System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Andrzej Kaczmarek
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Mechaniczny Andrzej Kaczmarek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Lekcja języka obcego oparta na literaturze dziecięcej / Andrzej Kaczmarek
// W: Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka / pod red. Krystyny Droździał-Szelest .- Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010 - s. 165--172 .- ISBN: 9788389682710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12839] [data modyf: 08-04-2011 14:14]
[2] Narration comme outil d'apprentissage de la langue / Andrzej Kaczmarek
// W: L'enseignement/apprentissage du français langue étrangere : réfléchir et agir / textes réunis par Urszula Paprocka-Piotrowska, Jolanta Zając .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009 - s. 69--75 .- ISBN: 9788373064133
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14956] [data modyf: 14-12-2012 08:37]
[3] Problematyka dydaktyki dwujęzyczności a kształcenie nauczycieli / Andrzej Kaczmarek
// W: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych / pod red. Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego .- Poznań - Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 2009 - s. 403--414 .- ISBN: 9788362135066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11822] [data modyf: 16-03-2010 12:57]
[4] Sprawność czytania w kontekście technologii informacyjnych / Andrzej Kaczmarek
// W: Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym / red. Jolanta Krieger - Knieja, Urszula Paprocka - Piotrowska .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 - s. 145--155 .- ISBN: 8373063153
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10391] [data modyf: 28-08-2008 11:24]
[5] Integracja przedmiotowa na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej / Andrzej Kaczmarek
// W: Integracja w nauczaniu języków obcych / red. nauk. Joannna Zawodniak, Katarzyna Trychoń - Cieślak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 27--38 .- ISBN: 8389712792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9334] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Techniki wspomagania rozwoju autonomii / Andrzej Kaczmarek
// W: Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych : badania i refleksje .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Językoznawstwo Stosowane) - s. 69--81 .- ISBN: 832321235X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5487] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] La narration comme outil d'apprentissage de la langue / Andrzej Kaczmarek // Cahiers de didactique du FLE dans les pays slaves .- 2010, Volume 2, No 1, s. 17--22
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15312] [data modyf: 10-01-2011 13:45]
[2] Le français, clé de ľintercompréhension / Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2010, 11, s. 117--121 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15231] [data modyf: 10-12-2010 09:43]
[3] Przegląd badań dotyczących korzyści wynikających z kształcenia typu CLIL / Andrzej Kaczmarek // Języki Obce w Szkole: czasopismo dla nauczycieli .- 2010, nr specjalny 6, s. 39--43
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15595] [data modyf: 08-04-2011 14:06]
[4] Zagadnienia metodologiczne badań w klasach dwujęzycznych / Andrzej Kaczmarek // Neofilolog: Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego .- 2010, nr 35, s. 33--41, ISSN: 1429-2173, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15232] [data modyf: 10-12-2010 09:49]
[5] Les projets du CELV dans le domaine des contenus et de ľéducation aux langues / Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2009, 10, s. 102--105
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14563] [data modyf: 17-03-2010 12:21]
[6] Journées de la Francophonie ont eu une dimension éducative ainsi que formative / Elżbieta Jastrzębska, Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2008, 9, s. 29
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14036] [data modyf: 28-09-2009 13:41]
[7] Rola języka obcego jako narzędzia poznawczego w szkole / Andrzej Kaczmarek // Neofilolog: Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego .- 2008, nr 31, s. 25--30, ISSN: 1429-2173, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13339] [data modyf: 29-10-2008 15:38]
[8] AIM - une innovation en FLE au Canada / Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2006, nr 7, s. 52--54
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Des histoires en action vers les apprenants en action / Andrzej Kaczmarek // Synergies Pologne: diversité des recherches en Langues-Cultures .- 2006, 3, s. 53--58
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11881] [data modyf: 08-02-2008 09:54]
[10] Exploitation pédogogique de la littéerature enfatine : "La France sans secrets" fevrier mars 2005 / Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2005, nr 6, s. 60--61
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Apprentissage des langues et systemes d`information quelques tendances actuelles / Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2000, Nr 3, s. 41
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8237] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Nauczanie wspomagane komputerem - krok w przód czy krok wstecz? / Andrzej Kaczmarek // Neofilolog: czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego .- 1998, Nr 17, s. 51--53, ISSN: 1429-2173,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Technologia informacyjna w samokształceniu językowym / Andrzej Kaczmarek // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne .- 2001, T. 2, s. 57--65
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5572] [data modyf: 03-04-2002 12:12]
[2] De quelques nouveautés dans le monde du multimédia / Andrzej Kaczmarek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie - (Training of Translators and Interpreters) .- 1998, T. 2, s. 49--54
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5576] [data modyf: 03-04-2002 12:45]
[3] Les machines a l`école - vers une pédagogie informatique / Andrzej Kaczmarek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie - (Training of Translators and Interpreters) .- 1998, T. 2, s. 55--60
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski