System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Joanna Zawodniak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 57 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym / Joanna Zawodniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009 .- 417 s. .- ISBN: 9788374812368
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9001] [data modyf: 26-03-2009 17:42]
[2] Teaching Children English with Reliance on the Lexically Driven Syllabus / Joanna Zawodniak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 .- 160 s. .- ISBN: 8373085874
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Pat & Rhett / Joanna Zawodniak ; illustrated by Grażyna Bujkiewicz. .- Zielona Góra : Wydawnictwo "WZ", 1996 .- 94 s. .- ISBN: 8390494302
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Boredom in practical English language classes: Insights from interview data / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 177--191 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19890] [data modyf: 29-05-2019 12:20]
[2] The contribution of metaphor to university students' explicit knowledge about ELT methodology. / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak
// W: Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World / eds. Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak .- - : Springer International Publishing AG, 2018 - (Second Language Learning and Teaching) - s. 271--286 .- ISBN: 9783319669755    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66975-5
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19354] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[3] Metaphor use implications for foresting EFL student's understanding of mother tongue role in the L2 learning environment / Joanna Zawodniak
// W: Modern Teachers' Responsibilities in the Days of Global Cultural Transformation / pod red. Ewy Kobyłeckiej .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - (International Forum for Education ; nr 10) - s. 185--198 .- ISBN: 9788380197022
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19647] [data modyf: 03-06-2019 11:03]
[4] The Good Start Method as a Tool Conducive to Dyslexic Young Learners' Dual Code Use / Joanna Zawodniak
// W: Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht / Hrsg. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Loretta Bertelle .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik ; Band 18) - s. 179--197 .- ISBN: 9783631652770
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16437] [data modyf: 06-08-2015 12:53]
[5] Can L2 overwriting and copying boost child's linguistic imagination and acuity? / Joanna Zawodniak
// W: Radoša Personiba. Zinatnisko rakstu krajums = Creative Personality. Collection of scientific papers / ed. Rita Bebre .- Riga : Apgads SIA "JUMI", 2011 - s. 202--209 .- ISBN: 9789934821523
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16471] [data modyf: 07-01-2015 15:22]
[6] Możliwości wykorzystania kulturowo-historycznej teorii Wygotskiego w nauczaniu pisania obcojęzycznego dzieci / Joanna Zawodniak
// W: Heteronomie glottodydaktyki : domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych: księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab.Teresy Siek-Piskozub / pod red. Zdzisława Wąsika i Aleksandry Wach .- Poznań : Instytut Filologii Angielskiej UAM, 2010 - s. 217--230 .- ISBN: 9788392816720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12445] [data modyf: 07-12-2010 10:25]
[7] Twórcze i odtwórcze aspekty wczesnego nabywania sprawności pisania w języku obcym / Joanna Zawodniak
// W: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych : zarys teorii i praktyki / red. Dorota Sikora-Banasik .- Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009 - s. 127--145 .- ISBN: 9788360814505
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11937] [data modyf: 28-04-2010 12:34]
[8] Funkcje efektywnego nauczyciela języka obcego pracującego z dziećmi / Joanna Zawodniak
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 311--318 .- ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10736] [data modyf: 07-01-2009 13:24]
[9] Integracja metody odpowiedzi całym ciałem (TPR) z techniką inscenizacyjną we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego / Joanna Zawodniak
// W: Integracja w nauczaniu języków obcych / red. nauk. Joannna Zawodniak, Katarzyna Trychoń - Cieślak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 39--45 .- ISBN: 8389712792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ocenianie wczesnoszkolne w nauczaniu języka obcego / Joanna Zawodniak
// W: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej / pod red. Katarzyny Karpińskiej - Szaj .- Łask : Oficyna Wydaw. LEKSEM, 2005 - s. 325--335 .- ISBN: 836017802X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On the possible interactions of varied EFL activities and learning styles with EFL students' motivational changes / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak // Innovation in Language Learning and Teaching .- 2019, s. 178--193, ISSN: 1750-1229, , eISSN: 1750-1237,
Słowa kluczowe: Motivational changes, assisted performance, complex dynamic systems theory, emergent behaviors, sociocultural theory
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/17501229.2017.1420654         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22304] [data modyf: 17-10-2019 08:21]
[2] Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk // Applied Linguistics Papers .- 2018, vol. 25, nr 3, s. 149--163, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: L2 and L3, boredom in the L2, factors responsible for experiencing boredom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23391] [data modyf: 04-12-2018 09:16]
[3] Wpływ świata wirtualnego 'second life' na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy u studentów filologii angielskiej. / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk // Neofilolog .- 2018, nr 50, s. 65--85, ISSN: 1429-2173, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: second life, zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego, złożone systemy dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2018.50.1.5
[AWCZ-23201] [data modyf: 09-10-2018 08:55]
[4] Nuda a praktyczna nauka języka angielskiego / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak // Neofilolog .- 2017, 49(1), s. 115--131, ISSN: 1429-2173, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: czynności wzbudzające zainteresowanie ucznia, emocje intelektualne, nuda, skłonność do odczuwania nudy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2017.49.1.07
[AWCZ-22125] [data modyf: 18-12-2017 12:27]
[5] Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak // Lingwistyka Stosowana .- 2017, t. 23, nr 3, s. 135--149, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21735] [data modyf: 25-10-2017 09:45]
[6] Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas // Konińskie Studia Językowe .- 2017, vol. 5, nr 1, s. 425--441, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, proneness to boredom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: doi: 10.30438/ksj.2017.5.4.3
[AWCZ-22792] [data modyf: 29-05-2018 10:21]
[7] Zmiany w gotowości komunikacyjnej w języku angielskim u studentów filologii angielskiej w Second Life / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk // Konińskie Studia Językowe .- 2017, Vol. 5, No. 2, s. 203--221, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: engagement with language, intramental and intermental factors, the pyramid model, virtual worlds, willingness to communicate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22350] [data modyf: 13-02-2018 09:48]
[8] Metaphor as a vehicle for enhancing EFL students' reflection on the teacher's contribution to a positive climate in L2 classroom / Joanna Zawodniak // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2016, Vol. 17, nr 16, s. 22--27, ISSN: 1509-5576, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: awereness of EFL teacher responsibilities, metaphor, metaphorical expresion, source domain, target domain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20948] [data modyf: 26-01-2017 09:28]
[9] The Code-Switching Dimension of Guided Fantasies in Young Learner L2 Classroom / Joanna Zawodniak // Journal of Literature and Art Studies .- 2015, Vol. 5, No. 10, s. 874--888, ISSN: 2159-5836, , eISSN: 2159-5844, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: code-switching, cognitive sponge, cognitive structuring, engagement with language, guided fantasies, interdependence hypothesis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19542] [data modyf: 26-11-2015 10:49]
[10] Współpraca Zakładu Filologii Angielskiej z Instytutem Językowym Algonquin College w Ottawie / Joanna Zawodniak // Uniwersytet Zielonogórski .- 2013, nr 8, s. 48--49, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17761] [data modyf: 21-07-2015 11:39]
[11] Sensorimotor Underpinnings of Young Learner L2 Classroom / Joanna Zawodniak // NSW Federation of Community Language Schools .- 2010, May, s. 16--22
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15025] [data modyf: 21-09-2010 09:40]
[12] Heurystyczno - operacyjny model wczesnego nauczania języków obcych / Joanna Zawodniak // Poliglota: edukacja językowa dzieci .- 2007, nr 1, s. 11--20
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12313] [data modyf: 06-09-2007 10:52]
[13] Zakład Filologii Romańskiej: Elżbieta Jastrzębska laureatką Orderu Kawalerskiego Palm Akademickich / Joanna Zawodniak // Uniwersytet Zielonogórski .- 2007, nr 4-5, s. 22--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17863] [data modyf: 24-01-2014 14:17]
[14] Assessing young learners' L2 performance / Joanna Zawodniak // The Teacher: English language teaching .- 2005, nr 2, s. 40--42
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10466] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Pisanie w języku obcym jako zajęcie przyjemne i pożyteczne / Joanna Zawodniak // Poliglota: edukacja językowa dzieci .- 2005, nr 1, s. 62--75
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] The place of Neuro-Linguistic Programming (NLP) in young learner L2 acquisition / Joanna Zawodniak // The Teacher: English language teaching .- 2005, nr 10, s. 27--30
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10469] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Total Physical Response (TPR) as a child-friendly method of teaching a foreign language through actions / Joanna Zawodniak // The Teacher: English language teaching .- 2005, nr 1, s. 38--40
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10467] [data modyf: 01-03-2007 12:58]
[18] Writing as vital component of young learner L2 lesson / Joanna Zawodniak // The Teacher: English language teaching .- 2005, nr 4, s. 28--32
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10468] [data modyf: 01-03-2007 12:58]
[19] Nowe spojrzenie na słownictwo w nauczaniu języka obcego dzieci / Joanna Zawodniak // Neofilolog .- 2000, nr 19, s. 68--79, ISSN: 1429-2173,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8244] [data modyf: 21-02-2003 14:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Language Mosaic and Its Place in Developing Young L2 Learner Operational Thought / Joanna Zawodniak // W: Lingwistyka Stosowana .- 2013, tom 8, s. 165--175, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9742] [data modyf: 22-07-2015 09:50]
[2] Informal talks about writing as a constructive way to develop young L2 learner print awareness / Joanna Zawodniak // W: Glottodidactica .- 2011, Vol. 37, s. 95--106, ISSN: 0072-4769, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9111] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Young learner L2 writing - creation or imitation? / Joanna Zawodniak // W: Radoša personiba(VII) .- 2009, s. 172--180 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8508] [data modyf: 13-01-2010 08:56]
[4] Piagetian and post - Piagetian perspectives on young learner L2 instruction / Joanna Zawodniak // W: Language, thought and education .- 2008, Vol. 1, s. 113--128
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The effect of cognitive development on young learner L2 performance / Joanna Zawodniak // W: Acta Universitatis Nicolai Copernici - (English Studies ; T. 14) .- 2005, s. 209--219
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wpływ czynników poznawczych na rozwój języka dziecka / Joanna Zawodniak // W: Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu .- 2005, T. 7, s. 263--276
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7117] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Integracja percepcyjno-motoryczna w procesie glottodydaktycznym / Joanna Zawodniak // W: Neofilolog .- 2004, Nr 24, s. 24--32, ISSN: 1429-2173,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na temat: Integracja w nauczaniu jezyków obcych / Joanna Zawodniak // W: Neofilolog .- 2004, Nr 24, s. 99--102, ISSN: 1429-2173,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7140] [data modyf: 07-03-2008 12:47]
[9] Implications of Multi-sensory Approach for Child L2 Vocabulary Acquisition / Joanna Zawodniak // W: Glottodidactica .- 2001, Vol. 29, s. 149--159, ISSN: 0072-4769,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zastosowanie metody "odpowiedzi całym ciałem" (TPR) w nauczaniu języka obcego dzieci / Joanna Zawodniak // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne .- 2001, T. 2, s. 195--201
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5578] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] The Role of Memory in Child's Vocabulary Consolidation and Enrichment / Joanna Zawodniak // W: Glottodidactica .- 1998, vol. XXVI, s. 309--321, ISSN: 0072-4769,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Boredom in practical english language classes: insights from interview data / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 42 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22383] [data modyf: 19-12-2016 09:40]
[2] Metaphor as the vehicle for a deeper understanding and improving of the relationship between the teacher and L2 students / Joanna Zawodniak // W: ICTM 2015 Proceedings of the Third International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2015, s. 116 .- ISBN: 9788364389603 .- [abstract]
Słowa kluczowe: deeper understanding and improving of the relationship, metaphor, student, teacher, vehicle

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22605] [data modyf: 19-05-2017 09:35]
[3] What Can Metaphot Tell Us About L2 Teaching Profession? / Joanna Zawodniak // W: TESOL 2015 International Convention & English Language Expo : Crossing Borders Building Bridges. Program Book. Toronto, Kanada, 2015 .- - : TESOL International Association, 2015, s. 185 .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22005] [data modyf: 03-12-2015 10:04]
[4] The code-switching dimension of guided fantasies in young learner L2 classroom / Joanna Zawodniak // W: Conference Handbook: 12th International Conference Association for language Awareness. Hamar, Norwegia, 2014 .- Elverum : Hedmark University College, 2014, s. 83 .- [abstract]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21576] [data modyf: 05-08-2015 09:38]
[5] Song as a Tool Conducive to Dyslexic Young Learners' SLA / Joanna Zawodniak // W: A Declaration of Excellence. TESOL International Convention & English Language Expo : Program Book. Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2012 .- [b. m.] : TESOL International Association, 2012, s. 112 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21084] [data modyf: 19-12-2013 10:01]
[6] Opportunities for Activating English Urban-Space Instructions With Computer Graphics / Joanna Zawodniak // W: The 45th Annual TESOL Convention and Exhibit : Program Book. New Orleans, Louisiana, USA, 2011 .- [b. m.] : TESOL, 2011, s. 172 .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21085] [data modyf: 21-01-2014 13:20]
[7] The Dialogical Approach as Enhancing Young L2 Learner Print Awareness / Joanna Zawodniak // W: 10th International Conference: Awareness Matters. Language. Culture. Literacy. Kassel, Niemcy, 2010 .- -- : --, 2010, s. 37--38 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21086] [data modyf: 19-12-2013 11:54]
[8] The advantages and disadvantages of drawing on the European Language Portfolio in young learner L2 education / Joanna Zawodniak // W: FORLANG 2009 : Cudzie jazyky v akademickom prostredí Foreign Languages in an Academic Environment Fremdsprachen im akademischen Bereich. Košice, Słowacja, 2009 .- Košice : Katedra jazykov Technická Univerzita, 2009, s. 343--352 (CD-ROM) .- ISBN: 9788055303253
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19574] [data modyf: 14-05-2010 08:06]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 324 s. .- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5691] [data modyf: 29-05-2019 13:25]
[2] Language, thought and education / (Red.) Marek Kuczyński, Joanna Zawodniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, Vol. 1, 169 s.
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4456] [data modyf: 26-03-2008 08:37]
[3] Integracja w nauczaniu języków obcych / (Red.) Joanna Zawodniak, Katarzyna Trychoń-Cieślak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 128 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4155] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Neofilolog : czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego / (Red.) Joanna Zawodniak .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, 2004, Nr 24
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4171] [data modyf: 04-12-2012 10:46]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Nauczyciele języków obcych w dobie przemian / / Zawadzka E. .- Kraków , 2004 (Rec.) Joanna Zawodniak // Integracja w nauczaniu języków obcych. Zielona Góra .- 2005, s. 127--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski