System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marek Kuczyński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Daughter's Book 1 : Podstawy leksykalno-gramatyczne języka angielskiego w opowiadaniu i ćwiczeniach. Wydanie rozszerzone / Marek Kuczyński . cz. 1 .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho, 2014 .- 229 s. .- ISBN: 9788362352227
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12162] [data modyf: 16-03-2017 10:48]
[2] Daughter's Book 2 : Podstawy leksykalno-gramatyczne języka angielskiego w opowiadaniu i ćwiczeniach. Wydanie rozszerzone / Marek Kuczyński . cz. 2 .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho, 2014 .- 236 s. .- ISBN: 9788362352234
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12163] [data modyf: 16-03-2017 10:48]
[3] I am Polish. Angielski właśnie dla Ciebie! : interakcyjny podręcznik do nauki języka angielskiego: wczesne stadium nauki / Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Wydaw. Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Wydaw. "GOTÓW" Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 2008 .- 98 s. .- ISBN: 8370771130
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8668] [data modyf: 17-09-2008 09:10]
[4] Skuteczna nauka języka obcego / Marek Kuczyński .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008 .- 142 s. .- ISBN: 9788360792049
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8670] [data modyf: 18-09-2008 11:25]
[5] Second Language and Thinking: Associative Shifts in the Bilingual Mind / Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 .- 352 s. .- ISBN: 9788374811095
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8740] [data modyf: 29-10-2008 15:15]
[6] Angielski na dobry początek : książka dziecka / Marek Kuczyński, Bogdan Siemaszko . 1 .- Psary : Glottiverbum, 2005 .- 171 s. .- ISBN: 8389670003
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Background knowledge and second language vocabulary : exploring interaction / Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 369 s. .- ISBN: 8389712
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7264] [data modyf: 01-07-2005 10:49]
[8] Angielski dla twoich celów : podręcznik do nauki języka angielskiego dla średniozaawansowanych / Marek Kuczyński .- Wojkowice : Wydaw. Glottiverbum, 2003 .- 151 s. .- ISBN: 8391789225
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6826] [data modyf: 01-04-2004 18:16]
[9] The switchboard theory of second language / Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 .- 95 s. .- ISBN: 838932170X
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6824] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Angielski dla twoich potrzeb : podręcznik do nauki języka angielskiego dla początkujących / Marek Kuczyński .- Psary : Wydaw. Glottiverbum, 2002 .- 142 s. .- ISBN: 8391789209
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Eastern treasure : podręcznik do nauki języka angielskiego / Marek Kuczyński .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2002 .- 419 s. .- ISBN: 8391282155
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6073] [data modyf: 29-10-2008 15:17]
[12] Angielski, jakiego potrzebujesz : Podstawy leksykalno-gramatyczne języka angielskiego w opowiadaniu i ćwiczeniach / Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Kanion, 2001 .- 320 s. .- ISBN: 8387808091
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6070] [data modyf: 04-04-2002 11:19]
[13] Matchbox English : A Consumer-Product Course of English for Intermediate Learners / Marek Derenowski, Marek Kuczyński, Iwona Łęska-Drajerczak, Beata Sobkowiak .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001 .- 97 s. .- ISBN: 8323210993
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6072] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Descriptive linguistics for teachers and translators: trainee perceptions / Marek Kuczyński
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2018 - s. 167--176 .- ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19889] [data modyf: 29-05-2019 12:19]
[2] The phonological component of interlanguage: from Polish into English / Marek Kuczyński
// W: Language, thought and education: Across systems / ed. by Marek Kuczyński, Leszek Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 11--19 .- ISBN: 9788378420446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15592] [data modyf: 17-10-2013 07:28]
[3] Variability in L2 competence: the role of continuous input in developing early bilinguals' L2 accuracy, vocabulary and fluency / Marek Kuczyński
// W: Variability and stability in foreign and second language learning contexts / ed. by E. Piechurska-Kuciel, L. Piasecka . Vol. 1 .- Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012 - s. 243--266 .- ISBN: 9781443835794
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14462] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Verb complementation and transitivity across Polish and English. Sample analysis / Marek Kuczyński
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 327--336 .- ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14518] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Interdyscyplinaryzm i uniwersalizm rdzenia leksykalnego / Marek Kuczyński
// W: Europejska polityka językowa / red. nauk. Elzbieta Jastrzębska, Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 71--82 .- ISBN: 8389712806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7832] [data modyf: 24-11-2005 13:03]
[6] Nauka języka obcego a kategoryzacja rzeczywistości / Marek Kuczyński
// W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej** / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 357--370 .- ISBN: 8389712679
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12042] [data modyf: 10-06-2010 13:46]
[7] Wpływ języka obcego na procesy ogólnopoznawcze. Trensfer kulturowo-asocjacyjny / Marek Kuczyński, Agnieszka Wałukiewicz
// W: Integracja w nauczaniu języków obcych / red. nauk. Joannna Zawodniak, Katarzyna Trychoń - Cieślak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 49--61 .- ISBN: 8389712792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9336] [data modyf: 29-01-2008 11:37]
[8] Transfuzja semantyczna jednostek leksykalnych a rola mediów / Marek Kuczyński
// W: Aspekty współczesnych dyskursów / red. Piotr P. Chruszewski .- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2004 - (Język a Komunikacja ; 5) - s. 161--181 .- ISBN: 8391476464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6530] [data modyf: 01-04-2004 18:22]
[9] Multi-word items in TEFL: the analytic approach / Marek Kuczyński
// W: Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski ; 2) - s. 211--229 .- ISBN: 8389321033
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5318] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Experience with the world as a factor behind the variable pace of target language vocabulary acquisition / Marek Kuczyński
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 33--42 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11824] [data modyf: 17-03-2010 13:19]
[11] Manipulacje lingwistyczne / Marek Kuczyński
// W: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną .- Zielona Góra : Wydaw. Maryja przy Towarzystwie Zdrowia Psychicznego, 1999 - s. 33--60
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4951] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Meaning and truth: What ain't in the head? / Marek Kuczyński // Konińskie Studia Językowe .- 2018, vol. 6, no 2, s. 207--224, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: categorization, cognition, concept, meaning, truth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.6
[AWCZ-23390] [data modyf: 03-12-2018 08:40]
[2] Wygląd, osobowość i duchowość w dydaktyce języków obcych / Marek Kuczyński // Edukacja Humanistyczna .- 2000, nr 2-3, s. 29--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8236] [data modyf: 09-02-2008 11:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] From bottom-up to top-down processing in building academic knowledge: the case of linguistics / Marek Kuczyński // W: Language, thought and education .- 2010, Vol. 2, s. 77--86 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8847] [data modyf: 18-02-2011 12:08]
[2] Discourse and the frame - based approach to polysemy / Marek Kuczyński // W: Language, thought and education .- 2008, Vol. 1, s. 9--15
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8107] [data modyf: 26-03-2008 08:35]
[3] Zasoby poznawcze a przyswajalność słownictwa języka obcego / Marek Kuczyński // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2003, T. 3, s. 43--61, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6484] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Wartości w nauczaniu języków obcych. Kilka faktów i propozycji / Marek Kuczyński // W: Studia Paradyskie .- 2001, T. 11, s. 107--115, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6490] [data modyf: 08-02-2008 10:04]
[5] Wartości duchowe w dydaktyce języków obcych : Wyzwania na nowe milenium / Marek Kuczyński // W: Studia Paradyskie .- 2000, t. IX, s. 31--46, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5573] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Linguistics descriptive grammar for the teacher and the translator. How can these topical areas be useful? / Marek Kuczyński // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 32 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22378] [data modyf: 19-12-2016 09:33]
[2] Semantic Transparency and Opaqueness in Multi - Word Lexical Items : a Cognitive Perspective / T.V. Dubrovskaya, Marek Kuczyński, O.N. Abramova // W: Modern Developments in Linguistics and Language Teaching : International Conference Proceedings, Moscow - Penza, 14-15 May, 2007. Moscow - Penza, Rosja, 2007 .- Moscow : International Independent University of Ecology and Political Science, 2007 .- Vol. 1, s. 117--124 .- ISBN: 5738302898
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18930] [data modyf: 25-09-2008 13:00]
[3] Skuteczne metody uczenia się jezyków obcych : wybrane zagadnienia / Marek Kuczyński // W: Języki obce u progu integracji europejskiej : wolumin pokonferencyjny Koła Naukowego Języka Angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, Polska, 2001 .- Sulechów : PWSZ, 2001, s. 31--36 .- ISBN: 8391853713
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16310] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Stories that teach words. A suggestion for remedying lexical deficiencies / Marek Kuczyński // W: The young generation in the process of transformation within the language education system. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 56--69
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14676] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Language, thought and education: Exploring networks / (Red.) Marek Kuczyński, Leszek Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 235 s. .- ISBN: 9788378421849
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5329] [data modyf: 02-09-2015 16:32]
[2] Language, thought and education: Across systems / (Red.) Marek Kuczyński, Leszek Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 216 s. .- ISBN: 9788378420446
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5136] [data modyf: 31-08-2015 08:17]
[3] Language, thought and education / (Red.) Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, Vol. 2, 128 s.
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4844] [data modyf: 18-02-2011 12:15]
[4] Language, thought and education / (Red.) Marek Kuczyński, Joanna Zawodniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, Vol. 1, 169 s.
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4456] [data modyf: 26-03-2008 08:37]
[5] Modern Developments in Linguistics and Language Teaching / (Red.) T.V. Dubrovskaya, Marek Kuczyński, O.N. Abramova .- Moscow : International Independent University of Ecology and Political Science, 2007, Vol. I i II
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4521] [data modyf: 25-09-2008 13:02]
[6] Europejska polityka językowa / (Red.) Elżbieta Jastrzębska, Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- ISBN: 8389712806
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4176] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] The young generation in the process of transformation within the language education system / (Red.) Marek Kuczyński .- Zielona Góra : Marek Kuczyński, 2001, 96 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski