System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Jonathan Chumas
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Addressing the issue of violence in our society. The ten most important rules in the light of the study on "Society without violence" / Marzanna Farnicka, Jonathan Chumas // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje .- 2019, nr 33, s. 9--16, ISSN: 2299-4033, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24387] [data modyf: 03-10-2019 08:29]
[2] Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas // Konińskie Studia Językowe .- 2017, vol. 5, nr 1, s. 425--441, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, proneness to boredom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: doi: 10.30438/ksj.2017.5.4.3
[AWCZ-22792] [data modyf: 29-05-2018 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Boredom in practical english language classes: insights from interview data / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 42 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22383] [data modyf: 19-12-2016 09:40]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski