System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Elżbieta Jastrzębska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym (na przykładzie języka francuskiego) / Elżbieta Jastrzębska .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 .- 245 s. .- ISBN: 9788375876321
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10249] [data modyf: 23-08-2011 14:04]
[2] Jak być twórczym na lekcjach języka obcego? / Elżbieta Jastrzębska .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1997 .- 160 s. .- ISBN: 8386335300
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6261] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] L'interculturel dans la formation des enseignants de langues / Elżbieta Jastrzębska
// W: L'interculturel en pratique / Sous la direction de Magdalena Sowa .- Lublin : Wydaw. Werset, 2011 - (12/15 ; no 1) - s. 33--38 .- ISBN: 9788360133781
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12874] [data modyf: 17-05-2011 11:15]
[2] O edukacji twórczej nauczycieli języków obcych raz jeszcze / Elżbieta Jastrzębska
// W: Nauczyciel języków obcych dziś i jutro / pod red. Mirosława Pawlaka, Anny Mystkowskiej - Wiertelak i Agnieszki Pietrzykowskiej .- Poznań - Kalisz : Wydaw. UAM, 2009 - s. 189--197 .- ISBN: 9788362135073
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11682] [data modyf: 10-02-2010 10:32]
[3] Education interculturelle en classe de langue / Elżbieta Jastrzębska
// W: Europejska polityka językowa / red. nauk. Elzbieta Jastrzębska, Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 139--140 .- ISBN: 8389712806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zintegrowane kształcenie twórczego nauczyciela języków obcych / Elżbieta Jastrzębska
// W: Integracja w nauczaniu języków obcych / red. nauk. Joannna Zawodniak, Katarzyna Trychoń - Cieślak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 101--113 .- ISBN: 8389712792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Kształtowanie postawy twórczej uczniów a ich autonomizacja / Elżbieta Jastrzębska
// W: Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych : badania i refleksje .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Językoznawstwo Stosowane) - s. 51--67 .- ISBN: 832321235X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działania twórcze w dydaktyce języka francuskiego jako obcego w perspektywie współczesnych podręczników / Elżbieta Jastrzębska // Chowanna .- 2011, Tom 1 (36), s. 133--150, ISSN: 0137-706X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16193] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Stratégies de la didactique de la créativité dans la classe du FLE / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2010, 11, s. 108--116 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15230] [data modyf: 10-12-2010 09:41]
[3] La competence Ethique dans ľéducation interculturelle / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2009, 10, s. 82--83
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14566] [data modyf: 17-03-2010 12:33]
[4] Section PROF-EUROPE de Zielona Góra en 2008/2009 / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2009, 10, s. 71
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14565] [data modyf: 17-03-2010 12:28]
[5] Une lecture obligatoire / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2009, 10, s. 106
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14564] [data modyf: 17-03-2010 12:22]
[6] Journées de la Francophonie ont eu une dimension éducative ainsi que formative / Elżbieta Jastrzębska, Andrzej Kaczmarek // Prof-Europe .- 2008, 9, s. 29
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14036] [data modyf: 28-09-2009 13:41]
[7] Dans la classe de français créative / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2007, 8, s. 106
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Quelques mots sur la créativité / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2007, 8, s. 90--92
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12471] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Didactique du FLE en action / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2006, 7, s. 77--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole: czasopismo dla nauczycieli .- 2006, nr 1, s. 68--74
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10772] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Atelier d'écriture en classe de langue / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2005, 6, s. 83--84
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12469] [data modyf: 24-02-2010 10:24]
[12] Pedagogika aktualizująca w kształceniu nauczycieli - projekt kanadyjski / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2005, 6, s. 76
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Ateliers de créativité / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2002, nr 5, s. 29--31
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9398] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] ...La formation continue des professeurs de français dans la région de Zielona Góra / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2000, nr 3, s. 31
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] La formation continue des professeurs de français dans la région de Zielona Góra / Elżbieta Jastrzębska // Prof-Europe .- 2000, Nr 3, s. 16, 31
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8240] [data modyf: 07-02-2008 13:24]
[16] Temat "europejski" na lekcjach języka francuskiego. Część I / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole .- 1997, nr 3, s. 245--247
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8247] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Temat "europejski" na lekcjach języka francuskiego. Część II / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole .- 1997, nr 4, s. 362-364
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8248] [data modyf: 10-01-2003 11:47]
[18] Temat "europejski" na lekcjach języka francuskiego. Część III / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole .- 1997, nr 5, s. 429-231
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przygotowanie do twórczości pedagogicznej w kształceniu wstępnym nauczycieli języków obcych / Elżbieta Jastrzębska // W: Neofilolog .- 2013, nr 40/2, s. 319--332, ISSN: 1429-2173,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9672] [data modyf: 22-07-2015 09:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stratégies de didactique de la créativité dans la classe de FLE / Elżbieta Jastrzębska // W: Vers l'éducation plurilingue en Europe avec le français. De la diversité á la synergie : 2e Congres européen de la FIPF. Prague, Czechy, 2011 .- Kraków : Fédération internationale des professeurs de français, 2013, s. 289--302 .- ISBN: 9782953928440
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22015] [data modyf: 07-12-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Europejska polityka językowa / (Red.) Elżbieta Jastrzębska, Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- ISBN: 8389712806
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4176] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski