System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The Role Of The Translator In The Translation Of Magazines On The Example Of Newsweek: Theory Versus / Jolanta Osękowska-Sandecka .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012 .- 287 s. .- ISBN: 9788322933183
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11224] [data modyf: 30-11-2012 11:25]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Agency news translation for the online press: glocalization view of the English-language news dominance / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 39--52 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19883] [data modyf: 29-05-2019 12:18]
[2] Recontextualization in Press Translation: Ideological Shifts / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: On the Verge between Language and Translation / eds. Marcin Wilczyński, Piotr Czajka, Michał Szawerna .- Berlin : Peter Lang GmbH, 2018 - s. 283--309 .- ISBN: 9783631763544
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20761] [data modyf: 04-06-2019 11:20]
[3] Institutional Agency and Meaning in Press Translation / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: Translation and Meaning. New Series / Łukasz Bogucki, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (eds.) . Vol. 2, Pt. 2 .- Frakfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - (Łódź. Studies in Language ; Vol. 43) - s. 285--299 .- ISBN: 9783631670613
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18483] [data modyf: 09-12-2016 13:27]
[4] Translation for Intertextualisation in the Press: Conflict Ideology Alterations / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: Challenging Ideas and Innovative Approaches in Applied Linguistics / Wojciech Malec, Marietta Rusinek, Anna Sadowska (eds.) .- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015 - (Studies in Linguistics and Methodology ; 10) - s. 257--273 .- ISBN: 9788380612075
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18481] [data modyf: 09-12-2016 11:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Translation of Hyperbole and Understatement for Ideology Manipulation in the Press / Jolanta Osękowska-Sandecka // Lodz Papers in Pragmatics .- 2015, Vol. 11, Iss. 2, s. 201--223, ISSN: 1895-6106,
Słowa kluczowe: hyperbole, ideology, press translation, understatement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20687] [data modyf: 09-12-2016 10:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Language functionalism in the face of global translation / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: Language, thought and education .- 2010, Vol. 2, s. 117--128 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8849] [data modyf: 18-02-2011 12:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The translation of unstable media texts: a practical approach to the traditional and the non-traditional / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?). Nitra, Slovakia, Polska, 2018 .- Banská Bystrica : Belianum, 2018, s. 82 .- ISBN: 9788055714356
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23288] [data modyf: 26-11-2018 13:54]
[2] Press translation in view of the english language dominance / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 36 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22381] [data modyf: 19-12-2016 09:37]
[3] Contextual Sensitivity of Strategies in Press Translation: The Cause of Women / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: Translation & revolution. Translation Studies in Portugal 9th international colloquium. Lisbon, Portugalia, 2015 .- [B. m.] : Universidade Catolica Portugesa, 2015, s. 28 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23294] [data modyf: 28-11-2018 11:30]
[4] Institutional agency and meaning in press translation / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: The 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning. Łódź, Polska, 2015 .- Łodź : University of Łódź, 2015, s. 44--45 .- ISBN: 9788379698868 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23296] [data modyf: 28-11-2018 14:54]
[5] Press translation: hyperbole and understatement as tools for manipulation / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: New Developments in Linguistic Pragmatics NDLP 2015. Łódź, Polska, 2015 .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 119--120 .- ISBN: 9788379695959 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23295] [data modyf: 28-11-2018 11:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski