System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 21 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (5)    CZASOP: 11 (11)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
21 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (5)    CZASOP: 11 (11)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The Role Of The Translator In The Translation Of Magazines On The Example Of Newsweek: Theory Versus / Jolanta Osękowska-Sandecka .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012 .- 287 s. .- ISBN: 9788322933183
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11224] [data modyf: 30-11-2012 11:25]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Agency news translation for the online press: glocalization view of the English-language news dominance / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 39--52 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19883] [data modyf: 01-03-2018 12:44]
[2] Institutional Agency and Meaning in Press Translation / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: Translation and Meaning. New Series / Łukasz Bogucki, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marcel Thelen (eds.) . Vol. 2, Pt. 2 .- Frakfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - (Łódź. Studies in Language ; Vol. 43) - s. 285--299 .- ISBN: 9783631670613
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18483] [data modyf: 09-12-2016 13:27]
[3] Translation for Intertextualisation in the Press: Conflict Ideology Alterations / Jolanta Osękowska-Sandecka
// W: Challenging Ideas and Innovative Approaches in Applied Linguistics / Wojciech Malec, Marietta Rusinek, Anna Sadowska (eds.) .- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015 - (Studies in Linguistics and Methodology ; 10) - s. 257--273 .- ISBN: 9788380612075
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18481] [data modyf: 09-12-2016 11:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Translation of Hyperbole and Understatement for Ideology Manipulation in the Press / Jolanta Osękowska-Sandecka // Lodz Papers in Pragmatics .- 2015, Vol. 11, Iss. 2, s. 201--223, ISSN: 1895-6106,
Słowa kluczowe: hyperbole, ideology, press translation, understatement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20687] [data modyf: 09-12-2016 10:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Language functionalism in the face of global translation / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: Language, thought and education .- 2010, Vol. 2, s. 117--128 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8849] [data modyf: 18-02-2011 12:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Press translation in view of the english language dominance / Jolanta Osękowska-Sandecka // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 36 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22381] [data modyf: 19-12-2016 09:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski