System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Liliana Kozar
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przekład a transfer międzykulturowy / Liliana Kozar
// W: Kross-kul'turnye issledovaniâ v lingvistike : Meždunarodnyj sbornik naučnyh trudov po lingvokul'turologii .- Samara : Samarskaa gumanitarnaa akademia, 2016 - s. 3--10 .- ISBN: 9785989961818
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18756] [data modyf: 15-02-2017 08:23]
[2] Terminy polisemiczne w obrębie pewnej terminologii / Liliana Kozar
// W: Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce / red. nauk. Jolanta Łącka-Badura .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016 - s. 28--42 .- ISBN: 9788378753186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18502] [data modyf: 19-12-2016 09:16]
[3] Tłumaczenie dosłowne terminów, czyli o pokusie łatwych rozwiązań translatorskich. Na przykładzie francusko-polskiej terminologii z dziedziny indywidualnych zabezpieczeń emerytalnych / Liliana Kozar
// W: Norma a uzus. Tom I : Z zagadnień przekładu specjalistycznego / red. nauk. Barbara Walkiewicz, Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Woroch .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016 - s. 33--43 .- ISBN: 9788323231684
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19699] [data modyf: 05-01-2018 09:10]
[4] Enseigner les sons du français au public polonophone / Liliana Kozar
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych / red. Katarzyna Kwiek . 7 .- Lublin : Wydawnictwo Werset, 2015 - (12/15) - s. 80--90 .- ISBN: 9788363527815
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17964] [data modyf: 15-06-2016 11:20]
[5] Termes polysémiques á l'intérieur d'un corpus terminologique (sur l'exemple de la terminologie, française et polonaise, du régime supplémentaire de retraite) / Liliana Kozar
// W: Kul'turnye kody v soznanii i âzyke : Meždunarodnyj sbornik naučbyh trudov po lingvokul'turologii .- Samara : Samarskaa gumanitarnaa akademia, 2015 - s. 148--156 .- ISBN: 9785989961672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17619] [data modyf: 17-02-2016 12:55]
[6] La synecdoque dans un répertoire terminologique / Liliana Kozar
// W: Čelovek - kul'tura - âzyk. Meždunarodnyj sbornik trudov po lingvokul'turologii / red. E. E. Stefanskij .- Samara : Samarskaa gumanitarnaa akademia, 2014 - s. 101--105 .- ISBN: 9785989961528
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16569] [data modyf: 06-08-2015 12:08]
[7] Abréviations parmi les termes français et polonais du régime supplémentaire de retraite / Liliana Kozar
// W: Mir čeloveka na granah azyka : meždunarodnyj sbornik naučnyh trudov po lingvokul'turologii .- Samara : Samarskaa gumanitarnaa akademia, 2013 - s. 116--121 .- ISBN: 9785989961368
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15800] [data modyf: 09-11-2015 07:44]
[8] Sur la méthodologie de la phonétique... encore / Liliana Kozar
// W: L'enseignement/apprentissage du français langue étrangere : réfléchir et agir / textes réunis par Urszula Paprocka-Piotrowska, Jolanta Zając .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009 - s. 215--224 .- ISBN: 9788373064133
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14957] [data modyf: 14-12-2012 08:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Variabilité des formes terminologiques (sur l'exemple des termes français et polonais du régime supplémentaire de retraite) / Liliana Kozar // Neophilologica .- 2017, t. 29, s. 128--143, ISSN: 0208-5550, : bibliogr.
Słowa kluczowe: formal variation, pragmatic variation, specialist language, term, terminology, variability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22269] [data modyf: 29-01-2018 12:53]
[2] Fixer l'équivalence terminologique sur l'exemple des termes français et polonais du régime supplémentaire de retraite / Liliana Kozar // Studia Romanica Posnaniensia .- 2016, XLIII, 1, s. 27--46, ISSN: 0137-2475, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: definition, onomasiological approach, semasiological approach, term, terminological equivalence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-20381] [data modyf: 22-09-2016 09:35]
[3] Activités de traduction au service de la didactique du FLE / Liliana Kozar, Celine Tournebise // Prof-Europe .- 2008, 9, s. 72--78 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13518] [data modyf: 24-02-2010 10:24]
[4] Quelques remarques méthodologiques sur l'enseignement de la phonétique / Liliana Kozar // Prof-Europe .- 2007, 8, s. 84--87
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12473] [data modyf: 24-02-2010 10:24]
[5] Enseigner en tandem / Sandy Dubin, Liliana Kozar // Prof-Europe .- 2006, nr 7, s. 54--56
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11259] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Les métaphores dans les lexiques français et polonais du régime supplémentaire de retraite / Liliana Kozar // W: Romanica Cracoviensia .- 2015, 15, s. 19--29, ISSN: 1732-8705,
Słowa kluczowe: conceptualisation, metaphor, neonymie, terminology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10278] [data modyf: 05-11-2015 12:50]
[2] Métaphores dans le lexique, français et polonais, de ľhydrologie / Liliana Kozar // W: Studia Romanica Posnaniensia .- 2008, 35, s. 199--208, ISSN: 0137-2475, : bibliogr.tab.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8339] [data modyf: 12-06-2010 12:11]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Terminologie française et polonaise du régime supplémentaire de retraite. Étude sur la dénomination et sur la désignation / Liliana Kozar .- Uniwersytet Adama Mickiewicza - Poznań : Wydział Neofilologii Instytut Filologii Romańskiej, 2011 .- 378 s.
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski