakábová, Sebastian Saniuk, Vanessa Prajová, Henrieta Hrablik Chovanová .- Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2012 .- 194 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788080961718 .- CD-ROM
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11223] [data modyf: 29-11-2012 12:29]
[3] Systemy wspomagania inżynierii zarządzania / Zbigniew Banaszak, Krzysztof Bzdyra, Sebastian Saniuk .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005 .- 248 s. .- ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji / Dariusz Gattner, Sławomir Kłos, Damian Krenczyk, Sebastian Saniuk, Bożena Skołud .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001 .- 167 s. : bibliogr.rys.wykr.summ. .- ISBN: 8388000098
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Założenia modelu biznesu opartego na sieciowej współpracy w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 / Sebastian Saniuk, Sandra Grabowska, Bożena Gajdzik
// W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 1 / red. nauk. R. Knosala .- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2019 - s. 467--475 .- ISBN: 9788320823509
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20999] [data modyf: 20-08-2019 10:17]
[2] Esg risk management by use of KPIs as a foundation of csr implementation in manufacturing SMEs / Justyna Szczanowicz, Sebastian Saniuk
// W: IT solutions in logistics / sc. ed. S. Saniuk, K. Witkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 117--130 .- ISBN: 9788378422396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18490] [data modyf: 13-12-2016 12:01]
[3] Quality management - theoretical basis / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk
// W: Contemporary conditions and trends in enterprise management : strategies - mechanisms - processes / ed. by A. Jaki, T. Rojek .- Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015 - s. 107--115 .- ISBN: 9788365173003
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17096] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[4] Corporate Social Responsibility in the management of industrial enterprises / Anna Saniuk, Peter Sakál, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
// W: Koncepty udržatel'nosti organizácií : zborník vedeckých statí [dokument elektroniczny] / red. J. Závadský .- [Poprad] : Výskumný Ústav Ekonomiky a Manažmentu VUSEM, 2014 - s. 251--258 .- ISBN: 9788097045869
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16003] [data modyf: 18-08-2015 09:38]
[5] Innowacyjność i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wyzwań Unii Europejskiej / Justyna Szczanowicz, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Sebastian Saniuk
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region / red. E. Jakubowski, W. Sługocki .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2014 - s. 52--66 .- ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16487] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[6] Komputerowy system wspomagający planowanie zleceń produkcyjnych w wirtualnych sieciach produkcyjnych przedsiębiorstw w klastrach / Sebastian Saniuk
// W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. A. Lichota, K. Majewska . T. 1 .- Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013 - s. 295--307 .- ISBN: 9788374646468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15757] [data modyf: 27-08-2015 09:10]
[7] Spektrum narzędzi i działań marketingowych służących trwałemu budowaniu wartości organizacji / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Tomasz Łagutko, Arkadiusz Zagajewski
// W: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji : zarządzanie z wykorzystaniem multimediów / red. nauk. L. Kiełtyka .- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013 - (Monografia) - s. 121--134 .- ISBN: 9788372856920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15874] [data modyf: 26-04-2018 15:20]
[8] Building of platform prototype / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Michał Małecki
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 134--152 .- ISBN: 9788393384303 .- Tekst w jęz. polskim
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13788] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Supporting organization and management / Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry, Julian Jakubowski
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 82--107 .- ISBN: 9788393384303 .- Tekst w jęz. polskim
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13786] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Narzędzia wspomagania decyzji w planowaniu realizacji zleceń produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Zarządzanie wiedzą : skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne / red. nauk. M. Morawski .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2010 - s. 89--104 .- ISBN: 9788388991189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12628] [data modyf: 03-02-2011 12:04]
[11] Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagania technologiami informatycznymi / Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / red. K. Bzdyra, G. Bocewicz .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010 - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki ; 190) - s. 84--96 .- ISBN: 9788373652392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12793] [data modyf: 24-03-2011 09:51]
[12] Planowanie przepływów przedsiębiorstwa wirtualnego / Sebastian Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse , zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2009 - s. 27--34 .- ISBN: 9788388991158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11870] [data modyf: 07-04-2010 09:25]
[13] Problemy jakości w zarządzaniu logistycznym w sektorze usług ratowniczych / Maja Kiba-Janiak, Sebastian Saniuk
// W: Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse , zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2009 - s. 9--16 .- ISBN: 9788388991158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11869] [data modyf: 07-04-2010 09:25]
[14] Production orders planning in a network of small and medium-sized enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 31--38 .- ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11440] [data modyf: 02-11-2009 16:18]
[15] Projektowanie systemu transportu bliskiego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego / Joanna Gargolińska, Sebastian Saniuk
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. R. Bzdyra . T. 4 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 - s. 57--68 .- ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11585] [data modyf: 07-01-2010 09:41]
[16] Reorganizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie firmy sektora motoryzacyjnego / Marek Jakimowicz, Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. R. Bzdyra . T. 4 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 - s. 69--78 .- ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11586] [data modyf: 14-01-2010 10:26]
[17] Koncepcja planowania przepływów w produkcyjnych łańcuchach logistycznych / Sebastian Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2008 - s. 45--53 .- ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11060] [data modyf: 24-04-2009 13:39]
[18] Organization structure trends / Józef Matuszek, Milan Gregor, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 67--88 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11243] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[19] System planowania przepływu produkcji w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk
// W: Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / red. R. Stryjski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 32--64 .- ISBN: 9788374811996
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10627] [data modyf: 27-11-2008 12:32]
[20] Wykorzystanie sieci Internet w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem / Maja Kiba-Janiak, Sebastian Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2008 - s. 55--65 .- ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11062] [data modyf: 24-04-2009 13:57]
[21] Ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji o realizacji zleceń produkcyjnych / Sylwia Łukaszewska, Sebastian Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 63--71 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Ocena zyskowności realizacji zleceń produkcyjnych w teorii ograniczeń / Sebastian Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janik .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2007 - s. 56--64 .- ISBN: 9788388991110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10259] [data modyf: 26-06-2008 17:25]
[23] Planowanie zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczeń zasobowych i outsourcingu / Sebastian Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 185--194 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9695] [data modyf: 24-01-2008 14:17]
[24] Production flow planning in a network of geographically distributed enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Process management in production systems / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 127--134 .- ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Planowanie przepływu produkcji w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 129--162 .- ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8236] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Theory of constraints in production planning / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Production engineering : computer science driven production engineering / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 111--119 .- ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 163--190 .- ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Planowanie przepływu produkcji w systemach dystrybucji / Sebastian Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / red. J. Jakubowski, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 91--102 .- ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7525] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Procedura oceny realizowalności projektów w przedsiębiorstwie o zdeterminowanej strukturze procesów biznesowych / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 588--597 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] SPPP (System Planowania Przepływu Produkcji) / Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005 - s. 29--61 .- ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7941] [data modyf: 19-01-2006 10:05]
[31] SWZ ( System Weryfikacji Zleceń) / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005 - s. 63--87 .- ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Techniki programowania z ograniczeniami w systemach zintegrowanego wspomagania decyzji w MŚP / Zbigniew Banaszak, Sebastian Saniuk, Paweł Sitek, Krzysztof Bzdyra
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / red. J. Jakubowski, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 7--30 .- ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7519] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Zarządzanie łańcuchem dostaw w systemach outsourcingu / Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry, Izabella Tomczuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 347--356 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Zarządzanie procesem produkcyjnym w zintegrowanym łańcuchu dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach / Josef Basl, Julian Jakubowski, Sebastian Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia / red. J. Jakubowski, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 31--40 .- ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Zastosowanie metod programowania w logice ograniczeń do planowania przepływu w sieciach dystrybucji / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 121--130 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7080] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Finansowe ograniczenia w doborze zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 227--236 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Problem planowania przepływu produkcji w sieci kooperujących przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 29--36 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Przedsiębiorstwo wirtualne - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorców / Iwona Pisz, Izabella Tomczuk, Sebastian Saniuk
// W: Automatyzacja procesów dyskretnych : sterowanie procesami dyskretnymi : zarządzanie i inżynieria produkcji / red. M. Zaborowski .- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 275--284 .- ISBN: 8320430046
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] System komputerowo wspomaganego planowania produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. R. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 395--404 .- ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6218] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Planowanie produkcji w systemach wirtualnych organizacji w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 371--381 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5455] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Wariantowanie zleceń produkcyjnych ze względu na koszt w funkcji czasu / Józef Matuszek, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości / red. J. Lewandowski .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003 - (Monografie) - s. 339--347 .- ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości / red. J. Lewandowski .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003 - (Monografie) - s. 404--411 .- ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6615] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej ze względu na rzeczywisty koszt produkcji / Anna Saniuk, Wojciech Muszyński, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002 - s. 289--296 .- ISBN: 8372830606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wariantowanie zamówień produkcyjnych / Sebastian Saniuk
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001 - s. 143--181 .- ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4991] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Prototypowanie zleceń produkcyjnych w jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T.1 .- Łódź : Wydaw. "Elipsa", 2000 - s. 435--446 .- ISBN: 8388719009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2121] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová // Wireless Networks .- 2019, s. 1--7, ISSN: 1022-0038, , eISSN: 1572-8196, : bibliogr.rys.summ. .- [Published online: 03 July 2019]
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industrial management, Industry 4.0, Mobile technology, Mobility, e-Business platform
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11276-019-02079-3         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24223] [data modyf: 04-07-2019 10:24]
[2] Challenges of industry 4.0 for production enterprises functioning within Cyber Industry Networks / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Management Systems in Production Engineering .- 2018, Vol. 26, iss. 4, s. 212--216, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), industry 4.0, production flow planning, small and medium production enterprises, the platform for exchanging production capacity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/mspe-2018-0034         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-23377] [data modyf: 18-02-2019 15:34]
[3] E-commerce w dobie rozwoju Koncepcji Przemysł 4.0 / Arkadiusz Zagajewski, Sebastian Saniuk // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji .- 2018, Vol. 7, iss. 2, s. 83--88, ISSN: 2391-9361, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cyber-fizyczne systemy, cyber-physical systems, e-commerce, electronic commerce, handel elektroniczny, industry 4.0, manufacturing, produkcja, przemysł 4.0
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23098] [data modyf: 26-09-2018 10:23]
[4] Projektowanie wirtualnych zespołów projektowych / Beata Barnowska, Sebastian Saniuk // Marketing i Rynek .- 2018, nr 12, s. 4--16, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23553] [data modyf: 18-01-2019 12:40]
[5] Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu .- 2017, no. 2(31), s. 12--17, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Przemysł 4.0, bariery współpracy sieciowej, barriers of network cooperation, industrial networks, sieci przemysłowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: DOI: 10.15611/noz.2017.2.0
[AWCZ-22716] [data modyf: 07-05-2018 14:09]
[6] Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych / Beata Barnowska, Sebastian Saniuk // Studia Informatica Pomerania .- 2017, nr 1, s. 5--14, ISSN: 2451-0424, , eISSN: 2300-410X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: praca wirtualna, virtual management, virtual project team, virtual work, wirtualny zespół projektowy, zespół wirtualny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.18276/si.2017.43-01
[AWCZ-22502] [data modyf: 15-03-2018 18:20]
[7] Model logistyki zamówienia sklepu internetowego / Arkadiusz Zagajewski, Sebastian Saniuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 8, cz. 1, s. 333--342, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development of electronic commerce, e-commerce, marketing strategy, order logistics model, order process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22181] [data modyf: 09-01-2018 12:27]
[8] The application of relative taxonomy to the study of disproportions in the area of sustainable development of the European Union / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Cheba, I. Bąk, M. Kiba-Janiak, Sebastian Saniuk, I. Dembińska, G. Ioppolo // Land Use Policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use .- 2017, Vol. 68, no. 11, s. 481--491, ISSN: 0264-8377, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: European Union, relative taxonomy, sustainable development, sustainable development indicators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.08.013         Cytowania wg Scopus: 22 [14-10-2019]
[AWCZ-21669] [data modyf: 21-09-2017 10:43]
[9] Evaluation and reporting of CSR in SME sector / Justyna Szczanowicz, Sebastian Saniuk // Management .- 2016, Vol. 20, no. 1, s. 96--110, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CSR, CSR w sektorze MŚP, Corporate Social Responsibility, Small and Medium Enterprises, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, evaluation, ewaluacja, raportowanie CSR, reporting
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20172] [data modyf: 20-06-2016 13:58]
[10] A company level performance measurement through the evaluation of production processes performance / Matej Daňo, Natália Horňáková, Helena Vidová, Sebastian Saniuk // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 708, s. 233--238, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: company, measurement, performance, process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.233
[AWCZ-18699] [data modyf: 24-08-2015 13:12]
[11] Benefits and barriers of participation in production networks in a metallurgical cluster - research results / Sebastian Saniuk, A. Samolejova, Anna Saniuk, R. Lenort // Metalurgija .- 2015, Vol. 54, no. 3, s. 567--570, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poland, metallurgical cluster, metallurgical industry, production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 15 [14-10-2019]
[AWCZ-19015] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[12] Efficiency control in industrial enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Paweł Kużdowicz // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 708, s. 294--299, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard approach, efficiency control, key Performance Indicators (KPI's), strategy implementation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.294
[AWCZ-18663] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[13] Environmental favourable foundries through maintenance activities / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Samolejova, Sebastian Saniuk, R. Lenort // Metalurgija .- 2015, Vol. 54, no. 4, s. 725--728, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: environment, foundry industries, maintenance, sustainable development
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 17 [14-10-2019]
[AWCZ-19018] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[14] Innowacyjne narzędzia marketingowe w aspekcie logistyki zamówienia w handlu elektronicznym / Tomasz Łagutko, Sebastian Saniuk, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Arkadiusz Zagajewski // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 509--518, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: e-commerce, innovation, innowacje, logistyka zamówień, marketing, procurement logistics
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19297] [data modyf: 26-04-2018 15:18]
[15] Innowacyjne systemy przepływu informacji jako czynnik determinujący jakość życia mieszkańców miasta w ujęciu logistyki miejskiej / Arkadiusz Zagajewski, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 831--837, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: city logistic, inconvenience, jakość życia, logistics, logistyka, logistyka miejska, niedogodność, quality of life
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19296] [data modyf: 26-04-2018 15:18]
[16] Perspektywy rozwoju klastrów logistycznych w Polsce / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 6, s. 912--922, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza czynnikowa, benchmarking klastrów, benchmarking of clusters, clusters, factor analysis, klastry
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19843] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[17] Planowanie zleceń transportowych w warunkach częstych zmian strategii / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 6, s. 426--429, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19841] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[18] Sterowanie przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń logistycznych / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 251--257, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deterministic constraints, flow control products, information system in the supply chain, ograniczenia deterministyczne, reorganizacja łańcucha dostaw, reorganization of the supply chain, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19298] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[19] Systemy informatyczne wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 258--267, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control of product flow, decision support systems, information system in the supply chain, information systems, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne, systemy wspomagania decyzji
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19299] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[20] Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Sebastian Saniuk, Justyna Szczanowicz // Logistyka .- 2015, nr 3, s. 5812--5817, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19300] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[21] CSR w logistyce - ryzyko ESG i wskaźniki efektywności / Justyna Szczanowicz, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 4090--4096, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18451] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[22] CSR w strategii logistycznej przedsiębiorstw / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12098--12101, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18750] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[23] Formation and planning of virtual production networks (VPN) in metallurgical clusters / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, R. Lenort, A. Samolejova // Metalurgija .- 2014, Vol. 53, no. 4, s. 725--727, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: cluster, metallurgical sector, planning, virtual production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-18507] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[24] Implementation of CSR concept in manufacturing SMEs / Justyna Szczanowicz, Sebastian Saniuk // Management .- 2014, Vol. 18, no. 1, s. 71--82, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CSR model, implementation, manufacturing SMEs, model CSR, produkcyjne MSP, wdrożenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18118] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[25] Informatyczne systemy wspomagające wirtualne organizacje sektora MŚP - kluczowe wymagania / Tomasz Łagutko, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 3, s. 3909--3914, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18509] [data modyf: 19-09-2017 11:08]
[26] Komputerowe wspomaganie controllingu procesów logistycznych / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 4070--4075, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18450] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[27] Logistyczne aspekty planowania zasobów sieci kooperujących przedsiębiorstw klastra - narzędzia informatyczne / Sebastian Saniuk, Paweł Mikołajczak, Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12410--12416, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18751] [data modyf: 24-09-2015 09:30]
[28] Material demand forecasting: an ERP system perspective / Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Jana Šujanová // Applied Mechanics and Materials .- 2014, Vol. 527, s. 311--314, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.527.311         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-18101] [data modyf: 20-08-2015 12:35]
[29] Model logistyki zamówienia e-commerce w kontekście wykorzystania niezbędnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oprogramowania open source i SaaS / Arkadiusz Zagajewski, Tomasz Łagutko, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 4134--4143, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18452] [data modyf: 26-04-2018 15:18]
[30] Nowoczesne techniki zarządzania dedykowanymi usługami sektora IT w zakresie obsługi przedsiębiorstw sektora MŚP / Arkadiusz Zagajewski, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 3, s. 6823--6830, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18510] [data modyf: 26-04-2018 15:18]
[31] Planowanie terminów obsług technicznych z uwzględnieniem niepewności pomiarów symptomów diagnostycznych / Paweł Mikołajczak, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12332--12336, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18748] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[32] Rola innowacyjnych rozwiązań transportowych w modelowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast / Sebastian Saniuk, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Cheba // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 14697--14705, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18752] [data modyf: 24-09-2015 09:30]
[33] Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12475--12478, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18749] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[34] The role of managers in lean management processes / Yulia Šurinová, Matej Daňo, Sebastian Saniuk // Problemy Profesjologii .- 2014, nr 1, s. 121--129, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18677] [data modyf: 21-08-2015 09:22]
[35] Tworzenie wartości w łańcuchu dostaw na przykładzie klastrów sektora rolno-spożywczego w Polsce / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 13177--13182, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18747] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[36] Komputerowo wspomagane planowanie przepływu produkcji zleceń w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 380--386, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17620] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[37] Adoption of the balanced scorecard approach to make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // Trendy v Podnikání = Business Trends .- 2012, R. 2, nr 4, s. 4--11 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: balanced scorecard, make-to-order manufacturing, performance measurement
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16777] [data modyf: 05-03-2013 13:16]
[38] Proces sprzedaży towarów i usług w kontekście komputerowo wspomaganego zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // Logistyka .- 2012, nr 2, s. 983--993 [CD-ROM], ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: modelowanie procesów biznesowych, proces sprzedaży towarów i usług
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17022] [data modyf: 02-02-2013 12:49]
[39] Prototyping of acceptable variants of manufacturing networks / Sebastian Saniuk // Transport & Logistics .- 2012, Vol. 12, iss. 22, s. [10] : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: logistics, production networks, production orders planning, scheduling
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16734] [data modyf: 10-12-2012 11:06]
[40] Analiza możliwości automatyzacji kluczowych operacji procesu zarządzania personelem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 1, s. 123--133, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15946] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[41] Aspekt logistyczny zarządzania infrastrukturą komunalną miasta / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2011, nr 2, s. 589--600 [CD-ROM], ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, infrastruktura, logistyka miejska, management, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15648] [data modyf: 09-05-2011 10:14]
[42] Modelling of virtual production networks / Sebastian Saniuk // LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics .- 2011, Vol. 7, no 1, s. 23--33, ISSN: 1895-2038, : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.logforum.net/tom7/zeszyt1/ [dostęp: 24.02.2011]
Słowa kluczowe: production flow planning, production network, virtual organization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15478] [data modyf: 24-02-2011 13:43]
[43] Prototyping of acceptable variants of manufacturing networks / Sebastian Saniuk // Transport & Logistics .- 2011, iss. 9 spec., s. 286--293 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16039] [data modyf: 10-12-2012 11:06]
[44] Prototyping of manufacturing production networks in conditions of logistical constraints / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Stanisław Krawczyk // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 316--326, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16171] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[45] The quality aspects in modelling of product manufacturing networks / Sebastian Saniuk // Fórum Manažéra .- 2011, no 1, s. 22--25 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: modelling of virtual manufacturing networks, quality management, selection of partners
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15994] [data modyf: 24-01-2014 12:12]
[46] Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // Logistyka .- 2011, nr 2, s. 495--506 [CD-ROM], ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: city logistics, city transport, infrastructure, infrastruktura, logistyka miejska, transport miejski
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15647] [data modyf: 09-05-2011 09:58]
[47] A virtual organisation as a tendency in a modern management of production enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Manažment v Teórii a Praxi [online] .- 2010, R. 6, č. 4, s. 22--29 : bibliogr.rys.summ. .- http://casopisy.euke.sk/mtp/ [dostęp: 18.05.2011]
Słowa kluczowe: production enterprise, production order, tendency in a management, virtual organization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15661] [data modyf: 05-03-2013 13:20]
[48] Ocena pracownika jako element modelu zarządzania personelem małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych / Sebastian Saniuk // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 2, s. 95--104, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15436] [data modyf: 14-02-2011 14:13]
[49] The concept for the design of production logistics networks of small and medium-sized enterprises / Sebastian Saniuk // Logistics and Transport .- 2010, no 1, s. 43--48, ISSN: 1734-2015, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: design, production logistics, supply chain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15391] [data modyf: 03-02-2011 11:51]
[50] Wariantowanie produkcyjnych sieci wytwarzania produktu w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Stanisław Krawczyk, Krzysztof Witkowski // Logistics and Transport .- 2010, nr 2(9), s. [7] CD-ROM, ISSN: 1734-2015, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: kooperacja, outsourcing, produkcyjna sieć logistyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15203] [data modyf: 07-03-2013 12:51]
[51] Prototypowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiebiorstw / Sebastian Saniuk // e-mentor .- 2009, nr 5, s. 81--86, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14358] [data modyf: 06-01-2010 13:25]
[52] Rapid prototyping of virtual production networks in SMEs / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak // Applied Computer Science .- 2009, Vol. 5, no 2, s. 58--67 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14494] [data modyf: 25-02-2010 13:37]
[53] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Advanced Materials Research [online] .- 2008, Vol. 44-46, s. 355--360 : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.scientific.net/0-87849-376-x/355/, [dostęp: 19.06.2008] + CD-ROM
Słowa kluczowe: logistics constraints, outsourcing, production orders planning, repetitive manufacturing system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [14-10-2019]
[AWCZ-13063] [data modyf: 09-06-2010 14:16]
[54] Wykorzystanie outsourcingu w zwiększeniu produktywności systemu / Sebastian Saniuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2008, nr 2, s. 264--273 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12915] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Planowanie przepływu materiału w systemach outsourcingu (cz. 1) / Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2006, nr 1, s. 11--13, ISSN: 1231-5478, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Planowanie przepływu materiału w systemach outsourcingu (cz. 2) / Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2006, nr 2, s. 34--36, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10796] [data modyf: 28-03-2006 14:24]
[57] Planowanie przepływu w sieciach dystrybucji odpadów poprodukcyjnych przy zastosowaniu metod programowania w logice ograniczeń / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // Inżynieria Maszyn: systemy i proces wytwarzania .- 2005, R. 10, z. 3, s. 67--82, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: logika ograniczeń, ograniczenia logistyczne, przepływ odpadów, transport
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10554] [data modyf: 25-02-2008 16:04]
[58] System of production order verification in application to service of customer / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Applied Computer Science .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 133--140 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: production coast, production order, sufficient conditions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11140] [data modyf: 25-02-2010 13:10]
[59] Model sieci dystrybucji w systemie recyklingu samochodów / Izabella Tomczuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Bzdyra // Inżynieria Maszyn: Rozwój. wytwarzanie i eksploatacja środków transportu .- 2003, R. 8, z. 1, s. 88--98, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Planowanie przepływu nowych zleceń w systemach wieloasortymentowej produkcji cyklicznej / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2002, nr 5, s. 10--13, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Podejmowanie decyzji o realizacji nowowprowadzanych zleceń w warunkach konkurencji / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // Inżynieria Maszyn: wirtualne systemy produkcyjne .- 2002, Vol. 7, z. 4, s. 32--39, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: planowanie, przepływ produkcji, zarządzanie logistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Komputerowy system planowania przepływów materiałowych / Sebastian Saniuk // Firma i Rynek .- 2001, nr 1/2, s. 172--176, ISSN: 1429-7221, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Rapid prototyping of constraint-based production flows in a virtual manufacturing enterprise / Zbigniew Banaszak, Sebastian Saniuk, Marek B. Zaremba // Machine Engineering .- 2001, Vol. 1, no 1-2, s. 3--23 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logistics, modelling, performance evaluation, production flow, virtual enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4890] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Zarządzanie przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach ograniczeń logistycznych / Dariusz Gattner, Sebastian Saniuk, Bożena Skołud // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2000, nr 4, s. 20--23, ISSN: 1427-9126, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2744] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Komputerowo zintegrowane zarządzanie produkcją / Waldemar Woźniak, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 240--248, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Wariantowanie przepływu produkcji rytmicznej w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Bożena Skołud, Wojciech Muszyński, Zbigniew Banaszak // Zarządzanie Produkcją .- 1999, nr 3-4, s. 30--34 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4001] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[67] Zarządzanie przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach deterministycznych ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, Dariusz Gattner // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 249--262, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Dewizowe rozliczenia międzynarodowe w transakcjach importowych i eksportowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Management .- 1998, no 4, s. 217--224, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kluczowe wskaźniki efektywności w e-commerce / Arkadiusz Zagajewski, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie(z. 118) .- 2018, s. 691--701, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Słowa kluczowe: CSF, KPI, Key Performance Indicators, e-commerce,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10703] [data modyf: 19-10-2018 13:44]
[2] Warunki rozwoju sieci produkcyjnych polskich MŚP w obliczu wyzwań koncepcji Przemysł 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie(z. 118) .- 2018, s. 503--514, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.summ. .- Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Słowa kluczowe: Industry 4.0, MŚP, Przemysł 4.0, SME's, production networks, sieci produkcyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10702] [data modyf: 19-10-2018 13:40]
[3] pomiar i zarządzanie kosztami w controllingu logistyki / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, R. 21, nr 1, t. I, s. 145--154, ISSN: 2081-2345, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: controlling logistyki, koszty logistyki, rachunek kosztów działań,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10670] [data modyf: 19-04-2018 10:25]
[4] Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, z. 103, s. 207--216, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Nr kol. 1978
Słowa kluczowe: key performance indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order manufacturing (MTO), produkcja na zamówienie, strategic performance management, strategiczne zarządzanie wynikami,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10564] [data modyf: 05-10-2017 12:28]
[5] Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2016, z. 99, s. 411--422, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.wykr.summ. .- nr kol. 1968
Słowa kluczowe: korzyści i bariery kooperacji, małe i średnie przedsiębiorstwa sektor metalowy, sieci produkcyjne, sieci przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10492] [data modyf: 13-03-2017 13:44]
[6] Planowanie zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczeń logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej / Sebastian Saniuk, Beata Barnowska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 335--346, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FlexSim, modeling and simulation, production orders planning,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10483] [data modyf: 01-03-2017 13:52]
[7] Pomiar efektywności w przedsiębiorstwach TSL - wyzwania i trendy / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 347--360, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard (BSC), Freight Shipping Logistics industry, effectiveness measurement, strategy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10484] [data modyf: 28-02-2017 18:00]
[8] Wielowymiarowa analiza wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach w Polsce / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 41--53, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ICT technologies, Weber median, investment attractiveness,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10477] [data modyf: 28-02-2017 17:29]
[9] Aspekty planowania sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach / Sebastian Saniuk, Katarzyna Cheba, Katarzyna Szopik-Depczyńska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2015, Nr 382, s. 376--388, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: clusters, klastry, planowanie zleceń produkcyjnych, production costs reduction, production orders planning, prototyping of production networks, redukcja kosztów produkcji, wariantowanie sieci produkcyjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2015.382.29
[AWI-10236] [data modyf: 13-11-2015 16:23]
[10] Finansowe aspekty funkcjonowania grup zakupowych / Sebastian Saniuk, Dorota Roszkowska-Hołysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2015, Nr 855 (74), t. 2, s. 349--358, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: GPO, Group Purchasing Organizations, grupy zakupowo-sprzedażowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10298] [data modyf: 17-12-2015 09:37]
[11] Kreowanie mobilności mieszkańców miast jako nowy obszar wartości miasta / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 249, s. 134--144, ISSN: 2083-8611, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: city value, creation of mobility, kreowanie mobilności, logistic regression model, model regresji logistycznej, wartość miasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10377] [data modyf: 27-06-2016 13:37]
[12] Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Martina Jakábová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 277--292, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bariery miękkie, klaster przemysłowy, sektor MŚP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Helena Vidová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 293--309, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, planowanie zleceń produkcyjnych, wariantowanie sieci produkcyjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9395] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] The customer relationship management in terms of business practice in Slovakia / Jana Urdziková, Martina Jakábová, Sebastian Saniuk // W: Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] .- 2012, Vol. 20, no. spec., s. 26--34 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Business subject, Customer, Customer relationship management,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9557] [data modyf: 21-03-2013 14:11]
[15] Logistyka miejska a jakość życia mieszkańców Zielonej Góry - wstęp do badań / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 234, s. 171--181, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: city logistics, jakość życia, logistics system of a city, logistyka miejska, quality of life, system logistyczny miasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9433] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Oczekiwania mieszkańców wobec rozwiązań usprawniających system transportu miejskiego / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 234, s. 182--191, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: city logistics, city transport, jakość życia, logistyka miejska, quality of life, transport miejski,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9434] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 585 (50), s. 355--363, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8685] [data modyf: 02-07-2010 14:59]
[18] Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 540, s. 573--580, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8412] [data modyf: 18-06-2009 14:00]
[19] Controlling w zakresie logistyki / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Marcin Relich // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. .- 2006, nr 2, s. 7--16 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Sebastian Saniuk // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. .- 2006, nr 2, s. 28--38 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7772] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] System zintegrowanego planowania obsługi magazynowo transportowej w sieciach dystrybucji odpadów poprodukcyjnych / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Krzysztof Bzdyra // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 5) .- 2005, z. 20, s. 113--120 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ograniczenia logistyczne, planowanie przepływu odpadów, programowanie w logice ograniczeń, sieci dystrybucji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] A procedure of effective implementation of ERP system in a manufacturing company / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 42) .- 2004, nr 85, s. 143--150 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Planowanie przepływów pracy w systemach outsourcingu / Sebastian Saniuk, Roman Stryjski, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 3) .- 2004, z. 13, s. 225--232 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6729] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Planowanie obsługi transportowo-magazynowej sieci utylizacji odpadów produkcyjnych / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 321--328 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Planowanie obsługi utylizacji odpadów poprodukcyjnych w warunkach ograniczeń logistycznych : zastosowanie technik programowania z ograniczeniami / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Iwona Pisz // W: Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - (Transport) .- 2003, nr 1(17), s. 346--356 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: logistyka recyklingu, planowanie transportu, system recyklingu, wspomaganie decyzji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6246] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Planowanie produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 1) .- 2003, z. 9, s. 233--244 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: zasoby finansowe, zdolności kredytowe przedsiębiorstwa, zdolności produkcyjne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6306] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Planowanie produkcji w systemach geograficznie rozmieszczonych przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 395--405 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Bilansowanie przepływów przedsiębiorstwa wirtualnego / Wojciech Muszyński, Zbigniew Banaszak, Sebastian Saniuk // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2001, nr 6, s. 235--243 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3468] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Building customer-specific software with the frame technology / Kamil Politowicz, Sebastian Saniuk, Silva Robak // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 38) .- 2001, nr 80, s. 55--61 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3081] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Integracja i koordynacja działań w łańcuchach dostaw / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2001, nr 6, s. 383--389 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] System komputerowo wspomaganego planowania przepływu produkcji / Bożena Skołud, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2001, nr 28, s. 351--360 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3202] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Wariantowanie struktury systemu transportu bliskiego i magazynowania / Wojciech Muszyński, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 46) .- 2001, T. 1, nr 102, s. 361--370 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ograniczenia logistyczne, planowanie i sterowanie przepływu produkcji, sterowanie rozproszone,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Dobór efektywnych struktur organizacyjnych dla potrzeb zarządzania logistycznego / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2000, nr 4, s. 450--460 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Planowanie przepływu jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2000, nr 4, s. 254--264 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2871] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w systemach jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji rytmicznej / Sebastian Saniuk, Damian Krenczyk, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 129) .- 2000, nr 1474, s. 321--330 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2892] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Zastosowanie technik programowania w logice z ograniczeniami do zarządzania przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej / Tomasz Borowiecki, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, nr 27, s. 45--52 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2842] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Current state and future perspectives of steel production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 1808--1813 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Industry 4.0, efficiency and effectiveness, global steel production, macroeconomic situation on the steel market

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23300] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[2] Decision Support System for Rapid Production Order Planning in Production Network / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 217--226 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-23040] [data modyf: 11-06-2018 11:26]
[3] Industry 4.0 - technical-economic development perspective for the metallurgical production / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy, 2017 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2288--2292 .- ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0, metallurgical production, technical-economic development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22919] [data modyf: 25-06-2018 09:59]
[4] Management of the metallurgical enterprise according to the industry 4.0 concept / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy, 2017 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2034--2039 .- ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0 concept, management map of the Industry 4.0, management of the metallurgical enterprise

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22918] [data modyf: 25-06-2018 10:00]
[5] Multidimensional comparative analysis of transport behaviour of urban residents: the case of Polish cities / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: Proceedings of 7th Transport Research Arena - TRA 2018. Vienna, Austria, 2018 .- [B. m.] : --, 2018, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23070] [data modyf: 28-06-2018 16:29]
[6] Opportunity for development of small and medium metallurgical enterprises within the concept industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Magdalena Graczyk, Anna Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2074--2079 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industry 4.0, SME's, metallurgical production network

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23301] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[7] Wybrane aspekty funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych / Beata Barnowska, Sebastian Saniuk // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska, 2017 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017 .- Seria: Monografie, nr 72, s. 16--24 .- ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: virtual management, virtual project team, virtual team

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22788] [data modyf: 25-10-2017 11:45]
[8] Analysis of conditions of development in the metal industry in the cross-border Lubuskie-Brandenburg area / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016. Brno, Czechy, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 2007--2012 .- ISBN: 9788087294673
Słowa kluczowe: cross-border area, map of cooperation, metal industry

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22449] [data modyf: 03-02-2017 10:01]
[9] Benefits of KPI implementation in metallurgical enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek // W: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016. Brno, Czechy, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 2001--2006 .- ISBN: 9788087294673
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Performance Management, metallurgical sector, strategy

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22448] [data modyf: 03-02-2017 09:59]
[10] Measurement of the customer service in logistics / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 682--687 .- ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, measurement of customer service

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22997] [data modyf: 26-04-2018 15:43]
[11] Sustainable urban transport - the concept of measurement in the field of city logistics / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: 2nd International Conference on Green Cities - Green Logistics for Greener Cities. Szczecin, Polska, 2016 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2016 .- Transportation Research Procedia, Vol. 16, s. 35--45
Słowa kluczowe: spatial uniformity of development, sustainable development, sustainable transport

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.trpro.2016.11.005   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[KONF-22488] [data modyf: 31-01-2017 09:47]
[12] Urban mobility - identification, measurement and evaluation / Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: Moving Forward: innovative Solutions for Tomorrow's Mobility - TRA 2016 : proceedings of 6th Transport Research Arena. Warsaw, Polska, 2016 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2016 .- Transportation Research Procedia, Vol. 14, s. 1230-1239
Słowa kluczowe: factor analysis, modeling transport behaviour, transport postulates

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.194   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-22156] [data modyf: 07-09-2018 14:13]
[13] Creating mobility of residents on an example of medium-sized cities in Poland / Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference. Zlín, Czechy, 2015 .- Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015, s. 452--464 .- ISBN: 9788074544828
Słowa kluczowe: conjoint analysis, factor analysis, transportation preferences

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21733] [data modyf: 16-01-2017 14:17]
[14] Key performance indicators in assessment of enterprises of metallurgical sector / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Paweł Kużdowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 2070--2075 .- ISBN: 9788087294581
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators (KPI's), make-to-order system, metallurgical production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-21755] [data modyf: 16-01-2017 14:20]
[15] Modeling Transportation Preferences of Urban Residents: the Case of Poland / Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Internet of Things. IoT Infrastructures. Rome, Włochy, 2014 .- Heidelberg - Dordrecht : Springer International Publishing, 2015 .- LNICS, s. 78--83 .- ISBN: 9783319197432
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-21818] [data modyf: 27-07-2015 10:35]
[16] Order management in metallurgical production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Milos Cambal, Marek Jakimowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 1811--1815 .- ISBN: 9788087294581
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22176] [data modyf: 16-01-2017 14:31]
[17] The balanced scorecard as a method of the logistics controlling / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 473--478 .- ISBN: 9788087294611
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22373] [data modyf: 16-01-2017 14:13]
[18] A knowledge based approach to production planning and scheduling in a metallurgical company / Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Jana Šujanová // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1846--1851 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: constraint programming, decision support system, production flow, search strategies

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-21524] [data modyf: 16-01-2017 14:32]
[19] Aspects of computer-aided logistics controlling / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Radim Lenort, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 518--523 .- ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: ERP, data quality, logistics controlling

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21101] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[20] Control of strategy realization in metallurgical production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1876--1881 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metallurgical production, strategy realization

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [14-10-2019]
[KONF-21698] [data modyf: 16-01-2017 14:40]
[21] Defining a global strategy in the enterprise / Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Cheba, Sebastian Saniuk // W: International Masaryk Conference for Ph.D Students and Young Researchers - MMK 2014. Hradec Králové, Czechy, 2014 .- Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 217--225 .- ISBN: 9788087952078
Słowa kluczowe: business, globalization, management, strategy

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21636] [data modyf: 25-08-2015 12:30]
[22] Measuring intellectual capital in the context of new product development / Marcin Relich, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Paweł Kużdowicz // W: Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Trnava, Słowacja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 153--160 .- ISBN: 9781909507241
Słowa kluczowe: evaluation, fuzzy logic, intellectual capital, knowledge management, linguistic variable

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21265] [data modyf: 16-01-2017 14:43]
[23] Monitoring and control of efficiency improvement of metalworking processes / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Helena Vidová, Paweł Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1870--1875 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metalworking process efficiency, process improvement

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21699] [data modyf: 16-01-2017 14:45]
[24] Monitoring and control of strategy realization in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 607--612 .- ISBN: 9788087294505
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21099] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[25] Multiple practical rationalization of workplace in accordance with Poka-Yoke method / Matej Dano, Marek Jakimowicz, Sebastian Saniuk // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1640--1646 .- ISBN: 9788087294529
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22450] [data modyf: 18-01-2017 11:28]
[26] The measurement of ergonomic load factor in internal supply logistics / Natalia Hornakova, Martin Belusky, Matej Dano, Helena Vidová, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 379--384 .- ISBN: 9788087294505
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22451] [data modyf: 18-01-2017 11:45]
[27] The selected solutions for improving the urban logistics system in mid-sized cities / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dariusz Lesicki, Adriana Sławna // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 672--677 .- ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, urban logistics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21098] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[28] Management of production orders in metalworking production / Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2057--2062 .- ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[KONF-21280] [data modyf: 17-01-2017 11:17]
[29] System of production flow planning in metalworking clusters [Dokument elektroniczny] / Sebastian Saniuk // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2023--2028 .- ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21096] [data modyf: 17-01-2017 11:19]
[30] Computer system for virtual production networks planning in industrial clusters / Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistic Congress. Jeseník, Czechy, 2012 .- [Ostrava] : TANGER spol. s r.o., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294338 .- [poster]
Słowa kluczowe: industrial clusters, production flow planning, production orders planning, virtual production networks

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-20559] [data modyf: 15-10-2013 14:11]
[31] Logistics and its environmental impacts / Helena Vidová, Dagmar Babčanová, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: Business and Management 2012 : 7th international scientific conference. Vilnius, Litwa, 2012 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2012, s. 1007--1014 .- ISBN: 9786094571169
Kod: KON-H-ANG    BibTeX    DOI: 10.3846/bm.2012.129   (pkt: 5)
[KONF-20406] [data modyf: 15-10-2013 14:09]
[32] Map of logistics processes as a part of creating an enterprise supply chain in the metallurgical company / Krzysztof Witkowski, Maja Kiba-Janiak, Sebastian Saniuk // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 9788087294291
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[KONF-20445] [data modyf: 17-03-2014 10:46]
[33] Prototyping of production networks in regional metallurgical cluster / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294291
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21233] [data modyf: 17-03-2014 10:43]
[34] Reverse logistics processes in city logistics system / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: IX. International Logistics & Supply Chain Congress : International Retail Logistics in the Value Era : proceedings. Izmir, Turcja, 2011 .- Izmir : Yasar University Publications, 2012 .- Vol. 1 : in memory of Donald J. Bowersox, s. 156--163 .- ISBN: 9789756339
Słowa kluczowe: city logistics, reverse logistics, waste management

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20505] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] The customer relationship management in terms of business practice in Slovakia / Jana Urdziková, Martina Jakábová, Sebastian Saniuk // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 400--409 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: CRM, business, customer, customer relationship management, subject

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20688] [data modyf: 15-10-2013 14:08]
[36] Analiza procesu sprzedaży towarów i usług na przykładzie sektora małych i średnich przedsiebiorstw / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 144--156 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: business process modelling, modelowanie procesów biznesowych, proces sprzedaży towarów i usług, sale of goods and services process

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20263] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[37] Benefits and problems of manufacturing networks / Sebastian Saniuk // W: Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň, Czechy, 2011 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. 9 [CD-ROM] .- ISBN: 9788026100515
Słowa kluczowe: advantages of manufacturing networks, clusters, production undertaking planning, rapid prototyping of networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20213] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Modelling of the collaborative manufacturing networks / Sebastian Saniuk // W: Proceedings of the 3rd International Scientific and Expert Conference - TEAM 2011. Trnava, Słowacja, 2011 .- Slavonski Brod : University of Applied Sciences, 2011, s. 187--190 [CD-ROM] .- ISBN: 9789535597056
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20171] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Proces sprzedaży towarów i usług w kontekście komputerowo wspomaganego zarządzania małym i średnim przedsiebiorstwem / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Total Logistic Management - TLM 2011 : XV jubileuszowa konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: business process modelling, modelowanie procesów biznesowych, proces sprzedaży towarów i usług, sale of goods and services process

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20298] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Rola technologii informatycznych w wspomaganiu organizacji wirtualnych / Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 120--131 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: broker informacji, information broke, integrated systems, organizacja wirtualna, virtual organization, virtual production networks, wirtualne sieci produkcyjne, zintegrowane systemy informatyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20260] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[41] The business process analyze in small and medium enterprises / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2011 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [8] [CD-ROM] .- ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20196] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] The quality aspects in modelling of virtual manufacturing networks / Sebastian Saniuk // W: Nové trendy v manažérstve kvality : 4. ročnik medzinárodného vedeckého seminára. Trnava, Słowacja, 2011 .- Trnava : Vydav. AlumniPress, 2011, s. 218--224 [CD-ROM] .- ISBN: 9788080961435
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20058] [data modyf: 21-06-2011 12:03]
[43] Using activity based costing in the metalworking processes / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: 20. jubilejní ročnik mezinárodni konference metalurgie - METAL 2011. Brno, Czechy, 2011 .- Brno : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294222
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21232] [data modyf: 17-03-2014 10:38]
[44] Aspekt logistyczny zarządzania infrastrukturą komunalną miasta / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: Total Logistic Management - TLM 2010 : XIV konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. [12]
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, infrastruktura, logistyka miejska, management, zarządzanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19850] [data modyf: 03-01-2011 12:41]
[45] Logistics management aspects of the city infrastructure / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: Trade and freight: from soil to consumer : VIII. International Logistics & Supply Chain. Istanbul, Turcja, 2010 .- Istanbul : Logistics Association, 2010 .- Logistics Association Publication, No 9, s. 294--302
Słowa kluczowe: areas of city logistics, city logostics, infrastructure, management

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19822] [data modyf: 30-11-2010 10:00]
[46] Production project management in virtual organization / Sebastian Saniuk, Roman Stryjski // W: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Trnava, Słowacja, 2010 .- Brussel : SEFI, 2010, s. [8] CD-ROM .- ISBN: 9782873520038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-19742] [data modyf: 13-10-2010 15:37]
[47] Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Total Logistic Management - TLM 2010 : XIV konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. [12]
Słowa kluczowe: city logistics, city transport, infrastructure, infrastruktura, logistyka miejska, transport miejski

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19849] [data modyf: 03-01-2011 12:39]
[48] Projektowanie produkcyjnych sieci logistycznych małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk // W: Modelowanie Systemów Logistycznych - WROLOG 2009 : IV Wrocławskie Forum Logistyki i Technologii Logistycznych. Wrocław, Polska, 2009 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2009, s. [9] CD-ROM
Słowa kluczowe: designing, logistic chain, production logistic network, produkcyjna sieć logistyczna, projektowanie, łańcuch logistyczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19449] [data modyf: 07-01-2010 12:54]
[49] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: International Conference on Advances in Product Development and Reliability. Chengdu, Chiny, 2008 .- Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2008 .- Advanced Materials Research, Vol. 44-46, s. 355--360
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21234] [data modyf: 29-08-2018 10:17]
[50] Ekonomiczne aspekty wdrożeń systemów klasy ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Automation 2005 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 445--454 .- ISBN: 8392172809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska, 2003 .- Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 2004, s. 35--44 .- ISBN: 838893449X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Wariantowanie przepływu nowowprowadzanych zleceń produkcyjnych w systemach wieloasortymentowej produkcji cyklicznej / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Automation 2002 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, Polska, 2002 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2002, s. 124--129 .- ISBN: 8391415147
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Wariantowanie zleceń produkcyjnych w warunkach deterministycznych ograniczeń finansowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 727--734 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14936] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Komputerowo wspomagane wariantowanie obsługi sieci stacji recyklingu / Mariusz Mądry, Zbigniew Banaszak, Sebastian Saniuk // W: Problemy recyklingu : I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Rogów, Polska, 2001 .- Sierpc : P.P.-H. DRUKARNIA Sp. z o.o., 2001 .- T. 1, s. 275--286
Słowa kluczowe: logistyka recyklingu, planowanie transportu, system recyklingu, wspomaganie decyzji

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Production order verification and flexible system of a local transport / Lilianna Ważna, Sebastian Saniuk, Bożena Skołud // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001. Gliwice, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001, s. 295--300
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] System komputerowo wspomaganego planowania przepływów materiałowych / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Automation 2001 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 87--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9831] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian : VIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Wspomaganie planowania przepływów materiałowych w systemach jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Anna Saniuk // W: Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki : II Krajowa konferencja szkół niepaństwowych. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001, s. 67--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Metoda planowania przepływu produkcji w warunkch deterministycznych organiczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Mariusz Mądry // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 332--342
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5874] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Planowanie przepływu produkcji / Jarosław Stańczyk, Jerzy Świątek, Sebastian Saniuk // W: Automation 2000 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : Konferencja Naukowo - Techniczna. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2000, s. 152--159
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8991] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Planowanie przepływu produkcji w warunkach deterministycznych ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Tomasz Borowiecki, Zbigniew Banaszak // W: IV Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji : Materiały konferencyjne. Jurata, Polska, 2000 .- Warszawa : Wydaw. Helion, 2000, s. 519--527
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Prototypowanie zleceń produkcyjnych w jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej / Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź, Polska, 2000 .- Łódź : [brak wydawcy], 2000, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Workflows rapid prototyping system / Jarosław Stańczyk, Jerzy Świątek, Sebastian Saniuk // W: Mezinarodni vedecka konference: strojirenska technologie : Sekce 6. Ostrava, Czechy, 2000 .- Ostrava : [brak wydawcy], 2000, s. 433-438
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4913] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Wpływ organizacji służb logistycznych na efektywność gospodarowania / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Waldemar Woźniak // W: Polski Kongres Logistyczny - Logistics 2000 : Materiały kongresowe : referaty pozasesyjne. Poznań, Polska, 2000 .- Poznań : Wydaw. Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000, s. 137--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Wybór metody recyklingu samochodów w Polsce według wskażnika opłacalności / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 343--354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5882] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[66] Integrated production planning and shop floor control : Logistic approach / Zbigniew Banaszak, Sebastian Saniuk, Jerzy Honczarenko // W: Intelligent Manufacturing and Automation : Past - Present - Future : Proceedings of the 10th International DAAAM Symposium. Vienna, Austria, 1999 .- Vienna : DAAAM International Vienna, 1999, s. 29--30 .- ISBN: 3901509100
Słowa kluczowe: logistics, modelling, repetitive manufacturing, workflow control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Perspektywy i ograniczenia systemów komputerowego zarządzania produkcją / Waldemar Woźniak, Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 424--434
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Planowanie przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej : Komputerowy system weryfikacji zleceń produkcyjnych / Dariusz Gattner, Mariusz Mądry, Sebastian Saniuk // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy : Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Łódź, Polska, 1999 .- Łódź : Instytut Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 1999 .- Cz. 1, s. 123--132 .- ISBN: 8391101983
Słowa kluczowe: ograniczenia, planowanie produkcji, przepływ produkcji, sterowanie produkcją

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Planowanie przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, Mariusz Mądry // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 414--423
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Rachunek kosztów i wydajności jako narzędzie controllingu / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 55--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7829] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Rachunek efektów i nakładów elastycznych systemów produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 197--201
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14700] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Elastyczne systemy produkcyjne - budowa, struktura, korzyści zastosowania / Sebastian Saniuk // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 140--148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15529] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przedsiębiorczość i Zarządzanie / (Red.) Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk .- Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, 2017, T. 17, z. 12, cz. 2 .- ISSN: 1733-2486
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5574] [data modyf: 12-05-2017 09:24]
[2] Systemy logistyczne w gospodarowaniu / (Red.) Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, 196 s. .- ISBN: 9788394467210
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5632] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[3] Przedsiębiorczość i Zarządzanie / (Red.) Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski .- Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2016, T. 17, z, 12 .- ISSN: 1733-2486
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5554] [data modyf: 11-05-2017 12:57]
[4] Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT / (Red.) Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016, 277 s. .- ISBN: 9788378422662
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5514] [data modyf: 28-11-2016 11:52]
[5] IT solutions in logistics / (Red.) Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, 208 s. .- ISBN: 9788378422396
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5515] [data modyf: 13-12-2016 11:49]
[6] Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania / (Red.) Anna Saniuk, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 170 s. .- ISBN: 9788393384303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4943] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[7] Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / (Red.) Roman Stryjski, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 126 s. .- ISBN: 9788374811996
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4543] [data modyf: 20-03-2009 10:05]
[8] Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / (Red.) Julian Jakubowski, Roman Stryjski, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 222 s. .- ISBN: 9788374811347
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach / (Red.) Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos, Krzysztof Bzdyra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, 250 s. .- ISBN: 8374810017
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4226] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Algorytmy planowania przepływu produkcji w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk .- Politechnika Warszawska : Wydział Inżynierii Produkcji, 2000 .- 157 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski