System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Dorota Kulczycka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 130 pozycji bibliograficznych
29 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ziemia Święta w dobie romantyzmu. Antologia, 2013. Dorota Kulczycka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 221 s. , ISBN: 9788378420699, fot. rys.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11634] [data modyf: 28-07-2015 09:06]
[2] Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu, 2012. Dorota Kulczycka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 575 s. , ISBN: 9788378420347, bibliogr. il. mapy. tab.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11213] [data modyf: 28-11-2012 08:54]
[3] W stronę Orientu : Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie, 2012. Dorota Kulczycka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 316 s. , ISBN: 9788378420309,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11268] [data modyf: 19-12-2012 12:02]
[4] "Powiedzieć to wszystko o czym milczę" o poezji Stanisława Barańczaka, 2008. Dorota Kulczycka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 312 s. , ISBN: 9788374811538,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8655] [data modyf: 05-02-2010 07:38]
[5] "Jestem jak człowiek, który we śnie lata" : o symbolice ptaków w twórczości Juliusza Słowackiego, 2004. Dorota Kulczycka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 253 s. , ISBN: 838971213X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dziewica w stroju... męskim. "Joanna d'Arc. Powieść z dziejów francuskich XV wieku" Zygmunta Krasińskiego w kontekstach historycznych , literackich i teoretycznoliterackich, Dorota Kulczycka
// W: Krasiński. Żywioły kultury, żywioły natury, 2019. / red. nauk. Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski, Białystok - Opole : Wydawnictwo Temida 2, s. 287--319, ISBN: 9788365696328
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21212] [data modyf: 12-11-2019 12:10]
[20] [1]
[2] Etyczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Między modelowaniem, budowaniem skryptów a odwrażliwianiem, Dorota Kulczycka
// W: Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej : monografia poświęcona pamięci Prof. zw. dr hab. Wojciecha Pasternaka, 2019. / red. nauk. Ewa Pasternak-Kobyłecka, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--129, ISBN: 9788394571443
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21177] [data modyf: 28-10-2019 08:50]
[20] [1]
[3] Jakimi filmami karmią się bohaterki prozy Jakuba Żulczyka? Kino "kobiece" w literaturze niekobiecej., Dorota Kulczycka
// W: (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku, 2019. / red. nauk. Barbara Zwolińska, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 248--261, ISBN: 9788378659051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21287] [data modyf: 21-01-2020 11:51]
[20] [1]
[4] Okiem kamery. Gołębie w wybranych filmach polskich i zagranicznych, Dorota Kulczycka
// W: Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy, 2019. / red. nauk. Małgorzata Baer, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Filologia Słowiańska 46), s. 247--262, ISBN: 9788323234227
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20721] [data modyf: 28-05-2019 11:53]
[20] [1]
[5] W krzywym zwierciadle. Świat filmowców w prozie Jakuba Żulczyka, Dorota Kulczycka
// W: Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze, 2019. / red. nauk. Dorota Kulczycka . tom 13, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 143--166, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20945] [data modyf: 17-06-2019 09:13]
[20] [1]
[6] [Ankieta jubileuszowa], Dorota Kulczycka
// W: Józef Ignacy Kraszewski w zwierciadle współczesności: 2012-2017, 2018. / red. nauk. Iwona E. Rusek, Jarosław Ławski, Białystok : Wydawnictwo Prymat (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie), s. 265--267, ISBN: 9788376576045
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20504] [data modyf: 04-06-2019 11:42]
[5] [1]
[7] Jan Paweł II jako postać epizodyczna w filmach fabularnych. Rekonesans wstępny, Dorota Kulczycka
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część II, 2018. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Anastazja Seul . tom 10, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 249--267, ISBN: 9788378423195
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20318] [data modyf: 04-06-2019 11:59]
[20] [1]
[8] "Lęk przed wpływem"? Kontr-obecność Biblii w "Monologu z lisiej jamy" i "Nartach Ojca Świętego" Jerzego Pilcha, Dorota Kulczycka
// W: Biblia w dramacie, 2018. / red. nauk. Edwar Jakiel, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 373--392, ISBN: 9788378656098
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19984] [data modyf: 03-06-2019 11:30]
[20] [1]
[9] "Ogień miłości Bożej" w twórczości świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kontekście wybanych pism mistyków chrześcijańskich, Dorota Kulczycka
// W: Żywioły : Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, 2018. / red. Katarzyna Arciszewska, Urszula Patocka-Sigłowa, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 107--126, ISBN: 9788378655688
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19951] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[20] [1]
[10] Rewolucja kulturalna 1968 roku w Paryżu Reperkusje w filmie "Marzyciele" (2003) Bernarda Bertolucciego593--606, Dorota Kulczycka
// W: O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją, 2018. / pod red. Urszuli Cierniak, Norberta Morawca, Alicji Bańczyk, Częstochowa : Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (Człowiek - Wiara - Kultura 4), s. 593--606, ISBN: 9788391893531
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20414] [data modyf: 29-05-2019 12:36]
[20] [1]
[11] Archetypes (and symboles) in the films of M. Night Shyamalan, Dorota Kulczycka
// W: Thinking Symbols. Interdisciplinary Studies, 2017. / eds. Joanna Popielska-Grzybowska, Jadwiga Iwaszczuk, Pułtusk : Pultusk Academy of Humanities (Acta Archeologica Pultuskiensia Vol. 6), s. 169--180, ISBN: 9788375493092
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19585] [data modyf: 03-06-2019 10:57]
[20] [1]
[12] Postmodernistyczny wymiar "Cmentarza w Pradze" Umbeto Eco, Dorota Kulczycka
// W: Płynne Włochy, 2017. , Katowice : Wydawnictwo Gnome, s. 114--133, ISBN: 9788363268459
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18848] [data modyf: 03-06-2019 11:56]
[5] [1]
[13] Wizyta w Irlandii. Między prawdą historyczną a fikcją literacką , Elżbieta Gazdecka , Dorota Kulczycka
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I, 2017. / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 177--192, ISBN: 9788378422884
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19336] [data modyf: 03-06-2019 11:25]
[14,2] [0,71]
[14] Życie religijne polskiej rodziny hrabiowskiej w dobie romantyzmu. Casus domu Tarnowskich, Dorota Kulczycka
// W: Życie codzienne romantyków, 2017. / red. Olaf Krysowski i Tomasz Jędrzejewski, Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 145--164, ISBN: 9788365667458
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19949] [data modyf: 03-06-2019 11:24]
[20] [1]
[15] Schematy fabularne w filmach Nighta M. Shyamalana. Mit - bajka - komiks, Dorota Kulczycka
// W: Literatura a film, 2016. / red. Dorota Kulczycka, Monika Hernik-Młodzianowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 6), s. 171--189, ISBN: 9788378422310
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18115] [data modyf: 05-09-2016 11:45]
[16] Solilokwia w twórczości Zygmunta Krasińskiego - w świetle teorii, Dorota Kulczycka
// W: Zygmunt Krasiński : varia tekstowe i tekstologiczne, 2016. / pod red. Mirosława Strzyżewskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 121--144, ISBN: 9788323136156
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18465] [data modyf: 08-12-2016 11:54]
[17] Ameryka Stanisława Barańczaka, Dorota Kulczycka
// W: "Obcy świat" w dyskursie europejskim, 2015. / red. nauk. Nel Bielniak, Dorota Kulczycka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. tom 4), s. 153--179, ISBN: 9878378421771
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17034] [data modyf: 16-07-2015 09:12]
[18] Amerykanizacja w codzienności dziecka, Dorota Kulczycka
// W: Encyklopedia dzieciństwa, 2015. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, s. -, ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Amerykanizacja_w_codzienno%C5%9Bci_dziecka .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17792] [data modyf: 20-04-2016 08:50]
[19] Apokryfy w twórczości Ignacego Hołowińskiego, Dorota Kulczycka
// W: W kręgu apokryfów, 2015. / red. Edward Jakiel i Janusz Mosakowski, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 117--135, ISBN: 9788378653110
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17357] [data modyf: 20-11-2015 14:02]
[20] Arystokratyczne formy opieki nad dzieckiem, Dorota Kulczycka
// W: Encyklopedia dzieciństwa, 2015. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, s. -, ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Arystokratyczne_formy_opieki_nad_dzieckiem .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17794] [data modyf: 20-04-2016 08:53]
[21] Bocian w kulturze dziecka, Dorota Kulczycka
// W: Encyklopedia dzieciństwa, 2015. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, s. -, ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Bocian_w_kulturze_dziecka .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17793] [data modyf: 20-04-2016 08:52]
[22] Dziadek w literaturze i filmie, Dorota Kulczycka
// W: Encyklopedia dzieciństwa, 2015. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, s. -, ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziadek_w_literaturze_i_filmie .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17787] [data modyf: 20-04-2016 08:44]
[23] Estetyzacja podróży? Antropologiczny i poetyzujący wymiar pielgrzymki na Wschód Lamartine'a i Słowackiego, Dorota Kulczycka
// W: Piękno Juliusza Słowackiego. Metamorphosis, 2015. / pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego . t. 3, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie 15), s. 365--384, ISBN: 9788363470364
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17358] [data modyf: 20-11-2015 14:25]
[24] Język doświadczenia religijnego X Muzy w filmach Manoja Nighta Shyamalana, Dorota Kulczycka
// W: Język doświadczenia religijnego [VIII], 2015. / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska . t. VIII, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 107--125, ISBN: 97863134914
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17585] [data modyf: 11-02-2016 09:32]
[25] Niebo w opowieściach (dla) dzieci i o dzieciach, Dorota Kulczycka
// W: Encyklopedia dzieciństwa, 2015. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, s. -, ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Niebo_w_opowie%C5%9Bciach_(dla)_dzieci_i_o_dzieciach .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17790] [data modyf: 20-04-2016 08:47]
[26] Propozycja modernizacji i opatrzenia przypisami trzech fragmentów "Podróży na Wschód" Maurycego Manna, Dorota Kulczycka
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / red. nauk. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 67--80, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17469] [data modyf: 11-01-2016 11:36]
[27] Urodziny, Dorota Kulczycka
// W: Encyklopedia dzieciństwa, 2015. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, s. -, ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Urodziny .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17791] [data modyf: 20-04-2016 08:48]
[28] Wartości wyższe w filmach M. Nighta Shyamalana, Dorota Kulczycka
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura II, 2015. / ed. Josef Dohnal, Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 707--714, ISBN: 9788026309093
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16863] [data modyf: 06-08-2015 12:03]
[29] Work in progress? "Legenda o Drzewie Krzyża Świetego" w literaturze i kulturze, Dorota Kulczycka
// W: Język tożsamości, 2015. / red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska . XI, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża (Język. Religia. Tożsamość), s. 81--98, ISBN: 9788363134631
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17120] [data modyf: 15-06-2016 11:31]
[30] Antropologia kapłaństwa w "Chwale córy królewskiej" Bruce'a Marshalla, Dorota Kulczycka
// W: Postać księdza w literaturze, 2014. / red. Grzegorz Głąb, Stefan Radziszewski, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 283--297, ISBN: 9788377893067
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16370] [data modyf: 18-02-2015 13:06]
[31] Cedry Salomonowe w polskiej podróży romantycznej, Dorota Kulczycka
// W: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska : Stary Testament, 2014. / pod red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 219--240, ISBN: 9788378651819
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16043] [data modyf: 15-05-2014 11:22]
[32] Cesarzowa dwóch kultur? Literacki obraz Św. Heleny i jej dzieła w podróżach romantycznych do Ziemi Świętej, Dorota Kulczycka
// W: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, 2014. / red. nauk. Edward Kasperski, Olaf Krysowski, Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 71--94, ISBN: 9788364111563
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16438] [data modyf: 11-12-2014 10:01]
[33] Krytyka powieściopisarstwa Eugeniusza Sue w ujęciu Wincentego i Zygmunta Krasińskich, Dorota Kulczycka
// W: Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja, 2014. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 3), s. 279--313, ISBN: 9788378421610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16599] [data modyf: 18-02-2015 12:58]
[34] Motywy preliminaryjne w korespondencji Krasińskiego, Dorota Kulczycka
// W: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji - problemy biografii, 2014. / pod red. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 193--218, ISBN: 9788323132752
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16372] [data modyf: 17-11-2014 10:39]
[35] Names of the Dead Sea, Jordan River and Sea of Galilee in Travel Diaries of the Romantic Period: Between Tradition and Author's Invention, Dorota Kulczycka
// W: The Language of Religion, Past and Present, 2014. / ed. by Stanisław Mikolajczak, Małgorzata Rybka, Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, s. 375--387, ISBN: 9788323227250
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16098] [data modyf: 04-09-2015 14:51]
[36] Dekonstruowanie wartości? O tendencjach ideowych w amerykańskim serialu współczesnym. Przykład "Żony idealnej" ("The Good Wife"), Dorota Kulczycka
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom V, 2013. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 205--230, ISBN: 9878363134532
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15524] [data modyf: 17-09-2013 15:44]
[37] Maronici we wspomnieniach podróżnych, pielgrzymów i misjonarzy doby romantyzmu (Lamartine, Nerval, Hołowiński, Skórzewski, Laassner, Tarnowski i inni), Dorota Kulczycka
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 79--103, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16207] [data modyf: 27-08-2014 09:11]
[38] Ojczyzna - dom - świątynia - matka. Wyobrażenia Ziemi Świętej we wspomnieniach podróżników doby romantyzmu, Dorota Kulczycka
// W: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, 2013. / red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia; Wiktor Choriew in memoriam s. II), s. 277--291, ISBN: 9788363470142
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15900] [data modyf: 17-03-2014 09:25]
[39] Zburzenie Jerozolimy. Historia Świętego Miasta w "Pielgrzymce misyjnej..." Feliksa Laassnera na tle przekazu biblijnego, Dorota Kulczycka
// W: Biblia w literaturze polskiej : Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska, 2013. / pod red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 397--416, ISBN: 9788378650645
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15354] [data modyf: 27-05-2013 12:47]
[40] Baalbek Juliusza Słowackiego, Dorota Kulczycka
// W: Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, 2012. / pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Ireny Jokiel, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s. 23--43, ISBN: 9788373955165
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15263] [data modyf: 22-04-2013 07:48]
[41] Elementy epistolarne we francuskich i polskich podróżach i pielgrzymkach romantycznych do Ziemi Świętej, Dorota Kulczycka
// W: Metaliterackie listowania : list jako dokument świadomości literackiej pisarza, 2012. / pod red. Ireneusza Sikory, Agnieszki Czajkowskiej, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 15--33, ISBN: 9788374552288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14538] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] Juliusz Słowacki w Damaszku, Dorota Kulczycka
// W: Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, 2012. / pod red. Marty Ruszczyńskiej . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 31--45, ISBN: 9788374814607
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14557] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[43] Romantyczny homo peregrinus do Ziemi Świętej i jego "dom [...]ruchomy, Z wielbłądziej skóry", Dorota Kulczycka
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, 2012. / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103--134, ISBN: 9788374814454
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14636] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] Taniec derwiszów w podróży romantycznej, Dorota Kulczycka
// W: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, 2012. / pod red. Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej i Elżbiety Mikiciuk, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 85--98, ISBN: 9788378650393
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15208] [data modyf: 25-03-2013 08:51]
[45] Cisza - milczenie - przemilczenie. Romantycy u Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Dorota Kulczycka
// W: Cisza i milczenie : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010. / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Marchel, Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum (Antropologia Emocji t.1), s. 121--144, ISBN: 9788360011805
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11844] [data modyf: 01-04-2010 13:24]
[46] Doświadczenia religijne pisarzy doby romantyzmu w Dolinie Jozafata, Dorota Kulczycka
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom III, 2010. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 269--289, ISBN: 9788362905034
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12924] [data modyf: 07-06-2011 11:13]
[47] "Miłość świata rzeczywistego". Mickiewicz w pismach Orzeszkowej, Dorota Kulczycka
// W: Poznawanie Orzeszkowej : w stulecie śmierci (1910-2010), 2010. / praca zbiorowa pod red. Ireneusza Sikory i Anety Narolskiej, Zielona Góra - Częstochowa : Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jana Długosza (Jubileusze pozytywistów Tom 6), s. 205--235, ISBN: 9788374813235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12524] [data modyf: 04-01-2011 09:34]
[48] Powrót do źródeł. Wyobrażenie Nazaretu jako "początku", "kolebki" i "centrum" u polskich i europejskich romantyków, Dorota Kulczycka
// W: Mit początku, mit drogi : analiza historyczna, społeczna i kulturowa, 2010. / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Rudolf, Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, s. 273--288, ISBN: 9788360011928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11859] [data modyf: 01-04-2010 13:23]
[49] Wielonarodowościowa i wielowyznaniowa społeczność dziewiętnastowiecznej Jerozolimy. W kręgu romantycznej antropologii i historii, Dorota Kulczycka
// W: Słabość i siła : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010. / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Marka Szymczaka, Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum (Antropologia Emocji Tom V), s. 41--66, ISBN: 9788360011966
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12698] [data modyf: 18-02-2011 08:52]
[50] Kraina śmierci, okryta skorupą soli - doświadczenia romantyków z okolic Morza Martwego, Dorota Kulczycka
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom II, 2009. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 275--294, ISBN: 9788389872265
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11453] [data modyf: 05-02-2010 08:05]
[51] "Najpiękniejszy ze swych promieni..." - sądy Adama Mickiewicza o poezji hebrajskiej, Dorota Kulczycka
// W: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich : literatura i słowo, 2009. / pod red. Zofii Abramowicz i Jarosława Ławskiego . Tom I, Białystok : Trans Humana (Wokół kultur śródziemnomorskich), s. 173--194, ISBN: 9788361209362
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11845] [data modyf: 01-04-2010 13:25]
[52] Perygrynacje do Ziemi Świętej w literaturze polskiego i europejskiego romantyzmu (zarys problematyki), Dorota Kulczycka
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 45--69, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15288] [data modyf: 25-04-2013 12:29]
[53] Czarodziejka czy czarownica? O Kallypso Tadeusza Micińskiego, Dorota Kulczycka
// W: Ateny, Rzym, Bizancjum : mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, 2008. / pod red. Jarosława Ławskiego i Krzysztofa Korotkicha, Białystok : Trans Humana, s. 655--666, ISBN: 9788361209171
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10705] [data modyf: 05-02-2010 08:50]
[54] Literacki zapis doświadczenia z "Sacrum". Pielgrzymi romantyczni u Żłóbka Betlejemskiego, Dorota Kulczycka
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom I, 2008. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 183--203, ISBN: 9788389872227
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10558] [data modyf: 05-02-2010 08:44]
[55] Niedopełniony obraz. Ziemia Święta w "Podróżach po starożytnym świecie" Władysława Wężyka, Dorota Kulczycka
// W: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, 2008. / red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa : Wydział Polonistyki UW, s. 249--267, ISBN: 9788389663788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10343] [data modyf: 05-02-2010 08:36]
[56] W poszukiwaniu "Centrum". Grób Chrystusa jako miejsce budowania tożsamości religijnej chrześcijan różnych wyznań. Świadectwa literackie z XIX wieku, Dorota Kulczycka
// W: Język. Religia. Tożsamość. Tom II, 2008. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 111-133
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11803] [data modyf: 02-03-2010 12:51]
[57] Dialektyka życia i śmierci. Motywy "kołyski grobem" i "śmierci za życia" w poezji Stanisława Barańczaka, Dorota Kulczycka
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 177--195, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9084] [data modyf: 11-02-2010 09:58]
[58] O apokaliptycznej świadomości Julii Hartwig, Dorota Kulczycka
// W: Apokalipsa : symbolika - tradycja - egzegeza. T. II, 2007. / pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, s. 757--770, ISBN: 9788374311229
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8975] [data modyf: 05-02-2010 09:27]
[59] Tradycje literackie a historia. O wierszu "Ogień" Stanisława Barańczaka, Dorota Kulczycka
// W: Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, 2007. / pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 933--949, ISBN: 9788389190994
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] W stronę metafizyki. O "Dialogu Duszy i Ciała" i innych wierszach z lat 90. Stanisława Barańczaka, Dorota Kulczycka
// W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, 2007. / pod red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 253--267, ISBN: 9788323120810
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9170] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Dyskurs o artystach w "Pogance" Narcyzy Żmichowskiej, Dorota Kulczycka
// W: Z problemów prozy - powieść o artyście, 2006. / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 52--67, ISBN: 837441295X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8763] [data modyf: 05-02-2010 10:34]
[62] Mikrokosmos i makrokosmos w poezji Adama Asnyka, Dorota Kulczycka
// W: Poezja i astronomia, 2006. / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz - Sojak, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 373--389, ISBN: 8323119201
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9036] [data modyf: 05-02-2010 11:00]
[63] "Słońce, tak dufnie jaskrawe...". O "Prześwietleniu" Stanisława Barańczaka, Dorota Kulczycka
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 343--361, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Konstanty Ildefons Gałczyński wobec dziedzictwa romantycznego: Mickiewicz - Słowacki - Norwid, Dorota Kulczycka
// W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Tom drugi, 2005. / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego, Kraków : Collegium Columbinum, s. 531--550, ISBN: 838997309X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8054] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Echa literatury chrześciajńskiej w "Błyskach" Julii Hartwig, Dorota Kulczycka
// W: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, 2003. / red. nauk. Zofia Abramowicz, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 227--238, ISBN: 8389031787
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] "Ja jestem las ten cały - las cały aż po skraj": kilka spostrzeżeń na temat lasu w twórczości i życiu autora "Zielonej godziny", Dorota Kulczycka
// W: Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice, 2000. , Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych"Universitas", s. 253--263, ISBN: 8370527388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4743] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Męskie kino" w "męskiej prozie" Jakuba Żulczyka / Dorota Kulczycka, 2020. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 16/1, 47--75, ISSN: 1734-3801 , bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "masculine movies", "masculine prose", "męska proza", "męskie kino", Jakub Żulczyk, dramat wojenny, horror, horrors, literatura, literature, pornografia, pornography, war movies
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25481] [data modyf: 21-07-2020 12:40]
[20] [1]
[2] Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyka / Dorota Kulczycka, 2018. Zeszyty Naukowe KUL 61, nr 3, 281--309, ISSN: 0044-4405,
Słowa kluczowe: Polish prose, aksjologia, axiology, modeling, modelowanie, priming, proza polska, recepcja dzieła literackiego, reception of a literary work, scripts, skrypty, torowanie umysłu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23581] [data modyf: 25-01-2019 13:38]
[10] [1]
[3] Tożsamość zmediatyzowana ? iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka / Dorota Kulczycka, 2018. Rocznik Komparatystyczny, nr 9, 81--99, ISSN: 2081-8718,
Słowa kluczowe: Jakub Żulczyk, Polish prose, comparative literature, deziluzja, disillusion, film, illusion, iluzja, literatura porównawcza, lustro, mirror, movie, proza polska, simulacrum, surfiction, surfikcja, symulakrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/rk.2018.9-05
[AWCZ-24172] [data modyf: 19-06-2019 09:32]
[9] [1]
[4] Sacrum i antysacrum w "Inwazji barbarzyńców" (2003) Denysa Arcanda. W 50-lecie europejskiej i amerykańskiej rewolucji kulturalnej / Dorota Kulczycka, 2017. Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 2, 83--105, ISSN: 1733-0297, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Denys Arcand, anti-sacrum, anty-sacrum, charity, duchowość, miłosierdzie, sacrum, spirituality, values in the film, wartości w filmie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22392] [data modyf: 20-02-2018 09:29]
[6] [1]
[5] W cieniu rewolucji kuluralnej 1968 roku. O "Inwazji barbarzynców" Denysa Arcanda raz jeszcze / Dorota Kulczycka, 2017. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna vol. 13, nr 3, 99--125, ISSN: 1734-3801, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "Inwazja barbarzyńców", Denys Arcand, idee, ideologie, rewolucja kulturalna, wartości w filmie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22564] [data modyf: 29-03-2018 10:01]
[8] [1]
[6] Książe Radziwiłł Karol Stanisław "Panie kochanku" w twórczości Zygmunta Krasińskiego i innych romantyków. Dylematy edytora i historyka literatury / Dorota Kulczycka, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 159--175, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edytorstwo, fikcja literacka, prawda historyczna
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21132] [data modyf: 06-03-2017 09:12]
[7] Marzenie o heroizmie. William Wallas. Powieść Zygmunta Krasińskiego / Dorota Kulczycka, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 343--349, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21140] [data modyf: 06-03-2017 09:38]
[8] Obrazy nieba w opowieściach dzieci, dla dzieci i o dzieciach / Dorota Kulczycka, 2016. Język. Religia. Tożsamość, nr 2 (14), 65--84, ISSN: 2083-8964, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: heaven, image, niebo, opowieść dla dzieci, opowieść dziecka, opowieść o dziecku, story about a child, story for children, tale of child, transcedencja, transcendence, vision, wizja, wyobrażenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20391] [data modyf: 23-09-2016 09:09]
[9] Renesans... urodzin. Obyczajowy "niuans" w kontekstach kulturowych, historycznych, religijnych i literackich / Dorota Kulczycka, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 143--160, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania lulturowe, birthday, cultural research, customs' transformations, film, imieniny, literatura dla dzieci i młodzieży, literature for youth and children, name day, transformacje w dziedzinie obyczajowości, urodziny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19669] [data modyf: 07-01-2016 08:48]
[10] "Soliloquia" z dramaturgii Szekspira - w świetle teorii / Dorota Kulczycka, 2014. Świat Tekstów. Rocznik Słupski, nr 12, 73--92, ISSN: 2083-4721,
Słowa kluczowe: Wiliam Szekspir, monolog, prawda, samotność, solilokwium
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18607] [data modyf: 31-07-2015 11:03]
[11] Czym jest "soliloquium"? W kręgu refleksji teoretycznoliterackiej / Dorota Kulczycka, 2013. Białostockie Studia Literaturoznawcze: Rocznik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, nr 4, 171--186, ISSN: 2082-9701, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18296] [data modyf: 21-07-2015 11:32]
[12] Sądy Zygmunta Krasińskiego o Michale Czajkowskim (Sadyku-Paszy) / Dorota Kulczycka, 2013. Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza VI (XLVIII), 261--283, ISSN: 2080-0851, summ.
Słowa kluczowe: Crimean War (Eastern War), Hotel Lambert, Michał Czajkowski, Zygmunt Krasiński, chaiging attitude, epistolography, ideological fight
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18065] [data modyf: 21-07-2015 12:36]
[13] Tyberiada widziana oczyma dziewiętnastowiecznych podróżnych (Lamartine, Słowacki, Hołowiński i inni) / Dorota Kulczycka, 2009. Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R.II, 141--159, ISSN: 2080-0851, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14436] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] "Kobiety niekochane, kobiety porzucone" - o fenomenie prozy Katarzyny Grocholi / Dorota Kulczycka, 2002. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 2, 90--92, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8674] [data modyf: 28-01-2003 13:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Niedowartościowany? Obraz dziadka w literaturze i filmie / Dorota Kulczycka // W: Próby. Nieregularnik Filologiczny .- 2015, nr 3, s. 68--85, ISSN: 2300-4983,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10335] [data modyf: 11-02-2016 09:55]
[2] Zawisza "Czarny" czy "Biały"? Kreacje rycerza w utworach Juliusza Słowackiego i Karola Bunscha / Dorota Kulczycka // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 53--69
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Ewolucja motywu słowika w twórczości Juliusza Słowackiego / Dorota Kulczycka // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 15--55
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Natura i przestrzeń. Znaczenia symboliczne w "Panu Tadeuszu" Juliusza Słowackiego / Dorota Kulczycka // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 43--61
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4513] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nazwy Morza Martwego, Jordanu i Jeziora Galilejskiego w romantycznych itinerariach. Między tradycją a autorską inwencją, 2008. Dorota Kulczycka // W: Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 września 2008. Gniezno, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009, s. 359--369, ISBN: 9788361573128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19251] [data modyf: 25-06-2009 13:11]
[2] Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej w literaturze polskiego i europejskiego romantyzmu, 2008. Dorota Kulczycka // W: Wychowanie w prawdzie o człowieku : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze: Zielona Góra - Jasna Góra, 31 lipca - 12 sierpnia 2008. Zielona Góra - Jasna Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 158--165, ISBN: 9788388059148
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19024] [data modyf: 17-12-2008 13:33]
[3] Jakieś "Ty" - poetyckie obrazy Boga w wierszach Stanisława Barańczaka, 2006. Dorota Kulczycka // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji, Poznań 24 - 26 kwietnia 2006. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2007, s. 488--497
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18686] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Juliusza Słowackiego mistyczne fascynacje orłem, 2004. Dorota Kulczycka // W: Wyobraźnia Juliusza Słowackiego : materiały konferencju naukowej Bydgoszcz, 21 kwietnia 2004 roku. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006, s. 119-144, ISBN: 83922248007
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Oblicza romantycznego buntu w poezji Stanisława Barańczaka, 2004. Dorota Kulczycka // W: Więzy tradycji : [materiały konferencyjne]. Bielsko Biała, Polska Bielsko Biała : Wydaw. "scriptum" Tomasz Sekuła, 2005, s. 269--284, ISBN: 8391981460
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17154] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Anioł stróż w twórczości Adama Asnyka, 2003. Dorota Kulczycka // W: Anioł w literaturze i kulturze : [materiały konferencyjne]. Karpacz, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUTT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, s. 111--122, ISBN: 837432001X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Tajemnice poleskiego boru w "Lecie leśnych ludzi" Marii Rodziewiczówny, 2003. Dorota Kulczycka // W: Las w kulturze polskiej : III Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki, Polska Poznań : Wydaw. "Eco", 2004, s. 231--242, ISBN: 838743714X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16485] [data modyf: 31-08-2004 13:46]
[8] Angelologia "Przedświtu" Zygmunta Krasińskiego, 2000. Dorota Kulczycka // W: Wydalony z Parnasu : księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego zorganizowanej pzrez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 23-25 listopada 2000. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003, s. 129--141, ISBN: 83700633730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15660] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Echa literatury chrześcijańskiej w "Błyskach" Julii Hartwig, 2003. Dorota Kulczycka // W: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich : [materiały konferencyjne]. Białystok, Polska Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2003, s. 227--238, ISBN: 8389031787
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Animalistyczne obrazy zniewolenia i wolności ducha u Słowackiego mistyka, 1999. Dorota Kulczycka // W: Juliusz Słowacki : wyobraźnia i egzystencja. Słupsk, Polska Słupsk : Wydaw. Uczelniane Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002, s. 107--121, ISBN: 9388731262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ujęcia gnostyckie wybranych motywów ornitologicznych u Słowackiego mistycznego, 1999. Dorota Kulczycka // W: Oblicza gnozy : materiały konferencji naukowej "Gnoza i neognoza". Białystok, Polska Kraków : Zakład Wydaw. "NOMOS", 2000, s. 277--292, ISBN: 838850813X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14391] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze : Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Dorota Kulczycka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza, 2019, tom 13, 258 s. .- ISSN: 2657--5906 .- ISBN: 9788378423591
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5828] [data modyf: 17-06-2019 08:46]
[2] Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część II / (Red.) Dorota Kulczycka, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, tom 10, 280 s. .- ISBN: 9788378423195
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5748] [data modyf: 31-05-2019 11:28]
[3] Kryminał. Okna na świat / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielona Góra, 2017 .- ISBN: 9788378423034
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5710] [data modyf: 31-05-2019 11:47]
[4] Małe formy narracyjne / Zygmunt Krasiński : (Dzieła zebrane. Nowe wydanie; t. 4) / (Red.) Dorota Kulczycka, Agnieszka Markuszewska .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, 495 s. .- ISBN: 9788323136743
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5664] [data modyf: 03-06-2019 11:12]
[5] Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 5) / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5496] [data modyf: 11-10-2016 08:31]
[6] Literatura a film : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 6) / (Red.) Dorota Kulczycka, Monika Hernik-Młodzianowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 292 s. .- ISBN: 9788378422310
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5479] [data modyf: 05-09-2016 11:35]
[7] "Obcy świat" w dyskursie europejskim / (Red.) Nel Bielniak, Dorota Kulczycka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 207 s. .- ISBN: 9788378421771
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5335] [data modyf: 17-07-2015 09:19]
[8] Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja / (Red.) Dorota Kulczycka, Aneta Narolska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 391 s. .- ISBN: 9788378421610
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5288] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[9] Historia i historie / (Red.) Dorota Kulczycka, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 197 s. .- ISBN: 9788378421351
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5237] [data modyf: 02-09-2015 16:28]
[10] Interpretacje i reinterpretacje / (Red.) Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 208 s. .- ISBN: 9788378420859
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5137] [data modyf: 17-10-2013 07:44]
[11] Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni / (Red.) Dorota Kulczycka, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 249 s. .- ISBN: 9788374814454
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5005] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Arkadia Północy. Mity eddaiczne w "Lilli Wenedzie" i "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego / / Renata Majewska .- Białystok : Alter Studio , 2013 (Rec.) .- "Mitopoesis" Juliusza Słowackiego / Dorota Kulczycka // Przegląd Humanistyczny .- 2015, nr 2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwie / Zygfryd Seul ; zebr. i spisała Joanna Gorzelana. / .- Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2009 (Rec.) Dorota Kulczycka // Sztuka Edycji .- 2012, Nr 1, s. 99-103
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] "W cieniu heksametru". Interpretacja wierszy Zbigniewa Herberta / / Mikołajczak Małgorzata .- Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2004 (Rec.) Dorota Kulczycka // Zagadnienia Rodzajów Literackich .- 2005, 48, 1-2, s. 216--219
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Pół wieku czyśca: rozmowy z Tadeuszem Konwickim / / Bereś S. .- Kraków 2003 (Rec.) Dorota Kulczycka // Pro Libris .- 2004, nr 1, s. 114--116
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Błyski / / Hartwig J. .- Warszawa , 2002 (Rec.) Dorota Kulczycka // Pro Libris .- 2003, nr 1, s. 107--108
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami / .- Kraków , 2002 (Rec.) Dorota Kulczycka // Pro Libris .- 2003, 1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Lot nad orlim gniazdem / / Jucewicz J.A. .- Bydgoszcz , 2001 (Rec.) Dorota Kulczycka // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 127-128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Nie tylko Beatrycze; niebieska i ziemska misja cystersów na ziemiach zachodnich (eseje i szkice) / .- Poznań , 1999 (Rec.) Dorota Kulczycka // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 129--132
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Maska i cień: sympozja mickiewiczowskie / .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Dorota Kulczycka // Lubuski Informator Kulturalny. Arkusz Literacki .- 1999, nr 4, s. 5-6
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski